Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:1628

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
02-03-2016
Datum publicatie
02-03-2016
Zaaknummer
21-002530-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Betreft een woningoverval op 1 september 2014 in Raalte. Het hof verwerpt een betrouwbaarheidsverweer van de verdediging aangaande een belastende verklaring van een medeverdachte en veroordeelt verdachte voor medeplichtigheid aan deze woningoverval tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren. Voorts beslist het hof op de vordering van de benadeelde partij (aangever).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002530-15

Uitspraak d.d.: 2 maart 2016

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van 16 april 2015 met parketnummer 08-952844-14 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 17 februari 2016 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot een veroordeling ter zake van het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde, waarbij er sprake is van eendaadse samenloop, tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren en tot volledige toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Deze op schrift gestelde vordering van de advocaat-generaal is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman,

mr. J.P. Plasman, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep – tenlastegelegd dat:

1 primair:
hij op of omstreeks 01 september 2014 te [plaats] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een mobiele telefoon (Samsung Galaxy S3) en of een balletjespistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [benadeelde partij] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- gewapend in de richting van de woning van die [benadeelde partij] is/zijn gegaan en/of (vervolgens)

- bij de woning van die [benadeelde partij] heeft/hebben aangebeld en/of (vervolgens)

- (nadat die [benadeelde partij] zijn woning had geopend) de woning van die [benadeelde partij] is/zijn binnengestormd, althans is/zijn binnen gegaan en/of (vervolgens)

- die [benadeelde partij] naar binnen heeft/hebben geduwd, althans heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en/of (vervolgens)

- tegen die [benadeelde partij] heeft/hebben gezegd en/of geroepen: "waar is de wiet en het geld", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of (vervolgens)

- die [benadeelde partij] een taser, althans een op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond, althans duidelijk zichtbaar heeft/hebben voorgehouden en/of (vervolgens)

- meerdere kasten en/of ruimtes van en/of in die woning heeft/hebben doorzocht en/of (vervolgens)

- die [benadeelde partij] (meerdere keren) om geld en/of zijn portemonnee heeft/hebben gevraagd en/of (vervolgens)

- (nadat die [benadeelde partij] zijn portemonnee had afgegeven) die [benadeelde partij] om zijn pincode heeft/hebben gevraagd en/of (vervolgens)

- (nadat die [benadeelde partij] zijn pincode had verteld) tegen die [benadeelde partij] heeft/hebben gezegd dat ze terug zouden komen als de pincode niet klopte;

1 subsidiair:
[mede verdachte 1] en/of [mede verdachte 2] en/of een of meer (onbekend gebleven) mededader(s), op of omstreeks 1 september 2014 te [plaats] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een mobiele telefoon (Samsung Galaxy S3) en/of een balletjespistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [benadeelde partij] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededaders) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat [mede verdachte 1] en/of [mede verdachte 2] en/of zijn mededader(s)

- gewapend in de richting van de woning van die [benadeelde partij] is/zijn gegaan en/of (vervolgens)

- bij de woning van die [benadeelde partij] heeft/hebben aangebeld en/of (vervolgens)

- (nadat die [benadeelde partij] zijn woning had geopend) de woning van die [benadeelde partij] is/zijn binnengestormd, althans is/zijn binnengegaan en/of (vervolgens) die [benadeelde partij] naar binnen heeft /hebben geduwd, althans hem heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en/of (vervolgens)

- tegen die [benadeelde partij] heeft/hebben gezegd en/of geroepen: "waar is de wiet en het geld", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of (vervolgens)

- die [benadeelde partij] een taser, althans een op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond, althans duidelijk zichtbaar heeft/hebben voorgehouden en/of (vervolgens)

- meerdere kasten en/of ruimtes van en/of in die woning heeft/hebben doorzocht en/of (vervolgens)

- die [benadeelde partij] (meerdere keren) om geld en/of zijn portemonnee heeft/hebben gevraagd en/of (vervolgens)

- (nadat die [benadeelde partij] zijn portemonnee had afgegeven) die [benadeelde partij] om zijn pincode heeft/hebben gevraagd en/of (vervolgens)

- (nadat die [benadeelde partij] zijn pincode had verteld) tegen die [benadeelde partij] heeft/hebben gezegd dat ze terug zouden komen als de pincode niet klopte,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 1 september 2014 te [plaats] , opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door eerdergenoemde [mede verdachte 1] en/of [mede verdachte 2] en/of een of meer andere mededaders met een door hem, verdachte, bestuurde personenauto naar de plaats des misdrijfs te vervoeren en/of een of meer onbekend gebleven mededader(s) over die geplande overval te informeren en/of hem/hen te vragen aan die overval deel te nemen;


2 primair:
hij op of omstreeks 01 september 2014 te [plaats] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde partij] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnee (met inhoud) en/of een bankpas, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende [benadeelde partij] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

- gewapend in de richting van de woning van die [benadeelde partij] is/zijn gegaan en/of (vervolgens)

- bij de woning van die [benadeelde partij] heeft/hebben aangebeld en/of (vervolgens)

- (nadat die [benadeelde partij] zijn woning had geopend) de woning van die [benadeelde partij] is/zijn binnengegaan en of (vervolgens)

- tegen die [benadeelde partij] heeft/hebben gezegd en/of geroepen: 'waar is de wiet en het geld', althans woorden van gelijke aard of strekking en/of (vervolgens)

- die [benadeelde partij] een taser, althans een op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond, althans duidelijk zichtbaar heeft/hebben voorgehouden en of (vervolgens)

- meerdere kasten en/of ruimtes van en/of in die woning heeft/hebben doorzocht en/of (vervolgens)

- die [benadeelde partij] (meerdere keren) om geld en/of zijn portemonnee heeft/hebben gevraagd en/of (vervolgens)

- (nadat die [benadeelde partij] zijn portemonnee had afgegeven) die [benadeelde partij] om zijn pincode heeft/hebben gevraagd en/of (vervolgens)

- (nadat die [benadeelde partij] zijn pincode had verteld) tegen die [benadeelde partij] heeft/hebben gezegd dat ze terug zouden komen als de pincode niet klopte;

2 subsidiair:
[mede verdachte 1] en/of [mede verdachte 2] en/of een of meer (onbekend gebleven) mededader(s), op of omstreeks 01 september 2014 te [plaats] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een)

ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde partij] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnee (met inhoud) en/of een bankpas, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat [mede verdachte 1] en/of [mede verdachte 2] en/of zijn mededader(s)

- gewapend in de richting van de woning van die [benadeelde partij] is/zijn gegaan en/of (vervolgens)

- bij de woning van die [benadeelde partij] heeft/hebben aangebeld en/of (vervolgens)

- (nadat die [benadeelde partij] zijn woning had geopend) de woning van die [benadeelde partij] is/zijn binnengestormd, althans is/zijn binnengegaan en/of (vervolgens) die [benadeelde partij] naar binnen heeft /hebben geduwd, althans hem heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en/of (vervolgens)

- tegen die [benadeelde partij] heeft/hebben gezegd en/of geroepen: "waar is de wiet en het geld", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of (vervolgens)

- die [benadeelde partij] een taser, althans een op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond, althans duidelijk zichtbaar heeft/hebben voorgehouden en/of (vervolgens)

- meerdere kasten en/of ruimtes van en/of in die woning heeft/hebben doorzocht en/of (vervolgens)

- die [benadeelde partij] (meerdere keren) om geld en/of zijn portemonnee heeft/hebben gevraagd en/of (vervolgens)

- (nadat die [benadeelde partij] zijn portemonnee had afgegeven) die [benadeelde partij] om zijn pincode heeft/hebben gevraagd en/of (vervolgens)

- (nadat die [benadeelde partij] zijn pincode had verteld) tegen die [benadeelde partij] heeft/hebben gezegd dat ze terug zouden komen als de pincode niet klopte,


tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 1 september 2014 te [plaats] , opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door eerdergenoemde [mede verdachte 1] en/of [mede verdachte 2] en/of een of meer andere mededaders met een door hem, verdachte, bestuurde personenauto naar de plaats des misdrijfs te vervoeren

en/of een of meer onbekend gebleven mededader(s) over die geplande overval te informeren en/of hem/hen te vragen aan die overval deel te nemen.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak feit 1 primair en feit 2 primair

Het hof zal verdachte vrijspreken van de onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde diefstal met geweld in vereniging en afpersing in vereniging, nu de rol van verdachte zoals deze uit het dossier volgt niet van zodanig gewicht is, dat tot een bewezenverklaring van medeplegen (tenlastegelegd als 'in vereniging') kan worden gekomen.

Betrouwbaarheid belastende verklaring medeverdachte [mede verdachte 1]

Door de raadsman van verdachte is de betrouwbaarheid van de belastende verklaring van medeverdachte [mede verdachte 1] betwist. [mede verdachte 1] heeft zowel bij de politie (buiten zijn verhoor om) als bij de raadsheer-commissaris een verklaring afgelegd. In deze laatste verklaring geeft hij aan dat er plannen zijn gemaakt voor een overval, dat hij verdachte heeft benaderd om hiervoor als chauffeur op te treden, dat verdachte dit ook heeft gedaan en dat verdachte een deel van de buit zou krijgen,. Het hof acht de verklaring die [mede verdachte 1] bij de politie heeft afgelegd en de verklaring die [mede verdachte 1] bij de raadsheer-commissaris heeft afgelegd waarin hij zichzelf ook belast, op hoofdlijnen consistent. De verklaringen die [mede verdachte 1] heeft afgelegd worden verder op onderdelen ondersteund door overige zich in het dossier bevindende stukken, waaronder bijvoorbeeld de uitdraaien van WhatsApp-conversaties tussen verdachte en [mede verdachte 1] en aanstraalgegevens van de mobiele telefoon van verdachte. Derhalve ziet het hof geen reden om aan de betrouwbaarheid van de verklaring van [mede verdachte 1] te twijfelen. Hetgeen door de verdediging in dit kader is aangedragen maakt dit niet anders. Het verweer van de verdediging wordt verworpen.

Nu uit de verklaring die [mede verdachte 1] bij de raadsheer-commissaris heeft afgelegd en de overige zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen volgt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan medeplichtigheid aan de overval in de woning van aangever, komt het hof tot de navolgende bewezenverklaring.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel – ook in onderdelen – slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 subsidiair en 2 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1 subsidiair:
[mede verdachte 1] en [mede verdachte 2] en mededaders, op 1 september 2014 te [plaats] tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening hebben weggenomen een mobiele telefoon (Samsung Galaxy S3) en een balletjespistool, toebehorende aan [benadeelde partij] , welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen die [benadeelde partij] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en aan mededaders de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat [mede verdachte 1] en/of [mede verdachte 2] en/of zijn mededaders

- gewapend in de richting van de woning van die [benadeelde partij] zijn gegaan en vervolgens

- bij de woning van die [benadeelde partij] hebben aangebeld en vervolgens

- nadat die [benadeelde partij] zijn woning had geopend de woning van die [benadeelde partij] zijn binnengestormd en die [benadeelde partij] naar binnen hebben geduwd en

- tegen die [benadeelde partij] hebben gezegd en/of geroepen: "waar is de wiet en het geld", en

- die [benadeelde partij] een taser hebben getoond en

- meerdere kasten en/of ruimtes van en/of in die woning hebben doorzocht en

- die [benadeelde partij] om geld en/of zijn portemonnee hebben gevraagd en

- nadat die [benadeelde partij] zijn portemonnee had afgegeven die [benadeelde partij] om zijn pincode hebben gevraagd en

- nadat die [benadeelde partij] zijn pincode had verteld tegen die [benadeelde partij] hebben gezegd dat ze terug zouden komen als de pincode niet klopte,

tot en bij het plegen van welk misdrijf verdachte op 1 september 2014 te [plaats] , opzettelijk gelegenheid en middelen heeft verschaft en opzettelijk behulpzaam is geweest door eerdergenoemde [mede verdachte 1] en [mede verdachte 2] en mededaders met een door hem, verdachte, bestuurde personenauto naar de plaats des misdrijfs te vervoeren en mededaders over die geplande overval te informeren en hen te vragen aan die overval deel te nemen;


2 subsidiair:
[mede verdachte 1] en [mede verdachte 2] en mededaders, op 1 september 2014 te [plaats] tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [benadeelde partij] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnee met inhoud en een bankpas, toebehorende aan [benadeelde partij] , welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat [mede verdachte 1] en/of [mede verdachte 2] en/of zijn mededaders

- gewapend in de richting van de woning van die [benadeelde partij] zijn gegaan en vervolgens

- bij de woning van die [benadeelde partij] hebben aangebeld en vervolgens

- nadat die [benadeelde partij] zijn woning had geopend de woning van die [benadeelde partij] zijn binnengestormd en die [benadeelde partij] naar binnen hebben geduwd en

- tegen die [benadeelde partij] hebben gezegd en/of geroepen: "waar is de wiet en het geld", en

- die [benadeelde partij] een taser hebben getoond en

- meerdere kasten en/of ruimtes van en/of in die woning hebben doorzocht en

- die [benadeelde partij] om geld en/of zijn portemonnee hebben gevraagd en

- nadat die [benadeelde partij] zijn portemonnee had afgegeven die [benadeelde partij] om zijn pincode hebben gevraagd en

- nadat die [benadeelde partij] zijn pincode had verteld tegen die [benadeelde partij] hebben gezegd dat ze terug zouden komen als de pincode niet klopte,

tot en bij het plegen van welk misdrijf verdachte op 1 september 2014 te [plaats] , opzettelijk gelegenheid en middelen heeft verschaft en opzettelijk behulpzaam is geweest door eerdergenoemde [mede verdachte 1] en [mede verdachte 2] en mededaders met een door hem, verdachte, bestuurde personenauto naar de plaats des misdrijfs te vervoeren en mededaders over die geplande overval te informeren en hen te vragen aan die overval deel te nemen.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

medeplichtigheid aan diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken en om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Het onder 2 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

medeplichtigheid aan afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Ter zake van deze feiten is er sprake van eendaadse samenloop.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan een overval in de woning van aangever. Aangever heeft moeten meemaken dat meerdere personen zijn woning zijn binnengedrongen, en met gebruik van geweld en bedreiging van geweld goederen van hem hebben weggenomen en hem hebben gedwongen om goederen af te geven. Dit levert een inbreuk op de eigendomsrechten van aangever op, die zich des te ernstiger laat voelen nu deze inbreuk is gemaakt op een plek waar aangever zich veilig hoort te voelen, te weten zijn eigen woning. De woningoverval heeft angst en gevoel van onveiligheid bij het slachtoffer veroorzaakt, zoals blijkt uit de onderbouwing van de door hem geleden schade. Doordat het slachtoffer zich niet meer veilig voelde in zijn woning en zich bang bleef voelen, is hij verhuisd.

Daarnaast veroorzaken woningovervallen niet alleen bij slachtoffers, maar ook in de directe omgeving van die slachtoffers angst en gevoel van onzekerheid.

Bij de bepaling van de hoogte van de straf heeft het hof gelet op het de verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 22 januari 2016 waaruit volgt dat verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, acht het hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren passend en geboden. Een lichtere strafmodaliteit komt gelet op de ernst van het feit en verdachtes recidive, thans niet meer in aanmerking. Het hof wijkt ten voordele voor verdachte af van de vordering van de advocaat-generaal en het vonnis van de rechtbank omdat het anders dan de advocaat-generaal en de rechtbank niet tot een bewezenverklaring van het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde in vereniging plegen komt.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep volledig toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 subsidiair en 2 subsidiair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Deze schade is door de verdediging niet betwist. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering hoofdelijk zal worden toegewezen, met vergoeding van de wettelijke rente.

Het hof verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 48, 55, 63, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair en 2 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 subsidiair en 2 subsidiair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde partij] ter zake van het onder 1 subsidiair en 2 subsidiair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 2.718,21 (tweeduizend zevenhonderdachttien euro en eenentwintig cent) bestaande uit € 1.518,21 (duizend vijfhonderdachttien euro en eenentwintig cent) materiële schade en € 1.200,00 (duizend tweehonderd euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededaders, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de een of meer anderen daarvan in zoverre zullen zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 1 september 2014 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 1 september 2014 tot aan de dag der algehele voldoening.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde partij] , ter zake van het onder 1 subsidiair en 2 subsidiair bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 2.718,21 (tweeduizend zevenhonderdachttien euro en eenentwintig cent) bestaande uit € 1.518,21 (duizend vijfhonderdachttien euro en eenentwintig cent) materiële schade en € 1.200,00 (duizend tweehonderd euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 37 (zevenendertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover mededaders hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 1 september 2014 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededaders van de verdachte voormeld bedrag hebben betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichtingen tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 1 september 2014 tot aan de dag der algehele voldoening.

Aldus gewezen door

mr. K. Lahuis, voorzitter,

mr. J. Dolfing en mr. J. Hielkema, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S.G.H. van Krugten, griffier,

en op 2 maart 2016 ter openbare terechtzitting uitgesproken.