Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:2961

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
14-04-2016
Datum publicatie
14-04-2016
Zaaknummer
21-001291-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Fraude met documenten om Blue Tongue Virus positieve runderen te kunnen exporteren naar het buitenland.

Salduz heeft geen derdenwerking.

De bewezen verklaarde gedragingen kunnen aan de rechtspersoon worden toegerekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001291-13

Uitspraak d.d.: 14 april 2016

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 27 september 2011 met parketnummer 17-982000-08 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft bij akte het hoger beroep beperkt tot de beslissing van de rechtbank met betrekking tot de feiten 1, 2 en 3.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 11 maart 2016 en 31 maart 2016 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en veroordeling van verdachte ter zake van het onder 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C en 3D ten laste gelegde tot een geldboete van € 25.000,=. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door [naam] als vertegenwoordiger van verdachte en haar raadsman, mr. B. Korvemaker, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen vernietigen en in zoverre opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en voor zover hier van belang - tenlastegelegd dat:

1A.

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 december 2007 tot en met 21 december 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e) inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d.19 december 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 70, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 19 december 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als waren die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 50, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 50, althans één of meer rund(eren) 05 december 2007 en/of 17 december 2007 was, althans niet zijnde 19 december 2007;

en/of

1B.

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 7 november 2007 tot en met 9 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(eren), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e) inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 7 november 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 7 november 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 68, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 6 november 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als waren die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 8, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 8, althans één of meer rund(eren) 5 november 2007 was, althans niet zijnde 6 november 2007;

en/of

1C.

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 november 2007 tot en met 22 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e) inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 15 november 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidings-formulier Rund (en rundachtigen) d.d. 15 november 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 166, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 15 november 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als waren die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 71, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 71, althans één of meer rund(eren) 12 november 2007 was, althans niet zijnde 15 november 2007;

en/of

1D.

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 december 2007 tot en met 12 december 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e) inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 5 december 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 5 december 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 329, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 5 december 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als waren die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 135, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 135, althans één of meer rund(eren) 3 december 2007 was, althans niet zijnde 5 december 2007;

en/of

2A.

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 december 2007 tot en met 02 januari 2008 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een)

gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 50 runderen naar Roemenië, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van

het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 21 december 2007, rapportnummer 07033010-039384 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 70, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die 70, althans één of meer rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor het bloedonderzoek van 50, althans één of meer van die rund(eren) het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(e) rund(eren), waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en/of

2B.

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 09 november 2007 tot en met 27 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 68 runderen naar Georgië, hebbende

verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van

het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 9 november 2007, rapportnummer 07029698-035650 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 68, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van 8, althans één of meer rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor dat bloedonderzoek van die 8, althans één of meer van die rund(eren) het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door het Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(e) rund(eren), waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en/of

2C.

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 november 2007 tot en met 27 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 71, althans één of meer rund(eren) naar Jordanië, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van

het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 22 november 2007, rapportnummer 07030372-036695, overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 165, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die 165, althans één of meer rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor dat bloedonderzoek van 71, althans één of meer van die rund(eren) het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door het Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(e) rund(eren), waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en/of

2D.

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12 december 2007 tot en met 7 maart 2008 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 135, althans één of meer rund(eren) naar Rusland en/of Slowakije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 12 december 2007, rapportnummer 07031824-038491 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 329, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die 329, althans één of meer rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor dat bloedonderzoek van 135, althans één of meer van die rund(eren) het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door het Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(e) rund(eren), waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

en/of

3A.

zij op of omstreeks 19 december 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en een daarbij behorend monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen)

d.d. 19 december 2007, met bijbehorende dierlijst waarop 70, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 19 december 2007 als datum monstername van die runderen, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid het bloed in 50, althans één of meer van die bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 50, althans één of meer rund(eren) 05 december 2007 en/of

17 december 2007 was, althans niet zijnde 19 december 2007, zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

3B.

zij op of omstreeks 07 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 7 november 2007 en een daarbij behorend monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen)

d.d. 7 november 2007, met bijbehorende dierlijst waarop 68, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratie nummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 6 november 2007 als datum monstername van die runderen, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid het bloed in 8, althans één of meer van die bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 8, althans één of meer rund(eren) 5 november 2007 was, althans niet zijnde 6 november 2007, zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

3C.

zij op of omstreeks 15 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 15 november 2007 en een daarbij behorend monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen)

d.d. 15 november 2007, met bijbehorende dierlijst waarop 166, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratie nummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers, welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 15 november 2007 als datum monstername van die runderen, bestaande die valsheid hierin dat in strijd met de waarheid het bloed in 71, althans één of meer van die bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 71, althans één of meer rund(eren) 12 november 2007 was, althans niet zijnde 15 november 2007, zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen, zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

3D.

zij op of omstreeks 5 december 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 5 december 2007 en een daarbij behorend monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen)

d.d. 5 december 2007, met bijbehorende dierlijst waarop 329, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratie nummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers, welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 5 december 2007 als datum monstername van die runderen, bestaande die valsheid hierin dat in strijd met de waarheid het bloed in 135, althans één of meer van die bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 135, althans één of meer rund(eren) 3 december 2007 was, althans niet zijnde 5 december 2007, zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen, zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

In de gewijzigde tenlastelegging zijn taal- en/of schrijffouten verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Gedeeltelijke vrijspraak

Op grond van de processtukken en het verhandelde ter zittingen stelt het hof het navolgende vast.

De verbalisanten hebben de betrokkenen, onder wie de medeverdachten [medeverdachte1] , [medeverdachte3] en [medeverdachte4] (directeur van verdachte) uitgebreid ondervraagd inzake de door verdachte naar Roemenië geëxporteerde runderen (de onder 1A, 2A en 3A ten laste gelegde feiten). Op enig moment is geconstateerd dat er mogelijk op dezelfde wijze ook runderen door verdachte zijn geëxporteerd naar Georgië (de ten laste gelegde feiten onder 1B, 2B en 3B), Jordanië (de ten laste gelegde feiten onder 1C, 2C en 3C) en Rusland (de ten laste gelegde feiten onder 1D, 2D en 3D). Hierover zijn deze betrokkenen echter slechts globaal ondervraagd. Ook anderszins bevinden zich geen verklaringen in het dossier waaruit kan worden afgeleid dat de betrokkenen met betrekking tot de export van deze runderen naar die landen de wetenschap hadden dat met documenten, het bloed van deze runderen betreffende, (kort gezegd) was gefraudeerd. Derhalve acht het hof niet wettig bewezen dat verdachte zelf de onder 1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3B, 3C en 3D tenlastegelegde handelingen heeft verricht, dan wel als medepleger daarbij is betrokken geweest, zodat verdachte van deze feiten behoort te worden vrijgesproken.

Bewijsoverwegingen

Salduz derdenwerking

De raadsman heeft ter zitting van het hof d.d. 11 maart 2016 aangevoerd dat de eerste twee bij de Algemene Inspectiedienst afgelegde verklaringen van de medeverdachte [medeverdachte1] en alle verklaringen van de medeverdachte [medeverdachte3] niet voor het bewijs gebruikt mogen worden. Daartoe heeft de raadsman het volgende betoogd. Deze medeverdachten is voorafgaande aan bedoelde verhoren niet de gelegenheid geboden een raadsman te consulteren, hetgeen gezien de recente Salduz-rechtspraak een schending oplevert van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) jegens deze twee medeverdachten. Volgens recente rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en dan met name de uitspraak van 11 mei 2014, Siray tegen Turkije, heeft een dergelijke schending van de zogenoemde Salduz-normen bij het verhoor van een medeverdachte derdenwerking. Deze derdenwerking brengt volgens de raadsman mee dat de door deze twee medeverdachten als verdachten afgelegde verklaringen ook in de strafzaak van de verdachte uitgesloten moeten worden van het bewijs.

Naar het oordeel van het hof volgt niet uit artikel 6 van het EVRM, noch uit de door de raadsman aangehaalde jurisprudentie van het EHRM, dan wel andere jurisprudentie, dat de zogeheten Schutznorm in dezen niet van toepassing zou zijn. De ratio van deze norm is dat de verdachte in beginsel geen beroep toekomt op schending van rechtsnormen voor zover die normen jegens een ander dan de verdachte zijn geschonden. De jegens de medeverdachten [medeverdachte1] en [medeverdachte3] begane vormverzuimen hebben naar het oordeel van het hof niet tot gevolg dat inbreuk is gemaakt op de rechtens te beschermen belangen van de verdachte. Hieruit volgt dat alle in het vooronderzoek afgelegde verklaringen van de medeverdachten [medeverdachte1] en [medeverdachte3] in beginsel als getuigenverklaringen kunnen worden gebezigd voor het bewijs. Hierbij verdient opmerking dat indien door vormverzuimen bij de

totstandkoming van de verklaring van een medeverdachte de betrouwbaarheid van die verklaring wezenlijk is beïnvloed, de rechter om die reden een dergelijke verklaring buiten beschouwing zal laten (vgl. HR 30 maart 2004, LJN AM2533, NJ 2004/376, rov. 3.6.4). Hiervan is in de onderhavige zaak niet gebleken.

Het verweer van de raadsman wordt derhalve verworpen.

Betrouwbaarheid verklaringen

Het hof acht op grond van het onderzoek ter terechtzittingen en de nog nader uit te werken bewijsmiddelen zoals die, in geval van cassatie, zullen worden opgenomen in de aanvulling op dit arrest, bedoeld in artikel 415 juncto 365, tweede lid, van het

Wetboek van Strafvordering, de bij de Algemene Inspectiedienst en de rechter-commissaris afgelegde verklaringen van de medeverdachte [medeverdachte1] en de bij de Algemene Inspectiedienst afgelegde verklaringen van de medeverdachte [medeverdachte3] betrouwbaar. Weliswaar bestaan er op enkele onderdelen verschillen in de afgelegde verklaringen, maar deze verklaringen komen op hoofdlijnen met elkaar overeen en ondersteunen elkaar. Daar komt bij dat deze verklaringen op essentiële onderdelen tevens worden ondersteund door de door de (mede-)verdachten [(mede-)verdachten5 en 6] , beiden werkzaam als dierenarts in de maatschap [naam maatschap] , waarin de medeverdachte [medeverdachte1] participeerde, bij de Algemene Inspectiedienst afgelegde verklaringen.

Toerekenbaarheid

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan een rechtspersoon aangemerkt worden als een dader van een strafbaar feit indien de desbetreffende gedraging redelijkerwijs aan haar kan worden toegerekend. De vraag wanneer een (verboden) gedraging in redelijkheid kan worden toegerekend is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, waartoe mede behoort de aard van de (verboden) gedraging. Belangrijk oriëntatiepunt bij de toerekening is de vraag of de gedraging heeft plaatsgevonden in de sfeer van de rechtspersoon. Indien dit het geval is kan de gedraging in beginsel worden toegerekend aan de rechtspersoon. Van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon zal sprake kunnen zijn indien zich een of meer van de navolgende omstandigheden voordoen:

- het gaat om handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van een dienstbetrekking,

hetzij uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon;

- de gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon;

- de gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest in het door hem uitgeoefende bedrijf;

- de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou

plaatsvinden en zodanig of vergelijkbaar gedrag werd blijkens de feitelijke gang van zaken

door de rechtspersoon aanvaard of placht te worden aanvaard. Onder bedoeld aanvaarden

is mede begrepen het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon

kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging.

(vgl. HR 21 oktober 2003, LJN AF7938, NJ 2006/328).

Op grond van de nog nader uit te werken bewijsmiddelen, zoals hiervoor vermeld, stelt het hof de navolgende feiten en omstandigheden vast.

Medeverdachte [medeverdachte3] was ten tijde van de onder 1A, 2A en 3A gepleegde feiten als inkoopcoördinator in dienstbetrekking bij verdachte. Hij werd binnen het bedrijf niet gecontroleerd en hield geen administratie bij van zijn handelen. Hij had vergaande bevoegdheden om voor het bedrijf te handelen en kon zijn gang gaan. Het handelen van [medeverdachte3] paste in de normale bedrijfsvoering van verdachte. Het handelen van [medeverdachte3] is verdachte voorts dienstig geweest in het door haar uitgeoefende bedrijf. Als gevolg van het door het hof bewezen geachte handelen zijn runderen geëxporteerd, een bedrijfsactiviteit van verdachte, die zonder dit handelen niet hadden mogen worden geëxporteerd. De gedragingen van [medeverdachte3] werden blijkens de feitelijke gang van zaken door de verdachte aanvaard. Onder dat aanvaarden is mede begrepen het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van verdachte kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedragingen van [medeverdachte3] . Op grond van het vorenstaande is het hof van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat het onder 1A, 2A en 3A tenlastegelegde redelijkerwijs (ook) aan verdachte kan worden toegerekend.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1A, 2A en 3A tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1A.

zij in de periode van 19 december 2007 tot en met 21 december 2007 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van een vals inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d.19 december 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 70 runderen waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en met vermelding van 19 december 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als waren die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid hierin dat het bloed in 50 bloedmonsters afkomstig was van andere (Blue Tongue Virus negatieve) runderen dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en de datum monstername van die 50 runderen 05 december 2007 en 17 december 2007 was;

2A.

zij in de periode van 21 december 2007 tot en met 2 januari 2008 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 50 runderen naar Roemenië, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 21 december 2007, rapportnummer 07033010-039384 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 70 runderen was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die 70 runderen niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor het bloedonderzoek van 50 van die runderen het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door Blue Tongue Virus negatieve bloed van andere runderen, waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

3A.

zij op 19 december 2007 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, valselijk heeft opgemaakt een inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en een daarbij behorend monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007, met bijbehorende dierlijst waarop 70 runderen waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en met vermelding van 19 december 2007 als datum monstername van die runderen, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid het bloed in 50 van die bloedmonsters afkomstig was van ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) runderen dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en de datum monstername van die 50 runderen 05 december 2007 en 17 december 2007 was, zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1A bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd;

het onder 2A bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van oplichting, begaan door een rechtspersoon;

het onder 3A bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op het maatschappelijk functioneren van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft samen met haar mededaders gefraudeerd met documenten betreffende het bloed van 50 runderen die eerder positief op het Blue Tongue Virus (BTV) waren getest en derhalve niet geschikt waren voor de export naar Roemenië. De bloedmonsters van deze 50 runderen zijn vervangen door bloedmonsters afkomstig van (een of meer) andere runderen die negatief op het BTV waren getest en die derhalve wel geschikt waren voor genoemde export. De op deze te exporteren runderen betrekking hebbende formulieren zijn vervolgens valselijk door verdachte en haar mededaders opgemaakt. Zij hebben daarop vermeld dat de betreffende runderen, inclusief de hiervoor genoemde 50 runderen, alle BTV vrij waren en hebben de data van monstername van genoemde 50 runderen veranderd. Vervolgens hebben zij opzettelijk van deze formulieren gebruik gemaakt door deze, vergezeld van laatstgenoemde bloedmonsters, te doen toekomen aan het Centraal Instituut voor dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR), teneinde van dit instituut een rapport te kunnen verkrijgen waarin was vermeld dat al deze runderen BTV vrij waren, om te kunnen bewijzen dat al deze runderen geschikt waren voor de export naar Roemenië. Met dit valse rapport is de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgelicht. Door de inhoud van dit rapport is deze autoriteit bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertific(a)t(en) voor de export van al deze runderen naar Roemenië, inclusief de hiervoor genoemde 50 runderen die eerder positief op het Blue Tongue Virus (BTV) waren getest en die derhalve niet geschikt waren voor genoemde export. Vervolgens zijn al deze runderen geëxporteerd naar Roemenië.

Verdachte heeft samen met haar mededaders het vertrouwen, dat moet kunnen worden gesteld in stukken die tot bewijs van enig feit dienen in ernstige mate geschonden. Voorts heeft zij van dit vertrouwen misbruik gemaakt. Zij heeft uit winstbejag gehandeld en heeft daarbij geen oog gehad voor de veroorzaakte risico’s op het in en buiten Nederland uitbreken van het Blue Tongue Virus. Verder is het vertrouwen dat het buitenland heeft en mag hebben dat de uit Nederland geëxporteerde runderen voldoen aan de gestelde eisen, geschaad.

Daarnaast stelt het hof het volgende vast.

Aannemelijk is geworden dat verdachte kort na het ontdekken van de feiten de nodige maatregelen heeft getroffen om soortgelijk handelen als bewezenverklaard te voorkomen.

Uit de processtukken en het verhandelde tijdens de zittingen blijkt dat verdachte zowel vóór als na het plegen van de bewezen verklaarde feiten niet ter zake van het plegen van enig strafbaar feit met justitie in aanraking is gekomen, hetgeen door de vertegenwoordiger van verdachte ter zitting van het hof d.d. 11 maart 2016 is bevestigd.

Verder neemt het hof bij de strafoplegging in aanmerking het lange tijdsverloop sedert het plegen van de bewezen verklaarde feiten.

Alles afwegend en in aanmerking nemend acht het hof de oplegging van de door de advocaat-generaal gevorderde geldboete van € 25.000,= passend en geboden. Weliswaar komt het hof tot een beperktere bewezenverklaring dan de advocaat-generaal maar de ernst van de feiten noopt tot oplegging van deze straf. Met de oplegging van deze straf acht het hof de overschrijding van de redelijke termijn van berechting voldoende verdisconteerd.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 23, 24, 47, 51, 57, 225 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3B, 3C en 3D ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1A, 2A en 3A ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1A, 2A en 3A bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een geldboete van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro).

Aldus gewezen door

mr. W.M. van Schuijlenburg, voorzitter,

mr. O. Anjewierden en mr. E. de Witt, raadsheren,

in tegenwoordigheid van G.A. Boersma, griffier,

en op 14 april 2016 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. O. Anjewierden is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.