Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:9735

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
16-12-2014
Datum publicatie
16-12-2014
Zaaknummer
21-003169-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Gierput-zaak. Geen schuld aan het tenlastegelegde zwaar lichamelijk letsel. Vrijspraak.

Het hof stelt voorop dat niet iedere nalatigheid tot bewezenverklaring van de tenlastegelegde schuld kan leiden, maar dat daarvoor een min of meer grove of aanmerkelijke mate van nalatigheid, onvoorzichtigheid of onachtzaamheid vereist is. Of daarvan sprake is moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het concrete geval, waar bij betrokken worden de mate van voorzienbaarheid van schade, de te verwachten ernst daarvan en de aard van de getroffen of te treffen veiligheidsmaatregelen.

Het is van algemene bekendheid dat ook van een voormalig in gebruik zijnde boerenerf een zeker risico uitgaat voor spelende kinderen. Daartoe moet ook de aanwezigheid van een afgesloten gierkelder gerekend worden. Voor verdachte was evenwel niet voorzienbaar dat het driejarige slachtoffer aan het toezicht van zijn moeder zou ontsnappen en dat het kans zou zien de plaat – met verzwaring – te verschuiven of anderszins te verplaatsen. Weliswaar heeft verdachte nagelaten ervoor te zorgen dat de kunststofplaat zodanig gefixeerd was dat verschuiving onmogelijk was, dan wel de huurders van het weiland tijdig te waarschuwen voor de provisorische afdekking als hierboven bedoeld, maar dat verzuim is niet van een zodanig gewicht dat het grove of aanmerkelijke schuld oplevert aan het zwaar lichamelijk letsel van het slachtoffer, zoals tenlastegelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-003169-14

Uitspraak d.d.: 16 december 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Overijssel van 8 mei 2014 met parketnummer 08-955582-13 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 2 december 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en haar raadsvrouw, mr. J.A.A.M. Rupert, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het in hoger beroep de zaak moet berechten op grond van een gewijzigde tenlastelegging en zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep- tenlastegelegd dat:

zij op of omstreeks 17 maart 2013 te Haaksbergen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, grovelijk, althans aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of onvoorzichtig en/of nalatig is geweest in het (deugdelijk) afdekken van de (kapotte deksel van de)gierput en/of (waarbij) zij (verdachte) en/of haar mededader(s) de huurder(s) (welke gebruik maakt(en) van het erf van verdachte en/of diens mededader(s)) niet heeft ingelicht over het ontbreken van de/een (deugdelijk) deksel van voornoemde gierput, waardoor het aan haar schuld te wijten is geweest dat [slachtoffer] in betreffende gierput is gevallen, waardoor hij zwaar lichamelijk letsel, te weten, hersenletsel heeft bekomen, althans zodanig lichamelijk letsel dat daaruit (tijdelijke) ziekte is ontstaan;

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het hof stelt daarbij voorop dat niet iedere nalatigheid tot bewezenverklaring van de tenlastegelegde schuld kan leiden, maar dat daarvoor een min of meer grove of aanmerkelijke mate van nalatigheid, onvoorzichtigheid of onachtzaamheid vereist is. Of daarvan sprake is moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het concrete geval, waar bij betrokken worden de mate van voorzienbaarheid van schade, de te verwachten ernst daarvan en de aard van de getroffen of te treffen veiligheidsmaatregelen.

In dit geval is van belang dat de betonnen plaat die de opening van de voormalige gierkelder afdekte enige dagen voor het ongeval door de zoon van verdachte was kapotgereden. In afwachting van de vervanging van die plaat was de opening provisorisch afgesloten met een kunststofplaat. Deze was volgens verdachte en haar echtgenoot verzwaard met een brok puin, bestaande uit enige bakstenen, die van een nabijgelegen muurtje afkomstig waren. Onderzoek naar dat brok puin, dat – naar valt aan te nemen – ook in de gierkelder is gevallen heeft kennelijk niet plaatsgevonden.

De kelder ligt tussen het erf van het vroegere boerenbedrijf en een weiland en is daarvan aan drie kanten door een draadafzetting gescheiden en aan de voorzijde door een geul. Verdachte was ermee bekend dat de huurder van het weiland soms de kinderen meenam en dat die af en toe ook op het erf kwamen.

Het is van algemene bekendheid dat ook van een voormalig in gebruik zijnde boerenerf een zeker risico uitgaat voor spelende kinderen. Daartoe moet ook de aanwezigheid van een afgesloten gierkelder gerekend worden. Voor verdachte was evenwel niet voorzienbaar dat het driejarige slachtoffer aan het toezicht van zijn moeder zou ontsnappen en dat het kans zou zien de plaat – met verzwaring – te verschuiven of anderszins te verplaatsen. Weliswaar heeft verdachte nagelaten ervoor te zorgen dat de kunststofplaat zodanig gefixeerd was dat verschuiving onmogelijk was, dan wel de huurders van het weiland tijdig te waarschuwen voor de provisorische afdekking als hierboven bedoeld, maar dat verzuim is niet van een zodanig gewicht dat het grove of aanmerkelijke schuld oplevert aan het zwaar lichamelijk letsel van [slachtoffer], zoals tenlastegelegd.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Aldus gewezen door

mr. P.R. Wery, voorzitter,

mr. H. Abbink en mr. P. van Kesteren, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. A.C. Wormgoor, griffier,

en op 16 december 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 16 december 2014.

Tegenwoordig:

mr. P. van Kesteren, voorzitter,

mr. A.C.L. van Holland, advocaat-generaal,

mr. N.D. Mavus-ten Elshof, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.