Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:9417

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
04-12-2014
Datum publicatie
17-12-2014
Zaaknummer
21-007629-13
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:3276, Meerdere afhandelingswijzen
Cassatie: ECLI:NL:HR:2016:529, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Mensenhandel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-007629-13

Uitspraak d.d.: 4 december 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 23 september 2013 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 05-860748-13 en 05-780065-13, tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. Bij akte van 3 november 2014 is door de officier van justitie het hoger beroep tegen de uitspraak, voor zover deze de feiten 4 en 5 betreft, ingetrokken. Deze feiten zijn derhalve niet meer aan de orde. Nu in eerste aanleg een veroordeling is gevolgd voor feit 5, terwijl dit feit thans in hoger beroep niet meer aan de orde is, dient het hof op de voet van artikel 423, lid 4, Wetboek van Strafvordering, de straf te bepalen voor dit feit.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 6 november 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman, mr. R.J. Pardijs, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, vernietigen omdat het op verschillende onderdelen tot een andere beslissing komt.

Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep-, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, tenlastegelegd dat:

Parketnummer 05-860748-13

Feit 1

hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 februari 2011 tot en met 1 oktober 2011 in de gemeente(n) Arnhem en/of Nijmegen, althans (elders) in Nederland,

(lid 3, onder 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een ander, genaamd [slachtoffer 1],

(lid 1, onder 1)

(telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander heeft, te weten [slachtoffer 1], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1],

en/of

(lid 1, onder 4°)

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 1], heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar testellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

en/of

(lid 1, onder 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van die [slachtoffer 1],

en/of

(lid 1, onder 9)

(telkens) een ander, genaamd [slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie die [slachtoffer 1], heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), te bevoordelen uit de opbrengst van haar/zijn seksuele handeling(en) met of voor een derde,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens):

- meermalen, althans één maal met die [slachtoffer 1] contact gezocht via de Black Berry "ping" ([internetadres]) en/of internet en/of heeft hij, verdachte, zich voorgesteld als "[verdachte]" en/of

- ( vervolgens) met die [slachtoffer 1] een afspraak gemaakt in de wijk [wijk] en/of

- tegen die [slachtoffer 1] verteld dat hij, verdachte, haar geweldig vond, en dat ze samen een mooie toekomst zouden hebben en/of dat hij, verdachte, voor haar zou zorgen en/of die [slachtoffer 1] "gouden bergen beloofd" en/of

- ( telkens) aan die [slachtoffer 1] geld te leen gevraagd en/of (telkens) die [slachtoffer 1] beloofd het geleende geld terug te betalen en/of

- die [slachtoffer 1] bewogen/gedwongen om één of meerdere telefoonabonnement(en) op afbetaling/krediet en/of haar naam af te sluiten en/of (vervolgens) die/dat telefoonabonnement(en) op naam te verlengen en/of die [slachtoffer 1] overtuigd dat hij en/of een nichtje het geld terug zou betalen en/of

- tegen die [slachtoffer 1] verteld dat hij, verdachte, in de drugshandel zat om geld te verdienen opdat hij, verdachte, haar geld kon terugbetalen/geven en/of dat hij, verdachte, een prostitutiehuis wilde openen om meisjes voor hem te laten werken en/of

- die [slachtoffer 1] bewogen/gedwongen om seksadvertenties (en seksueel/erotische getinte foto's van die [slachtoffer 1]) op internet ([internetadres]) te plaatsen en/of

- die [slachtoffer 1] werkinstructies gegeven en/of medegedeeld welke prijzen zij voor prostitutiewerkzaamheden moest vragen en/of

- ( nadat die [slachtoffer 1] afspraken had afgewimpeld) dreigend tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat hij de mensen die nog geld van hem zouden krijgen op haar af zou sturen en/of zijn foute vrienden op haar af zou sturen (de verhalen die ze had gehoord over vrienden die allemaal al in de gevangenis hadden gezeten voor drugs of voor wapenhandel) en/of

- die [slachtoffer 1] naar een klant in Groenlo gebracht en/of weer opgehaald en/of die [slachtoffer 1] verteld wat ze aan moest trekken (een strak jurkje zonder ondergoed) en/of die [slachtoffer 1] verteld wat ze moest doen (en/of als ze het niet zou doen dan krijgt ze een tik) en/of

- het door die [slachtoffer 1] verdiende geld afgepakt/afgenomen en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen, althans één maal, (al dan niet in het bijzijn van anderen) aangesproken met de (beledigende) woorden "sletje" en/of "neuksletje" en/of

- die [slachtoffer 1] één of meerdere auto('s) laten huren en/of op naam laten zetten en/of op afbetaling/krediet laten kopen en/of laten aanbetalen en/of aan die [slachtoffer 1] beloofd dat hij het geld terug zou betalen en/of heeft hij, verdachte, die auto('s) (weer) doorverkocht en/of

- die [slachtoffer 1] bewogen om een laptop (Acer) op afbetaling en/of op naam te kopen en/of

- die [slachtoffer 1] bewogen om (via het GWK) één of meerdere geldbedrag(en) over te maken aan het nichtje [vriendin verdachte] (naar later bleek de vriendin [vriendin verdachte]) van verdachte en/of (daarbij) (dreigend) tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat als ze het geld niet zou overmaken ze een probleem zou hebben en/of dat hij, verdachte, mensen achter zich aan had die nog geld van hem kregen en die zou hij achter haar aansturen en/of dat hij, verdachte, het adres van die [slachtoffer 1] had gegeven aan de man die zeventienduizend euro was misgelopen, zodat die man het bij haar kon komen halen en/of

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat hij, verdachte, geld nodig had om de auto uit het beslag te kunnen krijgen en/of

- door welke feiten en omstandigheden voor voornoemde [slachtoffer 1] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en/of diens mededader(s) heeft kunnen bieden en/of

- terwijl die [slachtoffer 1] rekeningen van de telefoonmaatschappij(en) heeft ontvangen en/of schrijven(s) van incassobureau('s) en/of aanmaningen heeft ontvangen en/of

- terwijl hij, verdachte, en die [slachtoffer 1] een SM-relatie hadden, waarbij hij, verdachte, de “dominante” was en die [slachtoffer 1] de “onderdanige” en/of

- aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 1] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 1] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 1] had(den);

Feit 2

hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2011 tot en met 1 november 2011 in de gemeente(n) Breda en/of Duiven en/of Arnhem, althans (elders) in Nederland,

(lid 3, onder 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een ander, genaamd [slachtoffer 2]

(lid 1, onder 1)

(telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander heeft, te weten [slachtoffer 2], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2],

en/of

(lid 1, onder 4°)

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 2] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

en/of

(lid 1, onder 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van die [slachtoffer 2]

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens):

- ( terwijl die [slachtoffer 2] hoge schulden had en/of veel blowde)

- meermalen, althans één maal met die [slachtoffer 2] contact gezocht via de Black Berry "ping" en/of

- zich voorgesteld aan die [slachtoffer 2] als "[verdachte]" en/of

- een afspraak met die [slachtoffer 2] gemaakt om bij haar thuis langs te komen en/of

- die [slachtoffer 2] gevraagd en/of bewogen en/of die [slachtoffer 2] gepusht om meerdere telefoonabonnementen voor hem op haar naam af te sluiten en/of

- met die [slachtoffer 2] afgesproken dat hij, verdachte, 6 maanden vooruit zou betalen aan die [slachtoffer 2] voor de telefoontoestellen en daarna iedere maand 100 euro zou betalen aan die [slachtoffer 2] en/of

- die telefoontoestellen in zijn/hun bezit genomen/gehouden en/of

- aan die [slachtoffer 2] geld gevraagd en/of daarbij tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat hij, verdachte, dan ook geld zou inleggen en ze zouden dan wiet inkopen en weer verkopen en die [slachtoffer 2] van de winst dubbel uitbetalen en/of

- die [slachtoffer 2] bewogen om 600,= euro (studiefinanciering) aan hem te geven/te betalen en/of

- ( in een hotel in Duiven) die [slachtoffer 2] bewogen om een XTC pil te nemen/slikken en/of heeft hij, verdachte, (vervolgens) seks met die [slachtoffer 2] gehad en/of

- ( nadat die [slachtoffer 2] had gezegd dat ze er helemaal klaar voor was) tegen die [slachtoffer 2] gezegd "oké je bent dus klaar voor gebruik. Dan kan iedereen komen" en/of

- tegen die [slachtoffer 2] verteld dat hij twee hotelkamers had gehuurd omdat hij twee meisjes had die voor hem werkten en/of dat die twee meisjes voor hem aan het werk zouden gaan in die andere kamer en/of

- die [slachtoffer 2] cadeautjes en/of rozen en/of leuke dingen gebracht/gegeven en/of

- ( nadat die [slachtoffer 2] brieven van schuldeisers kreeg en/of toen tegen verdachte had gezegd dat ze aan geld moest komen en dat het haar niet uitmaakte hoe ze dit kon verdienen, al moest ze in de prostitutie werken en/of aan verdachte had gevraagd om dit voor haar te regelen) die [slachtoffer 2] aangeboden om haar te helpen met het werken in de prostitutie en/of

- die [slachtoffer 2] voorgesteld om naar Arnhem te komen om daar wat foto’s voor een site te maken en/of

- die [slachtoffer 2] voorgesteld aan een ander/persoon die haar zou helpen en/of wegwijs zou maken en/of begeleiden in de prostitutie en/of

- met [slachtoffer 2] besproken/afgesproken dat het met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld zou worden verdeeld in vieren en/of dat een oom haar zou rijden om bescherming te bieden en/of

- door welke feiten en omstandigheden voor voornoemde [slachtoffer 2] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en/of diens mededader(s) heeft kunnen bieden en/of

- aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 2] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 2] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 2] had(den);

EN/OF

hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2011 tot en met 1 november 2011 in de gemeente(n) Breda en/of Duiven en/of Arnhem, althans (elders) in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om

een ander, genaamd [slachtoffer 2]

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of fraude en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 2] te dwingen en/of te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of fraude en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling(en) te ondernemen waarvan hij, verdachte, weet of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten,

immers heeft hij, verdachte,

- ( nadat die [slachtoffer 2] brieven van schuldeisers kreeg en/of toen tegen verdachte had gezegd dat ze aan geld moest komen en dat het haar niet uitmaakte hoe ze dit kon verdienen, al moest ze in de prostitutie werken en/of aan verdachte had gevraagd om dit voor haar te regelen) die [slachtoffer 2] aangeboden om haar te helpen met het werken in de prostitutie en/of

- die [slachtoffer 2] voorgesteld om naar Arnhem te komen om daar wat foto’s voor een site te maken en/of

- die [slachtoffer 2] voorgesteld aan een ander/persoon die haar zou helpen en/of wegwijs zou maken en/of zou begeleiden in de prostitutie en/of

- met die [slachtoffer 2] besproken/afgesproken dat het met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld zou worden verdeeld in vieren en/of dat een oom haar zou rijden om bescherming te bieden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Feit 3

hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2011 tot en met 31 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Deventer en/of Arnhem en/of Elburg, althans (elders) in Nederland,

(lid 3, onder 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een ander, genaamd [slachtoffer 3],

(lid 1, onder 1)

(telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander heeft, te weten [slachtoffer 3], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 3],

en/of

(lid 1, onder 4°)

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 3], heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

en/of

(lid 1, onder 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van die [slachtoffer 3],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens):

- meermalen, althans één maal met die [slachtoffer 3] contact gezocht via de Black Berry "ping" ([internetadres]) en/of zich aan die [slachtoffer 3] heeft voorgesteld als "[verdachte]" en/of

- op 5 december 2011 met die [slachtoffer 3] een afspraak gemaakt om haar te ontmoeten in Zutphen en/of

- ( terwijl die [slachtoffer 3] verliefd was (geworden) op verdachte) en/of terwijl die [slachtoffer 3] 18 jaar oud was en/of verdachte 31 jaar oud en/of/aldus er een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen verdachte en die [slachtoffer 3] bestond en/of

- die [slachtoffer 3] gevraagd en/of bewogen om een telefoonabonnement voor hem op haar naam af te sluiten en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat het een kwartier later veranderd kon worden naar zijn, verdachtes, rekeningnummer en adres en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat ze hem moest/kon vertrouwen en/of dat zij dan ook te vertrouwen was en/of dat hij, verdachte, het heel erg nodig had, maar dat het niet op zijn naam kon, omdat hij schulden had en/of

- tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat wanneer ze het zal doen, hij, verdachte, een sleutel van zijn woning zou namaken en haar zal laten zien waar hij woonde en/of dat hij, verdachte, haar echt leuk vond en/of dat hij geen geintjes met haar zou uithalen en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd "nu weet ik dat je voor me wil gaan" en/of

- die telefoon in zijn bezit genomen/gehouden en/of (vervolgens) afgegeven/verkocht aan een ander en/of

- ( in een studio in Eindhoven) (vervolgens) met die [slachtoffer 3] seks gehad en/of

- tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat [vriendin verdachte] en [getuige 1] voor hem en/of een neef in de prostitutie werkten en/of dat ze het vrijwillig deden en/of dat er altijd iemand ter bescherming meeging en/of dat ze zelf alles mochten bepalen en/of

- [vriendin verdachte] en [getuige 1] aan haar, die [slachtoffer 3], laten vertellen over hun (zogenaamde) prostitutiewerkzaamheden en/of hen daarbij een positief beeld over het prostitutiewerk laten schetsen en/of die [slachtoffer 3] door [vriendin verdachte] en [getuige 1] laten aansporen om het (prostitutie)werk ook te gaan doen (terwijl [vriendin verdachte] en [getuige 1] niet in de prostitutie werkzaam waren) en/of

- die [slachtoffer 3] voorgesteld om in de prostitutie te gaan werken en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat als ze zou willen ze die avond nog kon beginnen en/of dat er goed voor haar gezorgd zou worden en/of dat het veel geld op zou leveren en/of

- tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat ze heel veel geld kunnen maken door een auto op haar naam te zetten en/of (toen die [slachtoffer 3] zei dat ze daar eigenlijk niet zoveel zin in had) en/of (vervolgens) kwaad tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat ze hem moest helpen en dat ze dingen voor hem moest doen en/of

- op 7 december 2011 die [slachtoffer 3] vervoerd met een auto en/of met die [slachtoffer 3] naar een of meerdere telefoonwinkels in Deventer gereden/gegaan en/of die [slachtoffer 3] bewogen om meerdere telefoonabonnementen op haar naam af te sluiten en/of heeft hij, verdachte, die [slachtoffer 3] verteld dat ze daar en daar een telefoonabonnement moest afsluiten en/of dat het toestel gratis moest zijn en/of dat hij, verdachte, het echt nodig had, dat hij alles zou regelen als ze weer terug zouden zijn en/of dat ze dan geen schulden meer zou hebben van die telefoonrekeningen en dat hij dan niet meer in de problemen zou zitten en/of

- die [slachtoffer 3] bewogen om (vervolgens) de telefoontoestellen weer te verkopen in een andere telefoonwinkel in Arnhem en/of (vervolgens) het gekregen geld van die [slachtoffer 3] in ontvangst genomen en/of afgenomen en/of

- die [slachtoffer 3] bewogen om bij de Media Markt een televisie en/of een surroundsysteem op haar naam en/of op afbetaling/krediet te kopen/te bestellen en/of

- die [slachtoffer 3] gedwongen (je moet hem bellen en je moet je gegevens doorgeven) en/of bewogen om telefonisch haar persoonsgegevens/bankrekeningnummer door te geven aan een garagehouder opdat ze een soort lening kon krijgen om een auto te kopen op afbetaling en/of

- de (eigen) mobiele telefoon van die [slachtoffer 3] verpand en/of

- tegen die [slachtoffer 3] gezegd hoe goed ze hem had geholpen en dat hij er blij mee was en dat alles overgeschreven zou worden en/of

- op 8 december 2011 die [slachtoffer 3] vervoerd met een auto naar een autobedrijf/garage in Elburg en/of

- die [slachtoffer 3] bewogen om haar ID-kaart en pinpas te laten (ten behoeve van de aankoop op afbetaling van een auto Opel Station Vectra) en/of die [slachtoffer 3] handtekeningen laten zetten op formulieren en/of (vervolgens) een formulier van die [slachtoffer 3] afgepakt/afgenomen en/of

- op 13 december 2011 die [slachtoffer 3] heeft bewogen om een pilletje te nemen/slikken en/of gekeken/gecontroleerd of die [slachtoffer 3] het pilletje wel innam/inslikte en/of (vervolgens) seks met die [slachtoffer 3] en [getuige 1] (trio) gehad en/of (vervolgens) die [slachtoffer 3] wederom een of meerdere pilletje(s) gegeven en/of (een) pilletje(s) in de mond van die [slachtoffer 3] gestopt en/of

- op 14 december 2011 die [slachtoffer 3] bewogen om 0,01 cent te pinnen voor een televisie en/of telefoon op afbetaling en/of bestelling en/of (vervolgens) die [slachtoffer 3] bewogen om naar het pandjeshuis in Arnhem te gaan om de televisie te verpanden omdat verdachte geld nodig had en/of

- tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat de overbuurvrouw geïnteresseerd was in meisjes in de prostitutie en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat ze moest doen alsof ze het al heel lang deed en/of

- die [slachtoffer 3] laten tanken op afbetaling en/of

- door welke feiten en omstandigheden voor voornoemde [slachtoffer 3] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en/of diens mededader(s) heeft kunnen bieden en/of

- terwijl die [slachtoffer 3] rekeningen van de telefoonmaatschappij(en) en/of winkels heeft ontvangen en/of schrijven(s) van incassobureau('s) en/of aanmaningen heeft ontvangen en/of

- aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 3] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 3] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 3] had(den);

EN/OF

hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2011 tot en met 31 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Deventer en/of Arnhem en/of Elburg, althans (elders) in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om

een ander, genaamd [slachtoffer 3]

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of fraude en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 3] te dwingen en/of te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of fraude en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling(en) te ondernemen waarvan hij, verdachte, weet of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten,

immers heeft hij, verdachte,

- tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat [vriendin verdachte] en [getuige 1] voor hem en/of een neef in de prostitutie werkten en/of dat ze het vrijwillig deden en/of dat er altijd iemand ter bescherming meeging en/of dat ze zelf alles mochten bepalen en/of

- [vriendin verdachte] en [getuige 1] aan haar, die [slachtoffer 3], laten vertellen over hun (zogenaamde) prostitutiewerkzaamheden en/of hen daarbij een positief beeld over het prostitutiewerk laten schetsen en/of die [slachtoffer 3] door [vriendin verdachte] en [getuige 1] laten aansporen om het (prostitutie)werk ook te gaan doen (terwijl [vriendin verdachte] en [getuige 1] niet in de prostitutie werkzaam waren) en/of

- die [slachtoffer 3] voorgesteld om in de prostitutie te gaan werken en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat als ze zou willen ze die avond nog kon beginnen en/of dat er goed voor haar gezorgd zou worden en/of dat het veel geld op zou leveren,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Parketnummer 05-780065-13 (gevoegde zaak)

hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2011 tot en met 31 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Alphen aan de Rijn, althans (elders) in Nederland,

(lid 3, onder 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een ander, genaamd [slachtoffer 4],

(lid 1, onder 1)

(telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander heeft, te weten [slachtoffer 4], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 4],

en/of

(lid 1, onder 4°)

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 4], heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 4] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

en/of

(lid 1, onder 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 4],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens):

- meermalen, althans éénmaal met die [slachtoffer 4] contact gehad via [internetadres] en/of de telefoon en/of zich voorgesteld als "[verdachte]" en/of

- ( terwijl die [slachtoffer 4] verliefd was op hem) die [slachtoffer 4] voorgesteld om voor hem in de prostitutie te gaan werken en/of

- tegen die [slachtoffer 4] verteld dat [getuige 1] dat ook voor hem zou doen en/of

- [getuige 1] aan haar, die [slachtoffer 4], laten vertellen dat zij, [getuige 1], ook voor hem, verdachte, werkte en/of dat het niet erg is en/of die [slachtoffer 4] door [getuige 1] laten aansporen om het (prostitutie)werk ook te gaan doen (terwijl [getuige 1] niet in de prostitutie werkzaam was) en/of

- ( in een hotel in Zutphen) die [slachtoffer 4] gedwongen om een pilletje (drugs) te nemen en/of die [slachtoffer 4] gedreigd dat als ze het pilletje niet zou nemen hij haar naar buiten zou zetten en/of

- ( nadat die [slachtoffer 4] 2 pilletjes had ingenomen) seks gehad met die [slachtoffer 4] en/of

- die [slachtoffer 4] bewogen en/of onder druk gezet om spullen (TV) via internet te bestellen op naam van Suzanne en/of

- die [slachtoffer 4] met de auto naar Capelle a/d IJssel vervoerd en/of (aldaar) geprobeerd om die [slachtoffer 4] voor 5000,= Euro te verkopen aan een Belg voor de prostitutie en/of

- die [slachtoffer 4] gedwongen om seks te hebben met [getuige 1] na gebruik van een pilletje en/of

- die [slachtoffer 4] meermalen bewogen om geld (in totaal ongeveer 2000,= Euro) over te maken aan hem, verdachte en/of

- die [slachtoffer 4] verteld dat ze van het geld dat ze in de prostitutie zou verdienen 1/3 deel zelf mocht houden en dat 2/3 deel voor hem zou zijn en/of dat hij hiervan zou sparen voor een reis naar Indonesië voor beiden en/of

- aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 4] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 4] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 4] had(den);

en/of

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2011 tot en met 31 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Alphen aan de Rijn, althans (elders) in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om

(lid 3, onder 1°)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een ander, te weten [slachtoffer 4],

(lid 1, onder 4°)

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 4] te dwingen en/of te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) te ondernemen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 4] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens):

- meermalen, althans één maal met die [slachtoffer 4] contact gehad via [internetadres] en/of de telefoon en/of zich voorgesteld als "[verdachte]" en/of

- ( terwijl die [slachtoffer 4] verliefd was op hem) die [slachtoffer 4] voorgesteld om voor hem in de prostitutie te gaan werken en/of

- tegen die [slachtoffer 4] verteld dat [getuige 1] dat ook voor hem zou doen en/of

- [getuige 1] aan haar, die [slachtoffer 4], laten vertellen dat zij, [getuige 1], ook voor hem, verdachte, werkte en/of dat het niet erg is en/of die [slachtoffer 4] door [getuige 1] laten aansporen om het (prostitutie)werk ook te gaan doen (terwijl [getuige 1] niet in de prostitutie werkzaam was) en/of

- ( in een hotel in Zutphen) die [slachtoffer 4] gedwongen om een pilletje (drugs) te nemen en/of die [slachtoffer 4] gedreigd dat als ze het pilletje niet zou nemen hij haar naar buiten zou zetten en/of

- ( nadat die [slachtoffer 4] 2 pilletjes had ingenomen) seks gehad met die [slachtoffer 4] en/of

- die [slachtoffer 4] bewogen en/of onder druk gezet om spullen (TV) via internet te bestellen op naam van [slachtoffer 3] en/of

- die [slachtoffer 4] met de auto naar Capelle a/d IJssel vervoerd en/of (aldaar) geprobeerd om die [slachtoffer 4] voor 5000,= Euro te verkopen aan een Belg voor de prostitutie en/of

- die [slachtoffer 4] gedwongen om seks te hebben met [getuige 1] na gebruik van een pilletje en/of

- die [slachtoffer 4] meermalen bewogen om geld (in totaal ongeveer 2000,= Euro) over te maken aan hem, verdachte en/of

- die [slachtoffer 4] verteld dat ze van het geld dat ze in de prostitutie zou verdienen 1/3 deel zelf mocht houden en dat 2/3 deel voor hem zou zijn en/of dat hij hiervan zou sparen voor een reis naar Indonesië voor beiden en/of

- door welke feiten en omstandigheden voor voornoemde [slachtoffer 4] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en/of diens mededader(s) heeft kunnen bieden en/of

- aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 4] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 4] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 4] had(den),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen

Uit het dossier blijkt het volgende1

Op 7 juli 2012 heeft [slachtoffer 1] (geboren [geboortedatum]) ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven –:

Ik wil aangifte doen tegen [verdachte]. Ik wil aangifte doen van al het geld dat hij mij verschuldigd is. Alles wat hij mij aangedaan heeft, al het geld dat ik heb verloren met de aankoop van een auto. Ik heb nog een laptop op afbetaling op mijn naam en een stuk of tien telefoonabonnementen die ik af moest sluiten op mijn naam of op mijn naam verlengd heb. Hij heeft mij ook uitgebuit door mij als hoer te gebruiken. Mij bij een klant droppen en weer ophalen en het geld in eigen zak stoppen. Ik heb [verdachte] leren kennen in februari of maart 2011, dat was via een verzoek dat ik kreeg via de Blackberry ping. (…) Hij gaf aan dat hij [verdachte] heette en dat hij toentertijd dertig jaar oud was en dat hij in Nijmegen woonde. Hij gaf aan dat hij mij beter wilde leren kennen. Op een gegeven moment heeft hij voorgesteld om wat te gaan drinken in de wijk [wijk]. Zeg maar om elkaar te leren kennen. Toen we iets gingen drinken was ongeveer een maand na het eerste pingcontact. (…) Het contact met hem heeft geduurd tot juli, begin augustus. Mijn vriendinnen zagen toen dat het helemaal niet goed ging met mij en zij hebben ook mijn ouders verteld dat er iets aan de hand was. Ik heb toen ook alle telefoonnummers verwijderd en ik heb ook rechtshulp gezocht omdat ik aangifte wilde doen. In september 2011 heeft hij weer contact met mij gezocht via Facebook en toen heeft hij mij overgehaald om weer twee telefoonabonnementen af te sluiten. (…) We hielden contact via de ping en het internet. Hij vroeg op een gegeven moment van: goh kan ik vijftig euro lenen. Hij had altijd wat, of hij was beroofd of hij had geen salaris gekregen, noem maar op. In het begin kreeg ik het geld terug maar op een gegeven moment kreeg ik het geld niet meer terug. (…) Ik wilde gewoon mijn geld terug. We hebben toen heel veel gebeld en ge-sms’t. Hij vroeg op een gegeven moment of ik geen auto wilde en ik vertelde dat ik daar geen geld voor had. Hij vertelde toen dat hij wel een adres had waar ik een auto kon krijgen op afbetaling, dan deed je alleen een aanbetaling van drie of vierhonderd euro en het restant betaalde je over één jaar of twee jaar terug. Hij nam mij mee en hij nam ook een neef mee. (…) De autohandelaar zat in een klein dorpje buiten Deventer. Deze autohandelaar heet [autohandelaar] of [autohandelaar], ik heb thuis nog een rekening van deze handelaar en op mijn internetbankieren heb ik nog een betaling staan die ik aan hem heb gedaan van vierhonderd euro. [verdachte] deed het woord voor mij en hij keek rond wat een goede auto zou zijn voor mij. Het moest op mijn naam, dus mijn rijbewijs is gekopieerd en mijn handtekening is onder het contract gezet. Alleen toen had ik de auto en die is toen met [verdachte] meegegaan en ik heb de auto nooit meer gezien. Ik heb later van [verdachte] gehoord dat hij die auto verkocht had voor 3000 of 3500. Ik heb daar geen geld meer van teruggezien. (…) Ik hoorde daar dat de aanbetaling vierhonderd euro moest zijn en [verdachte] heeft mij daarin overgehaald. Hij stelde mij gerust dat ik de vierhonderd euro van hem zou terug krijgen. (…) Hij vond mij geweldig en we zouden een mooie toekomst hebben samen. Hij zou voor mij zorgen, de gouden bergen werden mij beloofd. Er zaten ook goede kanten aan hem, dus ik wilde het wel proberen. Ik had behoefte om mij te settelen en heb mij daaraan vastgeklampt. Ik wilde heel graag een relatie. (…) Hij heeft mij toen verteld dat hij in de drugshandel zat en dat was om geld te verdienen om aan mij terug te geven en hij wilde een huis openen om meisjes voor hem te laten werken. Hij wilde een prostitutiehuis openen en hij wilde meisjes zo ver krijgen dat ze voor hem wilde werken. (…) Voordat hij zijn plannen van een prostitutiehuis aan mij vertelde, had ik al abonnementen voor hem afgesloten. Hij had een telefoon nodig en had gevraagd of ik een abonnement voor hem af wilde sluiten. (…) Ik deed dit ook omdat ik met hem in contact wilde blijven, zeker omdat hij nog geld aan mij verschuldigd was. (…) Op een gegeven moment kwamen die tablets op de markt en hij vroeg of ik een tablet met een abonnement voor hem wilde kopen. Hij kon dit niet want hij zat nog in de schuld- sanering. Ik heb dit wederom gedaan om in contact met hem te blijven voor deze centen. Het werd in die tijd financieel veel krapper voor mij. (…) Ik wist dat de meiden die hij voor zijn prostitutiehuis leerde kennen dat hij daar seks mee had in mijn bed. (…) Als die meiden nog bedenkingen hadden, dan werd ik ingezet. Ik moest dan zeggen hoe geweldig het was en een beetje aandikken om hen over te halen zeg maar. Alles werd mij letterlijk gezegd. Als ik mijn geld terug wilde dan moest ik dat en dat zeggen. Hoe goed ik wel niet verdiende en dat ze zelf hun partners mochten kiezen. (…) Ik heb in totaal vier meiden in huis gehad. [slachtoffer 4] is een keer bij mij geweest, [slachtoffer 4]. Zij is een meisje van vierentwintig en ze heeft een kleine meid van twee jaar oud. Ze kwam uit [plaats]. Die heeft hij heel snel geloosd omdat ze door haar ex al hetzelfde was behandeld zat zij al in de schuldsanering en dus kon hij er niets mee. (…) Ook was er [getuige 1], zij is een vrouwtje van vierendertig, zij was op dat moment in een break in haar huwelijk. Zij heeft twee kinderen. Hij kent haar via de broer van [getuige 1] en die heet [naam]. Zij is een paar keer een paar dagen geweest en we besloten een keer om alles in het open te gooien en toen bleek wat hij allemaal voor lulverhalen had verteld. (…) Er is nog een meisje, uit [plaats]. Zij heet [slachtoffer 3] iets met [slachtoffer 3], [slachtoffer 3] of zo. Ze was achttien en heel lang en slank met lange rode krullen en zij was stapelverliefd op [verdachte]. (…) Zij is één keer bij mij geweest en ik moest haar helpen met het plaatsen van de bestellingen op het internet, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Hij zou haar toen komen halen maar hij heeft haar laten zitten. Het was een meisje met problemen thuis en zij zocht haar heil ergens anders. (…) Hij wilde op een gegeven moment [slachtoffer 4] verkopen voor vijfduizend euro aan een Belg maar dat is niet doorgegaan. Nou hij wist op een gegeven moment dat ze in een lastige situatie zaten en hij heeft aangeboden dat ze voor hem konden komen werken en dan konden ze ermee stoppen als ze genoeg hadden verdiend. Hij nam ze dan weer mee naar mijn huis zodat ik ze kon overhalen. (…) Ik moest op een gegeven moment advertenties plaatsen op internet. Het was een seksadvertentie waarin ik dan aangaf gedomineerd te willen worden. De tekst kwam gedeeltelijk van mijzelf af en voor een groot deel van [verdachte] en hij heeft hem ook nog gecontroleerd. Deze advertentie werd geplaatst op [internetadres]. (…) Als hier iemand op belde dan kregen ze mij aan de telefoon. Er hebben wel mensen gebeld maar die heb ik afgewimpeld. Toen werd meneer ([verdachte]) boos want hij moest geld hebben. Hij zag dat er mensen gebeld hadden. Hij was boos dat ik geen afspraken had gemaakt. Hij vond dat er een afspraak gemaakt moest worden met een meneer in Groenlo. Deze man had een berichtje achtergelaten op de site en later belde hij mij om een afspraak te maken. (Op de vraag: Wat versta je eronder dat hij boos werd?) Een gevloek een getier, echt ja een angstaanjagende verschijning, “Je bent een hoer” en “wie de fuck denk je wel niet dat je bent ik moet geld hebben jij moet geld hebben.” Hij werd heel dreigend, je helemaal klem zetten als jij zit dan torent hij opeens torenhoog boven jou uit. Dreigen dat hij de mensen die nog geld van hem zouden krijgen op mij af zou sturen. Zijn foute vrienden op mij afsturen. (…) Er was een afspraak gemaakt met die man in Groenlo. Het was een afspraak voor twee uur. [verdachte] haalde mij op met een auto die op mijn naam gehuurd was. Hij vertelde mij wat ik aan moest, een strak jurkje zonder ondergoed. Dat jurkje had ik al. Hij heeft mij naar Groenlo gebracht en we zijn nog langs een vriend gegaan, [naam], en deze is mee gegaan. Ik ben daar afgezet en toen zo van: ga maar naar binnen. (…) Er was niet afgesproken welke handelingen maar er was afgesproken dat het driehonderd euro zou kosten en later zei die man zelf dat als ik het goed zou doen ik een fooi zou krijgen. Het bedrag was aangegeven door [verdachte]. Het zou honderd euro per uur zijn maar omdat het ging om een SM afspraak zou het honderdvijftig euro per uur zijn. Dat had [verdachte] gezegd. [verdachte] bleef wachten om te zien of ik naar binnen ging en ja, dan ga je naar binnen en daar heb ik gedaan wat er van mij verwacht werd. (…) Toen was het klaar, ik heb mij aangekleed, heb het geld gepakt en ben weggegaan. Ik stapte in de auto en we hebben [naam] thuisgebracht, ik ben thuis afgezet en [verdachte] is toen weer vertrokken. [verdachte] heeft het geld gepakt wat ik verdiend had. Het stond zonder meer vast dat dit geld voor hem zou zijn. Ik mocht het fooitje houden dan kon ik nog eten kopen. De enige reden dat ik dit ging doen was dat hij het geld moest hebben. Dit is nog een keer in Groenlo bij dezelfde persoon gebeurd. De tweede keer heb ik zelf gereden en toen ik weer terug was in Arnhem heeft hij het geld en de auto weer meegenomen. (…) Hij heeft op een bepaald moment verteld dat zijn neef gegijzeld werd door een groep Colombianen en dat hij heel veel geld moest verdienen om zijn neef vrij te krijgen. (…) In september heeft hij mij toen weer benaderd om abonnementen af te sluiten. Hij had een verhaal dat hij en een neef waren aangehouden en dat hij geld nodig had om de auto uit het beslag te kunnen krijgen. (…) Hij hield mij voor dat ik mijn geld terug zou krijgen. (…) Ik moest naar Den Bosch komen en daar bij de Telfort winkel heb ik twee abonnementen afgesloten. (...) Via het GWK was er wel geld door mij overgemaakt aan wat ik dacht het nichtje maar wat later de vriendin bleek van [verdachte]. (…) Als ik dit geld niet zou overmaken dan had ik een probleem. Hij had mensen achter zich aan die nog geld van hem kregen en die zou hij achter mij aansturen. Er was een man die zeventienduizend euro was misgelopen omdat ik niet op tijd in Den Bosch was met geld wat [verdachte] van hem geleend had. Hij vertelde die man mijn adres te geven zodat die man het bij mij kon komen halen. (…) Na september kwam er een eind aan, omdat ik was kaalgeplukt. Ik had niets meer. Het escortwerk was gestopt, omdat ik weigerde. Ik kwam daar zo ziek van thuis dat hij medelijden met mij had. (…) Ik heb geen keuze gehad. De angst zat er te diep in. Ik denk wel: had ik maar iemand in vertrouwen genomen. Als ik naar de anderen kijk dan hadden die allemaal problemen thuis. Bij mij heeft hij mij kunnen pakken vanwege een fantasiebeeld, een droombeeld. Maar samenleven met een crimineel is niet echt een droombeeld. Je zit dan zo in de problemen dan dat ik geen andere uitweg zag dan er in mee te gaan met een sprankje hoop dat ik het geld terug zou krijgen.2

Op 2 augustus 2012 heeft [slachtoffer 1] ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven –:

Het draaide eigenlijk echt om op het moment dat wij die auto gingen kopen. Ik kocht die auto op afbetaling. Hij nam hem mee en ik heb die auto nooit meer teruggezien. Daarvoor had ik al een keer mijn geld niet teruggekregen dat ik hem geleend had. (…) Mijn angst kwam door zijn dreigementen en zijn “woordelijke mishandelingen”. Ook had hij het vaak over wapens. Hij vertelde dat hij wapens verkocht. Hij had het over een Glock vuurwapen. Ik heb alleen een foto van dat vuurwapen gezien. Hij stuurde mij een foto met dat en een hele berg geld ernaast of erop. Ik vond dat doodeng. Ik ga daar spontaan “ja en amen” van zeggen terwijl ik geen “ja en amen” meisje ben. Ik heb nooit in zo’n milieu gezeten. Ik heb ook geen vrienden en kennissen in dat milieu. Ook dreigde [verdachte] mij met zijn foute vrienden. [verdachte] dreigde een man uit Den Bosch bij mij langs te sturen aan wie [verdachte] nog geld schuldig was. Ik moest aan die man uit Den Bosch een aanbetaling doen en als ik dat niet deed dan stuurde [verdachte] die man uit Den Bosch naar mij toen om het geld op te halen dat [verdachte] nog aan hem schuldig was. Ik wist dat die man 17 of 18 duizend euro was misgelopen door een drugsdeal. [verdachte] vertelde mij dat die man al bij een andere vriendin van [verdachte] thuis geweest was en daar de ramen had ingegooid. Dat had die man gedaan om druk te zetten op [verdachte] en zijn neef die nog geld schuldig waren aan hem. (…) Over de autokoop: Maar hij is zo dwingend en eisend en dreigend. Ik had niet het gevoel dat ik op dat moment “nee” tegen hem kon zeggen. Er was bij mij een combinatie van angst voor [verdachte] en ook een gevoel dat ik hem wilde pleasen. [verdachte] maakte mij duidelijk dat ik dit moest doen. (…) [verdachte] kan, als hij echt wil, heel erg lief en zorgzaam zijn. Dat was een kant van hem die mij wel aan stond. Welk meisje vindt dat nu niet leuk? (…) Ook eiste hij van mij om te doen alsof ik één van de meisjes was die voor hem werkte. Ik hoorde hem zeggen bij mij thuis dat hij plannen had met vrienden een prostitutiehuis of escorthuis op te zetten. Ik hoorde hem ook praten met meiden om ze voor hem te laten werken in de prostitutie. Hij kwam ook wel met meiden bij mij thuis en deed dan net alsof ik in dat huis mocht wonen en dat ik ook één van de meiden was die in de prostitutie voor [verdachte] werkte. [verdachte] deed dan net alsof mijn huis van hem was. Ik heb wel wat gesprekken gevoerd met die meiden en ook wel dat soort insinuaties gemaakt. (…) Tijdens de insinuaties die ik maakte tegenover die meiden kon ik niet anders, want [verdachte] was bij die gesprekken aanwezig. Ik was gewoon bang voor [verdachte]. (…) Als ik dan echt kwaad werd betaalde hij wel iets terug aan mij, maar je wilt hem gewoon niet kwaad maken. Je wordt dan voor alles uitgemaakt en bedreigd en dat wil je gewoon niet. Ik heb niet graag zijn vriendjes met pistolen voor de deur. (...) Ik moest de advertentietekst van de seksadvertenties eerst naar [verdachte] sturen zodat hij hen goed of af kon keuren. [verdachte] stond erop dat die advertenties voor een bepaalde datum op internet moesten staan. Hij wilde dat het die dag gebeurde en dat het niet langer uitgesteld werd. In de advertentie stonden ook de prijzen die ik berekende voor de werkzaamheden. [verdachte] had mij gezegd wat ik voor welke handelingen moest rekenen. (…) Als [verdachte] vloekte en dreigde, was ik doodsbang. Ik verander dan weer in het “ja en amen” meisje zoals ik al eerder verklaard heb. Ik was dan bang dat hij zijn dreigementen uit zou voeren. (…) [verdachte] maakte mij gewoon voor alles en nog wat uit en ik raakte daar gewoon verlamd van.3

Op 12 maart 2013 heeft [slachtoffer 1] ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven –:

Soms had [verdachte] heel veel contant geld op zak. Dat was dan wel 500 of 600 euro. Dat heb ik zelf gezien. Ik heb een foto van hem gezien waarop een hele stapel contant geld op een tafel te zien was. [verdachte] had mij die foto van dat geld zelf gestuurd met de opmerking erbij van dat hij goed geld verdiend had of iets in die trend. (…) Toen het de eerste keer tot een eind kwam aan mijn relatie met [verdachte], dat was volgens mij eind juli 201l, heb ik hem uit mijn telefoon verwijderd. Alles, foto’s, berichtjes, eigenlijk alles wat met [verdachte] te maken had. Ik heb toen bij de politie in Arnhem, aan de Beekstraat, een melding gedaan van de hele situatie waar ik in verkeer. (…) De politie zag niets in de zaak en daarom is er toen door mij geen aangifte gedaan. Ongeveer in de maand september 2011 nam [verdachte], via Facebook, weer contact met mij op. Hij vertelde mij dat hij het allemaal niet zo bedoeld had, dat ik zo goed voor hem geweest was en dat hij mij terug wilde betalen. Ik dacht bij mijzelf:

eerst zien en dan geloven. Ik wilde hem heel graag geloven in ieder geval. Daardoor heb ik toch weer twee telefoonabonnementen voor [verdachte] afgesloten. (…) Mijn vriendinnen kenden [verdachte] als [verdachte], want zo had hij zich in eerste instantie aan mij voorgesteld. (…) Over het type meiden die [verdachte] “binnenhaalde” kan ik het volgende vertellen. In mijn ogen waren die meiden onzeker, zaten in een lastige situatie qua financiën, makkelijk beïnvloedbaar. Eigenlijk in een soortgelijke situatie als waarin ik ook verkeerde. (…) [getuige 1] en ik raakten in gesprek. Er kwam toen ter sprake wat wij beiden allemaal voor [verdachte] gedaan hadden. Ik vertelde dat ik abonnementen voor [verdachte] had afgesloten en hem geld had geleend. [getuige 1] vertelde dat zij ook abonnementen voor [verdachte] had afgesloten en de autohuur voor hem had betaald. (…) [slachtoffer 3] was hartstikke hotel de botel/verliefd op [verdachte]. Ze had veel ruzie met haar ouders, zoals ze mij vertelde. Ze was ook een keer weggelopen van huis. (…) Zij vertelde dat zij voor [verdachte] een x-box moest bestellen via de computer. Bij mij thuis heeft zij dat toen op mijn computer geprobeerd, maar het lukte haar niet omdat zij te jong was om dat te kunnen doen. (…) De afspraken met de mannen heb ik zelf gedaan. [verdachte] kreeg de berichtjes van de klanten dat ze interesse in mij hadden en [verdachte] zat mij dan achter de vodden dat ik die klanten moest gaan bellen voor een afspraak. (…) Het geld dat de klanten aan mij betaalden is allemaal naar [verdachte] gegaan.4

Op 5 januari 2012 heeft [slachtoffer 2] (geboren [geboortedatum]) tijdens een informatief gesprek met de politie het volgende medegedeeld – zakelijk weergegeven –:

Zij heeft [verdachte] gevraagd of zij voor hem kon werken. Zij wist namelijk niet hoe zij in het wereldje van de prostitutie kon beginnen. [verdachte] heeft haar meegenomen naar Twello en haar daar voorgesteld aan een vriend van hem.5

Op 27 februari 2012 heeft [slachtoffer 2] ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven –:

Ik heb schulden. Ik betaal deze af met geld dat ik in de prostitutie verdien. Ik besloot in de prostitutie te gaan werken, vlak nadat ik [verdachte] had leren kennen. Ik leerde [verdachte] in september 2011 kennen, denk ik. Ik ontmoette hem in de trein. Ik was direct van hem gecharmeerd. Hij zette zijn ping-adres op het treinkaartje. Hij probeerde mij te versieren via de ping door mij schoonheid te noemen en te vragen of ik een vriend had en zo. Wij hebben elkaar een paar keer ontmoet, onder meer in een hotel in Duiven waar we seks met elkaar hadden. In die tijd kreeg ik brieven van schuldeisers. Ik heb [verdachte] toen gezegd dat ik aan geld moest komen en dat het me niet uitmaakte hoe, al moest ik in de prostitutie werken. [verdachte] heeft mij aangeboden om mij dan te helpen met het werken in de prostitutie. Toen ik hem voorstelde om in de prostitutie te werken, stelde hij me voor om naar Arnhem te komen om foto’s te maken voor een site. Ik ben naar Arnhem gegaan, maar daar was [getuige 1] ook. Ik wilde niet dat zij er bij was als er foto’s werden gemaakt. Er zijn geen foto’s gemaakt. [verdachte] heeft mij voorgesteld aan een persoon die mij zou helpen in de prostitutie. Ik zou gaan werken in de prostitutie en het daarmee verdiende geld, zou verdeeld worden in vieren. Een gedeelte zou naar zijn oom gaan, een gedeelte naar hem en een gedeelte naar die jongen. Er zou een gedeelte naar die oom gaan, omdat die oom mij zou rijden. In eerste instantie zou ik voor [verdachte] gaan werken en uiteindelijk heeft hij me voorgesteld aan de vierde persoon om mij wegwijs te maken. Deze persoon wilde dat ik het contact met [verdachte] zou verbreken, omdat [verdachte] toch maar misbruik van mij zou maken. Hierna heb ik geen contact meer gehad met [verdachte].6

Op 9 januari 2012 heeft [slachtoffer 3] (geboren op [geboortedatum]) ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven –:

Ik heb twee jaar in een meidengroep in [meidengroep] gezeten. (…) In november/december 2011 kreeg ik via Ping contact met [verdachte]. (…) Ik zag zijn foto en vond hem wel knap. Ik las dat hij geïnteresseerd was in vriendschap en een relatie. Ook stond er bij dat hij single was. Hij zei dat hij 24 was. Tijdens het pingen zei hij dat hij me knap vond en dat hij het wel zag zitten. (….) Hij zei dat we elkaar na zoveel pingen wel eens konden zien. En toen zag ik hem in Zutphen. Dat was op 5 december. (…) Ik moest een telefoonabonnement voor hem afsluiten. (…) Hij gaf me wat complimentjes. (…) Hij begon over een telefoonabonnement. Hij zei dat ik het gewoon op mijn naam kon zetten en dat het een kwartier later veranderd kon worden naar zijn rekeningnummer en adres. Dat ik hem moest, kon vertrouwen en dat ik dan ook te vertrouwen was voor hem, dat ik dat kon doen door dat telefoonabonnement op naam te zetten. Hij zei dat hij het heel erg nodig had, maar dat het niet op zijn naam kon, omdat hij schulden had. Dat het daarom dus op mijn naam moest. Ik heb er wel heel erg over getwijfeld, dat ik niet wist of ik het moest doen. Hij zei toen dat wanneer ik het zal doen, hij een sleutel van zijn woning zou namaken en mij zal laten zien waar hij woonde. Hij zei verder dat hij me echt leuk vond en dat hij geen geintjes met me zou uithalen. (…) We zijn toen naar een telefoonzaak in Zutphen gegaan. (…) We stonden nog even voor de winkel en hij zei welke telefoon hij wilde hebben. (…) Ik moest van [verdachte] een abonnement afsluiten. Hij wilde wel dat het toestel gratis moest zijn. (…) Hij bedankte me en zei dat hij wist dat ik echt voor hem wilde gaan. (…) Ik heb een abonnement voor hem afgesloten omdat hij zei dat het abonnement gelijk veranderd kon worden en omdat ik verliefd was. (…) In zijn huis hebben we wat gezeten, gezoend en gefozed. (…) Toen hebben we seks gehad. (…) Toen hij mij naar het station bracht moest ik ook even wachten. Op een parkeerplaats bij het station stond toen een auto met twee vrouwen daarin en een kindje achterin. (…) We liepen naar het station en zij stonden al met de auto daar. Ze stapten uit en gaven [verdachte] toen de WI. Het was even hallo, wie ben ik, handje geven, voorstellen. De namen van de vrouwen waren [slachtoffer 4] en [getuige 1]. (…) [verdachte] heeft ook nog gezegd dat [vriendin verdachte] en [getuige 1] voor hem werkten, nou ja voor hem, voor zijn neef dan, in de prostitutie. Later werd mij duidelijk dat ze voor hem werkten, later werd dit pas duidelijk voor mij. In eerste instantie was het voor zijn neef. Er bleek zelfs helemaal geen neef in het spel te zijn. (…) Hij heeft verteld dat ze het vrijwillig deden. Dat er altijd iemand meeging. Dat ze beschermd werden en dat het helemaal hun eigen ding was. Ze mochten zelf alles bepalen. (…) ‘s Avonds begon hij wel van: ehh, we kunnen heel veel geld maken door een auto op naam te zetten van jou. Ik zei dat ik daar eigenlijk niet zoveel zin in had. Toen belde hij mij en werd hij echt heel kwaad op mij. Hij zei dat ik hem moest helpen en dat ik dingen voor hem moest doen. Ik werd toen echt heel bang. En toen ehh, volgens mij die woensdag, ben ik naar hem toe gegaan. [verdachte] zei dat we een auto ter beschikking hadden en dat [getuige 1] ons overal naar toe zou brengen. (…) Toen [verdachte] kwam moest er eerst weer een telefoonabonnement komen. We zijn daarvoor naar Arnhem gegaan. (…) [getuige 1] had mij daarvoor al gezegd dat [verdachte] een goede jongen was; ze probeerde mijn vertrouwen te winnen. Ze zei ook dat [verdachte] ontzettend verliefd op me was en dat hij alles wel voor me wilde doen. (…) We zijn toen met z’n drieën naar Deventer gereden. We hebben toen zoveel mogelijk abonnementen proberen af te sluiten. (…) Ik heb gezegd dat ik naar de Vodafone zou lopen om daar een abonnement af te sluiten. Maar dat kon niet, omdat ik kort daarvoor al bij de “[internetadres]” ook een Vodafone abonnement had afgesloten. Ik ben toen weer terug gelopen naar [verdachte] en [getuige 1] en ik heb ze dat toen verteld. Het meisje in de winkel zei het ook al: Je bent negentien jaar en het systeem accepteert dat niet. Ik moest toen van [verdachte] weer terug en zeggen dat het voor mijn zieke moeder was. Ik ben toen weer teruggelopen en heb dit toen gezegd. Het meisje in de winkel zei toen dat mijn moeder dit ook via internet kon doen en dat ze daarvoor niet buiten de deur hoefde te gaan. (…) [getuige 1] zou ons overal naartoe rijden en [verdachte] zei wat ik allemaal moest doen. Hij zei eigenlijk vrij weinig, maar hij zei dat ik daar en daar een abonnement moest afsluiten en het toestel moest gratis zijn. (…) (Op de vraag: Waarom ben je de hele tijd heen en weer gelopen, waarom doe je dat?) Omdat ik bang was. Ik weet gewoon als ik iets niet doe dat hij dan heel erg boos wordt. Ik krijg dan zo’n druk op me, zo’n gevoel dat er druk op me staat. [verdachte] zorgt er ook voor dat er iets gebeurt dat ik het wel doe. Daar zorgt hij gewoon voor. Ik weet dat hij boos wordt omdat hij toen ook al boos op me was geworden, toen hij had gezegd, via de Ping, over die auto. Ik heb toen gezegd dat ik dat niet wilde doen. Hij werd toen enorm kwaad en daar schrok ik toen wel van. Er is door [verdachte] en [getuige 1] zo op me ingepraat en dan wordt hij niet boos op me als ik doe wat hij zegt. Dat scheelt me dan weer. Die tweede keer naar Zutphen vond ik toch nog wel spannend, maar toen we naar Deventer gingen vond ik het niet meer leuk en ik dacht als ik gewoon met [verdachte] om blijf gaan, dan zal [verdachte] dat eerste abonnement wel veranderen en hoef ik dat ook niet meer te verantwoorden naar mijn ouders. (…) (Op de vraag: wat gebeurt er na de tweede keer bij die snackbar?) We zijn naar een andere telefoonwinkel gelopen. Dat was Telfort. Ik heb daar twee abonnementen afgesloten. [verdachte] vertelde me dat hij het echt nodig had. Dat hij alles zou regelen als we weer terug zouden zijn. In Zutphen dus, bij zijn huis. Dat ik dan geen schulden meer zou hebben van die telefoonrekeningen en dat hij dan niet meer in de problemen zou zitten. (…) Ik zie nu op mijn afschrift dat ik er ook een bij T-Mobile heb afgesloten. (…) We zijn naar de Mediamarkt gegaan. (…) En toen werd het al snel duidelijk dat er dingen besteld moesten worden op afbetaling. Televisie en zo’n surroundsysteem, dat moest ook weer op mijn naam. (…) Toen we daar rondliepen zei [verdachte] dat ik een man moest bellen en m’n gegevens moest doorgeven, mijn persoonsgegevens, dan kon ik een soort lening krijgen om een auto te kopen op afbetaling. (Op de vraag: Waarom heb je je gegevens doorgegeven?) [verdachte] stond naast me en keek me op een rare manier aan. Zo van: “Je moet hem bellen en je moet je gegevens doorgeven.” Ik had zoiets van: “Dat doe ik, want je weet nooit wat er dan gebeurt.” Ik heb gebeld en kreeg toen de dochter van de garagehouder aan de lijn. Het was de dochter van [garagehouder]. (…) Ik ben ergens anders heengelopen en hoorde dat het gelukt was. [verdachte] zei toen dat we over twee uurtjes daar zouden zijn. Ik heb toen met die mevrouw een afspraak gemaakt dat we er aan zouden komen en heb toen weer opgehangen. Ik ben op mijn eigen toestel gebeld. (…) Het toestel is afgepakt door [verdachte]. Hij moest het verpanden. Hij heeft dat in een pandjeshuis [pandjeshuis] in Arnhem verpand. We hebben het nog geprobeerd bij de Mediamarkt, maar dat wilden ze niet, ik had die lening met die auto. (…) [verdachte] zei dat [getuige 1] naar die charmeur van haar moest gaan. Dat was bij een telefoonzaak in de binnenstad van Arnhem. We hebben toen alle afgesloten telefoontoestellen met abonnementen uit Deventer in een plastic tas gedaan. Dat waren er in totaal vier. De simkaartjes hadden we in een andere tas gedaan. De telefoons moesten we van [verdachte] in die goedkope telefoonwinkel verkopen. In een winkeltje in de Steenstraat hebben we toen die telefoons afgegeven. (…) [verdachte] en [getuige 1] zeiden steeds dat ze het de volgende keer zouden regelen en dat ik dan geen problemen meer zou hebben. (…) 8 december 2011 zijn we naar Elburg gereden om het rond te maken met die auto. (…) Twee formulieren waren voor [garagehouder] en een voor mij. Toen ik hem in mijn handen had, pakte [verdachte] deze af, vouwde deze dubbel en stak hem in zijn broekzak. (…) Ik hoorde dat [vriendin verdachte] via de computer allerlei telefoonabonnementen had afgesloten en dat ik die vrijdag er weer moest zijn. [vriendin verdachte] had ook een televisie op mijn naam besteld. (…) Rond 20:00 uur pingde [verdachte] dat ik die vrijdag om 09:00 uur weer in Zutphen moest zijn bij die studio in de Lieve Vrouwenstraat. (…) De televisie en de telefoon werden geleverd. Ik heb daar 0,01 cent voor gepind. We moesten de televisie verpanden, omdat [verdachte] geld nodig had. Ik ben toen met [vriendin verdachte] naar het pandjeshuis in Arnhem gegaan. (…) Ik heb wat met [vriendin verdachte] gepraat en [vriendin verdachte] vroeg mij wat [verdachte] allemaal tegen mij gezegd had. Ik heb toen gezegd dat hij in februari naar Thailand wilde. En toen heeft [vriendin verdachte] mij allemaal dingen verteld. Dat [verdachte] tegen [slachtoffer 1], [getuige 1], [vriendin verdachte] en mij hetzelfde verhaal heeft verteld. Dat hij tegen ons alle vier heeft gezegd dat hij een relatie met ons heeft. (…) Hij noemde zich zelf altijd [verdachte]. (…) (Op de vraag: Waarom ga je iedere keer weer terug?) In het begin omdat ik wel geïnteresseerd in hem was. Ik vond het wel leuk. Na de tweede of derde keer omdat ik heel erg bang voor hem was. Ik vond hem altijd heel erg intimiderend. Hij kon in een keer omslaan, boos worden. (…) Ik zat nog steeds met die telefoonabonnementen. Ik wilde geen problemen met hem en ook niet met mijn ouders. Als ik met hem om zou blijven gaan, dan kon het op zijn rekening worden gezet en had ik er geen last meer van. (…) Maar ik was altijd bang dat hij in staat was iets te doen, hij had altijd de grootste verhalen, dat ie ruzie had met iemand en dat hij, [verdachte]. dan met een pistool klaar stond. (…) Ik durfde niet bij hem weg te gaan. Ik was bang voor de consequenties en dat hij mij wat aan zou doen. Hij heeft wel die verhalen over dat pistool, dat hij mensen in elkaar heeft geslagen.7

Op 10 april 2013 heeft [slachtoffer 3] ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven –:

(Op de vraag: Op de eerste ontmoeting heb je gelijk een telefoonabonnement afgesloten. Waarom was dat?) Nou vooral omdat hij me overhaalde en er maar over bleef pushen. Hij ging op mijn gevoel inspelen. Hij zei dan dat ik er geen last van zou hebben en dat hij het allemaal wel zou regelen. Hij zei ook dat als je me leuk vindt en van me houdt dan doe je dat voor mij. Hierdoor leek het allemaal zo simpel en deed ik dit. (…) [verdachte] was in de buurt toen ik het contract bij [internetadres] afsloot. Toen de papieren klaar gemaakt werden ging hij naar buiten om te bellen. Hij bepaalde het type telefoon dat ik moest nemen. Het was zijn idee dat ik dit contract afsloot. Buiten nam [verdachte] de tas waar het in zat over van mij. (…) (Op de vraag: Hoe werd jou duidelijk dat [vriendin verdachte] en [getuige 1] in de prostitutie werkten?) Nou de dingen die ze me vertelden en hoe ze over kwamen op mij. Zo spoorden ze mij ook aan om het te doen. Ze vertelden mij dat het best makkelijk was en ze vertelden mij hoe het in zijn werk ging. (…) Het gedrag van [verdachte] naar mij was wisselend, hij was lief en dan weer opgefokt en dan liet hij me weer links liggen. Hij was heel wispelturig. Het begon heel lief en leuk en aardig en dat zakte steeds meer weg. Hij werd opgefokter, agressiever en ging me negeren. (Op de vraag: Kun je omschrijven waarom jij toch dingen gedaan hebt terwijl je er van het begin af aan een slecht gevoel bij had?) Omdat ik wel onder de indruk was van hem. Daarbij ben ik een onzeker iemand en durf geen nee te zeggen tegen mensen om hun reactie wanneer ik nee zou zeggen. Daarbij was ik bang voor [verdachte]. (…) (Op de vraag: Kun je feiten of omstandigheden omschrijven die verband houden met prostitutiewerk door vrouwen voor [verdachte]?) Alleen verhalen van [slachtoffer 1], [getuige 1] en [vriendin verdachte] over hoe zij het werk deden dus hoe het in zijn werk ging. Ze vertelden hoe makkelijk het was en dat ze beschermd werden en dat er altijd iemand meeging. Ze vertelden alleen de mooie kant. [verdachte] zei dan dat als ik zou willen ik die avond nog kon beginnen maar alleen als ik het zelf wilde. Er zou goed voor me gezorgd worden dan. Ook zei hij natuurlijk dat het veel geld op zou leveren.8

Op 16 mei 2013 heeft [slachtoffer 3] ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven –:

[verdachte] stuurde mij een keer naar die [slachtoffer 1] thuis. Daar moesten wij toen allerlei dingen bestellen via internet. [slachtoffer 1] moest mij toen gaan vertellen hoe het was om prostituee te zijn. [slachtoffer 1] sprak inderdaad hierover met mij en gaf een rooskleurige kant van dit verhaal. Ze vertelde de goede dingen over dat prostitutiewerk. (…) Op het moment dat ik in de gaten had dat het niet meer goed zou komen, durfde ik er niets meer van te zeggen tegen [verdachte]. Ik durfde dat niet, omdat ik bang was voor [verdachte]. Ook was ik bang dat [verdachte] boos op mij zou worden.9

Op 16 april 2013 heeft [slachtoffer 4] (geboren [geboortedatum]) ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven –:

Ik heb [verdachte] leren kennen via Ping Friends in november 2011. (…) [verdachte] is een jongen die heel goed op mensen in kan spelen, hij heeft hele gladde woordjes. Hij kan op je gevoel gaan zitten. Wat hij wil gebeurt ook. Hij wil dat alles gaat zoals hij het wil. Van de buitenkant lijkt het een hele lieve jongen maar van binnen is daar niets van waar. (…) Hij noemde zich [verdachte]. [slachtoffer 3] is een meisje die hij ook via Ping Friends heeft benaderd. Hij benaderde alle meisjes op deze manier. Ik heb haar voor het eerst gezien op het station op Zutphen, dat was in 2011. November of december. (…) [getuige 1] en ik moesten toen voor [verdachte] cadeautjes kopen. (…) [verdachte] wilde graag met mij en [naam] naar Indonesië. Hij zou hier in Nederland nogal problemen hebben. We moesten samen zorgen dat we geld maakten zodat we weg konden. Hij zou mij verhuren aan een man en hij zou advertenties zetten. Zijn oom [oom] zou als wacht met me mee gaan. Ik zou dan met die mannen naar bed moeten. Ik heb altijd gezegd dat ik dit niet wilde. Hij vertelde mij dat [getuige 1] dit ook deed en [getuige 1] speelde dit rolletje mee en zei dat ze het deed maar heeft het nooit gedaan. [getuige 1] praatte op mij in om mij zover te krijgen. Ze zei dat het niet erg was. (…) Ik heb [getuige 1] leren kennen in een hotel in Zutphen. (…) [getuige 1] en hij gebruikten pilletjes. Ik wilde dit niet maar het was halverwege de nacht en [verdachte] dwong me er een te nemen door te zeggen dat als ik het niet deed ik maar naar buiten moest gaan. (…) [verdachte] en ik hebben die nacht seks gehad in het bijzijn van [getuige 1]. Hij heeft toen ook seks met [getuige 1] gehad waar ik bij was. (…) We zijn naar Arnhem geweest om een mobiel te verkopen waar [slachtoffer 3] een abonnement voor had genomen. (…) In de auto kregen [verdachte] en ik een gesprek over [slachtoffer 3]. Het ging erover dat ik vond dat hij het niet kon maken om haar te verkopen als hoertje. Ook omdat [slachtoffer 3] en ik dezelfde ex hebben en het gevaarlijk kon worden voor [verdachte]. Op dat moment wist ik al van [getuige 1] dat zij niet werkte voor [verdachte] en ik ook niet. Dit hadden we wel zo voorgedaan naar [slachtoffer 3]. [slachtoffer 1] was ook al op de hoogte dat [verdachte] met zowel haar als [getuige 1] als mij aan het spelen was. (…) Ik moest van [verdachte], ik had [slachtoffer 3] nog maar een keer gezien, spullen op haar naam gaan bestellen om te zien of het lukte. Dit moest via de computer. Ik was in [plaats] toen ik dit deed voor hem. Ik gebruikte de computer van mijn ouders. [verdachte] heeft de gegevens van [slachtoffer 3] naar mij toe gepingt. (…) Ik deed dat eigenlijk omdat [verdachte] mij onder druk zette, ik kan er slecht tegen als mensen boos op mij zijn. Hij wilde geld en ik wilde niet de hoer spelen. Hierdoor had hij geld en hoefde ik niet te werken voor hem. (…) [slachtoffer 3] was naar Zutphen gekomen om die spullen in ontvangst te nemen. (…) Die spullen werden verkocht. (…) Ik ging met die spullen naar het pandjeshuis in Arnhem. (…) [getuige 1] en ik hadden samen besloten om [slachtoffer 3] te vertellen waar [verdachte] mee bezig was. We wilden haar beschermen. Ze was echt verliefd op hem. Ze had al zoveel problemen en [getuige 1] en ik wilden niet dat ze nog meer problemen kreeg. (…) [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] is een meisje dat ik heb leren kennen via [verdachte]. Ik ben een keer of vier of vijf in de woning van [slachtoffer 1] geweest. (…) [slachtoffer 1] heeft mij verteld hoe het prostitutiewerk zou zijn. Dat het niet eng was en dat ze het een keer had gedaan. (…) [verdachte] had mij gepingt dat er iemand was aan wie hij mij kon verkopen. Hij zei zaken doen en dan wist ik dat het over prostitutie ging. Ik zei tegen hem dat ik dit niet wilde. Hij app’te mij toen met de vraag wat ik dan wilde: lang leve de lol? We kregen woorden over de App. (…) Toen vroeg [verdachte] mij te gaan omkleden. Ik moest mooiere kleding aandoen. In de auto bleek dat hij me dus wel wilde verkopen. [getuige 1] was daar ook bij. (…) [getuige 1] en ik zouden in de auto wachten en hij zou eerst gaan praten met die mensen. (…) [verdachte] kwam naar de auto en ik moest mee naar boven. Daar was een blanke vrouw en donkere man. [verdachte] stelde mij voor met een andere naam ik weet de naam niet meer. Ik heb even met die vrouw gepraat. Het bleek ook een prostituee te zijn. Dat vertelde ze me en zo zag ze er ook wel uit. Er is mij een pilletje aangeboden door die vrouw maar daar heb ik “nee” op gezegd. Ik kreeg daarvoor een por in mijn zij van [verdachte] omdat hij vond dat ik niet mocht weigeren. Ik heb met die man gepraat. We waren toen nog met z’n vieren in de woonkamer. Hij vroeg mij wat ik wel en niet wilde en ik antwoordde daarop. Hij vroeg of ik escort wilde of achter de ramen wilde staan. (…) Die man vroeg me mee naar het balkon en vroeg me daar of ik het echt wel wilde. Hij zag angst in mijn ogen, dat zei hij tegen mij. Hij zei dat hij nooit iemand tegen zijn zin aan het werk zou zetten. Ik zei tegen deze man dat ik dit werk niet wilde doen. Ik zei dat [verdachte] mij dit opdrong om te doen. Ik vroeg hem dit niet aan [verdachte] te zeggen omdat ik bang voor [verdachte] was. (…) In de auto vroeg [verdachte] wat ik er van vond. Ik zei tegen hem dat ik het echt niet wilde. [verdachte] zei dat we het er nog wel over zouden hebben. (…) Die man heeft mij de volgende dag gebeld. Ik zette hem op de luidspreker. Dat moest van [verdachte]. Ik was wel zo slim om tegen de man te zeggen dat ik dit deed zodat hij wist dat [verdachte] meeluisterde. De man zei vervolgens dat hij niet met ons wilde samenwerken. [verdachte] werd boos op mij. Hij schreeuwde tegen mij dat ik waardeloos was en geen geld voor hem binnen kon halen en dat ik maar weg moest gaan. Het feit is gepleegd tussen begin november 2011 en eind december 2011.10

Op 9 juli 2013 heeft [slachtoffer 4] ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven –:

(Op de vraag: Waarom heb je de dingen gedaan die je in de aangifte hebt benoemd?) Ik vond [verdachte] toen leuk maar ik was niet verliefd. Ik was ook wel bang van hem. Hij kon heel dwingend zijn. Ja en snel opvliegerig en boos. Hij zeurde zo lang door en hij trapte je uiteindelijk de grond in (met woorden). Uiteindelijk deed je gewoon waar hij om vroeg. (…) Eenmaal in de auto kreeg ik van [verdachte] te horen dat hij iemand wist die mij wilde kopen. Deze man wilde mij kopen voor de prostitutie of om achter de ramen te gaan staan. (…) Die man was een Belg en als ik voor hem zou gaan werken dan zou dat in Den Haag, Amsterdam of Utrecht zijn. Het idee kwam van [verdachte]. (…) Ik was het er niet mee eens. Ik heb dat aan [verdachte] gezegd en hij werd boos. Hij zei dat we zo samen geld konden verdienen en als ik dat niet zou doen dan gaf ik niks om hem en wilde hem niet helpen. Ik heb in de auto nog gehuild omdat ik bang was en het allemaal niet wilde. Hij reageerde hierop door te zeggen dat ik mij niet moest aanstellen. (…) Ik hoorde dat [getuige 1] tegen [verdachte] zei: “Dat meisje wil niet, je kunt haar niet dwingen.” [verdachte] reageerde daar helemaal niet op. (…) Toen we terug waren in de auto hebben we het over bedragen gehad. [verdachte] vertelde dat die Belg mij wel wilde kopen voor 5000 euro. Dit bedrag was voor ons samen. Want [verdachte] zou dat geld voor ons samen gaan sparen en we zouden dan samen van dat geld naar Indonesië gaan om daar een bestaan op te bouwen. Van het geld dat ik met prostitutiewerk zou verdienen mocht ik dan een derde deel zelf houden en twee derde zou naar [verdachte] gaan die dat dan weer voor ons zou gaan sparen.11

Op 8 april 2013 heeft [getuige 1] ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven –:

[verdachte] heeft zoveel gezichten. Ik meende dat het een hele lieve jongen was, maar dat bleek niet zo te zijn. Hij kan heel bezitterig en jaloers zijn. Hij speelt gewoon met je. Ik weet wel dat hij de zwakkeren zoekt. Hij zoekt personen die in een relatie zitten die niet goed gaat. Dat heeft hij bij mij ook gedaan. Ik was een keer bij mijn broer [naam] en daar was [verdachte] toen ook. Hij vroeg mijn telefoonnummer en van dat moment af zijn wij gaan “pingen”. Ik ken hem vanaf eind oktober 2011. (…) De meeste meisjes, waarvan ik het wist, leerde hij via die site “[internetadres]” kennen. Ik heb het dan over een meisje dat [slachtoffer 3] heet. Die heb ik twee keer gezien. Ook is er nog een meisje met de naam [slachtoffer 4]. Die heeft ook een tijdje iets met [verdachte] gedaan of gehad. [vriendin verdachte] en ik hebben eens samen gepraat en kwamen er toen achter dat [verdachte] met ons speelde, tegen [vriendin verdachte] zei hij dat ik altijd bij hem moest zijn en voor hem werkte en tegen mij zei hij dat [vriendin verdachte] altijd bij hem moest zijn en voor hem werkte. Met werken bedoel ik dan werken als hoer voor [verdachte]. [verdachte] zei tegen verschillende mensen dat [vriendin verdachte] en ik als hoer voor hem werkten. (…) Ik heb [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] via [verdachte] leren kennen. (…) [slachtoffer 1] en ik raakten toen in gesprek over [verdachte]. [slachtoffer 1] vertelde mij over telefoonabonnementen die zij afgesloten had. Die telefoons werden daarna weer verkocht door [verdachte]. Ik heb van [verdachte] zelf gehoord dat [slachtoffer 1] ook als hoer voor hem gewerkt had. (…) [verdachte] is een jongen met hele mooie praatjes. Als hij wat vertelt dan geloof je hem ook. Ik was in die tijd ook verliefd op [verdachte] en wilde hem ook geloven. (…) Ik heb [slachtoffer 3] twee of drie keer gezien. (…) Ik vond het een heel zielig en onzeker meisje. Zij was ook helemaal verliefd op [verdachte]. In die tijd noemde [verdachte] zich [verdachte]. (…) Ik heb wel abonnementen voor [verdachte] afgesloten bij telefoonwinkels. Ik heb in totaal vier telefoonabonnementen voor [verdachte] afgesloten. Ik betaal daar nu nog steeds voor. In die tijd had [verdachte] beloofd dat hij hiervoor aan mij zou betalen, maar dat kwam er niet van. (…) Volgens mij heeft [verdachte] al deze toestellen verkocht. (…) Ik ken [slachtoffer 4] via [verdachte]. (…) [verdachte] wou ook abonnementen met haar afsluiten, maar dat ging niet omdat [vriendin verdachte] ook een BKR registratie had. (…) Het klopt dat [verdachte] geprobeerd heeft [vriendin verdachte] aan een Belg te verkopen. Dat was in Capelle aan de IJssel. Ik zei nog tegen [verdachte] dat hij dat absoluut niet moest doen. [verdachte] zei dat hij [vriendin verdachte] een weekeinde lang bij die Belgen kon laten en dat hij daar heel veel geld mee zou kunnen verdienen. (…) Mijn broer heet [naam], maar wordt [naam] genoemd. [verdachte] en hij waren bevriend met elkaar. (…) (Op de vraag: [slachtoffer 3] heeft aangegeven dat jij haar en [verdachte] overal naar toe reed in een rood bruine BMW. Wat kun je daarover zeggen?) Deze auto is gebruikt in Deventer voor het afsluiten van telefoonabonnementen en een bezoek aan de Mediamarkt, wat verder mislukte. (…) Het klopt dat ik vier telefoons heb verkocht in een telefoonwinkel. Ik moest dat wel doen, omdat [verdachte] dreigde om mijn broer en kinderen iets aan te doen als ik niet deed wat hij zei. Ik heb toen zelf die telefoons verkocht bij een telefoonwinkel in Arnhem, vlak bij Velperpoort. Ik kreeg 1000 euro voor die vier telefoontoestellen. Ik heb al dat geld aan [verdachte] gegeven. (…) [verdachte] heeft mij alleen gezegd dat hij die [vriendin verdachte] aan Belgen wilde verkopen en dat hij [slachtoffer 3] voor zich wilde laten werken.12

Op 2 mei 2013 heeft [getuige 2] ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven –:

Ik heb één keer een vuurwapen bij [verdachte] gezien. (…) [naam] en [slachtoffer 1] vertelden dat zij onder dwang van [verdachte] als hoer werkten. (…) Zij waren zo bang voor [verdachte]. Het leek wel of hij macht over hen had. [verdachte] ging vrij hard met die meisjes om. Hij commandeerde ze. (…) [verdachte] bestelde ook allemaal telefoons en laptops op naam van die meisjes. (…) Ik ben zelf een paar keer mee geweest naar zo’n telefoonzaak. [naam] ging dan naar binnen en bestelde een telefoon op haar naam. Die gaf ze daarna aan [verdachte]. Dit is ook met die andere meisjes gebeurd. (…) [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] is één van de meisjes die voor [verdachte] als hoer gewerkt heeft. Ik ben één keer mee geweest naar een patatzaak in Groenlo. [slachtoffer 1] ging daar als hoer werken. (…) Onderweg hebben [slachtoffer 1] en ik vrij weinig gesproken. [slachtoffer 1] keek vrij strak voor zich uit. [slachtoffer 1] zei wel dat ze dit met tegenzin deed. (…) [slachtoffer 1] is later nog een keer bij diezelfde klant geweest. (…) [verdachte] en [slachtoffer 1] spraken over wat [slachtoffer 1] bij die klant moest gaan doen. (…) Ik heb [verdachte] drugs zien gebruiken. Ik heb wel eens gezien dat hij vier of vijf XTC-pillen tegelijk gebruikte. Ik heb hem ook wel cocaïne zien gebruik. [verdachte] blowde ook wel eens maar niet veel. [verdachte] snoof wel vier of vijf keer per dag cocaïne.

Ik heb [slachtoffer 2] en [verdachte] meegenomen naar Twello. We hebben [slachtoffer 2] afgezet bij [oom] en [naam]. Er waren kennelijk afspraken gemaakt tussen [verdachte] en de jongens die daar waren dat ze iets met hoeren zouden beginnen. [verdachte] zou de hoeren leveren. Nu had [verdachte] alleen [slachtoffer 2] gebracht en dat was niet genoeg om vier mensen van te onderhouden. Ik heb dit allemaal zelf gehoord.13

Verdachte heeft op 22 april 2013 ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven -:

Weet je het verhaal is zo. Er waren een paar meisjes die wilden werken, maar ze wisten niet hoe. Mijn neef en ik wisten dat wel. Er zijn dingen besproken die niet konden, ook door mijn verslaving destijds. Ik moest geld hebben. Zo zijn er abonnementjes afgesloten. Oplichting klopt wel. Ik moest aan mijn behoefte voldoen. Als jongen vond ik het mooi om meiden voor me te laten werken, maar dat is er niet van gekomen. Kijk die abonnementen is wel oplichting, maar dat was om in mijn cocaïnebehoefte te voorzien.14

Verdachte heeft op 23 april 2013 ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven -:

Ik heb op verschillende datingsites contact gehad met verschillende meiden. Ik ben in die tijd ook verslaafd geraakt. (…) Ik moest geld hebben. Dat kreeg ik door abonnementen af te sluiten en de telefoons te verkopen. Ook auto’s financieren en dan verkopen. De meiden zouden gaan werken; daarmee bedoel ik als escort aan de slag gaan. Ik heb de meiden gevraagd die telefoons en auto’s voor mij te doen. [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] is door mij benadeeld, omdat ik door mijn verslaving die dingen deed. Ik heb [slachtoffer 1] leren kennen via [internetadres]. Ik heb haar destijds verteld dat ik goed in de problemen zat en dat ik mensen moest afbetalen. Het was natuurlijk voor mijn verslaving, maar dat wist zij niet. Het contact met [slachtoffer 1] was in eerste instantie voor de spanning, maar door mijn verslaving kreeg ik andere bedoelingen, namelijk het regelen van geld voor mijn verslaving. Ik weet niet meer wat ik allemaal tegen haar heb verteld. Ik deed alles om geld te scoren. Het kan best zijn dat ik gezegd heb dat ik haar lief vond en dat ik van alles met haar wilde. Ik heb toen zoveel gezegd wat ik niet meende. Ik weet dat [slachtoffer 1] verliefd was op mij. In die periode had ik geen toekomstplannen. Ik was met mijn verslaving bezig. Het kan zijn dat ik haar dingen heb verteld om haar te paaien en iets los te krijgen. [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] heeft voor mij telefoons, een laptop en een auto aangeschaft. [slachtoffer 1] kocht die goederen voor mij omdat ik zei dat ik in de problemen zat, maar ik had ze nodig om te voorzien in mijn drugsgebruik. Ik heb [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] vijf, zes of zeven keer gevraagd om een telefoonabonnement voor me af te sluiten. Het ging mij niet om de abonnementen, maar om de telefoons. Die telefoons gingen naar mij. Het ging om de duurste toestellen. [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] heeft voor mij een laptop aangeschaft bij de Mediamarkt. Het initiatief daarvoor kwam van mij. Die laptop heb ik verkocht. Ik heb [slachtoffer 1] ook een autofinanciering laten afsluiten. Dat was bij [garagehouder] in Elburg. Ik heb die auto een paar dagen gehad en toen is die auto verkocht. We hebben [slachtoffer 1] op een gegeven moment naar een klant gebracht in verband met een escortafspraak. Het idee was van ons beiden. Ik wilde het van mijn kant om wat geld te hebben voor mijn drugsgebruik. [slachtoffer 1] zei dat de man het geld op tafel zou leggen en ik zou het pakken. [slachtoffer 1] en ik wilden samen een escort beginnen. Zo zijn die andere meiden ook bij [slachtoffer 1] gekomen. [slachtoffer 1] legde die meiden uit hoe het in zijn werk ging.

[slachtoffer 2] wilde werken en die jongens konden haar helpen.15

Verdachte heeft op 24 april 2013 ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven -:

Ik kan me voorstellen dat vrouwen bang van me worden als ik boos word. Ik heb agressie in mij. Als ik niet gebruik weet ik mijn grenzen en kan ik met mijn agressie omgaan, maar door die coke had ik die grenzen niet. Ik schreeuwde zelfs tegen mijn moeder in die tijd.16

Verdachte heeft op 2 mei 2013 ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven -:

Het klopt dat ik een foto met geld met daar bovenop een vuurwapen naar [slachtoffer 1] heb gestuurd. Ik wilde geld zodat ik kon scoren.

Ik heb de verklaringen over het verkopen van [vriendin verdachte] gelezen en ik wil zeggen dat het niet verkopen was, maar verhuren. Zij hebben het over 5000 en dat zal dan ook wel.

Het klopt dat ik [vriendin verdachte] heb verteld dat [getuige 1] ook voor mij werkte en ook dat [getuige 1] dit spelletje meespeelde.

Het klopt dat [vriendin verdachte] op naam van [slachtoffer 3] op de computer spullen heeft besteld. Het ging om een tv en daar kreeg je een telefoon bij. [slachtoffer 3] kon dat niet goed en toen heeft [vriendin verdachte] dat gedaan. We hebben dat samen besproken. Die spullen zijn in Zutphen afgeleverd.17

Verdachte heeft op 3 mei 2013 ten overstaan van de politie als volgt verklaard – zakelijk weergegeven -:

Bij [vriendin verdachte] was het geen verkopen, maar uitlenen. Ze zou twee weken werken voor die man. We zouden vooraf betaald worden.

[slachtoffer 2] heeft mij benaderd om haar te helpen aan de slag te gaan in de prostitutie. Het klopt dat [slachtoffer 2] naar Arnhem is gekomen voor het maken van foto’s. [naam] reed ons naar onder meer Deventer.

(Nadat verdachte een sms van 27-07-2011 aan [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] is voorgehouden met onder meer de tekst: ‘En regel nog zo’n samsung ook voor 4 uur of anders ipv die ook een torch! Doe je dit niet heb k een probleem en jij ook met mij sub! Begrepen?! Regel het maar! Geen smoesjes!’) Ohh echt erg! Ik weet echt niet meer wat ik er op moet zeggen. Junkiepraat zodat er spullen kwamen die ik kon verkopen voor drugs.18

Verdachte heeft ter zitting van de rechtbank Gelderland op 9 september 2013 als volgt verklaard – zakelijk weergegeven -:

Ik heb [slachtoffer 1] één keer naar een escortafspraak gebracht. Het klopt dat er op mijn advies seksadvertenties zijn geplaatst door [slachtoffer 1]. Er is één klant geweest. Daar is ze twee keer naar toe gegaan. Het klopt dat [slachtoffer 1] een afspraak in Groenlo had. Ik heb geld aangenomen.

Het klopt ook dat ik [slachtoffer 1] telefoonabonnementen voor me heb laten afsluiten. [slachtoffer 1] deed het voor me omdat ik haar vroeg. Ik heb haar vertrouwen misbruikt en haar in de schulden gewerkt. Ik had dat geld nodig voor mijn verslaving. Het is veel om haar tien abonnementen te laten afsluiten, maar ik was verslaafd.

Ik heb [slachtoffer 2] voorgesteld aan [oom]. Ze wilde graag in de prostitutie werken en vroeg of ik iets kon regelen. Ik ben met mijn neef er naar toe gegaan en er is een gesprek geweest.

Over het verkopen van [slachtoffer 4] aan een Belg: het is gewoon escortwerk waar je van te voren voor betaald krijgt. Het klopt wel dat het rond de € 5.000 zou kosten.

Ik gebruikte in die tijd twee gram cocaïne per dag. Dat kostte € 100 per dag. Ik kreeg het geld dat ik nodig had voor de cocaïne van de meisjes. Het was de bedoeling dat ze in de prostitutie zouden gaan werken, in overleg.19

Oordeel hof

Reikwijdte artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht mede in verband met het laten afsluiten van telefoonabonnementen

Het hof gaat ervan uit dat, waar aan verdachte ten laste is gelegd het strafbare feit van artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht, aan de termen in de tenlastelegging dezelfde betekenis toekomst als in de delictsomschrijving.

Artikel 273f lid 1 Wetboek van Strafrecht luidt, voor zover van belang, als volgt:

Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:

4°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt.

Uit de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling blijkt dat deze deel uitmaakt van de wetgeving die strekt tot uitvoering van een aantal internationale instrumenten die ertoe strekken uitbuiting te voorkomen en strafbaar te stellen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de wetgever aan artikel 273f Wetboek van Strafrecht, in het bijzonder het bepaalde onder ten vierde, een ruimere strekking heeft willen geven.20 Dat heeft tot gevolg dat de delictsomschrijving en – nu in de tenlastelegging dezelfde woorden zijn gebezigd – de tenlastelegging aldus dienen te worden gelezen dat “uitbuiting” daarvan deel uitmaakt, in die zin dat aan de in de delictsomschrijving (en in de tenlastelegging) voorkomende termen, ‘het verrichten van arbeid of diensten’ een zodanige uitleg wordt gegeven dat het gaat om arbeid en/of diensten die vanwege hun aard (zoals prostitutiewerkzaamheden) en/of omstandigheden waaronder die werkzaamheden worden verricht (bijvoorbeeld geen betaling, lange werkdagen etc.) – in combinatie met een in artikel 273f lid 1 onder 1 genoemd middel – een situatie van uitbuiting opleveren. Naar het oordeel van het hof ligt het – nu de kern van artikel 273f lid 1 onder 4 de strafbaarstelling van uitbuiting betreft – meer voor de hand om het vereiste van uitbuiting aan te merken als impliciet bestanddeel en ligt het minder voor de hand om dit aan te merken als voorwaarde voor kwalificatie.21

In zijn arrest van 27 oktober 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BI7099) heeft de Hoge Raad als volgt overwogen:

“Het in art. 273a, eerste lid, (oud) Sr voorkomende bestanddeel (oogmerk van) uitbuiting is in de wet niet gedefinieerd, anders dan door de opsomming in het tweede lid van een aantal vormen van uitbuiting, waaronder gedwongen of verplichte arbeid of diensten. Blijkens de (…) memorie van toelichting doelt deze bepaling op een verscheidenheid aan moderne vormen van slavernij, waarbij als voorbeeld wordt genoemd een extreem lange werkweek tegen onevenredig lage betaling onder slechte werkomstandigheden. De vraag of - en zo ja, wanneer - sprake is van 'uitbuiting' in de zin van de onderhavige bepaling, is niet in algemene termen te beantwoorden, maar is sterk verweven met de omstandigheden van het geval. Bij de beantwoording van die vraag komt in een geval als het onderhavige onder meer betekenis toe aan de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt, en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald. Bij de weging van deze en andere relevante factoren dienen de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentiekader te worden gehanteerd. (…)”.

Uit het voorgaande vloeit voort dat een gedraging als het “afsluiten van een telefoonabonnement” niet zonder meer is aan te merken als arbeid of een dienst tot het verrichten waarvan iemand wordt gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen. Voor bewezenverklaring is vereist dat op grond van de omstandigheden van het geval uitbuiting komt vast te staan, waarbij onder meer betekenis toekomt aan de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald en dat bij de weging van deze en andere relevante factoren de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentiekader dienen te worden gehanteerd. Het hof zal deze vraag voor elk tenlastegelegd feit afzonderlijk dienen te beantwoorden.

[slachtoffer 1] (feit 1, 05-860748-13)

Uit de verklaring van zowel [slachtoffer 1] als verdachte volgt dat verdachte een relatie met [slachtoffer 1] onderhield met als doel financieel van [slachtoffer 1] te profiteren. Verdachte profiteerde van [slachtoffer 1] door haar goederen aan hem te laten leveren, die verdachte vervolgens verkocht. De goederen betroffen telefoons, een auto en een laptop. Daarnaast kreeg verdachte de beschikking over het geld dat [slachtoffer 1] had verdiend met haar prostitutiewerkzaamheden.

[slachtoffer 1] heeft verschillende redenen genoemd waarom het mogelijk was dat verdachte van haar kon profiteren. In de eerste plaats was verdachte soms lief en zorgzaam en beloofde hij haar een mooie toekomst met hem. [slachtoffer 1] wilde graag een relatie. In de tweede plaats werd zij bedreigd door verdachte. Hij dreigde zijn verkeerde vrienden op haar af te sturen en ook stuurde hij haar een keer een foto met daarop een vuurwapen. Dit, in combinatie met het feit dat verdachte heel boos op haar kon worden als aangeefster niet deed wat hij wilde, maakte haar bang. Ten derde was het zo dat aangeefster het contact met verdachte wilde behouden omdat ze hoopte ooit het geld terug te krijgen dat hij haar verschuldigd was.

Naar het oordeel van het hof heeft verdachte van aangeefster kunnen profiteren omdat sprake was van een (combinatie van) dreiging met geweld, misleiding (namelijk de belofte om het geld terug te betalen en het beloven van een mooie gezamenlijke toekomst), misbruik van een kwetsbare positie waarin [slachtoffer 1] ten opzichte van verdachte was komen te verkeren (waarbij het ging om de hoop van [slachtoffer 1] op een gezamenlijke toekomst en vervolgens de hoop op het geld dat verdachte haar schuldig was terug te krijgen) en het overwicht dat verdachte op aangeefster had (onder meer door haar te intimideren).

Aangeefster heeft verklaard dat zij twee keer voor een escort naar Groenlo is geweest. Zij heeft verklaard dat de enige reden dat zij dit deed de geldbehoefte van verdachte was. Het contact met de klant werd gelegd, nadat verdachte boos was geworden toen hij er achter kwam dat [slachtoffer 1] contact met klanten (die reageerden op de advertentie) afwimpelde. Het hof acht (ook) dit onderdeel van de verklaring van [slachtoffer 1] betrouwbaar, mede nu dit onderdeel (enige) steun vindt in ander bewijsmateriaal. Verdachte heeft immers verklaard dat hij de relatie met aangeefster onderhield in verband met zijn behoefte aan geld voor zijn drugsverslaving, hij in die tijd (als gevolg van zijn drugsgebruik) niet zijn agressie kon bedwingen en hij financieel profijt had van de prostitutiewerkzaamheden van aangeefster. Verder heeft [getuige 2] verklaard dat hij van [slachtoffer 1] hoorde, toen zij naar de klant werd gebracht, dat ze het met tegenzin deed.

[slachtoffer 1] heeft verder verklaard dat zij al het geld dat ze met haar prostitutiewerkzaamheden (op de fooi na) aan verdachte heeft afgestaan. Hoewel verdachte heeft verklaard dat hij ‘slechts’ de helft kreeg, gaat het hof uit van de verklaring van [slachtoffer 1] mede gelet op het feit dat die past in het patroon van de financiële uitbuiting van [slachtoffer 1] zoals die plaats vond gedurende de relatie die verdachte met [slachtoffer 1] had.

De wijze waarop aangeefster werd bewogen door verdachte de prostitutiewerkzaamheden te verrichten, valt onder het bereik van artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht. Het afstaan door aangeefster van het met de prostitutiewerkzaamheden verdiende geld, valt onder het bereik van artikel 273f lid 1 onder 6 en 9 Wetboek van Strafrecht. Nu verdachte haar onder de hierboven genoemde omstandigheden en voor zijn financieel profijt heeft gebracht naar de klant, is ook sprake van overtreding van artikel 273f lid 1 onder 1 Wetboek van Strafrecht.

Nu door de prostitutiewerkzaamheden reeds sprake was een uitbuitingssituatie als bedoeld in artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht, acht het hof eveneens bewezen dat die uitbuitingssituatie niet alleen de prostitutiewerkzaamheden omvatte, maar ook de andere werkzaamheden (diensten) die [slachtoffer 1] ten behoeve van verdachte verrichtte en waarbij het weliswaar niet ging om inbreuken op haar lichamelijke integriteit, maar waarbij zij wel door verdachte financieel werd kaal geplukt. Deze diensten betroffen de aankoop en/of het leveren van goederen (namelijk een auto, een laptop en telefoons) door [slachtoffer 1] aan verdachte.

[slachtoffer 2] (feit 2, 05-860748-13)

[slachtoffer 2] wilde geld verdienen om haar schulden af te lossen. Ze wilde om die reden wel in de prostitutie werken en verdachte heeft aangeboden haar daarbij te helpen. Verdachte heeft haar naar Arnhem gebracht om daar foto’s van haar te maken. Ook heeft hij haar naar een kennis in Twello gebracht. Deze kennis zou [slachtoffer 2] wegwijs maken in de prostitutie. Het was de bedoeling van verdachte dat [slachtoffer 2] slechts een vierde deel van haar verdiensten mocht behouden. De rest zou naar de verdachte en nog twee andere mannen gaan. Een situatie waarin een prostituee (als gevolg van bijvoorbeeld misbruik van een kwetsbare positie en/of overwicht van de verdachte) slechts een kwart van haar verdiensten mag behouden, levert in de regel financiële uitbuiting op, zoals strafbaar is gesteld in artikel 273f lid onder 9 Wetboek van Strafrecht. Niet is gebleken van een bijzondere omstandigheid die maakt dat bovengenoemde verdeling geen situatie van uitbuiting zou opleveren.

Naar het oordeel van het hof heeft verdachte zich daarom schuldig gemaakt aan het vervoeren van [slachtoffer 2] met het oogmerk van uitbuiting. Hij heeft daarbij misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin [slachtoffer 2] verkeerde en van het overwicht dat hij had op [slachtoffer 2]. [slachtoffer 2] zat in de schulden en wilde van alles doen om van die schulden af te komen, ook werk in de prostitutie. Zij heeft dit tegen verdachte gezegd en verdachte heeft haar toen aangeboden om haar te helpen bij het vinden van werk in de prostitutie. [slachtoffer 2] voelde zich kennelijk afhankelijk van verdachte, omdat zij zijn hulp nodig meende te hebben bij het vinden van werk in de prostitutie. Onder die omstandigheden kon verdachte met haar afspreken dat zij slechts een kwart van haar verdiensten zou behouden.

Het hof spreekt de verdachte vrij van de tenlastelegging voor zover deze betrekking heeft op (de poging tot overtreding van) artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht.

Met betrekking tot de prostitutiewerkzaamheden geldt dat uit de verklaringen die [slachtoffer 2] heeft afgelegd, blijkt dat zij – voordat ze verdachte kende – wel eens als escort had gewerkt en – nadat zij het contact heeft verbroken met verdachte – ook in de prostitutie heeft gewerkt. Op deze werkzaamheden heeft verdachte geen invloed gehad. Verder leidt het hof uit de verklaringen van [slachtoffer 2] af dat zij het werk in prostitutie wel wilde doen, omdat het goed verdiende (en zij daardoor haar schulden dus kon aflossen). Weliswaar heeft verdachte geprobeerd bovenmatig te verdienen aan [slachtoffer 2] en haar met dat oogmerk naar een kennis in Twello gebracht, maar dat levert poging tot financiële uitbuiting op (zoals strafbaar gesteld in artikel 273f lid onder 9 Wetboek van Strafrecht) en (nog) geen poging tot seksuele uitbuiting, zoals strafbaar gesteld in artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht.

Ten aanzien van het afsluiten van de twee telefoonabonnementen geldt dat [slachtoffer 2] deze weliswaar heeft afgesloten, omdat verdachte haar had beloofd de kosten te betalen, maar het gaat daarbij niet om werkzaamheden die qua aard, duur of andere aan dat werk gerelateerde omstandigheden een uitbuitingssituatie opleveren in de zin van artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht.

Nu artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht niet kan worden bewezen, dient verdachte ook te worden vrijgesproken van artikel 273f lid 1 onder 6 Wetboek van Strafrecht.

[slachtoffer 3] (feit 3, 05-860748-13)

Uit verschillende verklaringen volgt dat verdachte [slachtoffer 3] zag als object om financieel kaal te plukken. Meteen al tijdens de eerste ontmoeting, wist verdachte [slachtoffer 3] over te halen om een telefoonabonnement af te sluiten. Ook werd [slachtoffer 3] voorgesteld aan [getuige 1] en [slachtoffer 4]. Zij deden (op verzoek van verdachte) net alsof zij in de prostitutie werkzaam waren en vertelden [slachtoffer 3] over de positieve kanten van het vak. Ook verdachte deed daaraan mee door te vertellen dat het geheel vrijwillig was en dat ze altijd beschermd werden. Lukte het de verdachte om [slachtoffer 3] tijdens de eerste ontmoeting een telefoonabonnement te laten afsluiten, voor het [slachtoffer 3] laten werken in de prostitutie meende hij kennelijk meer tijd en anderen nodig te hebben. Ook [slachtoffer 1] werd ingeschakeld om [slachtoffer 3] ontvankelijker te maken voor het prostitutiewerk. [slachtoffer 3] heeft niet in de prostitutie gewerkt. Wel heeft verdachte nog getracht op naam van [slachtoffer 3] een auto aan te schaffen en goederen op haar naam te laten bestellen. Ook heeft verdachte [slachtoffer 3] tijdens de tweede ontmoeting telefoonabonnementen laten afsluiten en daarna voor de ontvangst van een televisie laten tekenen die op haar naam was besteld.

Naar het oordeel van het hof blijkt uit de afgelegde verklaringen voldoende dat verdachte zoveel mogelijk wilde verdienen aan [slachtoffer 3]; niet alleen door haar telefoonabonnementen te laten afsluiten en goederen te laten kopen, maar ook door haar in de prostitutie te laten werken. Verdachte heeft via de ‘ping’ contact gelegd met [slachtoffer 3], die toen 19 jaar oud was. Verdachte heeft zich voorgedaan als iemand die geïnteresseerd was in een relatie en heeft tegen [slachtoffer 3] gezegd dat hij haar knap vond, het wel zag zitten en dat hij 24 jaar oud was, terwijl hij toen in werkelijkheid 31 jaar oud was. Nadat [slachtoffer 3] (door de valse voorstelling van zaken) geïnteresseerd was geraakt in verdachte, heeft verdachte een afspraak met haar gemaakt. Verdachte, die slechts het oog had op de financiële exploitatie van [slachtoffer 3], heeft aldus bij haar een valse voorstelling van zaken gewekt en ingespeeld op de interesse die [slachtoffer 3] voor verdachte toonde. [slachtoffer 3] heeft verklaard dat zij reeds tijdens de eerste ontmoeting verliefd op verdachte was. Door die valse voorstelling van zaken en/of verliefdheid is [slachtoffer 3] op verzoek van verdachte naar Zutphen gereisd en kon verdachte beginnen met het financieel profiteren van [slachtoffer 3]. Na die eerste ontmoeting heeft verdachte [slachtoffer 3] naar andere plekken vervoerd om opnieuw aan haar te verdienen onder meer door haar telefoonabonnementen te laten afsluiten.

Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat verdachte [slachtoffer 3] door misleiding en/of misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven en vervoerd met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 3] en dat verdachte zich aldus schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 273f lid 1 onder 1 Wetboek van Strafrecht.

Het hof is niet van oordeel dat verdachte [slachtoffer 3] daadwerkelijk heeft uitgebuit, zoals is strafbaar gesteld in artikel 273f lid onder 4 Wetboek van Strafrecht. [slachtoffer 3] heeft geen prostitutiewerkzaamheden verricht en ook heeft zij zich daarvoor niet beschikbaar gesteld. Weliswaar heeft verdachte door misleiding en misbruik van een kwetsbare positie [slachtoffer 3] weten over te halen om – verspreid over twee dagen – vier telefoonabonnementen af te sluiten en op een derde dag een tv – die op haar naam was besteld – in ontvangst te nemen, maar het gaat daarbij niet om werkzaamheden die qua aard, duur of andere aan dat werk gerelateerde omstandigheden een uitbuitingssituatie opleveren in de zin van artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht.

Nu artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht niet kan worden bewezen, dient verdachte ook te worden vrijgesproken van artikel 273f lid 1 onder 6 Wetboek van Strafrecht.

Ten aanzien van de poging tot overtreding van artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht, overweegt het hof dat gelet op de feitelijke uitwerking, het Openbaar Ministerie kennelijk ten laste heeft willen leggen dat verdachte gepoogd heeft [slachtoffer 3] de prostitutie in te krijgen. Naar het oordeel van het hof is ten aanzien van het werken in de prostitutie nog geen sprake van een begin van uitvoering. Er is slechts met [slachtoffer 3] gesproken over prostitutiewerkzaamheden, de activiteiten van verdachte waren nog niet zodanig dat gesproken kan worden van uitvoeringshandelingen.

Het hof heeft zich afgevraagd of de ten laste gelegde poging tot overtreding van artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht niet uitgelegd kan worden als poging tot uitbuiting – bestaande uit de combinatie van het leveren van goederen aan verdachte en het verrichten van (of zich beschikbaar stellen voor) prostitutiewerkzaamheden – nu de tenlastelegging (conform de wettekst) spreekt over het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met een derde tegen betaling). Gelet op de omstandigheid dat de feitelijke uitwerking (anders dan bij de tenlastelegging van het voltooide delict) slechts ziet op prostitutiewerkzaamheden en dus niet op de levering van goederen en bovendien de hierboven genoemde ruime uitleg niet ter zitting aan de orde is gesteld, ziet het hof voor die uitleg van de tenlastelegging thans onvoldoende ruimte.

[slachtoffer 4] (05-780065-13)

Uit verschillende afgelegde verklaringen blijkt dat verdachte [slachtoffer 4] naar een Belg heeft gebracht met als doel haar te verkopen of te verhuren aan die man. [slachtoffer 4] zou vervolgens moeten gaan werken als prostituee. Hoewel [slachtoffer 4] niet wilde werken als prostituee (en zij dit ook tegen de verdachte heeft gezegd) is zij toch met verdachte meegegaan naar de man die haar zou kopen of huren. [slachtoffer 4] heeft verklaard dat zij dit deed, omdat verdachte op haar bleef inpraten, zij bang voor hem was, omdat hij heel dwingend kon zijn en omdat verdachte haar vertelde dat hij samen met haar met de € 5.000 die haar verkoop of verhuur zou opbrengen naar Indonesië zou gaan, om daar een bestaan op te bouwen. Nadat de Belg er achter was gekomen dat [slachtoffer 4] niet in de prostitutie wilde werken, is de koop of huur van [slachtoffer 4] niet doorgegaan. Verdachte was toen boos op [slachtoffer 4].

Het feit dat verdachte – onder bovengenoemde omstandigheden – [slachtoffer 4] heeft vervoerd naar een persoon met het doel om geld te verdienen aan de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 4], terwijl verdachte wist dat [slachtoffer 4] niet in de prostitutie wilde werken, levert overtreding op van artikel 273f lid 1 onder 1 Wetboek van Strafrecht. Verdachte heeft [slachtoffer 4] door misleiding, misbruik van een kwetsbare positie en/of misbruik van overwicht vervoerd met het oogmerk van uitbuiting.

Het hof beschouwt het inpraten op [slachtoffer 4], het misleiden van [slachtoffer 4], het vervoer van [slachtoffer 4] naar de man die haar zou kopen of huren en het in contact brengen van [slachtoffer 4] met die man bovendien als uitvoeringshandelingen om [slachtoffer 4] in een uitbuitingssituatie te brengen, zodat verdachte zich ook schuldig heeft gemaakt aan poging tot overtreding van artikel 273f lid onder 4 Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht.

Aangezien [slachtoffer 4] zich niet beschikbaar heeft gesteld tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden, acht het hof (het voltooide) artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht niet bewezen. Weliswaar heeft [slachtoffer 4] (op naam van [slachtoffer 3]) voor de financiële behoefte van verdachte goederen besteld, maar het gaat daarbij niet om werkzaamheden die qua aard, duur of andere aan dat werk gerelateerde omstandigheden een uitbuitingssituatie opleveren in de zin van artikel 273f lid 1 onder 4.

Nu het hof niet tot een bewezenverklaring komt van het (voltooide) artikel 273f lid 1 onder 4 Wetboek van Strafrecht, acht het hof ook niet bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan artikel 273f lid 1 onder 6 Wetboek van Strafrecht.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 05-860748-13 onder 1, 2 en 3 en in de zaak met parketnummer 05-780065-13 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Feit 1

hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 februari 2011 tot en met 1 oktober 2011 in de gemeente(n) Arnhem en/of Nijmegen, althans (elders) in Nederland,

(lid 3, onder 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een ander, genaamd [slachtoffer 1],

(lid 1, onder 1)

(telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander heeft, te weten [slachtoffer 1], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1],

en/of

(lid 1, onder 4°)

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 1], heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar testellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

en/of

(lid 1, onder 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van die [slachtoffer 1],

en/of

(lid 1, onder 9)

(telkens) een ander, genaamd [slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie die [slachtoffer 1], heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), te bevoordelen uit de opbrengst van haar/zijn seksuele handeling(en) met of voor een derde,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens):

- meermalen, althans één maal met die [slachtoffer 1] contact gezocht via de Black Berry "ping" ([internetadres]) en/of internet en/of heeft hij, verdachte, zich voorgesteld als "[verdachte]" en/of

- (vervolgens) met die [slachtoffer 1] een afspraak gemaakt in de wijk [wijk] en/of

- tegen die [slachtoffer 1] verteld dat hij, verdachte, haar geweldig vond, en dat ze samen een mooie toekomst zouden hebben en/of dat hij, verdachte, voor haar zou zorgen en/of die [slachtoffer 1] "gouden bergen beloofd" en/of

- ( telkens) aan die [slachtoffer 1] geld te leen gevraagd en/of (telkens) die [slachtoffer 1] beloofd het geleende geld terug te betalen en/of

- die [slachtoffer 1] bewogen/gedwongen om één of meerdere telefoonabonnement(en) op afbetaling/krediet en/of haar naam af te sluiten en/of (vervolgens) die/dat telefoonabonnement(en) op naam te verlengen en/of die [slachtoffer 1] overtuigd dat hij en/of een nichtje het geld terug zou betalen en/of

- tegen die [slachtoffer 1] verteld dat hij, verdachte, in de drugshandel zat om geld te verdienen opdat hij, verdachte, haar geld kon terugbetalen/geven en/of dat hij, verdachte, een prostitutiehuis wilde openen om meisjes voor hem te laten werken en/of

- die [slachtoffer 1] bewogen/gedwongen om seksadvertenties (en seksueel/erotische getinte foto's van die [slachtoffer 1]) op internet ([internetadres]) te plaatsen en/of

- die [slachtoffer 1] werkinstructies gegeven en/of medegedeeld welke prijzen zij voor prostitutiewerkzaamheden moest vragen en/of

- ( nadat die [slachtoffer 1] afspraken had afgewimpeld) dreigend tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat hij de mensen die nog geld van hem zouden krijgen op haar af zou sturen en/of zijn foute vrienden op haar af zou sturen (de verhalen die ze had gehoord over vrienden die allemaal al in de gevangenis hadden gezeten voor drugs of voor wapenhandel) en/of

- die [slachtoffer 1] naar een klant in Groenlo gebracht en/of weer opgehaald en/of die [slachtoffer 1] verteld wat ze aan moest trekken (een strak jurkje zonder ondergoed) en/of die [slachtoffer 1] verteld wat ze moest doen (en/of als ze het niet zou doen dan krijgt ze een tik) en/of

- het door die [slachtoffer 1] verdiende geld afgepakt/afgenomen en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen, althans één maal, (al dan niet in het bijzijn van anderen) aangesproken met de (beledigende) woorden "sletje" en/of "neuksletje" en/of

- die [slachtoffer 1] één of meerdere auto('s) laten huren en/of op naam laten zetten en/of op afbetaling/krediet laten kopen en/of laten aanbetalen en/of aan die [slachtoffer 1] beloofd dat hij het geld terug zou betalen en/of heeft hij, verdachte, die auto('s) (weer) doorverkocht en/of

- die [slachtoffer 1] bewogen om een laptop (Acer) op afbetaling en/of op naam te kopen en/of

- die [slachtoffer 1] bewogen om (via het GWK) één of meerdere geldbedrag(en) over te maken aan het nichtje [vriendin verdachte] (naar later bleek de vriendin [vriendin verdachte]) van verdachte en/of (daarbij) (dreigend) tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat als ze het geld niet zou overmaken ze een probleem zou hebben en/of dat hij, verdachte, mensen achter zich aan had die nog geld van hem kregen en die zou hij achter haar aansturen en/of dat hij, verdachte, het adres van die [slachtoffer 1] had gegeven aan de man die zeventienduizend euro was misgelopen, zodat die man het bij haar kon komen halen en/of

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat hij, verdachte, geld nodig had om de auto uit het beslag te kunnen krijgen en/of

- door welke feiten en omstandigheden voor voornoemde [slachtoffer 1] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en/of diens mededader(s) heeft kunnen bieden en/of

- terwijl die [slachtoffer 1] rekeningen van de telefoonmaatschappij(en) heeft ontvangen en/of schrijven(s) van incassobureau('s) en/of aanmaningen heeft ontvangen en/of

- terwijl hij, verdachte, en die [slachtoffer 1] een SM-relatie hadden, waarbij hij, verdachte, de “dominante” was en die [slachtoffer 1] de “onderdanige” en/of

- aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 1] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 1] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 1] had(den);

Feit 2

hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2011 tot en met 1 november 2011 in de gemeente(n) Breda en/of Duiven en/of Arnhem, althans (elders) in Nederland,

(lid 3, onder 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een ander, genaamd [slachtoffer 2]

(lid 1, onder 1)

(telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander heeft, te weten [slachtoffer 2], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2],

en/of

(lid 1, onder 4°)

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 2] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

en/of

(lid 1, onder 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van die [slachtoffer 2]

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens):

- ( terwijl die [slachtoffer 2] hoge schulden had en/of veel blowde)

- meermalen, althans één maal met die [slachtoffer 2] contact gezocht via de Black Berry "ping" en/of

- zich voorgesteld aan die [slachtoffer 2] als "[verdachte]" en/of

- een afspraak met die [slachtoffer 2] gemaakt om bij haar thuis langs te komen en/of

- die [slachtoffer 2] gevraagd en/of bewogen en/of die [slachtoffer 2] gepusht om meerdere telefoonabonnementen voor hem op haar naam af te sluiten en/of

- met die [slachtoffer 2] afgesproken dat hij, verdachte, 6 maanden vooruit zou betalen aan die [slachtoffer 2] voor de telefoontoestellen en daarna iedere maand 100 euro zou betalen aan die [slachtoffer 2] en/of

- die telefoontoestellen in zijn/hun bezit genomen/gehouden en/of

- aan die [slachtoffer 2] geld gevraagd en/of daarbij tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat hij, verdachte, dan ook geld zou inleggen en ze zouden dan wiet inkopen en weer verkopen en die [slachtoffer 2] van de winst dubbel uitbetalen en/of

- die [slachtoffer 2] bewogen om 600,= euro (studiefinanciering) aan hem te geven/te betalen en/of

- (in een hotel in Duiven) die [slachtoffer 2] bewogen om een XTC pil te nemen/slikken en/of heeft hij, verdachte, (vervolgens) seks met die [slachtoffer 2] gehad en/of

- (nadat die [slachtoffer 2] had gezegd dat ze er helemaal klaar voor was) tegen die [slachtoffer 2] gezegd "oké je bent dus klaar voor gebruik. Dan kan iedereen komen" en/of

- tegen die [slachtoffer 2] verteld dat hij twee hotelkamers had gehuurd omdat hij twee meisjes had die voor hem werkten en/of dat die twee meisjes voor hem aan het werk zouden gaan in die andere kamer en/of

- die [slachtoffer 2] cadeautjes en/of rozen en/of leuke dingen gebracht/gegeven en/of

- ( nadat die [slachtoffer 2] brieven van schuldeisers kreeg en/of toen tegen verdachte had gezegd dat ze aan geld moest komen en dat het haar niet uitmaakte hoe ze dit kon verdienen, al moest ze in de prostitutie werken en/of aan verdachte had gevraagd om dit voor haar te regelen) die [slachtoffer 2] aangeboden om haar te helpen met het werken in de prostitutie en/of

- die [slachtoffer 2] voorgesteld om naar Arnhem te komen om daar wat foto’s voor een site te maken en/of

- die [slachtoffer 2] voorgesteld aan een ander/persoon die haar zou helpen en/of wegwijs zou maken en/of begeleiden in de prostitutie en/of

- met [slachtoffer 2] besproken/afgesproken dat het met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld zou worden verdeeld in vieren en/of dat een oom haar zou rijden om bescherming te bieden en/of

- door welke feiten en omstandigheden voor voornoemde [slachtoffer 2] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en/of diens mededader(s) heeft kunnen bieden en/of

- aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 2] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 2] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 2] had(den);

EN/OF

hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2011 tot en met 1 november 2011 in de gemeente(n) Breda en/of Duiven en/of Arnhem, althans (elders) in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om

een ander, genaamd [slachtoffer 2]

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of fraude en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 2] te dwingen en/of te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of fraude en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling(en) te ondernemen waarvan hij, verdachte, weet of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten,

immers heeft hij, verdachte,

- (nadat die [slachtoffer 2] brieven van schuldeisers kreeg en/of toen tegen verdachte had gezegd dat ze aan geld moest komen en dat het haar niet uitmaakte hoe ze dit kon verdienen, al moest ze in de prostitutie werken en/of aan verdachte had gevraagd om dit voor haar te regelen) die [slachtoffer 2] aangeboden om haar te helpen met het werken in de prostitutie en/of

- die [slachtoffer 2] voorgesteld om naar Arnhem te komen om daar wat foto’s voor een site te maken en/of

- die [slachtoffer 2] voorgesteld aan een ander/persoon die haar zou helpen en/of wegwijs zou maken en/of zou begeleiden in de prostitutie en/of

- met die [slachtoffer 2] besproken/afgesproken dat het met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld zou worden verdeeld in vieren en/of dat een oom haar zou rijden om bescherming te bieden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Feit 3

hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2011 tot en met 31 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Deventer en/of Arnhem en/of Elburg, althans (elders) in Nederland,

(lid 3, onder 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een ander, genaamd [slachtoffer 3],

(lid 1, onder 1)

(telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander heeft, te weten [slachtoffer 3], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 3],

en/of

(lid 1, onder 4°)

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 3], heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

en/of

(lid 1, onder 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van die [slachtoffer 3],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens):

- meermalen, althans één maal met die [slachtoffer 3] contact gezocht via de Black Berry "ping" ([internetadres]) en/of zich aan die [slachtoffer 3] heeft voorgesteld als "[verdachte]" en/of

- op 5 december 2011 met die [slachtoffer 3] een afspraak gemaakt om haar te ontmoeten in Zutphen en/of

- ( terwijl die [slachtoffer 3] verliefd was (geworden) op verdachte) en/of terwijl die [slachtoffer 3] [x] jaar oud was en/of verdachte [x] jaar oud en/of/aldus er een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen verdachte en die [slachtoffer 3] bestond en/of

- die [slachtoffer 3] gevraagd en/of bewogen om een telefoonabonnement voor hem op haar naam af te sluiten en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat het een kwartier later veranderd kon worden naar zijn, verdachtes, rekeningnummer en adres en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat ze hem moest/kon vertrouwen en/of dat zij dan ook te vertrouwen was en/of dat hij, verdachte, het heel erg nodig had, maar dat het niet op zijn naam kon, omdat hij schulden had en/of

- tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat wanneer ze het zal doen, hij, verdachte, een sleutel van zijn woning zou namaken en haar zal laten zien waar hij woonde en/of dat hij, verdachte, haar echt leuk vond en/of dat hij geen geintjes met haar zou uithalen en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd "nu weet ik dat je voor me wil gaan" en/of

- die telefoon in zijn bezit genomen/gehouden en/of (vervolgens) afgegeven/verkocht aan een ander en/of

- (in een studio in Eindhoven) (vervolgens) met die [slachtoffer 3] seks gehad en/of

- tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat [vriendin verdachte] en [getuige 1] voor hem en/of een neef in de prostitutie werkten en/of dat ze het vrijwillig deden en/of dat er altijd iemand ter bescherming meeging en/of dat ze zelf alles mochten bepalen en/of

- [vriendin verdachte] en [getuige 1] aan haar, die [slachtoffer 3], laten vertellen over hun (zogenaamde) prostitutiewerkzaamheden en/of hen daarbij een positief beeld over het prostitutiewerk laten schetsen en/of die [slachtoffer 3] door [vriendin verdachte] en [getuige 1] laten aansporen om het (prostitutie)werk ook te gaan doen (terwijl [vriendin verdachte] en [getuige 1] niet in de prostitutie werkzaam waren) en/of

- die [slachtoffer 3] voorgesteld om in de prostitutie te gaan werken en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat als ze zou willen ze die avond nog kon beginnen en/of dat er goed voor haar gezorgd zou worden en/of dat het veel geld op zou leveren en/of

- tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat ze heel veel geld kunnen maken door een auto op haar naam te zetten en/of (toen die [slachtoffer 3] zei dat ze daar eigenlijk niet zoveel zin in had) en/of (vervolgens) kwaad tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat ze hem moest helpen en dat ze dingen voor hem moest doen en/of

- op 7 december 2011 die [slachtoffer 3] vervoerd met een auto en/of met die [slachtoffer 3] naar een of meerdere telefoonwinkels in Deventer gereden/gegaan en/of die [slachtoffer 3] bewogen om meerdere telefoonabonnementen op haar naam af te sluiten en/of heeft hij, verdachte, die [slachtoffer 3] verteld dat ze daar en daar een telefoonabonnement moest afsluiten en/of dat het toestel gratis moest zijn en/of dat hij, verdachte, het echt nodig had, dat hij alles zou regelen als ze weer terug zouden zijn en/of dat ze dan geen schulden meer zou hebben van die telefoonrekeningen en dat hij dan niet meer in de problemen zou zitten en/of

- die [slachtoffer 3] bewogen om (vervolgens) de telefoontoestellen weer te verkopen in een andere telefoonwinkel in Arnhem en/of (vervolgens) het gekregen geld van die [slachtoffer 3] in ontvangst genomen en/of afgenomen en/of

- die [slachtoffer 3] bewogen om bij de Media Markt een televisie en/of een surroundsysteem op haar naam en/of op afbetaling/krediet te kopen/te bestellen en/of

- die [slachtoffer 3] gedwongen (je moet hem bellen en je moet je gegevens doorgeven) en/of bewogen om telefonisch haar persoonsgegevens/bankrekeningnummer door te geven aan een garagehouder opdat ze een soort lening kon krijgen om een auto te kopen op afbetaling en/of

- de (eigen) mobiele telefoon van die [slachtoffer 3] verpand en/of

- tegen die [slachtoffer 3] gezegd hoe goed ze hem had geholpen en dat hij er blij mee was en dat alles overgeschreven zou worden en/of

- op 8 december 2011 die [slachtoffer 3] vervoerd met een auto naar een autobedrijf/garage in Elburg en/of

- die [slachtoffer 3] bewogen om haar ID-kaart en pinpas te laten (ten behoeve van de aankoop op afbetaling van een auto Opel Station Vectra) en/of die [slachtoffer 3] handtekeningen laten zetten op formulieren en/of (vervolgens) een formulier van die [slachtoffer 3] afgepakt/afgenomen en/of

- op 13 december 2011 die [slachtoffer 3] heeft bewogen om een pilletje te nemen/slikken en/of gekeken/gecontroleerd of die [slachtoffer 3] het pilletje wel innam/inslikte en/of (vervolgens) seks met die [slachtoffer 3] en [getuige 1] (trio) gehad en/of (vervolgens) die [slachtoffer 3] wederom een of meerdere pilletje(s) gegeven en/of (een) pilletje(s) in de mond van die [slachtoffer 3] gestopt en/of

- op 14 december 2011 die [slachtoffer 3] bewogen om 0,01 cent te pinnen voor een televisie en/of telefoon op afbetaling en/of bestelling en/of (vervolgens) die [slachtoffer 3] bewogen om naar het pandjeshuis in Arnhem te gaan om de televisie te verpanden omdat verdachte geld nodig had en/of

- tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat de overbuurvrouw geïnteresseerd was in meisjes in de prostitutie en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat ze moest doen alsof ze het al heel lang deed en/of

- die [slachtoffer 3] laten tanken op afbetaling en/of

- door welke feiten en omstandigheden voor voornoemde [slachtoffer 3] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en/of diens mededader(s) heeft kunnen bieden en/of

- terwijl die [slachtoffer 3] rekeningen van de telefoonmaatschappij(en) en/of winkels heeft ontvangen en/of schrijven(s) van incassobureau('s) en/of aanmaningen heeft ontvangen en/of

- aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 3] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 3] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 3] had(den);

EN/OF

hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2011 tot en met 31 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Deventer en/of Arnhem en/of Elburg, althans (elders) in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om

een ander, genaamd [slachtoffer 3]

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of fraude en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 3] te dwingen en/of te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of fraude en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling(en) te ondernemen waarvan hij, verdachte, weet of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten,

immers heeft hij, verdachte,

- tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat [vriendin verdachte] en [getuige 1] voor hem en/of een neef in de prostitutie werkten en/of dat ze het vrijwillig deden en/of dat er altijd iemand ter bescherming meeging en/of dat ze zelf alles mochten bepalen en/of

- [vriendin verdachte] en [getuige 1] aan haar, die [slachtoffer 3], laten vertellen over hun (zogenaamde) prostitutiewerkzaamheden en/of hen daarbij een positief beeld over het prostitutiewerk laten schetsen en/of die [slachtoffer 3] door [vriendin verdachte] en [getuige 1] laten aansporen om het (prostitutie)werk ook te gaan doen (terwijl [vriendin verdachte] en [getuige 1] niet in de prostitutie werkzaam waren) en/of

- die [slachtoffer 3] voorgesteld om in de prostitutie te gaan werken en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat als ze zou willen ze die avond nog kon beginnen en/of dat er goed voor haar gezorgd zou worden en/of dat het veel geld op zou leveren,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Parketnummer 05-780065-13

hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2011 tot en met 31 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Alphen aan de Rijn, althans (elders) in Nederland,

(lid 3, onder 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een ander, genaamd [slachtoffer 4],

(lid 1, onder 1)

(telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander heeft, te weten [slachtoffer 4], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 4],

en/of

(lid 1, onder 4°)

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 4], heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 4] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

en/of

(lid 1, onder 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 4],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens):

- meermalen, althans éénmaal met die [slachtoffer 4] contact gehad via [internetadres] en/of de telefoon en/of zich voorgesteld als "[verdachte]" en/of

- (terwijl die [slachtoffer 4] verliefd was op hem)die [slachtoffer 4] voorgesteld om voor hem in de prostitutie te gaan werken en/of

- tegen die [slachtoffer 4] verteld dat [getuige 1] dat ook voor hem zou doen en/of

- [getuige 1] aan haar, die [slachtoffer 4], laten vertellen dat zij, [getuige 1], ook voor hem, verdachte, werkte en/of dat het niet erg is en/of die [slachtoffer 4] door [getuige 1] laten aansporen om het (prostitutie)werk ook te gaan doen (terwijl [getuige 1] niet in de prostitutie werkzaam was) en/of

- (in een hotel in Zutphen) die [slachtoffer 4] gedwongen om een pilletje (drugs) te nemen en/of die [slachtoffer 4] gedreigd dat als ze het pilletje niet zou nemen hij haar naar buiten zou zetten en/of

- (nadat die [slachtoffer 4] 2 pilletjes had ingenomen) seks gehad met die [slachtoffer 4] en/of

- die [slachtoffer 4] bewogen en/of onder druk gezet om spullen (TV) via internet te bestellen op naam van Suzanne en/of

- die [slachtoffer 4] met de auto naar Capelle a/d IJssel vervoerd en/of (aldaar) geprobeerd om die [slachtoffer 4] voor 5000,= Euro te verkopen aan een Belg voor de prostitutie en/of

- die [slachtoffer 4] gedwongen om seks te hebben met [getuige 1] na gebruik van een pilletje en/of

- die [slachtoffer 4] meermalen bewogen om geld (in totaal ongeveer 2000,= Euro) over te maken aan hem, verdachte en/of

- die [slachtoffer 4] verteld dat ze van het geld dat ze in de prostitutie zou verdienen 1/3 deel zelf mocht houden en dat 2/3 deel voor hem zou zijn en/of dat hij hiervan zou sparen voor een reis naar Indonesië voor beiden en/of

- aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 4] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 4] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 4] had(den);

en/of

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2011 tot en met 31 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Alphen aan de Rijn, althans (elders) in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om

(lid 3, onder 1°)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een ander, te weten [slachtoffer 4],

(lid 1, onder 4°)

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 4] te dwingen en/of te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) te ondernemen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 4] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens):

- meermalen, althans één maal met die [slachtoffer 4] contact gehad via [internetadres] en/of de telefoon en/of zich voorgesteld als "[verdachte]" en/of

- (terwijl die [slachtoffer 4] verliefd was op hem)die [slachtoffer 4] voorgesteld om voor hem in de prostitutie te gaan werken en/of

- tegen die [slachtoffer 4] verteld dat [getuige 1] dat ook voor hem zou doen en/of

- [getuige 1] aan haar, die [slachtoffer 4], laten vertellen dat zij, [getuige 1], ook voor hem, verdachte, werkte en/of dat het niet erg is en/of die [slachtoffer 4] door [getuige 1] laten aansporen om het (prostitutie)werk ook te gaan doen (terwijl [getuige 1] niet in de prostitutie werkzaam was) en/of

- (in een hotel in Zutphen) die [slachtoffer 4] gedwongen om een pilletje (drugs) te nemen en/of die [slachtoffer 4] gedreigd dat als ze het pilletje niet zou nemen hij haar naar buiten zou zetten en/of

- (nadat die [slachtoffer 4] 2 pilletjes had ingenomen) seks gehad met die [slachtoffer 4] en/of

- die [slachtoffer 4] bewogen en/of onder druk gezet om spullen (TV) via internet te bestellen op naam van Suzanne en/of

- die [slachtoffer 4] met de auto naar Capelle a/d IJssel vervoerd en/of (aldaar) geprobeerd om die [slachtoffer 4] voor 5000,= Euro te verkopen aan een Belg voor de prostitutie en/of

- die [slachtoffer 4] gedwongen om seks te hebben met [getuige 1] na gebruik van een pilletje en/of

- die [slachtoffer 4] meermalen bewogen om geld (in totaal ongeveer 2000,= Euro) over te maken aan hem, verdachte en/of

- die [slachtoffer 4] verteld dat ze van het geld dat ze in de prostitutie zou verdienen 1/3 deel zelf mocht houden en dat 2/3 deel voor hem zou zijn en/of dat hij hiervan zou sparen voor een reis naar Indonesië voor beiden en/of

- door welke feiten en omstandigheden voor voornoemde [slachtoffer 4] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en/of diens mededader(s) heeft kunnen bieden en/of

- aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 4] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 4] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 4] had(den),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het in de zaak met parketnummer 05-860748-13 onder 1 bewezenverklaarde levert op:

Mensenhandel, meermalen gepleegd.

Het in de zaak met parketnummer 05-860748-13 onder 2 en 3 bewezenverklaarde levert op, telkens:

Mensenhandel.

Het in de zaak met parketnummer 05-780065-13 bewezenverklaarde levert op:

Mensenhandel

en

poging tot mensenhandel.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte wordt veroordeeld ter zake van alle tenlastegelegde feiten tot een gevangenisstraf van zeven jaren en een contactverbod met [slachtoffer 2] voor de duur van twee jaren.

De rechtbank Gelderland heeft de verdachte ter zake van de feiten 1, 2 en 5 onder parketnummer 05-860748-13 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld ter zake van de feiten 1, 2, 3 onder parketnummer 05-860748-13 en het in de zaak met parketnummer 05-780065-13 tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren en een contactverbod met [slachtoffer 2] voor de duur van twee jaren.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de uitbuiting van [slachtoffer 1] en heeft handelingen verricht die bedoeld waren om [slachtoffer 2], [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] uit te buiten. [slachtoffer 1] heeft voor de financiële behoefte van verdachte twee keer prostitutiewerkzaamheden verricht. Daarnaast heeft zij een groot aantal goederen voor verdachte aangeschaft, die verdachte vervolgens weer verkocht. [slachtoffer 1] heeft niet alleen, zonder dat ze het zelf wilde, twee keer seksuele handelingen met een klant verricht, maar ook is zij door verdachte financieel kaal geplukt. Na [slachtoffer 1] kwam [slachtoffer 2] bij verdachte in beeld. [slachtoffer 2] wilde weliswaar zelf in de prostitutie werken om haar schulden af te lossen, maar verdachte heeft geprobeerd misbruik van [slachtoffer 2] te maken door met haar af te spreken dat [slachtoffer 2] slechts een kwart van haar verdiensten zou behouden. Verdachte heeft haar met dat oogmerk naar een kennis van hem gebracht, maar hij heeft nooit wat van haar verdiensten ontvangen.

In dezelfde periode kreeg verdachte via de ‘ping’ contact met [slachtoffer 3]. Hij misleidde haar door te liegen over zijn leeftijd en te melden dat hij geïnteresseerd was in een relatie. Meteen al tijdens de eerste ontmoeting liet hij [slachtoffer 3], die verliefd op verdachte was geworden, op haar naam een telefoonabonnement afsluiten. Verdachte ontving de telefoon en verkocht deze. Ook tijdens de ontmoetingen die er op volgde probeerde verdachte financieel van [slachtoffer 3] te profiteren door haar abonnementen te laten afsluiten en goederen op haar naam te laten bestellen. Ook probeerde verdachte, deels door misleiding, [slachtoffer 3] ontvankelijk te maken voor prostitutiewerkzaamheden, zodat [slachtoffer 3] ook door middel van die werkzaamheden geld voor verdachte kon verdienen. Het hof heeft verdachte vrijgesproken van de uitbuiting van [slachtoffer 3], omdat het verdachte niet is gelukt [slachtoffer 3] in de prostitutie te krijgen en de werkzaamheden die [slachtoffer 3] wel voor verdachte verrichtte niet zodanig langdurig waren dat gesproken kan worden van een situatie van uitbuiting. Verdachte heeft verder getracht aan [slachtoffer 4] geld te verdienen door haar te vervoeren naar en te ‘verkopen’ aan een Belg voor € 5.000. Dat laatste is niet gelukt omdat de Belg doorhad dat [slachtoffer 4] niet de prostitutie in wilde. Deze feiten leveren zowel het vervoer met het oogmerk van uitbuiting op, als de poging tot uitbuiting (eendaadse samenloop). Verdachte heeft in ongeveer een jaar tijd het vertrouwen weten te winnen van vier vrouwen, van wie hij er één heeft uitgebuit en waarvan het de bedoeling van de verdachte was om de andere drie vrouwen ook uit te buiten. Het ging om vier meer of minder kwetsbare vrouwen, die door verdachte werden gemanipuleerd, misleid en soms geïntimideerd en bedreigd. Ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] geldt dat ze in vergaande mate werden misleid. Bij de misleiding van [slachtoffer 3] zette verdachte bovendien ook nog anderen in.

Het hof houdt bij de strafoplegging verder rekening met een de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie van 13 oktober 2014, waaruit blijkt dat hij in 2010 is veroordeeld ter zake van onder andere mishandeling van zijn levensgezel en bedreiging en in 2007 ter zake van oplichting.

Gelet op de ernst van de feiten, maar ook uit preventief oogpunt acht het hof een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 25.697,91. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 5.000. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het in de zaak met parketnummer 05-860748-13 onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag.

Immateriële schadevergoeding: aan de benadeelde partij is door het onder 1 bewezenverklaarde feit rechtstreeks nadeel toegebracht dat niet in materiële schade bestaat. Verdachte heeft dat nadeel toegebracht, zodat dat aan hem is toe te rekenen. Die schade wordt naar maatstaven van billijkheid begroot op € 5.000, welk bedrag het hof aan de benadeelde zal toewijzen.

Materiële schadevergoeding: het hof zal op dit onderdeel in mindering brengen: de transacties via het GWK, de kosten betreffende de autoverhuur en de terugkoop van de laptops, omdat deze geen betrekking hebben op de bewezenverklaarde diensten/arbeid.

Voor het overige is het hof van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. In zoverre kan de benadeelde partij daarom thans in haar vordering niet worden ontvangen en kan zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 5.201,13. De benadeelde partij is bij het vonnis waarvan beroep in de vordering niet-ontvankelijk verklaard. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd.

De gevorderde materiële schade ziet op een bedrag dat de benadeelde partij aan verdachte heeft gegeven (€ 600) en de schade die zij heeft geleden als gevolg van het afsluiten van telefoonabonnementen. De immateriële schade wordt gevraagd voor het gedwongen werken in de prostitutie.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onderdeel van het in de zaak met parketnummer 05-860748-13 onder 2 tenlastegelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36f, 45, 55, 57, 63 en 273f van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 05-860748-13 onder 1, 2 en 3 en in de zaak met parketnummer 05-780065-13 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 05-860748-13 onder 1, 2 en 3 en in de zaak met parketnummer 05-780065-13 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 26 (zesentwintig) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 6 (zes) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat het de veroordeelde gedurende de volledige proeftijd verboden is op welke wijze dan ook contact te leggen of te laten leggen met [slachtoffer 2], geboren [geboortedatum].

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 1] ter zake van het in de zaak met parketnummer 05-860748-13 onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 19.680,19 (negentienduizend zeshonderdtachtig euro en negentien cent) bestaande uit € 14.680,19 (veertienduizend zeshonderdtachtig euro en negentien cent) materiële schade en € 5.000,00 (vijfduizend euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verklaart de benadeelde partij in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële en immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 1 februari 2011 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 1]een bedrag te betalen van € 19.680,19 (negentienduizend zeshonderdtachtig euro en negentien cent) bestaande uit € 14.680,19 (veertienduizend zeshonderdtachtig euro en negentien cent) materiële schade en € 5.000,00 (vijfduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 133 (honderddrieëndertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële en immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 1 februari 2011 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 2] in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Ten aanzien van het niet in het hoger beroep betrokken feit 5

Vernietigt de strafoplegging door de rechtbank Gelderland.

Bepaalt op de voet van artikel 423, vierde lid, Wetboek van Strafvordering de aan veroordeelde door de rechtbank opgelegde straf voor het niet aan het oordeel van het hof onderworpen bewezenverklaarde en als witwassen gekwalificeerde feit 5 op:

 een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) maand met een proeftijd van twee jaren.

Aldus gewezen door

mr. J.D. den Hartog, voorzitter,

mr. J.A.W. Lensing en mr. M.L.H.E. Roessingh-Bakels, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. L. Gereke, griffier,

en op 4 december 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. M.L.H.E. Roessingh-Bakels is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen

1 In de hierna te melden bewijsmiddelen wordt verwezen naar de bijlagen van het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal, genaamd Ondrata, onderzoeksnummer 06TRR12007, gesloten en getekend op 25 juli 2013 door [verbalisant], brigadier van politie.

2 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 212-222), inhoudende de verklaring van [slachtoffer 1].

3 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 223-229), inhoudende de verklaring van [slachtoffer 1].

4 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 262-271), inhoudende de verklaring van [slachtoffer 1].

5 Een schriftelijk bescheid (p. 451-454), te weten een mutatieverslag van 9 januari 2012.

6 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aangifte (p. 455-466), inhoudende de verklaring van [slachtoffer 2].

7 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 604-628), inhoudende de verklaring van [slachtoffer 3].

8 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 633-644), inhoudende de verklaring van [slachtoffer 3].

9 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 645-647), inhoudende de verklaring van [slachtoffer 3].

10 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 842-852), inhoudende de verklaring van [slachtoffer 4].

11 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 857-861), inhoudende de verklaring van [slachtoffer 4].

12 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 392-398), inhoudende de verklaring van [getuige 1].

13 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 418-429), inhoudende de verklaring van [getuige 2].

14 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 83-91), inhoudende de verklaring van verdachte.

15 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 92-108), inhoudende de verklaring van verdachte.

16 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 109-116), inhoudende de verklaring van verdachte.

17 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 117-128), inhoudende de verklaring van verdachte.

18 Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (p. 129-140), inhoudende de verklaring van verdachte.

19 De verklaring van verdachte, afgelegd ter zitting van de rechtbank Gelderland op 9 september 2013 (p. 2-5).

20 Aan de in HR 27 oktober 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BI7099) vermelde bronnen kan nog worden toegevoegd Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ, in het bijzonder artikel 2, en in verband hiermee de Wet van 6 november 2013 tot implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101).

21 Vgl. L.B. Esser, C.E. Dettmeijer-Vermeulen, Mensenhandel op een tweesprong. De omgang van rechters met de ruim geformuleerde mensenhandelgedraging in de delictsomschrijving van artikel 273f lid 1 sub 4, DD 2014/48.