Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:9146

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
27-11-2014
Datum publicatie
27-11-2014
Zaaknummer
ks 21-007425-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor mensenhandel t.a.v. twee Hongaarse vrouwen. Strafmaat/-motivering. Oplegging gevangenisstraf van 36 maanden, met aftrek. Als uitgangspunt wordt een gevangenisstraf van een bepaalde duur per uitbuitingsmaand per slachtoffer genomen. Vervolgens worden strafverhogende en niet-strafverhogende factoren genoemd. Daarbij is acht geslagen op het artikel “Straftoemeting bij uitbuiting in de prostitutiebranche” geschreven door mr. L. Gereke en mr. J.D. den Hartog (Trema oktober 2014).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-007425-13

Uitspraak d.d.: 27 november 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van

17 september 2013 met parketnummer 08-963514-13 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats]op [1989],

thans verblijvende in PI Zuid West - De Dordtse Poorten te Dordrecht.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 13 november 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake van het hem ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, met aftrek van voorarrest. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw,

mr. F.E. van der Zee, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na een nadere vordering omschrijving tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg – ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2012 tot en met 21 mei 2013, te [plaats1] en/of te

[plaats2] en/of te [plaats3] en/of te [plaats4] en/of te [plaats5] en/of te [plaats6]

en/althans (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander en/of

anderen, althans alleen, een ander, genaamd [slachtoffer1],

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d( en) en/of dreiging met geweld

of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke

omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie

heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met

het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer1] (sub 1) en/of

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke

omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie

heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of

diensten dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft

ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer1] zich

daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en/of

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer1] (sub 6) en/of

-die [slachtoffer1] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of

dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door

misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van

een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit

de opbrengst van diens ([slachtoffer1]’s) seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-met die [slachtoffer1] een (seksuele) relatie aangegaan en/of

-een of meer kamer(s)/werkplek(ken) in [plaats1] en/of [plaats2] en/of [plaats3] en/of

[plaats4] en/of [plaats5] en/of [plaats6] en/althans (elders) in Nederland geregeld/gehuurd, alwaar die [slachtoffer1] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten

en/althans die [slachtoffer1] (aldaar) laten werken als prostituee en/of

-voor die [slachtoffer1] (een) advertentie(s) geplaatst/geregeld op [website], teneinde klanten

voor haar te werven

-die [slachtoffer1] opdracht gegeven en/of onder druk gezet en/of ertoe aangezet en/of gebracht een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of een groot geldbedrag te verdienen en/of

-zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer1]

en/of de verdiensten daaruit en/of die [slachtoffer1] (telefonisch) verantwoording laten afleggen

over haar werkzaamheden en/of verdiensten en/of

-die [slachtoffer1] constant onder controle gehouden en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar ingeperkt en/of

-die [slachtoffer1] ondergebracht in een woning en/of gehuisvest en/althans met die [slachtoffer1]

samengewoond en/of

-die [slachtoffer1] vervoerd vanaf haar woning naar haar kamer(s)/werkplek(ken) en/of (terug) naar haar woning en/of

-die [slachtoffer1] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, laten afdragen aan

verdachte en/of het door haar verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich

genomen/gehouden en/of haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie

gebracht en/of gehouden en/of

-die [slachtoffer1] de kosten voor levensonderhoud van verdachte laten betalen en/of die [slachtoffer1]

(het door haar verdiende) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte

en/althans personen in Hongarije en/of

-bepaald tot wanneer/hoe laat die [slachtoffer1] met haar prostitutiewerkzaamheden moest

doorgaan en/of haar (ook) laten werken als zij ongesteld was en/of

-tegen die [slachtoffer1] gezegd dat zij langer moest doorwerken en/of meer geld moest verdienen,

indien die [slachtoffer1] volgens verdachte niet voldoende uren had gewerkt en/of voldoende geld

had verdiend en/of

-die [slachtoffer1] (telefonisch) bedreigd en/of uitgescholden;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2012 tot en met 21 mei 2013, te [plaats1] en/of te [plaats2] en/of te [plaats3] en/of te [plaats4] en/of te [plaats5] en/of te [plaats6] en/althans (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen, althans alleen, een ander, genaamd [slachtoffer2],

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging met geweld

of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke

omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie

heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met

het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer2] (sub 1) en/of

-die [slachtoffer2] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer2] in een ander

land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen

met of voor een derde tegen betaling (sub 3) en/of

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke

omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie

heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of

diensten dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft

ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer2] zich

daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en/of

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer2] (sub 6) en/of

-die [slachtoffer2] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d( en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d( en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van diens ([slachtoffer2]’s) seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-een vliegticket voor die [slachtoffer2] gekocht/geregeld voor de reis vanuit Hongarije naar

Nederland en/of een instapkaart naar die [slachtoffer2] gefaxt en/of

-die [slachtoffer2] afgehaald van het vliegveld in [plaats6] en/of [plaats7] en/of

-met die [slachtoffer2] een (seksuele) relatie aangegaan en/of

-een of meer kamer(s)/werkplek(ken) in [plaats1] en/of [plaats2] en/of [plaats3] en/of

[plaats4] en/of [plaats5] en/of [plaats6] en/althans (elders) in Nederland

geregeld/gehuurd, alwaar die [slachtoffer2] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten

en/althans die [slachtoffer2] (aldaar) laten werken als prostituee en/of

-voor die [slachtoffer2] (een) advertentie(s) geplaatst/geregeld op [website], teneinde klanten

voor haar te werven

-die [slachtoffer2] opdracht gegeven en/of onder druk gezet en/of ertoe aangezet en/of gebracht een

(groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of een groot geldbedrag te verdienen

en/of

-zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer2]

en/of de verdiensten daaruit en/of die [slachtoffer2] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar werkzaamheden en/of verdiensten en/of

-die [slachtoffer2] constant onder controle gehouden en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van

haar ingeperkt en/of

-die [slachtoffer2] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, laten afdragen aan

verdachte en/of het door haar verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich

genomen/gehouden en/of haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie

gebracht en/of gehouden en/of

-die [slachtoffer2] de kosten voor levensonderhoud van verdachte laten betalen en/of die [slachtoffer2] (het

door haar verdiende) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte en/althans

personen in Hongarije en/of

-bepaald tot wanneer/hoe laat die [slachtoffer2] met haar prostitutiewerkzaamheden moest doorgaan

en/of haar (ook) laten werken als zij ongesteld was en/of

-tegen die [slachtoffer2] gezegd dat zij langer moest doorwerken en/of meer geld moest verdienen,

indien die [slachtoffer2] volgens verdachte niet voldoende uren had gewerkt en/of voldoende geld

had verdiend.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde

Ter terechtzitting van het hof heeft de raadsvrouw primair aangevoerd dat verdachte integraal vrijgesproken dient te worden van het hem ten laste gelegde wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs. Volgens de verdediging volgt uit het dossier niet dat sprake is geweest van de in de tenlastelegging genoemde dwangmiddelen, dat sprake is geweest van een uitbuitingssituatie, noch dat sprake is geweest van de in de tenlastelegging in de verschillende subs genoemde handelingen. Deze stellingen heeft de raadsvrouw ter terechtzitting van het hof, onder meer in haar pleitnota, nader toegelicht. Zo heeft zij onder meer naar voren gebracht dat de (lelijke) woorden van verdachte, zoals opgenomen in de weergave van de tapgesprekken, niet in de letterlijke zin opgevat dienen te worden noch in de uitbuitingssfeer geplaatst dienen te worden, maar dat aan hen een andere betekenis toegekend dient te worden, te weten dat sprake was van etnisch bepaald taalgebruik (‘Roma’-taal), grootspraak en ruzies/woorden/jaloezie binnen de relationele sfeer.

Subsidiair heeft de raadsvrouw verzocht om – in geval van een bewezenverklaring – de pleegperiode ter zake van zowel feit 1 als feit 2 in te korten.

Het hof overweegt als volgt.

Anders dan is bepleit acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het hem onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, daarbij inbegrepen dat sprake is geweest van dwangmiddelen, een uitbuitingssituatie en de in de subs genoemde handelingen. Het hof baseert zich hierbij op de gebezigde bewijsmiddelen zoals die hierna zullen worden weergegeven. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van deze bewijsmiddelen te twijfelen. Verdachtes taalgebruik, zoals dat in de weergaven van de tapgesprekken opgenomen is, kan het hof, anders dan is bepleit, in de context bezien van de andere gebezigde bewijsmiddelen, niet anders opvatten dan als passend bij de ten laste gelegde mensenhandel.

Anders dan is bepleit ziet het hof, in het licht van de bewijsmiddelen, geen aanleiding de pleegperiode in de bewezenverklaring in te korten.

De verweren van de verdediging worden verworpen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.

hij in de periode van 1 juli 2012 tot en met 21 mei 2013, te [plaats1] en/of te

[plaats2] en/of te [plaats3] en/of te [plaats4] en/of te [plaats5] en/of te [plaats6], een ander, genaamd [slachtoffer1],

-door dreiging met geweld en andere feitelijkheden dan wel door misbruik van uit feitelijke

omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie

heeft vervoerd en overgebracht en gehuisvest, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer1] (sub 1) en

-door dreiging met geweld en andere feitelijkheden dan wel door misbruik van uit feitelijke

omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie

heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder genoemde omstandigheden handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4) en

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer1] (sub 6) en

-die [slachtoffer1] door dreiging met geweld en andere feitelijkheden dan wel door

misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van

een kwetsbare positie heeft bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van diens ([slachtoffer1]’s) seksuele handelingen met derden (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-met die [slachtoffer1] een (seksuele) relatie aangegaan en

-kamers/werkplekken in [plaats1] en/of [plaats2] en/of [plaats3] en/of [plaats4] en/of [plaats5] en/of [plaats6] geregeld/gehuurd, alwaar die [slachtoffer1] haar prostitutiewerkzaamheden kon verrichten en die [slachtoffer1] (aldaar) laten werken als prostituee en

-voor die [slachtoffer1] (een) advertentie(s) geplaatst/geregeld op [website], teneinde klanten

voor haar te werven en

-die [slachtoffer1] opdracht gegeven en onder druk gezet en ertoe aangezet en gebracht een aantal uren per dag als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen en

-zorggedragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer1]

en de verdiensten daaruit en die [slachtoffer1] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar werkzaamheden en verdiensten en

-die [slachtoffer1] constant onder controle gehouden en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar ingeperkt en

-die [slachtoffer1] ondergebracht in een woning en gehuisvest en met die [slachtoffer1] samengewoond en

-die [slachtoffer1] vervoerd vanaf haar woning naar haar kamers/werkplekken en (terug) naar haar woning en

-die [slachtoffer1] een aanzienlijk deel van haar verdiensten laten afdragen aan verdachte en het door haar verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en gehouden en

-die [slachtoffer1] de kosten voor levensonderhoud van verdachte laten betalen en die [slachtoffer1]

(het door haar verdiende) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte in Hongarije en

-bepaald tot wanneer/hoe laat die [slachtoffer1] met haar prostitutiewerkzaamheden moest

doorgaan en haar (ook) laten werken als zij ongesteld was en

-tegen die [slachtoffer1] gezegd dat zij langer moest doorwerken en meer geld moest verdienen,

indien die [slachtoffer1] volgens verdachte niet voldoende uren had gewerkt en voldoende geld

had verdiend en

-die [slachtoffer1] (telefonisch) bedreigd en uitgescholden;

2.

hij in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 21 mei 2013, te [plaats1] en/of te [plaats3] en/of te [plaats4] en/of te [plaats5] en/of te [plaats6], een ander, genaamd [slachtoffer2],

-door dreiging met geweld dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven en vervoerd en overgebracht en gehuisvest, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer2] (sub 1) en

-die [slachtoffer2] heeft aangeworven en medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer2] in een ander

land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen

met een derde tegen betaling (sub 3) en

-door dreiging met geweld dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft bewogen zich beschikbaar te stelten tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder genoemde omstandigheden handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4) en

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer2] (sub 6) en

-die [slachtoffer2] door dreiging met geweld dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van diens ([slachtoffer2]’s) seksuele handelingen met derden (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-een vliegticket voor die [slachtoffer2] gekocht/geregeld voor de reis vanuit Hongarije naar

Nederland en een instapkaart naar die [slachtoffer2] gefaxt en

-die [slachtoffer2] afgehaald van het vliegveld in [plaats6] en [plaats7] en

-met die [slachtoffer2] een (seksuele) relatie aangegaan en

-kamers/werkplekken in [plaats1] en/of [plaats3] en/of [plaats4] en/of [plaats5] en/of [plaats6] geregeld/gehuurd, alwaar die [slachtoffer2] haar prostitutiewerkzaamheden kon verrichten en die [slachtoffer2] (aldaar) laten werken als prostituee en

-voor die [slachtoffer2] (een) advertentie(s) geplaatst/geregeld op [website], teneinde klanten

voor haar te werven en

-die [slachtoffer2] opdracht gegeven en onder druk gezet en ertoe aangezet en gebracht een aantal uren per dag als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen en

-zorggedragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer2] en de verdiensten daaruit en die [slachtoffer2] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar werkzaamheden en verdiensten en

-die [slachtoffer2] constant onder controle gehouden en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van

haar ingeperkt en

-die [slachtoffer2] een aanzienlijk deel van haar verdiensten laten afdragen aan verdachte en het door haar verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en gehouden en

-die [slachtoffer2] de kosten voor levensonderhoud van verdachte laten betalen en die [slachtoffer2] (het

door haar verdiende) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte in Hongarije en

-bepaald tot wanneer/hoe laat die [slachtoffer2] met haar prostitutiewerkzaamheden moest doorgaan

en haar (ook) laten werken als zij ongesteld was en

-tegen die [slachtoffer2] gezegd dat zij langer moest doorwerken en meer geld moest verdienen,

indien die [slachtoffer2] volgens verdachte niet voldoende uren had gewerkt en voldoende geld

had verdiend.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

De bewijsmiddelen ter zake van feit 1 en 2: Algemeen

Het hof bezigt met betrekking tot het onder 1 en 2 bewezen verklaarde de navolgende bewijsmiddelen:

Een kopieconform in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal identificatie d.d. 2 april 2013 (pagina 111-112 van dossier “Algemeen dossier en Persoonsdossier [verdachte]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verbalisant:

Een bevel telecommunicatie werd afgegeven voor het telefoonnummer [telefoonnummer]. Het vermoeden bestond dat het nummer [telefoonnummer] in gebruik zou zijn bij: [verdachte] (junior). Aan zijn stem is het unieke nummer 001 gekoppeld.

001 betreft [verdachte], geboren op [1989] te Hongarije. Hij wordt met name [verdachte] genoemd. Indien in de uitwerking van tapgesprekken de code 001 staat vermeld al dan niet gevolgd door een naam of anderszins betreft het steeds één en dezelfde persoon, in dit geval [verdachte] voornoemd.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal identificatie d.d. 19 april 2013 (pagina 116-117 van dossier “Algemeen dossier en Persoonsdossier [verdachte]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verbalisant:

Uit de lopende taps in onderzoek OMEGA is naar voren gekomen dat [verdachte] regelmatig telefonische contacten onderhoud met een vrouw die [slachtoffer1] wordt genoemd. [slachtoffer1] maakt gebruik van het telefoonnummer [telefoonnummer] en in de uitwerking van de tapgesprekken is aan haar het unieke nummer 003 gekoppeld.

003 betreft [slachtoffer1], geboren op [1989] [geboorteplaats]. Indien in de uitwerking van tapgesprekken de code 003 staat vermeld al dan niet gevolgd door een naam of anderszins betreft het steeds één en dezelfde persoon, in dit geval [slachtoffer1] voornoemd.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal identificatie d.d. 23 april 2013 (pagina 122-124 van dossier “Algemeen dossier en Persoonsdossier [verdachte]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verbalisant:

Uit de lopende taps in onderzoek OMEGA is naar voren gekomen dat [verdachte] regelmatig telefonische contacten onderhoud met een vrouw die [slachtoffer2] wordt genoemd. [slachtoffer2] maakt gebruik van het telefoonnummer [telefoonnummer] en in de uitwerking van de tapgesprekken is aan haar het unieke nummer 010 gekoppeld.

Sinds 4 maart 2013 heeft [slachtoffer2] een groen Renault Twingo, voorzien van kenteken [kenteken] op haar naam staan.

010 betreft [slachtoffer2], geboren op [1989] [geboorteplaats]. Indien in de uitwerking van tapgesprekken de code 010 staat vermeld al dan niet gevolgd door een naam of anderszins betreft het steeds één en dezelfde persoon, in dit geval [slachtoffer2] voornoemd.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt stamproces-verbaal d.d. 18 juli 2013 (pagina 1-56 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verbalisanten, dan wel één van hen:

5. Bijnamen, werknamen en gegeven codes

(…)

BETROKKENE: Roepnamen/bijnamen/werknamen: Uniek nr.

(…)

[betrokkene1] : [betrokkene1] 006

Schoonzus van [verdachte]

[betrokkene2] : [betrokkene2] 008

Broer of neef van [betrokkene3]

: [betrokkene3] 014

Tante van [verdachte]

De (overige) bewijsmiddelen ter zake van feit 1: [slachtoffer1]

Het hof bezigt met betrekking tot het onder 1 bewezen verklaarde (tevens) de navolgende bewijsmiddelen:

Een kopieconform proces-verbaal, in de wettelijk vorm opgemaakt, houdende de verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van de rechtbank van 3 september 2013, inhoudende - zakelijk weergegeven -:

U houdt mij de getapte telefoongesprekken voor waarin ik word aangeduid als 001 [verdachte]. Ik heb deze gesprekken gevoerd.

Ik heb een seksuele relatie met [slachtoffer1] (het hof begrijpt telkens: [slachtoffer1]) gehad. Ik heb met haar samen gewoond in [plaats1].

[slachtoffer1] heeft een auto gekocht voor 800 euro zodat ik haar naar het werk kon brengen.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 9 juli 2013 (pagina 364-375 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verdachte:

- V = vraag, A = antwoord -

V: [verdachte]. jij hebt een hele grote invloed op de werkplekken en werktijden van [slachtoffer1] (het hof begrijpt: [slachtoffer1]) en [slachtoffer2]. Waarom bemoei jij je zo intensief met deze werkplekken en werktijden?

A: Het is omdat ik het hele land ken. (...) Ik hielp hun gewoon. Ik hielp met werkplekken zoeken.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 21 mei 2013 (pagina 170-178 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verdachte:

- V = vraag, A = antwoord -

V: Hoe vaak bel jij met [slachtoffer2] en [slachtoffer1] (het hof begrijpt: [slachtoffer1])?

A: We bellen elkaar elke dag.

V: Hoeveel keer bel je elkaar per dag?

A: Ik tel het niet. Een paar keer.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 22 mei 2013 (pagina 249-259 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verdachte:

- V = vraag, A = Antwoord -

V: Hoe vaak heb jij dagelijks telefonisch contact met [slachtoffer1] (het hof begrijpt telkens: [slachtoffer1])?

A: Ik heb wel een paar keer op een dag contact met haar. Ik tel het niet. Het kan best een paar keer zijn op een dag.

V: Waar praten jullie dan over tijdens deze gesprekken?

A: Hoe het gaat, hoe ze staat in haar cabine. Wat zij aan het doen is. Of ze haar cabine kan betalen. Het kan zijn dat ik er af en toe naar heb gevraagd. (...)

V: Waar heeft [slachtoffer1] allemaal gewerkt?

A: Op zondag heeft ze mij gevraagd om kleding te brengen naar [plaats3]. Toen was ze nog daar. Hiervoor heeft ze in [plaats5], [plaats1], [plaats4], [plaats2] en in [plaats3] gewerkt (...)

A: [slachtoffer1] is [slachtoffer1].

V: Jij zegt tegen [betrokkene2] dat jij [slachtoffer1] naar [plaats6] stuurt.

A: Dat klopt.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal verklaring getuige d.d. 4 juli 2013 (pagina 356-365 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van [slachtoffer1], afgelegd op 4 juli 2013:

- V = vraag, A = Antwoord -

V: Wie is [betrokkene4]?

A: Ik heb bij haar gewerkt. Ze is eigenaar van een bar. Dat is [naam 1]. (…)

V: Wat moest je daar doen?

A: Prostitutiewerkzaamheden deed ik daar.

A: Ik heb aan de [adres] te [plaats1] gewoond. Dit was ongeveer in de winter van dit jaar. Ik woonde daar met [verdachte] (het hof begrijpt telkens: verdachte). (...) Aan de [adres] woonde ik alleen met [verdachte].

Door [slachtoffer1] werd in totaal € 201,10 verstuurd aan [moeder verdachte], geboren op [1961], adres: [adres], het verstuurde geld werd in Hongarije opgenomen in de maanden augustus 2012 en maart 2013;

V: Wat kun je vertellen over deze Money transfer?

A: Dat is de moeder van [verdachte]. Haar stuurde ik ook geld.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal verhoor getuige d.d. 4 juni 2013 (pagina 295-308 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van [slachtoffer1]:

- V = vraag, A = Antwoord -

V: Wat doe je als je ongesteld ben?

A: Ik werk wel eens maar niet vaak.

V: Wat doe jij dan om toch te kunnen werken.

A: Daarvoor heb je een speciale spons. Ik heb dat alleen in Nederland gezien.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal verklaring getuige d.d. 21 mei 2013 (pagina 290-294 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van [slachtoffer1]:

- V = vraag, A = Antwoord -

A: Ik gebruik marihuana. (…) Ik gebruik dagelijks 2-3 gram marihuana. (…) Van de wiet (marihuana) kan ik niet stoppen.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens d.d. 9 april 2013 (pagina 169-171 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verbalisant:

Door Western Union zijn de volgende gegevens verstrekt:

67 money transfers vanuit of naar Nederland over de periode van 01 januari 2011 tot 28 maart 2013 waarbij [slachtoffer1], geboren op [1989], betrokken is als verzender / opdrachtgever danwel ontvanger / begunstigde.

Uit deze verstrekte informatie blijkt het navolgende:

- Door [slachtoffer1], voornoemd, werd in totaal € 410,- verstuurd aan [verdachte], geboren op 11 maart 1963, adres: [adres] te [geboorteplaats], het verstuurde geld werd in Hongarije opgenomen in de maanden augustus en september 2012;

- Door [slachtoffer1], voornoemd, werd in totaal € 201,10 verstuurd aan [moeder verdachte], geboren op [1961], adres: [adres], het verstuurde geld werd in Hongarije opgenomen in de maanden augustus 2012 en maart 2013.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 maart 2013 (pagina 189-190 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verbalisant:

Ik, verbalisant, ben gecertificeerd rechercheur ter zake mensenhandel. Vanuit deze hoedanigheid bevind ik mij geregeld in het aangewezen prostitutiegebied, gelegen aan het [straat] te [plaats2]. (...) Op 13 december 2012 omstreeks 13.30 uur, werd door mij een bestuurlijke controle uitgevoerd op boot [nr.]. Ik voerde deze controle uit met collega [verbalisant1]. Wij spraken op dat moment de volgende vrouw:

[slachtoffer1] (vrouw), geboren op [1989] te [geboorteplaats] in Hongarije. nationaliteit Hongaarse, [adres], [plaats1].

(...) Bij binnenkomst van het bootje roken wij een sterke henneplucht. (...)

Wij vonden dat mevr. [slachtoffer1] er lichamelijk slecht uitzag. [slachtoffer1] was zeer dun, had slechte tanden, een slechte huid en uitpuilende ogen. Tevens keek [slachtoffer1] uit haar ogen alsof zij onder invloed van iets was.

Tijdens de controle vingen wij de volgende signalen mensenhandel op:

Zij is afkomstig uit bronland. sprak niet of nauwelijks Nederlands en Engels, mogelijk onder invloed van verdovende middelen en de boven genoemde uiterlijke verzorging en lichamelijke toestand.

Op 21-12-2012, omstreeks 15.40 uur, zag ik, [verbalisant2], mevr. [slachtoffer1] wederom werken op het [straat]. Ik was toen vergezeld door mijn collega [verbalisant3]. Wij zagen en hoorden onder andere het volgende:

Direct na binnenkomst roken wij een sterke weed lucht. (...)

Schoorvoetend gaf zij toe dagelijks te blowen. Zij verklaarde dit al een jaar of 10 te doen.

Tijdens het werken gebruikte ze een a twee jointjes per dag zodat ze wat meer ontspannen raakte zodat ze makkelijker het werk kon doen. (...)

Op 08-01-2013, omstreeks 17.30 uur, zag ik, [verbalisant2], mevr. [slachtoffer1] wederom werken op het [straat] te [plaats2]. Ik sprak haar, [slachtoffer1], aan. Ik zag dat zij wederom mogelijk onder invloed was van verdovende middelen. Ik rook wederom een sterke weed lucht.

Op 14-01-2013, omstreeks 14.00 uur zag ik, [verbalisant2]. dat mevr. [slachtoffer1] niet meer werkzaam was op boot [nr.]. Ik zag echter dat zij nu werkte vanaf boot [nr.].

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt stamproces-verbaal d.d. 18 juli 2013 (pagina 1-56 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verbalisanten, dan wel één van hen:

Op 13 juni 2013 is onderzoek gedaan of [slachtoffer1] in een advertentie is geplaatst op de website van [website]. Gezocht op [website] op het getapte nummer [telefoonnummer], blijkt dat [slachtoffer1] haar diensten als prostituee aanbiedt op [website].

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 30 april 2013 te 14:13:39 tussen 001 [verdachte] en moeder (pagina 128-131 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

M: Ik heb gehoord dat ze heel erg van je houdt.

001: Ja, heel erg, allebei, deze gaan mij nooit verlaten. Deze twee nu zo erg dat ze maar een God kennen en dat ben ik. Deze….

M: [slachtoffer1] (het hof begrijpt telkens: [slachtoffer1]) ?

001: Die ook en de andere ook. Stom. Deze zo erg. (…) Naar welke gezelschap wij ook gaan, ik ga met hen, wordt gezegd: Oh, mijn God, broertje, hoe kunnen deze vrouwen zo erg van jou houden, ze kussen jouw hand wanneer ze het geld aan jou geven, ze laten je niet met rust. Ze willen dag en nacht met mij zijn, ze aanbidden mij, letterlijk. Niet dat ze naar de politie gaan (…).

M: Is goed zoon, ik ben er blij mee als je door hen zo wordt behandeld, de situatie is dan veilig.

001: Deze zijn niet zulke die je erbij lappen, voor deze ben ik niet bang. Ik zal hen mijn leven toevertrouwen.

(...)

001: Ze voelen zich slecht als ik geen geld en geen wiet heb. Als ze zien dat ik weinig wiet heb dan zijn ze al nerveus waar ze het vandaan moeten halen (...)

M: En welke doet ‘t? Doet ’t ook diegene met het kind?

001: Wie?

M: Doet zij ’t ook?

001: Natuurlijk…. (ntv. opm. tolk)

M: En dan [slachtoffer1], [slachtoffer1] ook, toch?

001: (…) Sufferd. ik heb 2 vrouwen. Elke dag heb ik tenminste 100.000-150.000, daarvan heb ik nog geld over, sufferd niet dat ik het uitgeef, ik kan het niet uitgeven.

M: Kunnen je twee vrouwen niet bij elkaar zijn?

001: .... (ntv. Roma taal, opm. tolk) [slachtoffer1] weet ’t niet, ze gebruikt zo veel wiet, ze is helemaal euforisch.

M: Ik snap ‘t

001: ’t zou ook geen probleem zijn maar ze zou dan niet zo verdienen. Snap je? Dan zou ze weten dat ik hier ook geld heb. Snap je?

M: Ja, natuurlijk, verpest ’t niet.

001: (…) Ik vertel leugens.

M: Is goed en dan komt ze dat niet te weten. En vindt de andere ’t goed?

001: Ik ben haar God, niemand interesseert haar niet als ik maar van haar ben.

(...) 001 zegt dat hij na drie maanden werken ook een uitkering kan aanvragen maar hij moet dan drie maanden werken en hij heeft nog nooit een dag in zijn leven gewerkt.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 2 mei 2013 te 18:12:07 tussen 001 [verdachte] en 006 [betrokkene1] (pagina 259 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(…) 001 weet dat de politie alles over hem weet maar de politie kan hem toch niets doen omdat [slachtoffer1] nooit tegen hem zal verklaren. (…) 001 wil geen zwakke vrouwen hebben, [slachtoffer1] en [slachtoffer2] zijn goed. (…) [slachtoffer1] heeft toch geen aangifte tegen hem doen. 001 denkt dat de vrouwen dat alleen maar doen als ze worden mishandeld; als ze paar honderduizend krijgen en naar huis worden gestuurd en als 001 met hen samen is dan doen ze dat niet. 001 vertelt dat hij ook een andere [slachtoffer2] had (…). Ze heeft 9 maanden voor hem gewerkt.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 27 april 2013 te 10:19:23 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 138 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Letterlijk (...)

001: Ik ga je zo terugbellen, kleed je je aan Ik ga je zo vertellen waar je heen moet. Doe maar wat ik zeg. Bezorg mij geen hartproblemen of ik neuk je mond. Ik ben nerveus, ik heb geen geld, geen wiet niets. Je gaat dood. Goed? We moeten geen ruzie maken, doe maar wat ik zeg.

003: Jij maakt ruzie.

001: Is goed. Ik ga je zo vertellen waar je heen moet. Ik bel je later.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 24 maart 2013 te 16:10:54 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 9 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001 zegt dat [slachtoffer1] op moet staan en in de [straat] een cabine moet regelen.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 19 april 2013 te 19:45:49 tussen 003 [slachtoffer1] en 001 [verdachte] (pagina 164 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(…) 001: Is goed. mij kutje. het zou zo moeten dat je in de ochtend naar huis zou moeten komen.

003: Maar waarom?

001: Om, mijn kleine, geld voor ons te maken. Zo dat je in het weekend thuis blijft met mij.

003: Maar de man heeft het net aan mij gevraagd. ik heb net alles bij elkaar gepakt, [verdachte].

001: Ai, wat nou? Die paar uurtjes kun toch wel al volhouden.

003: Maar ik kan het niet volhouden. (zeurt, opm. tolk)

001: Ai, doe het niet. Je zou echt moeten blijven. En dan ‘s ochtends vroeg vertrek je. Naar [plaats5]. Je komt daarheen. We pakken onze spullen in en verhuizen daarheen. Samen.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 25 april 2013 te 10:39:29 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 77 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(…)

001: Je komt op zaterdag niet hiernaartoe. vergeet dat maar. Je gaat verder.

003: Is goed. Dan ga ik niet naar huis.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 6 april 2013 te 10:42:08 tussen 003 [slachtoffer1] en 001 [verdachte] (pagina 12 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(...)

001: Goed, mijn kleine, ga naar de [straat].

003: Maar waarom wil je nou juist naar de slechtste plek?

001: (zucht opm. tolk) Nou, goed dan, morgen ga je al naar de bar. Niet naar [naam 1] stuur ik je maar naar een andere, naar de [naam 1] of als zij jou niet opnemen daar dan ga je naar de andere plek.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 21 maart 2013 te 14:57:25 tussen 001 [verdachte] en 003 NNvrouw (pagina 52 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001: (…) Had je iets?

003: Ik had een klant.

001: Is goed schat.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 22 maart 2013 te 20:05:28 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 8 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(...)

001: Je mag nergens heen, klote [slachtoffer1] (het hof begrijpt: [slachtoffer1]) want anders neuk ik je mond. (…)

001: Wees thuis. Wat moet je doen. (...)

001: Maak me niet boos, laat ik mijn pik in je mond stoppen. (…)

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 22 april 2013 te 17:03:46 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 28 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001 vraagt of 003 haar telefoon kwijt was. Nee, zegt ze. Waarom nam ze het niet op dan? 003 zegt het niet gehoord te hebben.

003 vertelt desgevraagd dat ze 2 klanten had. Ze heeft zo het cabinegeld van vandaag.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 3 mei 2013 te 14:00:22 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 40 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001: En hoe sta je?

003: Ik heb 630.

001: Maar hoeveel heb je vandaag gedaan?

003: Gisteren had ik 410 en vandaag heb ik 220, nee meer verdiend want ik heb 50 uitgegeven.

001: Is goed.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 3 mei 2013 te 23:02:25 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 43 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001: Hoe is de situatie? (...)

001: Wat?

003: 350.

001: Is goed schatje. (…)

001: Is goed schat. Ga maar slapen lieverd, hou je niet meer bezig met facebook. Goed?

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 21 maart 2013 te 19:31:53 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 54 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(...) 001: Hoe is de situatie?

003: 100.

001: Alles bij elkaar?

003: Ja.

001: Is goed. Ik ga zo meteen langs.

003: Maar neem het aub. niet mee [verdachte] want dan zou ik de kamer niet kunnen betalen. Er zijn heel weinig mensen.

001: Echt?

003: Echt.

001: Denk je dat ik geen joint ga roken omdat je niet goed verdient? Dan betaal je maar niet voor je cabine. Het interesseert mij niet dat je niet goed verdient.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 19 april 2013 te 10:07:48 tussen 003 [slachtoffer1] en 001 [verdachte] (pagina 72 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001: En hoeveel geld heb je, mijn kleine?

003: Hoeveel? 900.

001: Is goed. Stuur dat even, mijn kleine.

003: Goed.

001: Is goed. bel me later, mijn baby.

003: Goed.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 29 april 2013 te 19:39:27 tussen 001 [verdachte] en TIMI (pagina 82 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001 vertelt dat hij [slachtoffer1] (het hof begrijpt: [slachtoffer1]) op maandag ochtend altijd wegstuurt en ze komt op zondag ochtend met duizend en een paar honderd euro terug en zo heeft hij geld.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 18 april 2013 te 11:47:02 tussen 003 [slachtoffer1] en 001 [verdachte] (pagina 22 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Letterlijk:

003: Nou?

001: Dat ik je mond zou neuken… (ntv. opm. tolk) jij klote hoer. Dat ik het zou neuken. Ik lijd twee dagen honger. Zelfs dat interesseert jou niet.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 18 april 2013 te 13:26:09 tussen 003 [slachtoffer1] en 001 [verdachte] (pagina 71 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Letterlijk:

001: Misschien... Heb je al het Western Union?

003: Nog niet

001: Dan gaat [betrokkene5] naar [plaats8] toe. Jij moet naar [plaats8] toe.

003: Is goed.

(...) 003: En hoeveel moet ik aan haar geven? Alles?

(...) 001: Je kan alles aan haar geven. Er gebeurt niets. Alleen maar nog morgen.

003: Lief van jou. En hoe ga ik naar huis?

001: Waarom? Je gaat toch vandaag en morgen hopelijk iets verdienen.

003: Wie weet dat hier. Je zegt het makkelijk.

001: Volgens mij ook. Dan zal [betrokkene5] je bellen.

003: Ik ga niet alles geven anders kan ik niet naar huis.

001: Welke dag is het vandaag?

003: Het is al donderdag. Welke dag?

001: Dat ik de ziel van je moeder zou neuken. Op donderdag en op vrijdag verdien je geen 50 euro zodat je naar huis kan.

003: Ja.

001: Ga je het niet verdienen?

003: Is goed. Dan kunnen jullie het allemaal opmaken.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 22 april 2013 te 11:58:57 tussen 001 [verdachte] en 006 [betrokkene1] (pagina 26-27 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001: Luister eens, [slachtoffer1] (het hof begrijpt: [slachtoffer1]) zal in de ochtend voor jou, voor het kind 50-100 euro sturen zo dat je een taart en zo koopt

006: Bedankt. Bedankt. Bedankt.

001: Goed? Zij is niet hier. Zij is buiten de stad, zij is niet hier. Er is geen... de laatste tijd... ik heb geen cent, ik heb tien euro voor wiet

006: Is goed, het is niet erg.

001: Ze is vandaag weggegaan maar morgen gaat ze naar buiten naar de stad en zal ze voor je 50-100 euro storten.

006: Is goed, bedankt

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 25 april 2013 te 9:54:28 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 76 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Letterlijk

003: Nou?

001: Geef het geld aan [betrokkene5] als ze naar buiten gaat om het geld op te sturen.

003: Nu?

001: Ja, ze gaat nu het opsturen.

(...) 001: Hoeveel geld heb je?

003: 170 euro.

001:170?

003 Ja.

001: Hoe kan dat?

003: Wat bedoel je met hoe?

001: Gisteren had je nog 130, ik zou de ziel van je moeder eruit willen neuken.

(001 schreeuwt heel hard, opm. tolk)

003: Wat 130? 100.

001: Je had 80 en een klant nog. (001 schreeuwt hard, opm. tolk)

003: Ja en daarvan ben ik naar de coffeeshop gegaan, ik heb het wel gezegd.

001: Jij bent naar de coffeeshop gegaan.

003: Waarom schreeuw jij?

001: Stuur het zodat ik een vliegticket naar huis kan kopen. 120 euro of 130 of 150.

003: En waarom ga je naar huis?

001: Omdat ik je heel snel achterlaat. Stuur het geld zodat ik naar huis kan gaan.

003: Is goed dan.

001: Stuur het jij vieze hoer of ik vermoord je.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 27 april 2013 te 14:11:27 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 79 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

003 heeft net het geld overgemaakt

001 vraagt haar om voor 10 euro wiet te halen.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 27 april 2013 te 13:26:56 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 80 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(...) 001: Op de naam van [moeder verdachte]. 65 euro.

003: Is goed.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 11 april 2013 te 15:20:09 tussen 003 [slachtoffer1] en 001 [verdachte] (pagina 109 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001: Wat is de situatie, mijn kutje?

003: Niets, ik heb het cabinegeld.

001: Goed.

003: Ik zou sponsjes moeten kopen.

001: Ja?

003: Uhum. Ik zou naar de dokter moeten gaan.

001: Waarom?

003: Waarom nou? Want de laatste keer was ik ook ongesteld en nu weer en mijn buik doet altijd pijn.

001: Dan zul je wel gaan. Goed, bel me later.

003: Is goed.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d 27 april 2013 te 10:12:14 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 31 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Letterlijk

003: Hallo. We zijn net wakker.

001: Waarom neem je het niet op? Ik zou je ziel eruit willen neuken.

003: We zijn net op.

001: Je bent net op. Val maar voor altijd in slaap! Kom niet naar huis! Waag het niet om naar huis te komen!

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 26 april 2013 te 17:25:43 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 78 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(...) 001: Klote hoer (... )

001: Ik zou je ziel eruit willen neuken, jij hoer.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 20 maart 2013 te 16:21:32 tussen 001 [verdachte] en 003 NNvrouw (pagina 129 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(...) 001 vloekt over 003: ik ben er zo, moge god jou pakken, jij stinkende, klote hoer, hoor je, je maakt me nerveus.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 25 april 2013 te 9:54:28 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 76 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Letterlijk

(... ) 001: Stuur het jij vieze hoer of ik vermoord je.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 13 april 2013 te 13:43:51 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 99 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

010: (…) Volgens informaties is het niet goed maar op de trein rinkelde mijn telefoon continu via [website]. Ze wilden allemaal adres hebben. Hier doet een meisje het ook dat ze de mannen naar de cabine roept. Ik ga het proberen.

001: Daar doet iemand het ook, hè? De [website]?

010: Ja

001: Ik ga het daar in [plaats3] ook voor [slachtoffer1] (het hof begrijpt: [slachtoffer1]) regelen.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 14 april 2013 te 22:24:12 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 100 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001: [slachtoffer1] (het hof begrijpt: [slachtoffer1]) heb ik op internet geplaatst.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 18 april 2013 te 20:25:55 tussen 003 [slachtoffer1] en 001 [verdachte] (pagina 103 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

003 vraagt of zij nog op het internet zit. Ja, zegt 001. 003 zegt dat zij niet meer zo vaak gebeld wordt.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 26 april 2013 te 14:37:28 tussen 001 [verdachte] en 003 [slachtoffer1] (pagina 39 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(…)

001: Hoeveel had je?

003: 2 van 50 en 1 van 100.

002: Is goed. Oke. Doe je best vandaag, doe het goed vandaag.

003: Is goed.

001: Ontbijt veel zodat je niet veel naar buiten hoeft.

003: Is goed. Doei.

001: Ik bel je later.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 6 april 2013 te 10:43:57 tussen 003 [slachtoffer1] en 001 [verdachte] (pagina 13 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

003: Mag ik niet naar [plaats6] gaan?

(…)

001: Nou, ga dan daarheen, mijn gekkie, bel hem en ga daarheen.

003: Goed.

001: En dan over twee dagen kom ik je ophalen.

De (overige) bewijsmiddelen ter zake van feit 2: [slachtoffer2]

Het hof bezigt met betrekking tot het onder 2 bewezen verklaarde (tevens) de navolgende bewijsmiddelen:

Een kopieconform proces-verbaal, in de wettelijk vorm opgemaakt, houdende de verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van de rechtbank van 3 september 2013, inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Het zoontje van [slachtoffer2] (het hof begrijpt telkens: [slachtoffer2]) was heel ziek.

Ik had met [slachtoffer2] (...) een seksuele relatie.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 9 juli 2013 (pagina 364-375 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verdachte:

- V = vraag, A = antwoord -

V: [verdachte]. jij hebt een hele grote invloed op de werkplekken en werktijden van [slachtoffer1] en [slachtoffer2] (het hof begrijpt: [slachtoffer2]) . Waarom bemoei jij je zo intensief met deze werkplekken en werktijden?

A: Het is omdat ik het hele land ken. (...) Ik hielp hun gewoon. Ik hielp met werkplekken zoeken.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 3 juni 2013 (pagina 134-143 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verdachte:

- V = vraag, A = antwoord -

V: Waar heeft [slachtoffer2] (het hof begrijpt telkens: [slachtoffer2]) allemaal gewerkt in de prostitutie in Nederland?

A: In [plaats5], [plaats6], [plaats4] en in [plaats1].

Opmerking verdachte: Ik heb [slachtoffer2] wel eens gevraagd om geld op te sturen naar mijn schoonzuster. (...)

V: Hoe heet die schoonzuster?

A: [betrokkene1]

(…)

V: Via welke organisatie werd dat geld overgemaakt.

A: Via Western Union. (...)

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 21 mei 2013 (pagina 170-178 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verdachte:

- V = vraag, A = antwoord -

V: Hoe vaak bel jij met [slachtoffer2] (het hof begrijpt: [slachtoffer2]) en [slachtoffer1]?

A: We bellen elkaar elke dag.

V: Hoeveel keer bel je elkaar per dag?

A: Ik tel het niet. Een paar keer.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 1 juli 2013 (pagina 99-116 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van [slachtoffer2]:

- V = vraag, A = antwoord -

A: Mijn zoontje heeft kinderkanker. (...) Het zat in zijn maag. Het was geen typische tumor, maar zijn lymfeklieren waren groter dan bij normale kinderen.

A: 1 keer heeft [verdachte] (het hof begrijpt telkens: verdachte) een ticket voor mij gekocht. Ik denk dat dit eind maart 2013 geweest is. (...)

V: Op 20 maart 2013 vond er een gesprek plaats, waarin [verdachte] (het hof begrijpt telkens: verdachte) tegen jou zegt dat hij een ticket aan het boeken is en dat jij met de kleine bagage moet komen.

A: (…) Dan heeft hij 2 keer een ticket gekocht.

A: Ik moest naar Nederland, omdat ik een afspraak had met de cabine.

A: [verdachte] heeft mij toen met de groene Twingo opgehaald van het vliegveld.

V: Wie heeft [website] voor jou geregeld?

A: (…) [verdachte] heeft mij geholpen om de foto’s erop te zetten. (...) [verdachte] heeft toen met zijn telefoon foto’s van mij gemaakt. (...)

A: Ik heb [verdachte] gevraagd waar je wel mocht werken via [website]. Hij zei dat ik bij hem kon komen. [verdachte] en een vriend van hem woonden aan de [straat].

V: Je zegt net dat hij nooit naar je verdiensten vraagt. We laten je een gesprek horen en het eerste wat hij zegt is: hoeveel sta je.

A: Hij vroeg het wel eens.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal verklaring getuige d.d. 4 juli 2013 (pagina 356-365 van dossier “[slachtoffer1]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van [slachtoffer1], afgelegd op 4 juli 2013:

- V = vraag, A = antwoord -

Door [slachtoffer1] werd in totaal € 201,10 verstuurd aan [moeder verdachte], geboren op [1961], adres: [adres], het verstuurde geld werd in Hongarije opgenomen in de maanden augustus 2012 en maart 2013;

V: Wat kun je vertellen over deze Money transfer?

A: Dat is de moeder van [verdachte] (het hof begrijpt: verdachte).

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal van observatie d.d. 22 maart 2013 (pagina 15-18 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verbalisanten, dan wel één van hen:

Op donderdag 21 maart 2013 hebben wij van het KLPD, afdeling Nationale Recherche te Zwolle, team Omega, het verzoek ontvangen om op Eindhoven Airport, nader te noemen EAP, een observatie uit te voeren op de persoon genaamd [verdachte]. (...)

Bij het onderzoeksteam bestond het vermoeden dat [verdachte] op EAP een dame zou afhalen, welke met de vlucht vanuit Boedapest (Hongarije) op donderdag 21 maart 2013 omstreeks 17.10 uur op Eindhoven Airport zou aankomen.

(...)

Observatie:

Op donderdag 21 maart 2013, omstreeks 16.15 uur zijn wij gestart met de observatie op en in de directe nabijheid van EAP.

De hieronder genoemde tijdstippen dienen als “omstreeks <tijdstip>” gelezen te worden.

16.30

uur Wij, [verbalisant6] en [verbalisant7], zagen een groene Renault Twingo, voorzien van het kenteken [kenteken], over de Luchthavenweg te Eindhoven rijden.

Wij, [verbalisant6] en [verbalisant7], zagen dat de bestuurder een licht getinte jongeman met zwart kort haar betrof en dat hij licht grijze jas droeg.

Ik, [verbalisant6], zag dat voornoemd voertuig vervolgens voor de terminal van EAP langs reed in de richting van parkeerplaats P5.

16.34

uur Ik, [verbalisant6] zag dat mij uit de richting van parkeerplaats P5 een jongeman tegemoet kwam gelopen en dat deze in de richting van de terminal van EAP liep. (...)

Ik, [verbalisant6], herkende bij het passeren van voornoemde jongeman, deze aan de hand van de door het onderzoeksteam verstrekte informatieset als zijnde [verdachte].

16.35

uur Ik, [verbalisant7], zag een licht getinte jongeman met zwart kort haar voor de terminal van EAP af lopen. (...)

Ik, [verbalisant7], herkende de voornoemde jongeman aan de hand van de door het onderzoeksteam verstrekte informatieset als zijnde [verdachte].

(...)

16.39

uur Ik, [verbalisant7], zag dat [verdachte] (...) in de richting van de terminal van EAP liep.

Wij, [verbalisant6] en [verbalisant7], zagen dat [verdachte] de terminal van EAP inliep.

(...)

17.05

uur Ik, [verbalisant6], zag dat [verdachte] naar beneden liep en vervolgens ter hoogte van de uitgang van de aankomsthal ging staan.

17:10 uur Ik, [verbalisant7], zag dat zojuist de WizzAir vlucht vanuit Boedapest geland was en dat het toestel voor de aankomsthal opstelde.

17:12 uur Ik, [verbalisant7], zag dat o.a. een voor mij onbekende vrouw, nader te noemen nn-vrouw, het toestel verliet.

17:13 uur Ik, [verbalisant7], zag dat toen de nn-vrouw de aankomsthal in kwam gelopen, zij een Oost-Europees uiterlijk had, lang en op een staart dragend zwart haar had en ongeveer 1.70 meter lang was. Ik zag dat zij gekleed was in een beige bodywarmer, roze trui, donker blauwe trainingsbroek, witte sportschoenen en dat zij een zwarte schoudertas met zich meevoerde. (...)

17.18

uur Ik, [verbalisant6], zag dat [verdachte] tezamen met voornoemde nn-vrouw middels de uitgang ‘Aankomst/Arrivals’ de terminal van EAP verliet.

Ik, [verbalisant6], hoorde [verdachte] en de nn-vrouw tegen elkaar praten in een voor mij onverstaanbare taal en hoorde hen vrolijk tegen elkaar lachen, waarbij zij hand in hand met elkaar liepen. Hetgeen kwam op mij over alsof [verdachte] en nn-vrouw een liefdeskoppeltje zijn.

(...)

17.32

uur Wij, verbalisanten, zagen dat [verdachte] en nn-vrouw in de richting van P5 liepen. (...)

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal d.d. 6 mei 2013 (pagina 92 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verbalisanten, dan wel één van hen:

Op 06 mei 2013 kregen wij, verbalisanten, telefonisch een verzoek namens het onderzoeksteam “Logan” van de Dienst Landelijke Recherche. Dit team doet vanuit Zwolle een onderzoek ter zake mensenhandel.

Het team wilde weten of er op de vlucht vanuit Boedapest, welke op 06 mei 2013 te 17.55 uur op de Luchthaven Rotterdam The Hague Airport te Rotterdam zou landen, een vrouw, genaamd [slachtoffer2], reisde.

Ook wilde het team weten of zij in dat geval zou worden afgehaald door een man, genaamd [verdachte].

Ter herkenning werd door het team via de e-mail een foto aangeleverd waarop beiden te zien waren.

Wij, verbalisanten, liepen vlak voor landing van de bedoelde vlucht, de HV6772, door het stationsgebouw van de genoemde luchthaven.

Wij, verbalisanten, herkenden vanaf de foto de persoon [verdachte] die zich ter hoogte van het aankomst gedeelte ophield in de stationshal

Nadat het vliegtuig geland was zagen wij, verbalisanten, vanuit de stationshal tussen de aankomende passagiers een vrouw door de glazen schuifdeuren aan komen lopen die wij vanaf de foto herkende als [slachtoffer2].

Zij liep meteen op [verdachte] af.

De twee spraken elkaar even en liepen toen door het stationsgebouw naar een verder gelegen uitgang om aldaar het luchthaven gebouw te verlaten.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 27 maart 2013 (pagina 29 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verbalisant:

Op woensdag 27 maart 2013, te 14.20 uur heb ik verbalisant [verbalisant8], verdachte [verdachte] heengezonden. (…)

Ik hoorde [verdachte] zeggen “ik ga naar mijn girlfriend toe”. Of woorden van gelijke strekking. Ik vroeg waar zijn girlfriend woonde. Ik zag dat [verdachte] zijn mobiele telefoon pakte en iemand belde. Ik hoorde [verdachte] zeggen “ik heb mijn girlfriend gebeld om te zeggen dat ik er aan kom”. Zij stuurt mij een smsje met haar adres.”

Ik zag dat [verdachte] zijn telefoon aan mij gaf. Ik las een sms bericht met daarin: [adres] in [plaats1] staan. “ Ik, vroeg aan [verdachte] wie zijn girlfriend was, hij vertelde nu dat zij [slachtoffer2] heet uit [1989]. Ook vertelde [verdachte] mij dat hij bijna elke dag bij haar slaapt. Ik hoorde dat [verdachte] een 06 nummer aan mij gaf, dit betreft: [telefoonnummer]. Ik vroeg aan [verdachte] van wie dit nummer was. [verdachte]

vertelde mij, dat mochten wij als politie hem willen bellen kunnen we bovenstaand nummer bellen. Het bovenstaand nummer is van zijn girlfriend [slachtoffer2].

Een kopieconform in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2013 (pagina 54-55 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verbalisanten, dan wel één van hen:

Op woensdag 9 januari 2013 hebben wij een bestuurlijke controle uitgevoerd op grond van artikel 177 van de Gemeentewet op de [straat] te [plaats4]. De [straat] in de gemeente [plaats4] is een voor het openbare verkeer openstaande weg die nagenoeg geheel is ingericht voor raamprostitutie. (…)

Tijdens deze controle spraken wij in perceel [straat] 2L:

[slachtoffer2], geb. [1989], te [geboorteplaats]

van Hongaarse nationaliteit.

IDkaart [nr.] (...)

Samengevat verklaarde zij:

Sinds twee dagen in [plaats4] te werken en daarvoor in [plaats1] en [plaats5] te hebben gewerkt. Ze werkte in [plaats5] in een straat waar zij 50 euro verdiende per klant. (…) Toen zij terug kwam van haar vakantie bleek haar kamer in [plaats5] bezet te zijn daarom werkte ze nu een week in [plaats4] maar ze wilde beslist terug naar [plaats5]. (...)

Ze sprak niet met andere vrouwen ook niet met Hongaarse.

Een kopieconform in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens d.d. 24 juni 2013 (pagina 156-157 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -

als verklaring van verbalisant:

Door Western Union zijn de volgende gegevens verstrekt:

-17 money transfers vanuit of naar Nederland over de periode van 28 maart tot 06 juni 2013 waarbij [slachtoffer2], geboren op [1989], betrokken is als verzender/opdrachtgever danwel ontvanger/begunstigde;

Uit deze verstrekte informatie blijkt het navolgende:

• in de genoemde periode werd door [slachtoffer2] middels 13 money transfers bij de Western Union in totaal € 1.169,60 vanuit Nederland verstuurd;

• in de genoemde periode werd door [slachtoffer2] middels 3 money transfers bij de Western Union in totaal € 192,20 in Hongarije ontvangen;

 • -

  Door [slachtoffer2], werd in totaal € 590,- vanuit [plaats6] verstuurd aan [betrokkene2], geboren op [nr.], adres: [adres] en [adres] te [plaats1]. Op 10 en 15 mei 2013 werden de money transfers in [plaats1] opgenomen;

 • -

  Door [slachtoffer2], werd in totaal € 50.- vanuit [plaats6] verstuurd aan [betrokkene6], geboren op [1994], adres: [adres]. Op 10 mei 2013 werd de money transfer in [plaats] te Hongarije opgenomen;

 • -

  Door [slachtoffer2] werd in totaal € 272,50 vanuit[plaats1] en [plaats6] verstuurd aan [betrokkene1], geboren op [1989], adres: [adres]. Op 29 maart / 9 april / 17,18 en 30 mei / 1juni 2013 weiden de money transfer in [geboorteplaats] te Hongarije opgenomen;

 • -

  Door [slachtoffer2] werd in totaal € 50,— vanuit [plaats1] verstuurd aan [moeder verdachte], geboren op [1961], adres: [adres]. Op 11 april 2013 werd de monev transfer in [plaats] te Hongarije opgenomen.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 30 april 2013 te 14:13:39 tussen 001 [verdachte] en moeder (pagina 128-131 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

M: Ik heb gehoord dat ze heel erg van je houdt.

001: Ja, heel erg, allebei, deze gaan mij nooit verlaten. Deze twee nu zo erg dat ze maar een God kennen en dat ben ik. Deze….

M: [slachtoffer1]?

001: Die ook en de andere ook. Stom. Deze zo erg. (…) Naar welke gezelschap wij ook gaan, ik ga met hen, wordt gezegd: Oh, mijn God, broertje, hoe kunnen deze vrouwen zo erg van jou houden, ze kussen jouw hand wanneer ze het geld aan jou geven, ze laten je niet met rust. Ze willen dag en nacht met mij zijn, ze aanbidden mij, letterlijk. Niet dat ze naar de politie gaan (…).

M: Is goed zoon, ik ben er blij mee als je door hen zo wordt behandeld, de situatie is dan veilig.

001: Deze zijn niet zulke die je erbij lappen, voor deze ben ik niet bang. Ik zal hen mijn leven toevertrouwen.

(...)

001: Ze voelen zich slecht als ik geen geld en geen wiet heb. Als ze zien dat ik weinig wiet heb dan zijn ze al nerveus waar ze het vandaan moeten halen (...)

M: En welke doet ‘t? Doet ’t ook diegene met het kind?

001: Wie?

M: Doet zij ’t ook?

001: Natuurlijk…. (ntv. opm. tolk)

M: En dan [slachtoffer1], [slachtoffer1] ook, toch?

001: (…) Sufferd. ik heb 2 vrouwen. Elke dag heb ik tenminste 100.000-150.000, daarvan heb ik nog geld over, sufferd niet dat ik het uitgeef, ik kan het niet uitgeven.

M: Kunnen je twee vrouwen niet bij elkaar zijn?

001: .... (ntv. Roma taal, opm. tolk) [slachtoffer1] weet ’t niet, ze gebruikt zo veel wiet, ze is helemaal euforisch.

M: Ik snap ‘t

001: ’t zou ook geen probleem zijn maar ze zou dan niet zo verdienen. Snap je? Dan zou ze weten dat ik hier ook geld heb. Snap je?

M: Ja, natuurlijk, verpest ’t niet.

001: (…) Ik vertel leugens.

M: Is goed en dan komt ze dat niet te weten. En vindt de andere ’t goed?

001: Ik ben haar God, niemand interesseert haar niet als ik maar van haar ben.

(...) 001 zegt dat hij na drie maanden werken ook een uitkering kan aanvragen maar hij moet dan drie maanden werken en hij heeft nog nooit een dag in zijn leven gewerkt.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 2 mei 2013 te 18:12:07 tussen 001 [verdachte] en 006 [betrokkene1] (pagina 259 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(…) 001 weet dat de politie alles over hem weet maar de politie kan hem toch niets doen omdat [slachtoffer1] nooit tegen hem zal verklaren. (…) 001 wil geen zwakke vrouwen hebben, [slachtoffer1] en [slachtoffer2] (het hof begrijpt telkens: [slachtoffer2]) zijn goed. (…) [slachtoffer1] heeft toch geen aangifte tegen hem doen. 001 denkt dat de vrouwen dat alleen maar doen als ze worden mishandeld; als ze paar honderdduizend krijgen en naar huis worden gestuurd en als 001 met hen samen is dan doen ze dat niet. 001 vertelt dat hij ook een andere [slachtoffer2] had (…). Ze heeft 9 maanden voor hem gewerkt.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 20 maart 2013 te 12:55:20 tussen 001 NNman en 006 NNvrouw (pagina 78 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

NNman vertelt dat hij nu een ticket voor haar heeft gekocht en hij hoopt dat zij binnenkort hier is, hij is al namelijk helemaal kapot.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 20 maart 2013 te 16:26:42 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 79 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Ik heb jouw ticket, mijn kleine, zegt 001. (...) Hij zal de code naar haar toe sturen.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 20 maart 2013 te 16:37:47 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 80 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(...)

001 is de ticket nu aan het boeken bij een mevrouw. Hij zegt dat zij met een kleine bagage zal komen.

(...) Zij noemt 001 mijn kleine. Ze vraagt naar de prijs van de ticket, 130 euro, zegt 001.

(...)

001 zegt dat haar vliegtuig om 15:05 zal vertrekken, zij moet er om 13:00 uur zijn.

001 wilde instapkaart toch naar de vader van 010 faxen en dan kan de vader die ‘s avonds mee naar huis nemen. Of misschien toch hier naartoe, zegt 010, en ik zal de kaart ophalen als [betrokkene7] komt.

001 zegt de tickets te gaan betalen.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 21 maart 2013 te 16:38:22 tussen 001 [verdachte] en 008 NNman (pagina 13 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001 staat bij het vliegveld in Eindhoven, heeft autopech en vraagt 008 om 10 euro naar hem te sturen (...)

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 15 april 2013 te 12:26:39 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 120 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

010 zegt te hopen nog iets te hebben, ze wil niet met weinig geld naar huis. Ze wil op het internet werken als ze thuis in [plaats5] is. 001 zal het voor haar instellen, zegt 001.

(...) Ze nemen afscheid met: Ik hou van jou.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 24 april 2013 te 15:12:43 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 125-127 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

010 vraagt of de [website] voor hem wel loopt. (…)

(...) 001: Die zal voor je ook goed lopen daar trouwens, daar in [plaats3],

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 30 april 2013 te 13:17:53 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 122-124 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001: Als je nu met een lekker bedrag naar huis zou komen…

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 23 maart 2013 te 13:43:57 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 280 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

010 is wel teleurgesteld dat het niet goed loopt. 001 hoopt dat zij nog wel 100-200 of 250 zal maken. Zij hoopt het ook. Van dat geld gaat zij toch ergens een cabine huren, zegt 001. 001 zegt: Daar in de kleine straat zou je het proberen, mijn kleine, ik smeek je toch al een hele tijd. Maar 010 vertelt dat zij het tevergeefs probeert daar, ze krijgt daar nooit een cabine, de straat is altijd vol. Volgens 001 niet, hoor. 010 zegt dat de mannen haar daar

nooit een cabine willen geven, alleen een vrouw wilde dat. 001 vraagt 010 om het toch te gaan proberen. Natuurlijk zegt 010, ik ga het wel proberen. 001 hoorde dat het veel beter was daar, ze zou daar misschien ook 1000 kunnen maken.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 13 april 2013 te 22:16:53 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 290 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001: Hoe is de situatie schat?

010: Ik heb 300 euro naast de 140-150 voor morgen.

001: Hoeveel heb je?

010: 300.

001: In totaal?

010: Nee, naast het 150 voor morgen.

001: Ja?

010: Weet je wel dat ik het voor vandaag ook allemaal heb terugverdiend omdat ik geen cent had toen ik aan het werk ging.

001: Maar waarom?

010: Ik had het wel maar ik heb het voor taxi uitgegeven en ik heb eten, sigaretten, condoom en kleding gekocht… (ntv., opm tolk)

001: Ja?

010: Ik heb het voor vandaag en voor morgen het geld verdiend en daarnaast heb ik 300.

001: Is goed. Vandaag ga je ook nog iets verdienen, toch?

010: Dat hoop ik.

001: Dan zullen we zat geld hebben, toch schat?

010: Dat hoop ik.

001: Doe het zo dat je ook een beetje geld aan mij kan geven.

010: Natuurlijk. Het probleem is dat ik met [website] niet vooruit kan omdat ik geen beltegoed heb en nu kon ik het ook niet Ik stuur al vanaf 4-5 uur geen sms meer, niets.

001: Als ik daar thuis slaap, als ik daarnaartoe ga, naar een hotel toe dan kan je nog een paar uur lang het voortzetten, je kan dan 1-2 doen.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 28 maart 2013 te 12:30:44 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 314 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(...) 001: Het zou leuk zijn als je nog wat zal verdienen, dan kan ik het rond de middag betalen.

010: Is goed. Ik ga naar Centraal, ik ga spons, beltegoed, sigaretten en shampoo kopen. Ik probeer ook wat verdienen. (...)

001: Is goed.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 14 april 2013 te 20:14:35 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 121 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Letterlijk vanaf 00:00:34

001: Hoe sta je?

010: 650.

001: Hoe?

010: 650.

001: Oh, alles bij elkaar?

010: Ja.

001: En jouw cabine is nog niet betaald, hé?

010: Ja, ik moet wel voor morgen betalen.

001: Daarvan nog?

010: Ja.

001: Echt goed.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 17 april 2013 te 9:20:46 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 292 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(…)

001: Waar eindigde je op?

010: (...) Nou. Gisteren had ik eentje van 30, eentje van 40, nu eentje van 30.

001: Stuur maar 300 euro.

010: Is goed.

Letterlijk tot 00:00:49

001 vraagt 010 om zich te haasten omdat hij geen geld heeft.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 19 april 2013 te 14:38:51 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 344-346 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(...) 010 zegt dat zij haar wachtwoord voor de facebook nodig heeft 001 zegt nee. Maar 010 legt uit dat zij foto’s van [naam 2] erop wil zetten. Ze gaat het wachtwoord niet veranderen. 001 zegt dat ze dit gaan bespreken. 010 zegt dat zij liet wachtwoord niet daarom nodig heeft om mensen te schrijven, dat kan ze toch ook van het account van [naam 2] doen. 001 hoopt dat zij niet zo een flikker zou zijn en misbruik van gaat maken dat het kind ook een

account heeft. (...)

010 zegt dat 001 een flikker is dat hij haar wachtwoord voor facebook zomaar aan haar

teruggeeft.. Nee, zegt 001, je wilde het toch maar even. Daarna verander ik het wachtwoord weer Ach, goed dan, zegt 010. Ik wil echt heel erg graag dat je van me houdt, zegt 010. Ik hou toch van mijn kutje, zegt 001.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 19 april 2013 te 19:54:07 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 347 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

010 vraagt 001 om haar facebook wachtwoord in een sms te sturen. Het is heel belangrijk. 001 zegt het wachtwoord in de ochtend weer te gaan veranderen. Waarop 010: Zeg toch niet dat ik maar een halve nacht heb om naar vrouwen te kijken. Ze wil ook foto’s van [naam 2] uploaden. Waarom is nou de facebook het probleem, hij heeft haar toch naar huis gestuurd, 1600 km verderop, zegt ze. Ze vindt hem een flikker.

010 vertelt vanaf morgen geen brood en suiker meer te gaan eten. Ze wil op maandag ook naar de dokter met haar been, ze hinkt nu weer. Ze wil ook weer gaan trainen, maar 001 laat dat niet toe, ze mag niet gaan trainen, ze hebben dit toch al besproken. Oké, dan ga ik niet zegt 010.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 20 april 2013 te 12:51:39 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 348-349 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001 zegt dat 010 op de facebook meisjes moet zoeken. Hij geeft het wachtwoord van haar aan haar door: [wachtwoord]. En 010 moet geen flikker zijn, 001 zal het toch controleren of 010 haar wachtwoord heeft veranderd.

[emailadres] is haar e-mail adres, ze noemt die bij het inloggen. Het lukt niet. Dan 2013, zegt 001. Het wachtwoord is: [wachtwoord]. Het is 010 gelukt om in te loggen.

Letterlijk vanaf 00:11:20

001: He, flikker, je gaat dood. Pas op jezelf Want ik zweer het bij mijn moeder, ik maak je af, flikker, zij niet gemeen dat je er misbruik van maakt (niet boos. opm. tolk)

Letterlijk tot 00:11:30

001 zegt dat 010 het niet met mannen moet aanleggen. hij gaat vanmiddag op haar facebook. 010 zegt wel haar facebook nodig te hebben.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 36 april 2013 te 21:28:32 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 359 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

010 vertelt over haar facebook vrienden.

001 gaat haar facebook account van haar afpakken omdat ze zich niet met vrouwen bezighoudt.

010 zegt dat hij rustig haar berichten mag bekijken, ze heeft het allemaal bewaard.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 1 mei 2013 te 20:04:41 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 352 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001 wil weten of 010 een nieuw wachtwoord heeft. Ja. 010 wil eerst het wachtwoord van 001 weten, ze is bang dat ze straks ook niet op facebook mag, net als [slachtoffer1]. 001 zegt dat [slachtoffer1] wel mag.

001 vraagt hoe ‘t heet:[emailadres]? 010 vraagt of ’t echt nodig is maar geeft het wachtwoord door: [wachtwoord]. 001 ziet dat er 25 kennissen van haar online zijn en roept de naam[naam 2]. 010 vraagt hem om het te verlaten maar 001 zegt dat zij ‘t niet kan bepalen.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 1 mei 2013 te 20:14:18 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 353 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

010: Heb je ‘t veranderd?

001: Heb ik ‘t veranderd? Weet je dat je grote problemen hebt?

010: Waarom zou ik problemen hebben?

001: Waarom zou je problemen hebben? Vraagje ‘t nog aan mij?

010: Maar, maar... Ik heb wel teruggeschreven maar zoiets niet.

001: Niet? Jij klote hoer, je belde hem op, jij kletste met hem, het gaat goed met mij en jullie hebben nummers gewisseld. Ik ga je mond neuken. En precies op vrijdag. Ga maar ..(ntv. opm. tolk) jij klote hoer.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 15 april 2013 te 11:44:31 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 285 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Letterlijk

010: Hallo. Is het geen probleem als ik nu alleen maar 150 naar jou stuur?

001: Nou?

010. Ik wil 600 naar mijn moeder sturen, ik had nog een klant van 50 en zo heb ik 800 bij mij. Dan stuur ik 600 naar haar toe.

001: Je komt toch vandaag naar huis, hé?

010: Natuurlijk.

001: Dan is het genoeg.

010: Natuurlijk ga ik.

Letterlijk tot 00:00:40

010 heeft van de koerier gehoord dat Western Union niet werkt. Volgens 001 kan ze dan geen geld naar [geboorteplaats] en ook niet naar hem toesturen. 010 gaat het wel proberen 001 zegt dat het op de naam [betrokkene5] kan.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 16 mei 2013 te 22:17:55 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 287-288 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(...)

001: In het slechtste geval maak je de 500.

010: Ja, ja, ja, Nou, ik hoop het want ik moet 1200 meenemen ook nog wat voor jou en geld voor ons voor het weekend, nou ja.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 17 mei 2013 te 9:38:39 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 301 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

010 vraagt of 300 euro genoeg is. 001 vraagt om 50 euro naar [betrokkene1] te gaan sturen en 250 voor hemzelf.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 31 maart 2013 te 14:26:34 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 289 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001: Hoe is de situatie?

010: De situatie is dat ik maar één klant van 50 had.

001: Dat is serieus (...)

001: Je verhuist je komt naar huis en dan gaan we naar [naam 1] en de andere(n) verhuizen, dat is het. We zien later wel hoe het verder zal lopen.

010: Ik heb net al gehuild.

001: We gaan wel op woensdag iets huren. (…)

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 5 mei 2013 te 20:51:33 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 151-152 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(…)

001 zegt dat 010 morgen om 8 uur in Rotterdam uit het vliegtuig stapt.

001 vraagt hoe lang 010 nu naar het buitenland mag. 010 zegt dat er niets concreet tegen haar werd gezegd maar ze wilden niet dat ze weg zou gaan. 001 wil later geld naar hen sturen dan worden ze wat milder gestemd.

001 zegt dat ze het kind wel hiernaartoe zullen brengen als het goed met het kind gaat en dan mag 010 niet meer werken, alleen misschien in liet weekend in België, ze kan dan die twee dagen hard werken.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 4 mei 2013 te 20:56:41 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 333 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001: Gekke meid, weet je hoeveel hoeren ik buiten jou heb? Nog 2. (…) Ik haat je, ik heb een hekel aan jou.

010: Is goed, [verdachte].

001: Vanuit mijn hart, jij klote hoer.

010: Is goed.

001: Je verdiende alleen maar het geld. Ik haat je, ik en hekel…

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 27 april 2013 te 19:20:30 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 331 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

010: Ja?

001: Wat is er?

010: Hallo.

001: Wat is er, klote hoer?

010: Niets.

001: Laat ik je mond neuken. Je huilt naar mijn hoofd (naar mij, opm. tolk). Je huilde nu mijn hoofd uit, zie je? (in de zin van: je hebt me kapot gemaakt met je gehuil, opm. tolk). (…) Ik neuk je mond als we elkaar zien, je klote rotte hoer. Ik vermoord je, je rotte kloot.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 27 april 2013 te 19:26:14 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 148 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001 zegt: je flikker hoer, je brengt onheil op mij. Ik heb geen cent over, geen wiet. Je klote hoer, ben je nu blij? Ik heb geen wiet, geen woning (…). Geniet ervan!

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 4 mei 2013 te 20:52:36 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 149 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

001 vindt het niet leuk dat 010 het heeft opgehangen.

(…)

001 zegt haar leven kapot te gaan maken.

Een kopieconform schriftelijk stuk, te weten een weergave van een tapgesprek d.d. 2 mei 2013 te 16:59:01 tussen 001 [verdachte] en 010 [slachtoffer2] (pagina 239 van dossier “[slachtoffer2]”, procesdossier “Omega”, onderzoeksnummer [nr.]), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

(…)

010 vertelt dat 001 niet vanwege haar thuis moet blijven, ze zijn immers pas 7 maanden samen.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 en 2 bewezen verklaarde levert telkens op:

mensenhandel.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich in 2012 en 2013 schuldig gemaakt aan mensenhandel gepleegd jegens twee Hongaarse vrouwen.

Dergelijke praktijken zijn een vorm van moderne slavernij. Het met gebruik van dwangmiddelen vrouwen in de prostitutie werkzaam laten zijn en houden, de intimidatie die daarbij hoort en het vervolgens financieel uitbuiten van die vrouwen zijn zeer ernstige feiten. Door aldus te handelen heeft verdachte schade aan de lichamelijke en geestelijke integriteit van die vrouwen toegebracht en heeft hij hun persoonlijke vrijheid ernstig geschaad. Verdachte heeft zijn persoonlijk gewin uitdrukkelijk boven dat van zijn slachtoffers gesteld, ook al hebben zij zelf geen aangifte gedaan. Het hof is van oordeel dat deze vorm van mensenhandel fors bestraft moet worden.

Met de rechtbank en de advocaat-generaal, acht het hof de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf aan verdachte passend en geboden. Met betrekking tot de bepaling van de hoogte van deze straf wordt het navolgende overwogen.

De rechtbank heeft – zij het met een op details afwijkende bewezenverklaring – verdachte ter zake van beide feiten veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, met aftrek van voorarrest.

De raadsvrouw heeft ter terechtzitting van het hof verzocht om, gelet op de strafmaat in soortgelijke mensenhandel zaken en de omstandigheden van het geval in vergelijking tot die andere zaken, een lagere straf op te leggen dan in eerste aanleg. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat verdachte in het onderhavig geval geen fysiek geweld heeft gebruikt, dat het gaat om ‘slechts’ twee vrouwen en dat het een relatief geringe pleegperiode betreft. Voorts heeft de raadsvrouw gewezen op het ontbreken van relevante justitiële documentatie bij verdachte.

De straftoemeting bij mensenhandel zaken in de prostitutiebranche, staat al enige tijd in de belangstelling. Het hof heeft kennis genomen van het artikel in Trema van oktober 2014 getiteld “Straftoemeting bij uitbuiting in de prostitutiebranche” geschreven door mr. L. Gereke en mr. J.D. den Hartog (pagina 31 tot 44). In het kader van dat artikel zijn arresten en vonnissen in mensenhandel zaken die in 2012 en 2013 zijn gewezen met elkaar vergeleken. In de genoemde gevallen waarbij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren is opgelegd (zoals in casu in eerste aanleg is opgelegd en in hoger beroep opnieuw is gevorderd) is telkens onder meer sprake van (fors) fysiek geweld.

In dit licht is de duur van de in eerste aanleg opgelegde en thans gevorderde gevangenisstraf naar het oordeel van het hof te fors nu in onderhavige zaak geen sprake is geweest van fysiek geweld en er ook overigens geen bijzondere omstandigheden zijn vastgesteld die een dergelijke strafduur rechtvaardigen.

Bij de bepaling van de strafduur neemt het hof een gevangenisstraf van een bepaalde duur per uitbuitingsmaand per slachtoffer als uitgangspunt. Daarbij is gelet op het vonnis van de rechtbank, alsmede de door de advocaat-generaal aangehaalde ‘Richtlijn voor strafvordering mensenhandel in de zin van seksuele uitbuiting’ van het Openbaar Ministerie. Uit de pleegperiode (van respectievelijk ongeveer 9 en 7 maanden) en de duur van de in eerste aanleg opgelegde en door de advocaat-generaal gevorderde gevangenisstraf, leidt het hof af dat de rechtbank en de advocaat-generaal een gevangenisstraf voor de duur van ongeveer
3 maanden per uitbuitingsmaand per slachtoffer als uitgangspunt hebben genomen.

Voorts neemt het hof de in het artikel in Trema genoemde straftoemetingsfactoren in ogenschouw (pagina 43 van het artikel).

De navolgende factoren heeft het hof als strafverhogend in de overwegingen meegenomen.

Twee vrouwen zijn slachtoffer geworden van maanden durende - de één langer dan de ander – uitbuiting door verdachte. Verdachte speelde hierin een kernrol door te bepalen waar en hoe lang de vrouwen moesten werken in de prostitutie, door werkplekken voor hen te regelen/huren, door hen te halen van en te brengen naar die werkplekken en door continu controle op de voortgang van de werkzaamheden en de hoogte van de inkomsten te houden, dan wel de vrouwen daarover verantwoording te laten afleggen. De vrouwen moesten ongeveer 6 dagen per week werken – ook tijdens menstruatieperioden - en een substantieel deel van hun inkomsten (de omvang daarvan is in het opsporingsonderzoek niet vastgesteld) aan verdachte afdragen. Daarbij hebben zij gedeelten van die inkomsten naar familie van verdachte in Hongarije moeten opsturen. Weliswaar heeft verdachte geen fysiek geweld toegepast, hij heeft daar wel meermalen mee gedreigd en hij heeft de vrouwen op een grove en uiterst respectloze manier bejegend en behandeld.

Hoewel beide vrouwen meerderjarig waren ten tijde van het bewezen verklaarde, verkeerden zij in een kwetsbare positie waarvan verdachte ernstig misbruik heeft gemaakt. Hij speelde in op de wietverslaving van de één en de zorgen van de ander omtrent haar ernstig zieke kind in Hongarije. Eerstgenoemde is door enkele verbalisanten bij controles tijdens haar werkzaamheden in uiterst slechte lichamelijke conditie aangetroffen.

Verdachte heeft beide vrouwen doen geloven dat zij een liefdesrelatie met hem hadden. Uit het dossier blijkt dat hij ervoor zorgde dat zij dusdanig verliefd op hem werden en bleven dat zij – bij wijze van spreken - uit zijn hand aten en hem beschouwden als een god. Zijn tactiek was om geen fysiek geweld toe te passen en ze zo nu en dan wat van hun inkomsten te laten behouden/naar hun eigen familie te laten opsturen, dan wel om hen af en toe naar Hongarije terug te laten keren. Zo hield hij de vrouwen ‘zoet’. Zij zouden hem er dan in geen geval ‘bijlappen’ door aangifte tegen hem te doen.

Tot slot heeft verdachte – onder meer blijkens zijn houding ter terechtzitting van het hof – geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden en heeft hij er geen blijk van gegeven enig inzicht te hebben in de ernst en strafwaardigheid van zijn gedragingen. Sterker nog, verdachte blijft volhouden dat hij zich niet aan enig strafbaar feit schuldig heeft gemaakt.

De navolgende factoren heeft het hof als niet strafverhogend, in de overwegingen meegenomen.

Zoals reeds gezegd heeft verdachte nooit fysiek geweld op de vrouwen uitgeoefend. Tevens is niet gebleken dat er sprake was van een georganiseerd verband waarvan verdachte deel uitmaakte, noch dat de vrouwen gedwongen abortussen moesten ondergaan, tatoeages moesten laten zetten, dan wel borstvergrotingen moesten ondergaan. Ook zijn er geen bijzondere omstandigheden vastgesteld omtrent de aanvang van de prostitutiewerkzaamheden, de werkomstandigheden en de specifieke invulling daarvan; beide vrouwen waren reeds werkzaam in de prostitutie voordat verdachte in beeld kwam, zij werkten op officiële prostitutiewerkplekken en maakten daarbij gebruik van condooms en het is niet gebleken dat zij bijvoorbeeld ook aan anale seks of groepsseks onderworpen werden.

Tot slot is verdachte, blijkens een hem betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 20 oktober 2014 en een in de Nederlandse taal vertaald Hongaars uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 11 juni 2013, niet eerder ter zake van soortgelijke strafbare feiten veroordeeld.

Alles afwegend acht het hof de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, met aftrek van voorarrest, passend en geboden. Hiermee legt het hof een lagere straf op dan in eerste aanleg is gedaan en door de advocaat-generaal is gevorderd.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 57, 63 en 273f van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 (zesendertig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Aldus gewezen door

mr. J. Dolfing, voorzitter,

mr. P.A.H. Lemaire en mr. J.H. Bosch, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. K.J. Reinke, griffier,

en op 27 november 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. Bosch is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.