Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2017:10095

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
14-11-2017
Datum publicatie
22-11-2017
Zaaknummer
200.218.872/01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vaststelling ouderschap van overleden man. Verzoekers hebben voldaan aan hun stelplicht en bewijslast.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FJR 2018/54.12
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.218.872/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/18/166008/FA RK 16-859)

beschikking van 14 november 2017

inzake

[verzoekster1] ,

en
[verzoekster2] ,
beiden wonende te [A] ,
verzoeksters in hoger beroep,

verder (ook) te noemen: verzoeksters,

advocaat: mr. E.Tj. van Dalen te Groningen,

als belanghebbende is aangemerkt:
[belanghebbende] ,
wonende te [A] .

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van 13 december 2016 en 4 april 2017, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen op 3 juli 2017;

- het journaalbericht van mr. Van Dalen van 13 maart 2017 met productie(s); ingekomen op
20 juli 2017, met daarbij het verzoekschrift in eerste aanleg met productie(s) en het
ontbrekende F-formulier;

- een brief van mr. Van Dalen van 26 oktober 2017 met productie(s).

2.2

De mondelinge behandeling heeft op 3 november 2017 plaatsgevonden. Verzoekster [verzoekster1] is in persoon verschenen, bijgestaan door haar advocaat. Voorts is verschenen [belanghebbende] .

3 De feiten

3.1

Uit [B] , geboren [in] 1953 in de toenmalige gemeente [C] , en overleden [in] 2011 in de gemeente [A] , zijn geboren:
- [verzoekster1] , geboren [in] 1981 in de gemeente [A] .
- [verzoekster2] , geboren [in] 1993 in de gemeente [A] .

3.2

Uit [B] is eveneens geboren [in] 1989 in de gemeente [A] [belanghebbende] , die op 20 november 2013 is erkend door [D] , geboren [in] 1950 in de gemeente [E] .

3.3

[B] is geregistreerd partner geweest van [D] .

3.4

[D] heeft op 24 juli 2008 ten overstaan van notaris mr. J. Cohen te [A] een testament opgemaakt. In dit testament staat vermeld:
"Hierbij maak ik kenbaar dat ik de biologische vader ben van:
1. [verzoekster1] , geboren [in] negentien honderd één en tachtig te [A] ;
2. [belanghebbende] , geboren op [in] negentien honderd negen en tachtig te [A] :

3. [verzoekster2] , geboren [in] negentien honderd drie en negentig,
hierna te noemen: mijn kinderen.
Mijn kinderen zijn door mij verwekt bij mevrouw [B] , geboren te [C] [in] negentienhonderd drie en vijftig, hierna te noemen: mijn partner.
Voorzover ik ze bij leven niet heb erkend, adviseer ik hen zo spoedig mogelijk na mijn overlijden een gerechtelijke vaderschapsactie in te stellen ondermeer teneinde in een gunstiger successietarief te vallen."

3.5

[D] is op [in] 2015 overleden in de gemeente [A] .

4 De omvang van het geschil

4.1

In het geding is de vaststelling van het ouderschap van [D] ten aanzien van verzoeksters.

4.2

De rechtbank heeft in de bestreden beschikking van 4 april 2017 het verzoek van verzoeksters tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap afgewezen.

4.3

Verzoeksters zijn met twee grieven in beroep gekomen van de genoemde beschikking. Zij verzoeken de beschikking te vernietigen en (naar het hof begrijpt:) vast te stellen dat [D] de ouder is van verzoeksters.

5 De motivering van de beslissing

5.1

Op grond van artikel 1:207 lid 1 en sub b van het Burgerlijk Wetboek kan op verzoek van het kind het ouderschap van een persoon, ook indien deze is overleden, op de grond dat deze de verwekker is van het kind of op de grond dat deze als levensgezel van de moeder ingestemd heeft met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad, door de rechtbank worden vastgesteld.

5.2

Verzoeksters stellen dat [D] hun verwekker is en dat dit onomstotelijk blijkt uit het door hem opgestelde testament, dat volgens verzoeksters als authentieke akte dwingend bewijs oplevert. Daarnaast leggen verzoeksters een DNA-test over, op grond waarvan zij tot de conclusie komen dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat verzoeksters de kinderen zijn van [D] . Zij stellen dat zij ook om emotionele redenen belang hebben bij deze vaststelling.

5.3

Op het kind dat de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap verzoekt, rust de stelplicht en bewijslast van het feit dat de genoemde persoon de verwekker is geweest. Het verwekkerschap kan komen vast te staan door onderzoek van DNA-materiaal. Uit het door verzoeksters overgelegde rapport van DNA Diagnostics Center, een instelling die voldoet aan de eisen die volgen uit het Besluit DNA-onderzoek vaderschap, blijkt dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid sprake is van een volle broer-zussen familierelatie tussen de broer van verzoeksters en verzoeksters, en zij dezelfde biologische vader delen. Mede gelet op de uit de stukken blijkende relatie tussen de moeder van verzoeksters en [D] , het door [D] opgestelde testament, en het feit dat de broer van verzoeksters al door [D] werd erkend, staat hiermee voor het hof vast dat [D] de verwekker is van verzoeksters.

5.4

Nu voor het hof ook aannemelijk is dat verzoeksters belang hebben bij de vaststellen van het ouderschap en niet is gebleken van feiten of omstandigheden op grond waarvan vaststelling van het ouderschap niet kan geschieden, zal het hof het verzoek van verzoeksters toewijzen.

6 De slotsom

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen dient het hof de bestreden beschikking te vernietigen en opnieuw te beschikken aldus dat het hof zal vaststellen dat [D] de ouder is van verzoeksters.

7 De beslissing

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van 4 april 2017;

en opnieuw beschikkende:

stelt vast dat [D] de ouder is van [verzoekster1] , geboren op [in] 1981 in de gemeente [A] , en [verzoekster2] , geboren [in] 1993 in de gemeente [A] .

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. M.P. den Hollander, W.P.M. ter Berg en C. Koopman, en is op 14 november 2017 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.