Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:1525

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
01-03-2016
Datum publicatie
01-03-2016
Zaaknummer
21-007283-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof veroordeelt verdachte ter zake van mishandelingen en bedreiging tot een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-007283-13

Uitspraak d.d.: 1 maart 2016

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Gelderland van 9 september 2013 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 05-701676-12 en 05-840644-13, en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer 05-513123-09, tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1955] ,

wonende te [woonplaats] , [adres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 16 februari 2016.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman, mr. B.J. Schadd, naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Verdachte is bij het vonnis waarvan beroep vrijgesproken van het in de zaak met parketnummer 05-701676 onder feit 2 tenlastegelegde. Hoger beroep tegen deze gegeven vrijspraak staat voor verdachte niet open. Het hof zal de verdachte dan ook in zoverre niet-ontvankelijk in het hoger beroep verklaren.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, vernietigen omdat het vonnis op de voet van artikel 378a van het Wetboek van Strafvordering is aangetekend en daarom niet de in hoger beroep voorgeschreven vermeldingen bevat.

Verzoek van de raadsman tot terugwijzing naar de rechtbank ex artikel 423, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering

De raadsman heeft verzocht om terugwijzing van de zaak naar de rechtbank. Hij heeft daartoe aangevoerd dat de rechter in eerste aanleg niet onpartijdig was, nu de rechter in de onderhavige zaak een getuige ter zitting heeft gehoord, welke getuige in een andere strafzaak als verdachte door diezelfde rechter was vrijgesproken.

Het hof wijst het verzoek af, nu het geen reden heeft om te twijfelen aan de onpartijdigheid van de rechter in eerste aanleg.

De tenlastelegging

Aan verdachte is, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, tenlastegelegd dat:

05-701676-12

1
hij op of omstreeks 17 oktober 2012, in de gemeente Zaltbommel, opzettelijk mishandelend zijn (ex-)echtgenoot, althans een persoon, te weten [slachtoffer 1] , meermalen, althans eenmaal, (zeer) (krachtig en/of gewelddadig)

- aan de haren heeft getrokken, en/of

- ( al dan niet) aan de haren over de grond heeft gesleurd en/althans getrokken, en/of

- met (een van) zijn al dan niet tot vuisten gebalde handen in/op/tegen (de rechterzijde van) het hoofd en/althans het gezicht heeft geslagen of gestompt,

waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;
05-840644-13

1
hij op of omstreeks 22 maart 2013 in de gemeente Zaltbommel opzettelijk mishandelend zijn kind, althans een persoon, te weten [slachtoffer 2] , tegen het hoofd en/of lichaam heeft geslagen en/of gestompt,

waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;
2.
hij op of omstreeks 22 maart 2013 te Zaltbommel [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 2] dreigend de woorden toegevoegd: "Lopen, want ik stamp je een keer in elkaar, vieze minne hond. Je hebt nou een klap gehad en je krijgt er nog veel meer, net als je moeder. Als je naar de wouten gaat dan ga ik met je mee hoor" en/of "Maak dat je wegkomt of niet. Vuile teringteef, vuile vieze aidslijder. Denk erom als je naar het politiebureau gaat en de politie komt dan snij ik je darmen eruit", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 05-701676-12 onder 1 en in de zaak met parketnummer 05-840644-13 onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

05-701676-12

1
hij op of omstreeks17 oktober 2012, in de gemeente Zaltbommel, opzettelijk mishandelend zijn (ex-)echtgenoot, althans een persoon,te weten [slachtoffer 1] , meermalen, althans eenmaal, (zeer) (krachtig en/ofgewelddadig)

- aan de haren heeft getrokken, en/of

- (al dan niet) aan de haren over de grond heeft gesleurd en/althans getrokken, en/of

- met (een van) zijn al dan niet tot vuisten gebalde handen in/op/tegen (de rechterzijde van) het hoofd en/althans het gezicht heeft geslagen of gestompt,

waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;
05-840644-13

1
hij op of omstreeks22 maart 2013 in de gemeente Zaltbommel opzettelijk mishandelend zijn kind, althans een persoon,te weten [slachtoffer 2] , tegen het hoofd en/oflichaam heeft geslagen en/of gestompt,

waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;
2.
hij op of omstreeks 22 maart 2013 te Zaltbommel [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 2] dreigend de woorden toegevoegd: "Lopen, want ik stamp je een keer in elkaar, vieze minne hond. Je hebt nou een klap gehad en je krijgt er nog veel meer, net als je moeder. Als je naar de wouten gaat dan ga ik met je mee hoor" en/of "Maak dat je wegkomt of niet. Vuile teringteef, vuile vieze aidslijder. Denk erom als je naar het politiebureau gaat en de politie komt dan snij ik je darmen eruit". althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het in de zaak met parketnummer 05-701676-12 onder 1 bewezenverklaarde levert op:

mishandeling.

Het in de zaak met parketnummer 05-840644-13 onder 1 bewezenverklaarde levert op:

mishandeling, begaan tegen zijn kind.

Het in de zaak met parketnummer 05-840644-13 onder 2 bewezenverklaarde levert op:

bedreiging met zware mishandeling.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf

De officier van justitie heeft geëist dat aan verdachte ter zake van het in de zaak met parketnummer 05-701676-12 onder 1 en het in de zaak met parketnummer 05-840644-13 onder 1 en 2 tenlastegelegde wordt opgelegd een gevangenisstraf van drie maanden.

De politierechter heeft de verdachte conform de eis van de officier van justitie veroordeeld.

De advocaat-generaal heeft in hoger beroep bevestiging van het vonnis, inclusief de opgelegde straf, gevorderd.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mishandeling van zijn ex-partner, mishandeling van zijn dochter alsmede bedreiging van diezelfde dochter. Dit zijn ernstige feiten die forse inbreuk maken op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers.

Het hof heeft daarnaast acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie, gedateerd 22 januari 2016, waaruit volgt dat hij eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten. Kennelijk hebben deze veroordelingen hem er niet van weerhouden zich opnieuw schuldig te maken aan gewelds-/agressiedelicten. Ook heeft het hof kennisgenomen van een recent over verdachte uitgebracht reclasseringsrapport.

Tot slot heeft het hof rekening gehouden met de ouderdom van de feiten.

Alles afwegende is het hof van een oordeel dat aan verdachte een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf dient te worden opgelegd van na te melden duur. Anders dan de raadsman heeft bepleit, ziet het hof -gelet op de ernst van de feiten en het strafblad van verdachte- geen ruimte voor een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf in combinatie met een werkstraf.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt 500 euro. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van 300 euro. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

De raadsman heeft de vordering niet betwist.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het in de zaak met parketnummer 05-701676-12 onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering tenuitvoerlegging

Het Openbaar Ministerie heeft gevorderd de tenuitvoerlegging van een deel van de bij vonnis van de politierechter te Arnhem van 10 maart 2010 opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf, parketnummer 05-513123-09. Deze vordering is in hoger beroep opnieuw aan de orde.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Daarom zal de tenuitvoerlegging van een deel van die voorwaardelijk opgelegde straf worden gelast.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14g, 14h, 14i, 14j, 36f, 57, 63, 285, 300 en 304 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het in de zaak met parketnummer 05-701676-12 onder 2 tenlastegelegde.

Vernietigt het vonnis, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 05-701676-12 onder 1 en in de zaak met parketnummer 05-840644-13 onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 05-701676-12 onder 1 en in de zaak met parketnummer 05-840644-13 onder 1 en 2 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 2 (twee) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 1] ter zake van het in de zaak met parketnummer 05-701676-12 onder 1 bewezenverklaarde tot het bedrag van € 500,00 (vijfhonderd euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 1] , ter zake van het in de zaak met parketnummer 05-701676-12 onder 1 bewezenverklaarde een bedrag te betalen van € 500,00 (vijfhonderd euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 10 (tien) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering tenuitvoerlegging

Gelast de tenuitvoerlegging van een deel van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de politierechter te Arnhem van 10 maart 2010, parketnummer

05-513123-09, te weten van:

gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) maanden.

De voorlopige hechtenis

Heft op de geschorste, tegen verdachte verleende bevelen tot voorlopige hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. R. van den Heuvel, voorzitter,

mr. H.G.W. Stikkelbroeck en mr. M. Barels, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. L. Gereke, griffier,

en op 1 maart 2016 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 1 maart 2016.

Tegenwoordig:

mr. C. Caminada, voorzitter,

J.R.M. Roetgerink, griffier.

mr. M.J.M van der Mark, advocaat-generaal.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.