Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:2960

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
14-04-2016
Datum publicatie
14-04-2016
Zaaknummer
21-001290-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Fraude met documenten om Blue Tongue Virus positieve runderen te kunnen exporteren naar het buitenland

Het hof acht niet bewezen dat verdachte in zijn functie van directeur van de rechtspersoon, dan wel in persoon, eerder wetenschap heeft gekregen van, of betrokken is geweest bij, de ten laste gelegde feiten, dan nadat deze feiten door een medewerker van die rechtspersoon en de dierenarts, die in die functie werkzaamheden voor deze rechtspersoon verrichtte, waren gepleegd. Verdachte wordt dan ook van de ten laste gelegde feiten vrijgesproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001290-13

Uitspraak d.d.: 14 april 2016

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 27 september 2011 met parketnummer 17-992412-09 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1954,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft bij akte het hoger beroep beperkt tot de beslissing van de rechtbank met betrekking tot de feiten 1, 2 en 3.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 11 maart 2016 en 31 maart 2016 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en veroordeling van verdachte ter zake van het onder 1A, 1B, 1C, 1D, 2A primair, 2B primair, 2C primair, 2D primair, 3A primair,

3B primair, 3C primair en 3D primair ten laste gelegde tot een taakstraf voor de duur van 200 uren, subsidiair 100 dagen hechtenis. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. B. Korvemaker, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen vernietigen en in zoverre opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en voor zover hier van belang - tenlastegelegd dat:

1 A.

hij op of omstreeks 19 december 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of

te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een inzendformulier Rund (en rundachtigen)

d.d. 19 december 2007 en een daarbij behorend monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d.19 december 2007, met bijbehorende dierlijst waarop 70, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 19 december 2007 als datum monstername van die runderen, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid het bloed in 50, althans één of meer van die bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 50, althans één of meer rund(eren) 05 december 2007 en/of

17 december 2007 was, althans niet zijnde 19 december 2007, zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

1 B.

hij op of omstreeks 07 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of

te [plaats] , gemeente [gemeente] en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een inzendformulier Rund (en rundachtigen)

d.d. 7 november 2007 en een daarbij behorend monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 7 november 2007, met bijbehorende dierlijst waarop 68, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratie nummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 6 november 2007 als datum monstername van die runderen, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid het bloed in 8, althans één of meer van die bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 8, althans één of meer rund(eren) 5 november 2007 was, althans niet zijnde 6 november 2007, zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

1 C.

hij op of omstreeks 15 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of

te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een inzendformulier Rund (en rundachtigen)

d.d. 15 november 2007 en een daarbij behorend monsterbegeleidingsformulier

d.d. 15 november 2007, met bijbehorende dierlijst waarop 166, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratie nummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers, welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 15 november 2007 als datum monstername van die runderen, bestaande die valsheid hierin dat in strijd met de waarheid het bloed in 71, althans één of meer van die bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 71, althans één of meer rund(eren) 12 november 2007 was, althans niet zijnde 15 november 2007, zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

1 D.

hij op of omstreeks 5 december 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of

te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een inzendformulier Rund (en rundachtigen)

d.d. 6 december 2007 en een daarbij behorend monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 5 december 2007, met bijbehorende dierlijst waarop 329, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratie nummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers, welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 5 december 2007 als datum monstername van die runderen, bestaande die valsheid hierin dat in strijd met de waarheid het bloed in 135, althans één of meer van die bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 135, althans één of meer rund(eren) 3 december 2007 was, althans niet zijnde 5 december 2007, zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2 A primair

BV. voorheen [medeverdachte2] op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

19 december 2007 tot en met 02 januari 2008 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e) inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 70, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatienummer & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst en/of met vermelding van 19 december 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 50, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 50, althans één of meer rund(eren) 05 december 2007 en/of 17 december 2007 was, althans niet zijnde 19 december 2007,

hebbende hij, verdachte, opdracht gegeven tot en/of feitelijk leiding gegeven aan die gedraging;

en/of

2 B primair
B.V. voorheen [medeverdachte2] op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

7 november 2007 tot en met 9 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(eren), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e) inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 7 november 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 7 november 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 68, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatienummer & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 6 november 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 8, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 8, althans één of meer rund(eren) 5 november 2007 was, althans niet zijnde 6 november 2007,

hebbende hij, verdachte, opdracht gegeven tot en/of feitelijk leiding gegeven aan die gedraging;

en/of

2 C primair
B.V. voorheen [medeverdachte2] op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

15 november 2007 tot en met 22 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e) inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 15 november 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 15 november 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 166, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatienummer & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst en/of met vermelding van 15 november 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 71, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 71, althans één of meer rund(eren) 12 november 2007 was, althans niet zijnde 15 november 2007,

hebbende hij, verdachte, opdracht gegeven lot en/of feitelijk leiding gegeven aan die gedraging;

en/of

2 D primair
B.V. voorheen [medeverdachte2] op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

5 december 2007 tot en met 12 december 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e)

inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 5 december 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 5 december 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 329, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatienummer & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 5 december 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 135, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was (een) ander(en) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 135, althans één of meer rund(eren) 3 december 2007 was, althans niet zijnde 5 december 2007,

hebbende hij, verdachte, opdracht gegeven tot en/of feitelijk leiding gegeven aan die gedraging;

2 A subsidiair
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 december 2007 tot en met 21 december 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] ,

gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e)

inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 70, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 19 december 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR

(thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 50, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 50, althans één of meer rund(eren) 05 december 2007 en/of 17 december 2007 was, althans niet zijnde 19 december 2007;

en/of

2 B subsidiair
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 7 november 2007 tot en met 9 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] ,

gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(eren), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e)

inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 7 november 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 7 november 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 68, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 6 november 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR

(thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 8, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 8, althans één of meer rund(eren) 5 november 2007 was, althans niet zijnde 6 november 2007;

en/of

2 C subsidiair
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 november 2007 tot en met 22 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] ,

gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e)

inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 15 november 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 15 november 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 166, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 15 november 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR

(thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 71, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 71, althans één of meer rund(eren) 12 november 2007 was, althans niet zijnde 15 november 2007;

en/of

2 D subsidiair
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 december 2007 tot en met 12 december 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] ,

gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e)

inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 5 december 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 5 december 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 329, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 5 december 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR

(thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 135, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was (een) ander(en) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 135, althans één of meer rund(eren) 3 december 2007 was, althans niet zijnde 5 december 2007;

3 A primair
B.V. voorheen [medeverdachte2] op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

21 december 2007 tot en met 02 januari 2008 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 70 runderen naar Roemenië, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 21 december 2007, rapportnummer 07033010-039384 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 70, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die 70 althans één of meer rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor het bloedonderzoek van 50, althans één of meer van die rund(eren) het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(e) rund(eren), waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

hebbende hij, verdachte, opdracht gegeven tot en/of feitelijk leiding gegeven aan die verboden gedraging;

en/of

3 B primair
B.V. voorheen [medeverdachte2] op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

09 november 2007 tot en met 27 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 68 runderen naar Georgië, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR

(thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 9 november 2007, rapportnummer 07029698-035650 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 68, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die 68, althans één of meer rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor dat bloedonderzoek van 8, althans één of meer van die rund(eren) het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door het Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(e) rund(eren), waardoor Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

hebbende hij, verdachte, opdracht gegeven tot en/of feitelijk leiding gegeven aan die verboden gedraging;

en/of

3 C primair
B.V. voorheen [medeverdachte2] op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

22 november 2007 tot en met 27 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 71, althans één of meer rund(eren) naar Jordanië, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR)

d.d. 22 november 2007, rapportnummer 07030372-036695, overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 165, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die 165, althans één of meer rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor dat bloedonderzoek van 71, althans één of meer van die rund(eren) het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door het Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(e) rund(eren), waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

hebbende hij, verdachte, opdracht gegeven tot en/of feitelijk leiding gegeven aan die verboden gedraging;

en/of

3 D primair
B.V. voorheen [medeverdachte2] op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

12 december 2007 tot en met 7 maart 2008 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of

te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 135, althans één of meer rund(eren) naar Rusland en/of Slowakije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 12 december 2007, rapportnummer 07031824-038491 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 329, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die 329, althans één of meer rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor dat bloedonderzoek van 135, althans één of meer van die rund(eren) het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door het Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(eren) rund(eren), waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

hebbende hij, verdachte, opdracht gegeven tot en/of feitelijk leiding gegeven aan die verboden gedraging;

3 A subsidiair
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 december 2007 tot en met 02 januari 2008 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] ,

gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 50 runderen naar Roemenië, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans zijnde het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 21 december 2007 rapportnummer 07033010-039384 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 70, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die 70, althans één of meer rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor het bloedonderzoek van 50, althans één of meer van die rund(eren) het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door het Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(e) rund(eren), waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en/of

3 B subsidiair
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 09 november 2007 tot en met 27 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] ,

gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 8, althans één of meer rund(eren) naar Georgië, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans zijnde het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 9 november 2007 rapportnummer 07029698-035650 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 68, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die 68, althans één of meer rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor dat bloedonderzoek van 8, althans één of meer van die rund(eren) het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door het Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(e) rund(eren), waardoor Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en/of

3 C subsidiair
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 november 2007 tot en met 27 november 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] ,

gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 71, althans één of meer rund(eren) naar Jordanië, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans zijnde het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 22 november 2007 rapportnummer 07030372-036695 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 165, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die 165, althans één of meer rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor dat bloedonderzoek van 71, althans één of meer van die rund(eren) het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door het Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(e) rund(eren), waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en/of

3 D subsidiair
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12 december 2007 tot en met 7 maart 2008 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] ,

gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 135, althans één of meer rund(eren) naar Rusland en/of Slowakije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans zijnde het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR)

d.d. 12 december 2007 rapportnummer 07031824-038491 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 329, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die 329, althans één of meer rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor dat bloedonderzoek van 135, althans één of meer van die rund(eren) het

Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door het Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(e) rund(eren), waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

In de gewijzigde tenlastelegging zijn taal- en/of schrijffouten verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Op grond van de processtukken en het verhandelde ter zitting acht het hof niet bewezen dat verdachte in zijn functie als directeur van de B.V voorheen [medeverdachte2] , dan wel in persoon, eerder wetenschap heeft gekregen van, of betrokken is geweest bij, de ten laste gelegde feiten, dan nadat deze feiten door [medeverdachte3] , inkoopcoördinator bij genoemde B.V., en [medeverdachte1] , dierenarts, die in die functie werkzaamheden voor genoemde B.V. verrichtte, waren gepleegd. Derhalve acht het hof het onder 1A, 1B, 1C, 1D, 2A primair, 2B primair, 2C primair, 2D primair, 2A subsidiair, 2B subsidiair, 2C subsidiair, 2D subsidiair,

3A primair, 3B primair, 3C primair, 3D primair, 3A subsidiair, 3B subsidiair, 3C subsidiair en 3D subsidiair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen. Verdachte behoort dan ook van deze feiten te worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1A, 1B, 1C, 1D, 2A primair, 2B primair, 2C primair, 2D primair, 2A subsidiair, 2B subsidiair, 2C subsidiair, 2D subsidiair, 3A primair, 3B primair, 3C primair, 3D primair, 3A subsidiair, 3B subsidiair, 3C subsidiair en 3D subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Aldus gewezen door

mr. W.M. van Schuijlenburg, voorzitter,

mr. O. Anjewierden en mr. E. de Witt, raadsheren,

in tegenwoordigheid van G.A. Boersma, griffier,

en op 14 april 2016 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. O. Anjewierden is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.