Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:1717

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
08-03-2016
Datum publicatie
08-03-2016
Zaaknummer
21-005421-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ten laste gelegd is verkrachting, dan wel aanranding. De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld ter zake van verkrachting.

Het hof spreekt de verdachte zowel vrij van verkrachting als van aanranding, omdat het hof gerede twijfel heeft over de betrouwbaarheid van de aangifte, op nader in het arrest aangeduide gronden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-005421-14

Uitspraak d.d.: 8 maart 2016

Tegenspraak

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van 11 september 2014 met het parketnummer 08-770210-13 in de strafzaak van

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 23 februari 2016 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, ertoe strekkende dat het hof het vonnis van de rechtbank zal vernietigen en inhoudende dat het hof de verdachte ter zake van het primair aan hem ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van zesendertig maanden, met aftrek van het voorarrest.

Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof de vordering van de benadeelde partij gedeeltelijk zal toewijzen, tot een bedrag van € 5.412,96, en dat het hof de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen. De advocaat-generaal heeft de vordering na voorlezing aan het hof overgelegd, in de vorm van een schriftelijk requisitoir.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens de verdachte door zijn raadsvrouw, mr. L. Pieters, ter terechtzitting in hoger beroep is aangevoerd.

Het vonnis waartegen het hoger beroep is gericht

Het hof zal het vonnis waartegen het hoger beroep is gericht vernietigen omdat het hof tot een andere bewijsbeslissing komt dan de rechtbank. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:


hij op of omstreeks 22 augustus 2013 in de gemeente [gemeente] door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [benadeelde partij] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde partij] , hebbende verdachte zijn penis en/of één of meer vingers in de vagina en/of anus en/of mond van die [benadeelde partij] geduwd en/of gebracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte toen daar:

- die [benadeelde partij] (met kracht) heeft vastgepakt en/of opgetild en/of op de rug heeft (mee)genomen en/of naar een/de (logeer- en/of woon)kamer heeft getild en/of gebracht en/of gedragen en/of op een bed en/of op de grond heeft gegooid en/of geduwd en/of gelegd en/of de deur van die (logeer- en/of woon)kamer op slot heeft gedraaid en/of dicht heeft gedaan, althans heeft afgesloten en/of (vervolgens)

- nadat die [benadeelde partij] tegen hem, verdachte, gilde/schreeuwde dat hij van haar af moest blijven, tegen die [benadeelde partij] heeft gezegd: "Je moeder is er niet, die is nog op school, anders was ze al lang uit haar slaapkamer gekomen", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of (vervolgens)

- boven op die [benadeelde partij] is gaan liggen en/of (vervolgens)

- die [benadeelde partij] (met kracht) heeft vastgepakt en/of overeind heeft getrokken en/of heeft meegetrokken naar de wc en/of de wc heeft ingetrokken en/of op de toiletpot heeft gezet en/of gedrukt en/of geduwd, althans heeft gedwongen op de toiletpot te gaan zitten en/of de deur van de wc op slot heeft gedraaid en/of dicht heeft gedaan, althans heeft afgesloten en/of

- ( met kracht) een hand en/of een of meer vingers, via de bovenkant van de onderbroek, in de onderbroek van die [benadeelde partij] heeft gestoken en/of geduwd en/of (vervolgens)

- nadat die [benadeelde partij] tegen hem, verdachte, gilde/schreeuwde dat hij de deur van de wc open moest doen en hij, verdachte, hieraan gevolg had gegeven en zij, [benadeelde partij] , de wc was ontvlucht en de badkamer was ingelopen en/of ingevlucht (vervolgens) die [benadeelde partij] achterna is gelopen de badkamer in en/of de deur van de badkamer op slot heeft gedraaid en/of dicht heeft gedaan, althans heeft afgesloten en/of (vervolgens)

- die [benadeelde partij] (met kracht) op haar rug op de badkamervloer heeft gegooid en/of geduwd en/of gedrukt en/of gelegd, althans heeft gedwongen op haar rug op de badkamervloer te gaan liggen en/of (vervolgens)

- ( met kracht) de rok van die [benadeelde partij] omhoog en/of uit heeft getrokken en/of de korte broek en/of onderbroek van die [benadeelde partij] naar beneden en/of uit heeft getrokken en/of (vervolgens) - bovenop die [benadeelde partij] is gaan liggen en/of

- meermalen, althans éénmaal, voorbij is gegaan aan het verbale en non verbale verzet van die [benadeelde partij] ,

en/of (aldus) voor die [benadeelde partij] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

althans, voor zover voor het vorenstaande geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, subsidiair ter zake dat:


hij op of omstreeks 22 augustus 2013 in de gemeente [gemeente] , door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [benadeelde partij] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit:

- het voelen aan en/of betasten van de vagina en/of borsten en/of billen van die [benadeelde partij] en/of

- het kussen van/in de borsten en/of nek en/of

- het door die [benadeelde partij] (met beide handen) laten vastpakken van en/of voelen aan en/of betasten van en/of trekken aan zijn, verdachtes, penis

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit het onverhoeds gewelddadig

- ( met kracht) vastpakken en/of optillen en/of op de rug (mee)nemen en/of naar een/de (logeer- en/of woon)kamer tillen en/of brengen en/of dragen en/of op een bed en/of op de grond gooien en/of duwen en/of leggen van die [benadeelde partij] en/of het op slot draaien en/of dicht doen, althans afsluiten van die (logeer- en/of woon)kamerdeur en/of (vervolgens) - nadat die [benadeelde partij] tegen hem, verdachte, gilde/schreeuwde dat hij van haar af moest blijven, tegen die [benadeelde partij] gezegd: "Je moeder is er niet, die is nog op school, anders was ze al lang uit haar slaapkamer gekomen", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of (vervolgens)

- gaan liggen op die [benadeelde partij] en/of (vervolgens)

- ( met kracht) vastpakken en/of overeind trekken en/of meetrekken van die [benadeelde partij] naar de wc en/of op de toiletpot zetten en/of duwen en/of drukken van die [benadeelde partij] , althans dwingen van die [benadeelde partij] op de toiletpot te gaan zitten en/of op slot draaien en/of dicht doen, althans afsluiten van die wc deur en/of

- ( met kracht) steken en/of duwen van een hand en/of een of meer vingers, via de bovenkant van de onderbroek, in de onderbroek van die [benadeelde partij] en/of (vervolgens)

- nadat die [benadeelde partij] tegen hem, verdachte, gilde/schreeuwde de (afgesloten) deur van de wc te openen, waaraan hij, verdachte, gevolg gaf, waarop die [benadeelde partij] de wc ontvluchtte en de badkamer invluchtte, achterna lopen van die [benadeelde partij] de badkamer in en/of op slot draaien en/of dichtdoen, althans afsluiten van de deur van de badkamer en/of (vervolgens)

- ( met kracht) gooien en/of leggen van die [benadeelde partij] op de badkamervloer en/of (vervolgens)

- ( met kracht) omhoog- en/of uittrekken van de rok van die [benadeelde partij] en/of naar beneden- en/of uittrekken van de onderbroek van die [benadeelde partij] en/of (vervolgens)

- gaan liggen op die [benadeelde partij] en/of - meermalen, althans éénmaal, voorbij gegaan aan het verbale en non verbale verzet van die [benadeelde partij] .

Het hof heeft de in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten verbeterd.

De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte de primair aan hem ten laste gelegde verkrachting en de subsidiair aan hem ten laste gelegde aanranding heeft begaan, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het hof baseert deze beslissing op het volgende.

De verdachte heeft bij de politie ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan de aan hem ten laste gelegde verkrachting dan wel aanranding. Volgens de verdachte hebben op

22 augustus 2013 wel bepaalde seksuele handelingen plaatsgevonden tussen aangeefster en hem, maar vonden die handelingen plaats op geheel vrijwillige basis.

De verdediging heeft gemotiveerd aangevoerd dat de verdachte integraal dient te worden vrijgesproken omdat - op nader in de pleitnota aangevoerde gronden - niet vastgesteld kan worden dat sprake is geweest van dwang.

Ook bij het hof bestaat gerede twijfel over de vraag of daadwerkelijk sprake is geweest van dwang. Het hof vraagt zich sterk af of aangeefster hierover wel naar waarheid heeft verklaard bij de politie en bij de rechter-commissaris. Het hof heeft zich met name afgevraagd wat er nu de reden voor kan zijn geweest dat aangeefster zich niet in veiligheid heeft gebracht of proberen te brengen of uit haar woning is gevlucht of heeft proberen te vluchten, of telefonisch alarm te slaan ondanks dat daar - ook volgens haar eigen verklaringen - op meerdere momenten gelegenheid toe was. Het hof heeft zich voorts afgevraagd wat er de reden voor kan zijn geweest dat aangeefster een groot aantal berichten van haar telefoon heeft verwijderd, waaronder veelvuldig berichtenverkeer tussen haar en de verdachte, maar ook - expliciet seksueel getint - veelvuldig berichtenverkeer tussen haar en een andere man.

Niet goed te begrijpen is daarnaast wat er de reden voor kan zijn geweest dat aangeefster enerzijds heeft verklaard - ook tegenover anderen - dat zij (liever) niet alleen thuis wilde zijn met de verdachte, maar zij anderzijds zelf een afspraak met de verdachte heeft gemaakt over een bezoek aan haar woning op een moment waarvan zij van tevoren wist dat zij alleen thuis was.

Het hof stelt voorts vast dat aangeefster in een nader politieverhoor (na aangifte) geen antwoord kan geven op diverse vragen van de politie. Dit roept de vraag op waarom zij daar geen antwoord op kan geven en roept tevens vragen op over het waarheidsgehalte van haar aangifte. Het hof stelt voorts vast dat een zeer groot deel van hetgeen aangeefster heeft verklaard (ook) past binnen de verklaring van de verdachte over het vrijwillige karakter van de seksuele handelingen die plaatsvonden.

Op grond van het bovenstaande bestaat dusdanige gerede twijfel over de betrouwbaarheid van de aangifte dat het hof het overtuigende bewijs voor verkrachting dan wel aanranding niet aanwezig acht. Dit dient te leiden tot vrijspraak.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding ten bedrage van € 5.683,05. De vordering is bij het vonnis waartegen het hoger beroep is gericht gedeeltelijk toegewezen, tot een bedrag van

€ 3.048,96, vermeerderd met de wettelijke rente. Namens de benadeelde partij is ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat de vordering wordt gehandhaafd in de strafzaak in hoger beroep. Derhalve duurt de voeging ter zake van de in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding voort in de strafzaak in hoger beroep.

De verdachte wordt vrijgesproken ter zake van het primair en subsidiair ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen.

Gelet op het vorenstaande dient de benadeelde partij, als in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de kosten van de strafzaak door de verdachte gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen door

mr. A. van Holten, voorzitter,

mr. H.J. Deuring en mr. H.D. Wolswijk, raadsheren,

in tegenwoordigheid van H. Kingma, griffier,

en op 8 maart 2016 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. Wolswijk is buiten staat dit arrest te ondertekenen.