Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:1197

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
16-02-2016
Datum publicatie
18-02-2016
Zaaknummer
200.180.088-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Meervoudige comparitie bepaald.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.180.088/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/17/143346 / KG ZA 15-208)

arrest van 16 februari 2016

in de zaak van

1 Econvert Water & Energy B.V.,

gevestigd te Drachten,

2. Econvert Water & Energy Projects B.V.,

gevestigd te Drachten,

3. Econvert Water & Energy Services B.V.,

gevestigd te Drachten,

4. [appellant 4] ,

wonende te [woonplaats] ,

5. [appellant 5] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellanten in principaal appel, geïntimeerden in incidenteel appel,

in eerste aanleg: gedaagden in conventie, eisers in reconventie,

hierna gezamenlijk: Econvert c.s.,

advocaat: mr. W.H.R. van Boetzelaer, kantoorhoudend te Heerenveen,

tegen

Paques B.V.,

gevestigd te Balk,

geïntimeerden in principaal appel, appellante in incidenteel appel,

in eerste aanleg: eisers in conventie, verweerster in reconventie,

hierna: Paques,

advocaat: mr. F.A.M. Knüppe, kantoorhoudend te Arnhem.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 16 september 2015 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling privaatrecht, locatie Leeuwarden, heeft gewezen.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in kort geding in spoedappel d.d. 14 oktober 2015 (met productie),

- de conclusie van eis,

- de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel,

- de memorie van antwoord in incidenteel appel.

2.2

Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3 De beoordeling

3.1

Het hof ziet aanleiding een meervoudige comparitie van partijen te gelasten. Het doel is het inwinnen van inlichtingen en het beproeven van een minnelijke regeling.

3.2

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3.3

Geheel ten overvloede overweegt het hof dat op de ochtend van de hierna te noemen zittingsdag wordt behandeld een met de onderhavige procedure verwante zaak, bij het hof bekend onder nummer 200.181.016/01. Aangezien het in laatstgenoemde procedure deels om andere partijen gaat, is een gelijktijdige behandeling in beginsel niet aangewezen. Dat zou echter anders kunnen zijn indien alle partijen het hof eenparig verzoeken om een gelijktijdige behandeling. Het hof laat het initiatief daartoe echter bij partijen.

4 De beslissing

Het hof, rechtdoende in hoger beroep:

bepaalt dat partijen in persoon, dan wel - ingeval van een rechtspersoon - vertegenwoordigd door iemand die van de zaak op de hoogte en tot het geven van de verlangde inlichtingen in staat is en hetzij bevoegd, hetzij speciaal schriftelijk gemachtigd is tot het aangaan van een schikking, samen met hun advocaten zullen verschijnen voor het hof, dat daartoe zitting zal houden in het Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden op

4 april 2016 om 13:30 uur,

zulks voor het onder 3.1 genoemde doel;

bepaalt dat Econvert c.s. het volledige procesdossier inclusief producties in tweevoud zal overleggen op de rol van 1 maart 2016;

bepaalt dat indien een partij bij gelegenheid van de comparitie van partijen nog een proces-handeling wenst te verrichten of producties in het geding wenst te brengen, deze partij ervoor dient te zorgen dat het hof en de wederpartij uiterlijk twee weken voor de dag van de zitting een afschrift van de te verrichten proceshandeling of de in het geding te brengen producties hebben ontvangen;

bij deze comparitie is gelegenheid om een korte (max. 2 A4) pleitnota voor te dragen (voor verlengde spreektijd en/of een langere pleitnota kan de rolraadsheer op gemotiveerd verzoek toestemming verlenen);

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mr. J.H. Kuiper, mr. L. Janse en mr. R.E. Weening en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag

16 februari 2016.