Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:2958

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
14-04-2016
Datum publicatie
14-04-2016
Zaaknummer
21-001259-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Fraude met documenten om Blue Tongue Virus positieve runderen te kunnen exporteren naar het buitenland

Verdachte is aan te merken als medepleger van de onder 1A, 2A en 3A ten laste gelegde feiten

Ontslag van alle rechtsvervolging ter zake van het onder 5C, 5D en 5E ten laste gelegde nu daarin het bestanddeel "opzettelijk" ontbreekt, zodat het ten laste gelegde niet oplevert enig strafbaar feit

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001259-13

Uitspraak d.d.: 14 april 2016

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 27 september 2011 met parketnummer 17-992011-10 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1955,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 11 maart 2016 en 31 maart 2016 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en veroordeling van verdachte ter zake van het onder 1A, 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D en 6E

ten laste gelegde tot een taakstraf voor de duur van 200 uren, subsidiair 100 dagen hechtenis. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman,

mr. R.P. Snorn, naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Voor zover het hoger beroep van verdachte is gericht tegen de vrijspraak van het onder 1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3B, 3C en 3D ten laste gelegde, kan verdachte daarin niet worden ontvangen.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen vernietigen en in zoverre opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en voor zover hier van belang - tenlastegelegd dat:

1 A.
hij op of omstreeks 19 december 2007 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en een daarbij behorend monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen)

d.d. 19 december 2007, met bijbehorende dierlijst waarop 70, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 19 december 2007 als datum monstername van die runderen, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid het bloed in 50, althans één of meer van die bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 50, althans één of meer rund(eren) 05 december 2007 en/of

17 december 2007 was, althans niet zijnde 19 december 2007, zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2A.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 december 2007 tot en met 02 januari 2008 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van (een) vals(e) of vervalst(e) inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidings-formulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 70, althans één of meer rund(eren) was/waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en/of met vermelding van 19 december 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als waren die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het bloed in 50, althans één of meer bloedmonster(s) afkomstig was van (een) ander(e) (Blue Tongue Virus negatieve) rund(eren) dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en/of de datum monstername van die 50, althans één of meer rund(eren) 05 december 2007 en/of 17 december 2007 was, althans niet zijnde 19 december 2007;

3 A.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 december 2007 tot en met 02 januari 2008 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 50 runderen naar Roemenië, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 21 december 2007 rapportnummer 07033010-039384 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 70, althans één of meer rund(eren) was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor het bloedonderzoek van 50, althans één of meer van die rund(eren) het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door het Blue Tongue Virus negatieve bloed van (een) ander(e) rund(eren), waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

4 A.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 april 2009 tot en met

3 juni 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 28 april 2009, voorzien van rapportnummer

09007338-008479 betreffende de uitslag van - onder meer - het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 032, met identiteitsnummer 487428362, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa D* (dubieus) was, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder nummer 032 bij dat rund met identiteitsnummer 487428362 stond vermeld dat de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

4 B.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 april 2009 tot en met

3 juni 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 21 april 2009, voorzien van rapportnummer

09006874-008082 betreffende de uitslag van - onder meer - het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001, met identiteitsnummer 479156152, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* was aangetoond, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport bij nummer 001 gegevens van een rund met betrekking tot de identiteit en/of onderzoek en/of uitslag was/waren weggehaald, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

4 C.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 maart 2009 tot en met

3 juni 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 31 maart 2009, voorzien van rapportnummer

09005876-006513 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001 met identiteitsnummer 473227267 en/of een rund genoemd bij nummer 002 met identiteitsnummer 473227281, zijnde die uitslag dat bij dat/die rund(eren) de dierziekte Bovine Herpes virus type 1gE Elisa* niet was aangetoond, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder volgnummer 001 het rund met identiteitsnummer 473227267 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 487134128, en/of onder volgnummer 002 het rund met identiteitsnummer 473227281 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 423791882 - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

4 D.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 07 april 2009 tot en met

3 juni 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 07 april 2009, voorzien van rapportnummer

09006122-007058 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001 met identiteitsnummer 481012347, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder nummer 001 het rund met identiteitsnummer 481012347 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 482341189 - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

4 E.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 maart 2009 tot en met

3 juni 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 31 maart 2009, voorzien van rapportnummer

09005722-006510 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001 met identiteitsnummer 490394362, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met waarheid in voornoemd rapport onder nummer 001 het rund met identiteitsnummer 490394362 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 477394109, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

5 A.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 april 2009 tot en met

29 mei 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van een vals of vervalst rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 28 april 2009, voorzien van rapportnummer 09007338-008479 betreffende de uitslag van - onder meer- het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 032, met identiteitsnummer 487428362, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa D* (dubieus) was, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat voornoemd rapport is overgelegd aan de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter verkrijging van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor 93 runderen, ten behoeve van de export naar Algerije, en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder nummer 032 bij dat rund met identiteitsnummer 487428362 stond vermeld dat de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond;

en/of

5 B.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 april 2009 tot en met

29 mei 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van een vals of vervalst rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 21 april 2009, voorzien van rapportnummer 09006874-008082 betreffende de uitslag van - onder meer - het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001, met identiteitsnummer 479156152, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* was aangetoond, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat voornoemd rapport is overgelegd aan de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter verkrijging van (een) gezondheids-certifica(a)t(en) voor 93 runderen, ten behoeve van de export naar Algerije, en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport bij nummer 001 gegevens van een rund met betrekking tot de identiteit en/of onderzoek en/of uitslag was/waren weggehaald;

en/of

5 C.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 maart 2009 tot en met

29 mei 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van een vals of vervalst rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 31 maart 2009, voorzien van rapportnummer 09005876-006513 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001 met identiteitsnummer 473227267 en/of een rund vermeld bij nummer 002 met identiteitsnummer 473227281, zijnde die uitslag dat bij dat/die rund(eren) de dierziekte Bovine Herpes virus type 1gE Elisa* niet was aangetoond - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware het echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat voornoemd rapport is overgelegd aan de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter verkrijging van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor 93 runderen, ten behoeve van de export naar Algerije, en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder nummer 001 het rund met identiteitsnummer 473227267 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 487134128 en/of onder nummer 002 het rund met identiteitsnummer 473227281 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 423791882;

en/of

5 D.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 07 april 2009 tot en met

29 mei 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van een vals of vervalst rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 07 april 2009, voorzien van rapportnummer 09006122-007058 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001 met identiteitsnummer 481012347, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat voornoemd rapport is overgelegd aan de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter verkrijging van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor 93 runderen, ten behoeve van de export naar Algerije, en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder nummer 001 het rund met identiteitsnummer 481012347 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 482341189;

en/of

5 E.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 maart 2009 tot en met

29 mei 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van een vals of vervalst rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 31 maart 2009, voorzien van rapportnummer 09005722-006510 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001 met identiteitsnummer 490394362, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat voornoemd rapport is overgelegd aan de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter verkrijging van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor 93 runderen, ten behoeve van de export naar Algerije, en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder nummer 001 het rund met identiteitsnummer 490394362 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 477394109;

6 A.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 april 2009 tot en met

29 mei 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 93 runderen naar Algerije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 28 april 2009,

rapportnummer 09007338-008479 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit,

waarin bij nummer 032 de uitslag van het bloedonderzoek van een rund met identiteitsnummer 487428362 was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte

Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa bij dat rund niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid in dat rapport bij dat rund met identiteitsnummer 487428362, genoemd bij nummer 032, was vermeld dat de uitslag van de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa D* (dubieus) was, waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en/of

6 B.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 april 2009 tot en met

29 mei 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertific(a)at(en) voor de export van 93 runderen naar Algerije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 21 april 2009, rapportnummer 09006874-008082 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit, waarin bij nummer 001 gegevens met betrekking tot de identiteit en/of onderzoek en/of uitslag van het bloedonderzoek van een rund was/waren weggehaald, terwijl in werkelijkheid in dat rapport bij nummer 001 was vermeld dat bij een rund met identiteitsnummer 479156152 de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* was aangetoond, waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en/of

6 C.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 maart 2009 tot en met

29 mei 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a))t(en) voor de export van 93 runderen naar Algerije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 31 maart 2009, rapportnummer 09005876-006513 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin bij nummer(s) 001 en/of 002 de uitslag van het bloedonderzoek van een rund met identiteitsnummer 487134128 en/of een rund met identiteitsnummer 423791882 was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Bovines Herpes Virus type 1 gE Elisa* bij dat/die rund(eren) niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid in dat rapport bij 001 een rund met identiteitsnummer 473227267 en/of bij nummer 002 een rund met identiteitsnummer 473227281 was/waren vermeld waarbij de dierziekte Bovines Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond, waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en/of

6 D.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 07 april 2009 tot en met

29 mei 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 93 runderen naar Algerije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 07 april 2009, rapportnummer 09006122-007058, overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit, waarin bij nummer 001 de uitslag van het bloedonderzoek van een rund met identiteitsnummer 482341189 was vermeld, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes type 1gE Elisa* niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid in dat rapport bij nummer 001 een rund met identiteitsnummer 481012347 was vermeld waarbij de dierziekte Bovine Herpes type 1gE Elisa* niet was aangetoond, waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en/of

6 E.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 maart 2009 tot en met

29 mei 2009 te [plaats] , gemeente [gemeente] , en/of te [plaats] , gemeente [gemeente] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 93 runderen naar Algerije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 31 maart 2009, rapportnummer 09005722-006510 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit, waarin bij nummer 001 de uitslag van het bloedonderzoek van een rund met identiteitsnummer 477394109 was vermeld, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes type 1gE Elisa* niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid in dat rapport bij 001 een rund met identiteitsnummer 490394362 was vermeld waarbij de dierziekte Bovine Herpes type 1gE Elisa* niet was aangetoond, waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

In de gewijzigde tenlastelegging zijn taal- en/of schrijffouten verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Nadere bewijsoverweging

Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen zoals die, in geval van cassatie, zullen worden opgenomen in de aanvulling op dit arrest, bedoeld in artikel 415 juncto 365, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, blijkt van een zodanige bewuste en nauwe samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachten, dat aan de vereisten van medeplegen is voldaan. Het hof heeft daarbij ook betrokken de rol die verdachte binnen het bedrijf had en zijn daaruit voortvloeiende wetenschap wat de gevolgen zijn van de bekend geworden resultaten van de voorscreening in combinatie met de inhoud van het door hem met medeverdachte [medeverdachte1] gevoerde telefoongesprek. Op grond van de bewijsmiddelen acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte is aan te merken als medepleger van de onder 1A, 2A en 3A ten laste gelegde feiten. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1A, 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D en 6E tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1 A.
hij op 19 december 2007 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, valselijk

heeft opgemaakt een inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en een daarbij behorend monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen)

d.d. 19 december 2007, met bijbehorende dierlijst waarop 70 runderen waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en met vermelding van 19 december 2007 als datum monstername van die runderen, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid het bloed in 50 van die bloedmonsters afkomstig was van andere (Blue Tongue Virus negatieve) runderen dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en de datum monstername van die 50 runderen 05 december 2007 en 17 december 2007 was, zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2 A.
hij in de periode van 19 december 2007 tot en met 02 januari 2008 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van een vals inzendformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en het daarbij behorende monsterbegeleidingsformulier Rund (en rundachtigen) d.d. 19 december 2007 en de daarbij behorende dierlijst waarop 70 runderen waren vermeld met een voor elk rund uniek Identificatie & Registratienummer, die werden vergezeld van bloedmonsters, voorzien van Identificatie & Registratienummers welke overeenkwamen met de Identificatie & Registratienummers op eerder bedoelde dierlijst, en met vermelding van 19 december 2007 als datum monstername, - zijnde geschriften welke in onderling verband en in combinatie met bijbehorende bloedmonsters bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat die geschriften met bijbehorende bloedmonsters zijn overgelegd aan het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) en bestaande die valsheid hierin dat het bloed in 50 bloedmonsters afkomstig was van andere (Blue Tongue Virus negatieve) runderen dan het (Blue Tongue Virus positieve) rund waarvan het Identificatie & Registratienummer op dat monster was vermeld, en de datum monstername van die 50 runderen 05 december 2007 en 17 december 2007 was;

3 A.
hij in de periode van 21 december 2007 tot en met 02 januari 2008 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 50 runderen naar Roemenië, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid een rapport van

het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR) d.d. 21 december 2007 rapportnummer 07033010-039384 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin de uitslag van het bloedonderzoek van 70 runderen was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Blue Tongue Virus in het bloed van die runderen niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid voor het bloedonderzoek van 50 van die runderen het Blue Tongue Virus positieve bloed was vervangen door het Blue Tongue Virus negatieve bloed van andere runderen, waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;
4A.
hij in de periode van 28 april 2009 tot en met 3 juni 2009 in Nederland heeft vervalst

een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 28 april 2009, voorzien van rapportnummer 09007338-008479 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 032, met identiteitsnummer 487428362, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa D* (dubieus) was, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder nummer 032 bij dat rund met identiteitsnummer 487428362 stond vermeld dat de dierziekteBovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en

4 B.
hij in de periode van 21 april 2009 tot en met 3 juni 2009 in Nederland heeft vervalst

een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 21 april 2009, voorzien van rapportnummer 09006874-008082 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001, met identiteitsnummer 479156152, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* was aangetoond, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport bij nummer 001 gegevens van een rund met betrekking tot de identiteit en onderzoek en uitslag waren weggehaald, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en

4
4C.
hij in de periode van 31 maart 2009 tot en met 3 juni 2009 in Nederland heeft vervalst een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 31 maart 2009, voorzien van rapportnummer 09005876-006513 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001 met identiteitsnummer 473227267 en een rund genoemd bij nummer 002 met identiteitsnummer 473227281, zijnde die uitslag dat bij die runderen de dierziekte Bovine Herpes virus type 1gE Elisa* niet was aangetoond, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder volgnummer 001 het rund met identiteitsnummer 473227267 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 487134128, en onder volgnummer 002 het rund met identiteitsnummer 473227281 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 423791882 - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en

4 D.
hij in de periode van 07 april 2009 tot en met 3 juni 2009 in Nederland heeft vervalst

een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 07 april 2009, voorzien van rapportnummer 09006122-007058 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001 met identiteitsnummer 481012347, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder nummer 001 het rund met identiteitsnummer 481012347 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 482341189 - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en

4 E.
hij in de periode van 31 maart 2009 tot en met 3 juni 2009 in Nederland heeft vervalst

een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 31 maart 2009, voorzien van rapportnummer 09005722-006510 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001 met identiteitsnummer 490394362, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond, bestaande de valsheid hierin dat in strijd met waarheid in voornoemd rapport onder nummer 001 het rund met identiteitsnummer 490394362 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 477394109, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

5 A.
hij in de periode van 28 april 2009 tot en met 29 mei 2009 in Nederland opzettelijk

gebruik heeft gemaakt van een vervalst rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 28 april 2009, voorzien van rapportnummer 09007338-008479 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 032, met identiteitsnummer 487428362, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa D* (dubieus) was, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat voornoemd rapport is overgelegd aan de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter verkrijging van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor 93 runderen, ten behoeve van de export naar Algerije, en bestaande die vervalsing hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder nummer 032 bij dat rund met identiteitsnummer 487428362 stond vermeld dat

de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond;

en

5 B.
hij in de periode van 21 april 2009 tot en met 29 mei 2009 in Nederland opzettelijk

gebruik heeft gemaakt van een vervalst rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 21 april 2009, voorzien van rapportnummer 09006874-008082 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001, met identiteitsnummer 479156152, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* was aangetoond, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat voornoemd rapport is overgelegd aan de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter verkrijging van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor 93 runderen, ten behoeve van de export naar Algerije, en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport bij nummer 001 gegevens van een rund met betrekking tot de identiteit en onderzoek en uitslag waren weggehaald;

en

5 C.
hij in de periode van 31 maart 2009 tot en met 29 mei 2009 in Nederland gebruik heeft gemaakt van een vervalst rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR

d.d. 31 maart 2009, voorzien van rapportnummer 09005876-006513 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001 met identiteitsnummer 473227267 en een rund vermeld bij nummer 002 met identiteitsnummer 473227281, zijnde die uitslag dat bij dat/die rund(eren) de dierziekte Bovine Herpes virus type 1gE Elisa* niet was aangetoond - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware het echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat voornoemd rapport is overgelegd aan de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter verkrijging van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor 93 runderen, ten behoeve van de export naar Algerije, en bestaande die vervalsing hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder nummer 001 het rund met identiteitsnummer 473227267 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 487134128 en onder nummer 002 het rund met identiteitsnummer 473227281 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 423791882;

en

5 D.
hij in de periode van 07 april 2009 tot en met 29 mei 2009 in Nederland gebruik heeft gemaakt van een vervalst rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR

d.d. 07 april 2009, voorzien van rapportnummer 09006122-007058 betreffende de

uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001 met identiteitsnummer 481012347, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte

Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat voornoemd rapport is overgelegd aan

de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter verkrijging van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor 93 runderen, ten behoeve van de export naar Algerije, en bestaande die vervalsing hierin dat dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder nummer 001 het rund met identiteitsnummer 481012347 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 482341189;

en

5 E.

hij in de periode van 31 maart 2009 tot en met 29 mei 2009 in Nederland gebruik heeft gemaakt van een vervalst rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR

d.d. 31 maart 2009, voorzien van rapportnummer 09005722-006510 betreffende de uitslag van het bloedonderzoek van een rund vermeld bij nummer 001 met identiteitsnummer 490394362, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat voornoemd rapport is overgelegd aan de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter verkrijging van (een) gezondheids-certifica(a)t(en) voor 93 runderen, ten behoeve van de export naar Algerije, en bestaande die vervalsing hierin dat in strijd met de waarheid in voornoemd rapport onder nummer 001 het rund met identiteitsnummer 490394362 was gewijzigd in een rund met identiteitsnummer 477394109;

6 A.

hij in de periode van 28 april 2009 tot en met 29 mei 2009 in Nederland met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 93 runderen naar Algerije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 28 april 2009, rapportnummer 09007338-008479 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit, waarin bij nummer 032 de uitslag van het bloedonderzoek van een rund met identiteitsnummer 487428362 was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa bij dat rund niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid in dat rapport bij dat rund met identiteitsnummer 487428362, genoemd bij nummer 032, was vermeld dat de uitslag van de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa D* (dubieus) was, waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en

6 B.

hij in de periode van 21 april 2009 tot en met 29 mei 2009 in Nederland met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertific(a)at(en) voor de export van 93 runderen naar Algerije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 21 april 2009, rapportnummer 09006874-008082 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit, waarin bij nummer 001 gegevens met betrekking tot de identiteit en onderzoek en uitslag van het bloedonderzoek van een rund waren weggehaald, terwijl in werkelijkheid in dat rapport bij nummer 001 was vermeld dat bij een rund met identiteitsnummer 479156152 de dierziekte Bovine Herpes Virus type 1 gE Elisa* was aangetoond, waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en

6 C.
hij in de periode van 31 maart 2009 tot en met 29 mei 2009 in Nederland met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door kunstgrepen de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a))t(en) voor de export van 93 runderen naar Algerije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 31 maart 2009, rapportnummer 09005876-006513 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit waarin bij nummers 001 en 002 de uitslag van het bloedonderzoek van een rund met identiteitsnummer 487134128 en een rund met identiteitsnummer 423791882 was vermeld, zijnde die uitslag dat de dierziekte Bovines Herpes Virus type 1 gE Elisa* bij die runderen niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid in dat rapport bij 001 een rund met identiteitsnummer 473227267 en bij nummer 002 een rund met identiteitsnummer 473227281 waren vermeld waarbij de dierziekte Bovines Herpes Virus type 1 gE Elisa* niet was aangetoond, waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en

6 D.
hij in de periode van 07 april 2009 tot en met 29 mei 2009 in Nederland met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 93 runderen naar Algerije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 07 april 2009, rapportnummer 09006122-007058, overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit, waarin bij nummer 001 de uitslag van het bloedonderzoek van een rund met identiteitsnummer 482341189 was vermeld, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes type 1gE Elisa* niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid in dat rapport bij nummer 001 een rund met identiteitsnummer 481012347 was vermeld waarbij de dierziekte Bovine Herpes type 1gE Elisa* niet was aangetoond, waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en

6 E.
hij in de periode van 31 maart 2009 tot en met 29 mei 2009 in Nederland met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertifica(a)t(en) voor de export van 93 runderen naar Algerije, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid een rapport van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR d.d. 31 maart 2009, rapportnummer 09005722-006510 overgelegd aan die Voedsel en Warenautoriteit, waarin bij nummer 001 de uitslag van het bloedonderzoek van een rund met identiteitsnummer 477394109 was vermeld, zijnde die uitslag dat bij dat rund de dierziekte Bovine Herpes type 1gE Elisa* niet was aangetoond, terwijl in werkelijkheid in dat rapport bij 001 een rund met identiteitsnummer 490394362 was vermeld waarbij de dierziekte Bovine Herpes type 1gE Elisa* niet was aangetoond, waardoor die Voedsel en Warenautoriteit werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1A bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

het onder 2A bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst,

meermalen gepleegd;

het onder 3A bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van oplichting;

het onder 4A, 4B, 4C, 4D en 4E bewezen verklaarde levert op:

telkens:

valsheid in geschrift;

het onder 5A en 5B bewezen verklaarde levert op:

telkens:

opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst.

Het hof stelt met betrekking tot het onder 5C, 5D en 5E ten laste gelegde vast dat het, blijkens de inhoud daarvan, telkens is toegesneden op het (mede)plegen van het delict bedoeld in artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. Het hof stelt voorts vast dat in deze ten laste gelegde feiten telkens het bestanddeel "opzettelijk" ontbreekt. Hetgeen het hof van deze ten laste gelegde feiten heeft bewezen verklaard levert derhalve niet op enig strafbaar feit. Dit brengt mee dat deze bewezen verklaarde feiten niet kunnen worden gekwalificeerd. Verdachte dient ter zake van deze feiten dan ook te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het onder 6A, 6B, 6C, 6D en 6E bewezen verklaarde levert op:

telkens:

oplichting.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft samen met zijn mededaders gefraudeerd met documenten betreffende het bloed van 50 runderen die eerder positief op het Blue Tongue Virus (BTV) waren getest en derhalve niet geschikt waren voor de export naar Roemenië. De bloedmonsters van deze 50 runderen zijn vervangen door bloedmonsters afkomstig van (een of meer) andere runderen die negatief op het BTV waren getest en die derhalve wel geschikt waren voor genoemde export. De op deze te exporteren runderen betrekking hebbende formulieren zijn vervolgens valselijk door verdachte en zijn mededaders opgemaakt. Zij hebben daarop vermeld dat de betreffende runderen, inclusief de hiervoor genoemde 50 runderen, alle BTV vrij waren en hebben de data van monstername van genoemde 50 runderen veranderd. Vervolgens hebben zij opzettelijk van deze formulieren gebruik gemaakt door deze, vergezeld van laatstgenoemde bloedmonsters, te doen toekomen aan het Centraal Instituut voor dierziekte Controle - Lelystad Wageningen UR (thans genaamd het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR), teneinde van dit instituut een rapport te kunnen verkrijgen waarin was vermeld dat al deze runderen BTV vrij waren, om te kunnen bewijzen dat al deze runderen geschikt waren voor de export naar Roemenië. Met dit valse rapport is de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgelicht. Door de inhoud van dit rapport is deze autoriteit bewogen tot de afgifte van (een) gezondheidscertific(a)t(en) voor de export van al deze runderen naar Roemenië, inclusief de hiervoor genoemde 50 runderen die eerder positief op het Blue Tongue Virus (BTV) waren getest en die derhalve niet geschikt waren voor genoemde export. Vervolgens zijn al deze runderen geëxporteerd naar Roemenië.

Voorts heeft verdachte 5 rapporten van het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR vervalst door daarin enkele positieve uitslagen van bloedonderzoeken van runderen op een specifieke dierziekte te vervalsen in negatieve uitslagen om daarmee aan te kunnen tonen dat deze runderen, die eerder positief op die specifieke dierziekte waren getest en derhalve niet geschikt waren voor de export buiten Nederland, wel geschikt waren voor genoemde export. Van twee van deze vervalste rapporten heeft verdachte vervolgens opzettelijk gebruik gemaakt door deze te overleggen aan de Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten einde gezondheidscertificaten voor deze runderen ten behoeve van genoemde export te verkrijgen. Met de vervalste rapporten heeft verdachte deze autoriteit bewogen tot de afgifte van genoemde gezondheidscertificaten.

Verdachte en/of zijn mededaders hebben meermalen het vertrouwen, dat moet kunnen worden gesteld in stukken die tot bewijs van enig feit dienen in ernstige mate geschonden. Hij heeft van dit vertrouwen misbruik gemaakt. Hij heeft daarbij geen oog gehad voor de hierdoor veroorzaakte risico’s op het in en buiten Nederland uitbreken van dierziektes, waaronder het Blue Tongue Virus. Verder is het vertrouwen dat het buitenland heeft en mag hebben dat de uit Nederland geëxporteerde runderen voldoen aan de gestelde eisen, geschaad.

Daarnaast stelt het hof het volgende vast.

Uit de processtukken en het verhandelde tijdens de zittingen blijkt dat verdachte zowel vóór als na het plegen van de bewezen verklaarde feiten niet ter zake van het (mede)plegen van soortgelijke strafbare feiten met justitie in aanraking is gekomen, hetgeen door de raadsman van verdachte ter zitting van het hof d.d. 11 maart 2016 is bevestigd.

Verder neemt het hof bij de strafoplegging in aanmerking het lange tijdsverloop sedert het plegen van de bewezen verklaarde feiten.

Alles afwegend en in aanmerking nemend acht het hof de oplegging van de door de advocaat-generaal gevorderde taakstraf van 200 uren, subsidiair 100 dagen hechtenis, passend en geboden. Weliswaar ontslaat het hof verdachte van alle rechtsvervolging ter zake van het onder 5C, 5D en 5E ten laste gelegde, terwijl de door de advocaat-generaal gevorderde straf ook op deze drie feiten betrekking heeft, maar de ernst van de feiten noopt tot oplegging van deze straf. Met deze strafmodaliteit is de overschrijding van de redelijke termijn van berechting voldoende verdisconteerd.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 22c, 22d, 47, 57, 63, 225 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het onder 1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3B, 3C en 3D ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1A, 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D en 6E ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1A, 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 6D en 6E bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 200 (tweehonderd) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 100 (honderd) dagen hechtenis.

Verklaart het onder 5C, 5D en 5E bewezen verklaarde niet strafbaar en ontslaat de verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Aldus gewezen door

mr. W.M. van Schuijlenburg, voorzitter,

mr. O. Anjewierden en mr. E. de Witt, raadsheren,

in tegenwoordigheid van G.A. Boersma, griffier,

en op 14 april 2016 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. O. Anjewierden is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.