Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2017:1488

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
21-02-2017
Datum publicatie
17-03-2017
Zaaknummer
WAHV 200.167.408
Rechtsgebieden
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Snelheidsovertredingen begaan in minder dan één minuut na elkaar. Twee afzonderlijke gedragingen.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2017/20
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 200.167.408

21 februari 2017

CJIB 184316677

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

zittingsplaats Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland

van 6 maart 2015

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

gevestigd te [plaats],

voor wie als gemachtigde optreedt [gemachtigde],

wonende te [plaats].

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie genomen beslissing ongegrond verklaard.

Het procesverloop

De gemachtigde van de betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De gemachtigde van de betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 109,- opgelegd ter zake van “overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 13 km/h”, welke gedraging zou zijn verricht op 10 september 2014 om 14.57 uur op de Provinciale weg N240 / Westerterpweg te Slootdorp met het voertuig met het kenteken [kenteken].

2. De gemachtigde brengt naar voren dat er twee boetes zijn opgelegd voor snelheidsovertredingen die op hetzelfde tijdstip zouden zijn gepleegd, en die ook hetzelfde fotofilmnummer hebben. De gemachtigde is van oordeel dat dit onmogelijk is en wenst de foto's als bewijsmateriaal zien. Over de zaak met CJIB-nummer 184316639 zegt de kantonrechter niets, terwijl deze zaken wel met elkaar te maken hebben.

3. Het hof merkt op dat in dit hoger beroep uitsluitend de onderhavige sanctie aan de orde is, omdat (zo blijkt uit het verweerschrift van de advocaat-generaal) abusievelijk geen beroep tegen de beslissing van de kantonrechter was geregistreerd en dit eerst in augustus 2015 is gebeurd, zodat de kantonrechter op dit beroep nog een beslissing moet nemen. Gelet hierop ligt slechts ter beoordeling voor of de onder 1. vermelde gedraging is verricht en, zo ja, of daarvoor terecht een sanctie is opgelegd aan de betrokkene.

4. In WAHV-zaken biedt de ambtsedige verklaring van de verbalisant in beginsel een voldoende grondslag voor de vaststelling dat de gedraging is verricht. Dat is anders indien de betrokkene voor zijn zaak specifieke feiten en omstandigheden aanvoert, die aanleiding geven te twijfelen aan de juistheid van één of meer onderdelen van de ambtsedige verklaring dan wel indien uit het dossier zulke feiten en omstandigheden blijken.

5. Naast de in de inleidende beschikking vermelde gegevens, houdt de ambtsedige verklaring van de verbalisant zoals opgenomen in het zaakoverzicht van het CJIB onder meer het volgende in:

“De werkelijke snelheid stelde ik vast m.b.v. een voor de meting geteste, geijkte en op de voorgeschreven wijze gebruikte snelheidsmeetmiddel.

Gemeten (afgelezen) snelheid : 66 km per uur.

Werkelijke (gecorrigeerde) snelheid : 63 km per uur.

Toegestane snelheid : 50 km per uur.

Overschrijding met : 13 km per uur.

De werkelijke snelheid is het resultaat van een, overeenkomstig de geldende Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers van het college van Procureurs-generaal uitgevoerde correctie op de met het meetmiddel gemeten (afgelezen) snelheid.

De bestuurder werd ter plaatse niet staande gehouden. Er werd volstaan met bekeuren op kenteken.

(…)

Rijrichting van: Westerland

Rijrichting naar: Wieringerwerf

Ter hoogte van hectometerpaal/pandnummer: 7,2”

6. De advocaat-generaal heeft aan het verweerschrift een tweetal foto’s gehecht. Op de eerste foto is het voertuig van de betrokkene aan de achterzijde gefotografeerd. Het voertuig rijdt van de camera weg. Uit de databalk onder de foto blijkt dat deze foto is gemaakt om 14.57.59 uur.
Op de tweede foto is het voertuig van de betrokkene te zien op dezelfde locatie, maar op de andere weghelft. Het voertuig is op deze foto aan de voorzijde gefotografeerd. Het voertuig rijdt op de camera af. Uit de databalk onder de foto blijkt dat deze foto is gemaakt om 14.57.12 uur.
Bij beide foto's is hetzelfde fotofilmnummer vermeld, maar een andere filenaam.

7. Het hof ziet in hetgeen de gemachtigde heeft aangevoerd geen aanleiding te twijfelen aan de verklaring van de verbalisant dat de gedraging is verricht.

Er is sprake van twee afzonderlijke gedragingen, die op verschillende tijdstippen zijn verricht, te weten te 14:57.12 uur (de gedraging met CJIB-nummer 184316639) en 14:57:59 uur (de onderhavige gedraging). Dat er minder dan één minuut tussen de gedragingen zit maakt de gedragingen niet minder sanctiewaardig. De betrokkene heeft tussen de twee snelheidsmetingen zijn voertuig gekeerd en voldoende gelegenheid gehad om zijn snelheid aan te passen aan de geldende maximumsnelheid.

8. Nu de gemachtigde voor het overige geen voor zijn zaak specifieke feiten en omstandigheden aanvoert die aanleiding geven te twijfelen aan de verklaring van de verbalisant, noch uit het dossier zulke feiten en omstandigheden blijken, is naar de overtuiging van het hof komen vast te staan dat de gedraging is verricht. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter dan ook bevestigen.

Beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Beswerda, in tegenwoordigheid van mr. Landstra als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.