Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2015:9749

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
21-12-2015
Datum publicatie
21-12-2015
Zaaknummer
21-001686-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het verspreiden, verwerven en/of bezit van een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen. Verdachte wordt in hoger beroep vrijgesproken van het verspreiden en verwerven van kinderporno en hij wordt veroordeeld voor bezit van een kleiner aantal afbeeldingen. Het hof heeft een gevangenisstraf van een kortere duur met een beperkt onvoorwaardelijk deel en taakstraf opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001686-15

Uitspraak d.d.: 21 december 2015

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van

9 maart 2015 met parketnummer 05-820601-14 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1966] ,

thans uit anderen hoofde verblijvende in [PI verblijfplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 7 december 2015 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. P.F. Emmelot, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het komt tot een andere bewijsbeslissing en een andere strafoplegging. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 05 augustus 2013 tot 06 november 2013 in de gemeente Culemborg, in elk geval in Nederland, één of meermalen 15.471 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer afbeelding(en) (te weten 12.873 foto's en/of 2.598 films) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een laptop, een usb stick Sandisk, een usb stick, vier, althans een of meer externe harde schijf/schijven en/of 46, althans een of meer cd-roms' en/of 124, in elk geval 22, althans één of meer cd's/dvd's, bevattende 15.471 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval één of meer afbeeldingen,

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of anaal penetreren eventueel met de penis van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand de mond/tong van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Verdachte erkent dat hij kinderpornografische afbeeldingen heeft gedownload en opgeslagen op gegevensdragers die onder hem in beslag zijn genomen. Hij ontkent echter dat hij kinderporno heeft verspreid. Volgens verdachte heeft hij alleen nudistenfilms, waarop weliswaar naakte kinderen maar geen seksuele gedragingen zichtbaar waren, geüpload naar de internetsite “ [naam internetsite] ” om toegang te kunnen krijgen tot een besloten gedeelte van de site met kinderpornografische afbeeldingen, die hij vervolgens heeft gedownload.

De advocaat-generaal heeft naar voren gebracht dat gebruikers van de internetsite “ [naam internetsite] ” een pedoseksuele voorkeur hebben en seksueel opgewonden moesten kunnen raken van de door verdachte geüploade afbeeldingen. Die afbeeldingen beschouwt de advocaat-generaal dan ook als kinderporno. De advocaat-generaal heeft zich aangesloten bij de bewijsbeslissing van de rechtbank.

De rechtbank heeft bewezen verklaard dat verdachte in de tenlastegelegde periode in totaal 15.471 kinderpornografische afbeeldingen en/of gegevensdragers met die afbeeldingen heeft verspreid en/of verworven en/of in bezit heeft gehad. Het hof komt op de volgende punten tot een andere bewijsbeslissing dan de rechtbank.

Het dossier bevat geen omschrijving van de door verdachte geüploade afbeeldingen, zodat niet kan worden vastgesteld of het kinderpornografische afbeeldingen betreft. De omstandigheid dat verdachte de afbeeldingen heeft geüpload naar een internetsite die (ook) wordt gebruikt door personen met een pedoseksuele voorkeur is onvoldoende om vast te kunnen stellen dat het gaat om kinderpornografische afbeeldingen als bedoeld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. Het hof acht derhalve niet bewezen dat verdachte kinderpornografische afbeeldingen heeft verspreid.

Het openbaar ministerie heeft er voor gekozen een periode van drie maanden op te nemen in de tenlastelegging. Uit de verklaring van verdachte volgt echter dat hij gedurende ongeveer vijf jaar kinderporno heeft gedownload. Hij heeft de gedownloade bestanden met kinderpornografische afbeeldingen opgeslagen op een laptop, een externe harde schijf en andere gegevensdragers.1 Uit het proces-verbaal van het onderzoek naar die gegevensdragers blijkt niet wanneer de daarop aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen zijn gedownload en opgeslagen.2 Dit is overigens ook niet gebleken uit het dossier. Het hof heeft daarom niet kunnen vaststellen dat verdachte de aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen in de tenlastegelegde periode heeft verworven, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken.

Bij het onderzoek naar de onder verdachte inbeslaggenomen gegevensdragers zijn in totaal 15.471 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen. Het betreft 12.873 foto’s en 2.598 films. Slechts een deel van deze afbeeldingen, te weten 6.535 foto’s en 1.334 films, stond op een voor de gebruiker benaderbare locatie. De overige afbeeldingen waren gewist en stonden op een locatie die zonder speciale software niet toegankelijk was voor de gebruiker. Er is geen speciale software aangetroffen waarmee de gewiste afbeeldingen teruggehaald konden worden.3 Het is overigens ook niet gebleken dat de gewiste afbeeldingen in de tenlastegelegde periode toegankelijk waren voor verdachte, zodat niet kan worden vastgesteld dat hij opzet heeft gehad op bezit van die afbeeldingen. Daarvan moet verdachte dan ook worden vrijgesproken. Het hof acht wel bewezen dat verdachte in de tenlastegelegde periode gegevensdragers met daarop een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen, te weten 6.535 foto’s en 1.334 films, in bezit heeft gehad.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in of omstreeks de periode van 05 augustus 2013 tot 06 november 2013 in de gemeente Culemborg, in elk geval in Nederland, één of meermalen 15.471 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer afbeelding(en) (te weten 12.873 foto's en/of 2.598 films) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een laptop, een usb stick Sandisk, een usb stick, vier, althans een of meer externe harde schijf/schijven en/of 46, althans een of meer cd-roms' en/of 124, in elk geval 22, althans één of meer cd's/dvd's, bevattende 15.471 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval één of meer afbeeldingen,

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of anaal penetreren eventueel met de penis van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand de mond/tong van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft verdachte conform de eis van de officier van justitie veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren en bijzondere voorwaarden.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis van de rechtbank wordt bevestigd.

De raadsman van verdachte heeft bepleit een gevangenisstraf met een kort onvoorwaardelijk deel aan verdachte op te leggen.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Het hof heeft hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit gehad, waaronder afbeeldingen van kinderen die actief seksuele handelingen verrichten. Hij heeft door zijn handelen bijgedragen aan de instandhouding van de vraag naar kinderporno en daarmee aan het seksueel misbruik en de exploitatie van de betrokken kinderen. Het is algemeen bekend dat kinderen door dergelijk misbruik veelal ernstige psychische schade oplopen, die ook vele jaren later nog diepe sporen achterlaat.

Uit het Uittreksel Justitiële Documentatie van 12 november 2015 blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor enig strafbaar feit voorafgaand aan de pleegperiode van het thans bewezenverklaarde feit.

Uit het reclasseringsadvies van 4 december 2015 komt naar voren dat verdachte zijn leven niet meer op orde heeft. Er is sprake van schuldenproblematiek en verdachte heeft geen werk en geen eigen woning meer. Hij zegt zelf niet te begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen en hoe het komt dat hij zichzelf niet wist te stoppen. Aangezien hij heeft aangegeven gedurende zo’n vijf jaar kinderporno te hebben gedownload, is sprake van een zorgelijk gedragspatroon. Het recidiverisico wordt ingeschat als hoog gemiddeld. Verdachte is bereid zich te houden aan voorwaarden die aan hem zullen worden opgelegd. De reclassering heeft geadviseerd een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met een proeftijd van drie jaren en bijzondere voorwaarden. Het hof zal dit advies overnemen.

Het hof zal een gevangenisstraf van een kortere duur opleggen dan de rechtbank heeft opgelegd, omdat verdachte in hoger beroep wordt vrijgesproken van het verspreiden en verwerven van kinderporno en hij wordt veroordeeld voor bezit van een kleiner aantal afbeeldingen dan is tenlastegelegd. Het hof zal het onvoorwaardelijke deel van die gevangenisstaf ook beperken, zoals is bepleit door de raadsman. Het hof acht oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 26 weken, waarvan 24 weken voorwaardelijk, en een taakstraf voor de duur van 240 uren, passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 63 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 26 (zesentwintig) weken.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 24 (vierentwintig) weken, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of ten behoeve van het vaststellen van zijn/haar identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen, dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

- de veroordeelde is verplicht zich na het ingaan van de proeftijd binnen 48 uur telefonisch te melden bij Reclassering Nederland, Regio Oost, gevestigd aan [adres] te [plaats] , telefoonnummer [telefoonnummer] . Hierna moet hij zich gedurende de proeftijd blijven melden zo lang en frequent als de reclassering dit nodig acht. Hij moet zich houden aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft;

- de veroordeelde is verplicht om een zedenbehandeling te volgen bij een Forensische Psychiatrische Polikliniek, zoals De Tender, Kairos of een soortgelijke instelling, indien en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. De veroordeelde zal zich daarbij houden aan de aanwijzingen die aan hem in het kader van de behandeling zullen worden gegeven door of namens de instelling/behandelaar;

- de veroordeelde is verplicht, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht, mee te werken aan een traject gericht op het verkrijgen van werk en een traject gericht op zijn schuldenproblematiek.

Geeft opdracht aan de Reclassering Nederland tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarde(n) en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. F.A.M. Bakker, voorzitter,

mr. H.M.E. Tebbenhoff Rijnenberg en mr. M.J. Stolwerk, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. R. Hermans, griffier,

en op 21 december 2015 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 21 december 2015.

Tegenwoordig:

mr. J.P. Bordes, voorzitter,

mr. T.C. Pastoor, advocaat-generaal,

mr. C.M.M. van der Waerden, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

1 Proces-verbaal van het 2e verhoor van verdachte, p. 25-26.

2 Proces-verbaal van het onderzoek naar de inbeslaggenomen gegevensdragers met bijlagen, p. 89-92.

3 Proces-verbaal van het onderzoek naar de inbeslaggenomen gegevensdragers met bijlagen, p. 89-92.