Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:9098

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
14-11-2016
Datum publicatie
15-11-2016
Zaaknummer
005226-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Vordering verlenging bevel gevangenhouding

De verdachte is mondeling opgeroepen voor de behandeling van de vordering in de raadkamer. Deze werkwijze is onlangs ingevoerd. Het hof is niet gebleken dat verdachte overeenkomstig de wet is opgeroepen voor de raadkamer van het hof. Bij de stukken bevindt zich niet een proces-verbaal of een ander geschrift waaruit blijkt dat de oproeping voor de raadkamer mondeling aan de verdachte is medegedeeld. De oproeping zal daarom nietig worden verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer hoger beroep: 21-005226-16

Parketnummer eerste aanleg: 08-730281-16

14 november 2016

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

Locatie Leeuwarden

BEVEL VERLENGING GEVANGENHOUDING

Het hof heeft gezien de vordering van de advocaat-generaal d.d. 31 oktober 2016 strekkende tot verlenging van de geldigheidsduur van het bevel tot gevangenhouding van:

[verdachte] ,

geboren in 1985 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] ,

thans verblijvende in het PPC te Vught.

Dit bevel tot gevangenhouding is gegeven bij beschikking van de rechtbank

Overijssel d.d. 8 juni 2016. De rechtbank heeft vonnis gewezen op 23 september 2016 en het bevel tot gevangenhouding is derhalve, ingevolge het bepaalde in artikel 66, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, van kracht tot 23 november 2016.

De verdachte is niet in raadkamer verschenen. De raadsman van verdachte, mr. R.W. van Faassen, advocaat te Zwolle is evenmin in raadkamer verschenen.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal.

Overwegingen

De advocaat-generaal heeft in de raadkamer naar voren gebracht dat de verdachte niet schriftelijk maar mondeling is opgeroepen voor de behandeling van de vordering in de raadkamer. Deze werkwijze is onlangs ingevoerd.

Ingevolge het bepaalde in artikel 23, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) worden in de raadkamer het openbaar ministerie, de verdachte en andere procesdeelnemers gehoord, althans hiertoe opgeroepen, tenzij anders is voorgeschreven. Uit artikel 585, eerste lid, sub c Sv volgt dat de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen als oproepingen aan natuurlijke personen kan geschieden door middel van een mondelinge mededeling. Het vierde lid van artikel 585 Sv vereist in dat geval dat de mondelinge mededeling zo spoedig mogelijk in een proces-verbaal of anderszins schriftelijk wordt vastgesteld.

Het hof is niet gebleken dat verdachte overeenkomstig de wet is opgeroepen voor de raadkamer van het hof. Bij de stukken bevindt zich niet een proces-verbaal of een ander geschrift waaruit blijkt dat de oproeping voor de raadkamer mondeling aan de verdachte is medegedeeld. De oproeping zal daarom nietig worden verklaard.

Beslissing

Het gerechtshof,

beschikkende in hoger beroep:

Verklaart de oproeping nietig.

Aldus gewezen op 14 november 2016 door mr. W.M. van Schuijlenburg als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. K. van der Meulen als griffier, en ondertekend door de voorzitter en de griffier voornoemd.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van verdachte.

Leeuwarden,

de advocaat-generaal,