Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2015:9684

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
18-12-2015
Datum publicatie
18-12-2015
Zaaknummer
21-005331-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tussenarrest. Heropening onderzoek in verband met laten opmaken maatregelrapport.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-005331-15

Uitspraak d.d.: 18 december 2015

TEGENSPRAAK

Tussenarrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 17 september 2015 met parketnummer 18-950009-15 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

thans verblijvende in Zwolle PPC te Zwolle.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Ter terechtzitting

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 10 december 2015 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van de verdachte ter zake van de onder 1 tenlastegelegde doodslag en de onder 2 tenlastegelegde poging tot moord tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar met aftrek en tot oplegging van de maatregel terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1] zal worden toegewezen tot een bedrag van € 25.805,08, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel tot € 25.000,-, subsidiair 1 dag hechtenis, en niet-ontvankelijkverklaring voor het overige, dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2] in zijn geheel niet-ontvankelijk zal worden verklaard en – ten slotte – dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3] geheel zal worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel tot dat bedrag, subsidiair 1 dag hechtenis. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en haar raadsman, mr. T. van der Goot, naar voren is gebracht.

Beraadslaging

Voordat het hof tot een inhoudelijke beslissing komt, wenst het voorgelicht te zijn over het gehele scala aan mogelijkheden en modaliteiten die ter beschikking zouden kunnen staan bij de afdoening van de onderhavige zaak. In dit kader volgt uit zowel het Pro Justitia rapport van psycholoog H.A. de Jonge, d.d. 7 juni 2015, als het Pro Justitia rapport van psychiater drs. D.T. van der Werf, d.d. 8 juni 2015, dat de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden door beide deskundigen als een aangewezen interventie wordt bestempeld. De reclassering heeft zich in haar rapport van 22 juni 2015 geconformeerd aan het standpunt van voornoemde deskundigen. Een in het verlengde van dit advies opgesteld maatregelrapport ontbreekt echter. Nu een dergelijk rapport ontbreekt, is het onderzoek naar het oordeel van het hof in de kern onvolledig geweest. Het hof ziet derhalve aanleiding om het onderzoek te heropenen, teneinde de advocaat-generaal in de gelegenheid te stellen alsnog een maatregelrapport zoals hiervoor bedoeld op te laten maken door de reclassering.

BESLISSING

Het hof:

Heropent het onderzoek onder gelijktijdige schorsing daarvan.

Om de klemmende redenen dat het zittingsrooster van het hof een eerdere behandeling van de zaak niet toelaat en de onderzoekshandelingen naar verwachting niet binnen een maand zullen zijn voltooid, zal het onderzoek langer dan een maand, maar niet langer dan drie maanden worden geschorst.

Stelt de stukken in handen van de advocaat-generaal ter fine als voormeld.

Bepaalt dat het onderzoek zal worden hervat tegen een nog nader te bepalen terechtzitting.

Beveelt de oproeping van de verdachte tegen het nog nader te bepalen tijdstip, met tijdige kennisgeving daarvan aan de raadsman van verdachte en de benadeelde partijen.

Aldus gewezen door

mr. G.M. Meijer-Campfens, voorzitter,

mr. L.T. Wemes en mr. A. Dijkstra, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J.E. van der Ploeg, griffier,

en op 18 december 2015 ter openbare terechtzitting uitgesproken.