Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:749

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
03-02-2016
Datum publicatie
06-04-2016
Zaaknummer
WAHV 200.152.816 ev
Rechtsgebieden
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Trajectcontrole A2 rechts te Vinkenveen en Breukelen in september 2012. Geen reden om de opgelegde sancties te matigen. De per 1 september 2012 landelijk ingevoerde maximumsnelheid van 130 km/h op autosnelwegen, was op de pleegdata nog niet doorgevoerd aan beide zijden van de A2 tussen Vinkeveen en Maarsen. Op dit traject is eerst op 1 december 2012 een dynamische maximumsnelheid ingevoerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
VR 2017/34
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 200.152.816 & 200.152.817

3 februari 2016

CJIB 164991639 & 165062661

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

locatie Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissingen

van de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland

van 26 mei 2014

betreffende

[naam] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [plaats] .

De beslissingen van de kantonrechter

De kantonrechter heeft de beroepen van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie genomen beslissingen ongegrond verklaard.

Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissingen van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

1. In de zaak met kenmerk WAHV 200.152.816 (CJIB-nummer 164991639) is aan de betrokkene als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 242,- opgelegd ter zake van “overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 28 km/h (verkeersbord A1)”, welke gedraging zou zijn verricht op 8 september 2012 om 13:55 uur op de Trajectcontrole A2 rechts te Vinkeveen met het voertuig met het kenteken

[kenteken] .

2. In de zaak met kenmerk WAHV 200.152.817 (CJIB-nummer 165062661) is aan de betrokkene als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 197,- opgelegd ter zake van “overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 24 km/h (verkeersbord A1)”, welke gedraging zou zijn verricht op 15 september 2012 om 18:54 uur op de Trajectcontrole A2 rechts te Breukelen met het voertuig met het kenteken

[kenteken] .

3. De betrokkene kan zich niet vereniging met de beslissingen van de kantonrechter. Daartoe voert hij aan dat via een wetswijziging en in de landelijke media bekend is gemaakt dat per 1 september 2012 op trajecten als de A2 de maximumsnelheid is verhoogd naar 130 km/h, met uitzonderingsmomenten. Die momenten of dagdelen waarop de verhoogde snelheid zou gelden zijn van maandag tot en met vrijdag van 19:00 uur tot 06:00 uur en in het weekend, aldus de betrokkene. Er is geen aankondiging geweest die aangeeft dat de wijziging op een later tijdstip zou ingaan. Bijvoorbeeld pas op 1 december 2012, zoals de kantonrechter heeft overwogen.

4. In WAHV-zaken biedt de ambtsedige verklaring van de verbalisant in beginsel een voldoende grondslag voor de vaststelling dat de gedraging is verricht. Dat is anders indien de betrokkene voor zijn zaak specifieke feiten en omstandigheden aanvoert, die aanleiding geven te twijfelen aan de juistheid van één of meer onderdelen van de ambtsedige verklaring dan wel indien uit het dossier zulke feiten en omstandigheden blijken.

5. Gelet op de stukken van de dossiers, waaronder de foto's van de gedragingen en in het bijzonder de ambtsedige verklaringen van de verbalisanten zoals opgenomen in de zaakoverzichten van het CJIB die inhouden dat ter plaatse een maximumsnelheid gold van 100 km per uur en dat die maximumsnelheid middels een bord A1 van (bijlage 1 bij) het RVV 1990 was aangegeven, en in aanmerking genomen dat de gedragingen ook niet door de betrokkene worden betwist, staat vast dat op de onderhavige plaatsen met het voertuig van de betrokkene werd gereden met een (gecorrigeerde) snelheid van respectievelijk 128 en 124 km per uur. Vervolgens dient het hof te beoordelen of er andere redenen zijn een sanctie achterwege te laten of het bedrag van de sanctie te matigen.

6. De door de betrokkene aangevoerde omstandigheden geven het hof geen aanleiding tot het achterwege laten of matigen van de sancties. Per 1 september 2012 is landelijk de maximumsnelheid ingevoerd van 130 km/h op autosnelwegen. Deze verhoging is niet doorgevoerd aan beide zijden van de A2 tussen Vinkeveen en Maarsen. Op dit traject bleef, per 1 september 2012, gedurende de dag 100 km/h de maximum toegestane snelheid. Op

1 december 2012 is op dit traject een dynamische maximumsnelheid ingevoerd (Staatscourant van 30 november 2012, nr. 24723). Dit houdt in dat tussen 19:00 uur en 06:00 uur de landelijke maximumsnelheid van 130 km/h is toegestaan en dat tussen 06:00 uur en 19:00 uur een maximum snelheid van 100 km/h wordt gehanteerd. De gedragingen zijn verricht om 13:54 en 18:54 uur. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is op die tijdstippen 100 km/h de toegestane snelheid. Dit geldt ook in het weekend, zodat het verweer van de betrokkene geen doel treft. Indien de betrokkene het bord A1, waarmee de maximum snelheid van 100 km/h werd aangegeven, zou hebben gemist, is dat - in aanmerking genomen dat van enige onduidelijkheid daaromtrent niet gebleken is - een omstandigheid die voor zijn rekening en risico komt. Van iedere weggebruiker mag immers worden verwacht dat hij oplettend is op aanwezige bebording.

7. Gelet op het voorgaande zal het hof de beslissingen van de kantonrechter bevestigen.

Beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissingen van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Beswerda, in tegenwoordigheid van mr. Dörholt als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.