Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2015:5638

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
28-07-2015
Datum publicatie
28-07-2015
Zaaknummer
21-001751-12
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBARN:2012:BW1419, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij verdachte zijn verschillende, van diefstal afkomstige, goederen aangetroffen. Verdachte ontkent hetgeen hem tenlastegelegd is.

Het hof acht de diefstallen van diverse goederen door middel van valse sleutels, oplichting en verduistering bewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001751-12

Uitspraak d.d.: 28 juli 2015

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank [plaats] van

10 april 2012 met parketnummer 05-900959-11 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1969] ,

wonende te [woonplaats] ,

thans uit anderen hoofde verblijvende in [detentieadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 27 september 2012 en 14 juli 2015 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal strekkende tot bevestiging van het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de bewezenverklaring en tot veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met aftrek, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. A.S. van der Biezen, naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Verdachte is bij vonnis waarvan beroep vrijgesproken van het onder 7 primair, subsidiair en meer subsidiair tenlastegelegde feit. Hoger beroep tegen deze gegeven vrijspraak staat niet open. Het hof zal verdachte daarom in zoverre niet-ontvankelijk verklaren.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1. primair:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 3 juni 2011 tot en met 15 juni 2011 te [plaats] in Kroatie, in elk geval in Kroatie, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fototoestel en/of een mobiele telefoon en/of een aantal sleutels (waaronder o.a. huissleutels van een woning [adres] (en/of afkomstig uit de hand/reisbagage)), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

1. subsidiair:
hij in of omstreeks de periode van 3 juni 2011 tot en met 16 december 2011 te [plaats] in Kroatie, in elk geval in Kroatie en/of te [plaats] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een fototoestel en/of een mobiele telefoon en/of een aantal sleutels ((waaronder o.a. huissleutels van een woning [adres] ) (afkomstig (uit de reis/handbagage) van dhr. [benadeelde 1] )), terwijl hij/zij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormelde goed(eren) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dit/deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen;

2 primair:
hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2011 tot en met 16 juni 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning/pand ( [adres] ) heeft weggenomen een laptop/notebook (merk Asus) en/of een laptoptas (met gebruiksaanwijzing merk Asus) en/of autosleutels en/of kentekenbewijzen van een auto (Mitsubishi kenteken [kenteken] ) en/of een groene kaart en/of een keuringsbewijs (RDW) en/of verzekeringspapieren en/of een rijbewijs (ten name van [benadeelde 1] ) en/of een hoeveelheid bankbescheiden en/of een hoeveelheid autopapieren en/of een hoeveelheid sieraden en/of een aantal geldbedragen (o.a. een verzameling guldens en/of een geldbedrag van 100 euro) en/of een aantal staatsloten en/of een aantal cadeaubonnen en/of een Tomtom en/of een aantal kluissleutels en/of een dekbedovertrek en/of een trouwboekje en/of een CD en/of een hoeveelheid andere goederen, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel (te weten met een gestolen/wederrechtelijk verkregen sleutel voormelde woning/voormeld pand heeft/hebben geopend en/of (vervolgens) naar binnen is/zijn gegaan);

2 subsidiair:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juni 2011 tot en met 16 december 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [plaats] en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een laptop/notebook (merk Asus) en/of een laptoptas (met gebruiksaanwijzing Asus) en/of autosleutels en/of kentekenbewijzen van een auto (Mitsubishi kenteken [kenteken] ) en/of een groene kaart en/of een keuringsbewijs (RDW) en/of verzekeringspapieren en/of een hoeveelheid autopapieren en/of een rijbewijs (ten name van [benadeelde 1] ) en/of een hoeveelheid bankbescheiden en/of een hoeveelheid sieraden en/of een aantal geldbedragen (o.a. een verzameling guldens en/of een geldbedrag van 100 euro) en/of een aantal staatsloten en/of een aantal cadeaubonnen en/of een Tomtom en/of een aantal kluissleutels en/of een dekbedovertrek en/of een trouwboekje en/of een CD en/of een hoeveelheid andere voorwerpen (afkomstig van en/of uit de woning van dhr. [benadeelde 1] ) terwijl hij/zij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moet(en) vermoeden dat deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf waren/was verkregen;

3 primair:
hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2011 tot en met 16 juni 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een auto (Mitsubishi/ [kenteken] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel (te weten met een gestolen/wederrechtelijk verkregen autosleutel voormelde auto heeft/hebben geopend en/of (vervolgens) gestart en/of (vervolgens) met die auto is/zijn weggereden);

3 subsidiair:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 juni 2011 tot en met 15 oktober 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [plaats] en/of te [plaats] , in elk geval in de gemeente [plaats] en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen een auto (Mitsubishi/ [kenteken] ) (afkomstig/eigendom van [benadeelde 1] ), terwijl hij/zij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dit/deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen;

4:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2011 tot en met 20 september 2011 te [plaats] en/of te [plaats] en/of elders in Nederland, althans in Nederland, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 3] en/of ING bank heeft bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 42,95 euro (middels afschrijving van een bankrekening ten name van [benadeelde 3] (nr. [rekeningnummer] )), in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich heeft uitgegeven als rechtmatig gebruiker/eigenaar van een bankrekening en/of het geld staande op een rekening met nummer [rekeningnummer] van de ING bank op naam van [benadeelde 3]

- door via internet als ware hij, verdachte, die [benadeelde 3] , een eenmalige machtiging af te geven aan [datingwebsite] om een een geldbedrag van 42,95 euro af te schrijven van voormeld rekeningnummer op naam van [benadeelde 3] ter betaling aan [datingwebsite] (van een zogenaamd full membership/ordernummer [kenmerk] en/of aangevraagd via internet/via emailadres [naam] hotmail.com) ter betaling van een door verdachte (zelf) aan [datingwebsite] verschuldigd geldbedrag en/of waarna voormeld geldbedrag van voormelde ING rekening ten name van [benadeelde 3] rekeningnummer [rekeningnummer] werd geïnd/afgeschreven en/of

- door (via internet), als ware hij, verdachte, die [benadeelde 3] , voormeld rekeningnummer op te geven (aan [datingwebsite] ) als zijnde de rekening waarvan het door verdachte verschuldigde bedrag aan [datingwebsite] van 42,95 euro mocht worden afgeschreven en/of op die wijze onrechtmatig opdracht/machtiging heeft gegeven en/of onrechtmatig toestemming heeft gegeven een geldbedrag van 42,95 euro over te schrijven van voormelde bankrekening ten name van [benadeelde 3] naar een rekening van [datingwebsite] ter betaling van een zogenaamd full membership/ordernummer [kenmerk] (verschuldigd door verdachte zelf en/of aangevraagd via internet/per email [naam] hotmail.com) waarna voormeld bedrag ( door [datingwebsite] ) werd geïnd/afgeschreven van voormelde (ING)bankrekening ten name van [benadeelde 3] , waardoor [benadeelde 3] en/of ING bank werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

5 primair:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2011 tot en met de maand december 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [naam gemeente] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een zogenaamde groene kaart (ten name van mevrouw [benadeelde 3] / betreffende een auto [kenteken] ) en/of een bankafschrift ten name van mevrouw [benadeelde 3] (rekeningnummer [rekeningnummer] /gedateerd 18/7/2011), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

5 subsidiair:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2011 tot en met de maand december 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [naam gemeente] en/of in de gemeente [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en /of heeft overgedragen een zogenaamde groene kaart (ten name van mevrouw [benadeelde 3] /betreffende een auto [kenteken] ) en/of een bankafschrift ten name van mevrouw [benadeelde 3] (rekeningnummer [rekeningnummer] ), terwijl hij/zij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dit/deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen;

5 meer subsidiair:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2011 tot en met de maand december 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [naam gemeente] en/of in de gemeente [plaats] en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een zogenaamde groene kaart (ten name van mevrouw [benadeelde 3] /betreffende een auto [kenteken] ) en/of een bankafschrift ten name van mevrouw [benadeelde 3] (rekeningnummer [rekeningnummer] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan mevrouw [benadeelde 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten door vinding, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

6:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2011 tot en met 22 juli 2011 te [plaats] en/of elders in Nederland, althans in Nederland, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 4] en/of ING bank heeft bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 17,50 euro (middels afschrijving van een bankrekening ten name van [benadeelde 4] (nr. [rekeningnummer] ), in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich heeft uitgegeven als rechtmatig gebruiker/eigenaar van een bankrekening en/of het zich daarop bevindende geld met nummer [rekeningnummer] van de ING bank op naam van [benadeelde 4]

- door, via internet, als ware hij, verdachte die [benadeelde 4] , een eenmalige machtiging af te geven aan [online uitgever] [plaats] om een geldbedrag van 17,50 euro te innen/af te schrijven van voormeld rekeningnummer op naam van [benadeelde 4] ter betaling van een inschrijving /lidmaatschap bij [datingsite] (aangevraagd via internet/mailadres [naam] hotmail.nl), welk bedrag was verschuldigd door verdachte zelf en/of waarna voormeld bedrag van de (ING) rekening op naam van [benadeelde 4] met voormeld rekeningnummer werd afgeschreven/geïnd en/of

- door, via internet, als ware hij, verdachte die [benadeelde 4] , voormeld rekeningnummer op te geven als zijnde de rekening waarvan het door verdachte verschuldigde bedrag van 17,50 euro aan [online uitgever] mocht worden afgeschreven en/of op die wijze onrechtmatig opdracht/machtiging heeft gegeven en/of onrechtmatig toestemming heeft gegeven een geldbedrag van 17,50 euro over te schrijven van voormelde bankrekening op naam van [benadeelde 4] naar een rekening van [online uitgever] [plaats] ter betaling van een inschrijving lidmaatschap (aangemeld via internet met emailadres [naam] hotmail.nl) waarna voormeld bedrag werd afgeschreven/geïnd van voormelde (ING)bankrekening, waardoor [benadeelde 4] en/of ING bank werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

8
primair:
hij in of omstreeks de periode van de maand juni 2011 tot en met de maand december 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een autosleutel (Skoda/behorende bij een auto, Skoda [kenteken] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5] en/of [leasebedrijf] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of

- 4, althans een aantal sleutels (waaronder o.a. sleutels van de woning [adres] ),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

8 subsidiair:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juni 2011 tot en met de maand december 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en / of heeft overgedragen

- een autosleutel (Skoda/behorende bij een auto, Skoda [kenteken] ) (afkomstig van [benadeelde 5] ) en/of

- 4, althans een aantal sleutels (waaronder o.a. sleutels van de woning [adres] /afkomstig van [benadeelde 5] ),

terwijl hij/zij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dit/deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen;

8 meer subsidiair:
hij in of omstreeks de periode van de maand juni 2011 tot en met de maand december 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

- een autosleutel (Skoda/behorende bij een auto, Skoda [kenteken] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5] en/of [leasebedrijf] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of

- 4, althans een aantal sleutels (waaronder o.a. sleutels van de woning [adres] /afkomstig van [benadeelde 5] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten door vinding, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde

Het hof acht het een feit van algemene bekendheid dat diefstal ook in Kroatië een strafbaar feit is. Op basis van artikel 5, eerste lid, aanhef en onder 2º (thans art. 7, eerste lid) van het Wetboek van Strafrecht kan verdachte voor dit feit in Nederland worden vervolgd.

Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie ten aanzien van het onder 4, 5, 6 en 8 tenlastegelegde

Bij de feiten 4, 5, 6 en 8 op de tenlastelegging gaat het volgens de verdediging om slechts geringe feiten, die afzonderlijk bezien niet tot een vervolging zouden hebben geleid, zodat ten aanzien van deze feiten sprake zou moeten zijn van niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

De beslissing van het openbaar ministerie om tot vervolging over te gaan leent zich slechts in zeer beperkte mate voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing, in die zin dat slechts in uitzonderlijke gevallen plaats is voor een niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging op de grond dat het instellen of voortzetten van die vervolging onverenigbaar is met beginselen van een goede procesorde. Een uitzonderlijk geval als zojuist bedoeld doet zich voor wanneer de vervolging wordt ingesteld of voortgezet terwijl geen redelijk handelend lid van het openbaar ministerie heeft kunnen oordelen dat met (voortzetting van) de vervolging enig door strafrechtelijke handhaving beschermd belang gediend kan zijn. Naar het oordeel van het hof is ten aanzien van geen van de betreffende feiten sprake van een zodanig uitzonderlijk geval. De beweerdelijke geringe ernst van de feiten zou in de strafmaat tot uitdrukking kunnen komen, maar kan niet leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging van die feiten.

Het verweer wordt verworpen.

Vrijspraak van het onder 8 primair en subsidiair tenlastegelegde

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 8 primair en 8 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Op 12 oktober 2011 heeft er in het kader van het onderzoek TGO Hartog naar de poging tot moord c.q. doodslag op [slachtoffer] , een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van verdachte en zijn ouders aan de [adres] te [plaats] .

De verdediging heeft aangevoerd dat deze doorzoeking onrechtmatig was, omdat er geen sprake was van een redelijke verdenking ten aanzien van de strafbare betrokkenheid van verdachte bij de poging tot moord c.q. doodslag op de heer [slachtoffer] .

Dit zou volgens de raadsman moeten leiden tot bewijsuitsluiting van het bij de doorzoeking aangetroffen materiaal.

Het hof is van oordeel dat de doorzoeking op grond van alle ten tijde van de beslissing door de rechter-commissaris bekende feiten en omstandigheden, zoals ook door de rechtbank weergegeven in het vonnis waarvan beroep, rechtmatig was. Het verweer strekkende tot bewijsuitsluiting wordt dan ook verworpen.

Ten aanzien van de feiten 1, 2 en 3:

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan deze feiten op grond van de volgende feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien.

Verdachte was in de periode van 3 tot en met 12 juni 2011 met een reisgezelschap op vakantie in Kroatië. Ook [benadeelde 1] maakte deel uit van dat reisgezelschap. [benadeelde 1] is tijdens die vakantie van 11 tot en met 20 juni 2011 opgenomen geweest in een ziekenhuis. Op enig moment zijn de huissleutels, een fotocamera en de mobiele telefoon van [benadeelde 1] uit zijn handbagage ontvreemd.

Uit onderzoek is gebleken dat [getuige 1] op 12 juni 2011 met de mobiele telefoon van [benadeelde 1] heeft gebeld naar haar zoon. [getuige 1] heeft verklaard dat zij de mobiele telefoon van één van haar medereizigers had gebruikt om te bellen. Zij herkende verdachte aan de hand van een door de politie aan haar getoonde foto als de medereiziger van wie zij de telefoon had geleend.

In de periode van 15 tot en met 16 juni 2012 zijn uit de woning van [benadeelde 1] te [plaats] diverse goederen ontvreemd, waaronder een laptop (merk Asus), autosleutels en autopapieren van een Mitsubishi met kenteken [kenteken] . Ook genoemde Mitsubishi is ontvreemd.

Verdachte heeft op 16 juni 2011 om 05.59 uur een treinkaartje gekocht voor een bedrag van € 7,30. Dit bedrag komt overeen met de prijs voor een treinkaartje [station] - [plaats] .

Geconstateerd is (gegevens Slimprijzen) dat genoemde Mitsubishi op 16 juni 2011 tussen 07.29 uur en 08.07 uur vanuit [plaats] naar [plaats] gereden is.

Tijdens de doorzoeking van de woning van verdachte zijn de kentekenpapieren van genoemde Mitsubishi aangetroffen. Ook werden er een laptop, de autosleutel voor die auto en woningsleutels van de woning van [benadeelde 1] aangetroffen. De Mitsubishi zelf is in de directe omgeving van verdachtes woning aangetroffen.

De aangetroffen laptop is onderzocht en er is geconstateerd dat er op 19 juni 2011 is ingelogd op die computer met het door verdachte gebruikte ID bij [datingwebsite] , en op 25 juni 2011 bij hotmail.nl met de inlognaam: [naam] @hotmail.com.

Tijdens een observatie van verdachte op 13 oktober 2011 is gezien dat verdachte met een zwarte tas naar een ondergrondse afvalcontainer liep en een kledingstuk en de tas in die container gooide. Deze goederen zijn later door [benadeelde 1] herkend als zijn eigendom.

Getuige [getuige 2] heeft verklaard dat verdachte bij haar langs is geweest met de Mitsubishi met kenteken [kenteken] .

Op grond van het bovenstaande, in onderlinge samenhang bezien, kan het niet anders dan dat het verdachte is geweest die zich schuldig heeft gemaakt aan het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde.

Verdachte heeft eerst ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij een telefoon heeft gevonden in de bus terug vanuit Kroatië en dat hij deze door [getuige 1] heeft laten gebruiken. Het hof acht deze verklaring niet aannemelijk, niet alleen vanwege het late tijdstip waarop verdachte ermee gekomen is, maar ook omdat deze in strijd is met de verklaring van [benadeelde 1] dat de telefoon uit zijn handbagage is gestolen.

De door verdachte gegeven verklaringen voor het aantreffen van de goederen van [benadeelde 1] in zijn woning, te weten dat de auto – met daarin andere voorwerpen van [benadeelde 1] – hem te koop is aangeboden door de heer [betrokkene 3] , acht het hof evenmin aannemelijk.

Zo valt op zichzelf al niet goed te verklaren hoe [betrokkene 3] nu juist bij de garagebox van verdachte in [plaats] terecht zou zijn gekomen met de auto van [benadeelde 1] , die in juni 2011 deel uitmaakte van hetzelfde reisgezelschap als verdachte. Onbegrijpelijk is ook waarom in dat geval de auto op een later tijdstip in [plaats] eerst op naam van [betrokkene 3] en later wellicht verdachte gezet zou moeten worden. Daarbij komt dat deze verklaring niet strookt met de rijroute van de Mitsubishi op 16 juni 2011, terwijl deze evenmin verklaart waarom verdachte vlak daarvoor een treinkaartje heeft gekocht waarvan de prijs overeenstemt met een enkele reis van [plaats] naar [plaats] . De niet nader onderbouwde, eerst ter zitting van het hof op 14 juli 2015 geponeerde stelling van verdachte dat hij in [plaats] een vriendin had is daarvoor in ieder geval geen afdoende verklaring. Tenslotte kan worden opgemerkt dat het grootste deel van de goederen niet van zodanige aard is dat zij in een auto plegen te worden bewaard of daarin door een dief plegen te worden achtergelaten bij doorverkoop van een gestolen auto.

Door de verdediging is ook nog aangevoerd dat de buurvrouw van [benadeelde 1] “drie negers” zou hebben zien weglopen bij de woning van [benadeelde 1] .

De verdediging heeft bij aanvang van de terechtzitting van het hof op 14 juli 2015 verzocht om die buurvrouw als getuige te horen en om haar eventueel te laten deelnemen aan een foslo-confrontatie. Het verzoek is ter terechtzitting afgewezen. Het verzoek is door de verdediging bij pleidooi herhaald. Het hof blijft bij zijn oordeel dat de noodzaak tot het horen van de buurvrouw niet is gebleken, nu het daartoe strekkende verzoek van de verdediging slechts is gebaseerd op zeer laat in de procedure aangevoerde, niet nader onderbouwde, aannames van verdachte, die bovendien niet uitsluiten dat verdachte óók bij dit feit betrokken zou zijn.

Ten aanzien van de feiten 4 en 5:

Gebleken is dat er op 20 september 2011 een bedrag van € 42,95 van de ING-bankrekening van [benadeelde 3] te [plaats] is afgeschreven ten gunste van een rekening van [datingwebsite] , onder vermelding van het kenmerk 53454348.

Uit onderzoek van een bij verdachte aangetroffen computer, merk Acer, is gebleken dat er op 16 september 2011 een betaling van € 42,95 voor een lidmaatschap bij [datingwebsite] voor drie maanden is gedaan, door middel van een eenmalige machtiging door [benadeelde 3] te [plaats] .

In de woning van verdachte zijn een ING bankafschrift ten name van [benadeelde 3] , alsmede een groene kaart ten name van [benadeelde 3] aangetroffen.

Verdachte heeft erkend dat hij op 21 en 22 juli in [plaats] was. Hij heeft verklaard dat hij zich niet kan herinneren hoe de spullen van mevrouw [benadeelde 3] bij hem terecht zijn gekomen. Hij geeft aan dat zijn ervaring is dat de postbezorging heel vaak fout gaat en dat die stukken mogelijk ten onrechte bij hem zijn bezorgd. Verdachte heeft daarnaast verklaard dat ook anderen van zijn computer gebruik konden maken.

Het hof is van oordeel dat de omstandigheden van het geval schreeuwen om een redelijke verklaring van de verdachte. De enkele stelling van verdachte dat ook anderen op zijn computer konden en dat de postbezorging niet betrouwbaar is, kan niet als zodanig gelden. Naar het oordeel van het hof is het verdachte geweest die, kort gezegd, de ING-bank heeft opgelicht nadat hij eerst de groene kaart en het bankafschrift heeft gestolen. Verdachte was in [plaats] op het moment dat de betreffende poststukken vermoedelijk bezorgd zijn, ze zijn bij hem thuis aangetroffen en de frauduleuze betaling was te zijnen behoeve. Niet valt in te zien waarom een derde zich hieraan schuldig zou maken. Daarenboven springt de gelijkenis in het oog met het onder 6 tenlastegelegde feit. Het hof acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het onder 4 en 5 tenlastegelegde.

Ten aanzien van feit 6:

Op 20 juni 2011 is er een bedrag van € 17,50 van de ING-rekening van [benadeelde 4] afgeschreven naar een bankrekening ten name van partnerbemiddelingsbureau [datingsite] , [online uitgever] [plaats] , ten behoeve van een account dat is gelinkt aan het e-mailadres [naam] @hotmail.com. Verdachte heeft erkend dat het gaat om een betaling ten behoeve van hem. [benadeelde 4] heeft aangifte gedaan, omdat hij geen toestemming heeft gegeven voor de overschrijving. Het hof acht bewezen dat verdachte het bedrag in kwestie zonder medeweten en toestemming van [benadeelde 4] van diens rekening heeft doen afschrijven en acht ook het onder 6 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.

Het hof is van oordeel dat nu de rekening van [benadeelde 4] daadwekelijk is gedebiteerd, het gaat om een voltooid feit en niet om een poging. Dat [benadeelde 4] het bedrag, zoals door verdachte beweerd, wellicht weer terug heeft gekregen, doet daaraan niet af.

Ten aanzien van feit 8:

Bij verdachte is tijdens de eerder genoemde doorzoeking een autosleutel, behorende bij een Skoda met kenteken [kenteken] , aangetroffen. [benadeelde 5] heeft de sleutel herkend als zijn eigendom.

Verdachte heeft verklaard dat hij die sleutel gevonden had en voornemens was deze als gevonden voorwerp bij de gemeente in te leveren.

Het hof acht die verklaring van verdachte niet aannemelijk, nu verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat hij de sleutel al drie weken in zijn bezit had en op een sleutelbord had gehangen.

Het hof acht dan ook de onder feit 8 meer subsidiair tenlastegelegde verduistering wettig en overtuigend bewezen.

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof aldus wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4, 5 primair, 6 en 8 meer subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1. primair:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 3 juni 2011 tot en met 15 juni 2011 te [plaats] in Kroatie, in elk geval in Kroatie, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fototoestel en/of een mobiele telefoon en/of een aantal sleutels (waaronder o.a. huissleutels van een woning [adres] (en/of afkomstig uit de hand/reisbagage)), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] ;

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

2 primair:
hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2011 tot en met 16 juni 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning/pand ( [adres] ) heeft weggenomen een laptop/notebook (merk Asus) en/of een laptoptas (met gebruiksaanwijzing merk Asus) en/of autosleutels en/of kentekenbewijzen van een auto (Mitsubishi kenteken [kenteken] ) en/of een groene kaart en/of een keuringsbewijs (RDW) en/of verzekeringspapieren en/of een rijbewijs (ten name van [benadeelde 1] ) en/of een hoeveelheid bankbescheiden en/of een hoeveelheid autopapieren en/of een hoeveelheid sieraden en/of een aantal geldbedragen (o.a. een verzameling guldens en/of een geldbedrag van 100 euro) en/of een aantal staatsloten en/of een aantal cadeaubonnen en/of een Tomtom en/of een aantal kluissleutels en/of een dekbedovertrek en/of een trouwboekje en/of een CD en/of een hoeveelheid andere goederen, althans enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachte mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel (te weten met een gestolen/wederrechtelijk verkregen sleutel voormelde woning/voormeld pand heeft/hebben geopend en/of (vervolgens) naar binnen is/zijn gegaan);

3 primair:
hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2011 tot en met 16 juni 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een auto (Mitsubishi/ [kenteken] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel (te weten met een gestolen/wederrechtelijk verkregen autosleutel voormelde auto heeft/hebben geopend en/of (vervolgens) gestart en/of (vervolgens) met die auto is/zijn weggereden);

4:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2011 tot en met 20 september 2011 te [plaats] en/of te [plaats] en/of elders in Nederland, althans in Nederland, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 3] en/of ING bank heeft bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 42,95 euro (middels afschrijving van een bankrekening ten name van [benadeelde 3] (nr. [rekeningnummer] )), in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich heeft uitgegeven als rechtmatig gebruiker/eigenaar van een bankrekening en/of het geld staande op een rekening met nummer [rekeningnummer] van de ING bank op naam van [benadeelde 3]

- door via internet als ware hij, verdachte, die [benadeelde 3] , een eenmalige machtiging af te geven aan [datingwebsite] om een een geldbedrag van 42,95 euro af te schrijven van voormeld rekeningnummer op naam van [benadeelde 3] ter betaling aan [datingwebsite] (van een zogenaamd full membership/ordernummer [kenmerk] en/of aangevraagd via internet/via emailadres [naam] hotmail.com) ter betaling van een door verdachte (zelf) aan [datingwebsite] verschuldigd geldbedrag en/of waarna voormeld geldbedrag van voormelde ING rekening ten name van [benadeelde 3] rekeningnummer [rekeningnummer] werd geïnd/afgeschreven en/of

- door (via internet), als ware hij, verdachte, die [benadeelde 3] , voormeld rekeningnummer op te geven (aan [datingwebsite] ) als zijnde de rekening waarvan het door verdachte verschuldigde bedrag aan [datingwebsite] van 42,95 euro mocht worden afgeschreven en/of op die wijze onrechtmatig opdracht/machtiging heeft gegeven en/of onrechtmatig toestemming heeft gegeven een geldbedrag van 42,95 euro over te schrijven van voormelde bankrekening ten name van [benadeelde 3] naar een rekening van [datingwebsite] ter betaling van een zogenaamd full membership/ordernummer [kenmerk] (verschuldigd door verdachte zelf en/of aangevraagd via internet/per email [naam] hotmail.com) waarna voormeld bedrag (door [datingwebsite] ) werd geïnd/afgeschreven van voormelde (ING)bankrekening ten name van [benadeelde 3] , waardoor en/of ING bank werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

5 primair:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2011 tot en met de maand december 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [naam gemeente] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een zogenaamde groene kaart (ten name van mevrouw [benadeelde 3] / betreffende een auto [kenteken] ) en/of een bankafschrift ten name van mevrouw [benadeelde 3] (rekeningnummer [rekeningnummer] /gedateerd 18/7/2011), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

6:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2011 tot en met 22 juli 2011 te [plaats] en/of elders in Nederland, althans in Nederland, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 4] en/of ING bank heeft bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 17,50 euro (middels afschrijving van een bankrekening ten name van [benadeelde 4] (nr. [rekeningnummer] ), in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich heeft uitgegeven als rechtmatig gebruiker/eigenaar van een bankrekening en/of het zich daarop bevindende geld met nummer [rekeningnummer] van de ING bank op naam van [benadeelde 4]

- door, via internet, als ware hij, verdachte die [benadeelde 4] , een eenmalige machtiging af te geven aan [online uitgever] [plaats] om een geldbedrag van 17,50 euro te innen/af te schrijven van voormeld rekeningnummer op naam van [benadeelde 4] ter betaling van een inschrijving/lidmaatschap bij [datingsite] (aangevraagd via internet/mailadres [naam] hotmail.nl), welk bedrag was verschuldigd door verdachte zelf en/of waarna voormeld bedrag van de (ING) rekening op naam van [benadeelde 4] met voormeld rekeningnummer werd afgeschreven/geïnd en/of

- door, via internet, als ware hij, verdachte die [benadeelde 4] , voormeld rekeningnummer op te geven als zijnde de rekening waarvan het door verdachte verschuldigde bedrag van 17,50 euro aan [online uitgever] mocht worden afgeschreven en/of op die wijze onrechtmatig opdracht/machtiging heeft gegeven en/of onrechtmatig toestemming heeft gegeven een geldbedrag van 17,50 euro over te schrijven van voormelde bankrekening op naam van [benadeelde 4] naar een rekening van [online uitgever] [plaats] ter betaling van een inschrijving lidmaatschap (aangemeld via internet met emailadres [naam] hotmail.nl) waarna voormeld bedrag werd afgeschreven/geïnd van voormelde (ING)bankrekening, waardoor [benadeelde 4] en/of ING bank werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

8 meer subsidiair:
hij in of omstreeks de periode van de maand juni 2011 tot en met de maand december 2011 te [plaats] , in elk geval in de gemeente [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

-een autosleutel (Skoda/behorende bij een auto, Skoda [kenteken] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5] en/of [leasebedrijf] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of

-4, althans een aantal sleutels (waaronder o.a. sleutels van de woning [adres] , afkomstig van [benadeelde 5] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten door vinding, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 1 primair en 5 primair bewezen verklaarde levert op, telkens:

diefstal.

het onder 2 primair bewezen verklaarde levert op:

diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels.

het onder 3 primair bewezen verklaarde levert op:

diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels.

het onder 4 en 6 bewezen verklaarde levert op, telkens:

oplichting.

het onder 8 meer subsidiair bewezen verklaarde levert op:

verduistering.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een groot aantal vermogensdelicten. Artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht is van toepassing in verband met een veroordeling waarbij een zeer lange vrijheidsstraf is opgelegd. Een deels voorwaardelijke gevangenisstraf zoals door de advocaat-generaal geëist, komt daarom naar het oordeel van het hof thans niet in aanmerking. In de onderhavige zaak is bovendien sprake van een ernstige termijnoverschrijding waarmee rekening dient te worden gehouden bij de hoogte van de op te leggen straf. De ernst en veelvoud van de feiten rechtvaardigen in beginsel en gelet op artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden. Gelet evenwel op de overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep, zal het hof volstaan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 57, 63, 310, 311, 321 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de vrijspraak ter zake van het onder 7 primair, 7 subsidiair en 7 meer subsidiair ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart het openbaar ministerie ontvankelijk in de strafvervolging.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 8 primair en 8 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4, 5 primair, 6 en 8 meer subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4, 5 primair, 6 en 8 meer subsidiair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan [benadeelde 1] van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven

- laptoptas Asus;.

Gelast de teruggave aan [benadeelde 3] van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een ING bankafschrift;

- een groene kaart;.

Gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een briefje;

- een boek;.

Gelast de teruggave aan [betrokkene 1] van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven

- legitimatiebewijs;.

Gelast de teruggave aan [betrokkene 2] van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven

- salarisstrook t.n.v. [betrokkene 2] ;.

Gelast de teruggave aan [benadeelde 5] van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven

- Skoda autosleutel;.

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende(n) van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven

- map met allerlei stukken..

Aldus gewezen door

mr. R. van den Heuvel, voorzitter,

mr. A. van Waarden en mr. R.H. Koning, raadsheren,

in tegenwoordigheid van J.R.M. Roetgerink, griffier,

en op 28 juli 2015 ter openbare terechtzitting uitgesproken.