Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2015:5098

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
09-07-2015
Datum publicatie
09-07-2015
Zaaknummer
703-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 89 juncto 90 vierde lid Sv tot verrekening (“tijd voor tijd”) toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN,

LOCATIE LEEUWARDEN

Beschikking d.d. 9 juli 2015 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, meervoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 89 juncto artikel 90, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) van:

[verzoeker]

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [woonadres],

in deze zaak woonplaats kiezende bij na te noemen advocaat,

verschenen in persoon en bijgestaan door zijn advocaat mr. L. de Leon, advocaat te Utrecht.

De inhoud van het verzoek

Het verzoek strekt ertoe dat de rechter, in plaats van een schadevergoeding toe te kennen voor ten onrechte ondergaan voorarrest, zal beschikken dat de dagen die verzoeker als gewezen verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht geheel in mindering zullen worden gebracht bij de tenuitvoerlegging van een uit anderen hoofde opgelegde onherroepelijke vrijheidsstraf, te weten een gevangenisstraf die verzoeker is opgelegd bij arrest van het hof van 30 januari 2013 in de zaak met parketnummer 24-002363-10 en die door de Hoge Raad bij arrest van 7 april 2015 is verminderd in die zin dat deze 21 maanden beloopt.

De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 25 juni 2015 gehoord de advocaat-generaal, alsmede verzoeker en diens advocaat.

Voorts heeft het hof heeft gezien de stukken, waaronder het verzoekschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken.

De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het navolgende gebleken:

- Tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, ook wel werd aangeduid met de naam "[strafzaak1]", die in eerste aanleg is behandeld onder parketnummer

19-830008-09 door de rechtbank Assen en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-001628-10 door het gerechtshof Leeuwarden;

- Verzoeker heeft in het kader van deze zaak 325 dagen in voorlopige hechtenis doorgebracht

- Verzoeker is bij arrest van voormeld hof d.d. 23 mei 2012 vrijgesproken van het feit waar de voorlopige hechtenis betrekking op had. Dit arrest is onherroepelijk geworden op 6 juni 2012. Deze strafzaak tegen verzoeker is dus geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.

- Verzoeker heeft ten gevolge van voormelde detentie schade geleden.

- Tegen verzoeker is tevens een strafzaak aanhangig geweest, ook wel werd aangeduid met de naam "[strafzaak2]", die in eerste aanleg is behandeld onder parketnummer 19-997500-07 door de rechtbank Assen en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-002363-10 door het gerechtshof Leeuwarden.

- Het hof heeft verzoeker in deze zaak bij arrest van 30 januari 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 22 maanden.

- Dit arrest van het hof is onherroepelijk geworden door het arrest van 7 april 2015 van de Hoge Raad. In dit arrest heeft de Hoge Raad het arrest van het hof vernietigd, maar uitsluitend voor wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf en deze gevangenisstraf verminderd in die zin dat deze 21 maanden beloopt.

- Verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend.

De advocaat-generaal heeft het standpunt ingenomen dat hij zich er in kan vinden indien de tijd die verzoeker in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht in de zaak met parketnummer 24-001628-10 ("[strafzaak1]"), te weten 325 dagen, in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het arrest in de zaak met parketnummer 24-002363-10 ("[strafzaak2]").

Het hof is van oordeel, alle omstandigheden in aanmerking genomen, dat gronden van billijkheid aanwezig zijn om de tijd die verzoeker in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht in de zaak met parketnummer 24-001628-10 ("[strafzaak1]"), te weten 325 dagen, in mindering te brengen bij de tenuitvoerlegging van het arrest in de zaak met parketnummer 24-002363-10 ("[strafzaak2]").

De beschikking

Het hof:

beveelt dat de tijd die verzoeker in de zaak met parketnummer 24-001628-10 ("[strafzaak1]") in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht (325 dagen) in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de aan verzoeker uit anderen hoofde in de zaak met parketnummer 24-002363-10 ("[strafzaak2]") opgelegde vrijheidsstraf.

Aldus gegeven door mr. Beswerda als voorzitter, mrs. De Witt en Fuhler, in tegenwoordigheid van mr. Arntz als griffier, en ondertekend door de voorzitter en de griffier voornoemd.