Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:6937

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
09-09-2014
Datum publicatie
09-09-2014
Zaaknummer
000354-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Schadevergoedingsuitspraak
Inhoudsindicatie

De kosten van de bezwaarschriftprocedure ex artikel 7, eerste lid, van de Wet DNA-onderzoek komen niet voor vergoeding in aanmerking op grond van art. 591a Sv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

LOCATIE LEEUWARDEN

Rekestnummer: 354-14

Parketnummer hoger beroep: 21-001175-13

Parketnummer eerste aanleg: 07-690309-11

Beschikking d.d. 9 september 2014 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, meervoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering van

[verzoeker],

geboren te [geboorteplaats] op [1974],

wonende te [woonplaats], [adres],

laatstelijk verschenen in persoon en bijgestaan door zijn advocaat mr. A.M.C.J. Baaijens, advocaat te Utrecht.

Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding uit ’s Rijks kas voor gemaakte kosten van rechtsbijstand in een strafzaak tegen verzoeker ten bedrage van in totaal € 9.598,33, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven.

Voorts vraagt verzoeker een vergoeding voor de gemaakte kosten van de indiening en behandeling van het verzoekschrift.

De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 9 april 2014 gehoord de advocaat-generaal en in de openbare raadkamer van 26 augustus 2014 de advocaat-generaal, verzoeker en diens advocaat.

Voorts heeft het hof gezien de stukken, waaronder het verzoekschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken.

De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

- tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder

parketnummer 07-690309-11 en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer

21-001175-13 door dit hof;

- verzoeker is bij arrest van dit hof d.d. 23 oktober 2013 vrijgesproken van het hem ten laste

gelegde;

- voormeld arrest is onherroepelijk geworden op 7 november 2013;

- de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, en

zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht;

- verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend;

Verzoeker heeft in het verzoekschrift aangevoerd dat hij ten gevolge van de strafzaak

kosten heeft gemaakt, te weten kosten voor rechtsbijstand:

a. einddeclaratie d.d. 9 januari 2013 betreffende de

procedure in eerste aanleg ten bedrage van € 5.057,80

b. einddeclaratie d.d. 15 november 2013 betreffende

de procedure in hoger beroep ten bedrage van € 4.540,53

totaal € 9.598,33.

Het hof acht gronden van billijkheid aanwezig de verzochte vergoeding toe te kennen, met uitzondering van de verzochte kosten die betrekking hebben op de bezwaarschriftprocedure bij de Minister van Defensie van arbeidsrechtelijke aard en die in het kader van het bezwaarschrift ingevolge artikel 7, eerste lid, van de Wet DNA-onderzoek. Het hof wijst deze kosten af, omdat deze niet zijn gemaakt ten behoeve van het onderzoek en de behandeling der zaak, zoals artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering voorschrijft. Ten aanzien van de DNA-procedure merkt het hof nog op dat het bezwaarschrift destijds ongegrond is verklaard mede in het licht van de voorziening die in de wet DNA-onderzoek en het besluit DNA-onderzoek is opgenomen in geval een gewezen verdachte wordt vrijgesproken, namelijk verwijdering van het DNA-profiel van de gewezen verdachte uit de DNA-databank.

Het voorgaande brengt mee dat, uitgaande van de overgelegde urenspecificaties van de raadsman van verzoeker d.d. 9 januari 2013 en 15 november 2013, bij de berekening van de kosten van rechtsbijstand zal worden uitgegaan van in totaal 2395 minuten (39,92 uren) aan tijd van de raadsman. Derhalve zal het hof, gelet op het door de raadsman gehanteerde uurtarief van

€ 190,-, voor de kosten van rechtsbijstand aan verzoeker een vergoeding van € 7.584,80 toekennen.

De kosten van de indiening en de behandeling van het verzoekschrift zullen worden vergoed overeenkomstig de ter zake geldende uitgangspunten, en wel tot een bedrag van € 550,-.

Het hof acht derhalve gronden van billijkheid aanwezig om verzoeker de navolgende vergoeding toe te kennen:

- kosten voor rechtsbijstand € 7.584,80

- kosten indiening verzoekschrift € 550,-

totaal: € 8.134,80

4.

Beslissing

kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding uit

’s Rijks kas ten bedrage van in totaal € 8.134,80 .

Aldus gegeven door mr. De Witt als voorzitter, mrs. Dam en Meijer-Campfens, in tegenwoordigheid van Arntz als griffier, en ondertekend door de voorzitter en de griffier.

De voorzitter beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op bankrekening nr.[rekeningnummer] (ABN AMRO) ten name van Stichting Beheer Derdengelden Achmed Baaijens Strafrechtkantoor, onder vermelding van [kenmerk]".