Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2015:9007

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
29-10-2015
Datum publicatie
08-12-2015
Zaaknummer
21-000870-15
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2015:756, Overig
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tussenarrest. Terrorismewetgeving. Wijziging tenlastelegging in hoger beroep. Vertrouwensbeginsel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-000870-15

Uitspraak d.d.: 29 oktober 2015

TEGENSPRAAK

Tussenarrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 9 februari 2015 met parketnummer 05-862092-13 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Marokko) op [1987] ,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 15 oktober 2015 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van wat door de advocaat-generaal en door de verdachte en zijn raadsman, mr. S. Weening, alsmede zijn kantoorgenote mr. F.A.G.M. Landerloo, naar voren is gebracht.

Wijziging tenlastelegging

Tijdens de regiezitting van 15 oktober 2015 heeft de advocaat-generaal een vordering wijziging tenlastelegging aan het hof overgelegd en gevorderd dat die wijziging zal worden toegelaten. Ter terechtzitting heeft hij mondeling nog een aantal wijzigingen (te weten: passages die worden verwijderd) in die vordering aangebracht. Hieronder is de overgelegde vordering wijziging tenlastelegging opgenomen. De mondelinge wijzigingen hierop door de advocaat-generaal, zijn daarin door middel van ‘doorhalingen’ aangegeven.

Vordering wijziging tenlastelegging

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de tenlastelegging als volgt wordt gewijzigd:

Feit 1

Voorbereiden/bevorderen van het (zelf) gaan strijden in Syrië om daar moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk te gaan plegen.

- Artikelen 96 lid 2, 289a en 47 Wetboek van Strafrecht -

hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) (of meer) ander(en), althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om moord en/of doodslag, zulks (telkens) te begaan met een terroristisch oogmerk, voor te bereiden en/of te bevorderen,

gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het/de misdrijf/misdrijven zich en/of aan zijn mededader(s) heeft getracht te verschaffen en/of

(een) voorwerp(en) voorhanden heeft gehad waarvan hij/zij wist(en) dat het/zij bestemd was/waren tot het plegen van het/de misdrij(f)(ven),

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen,

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië, en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze – na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. één (of meer) gegevens- en/of informatiedrager(s) met daarop één (of meer) (digita(a)l(e)) document(en) voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of martelaarschap en/of de strijd in Syrië, te weten

6. een Macbook (inbeslaggenomen onder nummer KLE-M0-1-1) met daarop:

- een filmpje “ [titel 1] ”, en/of

- een filmpje van een persoon die een preek, althans verhandeling, geeft over onder andere Jabhat al Nusra, en/of

- een filmpje van [website 1] , met de naam “ [titel 2] ”, en/of

- diverse artikelen van de website [website 2] over de strijd in Syrië, en/of

- een artikel gepubliceerd op 16 april 2013 op de website van het blad NRC over waarom jongens naar Syrië willen, en/of

- een artikel van de site “ [website 3] ”, en/of

7. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

8. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken;

Artikel 96 lid 2 Wetboek van Strafrecht

Artikel 289a Wetboek van Strafrecht

Artikel 289 Wetboek van Strafrecht

Artikel 288a Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 Wetboek van Strafrecht

Feit 2

[A]

Behulpzaam zijn bij de voorbereiding van een terroristisch misdrijf, te weten het plegen van moord/doodslag met een terroristisch oogmerk en/of het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven (door het verlenen van geldelijke en/of andere stoffelijke steun).

- Artikelen 134a, 289a, 140a, 140 en 47 Wetboek van Strafrecht -

hij in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen, opzettelijk

- zich en/of (een) ander(en) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen, en/of

- kennis en/of vaardigheden heeft verworven en/of (een) ander(en) heeft bijgebracht tot het plegen van een terroristisch misdrijf en/of een misdrijf ter voorbereiding en/of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf te weten:

1. moord en/of doodslag (te begaan) met een terroristisch oogmerk, en/of

2. het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van

terroristische misdrijven, te weten door het verlenen van geldelijke en/of andere

stoffelijke steun alsmede door het werven van gelden ten behoeve van deze organisatie,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen,

voor wat betreft het onder (1) vermelde:

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. één (of meer) gegevens- en/of informatiedrager(s) met daarop één (of meer) (digita(a)l(e)) document(en) voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of martelaarschap en/of de strijd in Syrië, te weten

- een Macbook (inbeslaggenomen onder nummer KLE-M0-1-1) met daarop:

- een filmpje “ [titel 1] ”, en/of

- een filmpje van een persoon die een preek, althans verhandeling, geeft over onder andere Jabhat al Nusra, en/of

- een filmpje van [website 1] , met de naam “ [titel 2] ”, en/of

- diverse artikelen van de website [website 2] over de strijd in Syrië, en/of

- een artikel gepubliceerd op 16 april 2013 op de website van het blad NRC over waarom jongens naar Syrië willen, en/of

- een artikel van de site “ [website 3] ”, en/of

6. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

7. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken

en/of

voor wat betreft het onder (2) vermelde:

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein)auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

6. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken;

Artikel 134a Wetboek van Strafrecht

Artikel 289a Wetboek van Strafrecht

Artikel 289 Wetboek van Strafrecht

Artikel 140a Wetboek van Strafrecht

Artikel 140 Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 Wetboek van Strafrecht

en/of

[B]

Voorbereiden en/of bevorderen van een terroristisch misdrijf, te weten moord/doodslag met een terroristisch oogmerk.

- Artikelen 96 lid 2 en 47 Wetboek van Strafrecht -

hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen, (telkens) met het oogmerk om moord en/of doodslag, zulks (telkens) te begaan met een terroristisch oogmerk, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een ander heeft getracht te bewegen om het/de misdrijf/misdrijven te plegen, te doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het/de

misdrijf/misdrijven aan zich of (een) ander(en), in het bijzonder ook aan [naam] en/of een (of meer) ander(en) heeft getracht te verschaffen, en/of

- ( (een) voorwerp(en) voorhanden heeft gehad waarvan hij wist dat het/zij bestemd was/waren tot het plegen van het/de misdrijf/misdrijven,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen,

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. één (of meer) gegevens- en/of informatiedrager(s) met daarop één (of meer) (digita(a)l(e)) document(en) voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of martelaarschap en/of de strijd in Syrië, te weten

- een Macbook (inbeslaggenomen onder nummer KLE-M0-1-1) met daarop:

- een filmpje “ [titel 1] ”, en/of

- een filmpje van een persoon die een preek, althans verhandeling, geeft over onder andere Jabhat al Nusra, en/of

- een filmpje van [website 1] , met de naam “ [titel 2] ”, en/of

- diverse artikelen van de website [website 2] over de strijd in Syrië, en/of

- een artikel gepubliceerd op 16 april 2013 op de website van het blad NRC over waarom jongens naar Syrië willen, en/of

- een artikel van de site “ [website 3] ”, en/of

6. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

7. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken;

Artikelen 96 lid 2 Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 Wetboek van Strafrecht

en/of

[C]

(commune) voorbereidingshandelingen gericht op het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven (door het verlenen van geldelijke en/of andere stoffelijke steun aan die organisatie).

- Artikelen 46, 140a, 140 en 47 Wetboek van Strafrecht -

hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (of meer) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk,

ter voorbereiding van (een) misdrijf/misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 8 jaren of meer is gesteld,

te weten het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven door het verlenen van geldelijke en/of andere stoffelijke steun alsmede het werven van gelden of een (of meer) perso(o)n(en) ten behoeve van deze organisatie,

voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten en/of vervoermiddelen, bestemd tot het begaan van die/dat misdrijf/misdrijven, heeft verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s). tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen,

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. één (of meer) gegevens- en/of informatiedrager(s) met daarop één (of meer) (digita(a)l(e)) document(en) voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of martelaarschap en/of de strijd in Syrië, te weten

- een Macbook (inbeslaggenomen onder nummer KLE-M0-1-1) met daarop:

- een filmpje “ [titel 1] ”, en/of

- een filmpje van een persoon die een preek, althans verhandeling, geeft over onder andere Jabhat al Nusra, en/of

- een filmpje van [website 1] , met de naam “ [titel 2] ”, en/of

- diverse artikelen van de website [website 2] over de strijd in Syrië, en/of

- een artikel gepubliceerd op 16 april 2013 op de website van het blad NRC over waarom jongens naar Syrië willen, en/of

- een artikel van de site “ [website 3] ”, en/of

6. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

7. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken;

Artikel 46 Wetboek van Strafrecht

Artikel 140a Wetboek van Strafrecht

Artikel 140 Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 Wetboek van Strafrecht

Feit 3

Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven door het verlenen van geldelijke en/of andere stoffelijke steun aan die organisatie alsmede het werven van gelden ten behoeve van deze organisatie, dan wel de poging daartoe en/of het financieren van terrorisme

- Artikelen 140a, 140, 421, 45 en 47 Wetboek van Strafrecht -

hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen, heeft deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven, zoals bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht, te weten (onder meer):

- moord en/of doodslag, te plegen met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289 en artikel 288a van het Wetboek van Strafrecht) en/of voorbereiding van moord en/of doodslag, te plegen met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 46 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- de samenspanning tot het in artikel 288a van het Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijf (zoals bedoeld in artikel 289a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- het verrichten van één (of meer) handeling(en) met het oogmerk om dat misdrijf voor te bereiden of te bevorderen (zoals bedoeld in artikel 96 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht), (te) begaan met een terroristisch oogmerk, en/of

- voorbereiding van moord te begaan met terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 46 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- de samenspanning tot het in artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijf te begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- het verrichten van één (of meer) handeling(en) met het oogmerk om dat misdrijf voor te bereiden of te bevorderen (zoals bedoeld in artikel 96 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht), (te) begaan met een terroristisch oogmerk, door geldelijke en/of andere stoffelijke steun te verlenen aan die organisatie, alsmede door het werven van gelden en/of personen ten behoeve van die organisatie;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

dat hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen,

met het voornemen om deel te nemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven, als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht, te weten (onder meer):

- moord en/of doodslag, te plegen met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289 en artikel 288a van het Wetboek van Strafrecht) en/of voorbereiding van moord en/of doodslag, te plegen met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 46 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- de samenspanning tot het in artikel 288a van het Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijf (zoals bedoeld in artikel 289a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht) en/of het verrichten van één (of meer) handeling(en) met het oogmerk om dat misdrijf voor te bereiden of te bevorderen (zoals bedoeld in artikel 96 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht), (te) begaan met een terroristisch oogmerk, en/of

- voorbereiding van moord te begaan met terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 46 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- de samenspanning tot het in artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijf, te begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- het verrichten van één (of meer) handeling(en) met het oogmerk om dat misdrijf voor te bereiden of te bevorderen (zoals bedoeld in artikel 96 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht), (te) begaan met een terroristisch oogmerk, door geldelijke en/of andere stoffelijke steun te verlenen aan die organisatie, alsmede door het werven van gelden en/of personen ten behoeve van die organisatie,

terwijl de uitvoering van dat voornemen niet is voltooid;

Artikel 140a Wetboek van Strafrecht

Artikel 140 Wetboek van Strafrecht

Artikel 45 Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 Wetboek van Strafrecht

en/of

hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen,

zich of een ander opzettelijk middelen of inlichtingen heeft verschaft dan wel opzettelijk voorwerpen heeft verzameld, heeft verworven, voorhanden heeft gehad of aan een ander heeft verschaft, die geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, dienen om geldelijke steun te verlenen aan het plegen van een terroristisch misdrijf of een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, te weten, moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, (telkens) ten behoeve van de gewapende Jihadstrijd, in welke strijd moorden en doodslagen worden gepleegd met een terroristisch oogmerk,

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

6. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken;

Feit 4

Samenspanning tot het plegen van moord en doodslag, gepleegd met een terroristisch oogmerk en/of samenspanning tot het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven (door geldelijke dan wel andere stoffelijke steun te verlenen aan die organisatie).

- Artikelen 96 lid 1, 289a, 140a, 140, 83 en 47 Wetboek van Strafrecht –

A

hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen, (telkens) heeft samengespannen tot het plegen van moord en/of doodslag (een misdrijf omschreven in artikel 289 en/of artikel 288a van het Wetboek van Strafrecht), terwijl dit misdrijf zou worden gepleegd met een terroristisch oogmerk, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. één (of meer) gegevens- en/of informatiedrager(s) met daarop één (of meer) (digita(a)l(e)) document(en) voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of martelaarschap en/of de strijd in Syrië, te weten

- een Macbook (inbeslaggenomen onder nummer KLE-M0-1-1) met daarop:

- een filmpje “ [titel 1] ”, en/of

- een filmpje van een persoon die een preek, althans verhandeling, geeft over onder andere Jabhat al Nusra, en/of

- een filmpje van [website 1] , met de naam “ [titel 2] ”, en/of

- diverse artikelen van de website [website 2] over de strijd in Syrië, en/of

- een artikel gepubliceerd op 16 april 2013 op de website van het blad NRC over waarom jongens naar Syrië willen, en/of

- een artikel van de site “ [website 3] ”, en/of

6. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

7. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken;

en/of

B

hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen, (telkens) heeft samengespannen tot het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven door het verlenen van geldelijke en/of andere stoffelijke steun aan die organisatie, immers

heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. één (of meer) gegevens- en/of informatiedrager(s) met daarop één (of meer) (digita(a)l(e)) document(en) voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of martelaarschap en/of de strijd in Syrië, te weten

- een Macbook (inbeslaggenomen onder nummer KLE-M0-1-1) met daarop:

- een filmpje “ [titel 1] ”, en/of

- een filmpje van een persoon die een preek, althans verhandeling, geeft over onder andere Jabhat al Nusra, en/of

- een filmpje van [website 1] , met de naam “ [titel 2] ”, en/of

- diverse artikelen van de website [website 2] over de strijd in Syrië, en/of

- een artikel gepubliceerd op 16 april 2013 op de website van het blad NRC over waarom jongens naar Syrië willen, en/of

- een artikel van de site “ [website 3] ”, en/of

6. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

7. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken.

Artikel 96 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Artikel 289a Wetboek van Strafrecht

Artikel 289 Wetboek van Strafrecht

Artikel 140a Wetboek van Strafrecht

Artikel 140 Wetboek van Strafrecht

Artikel 83 Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 Wetboek van Strafrecht

Bespreking van de vordering wijziging tenlastelegging

De verdediging heeft zich tegen de gevorderde wijziging van de tenlastelegging op een aantal punten verzet. Die punten zullen hieronder worden besproken.

Artikel 134a Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr)

Standpunt verdediging

In de voorgestelde gewijzigde tenlastelegging staat het misdrijf van 134a Sr. Dat strafbare feit stond niet op de tenlastelegging op grond waarvan de rechtbank heeft beslist. De verdediging heeft aangevoerd dat dit strafbare feit wel op de inleidende dagvaarding stond, maar dat dit op de eerste inhoudelijke terechtzitting in eerste aanleg - door een vordering wijziging tenlastelegging van de officier van justitie - uit de tenlastelegging is geschrapt. Het zou in strijd zijn met de beginselen van een goede procesorde, in het bijzondere het vertrouwensbeginsel, als dit strafbare feit in hoger beroep weer ten laste zou worden gelegd. Doordat de officier van justitie deze verdenking expliciet uit de tenlastelegging heeft verwijderd, mocht verdachte er immers van uitgaan dat hij hiervoor niet meer zou worden vervolgd, aldus de verdediging.

Oordeel hof

Het hof stelt vast dat het misdrijf van 134a Sr (deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme) inderdaad op de inleidende dagvaarding stond. Ter terechtzitting van de rechtbank van 14 januari 2015 heeft de officier van justitie gevorderd dat dit strafbare feit uit de tenlastelegging werd verwijderd. Die vordering is door de rechtbank toegewezen.

In zijn requisitoir heeft de officier van justitie op dit punt het volgende aangevoerd:

“Allereerst de kwalificatie waar het OM in deze zaak niet (langer) voor heeft gekozen; artikel 134a Sr. Ik zal op dat artikel vandaag niet te ver ingaan. In een uitspraak van

1 december jl. heeft de Haagse rechtbank de reikwijdte van artikel 134a Sr in verregaande mate beperkt. Feitelijk heeft zij het - geargumenteerd - beschouwd als een specialis die slechts van toepassing is op trainingsactiviteiten. Daar is het Openbaar Ministerie het niet mee eens en het OM heeft de argumenten waarom dit artikel breder moet worden uitgelegd, uitgebreid uiteen gezet in een hoger beroepsprocedure tegen een Rotterdam vonnis van 2013. Het Haagse hof zal op 27 januari of eerder uitspraak doen. Ik heb er voor gekozen om de potentiële kwalificatie via artikel 134 Sr (het hof begrijpt: 134a Sr) te laten vervallen omdat ik aanzienlijke feitelijke verschillen zie tussen die in hoger beroep dienende zaak [naam] en de onderhavige; de handelingen A t/m E bij [naam] zijn verdergaand dan in deze zaak en meer in relatie te brengen tot het bijvoorbeeld ‘zichzelf trainen’; [naam] onderzocht hoe explosieven te maken, had daar spullen voor voorhanden en heeft blijkbaar openlijk discussie gevoerd hoe de Jihad te voeren; in deze zaak zie je van de zaken die bij [naam] van belang waren eigenlijk alleen het regelen/informeren/bezig zijn met de reis. In die zin eigenlijk geen ‘aan trainen’ gerelateerde activiteiten; ook niet van zichzelf. Wel zie je hier wat mij betreft andere ‘voorbereidingen’; ook strafbaar, daarover later meer; maar in deze zaak laat het OM de discussie over de reikwijdte van artikel 134a Sr rusten.”

Het hof is gelet op deze gang van zaken in eerste aanleg, in het bijzonder de expliciete mededeling van de officier van justitie dat het openbaar ministerie er niet langer voor kiest artikel 134a Sr ten laste te leggen, van oordeel verdachte er op heeft mogen vertrouwen dat hij ter zake van dit strafbare feit - ook in hoger beroep - niet meer zou worden vervolgd. Het beroep op het vertrouwensbeginsel wordt daarom gehonoreerd. Dat betekent dat de wijziging van de tenlastelegging voor zover inhoudende het toevoegen van artikel 134a Sr naar het oordeel van het hof niet toelaatbaar is en dat de vordering in zoverre wordt afgewezen.

Werven van gelden/voorhanden hebben

Standpunt verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat in de voorgestelde gewijzigde tenlastelegging het werven van gelden (onder 3) ten laste is gelegd, terwijl in de oorspronkelijke tenlastelegging alleen het voorhanden hebben daarvan stond. De verdediging heeft betoogd dat er geen sprake is van ‘hetzelfde feit’, met het gevolg dat de vordering op dit punt moet worden afgewezen.

Oordeel hof

- Juridisch kader

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van 'hetzelfde feit', dient de rechter in de situatie waarop art. 313 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) ziet de in de tenlastelegging en de in de vordering tot wijziging van de tenlastelegging omschreven verwijten te vergelijken.

Bij die toetsing dienen de volgende gegevens als relevante vergelijkingsfactoren te worden betrokken.

(A) De juridische aard van de feiten.

Indien de tenlastegelegde feiten niet onder dezelfde delictsomschrijving vallen, kan de mate van verschil tussen de strafbare feiten van belang zijn, in het bijzonder wat betreft

( i) de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de onderscheidene delictsomschrijvingen strekken, en

(ii) de strafmaxima die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, in welke strafmaxima onder meer tot uitdrukking komt de aard van het verwijt en de kwalificatie als misdrijf dan wel overtreding.

(B) De gedraging van de verdachte.

Indien de tenlastelegging en de vordering tot wijziging daarvan niet dezelfde gedraging beschrijven, kan de mate van verschil tussen de gedragingen van belang zijn, zowel wat betreft de aard en de kennelijke strekking van de gedragingen als wat betreft de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zijn verricht.

Uit de bewoordingen van het begrip 'hetzelfde feit' vloeit reeds voort dat de beantwoording van de vraag wat daaronder moet worden verstaan, mede wordt bepaald door de omstandigheden van het geval. Vuistregel is nochtans dat een aanzienlijk verschil in de juridische aard van de feiten en/of in de gedragingen tot de slotsom kan leiden dat geen sprake is van 'hetzelfde feit' in de zin van art. 68 Sr.

Toegespitst op de onderhavige zaak stelt het hof vast dat de juridische aard van de feiten voor wat betreft zowel de delictsomschrijving als de strafmaxima die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, niet afwijkt. Dat dit wel het geval zou zijn, is door de verdediging ook niet gesteld.

Het hof is voorts van oordeel dat, gelet op het ten laste gelegde feit in combinatie met het onderliggende dossier, ook sprake is van dezelfde feitelijke gedragingen. Door het toevoegen van het werven wordt niet een dusdanige andere betekenis gegeven aan de tenlastelegging dat sprake is van een ‘ander feit’ in de zin van artikel 313 Sv. in combinatie met artikel 68 Sr.

Dit onderdeel van de vordering wijziging tenlastelegging wordt derhalve toegewezen.

Deelneming aan terroristische organisatie (140a Sr)

Standpunt verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat in de voorgestelde gewijzigde tenlastelegging de deelneming aan een terroristische organisatie ten laste is gelegd, terwijl in de oorspronkelijke tenlastelegging alleen de terroristische misdrijven ten laste waren gelegd, waarop de organisatie het oogmerk heeft. Deze voorgestelde wijziging dient in de visie van de verdediging te worden afgewezen, omdat de delictsomschrijving van artikel 140a Sr strekt tot de bescherming van een ander rechtsgoed dan de delictsomschrijvingen van de misdrijven waarop het oogmerk van de terroristische organisatie ziet.

De strafbaarstelling van deelneming aan een terroristische organisatie strekt ter bescherming van de openbare orde, terwijl de strafbaarstelling van de feiten waarop de organisatie het oogmerk heeft (moord en doodslag) strekt ter bescherming van het leven, aldus de verdediging.

Oordeel hof

Het hof is van oordeel dat de strafbaarstelling van deelneming aan een terroristische organisatie niet louter strekt ter bescherming van de openbare orde. Deze strafbaarstelling heeft eveneens als doel om de misdrijven te bestrijden die door de criminele organisatie worden gepleegd. Derhalve strekt in de onderhavige zaak de strafbaarstelling van de tenlastegelegde deelneming aan een terroristische organisatie ook ter bescherming van het leven.

De aan verdachte verweten feitelijke gedragingen in de oorspronkelijke tenlastelegging en de voorstelde tenlastelegging zijn dezelfde, hetgeen door de verdediging ook niet wordt betwist,.

Gelet hierop is het hof - onder verwijzing naar het hierboven weergegeven beoordelingskader - van oordeel dat zowel de juridische aard van de aan de verdachte verweten feiten als de omschreven gedragingen niet zodanig uiteen lopen dat geen sprake is van “hetzelfde feit” in de zin van artikel 313 Sv. in combinatie met artikel 68 Sr.

Dit onderdeel van de vordering wijziging tenlastelegging wordt derhalve eveneens toegewezen.

De verdediging heeft zich niet verzet tegen de overige door de advocaat-generaal gevorderde wijzigingen. Het hof is eveneens van oordeel dat die wijzigingen toelaatbaar zijn, zodat de vordering tot wijziging ook voor wat betreft die onderdelen zal worden toegewezen.

Gewijzigde tenlastelegging

Gelet op het vorenoverwogene luidt de tenlastelegging na de toegewezen wijzingen als volgt.

Feit 1

Voorbereiden/bevorderen van het (zelf) gaan strijden in Syrië om daar moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk te gaan plegen.

- Artikelen 96 lid 2, 289a en 47 Wetboek van Strafrecht -

hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) (of meer) ander(en), althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om moord en/of doodslag, zulks (telkens) te begaan met een terroristisch oogmerk, voor te bereiden en/of te bevorderen,

gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het/de misdrijf/misdrijven zich en/of aan zijn mededader(s) heeft getracht te verschaffen en/of

(een) voorwerp(en) voorhanden heeft gehad waarvan hij/zij wist(en) dat het/zij bestemd was/waren tot het plegen van het/de misdrij(f)(ven),

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen,

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië, en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze – na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. één (of meer) gegevens- en/of informatiedrager(s) met daarop één (of meer) (digita(a)l(e)) document(en) voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of martelaarschap en/of de strijd in Syrië, te weten

6. een Macbook (inbeslaggenomen onder nummer KLE-M0-1-1) met daarop:

- een filmpje “ [titel 1] ”, en/of

- een filmpje van een persoon die een preek, althans verhandeling, geeft over onder andere Jabhat al Nusra, en/of

- een filmpje van [website 1] , met de naam “ [titel 2] ”, en/of

- diverse artikelen van de website [website 2] over de strijd in Syrië, en/of

- een artikel gepubliceerd op 16 april 2013 op de website van het blad NRC over waarom jongens naar Syrië willen, en/of

- een artikel van de site “ [website 3] ”, en/of

7. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

8. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken;

Artikel 96 lid 2 Wetboek van Strafrecht

Artikel 289a Wetboek van Strafrecht

Artikel 289 Wetboek van Strafrecht

Artikel 288a Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 Wetboek van Strafrecht

Feit 2

[A]

Behulpzaam zijn bij de voorbereiding van een terroristisch misdrijf, te weten het plegen van moord/doodslag met een terroristisch oogmerk en/of het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven (door het verlenen van geldelijke en/of andere stoffelijke steun).

- Artikelen 289a, 140a, 140 en 47 Wetboek van Strafrecht -

hij in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen, opzettelijk

zich en/of (een) ander(en) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen, ter voorbereiding en/of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf te weten:

1. moord en/of doodslag (te begaan) met een terroristisch oogmerk, en/of

2. het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van

terroristische misdrijven, te weten door het verlenen van geldelijke en/of andere

stoffelijke steun alsmede door het werven van gelden ten behoeve van deze organisatie,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen,

voor wat betreft het onder (1) vermelde:

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. één (of meer) gegevens- en/of informatiedrager(s) met daarop één (of meer) (digita(a)l(e)) document(en) voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of martelaarschap en/of de strijd in Syrië, te weten

- een Macbook (inbeslaggenomen onder nummer KLE-M0-1-1) met daarop:

- een filmpje “ [titel 1] ”, en/of

- een filmpje van een persoon die een preek, althans verhandeling, geeft over onder andere Jabhat al Nusra, en/of

- een filmpje van [website 1] , met de naam “ [titel 2] ”, en/of

- diverse artikelen van de website [website 2] over de strijd in Syrië, en/of

- een artikel gepubliceerd op 16 april 2013 op de website van het blad NRC over waarom jongens naar Syrië willen, en/of

- een artikel van de site “ [website 3] ”, en/of

6. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

7. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken

en/of

voor wat betreft het onder (2) vermelde:

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein)auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

6. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken;

Artikel 289a Wetboek van Strafrecht

Artikel 289 Wetboek van Strafrecht

Artikel 140a Wetboek van Strafrecht

Artikel 140 Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 Wetboek van Strafrecht

en/of

[B]

Voorbereiden en/of bevorderen van een terroristisch misdrijf, te weten moord/doodslag met een terroristisch oogmerk.

- Artikelen 96 lid 2 en 47 Wetboek van Strafrecht -

hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen, (telkens) met het oogmerk om moord en/of doodslag, zulks (telkens) te begaan met een terroristisch oogmerk, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een ander heeft getracht te bewegen om het/de misdrijf/misdrijven te plegen, te doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het/de

misdrijf/misdrijven aan zich of (een) ander(en), in het bijzonder ook aan [naam] en/of een (of meer) ander(en) heeft getracht te verschaffen, en/of

- ( (een) voorwerp(en) voorhanden heeft gehad waarvan hij wist dat het/zij bestemd was/waren tot het plegen van het/de misdrijf/misdrijven,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen,

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. één (of meer) gegevens- en/of informatiedrager(s) met daarop één (of meer) (digita(a)l(e)) document(en) voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of martelaarschap en/of de strijd in Syrië, te weten

- een Macbook (inbeslaggenomen onder nummer KLE-M0-1-1) met daarop:

- een filmpje “ [titel 1] ”, en/of

- een filmpje van een persoon die een preek, althans verhandeling, geeft over onder andere Jabhat al Nusra, en/of

- een filmpje van [website 1] , met de naam “ [titel 2] ”, en/of

- diverse artikelen van de website [website 2] over de strijd in Syrië, en/of

- een artikel gepubliceerd op 16 april 2013 op de website van het blad NRC over waarom jongens naar Syrië willen, en/of

- een artikel van de site “ [website 3] ”, en/of

6. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

7. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken;

Artikelen 96 lid 2 Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 Wetboek van Strafrecht

en/of

[C]

(commune) voorbereidingshandelingen gericht op het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven (door het verlenen van geldelijke en/of andere stoffelijke steun aan die organisatie).

- Artikelen 46, 140a, 140 en 47 Wetboek van Strafrecht –

hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (of meer) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk,

ter voorbereiding van (een) misdrijf/misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 8 jaren of meer is gesteld,

te weten het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven door het verlenen van geldelijke en/of andere stoffelijke steun alsmede het werven van gelden of een (of meer) perso(o)n(en) ten behoeve van deze organisatie,

voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten en/of vervoermiddelen, bestemd tot het begaan van die/dat misdrijf/misdrijven, heeft verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s). tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen,

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. één (of meer) gegevens- en/of informatiedrager(s) met daarop één (of meer) (digita(a)l(e)) document(en) voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of martelaarschap en/of de strijd in Syrië, te weten

- een Macbook (inbeslaggenomen onder nummer KLE-M0-1-1) met daarop:

- een filmpje “ [titel 1] ”, en/of

- een filmpje van een persoon die een preek, althans verhandeling, geeft over onder andere Jabhat al Nusra, en/of

- een filmpje van [website 1] , met de naam “ [titel 2] ”, en/of

- diverse artikelen van de website [website 2] over de strijd in Syrië, en/of

- een artikel gepubliceerd op 16 april 2013 op de website van het blad NRC over waarom jongens naar Syrië willen, en/of

- een artikel van de site “ [website 3] ”, en/of

6. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

7. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken;

Artikel 46 Wetboek van Strafrecht

Artikel 140a Wetboek van Strafrecht

Artikel 140 Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 Wetboek van Strafrecht

Feit 3

Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven door het verlenen van geldelijke en/of andere stoffelijke steun aan die organisatie alsmede het werven van gelden ten behoeve van deze organisatie, dan wel de poging daartoe.

- Artikelen 140a, 140, 45 en 47 Wetboek van Strafrecht -

hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen, heeft deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven, zoals bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht, te weten (onder meer):

- moord en/of doodslag, te plegen met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289 en artikel 288a van het Wetboek van Strafrecht) en/of voorbereiding van moord en/of doodslag, te plegen met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 46 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- de samenspanning tot het in artikel 288a van het Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijf (zoals bedoeld in artikel 289a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- het verrichten van één (of meer) handeling(en) met het oogmerk om dat misdrijf voor te bereiden of te bevorderen (zoals bedoeld in artikel 96 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht), (te) begaan met een terroristisch oogmerk, en/of

- voorbereiding van moord te begaan met terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 46 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- de samenspanning tot het in artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijf te begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- het verrichten van één (of meer) handeling(en)met het oogmerk om dat misdrijf voor te bereiden of te bevorderen (zoals bedoeld in artikel 96 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht), (te) begaan met een terroristisch oogmerk, door geldelijke en/of andere stoffelijke steun te verlenen aan die organisatie, alsmede door het werven van gelden en/of personen ten behoeve van die organisatie;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

dat hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen,

met het voornemen om deel te nemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van terroristische misdrijven, als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht, te weten (onder meer):

- moord en/of doodslag, te plegen met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289 en artikel 288a van het Wetboek van Strafrecht) en/of voorbereiding van moord en/of doodslag, te plegen met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 46 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- de samenspanning tot het in artikel 288a van het Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijf (zoals bedoeld in artikel 289a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht) en/of het verrichten van één (of meer) handeling(en) met het oogmerk om dat misdrijf voor te bereiden of te bevorderen (zoals bedoeld in artikel 96 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht), (te) begaan met een terroristisch oogmerk, en/of

- voorbereiding van moord te begaan met terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 46 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- de samenspanning tot het in artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijf, te begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht), en/of

- het verrichten van één (of meer) handeling(en)met het oogmerk om dat misdrijf voor te bereiden of te bevorderen (zoals bedoeld in artikel 96 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht), (te) begaan met een terroristisch oogmerk, door geldelijke en/of andere stoffelijke steun te verlenen aan die organisatie, alsmede door het werven van gelden en/of personen ten behoeve van die organisatie,

terwijl de uitvoering van dat voornemen niet is voltooid;

Artikel 140a Wetboek van Strafrecht

Artikel 140 Wetboek van Strafrecht

Artikel 45 Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 Wetboek van Strafrecht

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, (telkens) ten behoeve van de gewapende Jihadstrijd, in welke strijd moorden en doodslagen worden gepleegd met een terroristisch oogmerk,

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video(’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

6. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken;

Feit 4

Samenspanning tot het plegen van moord en doodslag, gepleegd met een terroristisch oogmerk.

- Artikelen 96 lid 1, 289a, 83 en 47 Wetboek van Strafrecht -

hij, op één (of meer) tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van de maand januari 2013 tot en met 14 augustus 2013 te Arnhem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een (of meer) ander(en), althans alleen, (telkens) heeft samengespannen tot het plegen van moord en/of doodslag (een misdrijf omschreven in artikel 289 en/of artikel 288a van het Wetboek van Strafrecht), terwijl dit misdrijf zou worden gepleegd met een terroristisch oogmerk, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

1. contact gezocht met één (of meer) perso(o)nen (in Syrië) en/of (op deze wijze) inlichtingen en/of informatie ingewonnen/verkregen over (nog) aan te schaffen goederen en/of de gang van zaken/werkwijze in Syrië en/of informatie/instructies gekregen over de te volgen route naar/in Syrië en/of de (te benaderen) (contact)perso(o)n(en) in Syrië, en/of

2. één (of twee) auto(’s) gehuurd om daarmee te reizen naar Italië, Turkije en/of Syrië en/of om deze - na aankomst in (het grensgebied van) Turkije/Syrië aldaar te gebruiken en/of te verkopen en/of in te ruilen voor (een) andere (terrein) auto(’s), en/of

3. geld (in totaal - ongeveer - 15.460 euro) voorhanden gehad, en/of

4. koffers/tassen, (onder meer) inhoudende combatkleding en/of survivalkleding en/of survivalbenodigdheden en/of (bivak)mutsen en/of combatbrillen en/of (berg)schoenen en/of isokleding en/of een (of meer) video’s) voorhanden gehad, inhoudende onder meer beelden van gewapende/schietende personen (in een loopgraaf) en/of uitleg over een Kalasjnikov en/of vechten, en/of

5. één (of meer) gegevens- en/of informatiedrager(s) met daarop één (of meer) (digita(a)l(e)) document(en) voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of martelaarschap en/of de strijd in Syrië, te weten

- een Macbook (inbeslaggenomen onder nummer KLE-M0-1-1) met daarop:

- een filmpje “ [titel 1] ”, en/of

- een filmpje van een persoon die een preek, althans verhandeling, geeft over onder andere Jabhat al Nusra, en/of

- een filmpje van [website 1] , met de naam “ [titel 2] ”, en/of

- diverse artikelen van de website [website 2] over de strijd in Syrië, en/of

- een artikel gepubliceerd op 16 april 2013 op de website van het blad NRC over waarom jongens naar Syrië willen, en/of

- een artikel van de site “ [website 3] ”, en/of

6. een aantal telefoonabonnementen en/of kredieten afgesloten, en/of

7. één of meer ontmoetingen en/of contact met elkaar en/of anderen gehad om voornoemde reis naar Syrië te bespreken.

Artikel 96 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Artikel 289a Wetboek van Strafrecht

Artikel 289 Wetboek van Strafrecht

Artikel 83 Wetboek van Strafrecht

Artikel 47 Wetboek van Strafrecht

Voorwaardelijk verzoek tot het horen van een getuige-deskundige

De advocaat-generaal heeft het voorwaardelijke verzoek gedaan om een getuige-deskundige te horen, indien er bij het hof nog vragen openstaan over – kort gezegd – de intentie van verdachte.

Het hof overweegt dat de formulering van en de toelichting op dit verzoek met zich brengen dat hierop thans geen beslissing kan en hoeft te worden genomen. Het verzoek behoeft nadere motivering en het kan desgewenst naar aanleiding van het verdere verloop van deze procedure worden herhaald.

Verzoek tot het doen opmaken van een nader reclasseringsrapport

De advocaat-generaal heeft aangevoerd dat het van belang is dat er door de reclassering nader wordt gerapporteerd over verdachte.

Gelet op de onderbouwing van het verzoek en het verhandelde ter terechtzitting is het hof van oordeel dat het opmaken van een nader reclasseringsrapport niet noodzakelijk is.

Het hof wijst dit verzoek af.

Bevel medebrenging

De advocaat-generaal heeft opgemerkt dat hij in het geval de verdachte op voorhand aangeeft niet te zullen verschijnen bij de inhoudelijke behandeling van de zaak, het hof in overweging wil geven om de medebrenging van verdachte te gelasten.

Het hof overweegt hierover dat verdachte bij elke terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep aanwezig is geweest. Tijdens de regiezitting in hoger beroep heeft hij aangeven ook bij de inhoudelijke behandeling aanwezig te zullen zijn. Mede gelet daarop ziet het hof geen redenen om de medebrenging van verdachte te bevelen.

BESLISSING

Het hof:

Wijst toe de vordering tot wijziging van de tenlastelegging zoals hiervoor overwogen en weergegeven.

Wijst af het verzoek tot het doen opmaken van een reclasseringsrapport over verdachte.

Bepaalt dat het onderzoek zal worden hervat tegen een nog nader te bepalen terechtzitting.

Beveelt de oproeping van de verdachte tegen het nog nader te bepalen tijdstip, met tijdige kennisgeving daarvan aan de raadsvrouw van de verdachte.

Aldus gewezen door

mr. R. van den Heuvel, voorzitter,

mr. R.H. Koning en mr. C. Caminada, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. W.B. Kok, griffier,

en op 29 oktober 2015 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 29 oktober 2015.

Tegenwoordig:

mr. C. Caminada, voorzitter,

mr. T.C. Pastoor, advocaat-generaal,

mr. G.W. Jansink, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het tussenarrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.