Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:9460

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
09-12-2014
Datum publicatie
09-12-2014
Zaaknummer
21-002703-14
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2015:3271, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Overvallen in Almelo, Zutphen en Hengelo. Medeplegen of medeplichtigheid. Begin van uitvoering. Vrijwillige terugtred medepleger.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002703-14

Uitspraak d.d.: 9 december 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van 29 april 2014 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 08-951101-13 en 08-760012-14, tegen

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag],

thans verblijvende in Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 21 oktober 2014, 25 november 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. Y. Moszkowicz, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg- tenlastegelegd dat:

Zaak met parketnummer 08-951101-13:

1.

hij op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk

te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld[betrokkene 1] (werkzaam in

cafetaria [bedrijf 1]) heeft gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid geld en/of een

hoeveelheid rookartikelen, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan[benadeelde 1] en/of cafetaria [bedrijf 1], in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld

hierin bestond(en) dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) voornoemde cafetaria

is/zijn binnengegaan en/of de, in voornoemde cafetaria aanwezige, klanten (o.m.

[betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4] en/of [betrokkene 5]) en/of een

medewerkster [betrokkene 6] tegen een muur en/of op de grond heeft/hebben laten

zitten en/of liggen en/of (daarbij) dreigend/dwingend heeft/hebben gezegd: “Ga liggen”

en/of (daarbij) een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp,

dreigend/dwingend in de richting van voornoemde klanten heeft/hebben gericht en/of

gericht gehouden en/of achter de toonbank is/zijn gegaan en/of (daarbij) een mes, althans

een steekvoorwerp, heeft/hebben getoond aan voornoemde [betrokkene 1];

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[medeverdachte 1], althans een persoon en/of (een) ander(en) op of omstreeks 10 augustus

2013 te Almelo tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met

het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld

en/of bedreiging met geweld [betrokkene 1] (werkzaam in cafetaria [bedrijf 1]) heeft

gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid rookartikelen,

in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan[benadeelde 1] en/of

cafetaria [bedrijf 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of diens

mededader(s), en/of aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld

hierin bestond(en) dat die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) voornoemde cafetaria is/zijn

binnengegaan en/of de, in voornoemde cafetaria aanwezige, klanten (om. [betrokkene 2]

en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4] en/of [betrokkene 5]) en/of een medewerkster

[betrokkene 6] tegen een muur en/of op de grond heeft/hebben laten zitten en/of liggen

en/of (daarbij) dreigend/dwingend heeft/hebben gezegd: “Ga liggen” en/of (daarbij) een

pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, dreigend/dwingend in de

richting van voornoemde klanten heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of

achter de toonbank is/zijn gegaan en/of (daarbij) een mes, althans een steekvoorwerp,

heeft/hebben getoond aan voornoemde [betrokkene 1], tot en/of bij het plegen van welk misdrijf

verdachte op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo en/of elders in Nederland

opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk

behulpzaam is geweest door opzettelijk met een door hem bestuurde auto die [medeverdachte 1]

en/of diens mededader(s) naar en/of van de plaats des misdrijfs te vervoeren;

2.

hij op of omstreeks 13 juni 2013 te Zutphen tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld[betrokkene 7] heeft gedwongen tot de

afgifte van een geldbedrag, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan [bedrijf 2] tankstations, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en)

dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) met een zonnebril op en/of met een capuchon

over het hoofd, althans met gezichtsverhullende kleding, het tankstation [bedrijf 2]

(gevestigd aan [vestigingsplaats 1]) , waar die [betrokkene 7] op dat moment werkzaam

was, heeft/hebben betreden en/of vervolgens naar de balie is/zijn gelopen en/of een

pistool althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getrokken en/of

deze aan die [betrokkene 7] getoond en/of een tas/zak naar die [betrokkene 7] heeft/hebben gegooid en/of dat

pistool/voorwerp op die [betrokkene 7] heeft/hebben gericht (gehouden) en/of (daarbij) op

dwingende/dreigende toon tegen die [betrokkene 7] heeft/hebben gezegd: “Doe het geld in de zak”

en/of op luide/agressieve toon tegen die [betrokkene 7] heeft/hebben gezegd: “Schiet op” en/of

“Meer geld in de zak” , althans woorden van gelijke aard of strekking;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[medeverdachte 1], althans een persoon, en/of (een) ander(en) op of omstreeks 13 juni 2013 te

Zutphen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of

bedreiging met geweld[betrokkene 7] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag, in elk

geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 2] tankstations, in elk

geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of en/of diens mededader(s) en/of

aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die

[medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) met een zonnebril op en/of met een capuchon over het

hoofd, althans met gezichtsverhullende kleding, het tankstation [bedrijf 2] (gevestigd aan

[vestigingsplaats 1]) , waar die [betrokkene 7] op dat moment werkzaam was, heeft

betreden en/of vervolgens naar de balie is gelopen en/of een pistool althans een op een

vuurwapen gelijkend voorwerp heeft getrokken en/of deze aan die [betrokkene 7] getoond en/of een

tas/zak naar die [betrokkene 7] heeft gegooid en/of dat pistool/voorwerp op die [betrokkene 7] heeft gericht

(gehouden) en/of (daarbij) op dwingende/dreigende toon tegen die [betrokkene 7] heeft gezegd:

‘Doe het geld in de zak” en/of op luide/agressieve toon tegen die [betrokkene 7] heeft gezegd:

“Schiet op” en/of “Meer geld in de zak” , althans woorden van gelijke aard of strekking,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 13juni 2013 te

Zutphen en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen

heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk die [medeverdachte 1] en/of

diens mededader(s) met een door hem bestuurde auto naar en vanaf de plaats des

misdrijfs te vervoeren.Zaak met parketnummer 08-760012-14 (gevoegd):

1.

A.

hij op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een

of meer (andere) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan[betrokkene 8] en/of

cafetaria [bedrijf 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen

vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen

[betrokkene 8] en/of [betrokkene 10], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden

en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan

zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te

verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen,

- de cafetaria van die [betrokkene 8] ([vestigingsplaats 2]) door middel van Streetview heeft/hebben bekeken en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die

cafetaria en/of

- ( een) mes(sen) en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die[betrokkene 8] en/of [betrokkene 10] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is/zijn binnengegaan en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, uit zijn/hun kleding heeft/hebben gepakt en/of heeft/hebben

vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 A geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[medeverdachte 1], althans een persoon, en/of (een) andere(n), op of omstreeks 10 augustus

2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een of meer (andere) goed(eren),

geheel of ten dele toebehorende aan[betrokkene 8] en/of cafetaria [bedrijf 3], in elk geval aan

een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of die perso(o)n(en) en/of aan verdachte

en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te

doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen

[betrokkene 8] en/of [betrokkene 10], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden

en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan

zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te

verzekeren,

- de cafetaria van die [betrokkene 8] ([vestigingsplaats 2]) door middel van Streetview heeft/hebben bekeken en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die

cafetaria en/of

- ( een) mes(sen) en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die[betrokkene 8] en/of [betrokkene 10] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is/zijn binnengegaan en/of een pistool, althans een op een vuurwapen

gelijkend voorwerp, uit zijn/hun kleding heeft/hebben gepakt en/of heeft/hebben

vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 10 augustus 2013 te

Almelo en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichting

heeft verschaft en/op opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk met een door

hem bestuurde auto die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) naar en/of van de plaats des

misdrijfs te vervoeren;

en/of

B.

hij op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld[betrokkene 8] en/of [betrokkene 10] te dwingen tot de

afgifte van geld en/of een of meer (andere) goed(eren), in elk geval van enig goed, geheel

of ten dele toebehorende aan[betrokkene 8] en/of cafetaria [bedrijf 3], in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met voormeld oogmerk,

- de cafetaria van die [betrokkene 9] ([vestigingsplaats 2]) door middel van Streetview heeft/hebben bekeken en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die

cafetaria en/of

- ( een) mes(sen) en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die[betrokkene 8] en/of [betrokkene 10] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is/zijn binnengegaan en/of een pistool, althans een op een vuurwapen

gelijkend voorwerp, uit zijn/hun kleding heeft/hebben gepakt en/of heeft/hebben

vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover het vorenstaande onder 1 B geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[medeverdachte 1], althans een persoon, en/of (een) anderen op of omstreeks 10 augustus 2013

te Almelo ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een)

ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld

[betrokkene 9] en/of [betrokkene 10] te dwingen tot de afgifte van geld en/of een of meer

(andere) goed(eren), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[betrokkene 9] en/of cafetaria [bedrijf 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die

[medeverdachte 1] en/of die pers(o)on(en) en/of aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld

en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte 1] en/of een of meer

van zijn mededader(s), althans alleen

- de cafetaria van die [betrokkene 9] ([vestigingsplaats 2]) door middel van Streetview heeft/hebben bekeken en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die

cafetaria en/of

- ( een) mes(sen) en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die[betrokkene 8] en/of [betrokkene 10] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is/zijn binnengegaan en/of een pistool, althans een op een vuurwapen

gelijkend voorwerp, uit zijn/hun kleding heeft/hebben gepakt en/of heeft/hebben

vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 10 augustus 2013 te

Almelo en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichting

heeft verschaft en/op opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk met een door

hem bestuurde auto die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) naar en/of van de plaats des

misdrijfs te vervoeren;

2.

A.

hij op of omstreeks 07 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering

van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te

nemen geld en/of een of meer (andere) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan

[betrokkene 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen

vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die

[betrokkene 11], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of

gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn

mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te

verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- ( meermalen) de woning van die [betrokkene 11] ([woonplaats]) heeft/hebben afgelegd en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die

woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft/hebben verscholen en/of

- ( een) mes(sen) en/of touw en/of ander bindmateriaal met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [betrokkene 11] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [betrokkene 11] ([woonplaats]) heeft/hebben aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 A geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[medeverdachte 1], althans een persoon, en/of (een) anderen op of omstreeks 07 augustus 2013

te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen

misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een of meer (andere)

goed(eren), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[betrokkene 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die R.D. [medeverdachte 1]

en/of die perso(o)n(en) en/of zijn mededader(s) en/of aan verdachte, en daarbij die

voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen

van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [betrokkene 11], te plegen met het

oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij

betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht

mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

- ( meermalen) de woning van die [betrokkene 11] ([woonplaats]) heeft/hebben afgelegd en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die

woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft/hebben verscholen en/of

- ( een) mes(sen) en/of touw en/of ander bindmateriaal met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [betrokkene 11] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [betrokkene 11] ([woonplaats]) heeft/hebben aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 07 augustus 2013 te

Hengelo, gemeente Hengelo (O), en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid,

middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

opzettelijk met een door hem bestuurde auto die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) naar

en/of van de plaats des misdrijfs te vervoeren;

en/of

B.

hij op of omstreeks 07 augustus2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering

van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [betrokkene 11] te dwingen

tot de afgifte van geld en/of (een) goed(eren), in elk geval van enig goed, geheel of ten

dele toebehorende aan die [betrokkene 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s), met voormeld oogmerk

- ( meermalen) de woning van die [betrokkene 11] ([woonplaats]) heeft/hebben afgelegd en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die

woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft/hebben verscholen en/of

- ( een) mes(sen) en/of touw en/of ander bindmateriaal met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [betrokkene 11] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [betrokkene 11] ([woonplaats]) heeft/hebben aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 B geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAR, terzake van

[medeverdachte 1], althans een persoon, en/of (een) anderen op of omstreeks 07 augustus 2013

te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om

zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging

met geweld [betrokkene 11], te dwingen tot de afgifte van geld en/of een of meer

(andere) goed(eren), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

die [betrokkene 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of die

perso(o)(nen) en/of zijn mededader(s) en/of aan verdachte, welk geweld e/of welke

bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s)

- ( meermalen) de woning van die [betrokkene 11] ([woonplaats]) heeft/hebben afgelegd en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die

woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft/hebben verscholen en/of

- ( een) mes(sen) en/of touw en/of ander bindmateriaal met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [betrokkene 11] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [betrokkene 11] ([woonplaats]) heeft/hebben aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 07 augustus 2013 te

Hengelo, gemeente Hengelo (O), en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid,

middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

opzettelijk met een door hem bestuurde auto die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) naar

en/of van de plaats des misdrijfs te vervoeren.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Algemene overweging

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het tenlastegelegde wordt weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen.

Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Gevoerde verweren

De raadsman heeft betoogd dat de verklaringen van medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2], in zoverre deze belastend zijn voor verdachte, als kennelijk leugenachtig dienen te worden beschouwd, nu zij hun verklaringen bij de politie ( of rechter-commissaris) continu hebben gewijzigd. Zij spreken zichzelf op diverse punten tegen en spreken ook de verklaringen van elkaar tegen. De politieverklaringen van de beide medeverdachten mogen om die reden niet voor het bewijs worden gebruikt.

Voorts is de verdediging van mening dat, indien het hof tot een bewezenverklaring komt, de bijdrage van verdachte bij alle tenlastegelegde feiten gekwalificeerd dient te worden als medeplichtigheid in plaats van medeplegen.

De raadsman heeft ten aanzien van de poging overval op cafetaria [bedrijf 3] en de woning aan de [woonplaats] tevens bepleit dat geen sprake was van een strafbare poging, nu de gedragingen van de medeverdachte(n) niet naar hun uiterlijke verschijningsvorm gekwalificeerd kunnen worden als zijnde gericht op de voltooiing van het misdrijf.

Bijzondere overwegingen

Geloofwaardigheid verklaringen medeverdachten

Het hof overweegt dat, in zoverre de verklaringen van de medeverdachten uiteenlopen dit de kern van de bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten niet raakt. Daarnaast is het hof van oordeel dat de verklaringen van de medeverdachten, in zoverre deze voor verdachte belastend zijn, worden ondersteund door de overige in het dossier aanwezige bewijsmiddelen.

Medeplegen of medeplichtigheid

Voor wat betreft de stelling van de verdediging dat er geen sprake was van medeplegen omdat er geen sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking, merkt het hof op dat de voor medeplegen vereiste bewuste en nauwe samenwerking kan blijken uit voorafgaande al dan niet stilzwijgende afspraken, de onderlinge taakverdeling, de aanwezigheid van de verdachte ten tijde van het delict en het zich niet distantiëren van de gepleegde feiten.

Het hof is van oordeel dat uit de bewijsmiddelen en de onderstaande overwegingen volgt dat de rol van verdachte dermate was dat sprake is van medeplegen ten aanzien van alle tenlastegelegde feiten.

1. Overval cafetaria [bedrijf 1]

Medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebben de overval op cafetaria [bedrijf 1] bekend en hebben dienaangaande een belastende verklaring afgelegd over zichzelf en over de rol van verdachte. Verdachte heeft verklaard dat hij als bestuurder [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] naar Almelo heeft gereden en hen later weer naar de woning van [medeverdachte 1] heeft vervoerd. Uit de bewijsmiddelen volgt voorts dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] voor de overval andere kleding hebben aangetrokken en dat zij via Google hebben gezocht naar geschikte cafetaria’s in Almelo om te overvallen. Vervolgens zijn zij door verdachte in zijn auto naar Almelo gebracht. [medeverdachte 2] heeft verklaard dat verdachte door [medeverdachte 1] verteld werd dat ze een overval zouden gaan plegen op een cafetaria. Verdachte gebruikte een navigatiesysteem om naar de Violierstraat in Almelo te rijden. De auto is, nadat verdachten een paar keer langs de cafetaria’s aan de Violierstraat ([bedrijf 1] en [bedrijf 3]) waren gereden en verdachte daarbij had gewezen op camera’s aan de overzijde van cafetaria [bedrijf 1], in de nabijheid van cafetaria [bedrijf 3] geparkeerd. Uit de verklaring van [medeverdachte 1] blijkt voorts dat verdachte [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] na de poging tot overval op cafetaria [bedrijf 3] meerdere malen heeft aangespoord om de overval op [bedrijf 1] te plegen, omdat hij anders voor niets zou zijn gereden. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebben vervolgens de overval gepleegd, waarna zij in de auto van verdachte naar Hengelo zijn gereden en de buit met z’n drieën hebben verdeeld.

2. Overval tankstation [bedrijf 2]

Medeverdachte [medeverdachte 1] heeft bij de politie een belastende verklaring afgelegd welke -kort gezegd- inhoudt dat verdachte en [medeverdachte 1] samen het plan hebben bedacht om het tankstation te overvallen. Verdachte heeft hierbij kleding, een wapen en een tas verschaft, alsmede het doelwit uitgezocht. Vervolgens hebben beiden in de auto van verdachte rondgereden in Zutphen, onder meer om de plek waar verdachte [medeverdachte 1] zou ophalen na de overval, te bekijken. Verdachte heeft vervolgens [medeverdachte 1] afgezet op een plek nabij het tankstation en hem laterweer opgehaald op de afgesproken plek, Daarna hebben zij de buit verdeeld. Uit het dossier blijkt dat verbalisant Bergman op 13 juni 2013 omstreeks 15:45 uur in Zutphen verdachte heeft zien rijden, terwijl naast hem in de bijrijdersstoel een negroïde man zat met gemillimeterd haar en een zonnebril op. Uit de camerabeelden van het tankstation blijkt dat [medeverdachte 1] aan het door verbalisant Bergman opgegeven signalement voldoet. [medeverdachte 1] heeft hierover bij de politie verklaard dat zij ‘s middags nog een tijd in Zutphen hebben rondgereden en dat het wel kan kloppen dat hij samen met verdachte in diens auto is gezie .

3. Poging overval cafetaria [bedrijf 3] en woning aan de [woonplaats]

Ten aanzien van de tenlastegelegde overval op cafetaria [bedrijf 3] overweegt het hof als volgt. Uit het dossier blijkt dat medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] cafetaria [bedrijf 3] zijn binnengegaan, terwijl verdachte in de auto op hen is blijven wachten. [medeverdachte 2] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] zijn pistool heeft gepakt. Op de beveiligingsbeelden van de cafetaria is die handeling zichtbaar. [medeverdachte 2] heeft vervolgens aan [medeverdachte 1] laten weten dat hij niet over de balie van de cafetaria heen kon springen, waarop [medeverdachte 1] zijn pistool weer heeft weg gestopt en beiden de cafetaria hebben verlaten.

Het hof is gezien het vorenstaande van oordeel dat door zo te handelen sprake is geweest van een begin van uitvoering van een overval op de cafetaria.

Ten aanzien van de tenlastegelegde overval op de woning aan de [woonplaats] overweegt het hof dat zowel [medeverdachte 2] als de getuige [getuige] hebben verklaard over de plannen voor, en de aanwezigheid van verdachte bij, de overval. Zij zijn samen met [medeverdachte 1] en verdachte in de auto van verdachte langs de voornoemde woning gereden, waarna verdachte zijn auto nabij de woning heeft geparkeerd. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn vervolgens naar de woning gelopen, terwijl verdachte in de auto bleef wachten. Volgens de afgesproken rolverdeling zou [medeverdachte 2] aanbellen. Wanneer de deur werd geopend, diende [medeverdachte 2] de bewoner naar de grond te duwen, waarop [medeverdachte 1] hem zou vastbinden. [medeverdachte 2] heeft vervolgens bij de woning aangebeld, terwijl [medeverdachte 1] op korte afstand achter een boom heeft staan wachten. Nadat aangever de deur opendeed en vroeg wat hij daar deed, raakte [medeverdachte 2] in paniek, antwoordde ‘niks’, en is vervolgens weg gelopen. Uit een WhatsApp gesprek van [medeverdachte 2] met zijn vriendin eerder die avond blijkt dat hij voornemens was om samen met een groepje ‘niggers’ een overval te plegen. De verklaringen van [medeverdachte 2] en [getuige] omtrent de aanwezigheid van verdachte worden tevens ondersteund door de historische printgegevens betreffende de telefoon van verdachte, waaruit blijkt dat deze op de pleegdatum te 21.40 uur is gepeild in de omgeving van de woning van aangever.

Het hof is gezien het vorenstaande van oordeel dat, gelet op het hiervoor beschreven gang van zaken, sprake is geweest van een begin van uitvoering van een overval op de woning.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair en 2 primair en in de zaak met parketnummer 08-760012-14 onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Zaak met parketnummer 08-951101-13:

1.

hij op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk

te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld[betrokkene 1] (werkzaam in

cafetaria [bedrijf 1]) heeft gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid geld en/of een

hoeveelheid rookartikelen, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan[benadeelde 1] en/of cafetaria [bedrijf 1], in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte en/of zijn mededader(s), geweld en/of welke bedreiging met geweld

hierin bestond(en) dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) voornoemde cafetaria

is/zijn binnengegaan en/of de, in voornoemde cafetaria aanwezige, klanten (o.m.

[betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4] en/of [betrokkene 5]) en/of een

medewerkster [betrokkene 6] tegen een muur en/of op de grond heeft/hebben laten

zitten en/of liggen en/of (daarbij) dreigend/dwingend heeft/hebben gezegd: “Ga liggen”

en/of (daarbij) een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp,

dreigend/dwingend in de richting van voornoemde klanten heeft/hebben gericht en/of

gericht gehouden en/of achter de toonbank is/zijn gegaan en/of (daarbij) een mes, althans

een steekvoorwerp, heeft/hebben getoond aan voornoemde [betrokkene 1];

2.

hij op of omstreeks 13 juni 2013 te Zutphen tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld[betrokkene 7] heeft gedwongen tot de

afgifte van een geldbedrag, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan [bedrijf 2] tankstations, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en)

dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) met een zonnebril op en/of met een capuchon

over het hoofd, althans met gezichtsverhullende kleding, het tankstation [bedrijf 2]

(gevestigd aan [vestigingsplaats 1]) , waar die [betrokkene 7] op dat moment werkzaam

was, heeft/hebben betreden en/of vervolgens naar de balie is/zijn gelopen en/of een

pistool althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getrokken en/of

deze aan die [betrokkene 7] getoond en/of een tas/zak naar die [betrokkene 7] heeft/hebben gegooid en/of dat

pistool/voorwerp op die [betrokkene 7] heeft/hebben gericht (gehouden) en/of (daarbij) op

dwingende/dreigende toon tegen die [betrokkene 7] heeft/hebben gezegd: “Doe het geld in de zak”

en/of op luide/agressieve toon tegen die [betrokkene 7] heeft/hebben gezegd: “Schiet op” en/of

“Meer geld in de zak” , althans woorden van gelijke aard of strekking;

Zaak met parketnummer 08-760012-14 (gevoegd):

1.

A.

hij op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een

of meer (andere) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan[betrokkene 8] en/of

cafetaria [bedrijf 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen

vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen

[betrokkene 8] en/of [betrokkene 10], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden

en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan

zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te

verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen,

- de cafetaria van die [betrokkene 8] ([vestigingsplaats 2]) door middel van Streetview heeft/hebben bekeken en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die

cafetaria en/of

- (een) mes(sen) en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die[betrokkene 8] en/of [betrokkene 10] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is/zijn binnengegaan en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, uit zijn/hun kleding heeft/hebben gepakt en/of heeft/hebben

vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

B.

hij op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld[betrokkene 8] en/of [betrokkene 10] te dwingen tot de

afgifte van geld en/of een of meer (andere) goed(eren), in elk geval van enig goed, geheel

of ten dele toebehorende aan[betrokkene 8] en/of cafetaria [bedrijf 3], in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met voormeld oogmerk,

- de cafetaria van die [betrokkene 8] ([vestigingsplaats 2]) door middel van Streetview heeft/hebben bekeken en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die

cafetaria en/of

- (een) mes(sen) en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die[betrokkene 8] en/of [betrokkene 10] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is/zijn binnengegaan en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, uit zijn/hun kleding heeft/hebben gepakt en/of heeft/hebben

vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

A.

hij op of omstreeks 07 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering

van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te

nemen geld en/of een of meer (andere) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan

[betrokkene 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen

vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die

[betrokkene 11], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of

gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn

mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te

verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- (meermalen) de woning van die [betrokkene 11] ([woonplaats]) heeft/hebben afgelegd en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die

woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft/hebben verscholen en/of

- (een) mes(sen) en/of touw en/of ander bindmateriaal met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [betrokkene 11] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [betrokkene 11] ([woonplaats]) heeft/hebben aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

B.

hij op of omstreeks 07 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering

van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [betrokkene 11] te dwingen

tot de afgifte van geld en/of (een) goed(eren), in elk geval van enig goed, geheel of ten

dele toebehorende aan die [betrokkene 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s), met voormeld oogmerk

- (meermalen) de woning van die [betrokkene 11] ([woonplaats]) heeft/hebben afgelegd en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die

woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft/hebben verscholen en/of

- (een) mes(sen) en/of touw en/of ander bindmateriaal met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [betrokkene 11] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [betrokkene 11] ([woonplaats]) heeft/hebben aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair en 2 primair bewezen verklaarde levert op:

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

het in de zaak met parketnummer 08-760012-14 onder 1 primair onder A en 2 primair onder A bewezen verklaarde levert op:

poging tot diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken en om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

het in de zaak met parketnummer 08-760012-14 onder 1 primair onder B en 2 primair onder B bewezen verklaarde levert op:

poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Strafbaarheid van de verdachte

De verdediging heeft aangevoerd dat, mocht het hof tot een bewezenverklaring komen, er sprake is van vrijwillige terugtred ten aanzien van de poging overval op [bedrijf 3] en op de woning aan de [woonplaats]. De mededader(s) hebben in beide gevallen de overvallen niet doorgezet en zijn vrijwillig teruggetreden. Derhalve is ook bij verdachte sprake van vrijwillige terugtred en dient hij ter zake deze feiten van alle rechtsvervolging te worden ontslagen.

Uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie (zie HR 12 april 2011, ECLI:NL:HR:2011: BN4351) volgt dat ingeval sprake is van het medeplegen van een poging als bedoeld in artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht de "omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk" als bedoeld in art. 46b van het Wetboek van Strafrecht - behoudens in bijzondere gevallen - alleen in aanmerking komen ten aanzien van hem van wiens wil die omstandigheden daadwerkelijk afhankelijk zijn en niet tevens ten aanzien van medeplegers van wie niet is komen vast te staan dat die omstandigheden (mede) van hun wil afhankelijk zijn. Het hof is van oordeel dat geen sprake is van een bijzonder geval en dat bij verdachte geen sprake is van vrijwillige terugtred en zal het beroep hierop dan ook verwerpen.

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan meerdere overvallen, onder meer op een cafetaria en een tankstation. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan een poging tot overval op een woning en een cafetaria. Gedurende deze overvallen zijn zowel medewerkers als klanten van de cafetaria en het tankstation met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bedreigd. Uit de slachtofferverklaringen blijkt dat de slachtoffers ernstig hebben geleden onder de psychische gevolgen van het handelen van verdachte en zijn medeverdachten. Daarnaast dragen dergelijke feiten bij aan gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving en raakt rechtsorde hierdoor ernstig geschokt. Om die reden acht het hof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur gepast en geboden.

Ten voordele van verdachte heeft het hof acht geslagen op diens jeugdige leeftijd en op het Uittreksel Justitiële Documentatie van 28 oktober 2014, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder wegens soortgelijke feiten is veroordeeld. Het hof ziet in deze omstandigheden aanleiding om een kortere gevangenisstraf op te leggen dan in eerste aanleg is opgelegd en in hoger beroep door de advocaat-generaal is gevorderd.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.500,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij[benadeelde 3]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.500,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.500,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij Cafetaria [bedrijf 1] T.a.v.[benadeelde 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 961,84. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 5]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.750,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij[benadeelde 6]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 2.065,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 7]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.500,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 45, 57, 310, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair en 2 primair en in de zaak met parketnummer 08-760012-14 onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair en 2 subsidiair en in de zaak met parketnummer 08-760012-14 onder 1 primair en 2 primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 (zesendertig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 2] ter zake van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededader, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de ander daarvan in zoverre zal zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 10 augustus 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 2], een bedrag te betalen van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover de mededader heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 10 augustus 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededader van de verdachte voormeld bedrag heeft betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichting tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Vordering van de benadeelde partij[benadeelde 3]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij[benadeelde 3] ter zake van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededader, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de ander daarvan in zoverre zal zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 3], een bedrag te betalen van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover de mededader heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededader van de verdachte voormeld bedrag heeft betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichting tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 4] ter zake van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededader, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de ander daarvan in zoverre zal zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 4], een bedrag te betalen van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover de mededader heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededader van de verdachte voormeld bedrag heeft betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichting tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Vordering van de benadeelde partij Cafetaria [bedrijf 1] T.a.v. [benadeelde 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij Cafetaria [bedrijf 1] T.a.v. [benadeelde 1] ter zake van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 961,84 (negenhonderdeenenzestig euro en vierentachtig cent) ter zake van materiële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededader, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de ander daarvan in zoverre zal zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd Cafetaria [bedrijf 1] T.a.v. [benadeelde 1], een bedrag te betalen van € 961,84 (negenhonderdeenenzestig euro en vierentachtig cent) als vergoeding voor materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 19 (negentien) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover de mededader heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededader van de verdachte voormeld bedrag heeft betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichting tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 5]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 5] ter zake van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 1.750,00 (duizend zevenhonderdvijftig euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededader, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de ander daarvan in zoverre zal zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 10 augustus 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 5], een bedrag te betalen van € 1.750,00 (duizend zevenhonderdvijftig euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 27 (zevenentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover de mededader heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 10 augustus 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededader van de verdachte voormeld bedrag heeft betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichting tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Vordering van de benadeelde partij[benadeelde 6]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij[benadeelde 6] ter zake van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 2.065,00 (tweeduizend vijfenzestig euro) bestaande uit € 165,00 (honderdvijfenzestig euro) materiële schade en € 1.900,00 (duizend negenhonderd euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededader, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de ander daarvan in zoverre zal zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 10 augustus 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 10 augustus 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd[benadeelde 6] een bedrag te betalen van € 2.065,00 (tweeduizend vijfenzestig euro) bestaande uit € 165,00 (honderdvijfenzestig euro) materiële schade en € 1.900,00 (duizend negenhonderd euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 30 (dertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover de mededader heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 10 augustus 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 10 augustus 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededader van de verdachte voormeld bedrag heeft betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichting tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 7]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij[benadeelde 7] ter zake van het in de zaak met parketnummer 08-951101-13 onder 1 primair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededader, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de ander daarvan in zoverre zal zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 10 augustus 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 7], een bedrag te betalen van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover de mededader heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 10 augustus 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededader van de verdachte voormeld bedrag heeft betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichting tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Aldus gewezen door

mr. A.J. Smit, voorzitter,

mr. J.P. Bordes en mr. J.A. Coster van Voorhout, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. C.M.M. van der Waerden, griffier,

en op 9 december 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.