Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:3979

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
27-05-2016
Datum publicatie
27-05-2016
Zaaknummer
21-004090-14
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2018:455, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een aantal strafbare feiten namelijk: het doen van twee valse bommeldingen en daardoor ook aan bedreiging, laster, smaadschrift en belediging van meerdere personen, opruiing, belaging en vernieling.

Het hof zal verdachte vrijspreken van de groepsbelediging (ontkenning Holocaust)..

Gevangenisstraf van 345 dagen met aftrek waarvan 240 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Bijzondere voorwaarde: dat verdachte de artikelen die hij op internet heeft geplaatst en die in de bewezenverklaring worden genoemd zal verwijderen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2016/155
IR 2016/97, UDH:IR/13444 met annotatie van Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-004090-14

Uitspraak d.d.: 27 mei 2016

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank [plaats] van

5 maart 2013 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 09-754191-11 en 09-090148-11, 09-650048-12, 09-650057-12, tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1963] ,

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

huidig BRP-adres: [plaats] ( [land] ), [adres] ,

postadres: [postadres] ,

domicilie kiezende te kantore van zijn raadsman: Nieuwe Gracht 45-47, 2011 ND Haarlem.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 7 augustus 2015 en 13 mei 2016 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman,

mr. T.J. Stapel, naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Verdachte is bij vonnis waarvan beroep vrijgesproken van het onder parketnummer 09/650048-12 tenlastegelegde feit en van het onder parketnummer 09/754191-11 onder 9A tenlastegelegde feit. Hoger beroep tegen deze gegeven vrijspraken staat niet open. Het hof zal verdachte daarom in zoverre niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep verklaren.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

Zaak met parketnummer 09-754191-11:

1:
hij in of omstreeks de periode van 23 augustus 2011 tot en met 24 augustus 2011 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand (meermalen) gegevens, te weten een zogenaamde (telefonische) bommelding, heeft doorgegeven, met het oogmerk (een) ander(en) ten onrechte te doen geloven dat op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats (een) voorwerp(en) aanwezig was/waren, waardoor (een) ontploffing(en) kon(den) worden teweeggebracht, immers heeft hij, verdachte, telefonisch aan (een) medewerker(s) van [advocatenkantoor] (te [plaats] ), te weten

- [betrokkene] meegedeeld "Julie kunnen binnenkort brandbommen verwachten, let op mijn woorden ik ga brandbommen door het kantoor gooien, je kan brandbommen door de ruiten verwachten" en/of

- [betrokkene] meegedeeld dat er binnenkort brandbommen door de ramen gegooid zouden worden en/of

- [betrokkene] meegedeeld "Jullie zijn allemaal ratten, jullie advocaten zijn allemaal ratten, honden. Jullie brengen de wereld naar de kloten. Wacht maar, zo meteen gaat er een bom af, wacht maar, zo meteen gaat er een bom af over een half uur" en/of `He, dat zeg ik toch, over een half uur gaat er een bom af" en/of "Jullie gaan allemaal naar de klote" en/of

- [betrokkene] meegedeeld "Dit is een bommelding, het zal dood en verderf zaaien, jullie zijn een corrupt stelletje, jullie verdedigen een kinderverkrachter, heeft u mij begrepen?"

althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking

en/of

hij in of omstreeks de periode van 23 augustus 2011 tot en met 24 augustus 2011 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand (een) medewerker(s) van [advocatenkantoor] (te [plaats] ) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met brandstichting en/of met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen ontstaat, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend voornoemde medewerker(s), te weten

- [betrokkene] meegedeeld "Jullie kunnen binnenkort brandbommen verwachten, let op mijn woorden ik ga brandbommen door het kantoor gooien, je kan brandbommen door de ruiten verwachten" en/of

- [betrokkene] meegedeeld dat er binnenkort brandbommen door de ramen gegooid zouden worden en/of

- [betrokkene] meegedeeld "Jullie zijn allemaal ratten, jullie advocaten zijn allemaal ratten, honden. Jullie brengen de wereld naar de kloten. Wacht maar, zo meteen gaat er een bom af, wacht maar, zo meteen gaat er een bom af over een half uur" en/of "He, dat zeg ik toch, over een half uur gaat er een bom af. en/of "Jullie gaan allemaal naar de klote." en/of

- [betrokkene] meegedeeld "Dit is een bommelding, het zal dood en verderf zaaien, jullie zijn een corrupt stelletje, jullie verdedigen een kinderverkrachter, heeft u mij begrepen?"

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

2:
hij op of omstreeks 07 augustus 2011 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag heeft opgeruid, immers heeft verdachte op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een column geplaatst/laten plaatsen met daarin (onder meer) de tekst "Op naar Prinsjesdag 2011! Eer de Gouden Koets met voorwerpen van uw keuze- muntstukken, voedsel, rollen wc-papier, wc-borstels en andere nuttige zaken voor [bedrijf] . - en eis dc vrijlating van [naam] ", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking.

3:
hij op of omstreeks 08 september 2011 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand gegevens, te weten een zogenaamde (telefonische) bommelding, heeft doorgegeven, met het oogmerk (een) ander(en) ten onrechte te doen geloven dat op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats een voorwerp aanwezig was, waardoor een ontploffing kon worden teweeggebracht, immers heeft hij, verdachte, telefonisch aan een medewerkster van het Ministerie [naam ministerie] meegedeeld: "Dit is een bommelding. Als jullie binnen 1 uur niet [naam] ontslaan en afleveren hij een politiebureau gaat een bom tot ontploffing met honderden doden om precies 1 uur van nu af. Jullie moeten het Ministerie ontruimen. Ik waarschuw jullie. Er komt een bommelding. Het Ministerie wordt verwoest. Binnen 1 uur precies na nu, als jullie [naam] niet afleveren bij een politiepost, bij een bureau van politie. De tijd tikt door. Het is nu negenenvijftig minuten a nu. De bom is geplaatst onder het bureau van [naam] , [functie] , criminele pedofiel en kinderverkrachter. Achtenvijftig punt dertig.", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking

en/of

hij op of omstreeks 08 september 2011 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of Laos en/of Thailand (een) medewerker(s) van het Ministerie [naam ministerie] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met brandstichting en/of met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen ontstaat, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde medewerker(s) dreigend de woorden toegevoegd: "Dit is een bommelding. Als jullie binnen 1 uur niet [naam] ontslaan en afleveren bij een politiebureau gaat een bom tot ontploffing met honderden doden om precies 1 uur van nu af. Jullie moeten het Ministerie ontruimen. Ik waarschuw jullie. Er komt een bommelding. Het Ministerie wordt verwoest. Binnen 1 uur precies na nu, als jullie [naam] niet afleveren bij een politiepost, bij een bureau van politie. De tijd tikt door. Het is nu negenenvijftig minuten na nu. De bom is geplaatst onder het bureau van [naam] , [functie] , criminele pedofiel en kinderverkrachter. Achtenvijftig punt dertig." althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking.

4 primair:
hij in of omstreeks de periode van 11 mei 2011 tot en met 30 juni 2011 te Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk door middel van verspreiding van een geschrift en/of door het openlijk tentoonstellen van een of meerdere geschriften en/of afbeeldingen, de eer en/of de goede naam van [politieambtenaar] , politieambtenaar van het korps [locatie] , gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, heeft aangerand door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft hij, verdachte, met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een foto van die in uniform geklede en/of dienstdoende [politieambtenaar] geplaatst en/of (daarbij) de tekst "Dit is de creatieve en criminele agent" geplaatst/laten plaatsen, wetende dat het te laste gelegde feit in strijd met de waarheid is.

4 subsidiair:
hij in of omstreeks de periode van 11 mei 2011 tot en met 30 juni 2011 te Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk een ambtenaar, te weten [politieambtenaar] , politieambtenaar van het korps [locatie] , gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, in het openbaar mondeling en/of bij geschrift heeft beledigd, door op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een foto van die in uniform geklede en/of dienstdoende [politieambtenaar] te (laten) plaatsen en/of (daarbij) de tekst "Dit is de creatieve en criminele agent" te (laten) plaatsen.

5 primair:
hij in of omstreeks de periode van 27 december 2011 tot en met 08 maart 2012 te Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk door middel van verspreiding van een geschrift en/of door het openlijk tentoonstellen van een of meerdere geschriften en/of afbeeldingen, de eer en/of de goede naam van [betrokkene] , heeft aangerand door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft hij, verdachte, met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een (aantal) artikel(en) geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst:

- dat het telefoonnummer van die [betrokkene] is aangetroffen in de agenda van een verdachte in een omvangrijke zedenzaak en/of

- dat die [betrokkene] een kinderverkrachter en/of een pedofiel is en/of

- dat die [betrokkene] deel uitmaakt van een netwerk van pedofielen,

wetende dat het te laste gelegde feit in strijd met de waarheid is.

5 subsidiair:
hij in of omstreeks de periode van 27 december 2011 tot en met 08 maart 2012 te Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk [betrokkene] , in het openbaar mondeling en/of bij geschrift heeft beledigd, door op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een (aantal) artikel(en) te (laten) plaatsen met daarin onder meer de tekst:

- dat het telefoonnummer van die [betrokkene] is aangetroffen in de agenda van een verdachte in een omvangrijke zedenzaak en/of

- dat die [betrokkene] een kinderverkrachter en/of een pedofiel is en/of

- dat die [betrokkene] deel uitmaakt van een netwerk van pedofielen.

6:
hij op of omstreeks 27 september 2011 te Hilversum en/of elders in Nederland en/of Laos en/of in Thailand opzettelijk een persoon genaamd [naam] , in het openbaar bij geschrift heeft beledigd door op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een artikel. te plaatsen met daarin onder meer de tekst: "Nadat eerst mafia-advocaat [advocaat 1] op niet zo subtiele wijze bedankte voor 'de eer' toont nu ook [naam] - de ex van [advocaat 2] - zich een gewillig schaap in de kudde van de zwarte mafia. Eerder draaide deze [naam] zich ook al uit het fameuze 'camera-KG' dat we zouden voeren tegen de Haagse mafia-rechtbank omdat er `opeens van alles mis ging in haar privé-leven'. Door dit nazi-gedrag saboteren deze advocaten mijn toekomst en blokkeren ze een uitkering van tussen de 500.000 en 1 miljoen euro waar ik recht op heb. Kunnen we het haar kwalijk nemen? Natuurlijk, het is te walgelijk voor woorden en dat hebben we de hoer van justitie ook laten weten;",

althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking;

7:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 30 september 2011 tot en met 10 oktober 2011 te Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand in elk geval in Nederland, (telkens) zich in het openbaar, schriftelijk, opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, (te weten Joden) wegens hun ras en/of godsdienst, door één of meer uitlating(en) op zijn website (te weten [internetsite] ) te plaatsen, te weten:

(in het artikel " [naam] , de holocaust en [verdachte] " van 30 september 2011) "Eerst de feiten over de 'oude' Holocaust, [naam] en het 'revisionisme'. In 1992 komt de Amerikaanse Jood [naam] met zijn explosieve en geheel overtuigende documentaire die aantoont dat er in Auschwitz geen gaskamers zijn geweest en dat het getal van 6 miljoen een hoax is." en/of

"Zoals we aan het begin van dit stuk hebben gezien moet de mythe van de 'oude' Holocaust in stand gehouden worden tegen elke prijs. Mensen die de hoax dreigen door te prikken zoals [naam] worden genadeloos uit de weg geruimd. De belangen van de `Holocaust-industrie' en de op basis van deze hoax gevestigde -en dus inmiddels geheel geflopte- staat Israel zijn te groot" en/of

"De belangen van de wereldwijde pedo-maffia van cle machtigste mensen op aarde om de waarheid over de nieuwe Holocaust te bestrijden en te onderdrukken zijn net zo groot als de belangen van de Holocaust-maffia om vast te houden aan de mythe van de gaskamers en het Zyklon B! Een onmogelijke taak dus deze leugen-bastions die worden geschraagd en bewapend door de rijksten en de machtigsten op aarde neer te halen? en/of

(in het artikel "There comes the Holocaust" van 10 oktober 2011)

"Nu we hebben aangetoond dat de 'oude' Holocaust een hoax is, een misdadige set up aangestuurd door de NWO met als doel een Joodse terreur-staat te kunnen stichten, worden de contouren van de naderende Holocaust steeds scherper zichtbaar." en/of

(in het artikel "15 oktober revolutie in Nederland" van 9 oktober 2011)

"Alles wijst erop dat de Holocaust zoals dat begrip thans wordt gebruikt een zorgvuldig gecreeerde mythe is met als vooropgezet doel de staat Israel te kunnen stichten en de Joden een morele vrijbrief te geven te doen wat ze willen, zoals het terroriseren van Palestijnen en andere vijanden. Uit de extreme mate van steun voor het Holocaust-verhaal door de gevestigde orde blijkt dat het een cruciaal element is in de NWO-Bilderherg strategie voor het opzetten van de New World Order waarin de Joden en hun handlangers de wereld zullen overheersen zoals ze thans reeds Wall Street overheersen." en/of

(in het artikel "Final Solution: Holofraud of Holocaust" van 8 oktober 2011) "Nee mensen, als de Jood zo extreem en zo hysterisch reageert op alles wat zijn Holy Holocaust aantast en bedreigt, dan moet hij wel gelijk hebben. Die Joden zijn toch verdomme niet achterlijk? Die zitten hun hele leven met hun dikke kromme neuzen (MDI, kom er maar in!) in de Torah en de Talmud dus die zullen heus wel weten waar ze liet over hebben!" en/of

(in het artikel "Mundus Vult Decipi van 29 september 2011)

"Nu het einde der tijden met rasse schreden nadert, stijgt de noodzaak van schoon schip maken. De Koude Oorlog en de dreiging van de USSR? Een leugen. Fake. Staat nu vast. Toegegeven. Hier de bewijzen met video. De holocaust? Als jood heb ik altijd al geweten dat daar iets niet deugde. En toen ze begonnen met het `strafbaar stellen' van de `holocaust-ontkenning' wist ik het zeker: een hoax. No doubt about it. Journalistiek-technisch is de holocaust-hoax ondermeer bewezen door [naam] , ook een jood, dus onverdachte. [naam] : kom er maar in!"

en/of woorden van soortgelijke aard en/of strekking;

8 primair:
hij in of omstreeks de periode van 15 februari 2012 tot en met 17 april 2012 te Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk, door middel van verspreiding van (een) geschrift(en) en/of door het openlijk tentoonstellen van een of meerdere geschriften en/of afbeeldingen, de eer en/of de goede naam van [naam] heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] )

A) een artikel, geplaatst/laten plaatsen zoals als bijlage 1 aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, geplaatst/laten plaatsen en/of

B) een (aantal) artikel(en) geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst:

- "Maar twee elementen in haar verklaringen hebben de supergetuige wat ons betreft weer helemaal `op de kaart' gezet: het element [naam] en het element [naam] . Beiden werden door haar genoemd als betrokken bij de moord op [naam] in verschillende rollen." en/of

"Wat betreft [naam] is er zeer sterke circumstancial evidence en [naam] is zonder twijfel verdachter geworden door `lawine-gate'." (pagina 55),

terwijl verdachte wist dat dit/deze tenlastegelegde feit(en) in strijd met de waarheid was/waren;

8 subsidiair:
hij in of omstreeks de periode van 15 februari 2012 tot en met 17 april 2012 te Amsterdam en/al elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk een persoon genaamd [naam] , in het openbaar bij geschrift heeft beledigd, door

A) een artikel, geplaatst/laten plaatsen zoals als bijlage 1 aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, geplaatst/laten plaatsen en/of

B) een (aantal) artikel(en) geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst:

- "Maar twee elementen in haar verklaringen hebben de supergetuige wat ons betreft weer helemaal `op de kaart' gezet: het element [naam] en het element [naam] . Beiden werden door haar genoemd als betrokken bij de moord op [naam] in verschillende rollen." en/of

"Wat betreft [naam] is er zeer sterke circuinstancial evidence en [naam] is zonder twijfel verdachter geworden door `lawine-gate" (pagina 55),

althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking;

9:

A:
hij op of omstreeks 22 april 2012 te Hilversum en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand een persoon genaamd [naam] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een artikel geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst: "Dood aan de zich met belastinggeld volvretende en liegende [naam] van de NOS" althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking

en/of

B:

hij op of omstreeks 22 april 2012 te Hilversum en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk, door middel van verspreiding van een geschrift en/of door het openlijk tentoonstellen van een geschrift of afbeelding, de eer en/of de goede naam van [naam] heeft aangerand door tenlastelegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft hij, verdachte, met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een artikel geplaatst met daarin (onder meer) de tekst "Falende en corrupte [naam] zit nu al op de schopstoel" en/of daarbij een afbeelding van die [naam] geplaatst.

10 primair:
hij in of omstreeks de periode van 07 januari 2012 tot en met 6 april 2012 te Utrecht en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk, door middel van het openlijk tentoonstellen en/of aanslaan van (een) geschrift(en), de eer en/of de goede naam van [advocaat 3] en/of [naam] heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] )

A) een artikel, zoals als bijlage 2 aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, geplaatst/laten plaatsen en/of

B) een (aantal) artikel(en) geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst:

- "Corrupte rechterlijke nazi-macht verdeelt de [advocaat 3] -clan nu in twee kampen: de nazi's onder leiding van [advocaat 3] en de vrijheidsstrijders onder leiding van [naam] " (pagina 133) en/of

- "Kantoor van [naam] en [advocaat 3] heult met corrupte rechters in bedriegt en besteelt cliënten" (pagina 133) en/of

- " [advocaat 3] en zijn moeder bestelen en bedriegen een cliënt, worden tot de orde geroepen en gaan dan lopen schreeuwen dat de cliënt "hulp nodig heeft" (pagina 156) en/of

-"Conflict [naam] en [advocaat 3] naar kookpunt* Tuchtklacht ingediend hij de deken van Utrecht * Hieronder het gesprek met de deken van Utrecht waarin de waarheid over de zaak * Wie stopt de criminele leugenaar [advocaat 3] , zoon van een crimineel?" (pagina 291)

- "Maar voor [advocaat 3] is niets te dol. We hebben hier te maken met een megalomane krankzinnige die die liegend, intimiderend en zich beroepend op de naam ' [naam] ' als een hooligan huishoudt in juridisch Nederland. (pagina 345) en/of - "Deze vrouw is pervers, chronisch overspannen en krankzinnig en een gevaar voor de Balie en de rechtstaat, net als haar zoon, ook zoon van de corrupte en criminele advocaat [advocaat 2] . Tegen de ongehoorde wijze waarop [naam] en [advocaat 3] mij hebben bedrogen en bestolen loopt thans een tuchtklacht te Utrecht die op dit moment de fase van dupliek van de advocaten heeft bereikt." (pagina 479) en/of

- " [advocaat 3] was winkeldief, ontkent niet" en/of "Net rond corrupte crimi-advocaten [advocaat 3] en [naam] sluit zich verder en verder." (pagina 495) en/of

- "Binnenkort de tuchtzaak van de eeuw tegen de twee meest corrupte en criminele advocaten van de eeuw: [naam] en [advocaat 3] ." (pagina 530) en/of

- "Crimineel advocaten-duo veroordeeld wegens diefstal en intimidatie van personeel." (pagina 574) en/of

- "Rampenadvocaat [advocaat 3] spil in web van schandalen, intimidaties, diefstal en hij is nog maar net advocaat." (pagina 588) en/of

- "Intussen melden bronnen ons dat de intimidaties van [advocaat 3] aan het adres van de ex-medewerkster seksueel van aard waren en dat [advocaat 3] regelmatig ook andere vrouwen op die wijze intimideert." en/of "Bronnen melden ons ook dat de criminele inslag van [advocaat 3] al dateert vanuit zijn jeugd toen hij regelmatig werd opgepakt voor winkeldiefstallen."(pagina 589) en/of

- " [advocaat 3] : winkeldiefstal, diefstal van personeel, intimidatie van personeel en media, oplichten en plunderen van cliënten, zelfs een veroordeling en geen enkel medium bericht erover." (pagina 608)

terwijl verdachte wist dat dit/deze tenlastegelegde feit(en) in strijd met de waarheid was/waren.

10 subsidiair:
hij in of omstreeks de periode van 07 januari 2012 tot en met 06 april 2012 te Utrecht en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk twee, althans een perso(o)n(en) genaamd [advocaat 3] en/of [naam] in het openbaar bij geschrift heeft beledigd, door op zijn, verdachte's, internetsite ( [internetsite] )

A) een artikel, zoals als bijlage 2 aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, te plaatsen/laten plaatsen en/of

B) een (aantal) artikel(en) te plaatsen/laten plaatsen met daarin onder weer de tekst: - "Corrupte rechterlijke nazi-macht verdeelt de [naam] -clan nu in twee kampen: de nazi's onder leiding van [advocaat 3] en de vrijheidsstrijders onder leiding van [naam] " (pagina 133) en/of

- "Kantoor van [naam] en [advocaat 3] heult met corrupte rechters in bedriegt, en besteelt cliënten" (pagina 133) en/of

- " [advocaat 3] en zijn moeder bestelen en bedriegen een dient, worden tot de orde geroepen en gaan dan lopen schreeuwen dat de dient 'hulp nodig heeft' (pagina 156) en/of

- "Conflict [naam] en [advocaat 3] naar kookpunt * Tuchtklacht ingediend bij de deken van Utrecht * Hieronder het gesprek met de deken van Utrecht waarin de waarheid over de zaak * Wie stopt de criminele leugenaar [advocaat 3] , zoon van een crimineel?" (pagina 291)

- "Maar voor [advocaat 3] is niets te dol. We hebben hier te maken met een megalomane krankzinnige die die liegend, intimiderend en zich beroepend op de naam ' [naam] ' als een hooligan huishoudt in juridisch Nederland." (pagina 345) en/of

- "Deze vrouw is pervers, chronisch overspannen en krankzinnig en een gevaar voor de Balie en de rechtstaat, net als haar zoon, ook zoon van de corrupte en criminele advocaat [advocaat 2] . Tegen de ongehoorde wijze waarop [naam] en [advocaat 3] mij hebben bedrogen en bestolen loopt thans een tuchtklacht te Utrecht die op dit moment de fase van dupliek van de advocaten heeft bereikt." (pagina 479) en/of

- " [advocaat 3] was winkeldief, ontkent niet" en/of "Net rond corrupte crimi-advocaten [advocaat 3] en [naam] sluit zich verder en verder" (pagina 495) en/of

- "Binnenkort de tuchtzaak van de eeuw tegen de twee meest corrupte en criminele advocaten van de eeuw: [naam] en [advocaat 3] " (pagina 530) en/of

- "Crimineel advocaten-duo veroordeeld wegens diefstal en intimidatie van personeel." (pagina 574) en/of

- "Rampenadvocaat [advocaat 3] spil in web van schandalen, intimidaties, diefstal en hij is nog maar net advocaat." (pagina 588) en/of

- "Intussen melden bronnen ons dat de intimidaties van [advocaat 3] aan het adres van de ex-medewerkster seksueel van aard waren en dat [advocaat 3] regelmatig ook andere vrouwen op die wijze intimideert." en/of "Bronnen melden ons ook dat de criminele inslag van [advocaat 3] al dateert vanuit zijn jeugd toen hij regelmatig werd opgepakt voor winkeldiefstallen." (pagina 589) en/of

- " [advocaat 3] : winkeldiefstal, diefstal van personeel, intimidatie van personeel en media, oplichten en plunderen van cliënten, zelfs een veroordeling en geen enkel medium bericht erover." (pagina 608),

althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking.

11:
hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2012 tot en met 24 april 2012 te Utrecht, in elk geval in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [advocaat 3] , in elk geval van een ander, met het oogmerk die [advocaat 3] , in elk geval die ander te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers heeft hij, verdachte, met grote, althans met enige regelmaat

- Op zijn, verdachtes, :internetsite ( [internetsite] ) artikelen geplaatst/laten plaatsen over het persoonlijk en/of zakelijk leven van die [advocaat 3] en/of het kantoor waar die [advocaat 3] deel van uitmaakt en/of

- telefonisch en/of via e-mail contact opgenomen met die [advocaat 3] , althans telefonisch en/of via e-mail getracht contact op te nemen met die [advocaat 3] .

12 primair:
hij in of omstreeks de periode van 02 mei 2011 tot en met 05 juli 2011 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk, door middel van verspreiding van (een) geschrift(en) en/of door het openlijk tentoonstellen van een of meerdere geschriften en/of afbeeldingen, de eer en/of de goede naam van [naam] heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] )

A) een artikel, geplaatst/laten plaatsen zoals als bijlage 3 aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, geplaatst/laten plaatsen en/of

B) een artikel geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst: "De kinderverkrachter [naam] die eind april wegens totale gecorrumpeerdheid met de piemel tussen de pedofiele benen de Haagse politiek verliet, `slaat terug' via BNR Nieuwsradio" (pagina 16),

terwijl verdachte wist dat dit/deze tenlastegelegde feit(en) in strijd met de waarheid was/waren.

12 subsidiair:
hij in of omstreeks de periode van 02 mei 2011 tot en mei 05 juli 2011 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk een persoon genaamd [naam] in het openbaar bij geschrift heeft beledigd, door op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] )

A) een artikel, te (laten) plaatsen zoals als bijlage 3 aan deze temlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, geplaatst/laten plaatsen en/of

B) een artikel te (laten) plaatsen met daarin onder meer de tekst: "De kinderverkrachter [naam] die eind april wegens totale gecorrumpeerdheid met de piemel tussen de pedofiele benen de Haagse politiek verliet, `slaat terug' via BNR Nieuwsradio (pagina 16)",

althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking.

Zaak met parketnummer 09-650057-12 (gevoegd):
1:
hij op of omstreeks 1 november 2012 te Schiedam en/of elders in Nederland opzettelijk, door middel van het openlijk tentoonstellen en/of aanslaan van een geschrift, de eer en/of de goede naam van [advocaat 3] en/of [naam] heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een artikel, zoals als bijlage 1 aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst: "De appel valt blijkbaar niet ver van de boom, want ook [advocaat 2] zoontje [advocaat 3] is niet van onbesproken gedrag. [advocaat 3] is ooit veroordeeld wegens diefstal van het salaris van een lid van zijn kantoorpersoneel. Momenteel loopt een onderzoek tegen hem omdat hij vertrouwelijke gesprekken met een cliënt zonder diens toestemming ter beschikking heeft gesteld aan de politie. Verder is het natuurlijk onbehoorlijk om cliënten uit te schelden, te bedreigen en zonder aanleiding in de kou te laten staan. Dit alles heeft [advocaat 3] in het verleden gedaan, maar is er nooit voor op de vingers getikt. Integendeel, hoewel hij nog nooit eerder een zaak had gewonnen, kreeg zijn vendetta tegen [verdachte] alle steun van de (vrouwelijke) rechter. Voor [advocaat 3] echter geen Raad van Discipline. Je zou verdorie bijna zeggen dat de Nederlandse juridische wereld antisemiet is. De halve familie [naam] wordt in de ban gedaan, maar uitgerekend [advocaat 3] (aantoonbaar geen lieverdje) wordt als instrument; gebruikt om luis in de pels [verdachte] (ook een jood) uit te schakelen en zijn website [internetsite] uit de lucht te halen. Met boeven vang je boeven. En met joden pest je joden."

Zaak met parketnummer 09-090148-11 (gevoegd):
1:
hij op of omstreeks 24 januari 2011 te Leiden tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een muur, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (gevestigd [adres] ), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt, door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk met verf een teken aan te brengen op voornoemde muur.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak feit 7 (parketnummer 09-754191-11)

Aan verdachte wordt verweten het doen van beledigende uitlatingen jegens joden door - zakelijk weergegeven - te stellen:

- dat [naam] heeft - als jood en dus onverdacht - overtuigend heeft aangetoond dat Auschwitz geen gaskamers had en het getal van 6 miljoen (het hof begrijpt: Joodse slachtoffers) een hoax is;

- dat de Holocaust een mythe is die met alle middelen in stand moet worden gehouden, gelet op de belangen van de holocaust-industrie, de op die Holocaust-mythe gegrondveste staat Israël, en van de 'pedo- maffia';

- dat die Holocaust-mythe een (essentieel) onderdeel is voor het kunnen realiseren van een Joodse terreur-staat, en een wereldwijde Joodse overheersing;

- dat de manier waarop 'de Jood' reageert op iedere aantasting van de Holocaust betekent dat hij wel gelijk moet hebben. Die (Joden - begrijpt het hof) zitten immers met hun dikke kromme neuzen in Torah en Talmud;

- dat de Koude Oorlog, USSR-dreiging en Holocaust een leugen/hoax zijn.

Voor de beoordeling van dit feit is het volgende (wettelijk) kader van belang.1

Artikel 137c, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:

"Hij die zich in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van een hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie."

De vraag die beantwoord moet worden is of de in de tenlastelegging opgenomen uitlatingen - afzonderlijk dan wel in onderlinge samenhang bezien - als beledigend voor een groep mensen kunnen worden aangemerkt.

Het gaat er dus in de kern om of sprake is van de aantasting van de eer en goede naam van een groep mensen, naar een in 137c Sr. te onderscheiden kenmerk of kenmerken.

Verdachte stelt volgens de in de tenlastelegging opgenomen tekstdelen in de eerste plaats dat de Holocaust een mythe is. Die opvatting is in strijd met hetgeen op grond van wetenschappelijk-historisch onderzoek algemeen wordt aanvaard als het gaat om het duiden van systematische gruwelijkheden die met name in de periode van 1941 tot mei 1945 in Europa aan - vooral - de Joodse bevolkingsgroep zijn voltrokken. Naar het oordeel van het hof slaat verdachte met zijn bewering derhalve de plank historisch en feitelijk volledig mis. Die misslag is echter niet hetgeen waarover het hof thans te oordelen heeft.

Vraag is in hoeverre verdachte met die misslag tevens de eer en goede naam van - in casu - Joden als groep wegens hun ras aantast.

Het hof neemt als uitgangspunt dat voor het vaststellen van het beledigend karakter van een dergelijke onterechte ontkenning van historische feiten niet slechts maatgevend kan zijn de omstandigheid dat een (mogelijk niet getalsmatig te bepalen) aantal personen, behorend tot een in artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht genoemde groep, zich daardoor gekwetst voelt, maar daadwerkelijk sprake moet zijn van aantasting van de eigenwaarde van een groep personen of het in diskrediet brengen ervan.

Feit is dat de Holocaust een - in het bijzonder voor veel Joden als rechtstreekse slachtoffers en/of als nabestaanden daarvan begrijpelijk - emotioneel zeer beladen begrip vormt, en met name de ontkenning of bagatellisering ervan als buitengewoon pijnlijk wordt ervaren. Dit geldt ook voor andere - als vaststaand aan te nemen - historische gebeurtenissen waarvan te onderscheiden groepen mensen het slachtoffer zijn geworden. Het uitsluitend betwisten van historische feiten betekent naar het oordeel van het hof echter niet dat een te onderscheiden groep mensen, die van die feiten direct of indirect slachtoffer is geworden, daarmee ook zonder meer tevens in haar eigenwaarde wordt aangetast, of openlijk in diskrediet gebracht wordt. Die enkele betwisting vormt op zichzelf immers geen ontkenning van de kwaliteiten - en daarmee van de eer en goede naam - van die personen.

Dat betrokkenen zich door die onterechte betwisting - begrijpelijk - in hun slachtofferschap aangetast voelen, doet daaraan niet af.

Gelet op het bovenstaande is het hof dan ook van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en zal verdachte hiervan vrijspreken.

Ten aanzien van de feiten onder 5 primair, 8 primair, 10 primair en 12 primair (parketnummer 09-754191-11)

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep gerequireerd tot vrijspraak van de onder 5 primair, 8 primair, 10 primair en 12 primair (parketnummer 09-754191-11) tenlastegelegde feiten. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat uit het dossier niet volgt dat verdachte heeft geweten dat de tenlastegelegde feiten in strijd met de waarheid zijn.

Het hof overweegt als volgt. Het hof leidt in het bijzonder uit de door verdachte telkens gebezigde bewoordingen in combinatie met de overige uit de bewijsmiddelen blijkende omstandigheden af dat verdachte wist van de onwaarheid van de tenlastegelegde feit(en). De enkele omstandigheid dat verdachte is overtuigd van hetgeen is gezegd, maakt niet dat geen sprake kan zijn van laster. Het hof acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder 5 primair, 8 primair, 10 primair en 12 primair (parketnummer 09-754191-11) tenlastegelegde feiten.

Verzoek horen getuigen

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep (opnieuw) verzocht om de verzoeken, die het hof [plaats] bij beslissing van 20 augustus 2013 heeft toegewezen, alsnog toe te wijzen.

Het hof wijst de verzoeken van de raadsman af, nu de noodzaak daartoe ontbreekt. Het hof overweegt dat deze verzoeken reeds twee keer eerder door het hof zijn afgewezen, bij tussenarrest van 24 december 2014 en ter zitting van 7 augustus 2015. Het hof verwijst naar de toen gegeven motiveringen. Er zijn thans geen nieuwe feiten of omstandigheden aangevoerd die het noodzakelijk maken dat er nader onderzoek zal worden verricht met betrekking tot de aanhouding van verdachte dan wel die het horen van deze getuigen ( [getuige] , [advocaat 3] en [naam] ) noodzakelijk maakt.

Ten aanzien van de zitting in hoger beroep

Het hof merkt met betrekking tot de terechtzitting in hoger beroep op dat er tijdens de zitting vanuit de zijde van de verdediging geen (inhoudelijke) verweren zijn gevoerd die aanleiding geven tot een respons van het hof.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 1, 2, 3, 4 primair, 5 primair, 6, 8 primair, 9, 10 primair, 11 en 12 primair en in de zaak met parketnummer 09-650057-12 en in de zaak met parketnummer 09-090148-11 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Zaak met parketnummer 09-754191-11:

1:
hij op 23 augustus te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand (meermalen) gegevens, te weten een zogenaamde (telefonische) bommelding, heeft doorgegeven, met het oogmerk (een) ander(en) ten onrechte te doen geloven dat op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats (een) voorwerp(en) aanwezig was/waren, waardoor (een) ontploffing(en) kon(den) worden teweeggebracht, immers heeft hij, verdachte, telefonisch aan (een) medewerker(s) van [advocatenkantoor] (te [plaats] ), te weten

- [betrokkene] meegedeeld "Julie kunnen binnenkort brandbommen verwachten, let op mijn woorden ik ga brandbommen door het kantoor gooien, je kan brandbommen door de ruiten verwachten" en/of

- [betrokkene] meegedeeld dat er binnenkort brandbommen door de ramen gegooid zouden worden en/of

- [betrokkene] meegedeeld "Jullie zijn allemaal ratten, jullie advocaten zijn allemaal ratten, honden. Jullie brengen de wereld naar de kloten. Wacht maar, zo meteen gaat er een bom af, wacht maar, zo meteen gaat er een bom af over een half uur" en/of `He, dat zeg ik toch, over een half uur gaat er een bom af" en/of "Jullie gaan allemaal naar de klote" en/of

- [betrokkene] meegedeeld "Dit is een bommelding, het zal dood en verderf zaaien, jullie zijn een corrupt stelletje, jullie verdedigen een kinderverkrachter, heeft u mij begrepen?"

althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking

en/of

hij in of omstreeks de periode van 23 augustus 2011 tot en met 24 augustus 2011 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand (een) medewerker(s) van [advocatenkantoor] (te [plaats] ) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met brandstichting en/of met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen ontstaat, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend voornoemde medewerker(s), te weten

- [betrokkene] meegedeeld "Jullie kunnen binnenkort brandbommen verwachten, let op mijn woorden ik ga brandbommen door het kantoor gooien, je kan brandbommen door de ruiten verwachten" en/of

- [betrokkene] meegedeeld dat er binnenkort brandbommen door de ramen gegooid zouden worden en/of

- [betrokkene] meegedeeld "Jullie zijn allemaal ratten, jullie advocaten zijn allemaal ratten, honden. Jullie brengen de wereld naar de kloten. Wacht maar, zo meteen gaat er een bom af, wacht maar, zo meteen gaat er een bom af over een half uur" en/of "He, dat zeg ik toch, over een half uur gaat er een bom af. en/of "Jullie gaan allemaal naar de klote." en/of

- [betrokkene] meegedeeld "Dit is een bommelding, het zal dood en verderf zaaien, jullie zijn een corrupt stelletje, jullie verdedigen een kinderverkrachter, heeft u mij begrepen?"

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

2:
hij op of omstreeks 07 augustus 2011 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag heeft opgeruid, immers heeft verdachte op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een column geplaatst/laten plaatsen met daarin (onder meer) de tekst "Op naar Prinsjesdag 2011! Eer de Gouden Koets met voorwerpen van uw keuze- muntstukken, voedsel, rollen wc-papier, wc-borstels en andere nuttige zaken voor [bedrijf] . - en eis dc vrijlating van [naam] ", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking.

3:
hij op of omstreeks 08 september 2011 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand gegevens, te weten een zogenaamde (telefonische) bommelding, heeft doorgegeven, met het oogmerk (een) ander(en) ten onrechte te doen geloven dat op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats een voorwerp aanwezig was, waardoor een ontploffing kon worden teweeggebracht, immers heeft hij, verdachte, telefonisch aan een medewerkster van het Ministerie [naam ministerie] meegedeeld: "Dit is een bommelding. Als jullie binnen 1 uur niet [naam] ontslaan en afleveren hij een politiebureau gaat een bom tot ontploffing met honderden doden om precies 1 uur van nu af. Jullie moeten het Ministerie ontruimen. Ik waarschuw jullie. Er komt een bommelding. Het Ministerie wordt verwoest. Binnen 1 uur precies na nu, als jullie [naam] niet afleveren bij een politiepost, bij een bureau van politie. De tijd tikt door. Het is nu negenenvijftig minuten a nu. De bom is geplaatst onder het bureau van [naam] , [functie] , criminele pedofiel en kinderverkrachter. Achtenvijftig punt dertig.", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking

en/of

hij op of omstreeks 08 september 2011 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of Laos en/of Thailand (een) medewerker(s) van het Ministerie [naam ministerie] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met brandstichting en/of met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen ontstaat, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde medewerker(s) dreigend de woorden toegevoegd: "Dit is een bommelding. Als jullie binnen 1 uur niet [naam] ontslaan en afleveren bij een politiebureau gaat een bom tot ontploffing met honderden doden om precies 1 uur van nu af. Jullie moeten het Ministerie ontruimen. Ik waarschuw jullie. Er komt een bommelding. Het Ministerie wordt verwoest. Binnen 1 uur precies na nu, als jullie [naam] niet afleveren bij een politiepost, bij een bureau van politie. De tijd tikt door. Het is nu negenenvijftig minuten na nu. De bom is geplaatst onder het bureau van [naam] , [functie] , criminele pedofiel en kinderverkrachter. Achtenvijftig punt dertig." althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking.

4 primair:
hij in of omstreeks de periode van 16 mei 2011 tot en met 30 juni 2011 te Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk door middel van verspreiding van een geschrift en/of door het openlijk tentoonstellen van een of meerdere geschriften en/of een afbeeldingen, de eer en/of de goede naam van [politieambtenaar] , politieambtenaar van het korps [locatie] , gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, heeft aangerand door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft hij, verdachte, met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een foto van die in uniform geklede en/of dienstdoende [politieambtenaar] geplaatst en/of (daarbij) de tekst "Dit is de creatieve en criminele agent" geplaatst/laten plaatsen, wetende dat het te laste gelegde feit in strijd met de waarheid is.

5 primair:
hij in of omstreeks de periode van 27 december 2011 tot en met 08 maart 2012 te Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk door middel van verspreiding van een geschrift en/of door het openlijk tentoonstellen van een of meerdere geschriften en/of afbeeldingen, de eer en/of de goede naam van [betrokkene] , heeft aangerand door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft hij, verdachte, met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een (aantal) artikel(en) geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst:

- dat het telefoonnummer van die [betrokkene] is aangetroffen in de agenda van een verdachte in een omvangrijke zedenzaak en/of

- dat die [betrokkene] een kinderverkrachter en/of een pedofiel is en/of

- dat die [betrokkene] deel uitmaakt van een netwerk van pedofielen,

wetende dat het te laste gelegde feit in strijd met de waarheid is.

6:
hij op of omstreeks 27 september 2011 te Hilversum en/of elders in Nederland en/of Laos en/of in Thailand opzettelijk een persoon genaamd [naam] , in het openbaar bij geschrift heeft beledigd door op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een artikel te plaatsen met daarin onder meer de tekst: "Nadat eerst mafia-advocaat [advocaat 1] op niet zo subtiele wijze bedankte voor 'de eer' toont nu ook [naam] - de ex van [advocaat 2] - zich een gewillig schaap in de kudde van de zwarte mafia. Eerder draaide deze [naam] zich ook al uit het fameuze 'camera-KG' dat we zouden voeren tegen de Haagse mafia-rechtbank omdat er 'opeens van alles mis ging in haar privé-leven'. Door dit nazi-gedrag saboteren deze advocaten mijn toekomst en blokkeren ze een uitkering van tussen de 500.000 en 1 miljoen euro waar ik recht op heb. Kunnen we het haar kwalijk nemen? Natuurlijk, het is te walgelijk voor woorden en dat hebben we de hoer van justitie ook laten weten;",

althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking.

8 primair:
hij in of omstreeks de periode van 15 februari 2012 tot en met 17 april 2012 te Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk, door middel van verspreiding van (een) geschrift(en) en/of door het openlijk tentoonstellen van een of meerdere geschriften en/of afbeeldingen, de eer en/of de goede naam van [naam] heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] )

A) een artikel, geplaatst/laten plaatsen zoals als bijlage 1 aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, geplaatst/laten plaatsen en/of

B) een (aantal) artikel(en) geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst:

- "Maar twee elementen in haar verklaringen hebben de supergetuige wat ons betreft weer helemaal `op de kaart' gezet: het element [naam] en het element [naam] . Beiden werden door haar genoemd als betrokken bij de moord op [naam] in verschillende rollen." en/of

"Wat betreft [naam] is er zeer sterke circumstancial evidence en [naam] is zonder twijfel verdachter geworden door `lawine-gate'." (pagina 55),

terwijl verdachte wist dat dit/deze tenlastegelegde feit(en) in strijd met de waarheid was/waren;

9:

A
hij op of omstreeks 22 april 2012 te Hilversum en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand een persoon genaamd [naam] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een artikel geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst: "Dood aan de zich met belastinggeld volvretende en liegende [naam] van de NOS" althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking

en/of

B

hij op of omstreeks 22 april 2012 te Hilversum en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk, door middel van verspreiding van een geschrift en/of door het openlijk tentoonstellen van een geschrift en afbeelding, de eer en/of de goede naam van [naam] heeft aangerand door tenlastelegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft hij, verdachte, met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een artikel geplaatst met daarin (onder meer) de tekst "Falende en corrupte [naam] zit nu al op de schopstoel" en/of daarbij een afbeelding van die [naam] geplaatst.

10 primair:
hij in of omstreeks de periode van 07 januari 2012 tot en met 6 april 2012 te Utrecht en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk, door middel van het openlijk tentoonstellen en/of aanslaan van (een) geschrift(en), de eer en/of de goede naam van [advocaat 3] en/of [naam] heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] )

A) een artikel, zoals als bijlage 2 aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, geplaatst/laten plaatsen en/of

B) een (aantal) artikel(en) geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst:

- "Corrupte rechterlijke nazi-macht verdeelt de [advocaat 3] -clan nu in twee kampen: de nazi's onder leiding van [advocaat 3] en de vrijheidsstrijders onder leiding van [naam] " (pagina 133) en/of

- "Kantoor van [naam] en [advocaat 3] heult met corrupte rechters in bedriegt en besteelt cliënten" (pagina 133) en/of

- " [advocaat 3] en zijn moeder bestelen en bedriegen een cliënt, worden tot de orde geroepen en gaan dan lopen schreeuwen dat de cliënt "hulp nodig heeft" (pagina 156) en/of

-"Conflict [naam] en [advocaat 3] naar kookpunt* Tuchtklacht ingediend hij de deken van Utrecht * Hieronder het gesprek met de deken van Utrecht waarin de waarheid over de zaak * Wie stopt de criminele leugenaar [advocaat 3] , zoon van een crimineel?" (pagina 291) en/of

- "Maar voor [advocaat 3] is niets te dol. We hebben hier te maken met een megalomane krankzinnige die die liegend, intimiderend en zich beroepend op de naam ' [advocaat 3] ' als een hooligan huishoudt in juridisch Nederland. (pagina 345) en/of - "Deze vrouw is pervers, chronisch overspannen en krankzinnig en een gevaar voor de Balie en de rechtstaat, net als haar zoon, ook zoon van de corrupte en criminele advocaat [advocaat 2] . Tegen de ongehoorde wijze waarop [naam] en [advocaat 3] mij hebben bedrogen en bestolen loopt thans een tuchtklacht te Utrecht die op dit moment de fase van dupliek van de advocaten heeft bereikt." (pagina 479) en/of

- " [advocaat 3] was winkeldief, ontkent niet" en/of "Net rond corrupte crimi-advocaten [advocaat 3] en [naam] sluit zich verder en verder." (pagina 495) en/of

- "Binnenkort de tuchtzaak van de eeuw tegen de twee meest corrupte en criminele advocaten van de eeuw: [naam] en [advocaat 3] ." (pagina 530) en/of

- "Crimineel advocaten-duo veroordeeld wegens diefstal en intimidatie van personeel." (pagina 574) en/of

- "Rampenadvocaat [advocaat 3] spil in web van schandalen, intimidaties, diefstal en hij is nog maar net advocaat." (pagina 588) en/of

- "Intussen melden bronnen ons dat de intimidaties van [advocaat 3] aan het adres van de ex-medewerkster seksueel van aard waren en dat [advocaat 3] regelmatig ook andere vrouwen op die wijze intimideert." en/of "Bronnen melden ons ook dat de criminele inslag van [advocaat 3] al dateert vanuit zijn jeugd toen hij regelmatig werd opgepakt voor winkeldiefstallen."(pagina 589) en/of

- " [advocaat 3] : winkeldiefstal, diefstal van personeel, intimidatie van personeel en media, oplichten en plunderen van cliënten, zelfs een veroordeling en geen enkel medium bericht erover." (pagina 608)

terwijl verdachte wist dat dit/deze tenlastegelegde feit(en) in strijd met de waarheid was/waren.

11:
hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2012 tot en met 24 april 2012 te Utrecht, in elk geval in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [advocaat 3] , in elk geval van een ander, met het oogmerk die [advocaat 3] , in elk geval die ander te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers heeft hij, verdachte, met grote, althans met enige regelmaat

- Op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) artikelen geplaatst/laten plaatsen over het persoonlijk en/of zakelijk leven van die [advocaat 3] en/of het kantoor waar die [advocaat 3] deel van uitmaakt en/of

- telefonisch en/of via e-mail contact opgenomen met die [advocaat 3] , althans telefonisch en/of via e-mail getracht contact op te nemen met die [advocaat 3].

12 primair:
hij in of omstreeks de periode van 02 mei 2011 tot en met 05 juli 2011 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in Laos en/of in Thailand opzettelijk, door middel van verspreiding van (een) geschrift(en) en/of door het openlijk tentoonstellen van een of meerdere geschriften en/of afbeeldingen, de eer en/of de goede naam van [naam] heeft aangerand door tenlastlegging van een of meer bepaalde feiten met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] )

A) een artikel, geplaatst/laten plaatsen zoals als bijlage 3 aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, geplaatst/laten plaatsen en/of

B) een artikel geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst: "De kinderverkrachter [naam] die eind april wegens totale gecorrumpeerdheid met de piemel tussen de pedofiele benen de Haagse politiek verliet, `slaat terug' via BNR Nieuwsradio" (pagina 16),

terwijl verdachte wist dat dit/deze tenlastegelegde feit(en) in strijd met de waarheid was/waren.


Zaak met parketnummer 09-650057-12 (gevoegd):
1:
hij op of omstreeks 1 november 2012 te Schiedam en/of elders in Nederland opzettelijk, door middel van het openlijk tentoonstellen en/of aanslaan van een geschrift, de eer en/of de goede naam van [advocaat 3] en/of [naam] heeft aangerand door tenlastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel op zijn, verdachtes, internetsite ( [internetsite] ) een artikel, zoals als bijlage 1 aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, geplaatst/laten plaatsen met daarin onder meer de tekst: "De appel valt blijkbaar niet ver van de boom, want ook [advocaat 2] zoontje [advocaat 3] is niet van onbesproken gedrag. [advocaat 3] is ooit veroordeeld wegens diefstal van het salaris van een lid van zijn kantoorpersoneel. Momenteel loopt een onderzoek tegen hem omdat hij vertrouwelijke gesprekken met een cliënt zonder diens toestemming ter beschikking heeft gesteld aan de politie. Verder is het natuurlijk onbehoorlijk om cliënten uit te schelden, te bedreigen en zonder aanleiding in de kou te laten staan. Dit alles heeft [advocaat 3] in het verleden gedaan, maar is er nooit voor op de vingers getikt. Integendeel, hoewel hij nog nooit eerder een zaak had gewonnen, kreeg zijn vendetta tegen [verdachte] alle steun van de (vrouwelijke) rechter. Voor [advocaat 3] echter geen Raad van Discipline. Je zou verdorie bijna zeggen dat de Nederlandse juridische wereld antisemiet is. De halve familie [advocaat 3] wordt in de ban gedaan, maar uitgerekend [advocaat 3] (aantoonbaar geen lieverdje) wordt als instrument; gebruikt om luis in de pels [verdachte] (ook een jood) uit te schakelen en zijn website [internetsite] uit de lucht te halen. Met boeven vang je boeven. En met joden pest je joden."
Zaak met parketnummer 09-090148-11 (gevoegd):
1:
hij op of omstreeks 24 januari 2011 te Leiden tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een muur, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (gevestigd [adres] ), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt, door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk met verf een teken aan te brengen op voornoemde muur.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Opmerking met betrekking tot de bewezenverklaring

Met betrekking tot de bewezenverklaring van de feiten, waarbij verdachte artikelen heeft geplaatst op de website [internetsite], merkt het hof op dat als pleegplaats telkens is opgenomen 'in Nederland', nu de artikelen zijn geplaatst op een website in de Nederlandse taal met een Nederlands webadres.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 1 bewezen verklaarde levert op:

gegevens doorgeven met het oogmerk een ander ten onrechte te doen geloven dat op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats een voorwerp aanwezig is waardoor een ontploffing kan worden teweeggebracht, meermalen gepleegd.

en

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en met brandstichting en met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen ontstaat, meermalen gepleegd,

waarbij het hof opmerkt dat ten aanzien van het eerste cumulatief (derde en vierde gedachtestreepje) en het tweede cumulatief (derde en vierde gedachtestreepje) sprake is van eendaadse samenloop.

Het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 2 bewezen verklaarde levert op:

in het openbaar bij geschrift of bij afbeelding opruien tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag.

Het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 3 bewezen verklaarde levert op:

De eendaadse samenloop van:

gegevens doorgeven met het oogmerk een ander ten onrechte te doen geloven dat op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats een voorwerp aanwezig is waardoor een ontploffing kan worden teweeggebracht, meermalen gepleegd.

en

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en met brandstichting en met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen ontstaat, meermalen gepleegd.

Het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 4 primair bewezen verklaarde levert op:

smaadschrift, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening.

Het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 5 primair, 8 primair, 10 primair en 12 primair bewezen verklaarde levert op:

laster, meermalen gepleegd.

Het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 6 bewezen verklaarde levert op:

eenvoudige belediging.

Het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 9B bewezen verklaarde levert op:

smaadschrift.

Het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 11 bewezen verklaarde levert op:

belaging.

Het in de zaak met parketnummer 09-650057-12 bewezen verklaarde levert op:

smaadschrift, meermalen gepleegd.

Het in de zaak met parketnummer 09-090148-11 bewezen verklaarde levert op:

opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, beschadigen.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de straftoemeting in aanmerking genomen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan verschillende strafbare feiten.

Ten eerste heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het doen van twee valse bommeldingen en daardoor ook aan bedreiging. Dergelijke feiten veroorzaken onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Bovendien heeft dit feit, in ieder geval bij het advocatenkantoor, een grote impact gehad op de bedrijfsvoering, nu het hele pand moest worden ontruimd.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan laster, smaadschrift en belediging van verschillende personen, door op zijn website een groot aantal artikelen te publiceren. Verdachte heeft de betreffende personen onder meer beticht van betrokkenheid bij moord en kinderverkrachting. Verder worden deze personen criminelen, pedofielen, dieven en oplichters genoemd. Deze personen zijn door het handelen van verdachte in hun eer en goede naam aangetast. Publicaties op het internet, die een persoon in een kwaad daglicht stellen, kunnen het leven van deze mensen op velerlei manieren blijven beïnvloeden.

Verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan belaging van een persoon die, in het kader van zijn werk, contact had met verdachte. Verdachte heeft aangever stelselmatig gebeld, gemaild en artikelen over hem op zijn website geplaatst. Door zo te handelen heeft verdachte ernstig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van aangever. De ervaring leert dat slachtoffers van belaging nog geruime tijd nadelige psychische gevolgen kunnen ondervinden.

Tevens heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan opruiing. Verdachte heeft op een openbare website een artikel geplaatst waarin hij mensen ophitst om strafbare feiten te plegen. Hierdoor heeft verdachte de grenzen van een legitieme openbare meningsuiting overschreden en bijgedragen aan mogelijke gevoelens van onveiligheid en onrust in de samenleving.

Tenslotte heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan de beschadiging van een universiteitsgebouw door, met een ander, graffiti aan te brengen op de muur. Verdachte heeft hiermee minachting getoond voor het eigendom van anderen.

Gelet op het hiervoor overwogene is het hof van oordeel dat verdachte ten aanzien van de bewezenverklaarde feiten de grenzen van het maatschappelijk betamelijke in vergaande mate heeft overschreden. Het hof rekent dit de verdachte aan. Het hof acht daarom een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden.

Hoewel het hof, anders dan de rechtbank, tot een vrijspraak komt van de groepsbelediging, zal het hof, gelet op de hoeveelheid en de ernst van de overige feiten, evenals de rechtbank, een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf opleggen, waarvan het onvoorwaardelijke deel gelijk is aan de tijd die verdachte reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Aan het voorwaardelijke deel zal het hof de bijzondere voorwaarde verbinden dat verdachte de in de bewezenverklaring opgenomen artikelen van het internet zal verwijderen binnen één maand na onherroepelijk worden van dit arrest.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 55, 57, 63, 131, 142a, 261, 262, 266, 267, 285, 285b en 350 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 9A en in de zaak met parketnummer 09-650048-12 ten laste gelegde.

Wijst af het verzoek van de raadsman tot het horen van de getuigen en het doen van nader onderzoek.

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 7 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 1, 2, 3, 4 primair, 5 primair, 6, 8 primair, 9B, 10 primair, 11 en 12 primair en in de zaak met parketnummer 09-650057-12 en in de zaak met parketnummer 09-090148-11 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 09-754191-11 onder 1, 2, 3, 4 primair, 5 primair, 6, 8 primair, 9B, 10 primair, 11 en 12 primair en in de zaak met parketnummer 09-650057-12 en in de zaak met parketnummer 09-090148-11 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van

345 (driehonderdvijfenveertig) dagen.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 240 (tweehonderdveertig) dagen, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of de verdachte gedurende de proeftijd van 2 (twee) jaren dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat verdachte de artikelen die hij op internet heeft geplaatst en die in de bewezenverklaring genoemd worden, zal verwijderen van het internet binnen één maand na onherroepelijk worden van dit arrest.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

De voorlopige hechtenis

Heft op het geschorste, tegen verdachte verleende bevel tot voorlopige hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. H. Abbink, voorzitter,

mr. J.A.W. Lensing en mr. J.W. Rijkers, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. E.C.M. Steeghs, griffier,

en op 27 mei 2016 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. J.W. Rijkers is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 27 mei 2016.

Tegenwoordig:

mr. H. Abbink, voorzitter,

mr. J.J.T.M. Pieters, advocaat-generaal,

mr. R. Jansen, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

1 zie onder meer: ECLI:NL:HR:2003:AE7632 (http://jure.nl/ECLI:NL:HR:2003:AE7632) en ECLI:NL:HR:2009:BF0655