Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:787

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
04-02-2016
Datum publicatie
06-04-2016
Zaaknummer
WAHV 200.152.928
Rechtsgebieden
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

8, aanhef en onder b, WAHV. De betrokkene is vaak maanden van huis voor zijn werk en verhuurt dan zijn auto. De betrokkene is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de huurovereenkomst bedrijfsmatig is aangegaan. Er zijn geen relevante feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat de betrokkene een beroep of bedrijf heeft waarbij het verhuren van de auto past.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 200.152.928

4 februari 2016

CJIB 164707049

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

locatie Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland

van 1 juli 2014

betreffende

[naam] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [plaats] .

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie genomen beslissing ongegrond verklaard.

Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 120,- opgelegd ter zake van “als weggebruiker gebruik maken busbaan/-strook aangeduid met "bus" anders dan als bestuurder lijnbus of autobus”, welke gedraging zou zijn verricht op 2 september 2012 om 23.10 uur op de Aankomstpassage te Schiphol met het voertuig met het kenteken [kenteken] .

2. De betrokkene, de kentekenhouder van voormeld voertuig, ontkent niet dat de gedraging is verricht met dat voertuig. Hij voert echter aan dat hij dat voertuig ten tijde van de gedraging had verhuurd aan een derde, zodat niet hij maar de huurder van het voertuig ter zake van deze gedraging dient te worden aangesproken. De betrokkene is zeeofficier van beroep en daardoor vaak maanden van huis. In die maanden verhuurt hij zijn auto om op die manier duurzame inkomsten te verkrijgen. De betrokkene heeft onder meer een afschrift van de huurovereenkomst overgelegd.

3. Artikel 8, aanhef en onder b, van de WAHV luidt - voor zover hier van belang - als volgt:

"De officier van justitie vernietigt de beschikking indien, in het geval van artikel 5 onderscheidenlijk artikel 5a, degene op wiens naam het kenteken in het kentekenregister is ingeschreven: een voor een termijn van ten hoogste drie maanden schriftelijk bedrijfsmatig aangegane huurovereenkomst overlegt waaruit blijkt wie ten tijde van de gedraging de huurder van het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen was, (…)."

4. De vraag die ter beoordeling voor ligt is of deze huurovereenkomst is aan te merken als een bedrijfsmatig aangegane huurovereenkomst in de zin van artikel 8 van de WAHV.

5. De wet noch de wetsgeschiedenis bieden een aanknopingspunt voor de beoordeling van de vraag of aannemelijk is gemaakt dat de, in artikel 8, aanhef en onder b, van de WAHV bedoelde, huurovereenkomst door de betrokkene bedrijfsmatig is aangegaan. Het hof overweegt dat deze beoordeling dient te geschieden op grond van het feitelijk gebruik van het voertuig en hetgeen door de betrokkene ten bewijze daarvan is overgelegd (vgl. het arrest van het hof van 21 februari 2014, WAHV 200.124.601, gepubliceerd op rechtspraak.nl onder ECLI:NL:GHARL:2014:1260).

6. Het hof is van oordeel dat de betrokkene er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat hij de onderhavige huurovereenkomst bedrijfsmatig is aangegaan. Gelet op hetgeen de betrokkene heeft aangevoerd, kan niet worden vastgesteld dat hij de auto - in de maanden dat hij de auto tot zijn beschikking heeft - gebruikt in uitoefening van een beroep of een bedrijf. Dat de betrokkene de auto, in de maanden dat hij van huis is, niet privé kan gebruiken en door het verhuren van zijn auto inkomsten wil verwerven, acht het hof onvoldoende om een bedrijfsmatig karakter van de verhuur aannemelijk te maken. Voorts maakt de omstandigheid dat de huurovereenkomst is gesloten met het [naam] , niet dat de betrokkene eveneens bedrijfsmatig heeft gehandeld. De betrokkene heeft overigens geen voor het hof relevante feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat hij een bedrijf of beroep heeft waarbij het past dat hij zijn voertuig aldus verhuurt.

7. Het voorgaande brengt mee dat de door de betrokkene overgelegde overeenkomst niet kan worden aangemerkt als een schriftelijk bedrijfsmatig aangegane huurovereenkomst in de zin van artikel 8, aanhef en onder b, WAHV. De betrokkene blijft daarom als kentekenhouder aansprakelijk voor de aan hem opgelegde sanctie.

8. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal het hof de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

Beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Beswerda, in tegenwoordigheid van mr. Vlieger-Dijkstra als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.