Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2017:1313

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
16-02-2017
Datum publicatie
17-03-2017
Zaaknummer
WAHV 200.163.645
Rechtsgebieden
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Niet volledige vertaling van de beslissing van de kantonrechter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 200.163.645

16 februari 2017

CJIB 175423992

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

locatie Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland

van 27 november 2014

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats] (Duitsland),

voor wie als gemachtigde optreedt [gemachtigde],

kantoorhoudende te [woonplaats] (Duitsland).

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie genomen beslissing ongegrond verklaard.

Het procesverloop

De gemachtigde van de betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 94,- opgelegd ter zake van “overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 13 km/h (verkeersbord A1)”, welke gedraging zou zijn verricht op

1 juli 2013 om 11:23 uur op de A12 links te Driebergen-Rijsenburg met het voertuig met het kenteken [kenteken].

2. De gemachtigde voert aan dat de betrokkene de gedraging niet heeft verricht. De betrokkene heeft het voertuig niet gereden. Hij is daarom niet verantwoordelijk voor de gedraging en de betrokkene treft geen schuld. Voorts heeft de gemachtigde aangevoerd dat de beslissing op het beroep niet compleet in het Duits is vertaald, hetgeen volgens Europese richtlijnen wel noodzakelijk is.

3. Met betrekking tot het standpunt van de gemachtigde dat in strijd met Europese richtlijnen geen volledige vertaling van de beslissing van de kantonrechter is verzonden overweegt het hof, dat indien een beslissing van een kantonrechter niet volledig is vertaald in de taal die de betrokkene beheerst, zulks niet zonder meer tot gevolg heeft dat die beslissing niet in stand kan blijven. Onder de beslissing van de kantonrechter zijn een in het Duits gestelde samenvatting en een rechtsmiddelenverwijzing opgenomen. Hoewel dit een zeer beperkte weergave betreft van hetgeen de kantonrechter heeft overwogen, betreft het wel de relevante overweging die de beslissing kan dragen. Gelet hierop is niet gebleken dat de betrokkene door het niet volledig vertalen van de beslissing van de kantonrechter in een rechtens te respecteren belang is geschaad.

4. Ten aanzien van de handhaving van de verkeersregels op Nederlands grondgebied is het Nederlandse recht van toepassing, ongeacht de nationaliteit van de kentekenhouder of bestuurder van het voertuig waarmee de gedraging is verricht. In Nederland geldt dat in zaken die op grond van de WAHV worden afgedaan, de kentekenhouder op de voet van artikel 5 van de WAHV aansprakelijk is voor betaling van de sanctie wegens een gedraging die is begaan met het voertuig waarvan het kenteken op zijn naam staat, indien niet aanstonds is vastgesteld wie de bestuurder daarvan was op het moment van de gedraging.

5. In WAHV-zaken biedt de ambtsedige verklaring van de verbalisant in beginsel een voldoende grondslag voor de vaststelling dat de gedraging is verricht. Dat is anders indien de betrokkene voor zijn zaak specifieke feiten en omstandigheden aanvoert, die aanleiding geven te twijfelen aan de juistheid van één of meer onderdelen van de ambtsedige verklaring dan wel indien uit het dossier zulke feiten en omstandigheden blijken.

6. Naast de in de inleidende beschikking vermelde gegevens, houdt de ambtsedige verklaring van de verbalisant zoals opgenomen in het zaakoverzicht van het CJIB onder meer het volgende in:

" De werkelijke snelheid stelde ik vast m.b.v. (het hof begrijpt: met behulp van) een voor de meting getest, geijkt en op de voorgeschreven wijze gebruikt snelheidsmeetmiddel.

Gemeten (afgelezen) snelheid: 117 km per uur.

Werkelijke (gecorrigeerde) snelheid: 113 km per uur.

Toegestane snelheid: 100 km per uur.

Overschrijding met: 13 km per uur.

De werkelijke snelheid is het resultaat van een, overeenkomstig de geldende Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers van het College van procureurs-generaal, uitgevoerde correctie op de met het meetmiddel afgelezen snelheid.

De bestuurder werd ter plaatse niet staande gehouden. Er werd volstaan met bekeuren op kenteken."

7. Het dossier bevat een foto van de gedraging. Op de foto is een voertuig met het kenteken [kenteken] te zien. In de databalk onder de foto staat vermeld dat op 1 juli 2013 om 11:23 uur bij hectometerpaal 71.5 een snelheid van 117 km/h is gemeten.

8. Het hof ziet in hetgeen de betrokkene aanvoert geen aanleiding te twijfelen aan de constatering van de verbalisant dat met het voertuig van de betrokkene de maximumsnelheid is overschreden. De betrokkene heeft daartoe ook geen concrete feiten of omstandigheden aangevoerd. Derhalve is komen vast te staan dat de gedraging is verricht met het voertuig van de betrokkene.

9. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van het hof de sanctie terecht aan de betrokkene als kentekenhouder opgelegd. De kantonrechter heeft het beroep terecht ongegrond verklaard. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

Beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. De Witt, in tegenwoordigheid van mr. Dörholt als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.