Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2015:6080

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
18-08-2015
Datum publicatie
18-08-2015
Zaaknummer
21-003628-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

In eerste aanleg is aan verdachte zestien jaren gevangenisstraf opgelegd wegens drie woningovervallen, diefstal met een valse sleutel, een overval op een slijterij in vereniging, medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, diefstal met geweld in vereniging, medeplegen van afpersing en verboden wapenbezit.

Het hof spreekt vrij van de drie woningovervallen en komt tot oplegging van een gevangenisstraf van twaalf jaren wegens diefstal met een valse sleutel, een overval op een slijterij in vereniging, verboden wapenbezit, alsmede de voortgezette handeling van medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, diefstal met geweld in vereniging en medeplegen van afpersing. Aangever betrouwbaar omdat zijn verklaring op belangrijke punten steun vindt in ander bewijs.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-003628-13

Uitspraak d.d.: 18 augustus 2015

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 26 februari 2013 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 07-690468-12 en 07-662901-11, tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

thans verblijvende in PI Zuid West - De Dordtse Poorten te Dordrecht.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 28 mei 2014, 5 november 2014, 22 januari 2015 en 4 augustus 2015 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte wegens de in de zaak met parketnummer 07-690468-12 onder 1 eerste alternatief en 1 tweede alternatief, 2 en 3 en in de zaak met parketnummer 07-662901-11 onder 1a en 1b, 2 eerste alternatief, 2 tweede alternatief, 3, 4, 5 eerste alternatief en 5 tweede alternatief ten laste gelegde feiten tot gevangenisstraf voor de duur van zestien jaren, met aftrek van voorarrest. De advocaat-generaal heeft voorts toewijzing van de vordering van de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] gevorderd met telkens oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw,

mr. Y.W.G. Verschuren, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg – tenlastegelegd dat:

In de zaak met parketnummer 07-690468-12:
1:
hij op of omstreeks 10 december 2011 in de gemeente [gemeente 1] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 1] ) heeft weggenomen onder andere één of meerdere geldbedrag(en) en/of één of meerdere laptop(s) (merk HP en/of Packard Bell) en/of een televisie (merk Samsung) en/of een spelcomputer (merk Nintendo, type DS) en/of één of meerdere siera(a)d(en) en/of één of meerdere bankpas(sen) (te weten een ING bankpas behorende bij rekeningnummer [rekeningnummer 1] en/of een ABN AMRO-bankpas behorende bij rekeningnummer [rekeningnummer 2] ) en/of een mobiele telefoon (merk Samsung, type Galaxy, [nummer 1] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

hij op of omstreeks 10 december 2011 in de gemeente [gemeente 1] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en) en/of één of meerdere siera(a)d(en) en/of één of meerdere bankpas(sen) (te weten een ING bankpas behorende bij rekeningnummer [rekeningnummer 1] en/of een ABN AMRO-bankpas behorende bij rekeningnummer [rekeningnummer 2] ), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s):

 • -

  bij voornoemde woning van die [slachtoffer 1] heeft/hebben aangebeld en/of

 • -

  (vervolgens, nadat die [slachtoffer 1] de voordeur had geopend) die voornoemde woning is/zijn binnen gegaan en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] op/tegen haar borst tegen de muur heeft/hebben gedrukt/geduwd en/of

 • -

  (daarbij) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op/tegen het hoofd van die [slachtoffer 1] heeft/hebben gedrukt/gehouden en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] mondeling de woorden heeft/hebben toegevoegd "Houd je mond" en/of "Heb je geld" en/of "Ga naar boven" en/of "Pak het geld" en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] heeft/hebben vastgehouden en/of voornoemd vuurwapen op/tegen haar hoofd heeft/hebben gehouden terwijl die [slachtoffer 1] de trap op liep en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] mondeling de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Geef jullie portemonnees" en/of "Geef jullie pinpassen" en/of "Doe jullie sieraden af en geef deze aan ons" en/of

 • -

  met voornoemd vuurwapen één of meer beweging(en) heeft/hebben gemaakt voor het gezicht van die [slachtoffer 1] en/of voornoemd vuurwapen in de mond en/of op/tegen de nek van die [slachtoffer 1] heeft gedrukt en/of gehouden en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] mondeling de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Kleed jullie uit en ga op de grond liggen met jullie gezicht naar de grond" en/of "Schrijf jullie pincodes op" en/of "Hij gaat nu jullie pincodes checken. Als jullie liegen, dan schiet ik jullie dood" en/of

 • -

  voornoemd vuurwapen op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] gericht heeft/hebben gehouden terwijl zij op de grond lag(en) en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 1] een geweer, althans een op een geweer lijkend voorwerp, heeft/hebben getoond;

2:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 december 2011 tot en met 11 december 2011 in de gemeente [gemeente 2] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit één of meerdere geldautoma(a)t(en) (gelegen aan [adres 2] en/of [adres 3] ) heeft weggenomen één of meerdere geldbedrag(en) (in totaal 1010 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel (te weten een pinpas behorende bij rekening ING [rekeningnummer 1] met bijbehorende pincode);

3:
hij op of omstreeks 16 december 2011 in de gemeente [gemeente 2] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen één of meerdere geldbedrag(en) (met een totale waarde van 3754,42 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf] (gelegen aan [adres 4] ), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s):

 • -

  voornoemde [bedrijf] heeft/hebben betreden (met capuchon(s) en/of een bivakmuts op het hoofd) en/of

 • -

  die [slachtoffer 4] naar/tegen de grond heeft/hebben geduwd en/of getrokken en/of

 • -

  die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] mondeling de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Dit is een overval" en/of "Geld!" en/of "We schieten je dood" en/of "Maak die kluis open. Snel! Anders schiet ik hem neer" en/of "Toets de code in de van de kluis" en/of "Ga op je knieën zitten", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

 • -

  een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in/op/tegen de zij, althans het lichaam, van die [slachtoffer 4] heeft/hebben geduwd en/of gehouden terwijl die [slachtoffer 4] op de grond lag en/of

 • -

  een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op/tegen de nek en/of de rug van die [slachtoffer 4] heeft gedrukt en/of gehouden en/of

 • -

  één of meerdere vuurwapen(s), althans één of meerdere op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en), op die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gericht (gehouden) en/of

 • -

  die [slachtoffer 3] één of meerdere malen heeft/hebben geduwd op/tegen het lichaam en/of - die [slachtoffer 4] heeft/hebben vastgepakt en/of meegesleept en/of meegetrokken over de grond en/of

 • -

  die [slachtoffer 4] één of meerdere malen heeft/hebben geslagen en/of getrapt op/tegen de zij en/of de borst, althans het lichaam terwijl die [slachtoffer 4] op de grond lag;

In de zaak met parketnummer 07-662901-11:
1:
A.

hij op of omstreeks 19 december 2011 in de gemeente [gemeente 3] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (in/uit een woning gelegen aan de [adres 5] ) weg te nemen een geldbedrag en/of één of meerdere goed(eren) naar zijn gading, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [benadeelde 1] en/of die [benadeelde 2] , te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.

en/of

B

hij op of omstreeks 19 december 2011 te [gemeente 3] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, zich en/of een of meer andere(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld / bedreiging met geweld [benadeelde 1] / [benadeelde 2] te dwingen tot de afgifte van goederen/ geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [benadeelde 1] / [benadeelde 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte/ mededaders, welk geweld/ welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte/ zijn mededader(s)

 • -

  bij de woning van die [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] (gelegen aan de [adres 5] ) heeft aangebeld en/of

 • -

  (vervolgens, nadat die [benadeelde 1] de deur had geopend) die [benadeelde 1] (met kracht) bij/in haar keel/hals heeft (vast)gepakt en/of (vast)gegrepen en/of (dicht)geknepen en/of

 • -

  (daarbij) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen de keel/hals van die [benadeelde 1] heeft gedrukt en/of gehouden en/of

 • -

  die [benadeelde 1] voornoemde woning in heeft geduwd en/of gedrukt en/of

 • -

  die [benadeelde 1] tegen een deur aan heeft geduwd en/of

 • -

  één of meerdere malen de trekker van voornoemd vuurwapen heeft overgehaald en/of voornoemd vuurwapen heeft doorgeladen en/of

 • -

  (vervolgens) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft gericht op het hoofd en/of het lichaam van die [benadeelde 2] , althans aan die [benadeelde 2] heeft getoond,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2:
hij op of omstreeks 19 december 2011 in de gemeente [gemeente 3] met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (in/uit een woning, gelegen aan [adres 6] ) heeft weggenomen een geldbedrag van 60 euro, althans een geldbedrag en/of één of meerdere (2) mobiele telefoon(s) (merk LG en/of Blackberry), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [benadeelde 3] en/of [slachtoffer 8] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren

en/of

hij op of omstreeks 19 december 2011 in de gemeente [gemeente 3] met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde 3] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 60 euro, althans een geldbedrag en/of één of meerdere (2) mobiele telefoons (merk LG en Blackberry), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte,

 • -

  een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft gepakt en/of

 • -

  (vervolgens) in de richting van die [benadeelde 3] kwam en/of

 • -

  (vervolgens) die [benadeelde 3] (met kracht) bij haar keel/hals heeft (vast)gepakt en/of (vast)gegrepen en/of

 • -

  (daarbij) voornoemd vuurwapen op het gezicht van die [benadeelde 3] heeft gericht en/of gedrukt en/of - (daarbij) dreigend de woorden heeft toegevoegd: "Doe je mond open en als dit wapen afgaat is het je eigen schuld" en/of "Stil, ik schiet je hartstikke dood" en/of

 • -

  (daarbij) die [benadeelde 3] heeft gevraagd hem, verdachte, geld en/of haar portemonnee te geven en/of

 • -

  (vervolgens) (gedurende enige tijd) voornoemd vuurwapen op die [benadeelde 3] gericht heeft gehouden en/of

 • -

  één of meerdere malen de trekker van voornoemd vuurwapen heeft overgehaald en/of voornoemd wapen heeft doorgeladen en/of

 • -

  één of meerdere malen die [benadeelde 3] (met kracht) met voornoemd vuurwapen heeft geslagen op/tegen het (achter)hoofd en/of de slaap, althans het lichaam en/of

 • -

  één of meerdere malen die [benadeelde 3] (met kracht) heeft opgetild en/of geduwd en/of gegooid op/tegen een glasplaat, althans een muur en/of een deur en/of

 • -

  voornoemd vuurwapen op het lichaam van die [slachtoffer 8] heeft gericht en/of - (daarbij) tegen die [slachtoffer 8] heeft gezegd: "Blijf daar";

3:
hij op of omstreeks 18 januari 2012 in de gemeente [gemeente 2] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [aangever] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft/is (hebben/zijn) verdachte en/of één of meerdere van zijn mededader(s) met dat opzet:

 • -

  die [aangever] vastgepakt en/of (vervolgens) geduwd in de richting van het (linker) achterportier van een (personen)auto (gekentekend [kenteken] ) en/of

 • -

  één of meerdere (2) vuurwapen(s), althans één of meerdere op (een) vuurwapen(s) gelijkende voorwerp(en), en/of een mes getoond aan die [aangever] en/of

 • -

  die [aangever] één of meerdere malen (met kracht) gestompt en/of geslagen in/op/tegen de buik, althans het lichaam en/of het hoofd en/of

 • -

  die [aangever] de woorden toegevoegd: "Stap in de auto, stap in de auto" en/of

 • -

  (vervolgens) nadat die [aangever] in voornoemde auto is gestapt, met voornoemde auto weggereden met een voor die [aangever] onbekende bestemming en/of

 • -

  (vervolgens) met voornoemde auto met daarin die [aangever] naar de woning van die [aangever] gelegen aan [adres 7] gereden en/of

 • -

  (vervolgens) voornoemde auto geparkeerd in de nabijheid van de woning van [aangever] en/of

 • -

  meerdere malen, althans één maal, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, doorgeladen en/of op/tegen de slaap, althans het hoofd van die [aangever] gedrukt en/of gehouden en/of op die [aangever] gericht en/of

 • -

  die [aangever] dreigend de woorden toegevoegd: "Als je een verkeerde beweging maakt knal ik je neer" en/of

 • -

  (vervolgens, nadat hij, verdachte, en/of één of meerdere van zijn mededader(s) en/of die [aangever] uit voornoemde auto is/zijn gestapt) tegen die [aangever] gezegd dat die [aangever] met hem verdachte en/of één of meer medeverdachte(n) zijn woning gelegen aan [adres 7] in moest gaan;

feit 4:
hij op of omstreeks 18 januari 2012 in de gemeente [gemeente 2] , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één of meer wapens van categorie III, te weten één of meerdere pisto(o)l(en) (merk FN, model: GP-35, kaliber 9mm en/of merk Beretta, model Px4 Storm, kaliber 9mm) en/of munitie van categorie III, te weten één of meerdere (29) kogelpatro(o)n(en) (9mm), voorhanden heeft/hebben gehad; De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

feit 5:
hij op of omstreeks 18 januari 2012 in de gemeente [gemeente 2] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van 3050 euro, althans een geldbedrag en/of één of meerdere (2) mobiele telefoon(s) (merk Blackberry en/of Samsung) en/of een (gouden) ketting met hanger en/of één of meerdere (2) (gouden) oorbel(len), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [aangever] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren

en/of

hij op of omstreeks 18 januari 2012 in de gemeente [gemeente 2] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk zich wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangever] heeft gedwongen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en) (in totaal 3050 euro), althans een geldbedrag en/of één of meerdere mobiele telefoon(s) (merk Blackberry en/of Samsung) en/of een (gouden) ketting met hanger en/of één of meerdere (2) (gouden) oorbel(len), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

 • -

  die [aangever] heeft/hebben vastgepakt en/of geduwd in de richting van het (linker achter)portier van een (personen)auto (gekentekend [kenteken] ) en/of

 • -

  één of meerdere (2) vuurwapen(s), althans één of meerdere op (een) vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), en/of een mes heeft/hebben getoond aan die [aangever] en/of

 • -

  die [aangever] één of meerdere malen (met kracht) heeft/hebben gestompt en/of geslagen in/op/tegen de buik, althans het lichaam en/of het hoofd en/of

 • -

  die [aangever] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Stap in de auto, stap in de auto" en/of - (vervolgens), nadat die [aangever] in voornoemde auto is gestapt, met voornoemde auto is/zijn weggereden met een voor die [aangever] onbekende bestemming en/of

 • -

  die [aangever] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Ik wil geld zien" en/of "We maken geen grappen" en/of "Wat heb je nog meer bij je" en/of "Doe je oorbellen uit en geef ze aan mij" en/of "Houd je mond" en/of

 • -

  (daarbij) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen de slaap/het hoofd van die [aangever] heeft/hebben gedrukt en/of gehouden en/of aan die [aangever] getoond en/of

 • -

  (daarbij) één of meerdere (2) mobiele telefoon(s) uit de zak van die [aangever] heeft/hebben gepakt en/of - (vervolgens) met voornoemde auto met daarin die [aangever] naar de woning van die [aangever] gelegen aan [adres 7] is/zijn gereden en/of

 • -

  (vervolgens) voornoemde auto heeft/hebben geparkeerd in de nabijheid van de woning van [aangever] en/of

 • -

  meerdere malen, althans één maal, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben doorgeladen en/of op/tegen de slaap, althans het hoofd van die [aangever] heeft/hebben gedrukt en/of gehouden en/of

 • -

  op die [aangever] heeft/hebben gericht en/of die [aangever] dreigend de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Als je een verkeerde beweging maakt knal ik je neer" en/of

 • -

  (vervolgens, nadat hij, verdachte, en/of één of meerdere van zijn mededader(s) en/of die [aangever] uit voornoemde auto is/zijn gestapt) tegen die [aangever] heeft/hebben gezegd dat die [aangever] met hem verdachte en/of één of meer medeverdachte(n) zijn woning gelegen aan [adres 7] in moest gaan;

 • -

  (vervolgens, in de woning gelegen aan [adres 7] ) aan die [aangever] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Pak je pinpas" en/of "Je moet gaan pinnen" en/of "Waar ligt er geld" en/of "Ga op je bed zitten".

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het in de zaak met parketnummer
07-690468-12 onder 1 en in de zaak met parketnummer 07-662901-11 onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het hof overweegt met betrekking tot hetgeen in de zaak met parketnummer 07-690468-12 onder 1 is ten laste gelegd het volgende:

In de avond van 10 december 2012 is met de aangeefsters [slachtoffer 2] en B. van [slachtoffer 1] een afspraak gemaakt door een man die gebruik maakte van een telefoon met nummer [telefoonnummer 1] . Dit telefoonnummer was in gebruik bij [getuige] , die op dat moment op Curaçao verbleef. [getuige] heeft verklaard haar telefoon in die periode te hebben uitgeleend aan verdachte.

Verdachte heeft verklaard dat hij in die tijd regelmatig van telefoon en/of simkaart ruilde met zijn vrienden. Hij deed dit omdat hij voortvluchtig was voor de politie en hij op die manier minder eenvoudig te traceren zou zijn. Die avond zou hij ook zijn telefoon uitgeleend hebben maar hij wil niet zeggen aan wie. [getuige] heeft eveneens verklaard dat verdachte veelvuldig van telefoon veranderde. Uit het gebruik van dit telefoonnummer kan naar het oordeel van het hof dan ook op zichzelf niet vastgesteld worden dat verdachte degene is geweest is die gebeld heeft.

Uit het dossier blijkt niet op andere wijze dat verdachte zelf op 10 december 2012 van het telefoonnummer [telefoonnummer 1] gebruik heeft gemaakt toen er met aangeefsters gebeld werd.

Verder past verdachtes uiterlijk, waarvan blijkt uit de camerabeelden die korte tijd na het onderhavige feit zijn gemaakt van verdachte bij het pinnen bij de Rabobank aan [adres 3] in [gemeente 2] , onvoldoende bij de signalementen die aangeefsters van de daders hebben gegeven. Verdachte heeft zelf verklaard dat hij degene is die op de camerabeelden te zien is.

Verdachte heeft met betrekking tot het pinnen verklaard dat hij de pas met een briefje gekregen heeft, dat hij wel wist dat dat niet goed zat maar hoopte een groot bedrag te kunnen pinnen. Er bleek echter niet genoeg saldo te zijn. Onder de gegeven omstandigheden is het hof van oordeel dat het gebruik van de pinpas op zichzelf niet als rechtstreeks bewijs van het daderschap van verdachte aan de overval kan worden aangemerkt.

Van de bij de overval buitgemaakte goederen is een telefoon bij een nichtje van [getuige] aangetroffen. [getuige] heeft verklaard dat zij die telefoon met andere telefoons van verdachte had gekregen om op Curaçao te verkopen en dat zij deze telefoon aan haar nichtje had gegeven. Deze omstandigheid, dat verdachte zou hebben beschikt over de telefoon die buitgemaakt is bij de overval is naar het oordeel van het hof in een te ver verwijderd verband met de overval om tot het bewijs van daderschap van verdachte als zijnde een mededader van de overval te kunnen dienen.

De hiervoor genoemde omstandigheden ook beschouwd in samenhang met elkaar kunnen naar het oordeel van het hof niet de conclusie rechtvaardigen dat er wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte (mede)dader is van de overval.

Het hof zal verdachte daarom vrijspreken van dit feit.

Het hof overweegt met betrekking tot hetgeen in de zaak met parketnummer 07-662901-11 onder 1 en 2 is ten laste gelegd het volgende:

In de avond van 19 december 2011 werd [benadeelde 3] in haar woning in [gemeente 3] overvallen door een man die met haar een afspraak had gemaakt via een telefoon waarvan het nummer eindigde op [deel telefoonummer] . Onderzoek heeft uitgewezen dat een telefoon met nummer [telefoonnummer 2] op 19 december 2011 omstreeks 19:45 uur in [gemeente 2] was. Dit nummer verplaatste zich en rond 21:27 uur bevond het zich in [gemeente 3] .

Zoals het hof hierboven overwoog, heeft verdachte verklaard (en dat is bevestigd door [getuige] ) dat hij in die tijd regelmatig van telefoon en/of simkaart ruilde met zijn vrienden. Hij deed dit omdat hij voortvluchtig was voor de politie en hij op die manier minder eenvoudig te traceren zou zijn. In dit licht kan niet vastgesteld worden dat verdachte zelf op 19 december 2012 van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] gebruik heeft gemaakt toen er naar [benadeelde 3] werd gebeld. Dat ongeveer twee uur na de overval met hetzelfde nummer wordt gebeld naar [getuige] , de vriendin van verdachte maakt dit niet anders.

De man droeg onder meer een muts. Op enig moment heeft [benadeelde 3] de man met traangas in het gezicht gespoten, waarna de man is gevlucht. In de onmiddellijke nabijheid van de woning van [benadeelde 3] is korte tijd later een bivakmuts gevonden waarop bij onderzoek – zakelijk weergegeven – resten van traangas en DNA is aangetroffen1. Het (rondom het mondgat) aan de binnenzijde van de bivakmuts aangetroffen DNA ( [DNA nummer] ) betreft een DNA-mengprofiel, afkomstig van minimaal drie personen. Uit dit DNA-mengprofiel zijn DNA-kenmerken afgeleid van twee mannen van wie het celmateriaal relatief prominent in deze bemonstering aanwezig is. Het DNA-profiel van [verdachte] matcht met deze afgeleide DNA-kernmerken. Dit betekent dat [verdachte] één van de celdonoren kan zijn van het relatief prominent in deze bemonstering aanwezige celmateriaal. De kans dat het DNA-profiel van een willekeurig gekozen man matcht met een combinatie van deze afgeleide DNA-kenmerken is kleiner dan één op één miljard.

Op basis van het voorgaande kan wel aangenomen worden dat de aangetroffen bivakmuts bij de overval is gedragen. Door wie is echter onduidelijk. Er zijn sporen van tenminste drie personen in een mengprofiel in de muts aangetroffen waaronder mogelijk sporen van verdachte. Onder die omstandigheden kan niet zonder meer de conclusie worden getrokken dat verdachte ten tijde van de woningoverval de bivakmuts heeft gedragen en dat hij dus de dader is. Het is dus van belang wat er voorts uit het dossier blijkt.

[benadeelde 3] heeft, hoewel de overvaller geen gezichtsbedekking droeg en zij dus diens gezicht heeft gezien, verdachte niet herkend als degene die haar heeft overvallen. Het signalement dat zij van de overvaller heeft gegeven is verder weinig specifiek. Zij heeft wel verklaard over een tattoo op de arm van de overvaller, maar zij heeft niets gezegd over tattoos op diens handen, terwijl uit foto’s van verdachte in het dossier2 blijkt dat verdachte op iedere hand een duidelijk zichtbare en grote tattoo heeft. Bij een fotoconfrontatie met onder meer de tattoos van verdachte herkent [benadeelde 3] deze niet.

Het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien maakt, dat het hof niet wettig en overtuigend bewezen acht dat verdachte degene is geweest die [benadeelde 3] heeft overvallen, zodat het verdachte van dit feit vrijspreekt.

De eerder op de avond van 19 december 2011 gepleegde overval op [benadeelde 1] en [benadeelde 2] te [gemeente 3] is gepleegd door een man die voor een afspraak eveneens gebruik maakte van een telefoon waarvan het nummer eindigde op [deel telefoonummer] . Zoals hiervoor overwogen is het telefoongebruik van verdachte zodanig dat uit het gebruik van dit telefoonnummer niet zonder meer afgeleid kan worden dat verdachte degene is geweest die belde. Onderzoek heeft uitgewezen dat een telefoon met nummer [telefoonnummer 2] op 19 december 2011 omstreeks 19:45 uur in [gemeente 2] was. Dit nummer verplaatste zich en rond 21:27 uur bevond het zich in [gemeente 3] . Uit het dossier blijkt echter niet op andere wijze dat verdachte ook op die plaatsen was op deze tijdstippen.

Het hof constateert met de advocaat-generaal en de raadsvrouw dat verdachte niet past in het opgegeven signalement [benadeelde 1] en [benadeelde 2] noch in de compositietekening. Waar de advocaat-generaal redeneert dat verdachte hier dan als mededader moet worden aangemerkt kan het hof dit niet volgen nu op geen enkele wijze blijkt dat bij die overval meer dan 1 persoon als dader is betrokken. Dat op korte afstand van de woning waar de overval plaats vond een bivakmuts met een dna-spoor van verdachte is aangetroffen is hiervoor onvoldoende zeker bezien in het licht van de aanwezigheid van een mengprofiel DNA waarin DNA kenmerken van tenminste drie personen zijn aangetroffen.

Het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien maakt, dat het hof niet wettig en overtuigend bewezen acht dat verdachte degene is geweest die [benadeelde 1] en [benadeelde 2] heeft overvallen, zodat het verdachte van dit feit vrijspreekt.

Verzoek uitsluiting gebruik verklaring getuige [getuige]

De verklaring van deze getuige wordt door het hof niet voor het bewijs gebezigd. Het hof zal dit verzoek daarom niet bespreken.

Voorwaardelijke verzoeken

De raadsvrouw heeft met betrekking tot hetgeen in de zaak met parketnummer 07-690468-12 onder 3 is ten laste gelegd aangevoerd dat, voor het geval het hof tot een bewezenverklaring zou komen, alsnog een deskundigenonderzoek dient plaats te vinden naar de bruikbaarheid van de afdruk van videobeelden ten behoeve van een herkenning. Het proces-verbaal van herkenning opgemaakt door verbalisant [verbalisant] is volgens de raadsvrouw niet betrouwbaar omdat deze – kort gezegd – niet aan de hand van de foto zou kunnen plaatsvinden gelet op de geringe zichtbaarheid van het gezicht op die foto en bovendien is de verbalisant betrokken was geweest bij het onderzoek waarvan hij verdachte kende. Het hof heeft eerder, bij tussenarrest van 28 januari 2014 een soortgelijk verzoek afgewezen3. Nadien is verbalisant [verbalisant] door het hof op de zitting van 28 mei 2014 gehoord. Hij heeft hier uitgelegd hoe de herkenning tot stand kwam en dat het voor hem meteen duidelijk was. Hij was bij een ander onderzoek tegen verdachte betrokken en had hem gehoord. (in die zin verschilt de situatie van de beslissing van de rechtbank Roermond waar de raadsvrouw naar verwijst: daar was de verbalisant betrokken bij de aanhouding van verdachte in dezelfde zaak). Hij heeft verder aangegeven dat hij in het onderzoek waar hij bij betrokken was niet alleen met verdachte in een verhoorsituatie heeft verkeerd maar dat hij ook aanwezig geweest is bij een getuigenconfrontatie waar verdachte net als op de foto een capuchon had gedragen.

De raadsvrouw suggereert verder dat verbalisant [verbalisant] op de hoogte moet zijn geweest van de CIE informatie dat verdachte bij de onderhavige overval op de [bedrijf] betrokken zou zijn. Hiervoor is echter in het dossier en in de bij het hof afgelegde verklaring van de verbalisant geen enkele aanwijzing te vinden. In het licht van deze omstandigheden is het hof van oordeel dat in hetgeen de raadsvrouw thans aanvoert onvoldoende wordt onderbouwd waarom het in dit stadium van de zaak noodzakelijk is een deskundigenonderzoek te laten plaatsvinden. Het proces-verbaal van herkenning opgemaakt door verbalisant acht het hof op grond van het voorgaande betrouwbaar en zal voor het bewijs worden gebezigd. De door de raadsvrouw aan het hof overgelegde vakbijlage ‘Algemene onderzoeksmethode gezichtsvergelijking’ van het NFI maakt dit nog sterker. Daarin is immers onder ‘2. Inleiding’ te lezen dat onderscheid moet worden gemaakt tussen gezichtsherkenning en gezichtsvergelijking. “Herkenning vindt plaats op basis van een in het geheugen opgeslagen beeld. Gezichtsherkenning is een ‘direct en zeker’ proces. De beoordeling vindt snel plaats, door (onbewust) allerlei aspecten bij elkaar samen af te wegen (holistisch). De uitkomst van dit proces leidt tot de categorische, stellige uitkomst dat er wel of niet sprake is van herkenning.”.

Overwegingen met betrekking tot het bewijs

De raadsvrouw heeft in de zaak met parketnummer 07-662901-11 met betrekking tot de feiten 3 en 5 – zakelijk weergegeven – aangevoerd dat de verklaringen van [aangever] als ongeloofwaardig en/of onbetrouwbaar buiten beschouwing moet worden gelaten.

Het hof acht de verklaringen die zijn afgelegd door de aangever [aangever] (hierna: [aangever] ) betrouwbaar en bezigt deze verklaringen voor het bewijs voor zover het betreft de gebeurtenissen die in de auto plaats vonden.

De verklaring van [aangever] vindt met betrekking tot die gebeurtenissen op een aantal belangrijke punten steun in ander bewijsmateriaal. Op basis van de verklaring van [aangever] en dit andere bewijsmateriaal komt het hof tot een bewezenverklaring voor de gebeurtenissen in de auto. Op slechts enkele onderdelen van de ten laste legging is het bewijs weliswaar alleen te vinden in de verklaring van [aangever] maar gelet op de omstandigheid dat de bewezenverklaring in zijn geheel ook op belangrijke onderdelen uit ander bewijsmateriaal komt is voldaan aan het beginsel van artikel 342 lid 2 van het wetboek van Strafvordering.

Voor wat betreft de gebeurtenissen in de woning vindt het hof voor de verklaring van [aangever] geen steun in ander bewijsmateriaal. Het enige andere bewijsmateriaal zou moeten komen van de verklaringen van [verdachte] (hierna: [verdachte] ) en [betrokkene] (hierna: [betrokkene] ). Die bieden geen steun aan de verklaring van [aangever] en verschillen bovendien onderling ook nog sterk. Voor de ten laste gelegde gebeurtenissen in de woning zal het hof dan ook partieel vrijspreken.

Het hof is van oordeel dat de verklaring van [aangever] steun vindt in het volgende.

Uit pingberichten tussen [betrokkene] en [verdachte]4 blijkt dat zij beiden een plan hadden om [aangever] een kilo harddrugs dan wel een groot geldbedrag afhandig te maken. [betrokkene] heeft hierover – zakelijk weergegeven – op de terechtzitting van het hof van 4 augustus 2015 ook verklaard dat [aangever] een gemakkelijk slachtoffer was, waarvan op een eenvoudige manier een buit kon worden verkregen. De bedoeling was om [aangever] onder druk te zetten door te beweren dat zij handelden uit naam van degene van wie [aangever] een kilo drugs had gestolen. Dit maakte [aangever] een gemakkelijk slachtoffer, aldus [betrokkene]5, omdat hij zelf de drugs gestolen had en hij dus niet de politie kon inschakelen. Dit plan hebben zij vervolgens uitgevoerd. [verdachte] heeft op diezelfde zitting van het hof verklaard dat hetgeen [betrokkene] heeft verklaard over de bedoeling juist is en dat ze dat samen ook zo hebben uitgevoerd.

Uit een tapgesprek6 blijkt dat [verdachte] in de auto belde met degene van wie de kilo drugs gestolen zou zijn. [verdachte] heeft daarover verklaard dat het een gesprek met een willekeurig door hem gebelde persoon was. Dat gesprek met een onbekende heeft hij alleen gevoerd om [aangever] de indruk te geven dat hij met de bestolene belde.7 Ook dit werd gedaan om de druk op [aangever] op te voeren. Voorts kan uit dit tapgesprek worden opgemaakt dat met [aangever] over geld wordt gesproken en dat aangever wat zou pakken.8

[aangever] heeft verklaard dat er in de auto druk op hem is uitgeoefend en dat daarbij ook een telefoongesprek werd gevoerd en die verklaring vindt steun in het voorgaande.

In de auto zijn achteraf een vuurwapen en een mes aangetroffen. Bij [verdachte] werd een Beretta vuurwapen aangetroffen9.

Ten slotte zijn de gouden oorbellen en een mobiele telefoon van [aangever] in de auto van [medeverdachte] aangetroffen10.

Deze vondsten bieden steun aan de verklaring van [aangever] dat hij in de auto met een mes en twee vuurwapens is bedreigd en dat zijn telefoons van hem zijn afgepakt en dat hij zijn oorbellen moest afgeven.

Uit de verklaringen van [medeverdachte] , [verdachte] en [betrokkene] blijkt verder dat zij [aangever] daadwerkelijk in een auto hebben meegenomen en dat [verdachte] , [betrokkene] en [aangever] vanuit de auto naar de woning van [aangever] zijn gegaan.

Ten tijde van de gebeurtenis was een observatieteam actief dat [verdachte] onder observatie had. Daar is een verslag van opgemaakt11 en hierin is geen bevestiging te vinden dat [aangever] (met bedreiging met geweld) in de auto is geduwd noch van de (gewelds)handelingen die in de auto hebben plaatsgevonden. Uit een later opgemaakt proces-verbaal12 wordt uitleg gegeven dat het observatieteam “vanwege tactische- en veiligheidsredenen” niet continu de locatie waar [verdachte] zich bevond in het oog heeft gehouden en dat daarom niet alles is waargenomen wat daar heeft plaatsgevonden. Hieruit kan naar het oordeel van het hof dan ook niet geconcludeerd worden dat de verklaring van [aangever] als onbetrouwbaar moet worden aangemerkt maar kan slechts geconcludeerd worden dat hierin geen bevestiging van zijn verklaring kan worden gevonden.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel – ook in onder-
delen – slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 07-690468-12 onder 2 en 3 en in de zaak met parketnummer 07-662901-11 onder 3, 4 en 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

In de zaak met parketnummer 07-690468-12:
2:
hij in de periode van 10 december 2011 tot en met 11 december 2011 in de gemeente [gemeente 2] , met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een geldautomaat (gelegen aan [adres 3] ) heeft weggenomen een geldbedrag (in totaal 10 euro), toebehorende aan [slachtoffer 2] , waarbij verdachte het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel (te weten een pinpas behorende bij rekening ING [rekeningnummer 1] met bijbehorende pincode);

3:
hij op 16 december 2011 in de gemeente [gemeente 2] tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geldbedragen (met een totale waarde van 3754,42 euro), toebehorende aan [bedrijf] (gelegen aan [adres 4] ), welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s):

 • -

  voornoemde [bedrijf] heeft/hebben betreden (met capuchons en/of een bivakmuts op het hoofd) en

 • -

  die [slachtoffer 4] tegen de grond heeft/hebben geduwd en/of getrokken en

 • -

  die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] mondeling de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Dit is een overval" en "Geld!" en "We schieten je dood" en "Maak die kluis open. Snel! Anders schiet ik hem neer" en "Toets de code in de van de kluis" en "Ga op je knieën zitten", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en

 • -

  een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen de zij van die [slachtoffer 4] heeft/hebben geduwd en gehouden terwijl die [slachtoffer 4] op de grond lag en

 • -

  een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen de nek van die [slachtoffer 4] heeft/hebben gedrukt en gehouden en

 • -

  meerdere op vuurwapens gelijkende voorwerpen op die [slachtoffer 4] en [slachtoffer 3] heeft/hebben gericht (gehouden) en

 • -

  die [slachtoffer 3] één of meerdere malen heeft/hebben geduwd tegen het lichaam en

 • -

  die [slachtoffer 4] heeft/hebben vastgepakt en meegesleept over de grond en

 • -

  die [slachtoffer 4] één of meerdere malen heeft/hebben geslagen en getrapt op/tegen de zij en/of de borst, terwijl die [slachtoffer 4] op de grond lag;

In de zaak met parketnummer 07-662901-11:
3:
hij op 18 januari 2012 in de gemeente [gemeente 2] , tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk [aangever] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden, immers heeft/is (hebben/zijn) verdachte en één of meerdere van zijn mededader(s) met dat opzet:

 • -

  die [aangever] vastgepakt en/of (vervolgens) geduwd in de richting van een (personen)auto (gekentekend [kenteken] ,) en

 • -

  2 vuurwapens en een mes getoond aan die [aangever] en

 • -

  die [aangever] gestompt in de buik en geslagen tegen het hoofd en

 • -

  die [aangever] de woorden toegevoegd: “Stap in de auto, stap in de auto” en

 • -

  nadat die [aangever] in voornoemde auto is gestapt, met voornoemde auto weggereden met een voor die [aangever] onbekende bestemming en

 • -

  vervolgens met voornoemde auto met daarin die [aangever] naar de woning van die [aangever] gelegen aan [adres 7] gereden en

 • -

  vervolgens voornoemde auto geparkeerd in de nabijheid van de woning van [aangever] en

 • -

  meerdere malen een vuurwapen doorgeladen en tegen de slaap van die [aangever] gedrukt en gehouden en op die [aangever] gericht en

 • -

  die [aangever] dreigend de woorden toegevoegd: “Als je een verkeerde beweging maakt knal ik je neer”;


4:
hij op 18 januari 2012 in de gemeente [gemeente 2] , tezamen en in vereniging met anderen, vuurwapens van categorie III, te weten pistolen (merk FN, model: GP-35, kaliber 9mm en merk Beretta, model Px4 Storm, kaliber 9mm,) en munitie van categorie III, te weten 29 kogelpatronen (9mm), voorhanden heeft gehad;

5:
hij op 18 januari 2012 in de gemeente [gemeente 2] tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag en een mobiele telefoon (merk Blackberry) toebehorende aan [aangever] , welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [aangever] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken

en

hij op 18 januari 2012 in de gemeente [gemeente 2] tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk zich wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [aangever] heeft gedwongen tot de afgifte van 2 gouden oorbellen, toebehorende aan [aangever] , welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte en/of zijn mededaders

 • -

  die [aangever] heeft/hebben vastgepakt en geduwd in de richting van een (personen)auto (gekentekend [kenteken] ) en

 • -

  2 vuurwapens, en een mes heeft/hebben getoond aan die [aangever] en

 • -

  die [aangever] heeft/hebben gestompt in de buik en heeft/hebben geslagen tegen het hoofd en

 • -

  die [aangever] de woorden heeft/hebben toegevoegd: “Stap in de auto, stap in de auto” en

 • -

  nadat die [aangever] in voornoemde auto is gestapt, met voornoemde auto is/zijn weggereden met een voor die [aangever] onbekende bestemming en

 • -

  die [aangever] de woorden heeft/hebben toegevoegd: “Ik wil geld zien” en “We maken geen grappen” en ”Wat heb je nog meer bij je” en ”Doe je oorbellen uit en geef ze aan mij” en “Houd je mond” en

 • -

  een vuurwapen tegen de slaap van die [aangever] heeft/hebben gedrukt en gehouden en aan die [aangever] getoond en

 • -

  een mobiele telefoon uit de zak van die [aangever] heeft/hebben gepakt en

 • -

  met voornoemde auto met daarin die [aangever] naar de woning van die [aangever] gelegen aan [adres 7] is/zijn gereden en

 • -

  voornoemde auto heeft/hebben geparkeerd in de nabijheid van de woning van [aangever] .

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het in de zaak met parketnummer 07-690468-12 onder 2 bewezen verklaarde levert op:

diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels.

het in de zaak met parketnummer 07-690468-12 onder 3 bewezen verklaarde levert op:

diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

het in de zaak met parketnummer 07-662901-11 onder 3 en 5 bewezen verklaarde levert op:

De voortgezette handeling van medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden

en

diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

en

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

het in de zaak met parketnummer 07-662901-11 onder 4 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd

en

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Op 10 december 2011 heeft verdachte geld gepind met een bankpas waarvan hij wist dat die van een misdrijf afkomstig was.

Op 16 december 2011 heeft hij zich samen met een ander schuldig gemaakt aan een gewelddadige overval op een [bedrijf] .

op 18 januari 2012 heeft hij zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het medeplegen van verboden wapenbezit, diefstal met geweld in vereniging en het medeplegen van afpersing.

Door aldus te handelen hebben verdachte en zijn mededaders grote gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt bij de respectievelijke slachtoffers en een ernstige inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en psychische integriteit. Bij de diefstal met valse sleutel heeft verdachte het slachtoffer schade toegebracht en bij de wederrechtelijke vrijheidsberoving hebben verdachte en zijn mededaders een ernstige inbreuk gemaakt op de bewegingsvrijheid van het slachtoffer.

Verdachte heeft aldus in een korte periode een aantal zeer ernstige strafbare feiten (mee)gepleegd, waarbij het blijkbaar voor verdachte telkens slechts ging om zijn eigen financieel gewin en waarbij telkens volledig werd voorbijgegaan aan de nadelige gevolgen voor de slachtoffers. Verdachte was naar eigen zeggen altijd bewapend en pleegde snel en gemakkelijk geweld tegen zijn slachtoffers, zoals onder meer duidelijk blijkt uit de beelden van de overval op de [bedrijf] op 16 december 2012. Verdachte was destijds voortvluchtig , nadat hij zich enige tijd daarvoor had onttrokken aan zijn detentie. Door het plegen van overvallen voorzag hij in zijn levensonderhoud.

Het hof heeft voorts acht geslagen op een verdachte betreffende uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 27 juli 2015 waaruit blijkt dat verdachte met name op het gebied van diefstal met geweld stelselmatig recidiveert. Deze omstandigheid werkt strafverzwarend, nu de oplegging van eerdere langdurige gevangenisstraffen ook opgelegd voor gewelddadige overvallen verdachte er klaarblijkelijk niet van hebben weerhouden om opnieuw de fout in te gaan.

Het hof zal een lagere straf opleggen dan de door de eerste rechter opgelegde en door de advocaat-generaal gevorderde gevangenisstraf voor de duur van zestien jaren. Het hof spreekt immers vrij van drie woningovervallen waarvan de advocaat-generaal en de rechtbank kwamen tot een bewezenverklaring.

Gelet op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd en de persoon van verdachte zoals volgt uit al het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, is het hof van oordeel dat oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren passend en geboden is.

Beslag

Het onder verdachte inbeslaggenomen geld zal, nu niet kan worden vastgesteld dat er een verband bestaat met het onder parketnummer 07-662901-11 onder 3,4 en 5 bewezenverklaarde, aan verdachte moeten worden teruggegeven.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.700,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het in de zaak met parketnummer 07-662901-11 onder 1 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.856,64. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het in de zaak met parketnummer 07-662901-11 onder 1 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 2.862,25. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het in de zaak met parketnummer 07-662901-11 onder 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 47, 56, 57, 282, 311, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 07-690468-12 onder 1 en in de zaak met parketnummer 07-662901-11 onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 07-690468-12 onder 2 en 3 en in de zaak met parketnummer 07-662901-11 onder 3, 4 en 5 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 07-690468-12 onder 2 en 3 en in de zaak met parketnummer 07-662901-11 onder 3, 4 en 5 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan verdachte van het onder hem inbeslaggenomen geldbedrag van

€ 604,00 (zeshonderdvier euro).

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde 2] in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde 1] in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde 3] in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen door

mr. K. Lahuis, voorzitter,

mr. J. Hielkema en mr. A.J. Rietveld, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. A. Meester, griffier,

en op 18 augustus 2015 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. A.J. Rietveld voornoemd is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

1 Een rapport betreffende onderzoek naar biologische sporen en DNA-onderzoek met nummer [nummer 2] (aanvraag 002) van het Nederlands Forensisch Instituut d.d. 27 januari 2012 (bladzijden 635 tot en met 643)

2 Foto’s 4 en 10 bij een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer [nummer 3] met bijlagen, d.d. 23 april 2012 in de wettelijke vorm opgemaakt door opsporingsambtenaren (bladzijden 98 tot en met 128 van een dossier met nummer [nummer 4] , onderzoek Pangang).

3 Tussenarrest van dit hof d.d. 28 januari 2014, parketnummer 21-003628-13 voor zover hier van belang inhoudende: “Wijst - toetsend aan het noodzakelijkheidscriterium - af het verzoek tot het ondervragen van een deskundige op het gebied van herkenning van fotoafdrukken en gezichtsvergelijking. Dit verzoek is eveneens onvoldoende onderbouwd en aan het hof is de noodzaak ook ambtshalve niet gebleken”.

4 Proces-verbaal met nummer [nummer 5] met bijlagen, d.d. 12 maart 2012 in de wettelijke vorm opgemaakt door een opsporingsambtenaar (bladzijden 959 tot en met 961).

5 Proces-verbaal van de behandeling ter terechtzitting van dit hof d.d. 4 augustus 2015.

6 Een schriftelijk stuk, te weten de schriftelijke uitwerking van een telefoontap van een gesprek op 18 januari 2012 te 14:55:56 uur met nummer [telefoonnummer 3] (bladzijden 933 en 934) en deskundigenverslag van J.F.M. Vermeulen, MSc, d.d. 25 februari 2015, verbonden aan het Nederlands Forensisch Instituut.

7 Een proces-verbaal van verhoor met nummer [nummer 5] , d.d. 24 januari 2012 in de wettelijke vorm opgemaakt door opsporingsambtenaren (bladzijden 1071 tot en met 1078).

8 Deskundigenverslag Vermeulen, pagina 4 en het door de raadsman ter terechtzitting van de rechtbank (d.d. 12 februari 2013) overgelegde door de raadsman zelf uitgewerkte verslag van de bandopname, pagina 1 en 2.

9 Een proces-verbaal met nummer [nummer 6] , d.d. 16 april 2012 in de wettelijke vorm opgemaakt door een opsporingsambtenaar (bladzijden 1107 tot en met 1110) in samenhang met een proces-verbaal van aanhouding van [verdachte] , d.d. 18 januari 2012 in de wettelijke vorm opgemaakt door opsporingsambtenaren (bladzijden 1117 en 1118).

10 Een proces-verbaal met nummer [nummer 6] , d.d. 17 april 2012 in de wettelijke vorm opgemaakt door een opsporingsambtenaar (bladzijden 924 tot en met 928).

11 Een proces-verbaal met nummer [nummer 7] , d.d. 18 januari 2012 in de wettelijke vorm opgemaakt door opsporingsambtenaren (bladzijden 1111 tot en met 1114).

12 Een proces-verbaal met nummer [nummer 7] .aanvulling, d.d. 22 mei 2012 in de wettelijke vorm opgemaakt door opsporingsambtenaren (ongenummerd).