Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:3983

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
24-05-2016
Datum publicatie
01-06-2016
Zaaknummer
200.112.029/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tussenarrest na uitlating akte bewijslevering. Geïntimeerde krijgt de gelegenheid een partijdeskundigenbericht in het geding te brengen en dient toe te lichten waarom zij de door haar voorgedragen personen, die eerder in de procedure als (partij)deskundige zijn opgetreden, als getuige wenst te horen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
EeR 2016, afl. 4, p. 171
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.112.029/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 68052 / HA ZA 08-422)

arrest van de eerste kamer van 24 mei 2016

in de zaak van

Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Noord-Nederland U.A.,

gevestigd te Zwolle,

appellante in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna: Univé,

advocaat: mr. E. Bos-van den Berg, kantoorhoudend te Zwolle,

tegen

Staatsbosbeheer,

gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

geïntimeerde in het principaal hoger beroep,

appellante in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: Staatsbosbeheer,

advocaat: mr. F.A.M. Knüppe, kantoorhoudend te Arnhem.

Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 23 juli 2015 hier over.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1

In genoemd tussenarrest heeft het hof Staatsbosbeheer in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of, en zo ja op welke wijze, zij tegenbewijs wenst te leveren tegen het vermoeden dat sprake is van causaal verband tussen de levering van het voer door Staatsbosbeheer (aan [veehouder X] ) en de ziekte van de runderen aan [veehouder X] .
Staatsbosbeheer heeft daarop een akte uitlating bewijslevering genomen.

1.2

Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

2 De verdere beoordeling

2.1

Staatsbosbeheer heeft aangegeven tegenbewijs te willen leveren door een nader schriftelijk expertiserapport in het geding te brengen en door getuigen te doen horen. Als te horen getuigen heeft Staatsbosbeheer dr. [getuige A] , prof. dr. ir. [getuige B] en prof. dr. [getuige C] genoemd.

2.2

Het hof zal Staatsbosbeheer in de gelegenheid stellen bij akte een nader schriftelijk expertiserapport in het geding te brengen. Univé zal bij akte op dat rapport mogen reageren, al dan niet met een eigen deskundigenrapport.

2.3

Het hof stelt vast dat de door Staatsbosbeheer als getuigen genoemde personen in de procedure of als door de rechtbank benoemde deskundige of als partijdeskundige zijn opgetreden. Staatsbosbeheer heeft niet toegelicht waarom deze personen als getuige een verklaring zouden kunnen afleggen. Een getuigenverklaring kan immers slechts als bewijs dienen voor zover zij betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming bekende feiten (artikel 163 Rv.). Staatsbosbeheer dient dan ook in de door haar te nemen akte toe te lichten waarom zij de genoemde personen als getuige wenst te horen.

2.4

Het hof zal na het expertiserapport aan de zijde van Staatsbosbeheer en de reactie van Univé daarop beoordelen of er reden is om een verhoor van deskundigen te bevelen, en zo ja, welke deskundigen hij wenst te horen. Het hof overweegt in dat verband dat artikel 194 lid 5 Rv. de rechter de bevoegdheid verleent, en niet verplicht, om de door hem benoemde deskundige(n) te horen. Voor het horen van een of meer partijdeskundigen kent artikel 200 Rv. een vergelijkbare regeling. Tot nu toe heeft het hof geen reden gezien voor een dergelijk verhoor en Staatsbosbeheer heeft niet aangevoerd waarom zij meent dat er nu wel reden toe is. Indien het de bedoeling van Staatsbosbeheer is de meergenoemde personen als deskundige te horen, kan zij dat in de akte toelichten. Univé kan daarop reageren en, desgewenst, aangeven of zij wenst dat ook anderen als deskundige worden gehoord, indien het hof zou besluiten tot een verhoor van deskundigen.

3 De beslissing
Het gerechtshof, alvorens nader te beslissen:
verwijst de zaak naar de rol van dinsdag 23 augustus 2016voor akte overlegging deskundigenbewijs en uitlating verhoor van getuigen/deskundigen aan de zijde van Staatsbosbeheer;
houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mr. H. de Hek, mr. J.H. Kuiper en mr. D.H. de Witte en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag

24 mei 2016.