Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:9912

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
22-12-2014
Datum publicatie
22-12-2014
Zaaknummer
21-007342-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-007342-13

Uitspraak d.d.: 22 december 2014

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 9 september 2013 met parketnummer 16-711061-10 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats].

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 8 december 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. B.C. Swier, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

a) 24 juli 2009 tot en met 31 december 2009 en/of

b) 1 januari 2010 tot en met 4 mei 2010

te Braambrugge en/of Driebergen-Rijsenburg in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 10 foto('s) en/of 10 videobestanden en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en)

a) verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad en/of

b) verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeelding(en) heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit

- het in de mond (laten) nemen van de penis van een volwassen man en/of een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man en/of door een volwassen vrouw en/of een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (Ovj 01 en/of Ovj 02 en/of Ovj 06 en/of Ovj 08 en/of Ovj 09 op pagina 180, 182, 183 van het proces-verbaal en/of film 03 en/of film 04 en/of film 05 en/of film 07 en/of film 10 op pagina 3 van 5, 4 van 5, 5 van 5 van het aanvullend proces-verbaal van bevindingen (multimedia)) en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (nummer Ovj 03 en/of Ovj 04 en/of Ovj 07 en/of Ovj 10 op pagina 180, 181, 182, 183 van het proces-verbaal en/of film 09 op pagina 5 van 5 van het aanvullend proces-verbaal van bevindingen (multiemedia)) en/of

- het (laten) vasthouden van de stijve penis van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt door een perso(o)(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (Ovj 05 op pagina 181 van het proces-verbaal) en/of

- het (laten) vasthouden van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man en/of (vervolgens) op en neer gaande bewegingen maakt (film 01 op pagina 2 van 5 van het aanvullend proces-verbaal van bevindingen (multimedia)) en/of

- het anaal penetreren (met de penis) door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (film 02 en/of film 05 en/of film 08 en/of film 10 op pagina 3 van 5, 4 van 5, 4 van 5 van het aanvullend proces-verbaal van bevindingen (multimedia)) en/of

- het in opeenvolgende filmfragmenten ontdoen van hun kleding en/of (vervolgens) het vasthouden van de stijve penis door zichzelf van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (film 06 op pagina 4 van 5 van het aanvullend proces-verbaal van bevindingen (multimedia))

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Naar het oordeel van het hof is de toedracht rond het tenlastegelegde feit – kort gezegd: samen met een ander kinderpornografisch materiaal in bezit hebben dan wel verspreiden – niet helder geworden. Niet is duidelijk geworden wie de afbeeldingen en films heeft gedownload en hoe en wanneer deze zijn gedownload. Evenmin kan worden vastgesteld hoe lang de bestanden op de gegevensdragers hebben gestaan en of deze op een voor de verdachte toegankelijke plaats waren opgeslagen. Reeds daarom komt het hof niet tot een bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit.

Gelet op de hierna te nemen beslissing zal het hof de door de raadsman gevoerde verweren met betrekking tot het voorbereidend onderzoek onbesproken laten.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Aldus gewezen door

mr. M. Otte, voorzitter,

mr. M. Keppels en mr. J.W. Rijkers, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. I.I.D. Leene, griffier,

en op 22 december 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.