Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2015:5154

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
09-07-2015
Datum publicatie
16-10-2015
Zaaknummer
200.135.213
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hersteluitspraak van ECLI GHARL:2015:1618

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.135.213

(zaaknummer rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, 233645)

beslissing op verzoek ex artikel 31 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het hof heeft in de zaak [verzoeker]/[verweerster] op 5 maart 2015 een beschikking gegeven.

Het hof heeft kennis genomen van een verzoek van mr. D.H. Stibbe bij brief van 1 juni 2015 namens de man om een aantal kennelijke schrijffouten/rekenfouten te verbeteren. Het gaat daarbij om de niet in aanmerking genomen pensioenpremie van € 4.537,- per jaar bij de bepaling van de draagkracht van de man, de in aanmerking te nemen zorgkosten en het rekening houden met het fiscaal voordeel in verband met betaling van kinderalimentatie.

De vrouw is in de gelegenheid gesteld op dit verzoek te reageren. Bij brief van 16 juni 2015 heeft mr. M.P.L.M. Buijsrogge namens de vrouw verklaard geen bezwaar te hebben tegen inwilliging van het verzoek echter slechts voor zover dat betrekking heeft op het in aanmerking nemen van de pensioenpremie.

Het hof is van oordeel dat er sprake is van een kennelijke rekenfout die zich voor eenvoudig herstel leent en wijst het verzoek toe wat betreft het in aanmerking nemen van de pensioenpremie van € 4.537,- per jaar en de zorgkosten (kinderalimentatie en zorgkorting) van € 649,97 per maand.

Het hof bepaalt dat waar in rechtsoverweging 3.4 staat
Het inkomen van de man bedraagt blijkens de salarisspecificaties van januari, juni en juli 2014 € 8.290,29 bruto per maand, te vermeerderen met vakantietoeslag
dit wordt gewijzigd in
Het inkomen van de man bedraagt blijkens de salarisspecificaties van januari, juni en juli 2014 € 8.290,29 bruto per maand, te vermeerderen met vakantietoeslag en te verminderen met de pensioenpremie van € 4.537,- per jaar.”

Het hof bepaalt voorts dat waar in rechtsoverweging 5.1 staat
Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft de vrouw haar incidentele grief dat er sprake is van een dubbeltelling omdat de rechtbank de kinderalimentatie van € 550,- per maand heeft verhoogd met een bedrag van € 99,79 per maand ingetrokken.
dit wordt gewijzigd in

Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft de vrouw haar incidentele grief dat er sprake is van een dubbeltelling omdat de rechtbank de kinderalimentatie van € 550,- per maand heeft verhoogd met een bedrag van € 99,79 per maand ingetrokken, zodat aan zorgkosten bij de bepaling van de draagkracht van de man een bedrag van € 649,79 per maand in aanmerking dient te worden genomen.


Het hof stelt vast dat de kennelijke rekenfout tevens doorwerkt in de door het hof aan die beschikking gehechte draagkrachtberekeningen en in het dictum van de beschikking waarin de door de man te betalen bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de vrouw is vastgesteld.

Het hof heeft twee berekeningen van de draagkracht van de man gemaakt en aan deze herstelbeschikking gehecht. Deze draagkrachtberekeningen treden in de plaats van de draagkrachtberekeningen die aan de beschikking waarvan herstel is verzocht zijn gehecht.

Het hof bepaalt ten slotte dat waar in het dictum staat

bepaalt dat de man aan de vrouw als bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud met ingang van 23 januari 2014 tot 28 maart 2014 € 1.391,- per maand en met ingang van 28 maart 2014 € 891,- per maand zal betalen, de toekomstige termijnen telkens bij vooruitbetaling te voldoen
dit wordt gewijzigd in

bepaalt dat de man aan de vrouw als bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud met ingang van 23 januari 2014 tot 28 maart 2014 € 954,- per maand en met ingang van 28 maart 2014 € 454,- per maand zal betalen, de toekomstige termijnen telkens bij vooruitbetaling te voldoen

Deze verbeteringen worden aangebracht op de minuut.

Wijst het verzoek voor het overige af.

Voor het overige blijft de beschikking, ook wat betreft de datum van uitspraak, geheel in stand.

Deze beslissing is gegeven door mrs. A. Smeeïng-van Hees, R. Feunekes en M.S. van Gaalen, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 9 juli 2015.