Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:7056

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
12-09-2014
Datum publicatie
12-09-2014
Zaaknummer
21-001778-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof veroordeelt verdachte wegens oplichting, valsheid in geschrift en witwassen tot een gevangenisstraf van 20 maanden.

Het hof is van oordeel dat onder meer gelet op de hoogte van het nadeelbedrag niet kan worden volstaan met de straf die door de rechtbank is opgelegd en de straf die is gevorderd door de advocaat-generaal.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001778-10

Uitspraak d.d.: 12 september 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Almelo van 29 april 2010 met parketnummer 08-700227-08 in de strafzaak tegen

[Verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 29 augustus 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadslieden, mr. M.M.A.J. Goris en mr. A. Hiddink naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Verdachte is bij vonnis waarvan beroep vrijgesproken van het onder 1B, 2B, 3B en 4 ten laste gelegde. Hoger beroep tegen deze gegeven vrijspraken staat niet open. Het hof zal verdachte daarom in zoverre niet-ontvankelijk verklaren.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - voor zover nog aan de orde in hoger beroep - ten laste gelegd dat:

1A:
hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 4 juni 2008, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 1] en/of zijn echtgenote en/of de besloten vennootschap [BV] (verder: de BV) heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 50.000,- euro en/of van een geldbedrag van 35.000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag/goed, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- nadat verdachte en/of zijn mededader(s) voor die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote had(den) bemiddeld bij het verkrijgen van een (nieuwe) hypothecaire lening op diens/hun woning

* die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote aangeboden geld voor hem/haar/hen te beleggen, en/of

* (daartoe) met die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote een geldlening van 50.000,- en/of een geldlening van 35.000,- is/zijn overeengekomen, en/of

* daarbij heeft/hebben gezegd/ is/zijn overeengekomen dat die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote 12 % rendement/rente per jaar over die/beide geldlening(en) zou(den) krijgen, en/of

* tegen die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote heeft/hebben gezegd dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) dat (geleende) geld zou(den) gaan beleggen bij een (niet met name genoemde) grote Nederlandse verzekeraar en/of dat hij en/of zijn mededader(s) een brede waaier aan mogelijkheden had(den) om het geld te beleggen en/of dat hij en/of zijn mededader(s) via de achterdeur bij diverse bedrijven binnen kon(den) komen om een dergelijk rendement te regelen, en/of

* (daartoe) samen met die [slachtoffer 1] een tweetal (geld)leenovereenkomsten heeft/hebben ondertekend, en/of

* na het sluiten van de eerste (geld)leenovereenkomst een aantal maandelijkse (rente)betalingen aan die [slachtoffer 1] heeft/hebben verricht, daarmee de indruk wekkend dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) aan zijn betalingsverplichtingen aan die[slachtoffer 1] en/of diens echtgenote zou(den) voldoen,

waardoor die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote en/of die BV (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2A:
hij op en of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 4 juni 2008, te Hengelo (O) en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 2], heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 80.000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag/goed, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- nadat verdachte en/of zijn mededader(s) voor die [slachtoffer 2] had(den) bemiddeld bij het verkrijgen van een (nieuwe) hypothecaire lening op haar woning en/of bij het oversluiten van haar toenmalige hypotheek en/of had geadviseerd over het opnemen/benutten van de vrijgekomen overwaarde van haar woning

* die [slachtoffer 2] geadviseerd geld te beleggen bij Reaal, en/of

* die [slachtoffer 2] aangeboden geld voor haar te beleggen, en/of

* daartoe met die [slachtoffer 2] een geldlening van 80.000,- euro is/zijn overeengekomen, en/of

* daarbij heeft/hebben gezegd/overeengekomen dat die [slachtoffer 2] 12 % rendement/rente per jaar over die geldlening zou krijgen, en/of

* tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) dat (geleende) geld zou gaan beleggen bij Reaal, en/of

* (daartoe) samen met die [slachtoffer 2] een (geld)leenovereenkomst heeft/hebben ondertekend,

waardoor die [slachtoffer 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2C:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 4 juni 2008, te Hengelo (O) en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, een zogenaamde Inkomensverklaring (van [geldverstrekker 1]) - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) valselijk op dat formulier vermeld - zakelijk weergegeven - dat het jaarinkomen van de geldnemer/aanvrager (zijnde [slachtoffer 2]) 38.000,- euro betrof, althans een jaarinkomen vermeld dat (ruim) hoger was dan het werkelijke jaarinkomen van die [slachtoffer 2] (te weten ongeveer 17.000,- euro) en/of (als adviseur) zijn, verdachtes, naam op die Inkomensverklaring ingevuld en/of (als adviseur) die Inkomensverklaring ondertekend, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, en/althans toen aldaar opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van die valse en/of vervalste Inkomensverklaring, bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) die Inkomensverklaring (ter verkrijging van een hypothecaire geldlening voor die [slachtoffer 2]) heeft/hebben toegezonden/doen toekomen aan [geldverstrekker 1];

3A:
hij op en of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 4 juni 2008, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote [slachtoffer 4], heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 70.000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag/goed, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- nadat verdachte en/of zijn mededader(s) voor die [slachtoffer 3] en/of diens echtgenote had(den) bemiddeld bij het verkrijgen van een (nieuwe) hypothecaire lening op zijn/haar/hun woning en/of bij het oversluiten van zijn/haar/hun toenmalige hypotheek en/of had(den) geadviseerd over het opnemen/benutten van de vrijgekomen overwaarde van zijn/haar/hun woning –

* die [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote heeft/hebben geadviseerd geld te beleggen (bij Reaal), en/of

* aangeboden geld voor hem/haar/hen te beleggen, en/of

* daartoe met die [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote een geldlening van 70.000,- euro (later gewijzigd in een geldlening van 64.000,- euro) is overeengekomen, en/of

* daarbij heeft/hebben gezegd/ is/zijn overeengekomen dat die [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote 12 % rendement/rente per jaar over die geldlening zou(den) krijgen en/of tegen die [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote gezegd dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) dat (geleende) geld bij Reaal onder kon(den) brengen om te beleggen, en/of

* dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) iemand bij Reaal kende(n) die dat zou regelen, en/of

* (daartoe) samen met die [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote een (geld)leenovereenkomst heeft/hebben ondertekend,

waardoor die[slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

3C:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 4 juni 2008, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een zogenaamde Inkomensverklaring (van [geldverstrekker 1], [geldverstrekker 2] en/of [geldverstrekker 3]), (telkens) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk op dat formulier vermeld - zakelijk weergegeven - dat het jaarinkomen van de geldnemer/aanvrager (zijnde [slachtoffer 3]) 36.000,- euro en/of 33.600,- euro betrof, althans (telkens) een jaarinkomen vermeld dat (ruim) hoger was dan het werkelijke jaarinkomen van die [slachtoffer 3] (te weten ongeveer 22.800,- euro in 2006 en 22.300,- euro in 2007) en/of (telkens) (als adviseur) zijn, verdachtes, naam op die Inkomensverklaring ingevuld en/of (als adviseur) die Inkomensverklaring ondertekend,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, en/althans toen aldaar (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van die valse en/of vervalste Inkomensverklaring, bestaande dat gebruikmaken (telkens) hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) die Inkomensverklaring (ter verkrijging een hypothecaire geldlening voor die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 4]) (telkens) heeft/hebben toegezonden/doen toekomen aan [geldverstrekker 1], [geldverstrekker 2]en/of [geldverstrekker 3];

5:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 4 juni 2008, te Almelo en/of te Amersfoort en/of te Heerlen en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

* in/omstreeks de maand(en) januari en/of februari van het jaar 2005, de [geldverstrekker 4] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 357.500,--, in elk geval van een geldbedrag, (incident 4, aangifte pagina 2444 e.v.), en/of

* in/omstreeks de maand(en) oktober en/of november van het jaar 2004, [geldverstrekker 5] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 400.000,--, in elk geval een geldbedrag, (incident 5, aangifte pagina 2510 e.v.),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) ten behoeve van voornoemde hypothecaire geldlening(en) een valse werkgeversverklaring en/of een of meer valse loonafrekening(en) verstrekt, waaruit zou moeten blijken dat verdachte een dienstverband had bij [adviesbureau], zulks terwijl verdachte (telkens) in werkelijkheid geen dienstverband had bij [adviesbureau], waardoor [geldverstrekker 4] en/of [geldverstrekker 5] (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

6

primair:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2006

tot en met 4 juni 2008, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een of meer geschrift(en), te weten

* een Aanvraag tot betaling uit het depot Hypotheken gedateerd 16 januari 2007, en/of

* een Aanvraag tot betaling uit het depot Hypotheken van totaal minimaal euro 2500,-- gedateerd 22 januari 2007, en/of

* een Aanvraag tot betaling uit het depot Hypotheken van totaal minimaal euro 2500,-- gedateerd 2 februari 2007, en/of

* (een) factu(u)r(en) genummerd 00001321, 00001324 en/of 00001326 van Allin

Bouw&Installatie Techniek,

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid die factu(u)r(en) genummerd 00001321, 00001324 en/of 00001326 (betreffende verbouwingswerkzaamheden aan de woning [adres 1]) voorzien of laten voorzien van een “akkoord” en/of zijn, verdachtes, en/of verdachtes mededader(s) handtekening en/of ondertekening, en/of (vervolgens) (telkens) die/dat formulier(en) genaamd Aanvraag tot betaling uit het depot Hypotheken voorzien van die voor akkoord getekende factu(u)r(en) genummerd 00001321, 00001324 en/of 00001326, terwijl in werkelijkheid die verbouwingswerkzaamheden niet hadden plaatsgevonden, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

6

subsidiair:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met

4 juni 2008, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de [geldverstrekker 6] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van euro 34.075,41 en/of euro 25.556,56 en/of euro 20.368,03, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid ten behoeve van (verkrijging van gelden uit) een bouwdepot/geldlening (een) valse/vervalste factu(u)r(en), genummerd 00001321, 00001324 en/of 00001326, betreffende verbouwingswerkzaamheden aan de woning [adres 1], verstrekt terwijl in werkelijkheid die verbouwingswerkzaamheden niet hadden plaatsgevonden, waardoor die [geldverstrekker 6] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

7:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 4 juni 2008, te Almelo en/of te Hengelo (O), en/of te Wierden en/of te Hardenberg en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en), en wel:

* een geldbedrag van euro 50.000,-- en/of van euro 35.000,-- van [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote en/of de besloten vennootschap [BV], (incident 1), en/of

* een geldbedrag van euro 80.000,-- van [slachtoffer 2], (incident 2), en/of

* een geldbedrag van euro 70.000,--, althans euro 64.000,--, van [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote [slachtoffer 4], (incident 3),

en/of een of meer woning(en)/pand(en), en wel:

* de woning/het pand [adres 2], en/of

* de woning/het pand [adres 3], en/of

* de woning/het pand [adres 1], heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet en/althans van die/dat voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 6 primair ten laste gelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat de door en namens verdachte gevoerde verweren strekkende tot vrijspraak van het ten laste gelegde worden weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Met betrekking tot de feiten 1A, 2A, en 3A overweegt het hof in het bijzonder het volgende.

Alle slachtoffers hebben verklaard dat verdachte, een financieel adviseur, (onder meer) had toegezegd dat hij het door hen ingelegde geld - bij Reaal dan wel een grote verzekeraar - zou gaan beleggen. Hij zou daartoe in staat zijn omdat hij een “achteringang” bij die verzekeraar had. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid van die verklaringen te twijfelen. Uit de stukken blijkt dat verdachte het geld niet heeft belegd, maar het voor privé-uitgaven heeft gebruikt. De stelling van verdachte dat hij de gelden heeft geïnvesteerd in onroerend goed is op geen enkele wijze aannemelijk geworden. Uit de bewijsmiddelen leidt het hof af dat verdachte reeds ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten niet de intentie had om met de hem verstrekte bedragen om te gaan zoals door hem was voorgespiegeld. In het bijzonder op grond daarvan is het hof van oordeel dat verdachte de valse hoedanigheid van een bonafide financieel adviseur die het geld voor de slachtoffer zou beleggen, heeft aangenomen.

Met betrekking tot feit 6 overweegt het hof nog dat – anders dan is bepleit door de verdediging – (ook) de in de tenlastelegging genoemde facturen voor de ING-bank wel degelijk van belang waren voor de verstrekking van de gelden uit het bouwdepot. Dat blijkt alleen al uit het feit dat een eerder toegestuurde factuur door de ING-bank is geweigerd.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat ten laste gelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1A, 2A, 2C, 3A, 3C, 5, 6 subsidiair en 7 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1A:
hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 4 juni 2008, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 1] en/of zijn echtgenote en/of de besloten vennootschap [BV] (verder: de BV) heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 50.000,- euro en/of van een geldbedrag van 35.000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag/goed, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- nadat verdachte en/of zijn mededader(s) voor die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote had(den) bemiddeld bij het verkrijgen van een (nieuwe) hypothecaire lening op diens/hun woning

* die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote aangeboden geld voor hem/haar/hen te beleggen, en/of

* (daartoe) met die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote een geldlening van 50.000,- en/of een geldlening van 35.000,- is/zijn overeengekomen, en/of

* daarbij heeft/hebben gezegd/ is/zijn overeengekomen dat die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote 12 % rendement/rente per jaar over die/beide geldlening(en) zou(den) krijgen, en/of

* tegen die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote heeft/hebben gezegd dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) dat (geleende) geld zou(den) gaan beleggen bij een (niet met name genoemde) grote Nederlandse verzekeraar en/of dat hij en/of zijn mededader(s) een brede waaier aan mogelijkheden had(den) om het geld te beleggen en/of dat hij en/of zijn mededader(s) via de achterdeur bij diverse bedrijven binnen kon(den) komen om een dergelijk rendement te regelen, en/of

* (daartoe) samen met die [slachtoffer 1] een tweetal (geld)leenovereenkomsten heeft/hebben ondertekend, en/of

* na het sluiten van de eerste (geld)leenovereenkomst een aantal maandelijkse (rente)betalingen aan die [slachtoffer 1] heeft/hebben verricht, daarmee de indruk wekkend dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) aan zijn betalingsverplichtingen aan die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote zou(den) voldoen,

waardoor die [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote en/of die BV (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2A:
hij op en of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 4 juni 2008, te Hengelo (O) en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 2], heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 80.000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag/goed, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- nadat verdachte en/of zijn mededader(s) voor die [slachtoffer 2] had(den) bemiddeld bij het verkrijgen van een (nieuwe) hypothecaire lening op haar woning en/of bij het oversluiten van haar toenmalige hypotheek en/of had geadviseerd over het opnemen/benutten van de vrijgekomen overwaarde van haar woning

* die [slachtoffer 2] geadviseerd geld te beleggen bij Reaal, en/of

* die [slachtoffer 2] aangeboden geld voor haar te beleggen, en/of

* daartoe met die [slachtoffer 2] een geldlening van 80.000,- euro is/zijn overeengekomen, en/of

* daarbij heeft/hebben gezegd/overeengekomen dat die [slachtoffer 2] 12 % rendement/rente per jaar over die geldlening zou krijgen, en/of

* tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) dat (geleende) geld zou gaan beleggen bij Reaal, en/of

* (daartoe) samen met die [slachtoffer 2] een (geld)leenovereenkomst heeft/hebben ondertekend,

waardoor die [slachtoffer 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2C:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 4 juni 2008, te Hengelo (O) en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, een zogenaamde Inkomensverklaring (van [geldverstrekker 1]) - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) valselijk op dat formulier vermeld - zakelijk weergegeven - dat het jaarinkomen van de geldnemer/aanvrager (zijnde [slachtoffer 2]) 38.000,- euro betrof, althans een jaarinkomen vermeld dat (ruim) hoger was dan het werkelijke jaarinkomen van die [slachtoffer 2] (te weten ongeveer 17.000,- euro) en/of (als adviseur) zijn, verdachtes, naam op die Inkomensverklaring ingevuld en/of (als adviseur) die Inkomensverklaring ondertekend,

zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, en/althans toen aldaar opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van die valse en/of vervalste Inkomensverklaring, bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) die Inkomensverklaring (ter verkrijging van een hypothecaire geldlening voor die [slachtoffer 2]) heeft/hebben toegezonden/doen toekomen aan [geldverstrekker 1];

3A:
hij op en of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 4 juni 2008, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote[slachtoffer 4], heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 70.000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag/goed, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- nadat verdachte en/of zijn mededader(s) voor die [slachtoffer 3] en/of diens echtgenote had(den) bemiddeld bij het verkrijgen van een (nieuwe) hypothecaire lening op zijn/haar/hun woning en/of bij het oversluiten van zijn/haar/hun toenmalige hypotheek en/of had(den) geadviseerd over het opnemen/benutten van de vrijgekomen overwaarde van zijn/haar/hun woning –

* die [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote heeft/hebben geadviseerd geld te beleggen (bij Reaal), en/of

* aangeboden geld voor hem/haar/hen te beleggen, en/of

* daartoe met die [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote een geldlening van 70.000,- euro (later gewijzigd in een geldlening van 64.000,- euro) is overeengekomen, en/of

* daarbij heeft/hebben gezegd/ is/zijn overeengekomen dat die [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote 12 % rendement/rente per jaar over die geldlening zou(den) krijgen en/of tegen die [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote gezegd dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) dat (geleende) geld bij Reaal onder kon(den) brengen om te beleggen, en/of

* dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) iemand bij Reaal kende(n) die dat zou regelen, en/of

* (daartoe) samen met die [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote een (geld)leenovereenkomst heeft/hebben ondertekend,

waardoor die [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

3C:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 4 juni 2008, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een zogenaamde Inkomensverklaring (van [geldverstrekker 1], [geldverstrekker 2] en/of [geldverstrekker 3]), (telkens) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk op dat formulier vermeld - zakelijk weergegeven - dat het jaarinkomen van de geldnemer/aanvrager (zijnde [slachtoffer 3]) 36.000,- euro en/of 33.600,- euro betrof, althans (telkens) een jaarinkomen vermeld dat (ruim) hoger was dan het werkelijke jaarinkomen van die [slachtoffer 3] (te weten ongeveer 22.800,- euro in 2006 en 22.300,- euro in 2007) en/of (telkens) (als adviseur) zijn, verdachtes, naam op die Inkomensverklaring ingevuld en/of (als adviseur) die Inkomensverklaring ondertekend,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, en/althans toen aldaar (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van die valse en/of vervalste Inkomensverklaring, bestaande dat gebruikmaken (telkens) hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) die Inkomensverklaring (ter verkrijging een hypothecaire geldlening voor die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 4]) (telkens) heeft/hebben toegezonden/doen toekomen aan [geldverstrekker 1], [geldverstrekker 2] en/of [geldverstrekker 3];

5:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 4 juni 2008, te Almelo en/of te Amersfoort en/of te Heerlen en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

* in/omstreeks de maand(en) januari en/of februari van het jaar 2005, de [geldverstrekker 4] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 357.500,--, in elk geval van een geldbedrag, (incident 4, aangifte pagina 2444 e.v.), en/of

* in/omstreeks de maand(en) oktober en/of november van het jaar 2004, [geldverstrekker 5] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 400.000,--, in elk geval een geldbedrag, (incident 5, aangifte pagina 2510 e.v.),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) ten behoeve van voornoemde hypothecaire geldlening(en) een valse werkgeversverklaring en/of een of meer valse loonafrekening(en) verstrekt, waaruit zou moeten blijken dat verdachte een dienstverband had bij [adviesbureau], zulks terwijl verdachte (telkens) in werkelijkheid geen dienstverband had bij [adviesbureau], waardoor [geldverstrekker 4] en/of [geldverstrekker 5] (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

6

subsidiair:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met

4 juni 2008, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de[geldverstrekker 6] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van euro 34.075,41 en/of euro 25.556,56 en/of euro 20.368,03, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid ten behoeve van (verkrijging van gelden uit) een bouwdepot/geldlening (een) valse/vervalste factu(u)r(en), genummerd 00001321, 00001324 en/of 00001326, betreffende verbouwingswerkzaamheden aan de woning [adres 1], verstrekt terwijl in werkelijkheid die verbouwingswerkzaamheden niet hadden plaatsgevonden, waardoor die [geldverstrekker 6] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

7:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 4 juni 2008, te Almelo en/of te Hengelo (O), en/of te Wierden en/of te Hardenberg en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en), en wel:

* een geldbedrag van euro 50.000,-- en/of van euro 35.000,-- van [slachtoffer 1] en/of diens echtgenote en/of de besloten vennootschap [BV], (incident 1), en/of

* een geldbedrag van euro 80.000,-- van [slachtoffer 2], (incident 2), en/of

* een geldbedrag van euro 70.000,--, althans euro 64.000,--, van [slachtoffer 3] en/of zijn echtgenote[slachtoffer 4], (incident 3),

heeft verworven, heeft omgezet en gebruik van heeft gemaakt,

en van /of een of meer woning(en)/pand(en), en wel:

* de woning/het pand [adres 3], en/of

* de woning/het pand [adres 2], en/of

* de woning/het pand [adres 1], heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet en/althans van die/dat voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 1A, 2A en 3A bewezen verklaarde levert op:

oplichting.

het onder 2C bewezen verklaarde levert op:

valsheid in geschrift

en

opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst.

het onder 3C bewezen verklaarde levert op:

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

en

opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.

het onder 5 en 6 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van oplichting.

het onder 7 bewezen verklaarde levert op:

witwassen, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk opgelegd. De advocaat-generaal heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de oplichting van verschillende personen. Verdachte heeft zich voorgedaan als een bonafide financieel adviseur en deze mensen beloofd om de door hen ingelegde (grote) geldbedragen te beleggen. Verdachte heeft deze gelden echter niet belegd, maar gebruikt voor privédoeleinden.

Verdachte heeft voorts gebruik gemaakt van een valse werkgeversverklaring en een salarisspecificatie teneinde twee hypotheken te verkrijgen. Daarnaast heeft verdachte drie valse rekeningen gebruikt voor het verkrijgen van een geldbedrag uit een bouwdepot.

Het hof neemt verdachte in het bijzonder de oplichting van de onder 1, 2 en 3 genoemde personen kwalijk. Verdachte heeft op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen dat in hem is gesteld en volstrekt geen rekening gehouden met de grote financiële en emotionele gevolgen voor de slachtoffers, die hun beleggingen in rook hebben zien opgaan. Verdachte heeft slechts oog gehad voor eigen gewin. Naast de financiële schade die geleden is, heeft verdachte ook het vertrouwen in het financiële stelsel beschadigd.

In het nadeel van verdachte houdt het hof er bovendien rekening mee dat verdachte geen enkel blijk geeft van inzicht in het kwalijke van zijn handelen. Ter zitting van het hof volhardde verdachte in de juistheid van zijn handelen en trachtte opnieuw onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen.

Het hof houdt er wel rekening mee dat verdachte niet eerder ter zake van soortgelijke feiten is veroordeeld.

Het hof is van oordeel niet kan worden volstaan met de straf die is opgelegd door de rechtbank en de straf die is gevorderd door de advocaat-generaal. Gelet op de bovengenoemde omstandigheden – mede gelet op het hoge nadeelbedrag en de oriëntatiepunten voor de straftoemeting die binnen de rechterlijke macht worden gehanteerd – is een gevangenisstraf van tenminste 24 maanden passend.

Door de forse overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep met ruim twee jaar, zal het hof echter een korting toepassen van vier maanden en een gevangenisstraf van 20 maanden opleggen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 89.195,86. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep niet-ontvankelijk verklaard. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1A bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen. Door of namens verdachte is deze vordering niet inhoudelijk betwist.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 64.000. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep niet-ontvankelijk verklaard. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 3A bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen. Door of namens verdachte is deze vordering niet inhoudelijk betwist.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 47, 57, 225, 326 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het onder 1B, 2B, 3B en 4 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 6 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1A, 2A, 2C, 3A, 3C, 5, 6 subsidiair en 7 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1A, 2A, 2C, 3A, 3C, 5, 6 subsidiair en 7 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 (twintig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 1] ter zake van het onder 1A bewezen verklaarde tot het bedrag van € 89.195,86 (negenentachtigduizend honderdvijfennegentig euro en zesentachtig eurocent) ter zake van materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 4 juni 2008 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 1], een bedrag te betalen van € 89.195,86 (negenentachtigduizend honderdvijfennegentig euro en zesentachtig eurocent) als vergoeding voor materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 212 (tweehonderdtwaalf) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 4 juni 2008 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 3] ter zake van het onder 3A bewezen verklaarde tot het bedrag van € 64.000 (vierenzestigduizend euro) ter zake van materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 4 juni 2008 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd H.J.M. ter Haar, een bedrag te betalen van € 64.000 (vierenzestigduizend euro) als vergoeding voor materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 153 (honderddrieënvijftig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 4 juni 2008 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Aldus gewezen door

mr R. de Groot, voorzitter,

mr J.M.J. Denie en mr P.L.M van Gorkom, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr W.B. Kok, griffier,

en op 12 september 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.