Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:6843

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
02-09-2014
Datum publicatie
03-09-2014
Zaaknummer
21-000645-11
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZUT:2011:BP4037, Meerdere afhandelingswijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof veroordeelt verdachte ter zake van het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarig slachtoffer en het bezit van kinderpornografische afbeeldingen tot een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-000645-11

Uitspraak d.d.: 2 september 2014

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Zutphen van 11 februari 2011 met parketnummer 06-950280-10 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 19 augustus 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr A.C. Huisman, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere kwalificatie en strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg- tenlastegelegd dat:

1.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 7 februari 2010 te Apeldoorn, (telkens) met [slachtoffer] (geboren op [1994]), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte

- meermalen, althans eenmaal met zijn penis en/of zijn vinger(s) en/of zijn tong de anus van die [slachtoffer] binnengedrongen en/of

- meermalen, althans eenmaal met zijn penis de mond van die [slachtoffer] binnengedrongen

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 7 februari 2010 te Apeldoorn, (telkens) met [slachtoffer] (geboren op [1994]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit

- het meermalen, althans eenmaal aftrekken van die [slachtoffer] en/of

- het meermalen, althans eenmaal zich laten aftrekken door die [slachtoffer] en/of

- het meermalen, althans eenmaal likken van de anus van die [slachtoffer] en/of

- het meermalen, althans eenmaal die [slachtoffer] met zijn penis zijn, verdachtes, anus laten binnendringen en/of

- het meermalen, althans eenmaal in de mond nemen van de penis van die [slachtoffer];

2.
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 29 maart 2010, te Apeldoorn, in elk geval in Nederland, één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager, te weten 1103 (868 foto's en/of 253 video's), althans een hoeveelheid multimediafiles, afbeeldingen en/of filmpjes, te weten onder andere

-twee blanke jongens, kennelijke leeftijd tussen de 14 en 16 jaar. Op deze afbeelding staan twee jongens afgebeeld. Het betreft een close-up opname. Beiden zijn naakt en bevinden zich in een ruimte, een kamer en op een slaapbank. Eén van de jongens, kennelijk de jongste van de twee, is voorovergebogen en heeft zijn billen omhoog. De andere, kennelijk een wat oudere jongen, bevindt zich achter en boven hem. Hij heeft in de rechterhand zijn penis vast en heeft een erectie. Kennelijk is de jongen net klaargekomen. Er is een witte substantie zichtbaar op en tussen de billen van de voorovergebogen liggende jongen. (CD/DVD, [bestandsnaam])

en/of

-een blanke jongen, kennelijke leeftijd 14-15 jaar oud. Op deze afbeelding staat een geheel naakte jongen afgebeeld. Deze jongen zit/ligt op een bed. Hij leunt daarbij op zijn rechterarm en zit met de voorzijde van zijn lichaam naar de camera toe. Zijn linkerhand rust op zijn linkerheup. Zijn benen zijn gespreid en daarom is volledig zicht op zijn penis. De jongen kijkt recht in de camera. (CD/DVD, [bestandsnaam])

en/of

-een blank meisje, kennelijk 8-10 jaar oud. Op deze afbeelding ligt een geheel naakt meisje op haar linkerzijde op een houten kast in een ruimte. Zij ligt met de voorzijde van haar lichaam naar de camera toe. Zij kijkt recht in de camera. Zij heeft haar benen extreem gespreid en er is volledig zicht op haar vagina en schaamstreek.(CD/DVD, [bestandsnaam])

en/of

-een blanke jongen, kennelijke leeftijd 13-16 jaar oud. Op deze afbeelding staat op het linkergedeelte een geheel naakte jongen afgebeeld. De jongen staat bij een boom en kennelijk in een bos en hij staat met de voorzijde van zijn lichaam naar de camera toe. De jongen heeft een erectie en heeft met zijn linkerhand zijn penis vast. Het rechtergedeelte van deze afbeelding is een close-up van een opname van een jonge jongen die urineert. (CD/DVD, [bestandsnaam])

en/of

-twee blanke jongens, kennelijke leeftijd tussen de 15 en 17 jaar. Op deze video liggen twee jongens, beiden geheel naakt op een bed in een ruimte. Eén van deze jongens ligt op zijn rug en met zijn onderlijf naar de camera toe. Hij heeft een erectie. Zijn rechterhand rust op het hoofd van de andere jongen. De andere jongen ligt op zijn linkerzij en heeft de penis van de andere jongen in zijn mond. Met zijn rechterhand heeft hij zijn eigen penis vast en maakt daarmee aftrekkende bewegingen (Externe Hard disk, [bestandsnaam])

en/of

-een blanke jongen, kennelijke leeftijd 14-16 jaar oud. Deze video begint bij een opname van een geklede jongen in een toiletruimte. De jongen trekt zijn shirt omhoog en doet vervolgens zijn bovenbroek en onderbroek naar beneden zodat er volledig zicht is op zijn schaamstreek en penis. Daarna maakt de jongen aftrekkende bewegingen. Na 1 minuut en 3 seconden komt het volgende videoshot in beeld, de jongen zit nu geheel naakt op het toilet en trekt zich nu af tot hij ejaculeert. (Externe Hard disk, [bestandsnaam])

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, (telkens) in het bezit heeft gehad en/of heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Partiële nietigheid van de dagvaarding

De raadsman heeft aangevoerd dat de tenlastelegging onder 2 melding maakt van 1103 kinderpornografische bestanden, maar dat slechts enkele van deze bestanden in het strafdossier zijn omschreven. Dientengevolge is het onmogelijk om tegen het grote geheel verweer te voeren. Voor zover de dagvaarding ziet op de niet in het strafdossier omschreven bestanden, heeft de raadsman betoogd dat deze partieel nietig moet worden verklaard.

Het hof is van oordeel dat de dagvaarding ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde voor zover deze ziet op niet nader omschreven kinderpornografische bestanden als onvoldoende feitelijk partieel nietig moet worden verklaard.

Het hof zal derhalve de tenlastelegging onder 2 voor zover deze inhoudt in regel 3: “te weten 1103 (868 foto's en/of 253 video's)” en in regel 4: “onder andere” nietig verklaren.

Overwegingen met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat de door de verdediging gevoerde verweren strekkende tot vrijspraak van het overig tenlastegelegde worden weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof overweegt in het bijzonder nog het volgende.

Door de verdediging is ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde vrijspraak bepleit. Hiertoe heeft de raadsman de betrouwbaarheid van aangever [slachtoffer] betwist en heeft hij verschillende omstandigheden aangevoerd om de verklaring van aangever in twijfel te trekken. Zo zou aangever door zijn ouders zijn beïnvloed door de wijze waarop zij hem vragen hebben gesteld.

Ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde heeft de verdediging betoogd dat verdachte geen opzet op het bezit van de kinderpornografische bestanden heeft gehad en dat hij dientengevolge ook van dit feit moet worden vrijgesproken.

Het hof verwerpt de door de verdediging gevoerde verweren. Ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde is het hof van oordeel dat de door aangever [slachtoffer] afgelegde verklaringen gedetailleerd en in de kern c.q. op de belangrijkste onderdelen consistent zijn. Zo verklaart aangever uitgebreid en tot in detail over de seksuele handelingen die hij bij en met verdachte verricht heeft. Aangever beschrijft voorts meerdere details in de woning van verdachte, waaronder de aanwezigheid van een metalen krukje zonder zitting waarmee bepaalde seksuele handelingen werden verricht. Dit krukje is later door de politie daadwerkelijk in de woning van verdachte aangetroffen en werd vervolgens in beslag genomen.

De verklaring van aangever wordt verder ondersteund door sms-berichten die door verdachte en aangever aan elkaar zijn verstuurd. Op 3 februari 2009 om 21.23 uur stuurt aangever aan verdachte een sms met de tekst: “Hey [verdachte] ik zit me net te bedenken ik krijg nog 40 euro van jouw van het pijpen en alles van afgelopen 2 keer. Gr. [slachtoffer] (p.s.) sms even terug”. Diezelfde dag stuurt verdachte om 21.31 uur een sms naar aangever met de tekst: “Maar ik ben het niet vergeten dus…”. Het hof acht de door de raadsman aan deze berichten gegeven uitleg niet aannemelijk.

De verklaring van aangever wordt voorts ondersteund door op 7 februari 2010 tussen aangever en verdachte gewisselde e-mailberichten. Op die dag stuurt aangever eerst een

e-mail naar verdachte waarin hij -kort gezegd- aangeeft dat hij er heel erg mee zit wat er het laatste jaar gebeurd is en dat hij wil dat het stopt. Ook geeft aangever in deze e-mail te kennen dat hij zo niet zijn geld wil verdienen. In een reactie op voornoemde e-mail schrijft verdachte -onder meer- dat hij fout is geweest door elke keer mee te doen en dat hij aangever geen klotegevoel heeft willen geven. Het hof acht de door de raadsman aan deze berichten gegeven uitleg niet aannemelijk.

De verklaring van aangever wordt bovendien ondersteund door de verklaring van zijn broer [getuige], die ook verklaard heeft seksuele handelingen te hebben verricht met verdachte. Een opvallende overeenkomst in de verklaringen van de broers betreft dat verdachte hun allebei porno heeft laten zien vanaf een computer die op de zolderkamer in het huis van verdachte stond. [getuige] heeft bovendien verklaard dat verdachte hem ook geld heeft aangeboden in ruil voor seksuele handelingen op welk aanbod [getuige] echter niet is ingegaan. Voorts heeft aangever verklaard dat verdachte het woord kluiven gebruikte om daarmee pijpen aan te duiden, welk woord ook zijn broer heeft vermeld als een door verdachte gebruikte term.

Het hof merkt tot slot op dat dr. R. Horselenberg in het deskundigenrapport van 4 maart 2013 concludeert dat er geen aanwijzingen gevonden zijn voor beïnvloeding van aangever door anderen en dat de door aangever afgelegde verklaringen in hoge mate consistent en valide lijken te zijn.

Het hof acht het onder 1 tenlastegelegde bewezen.

Ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde is het hof van oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte opzet heeft gehad op het bezit van het bij hem aangetroffen kinderpornografische materiaal. Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Het kinderpornografisch materiaal is aangetroffen op verschillende gegevensdragers

-cd/dvd’s, laptops en een externe harde schijf- in de woning van verdachte. Deze gegevensdragers zijn door verdachte aangeschaft en behoorden hem toe. Door zowel [slachtoffer] als [getuige] is verklaard dat verdachte porno aan hen heeft laten zien, waarbij het hof in het bijzonder opmerkt dat [slachtoffer] verklaard heeft dat verdachte hem ook pornofilmpjes heeft laten zien van jonge jongens. [slachtoffer] heeft voorts verklaard dat verdachte een keer in zijn bijzijn een externe harde schijf op de computer heeft aangesloten waarop pornofilmpjes stonden. Uit deze feiten en omstandigheden leidt het hof af dat verdachte wist (van de aanmerkelijke kans) dat zich kinderpornografische afbeeldingen op de gegevensdragers bevonden, waaronder de in de tenlastelegging vermelde afbeeldingen.

Ter terechtzitting van het hof heeft verdachte verklaard dat hij verschillende gegevensdragers -waarop het kinderpornografische materiaal is aangetroffen- in kringloopwinkels en via marktplaats.nl heeft aangeschaft. Deze gegevensdragers zouden niet allemaal door verdachte zijn gecontroleerd. In elk geval wist verdachte niet dat er kinderporno op voornoemde gegevensdragers stond.

Gelet op hetgeen hiervoor reeds is overwegen, acht het hof de verklaring van verdachte echter volstrekt onaannemelijk. Naar het oordeel van het hof is onwaarschijnlijk dat al de gegevensdragers in kwestie kinderpornografisch materiaal bevatten op het moment dat verdachte deze gegevensdragers aanschafte dan wel dat verdachte niet wist wat er op stond.

Daarbij komt, zoals ook eerder overwogen, dat [slachtoffer] verklaard heeft dat verdachte hem pornofilmpjes van jonge, mogelijk nog minderjarige, jongens heeft laten zien.

Het hof acht ook het onder 2 tenlastegelegde bewezen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 7 februari 2010 te Apeldoorn, (telkens) met [slachtoffer] (geboren op [1994]), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte

- meermalen, althans eenmaal met zijn penis en/of zijn vinger(s) en/of zijn tong de anus van die [slachtoffer] binnengedrongen en/of

- meermalen, althans eenmaal met zijn penis de mond van die [slachtoffer] binnengedrongen

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 7 februari 2010 te Apeldoorn, (telkens) met [slachtoffer] (geboren op [1994]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit

- het meermalen, althans eenmaal aftrekken van die [slachtoffer] en/of

- het meermalen, althans eenmaal zich laten aftrekken door die [slachtoffer] en/of

- het meermalen, althans eenmaal likken van de anus van die [slachtoffer] en/of

- het meermalen, althans eenmaal die [slachtoffer] met zijn penis zijn, verdachtes, anus laten binnendringen en/of

- het meermalen, althans eenmaal in de mond nemen van de penis van die [slachtoffer];

2.
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 29 maart 2010, te Apeldoorn, in elk geval in Nederland, één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager, althans een hoeveelheid multimediafiles, afbeeldingen en/of filmpjes, te weten

-twee blanke jongens, kennelijke leeftijd tussen de 14 en 16 jaar. Op deze afbeelding staan twee jongens afgebeeld. Het betreft een close-up opname. Beiden zijn naakt en bevinden zich in een ruimte, een kamer en op een slaapbank. Eén van de jongens, kennelijk de jongste van de twee, is voorovergebogen en heeft zijn billen omhoog.

De andere, kennelijk een wat oudere jongen, bevindt zich achter en boven hem. Hij heeft in de rechterhand zijn penis vast en heeft een erectie. Kennelijk is de jongen net klaargekomen. Er is een witte substantie zichtbaar op en tussen de billen van de voorovergebogen liggende jongen. (CD/DVD, [bestandsnaam])

en/of

-een blanke jongen, kennelijke leeftijd 14-15 jaar oud. Op deze afbeelding staat een geheel naakte jongen afgebeeld. Deze jongen zit/ligt op een bed. Hij leunt daarbij op zijn rechterarm en zit met de voorzijde van zijn lichaam naar de camera toe. Zijn linkerhand rust op zijn linkerheup. Zijn benen zijn gespreid en daarom is volledig zicht op zijn penis. De jongen kijkt recht in de camera. (CD/DVD, [bestandsnaam])

en/of

-een blank meisje, kennelijk 8-10 jaar oud. Op deze afbeelding ligt een geheel naakt meisje op haar linkerzijde op een houten kast in een ruimte. Zij ligt met de voorzijde van haar lichaam naar de camera toe. Zij kijkt recht in de camera. Zij heeft haar benen extreem gespreid en er is volledig zicht op haar vagina en schaamstreek.(CD/DVD, [bestandsnaam])

en/of

-een blanke jongen, kennelijke leeftijd 13-16 jaar oud. Op deze afbeelding staat op het linkergedeelte een geheel naakte jongen afgebeeld. De jongen staat bij een boom en kennelijk in een bos en hij staat met de voorzijde van zijn lichaam naar de camera toe. De jongen heeft een erectie en heeft met zijn linkerhand zijn penis vast. Het rechtergedeelte van deze afbeelding is een close-up van een opname van een jonge jongen die urineert. (CD/DVD, [bestandsnaam])

en/of

-twee blanke jongens, kennelijke leeftijd tussen de 15 en 17 jaar. Op deze video liggen twee jongens, beiden geheel naakt op een bed in een ruimte. Eén van deze jongens ligt op zijn rug en met zijn onderlijf naar de camera toe. Hij heeft een erectie. Zijn rechterhand rust op het hoofd van de andere jongen. De andere jongen ligt op zijn linkerzij en heeft de penis van de andere jongen in zijn mond. Met zijn rechterhand heeft hij zijn eigen penis vast en maakt daarmee aftrekkende bewegingen (Externe Hard disk, [bestandsnaam])

en/of

-een blanke jongen, kennelijke leeftijd 14-16 jaar oud. Deze video begint bij een opname van een geklede jongen in een toiletruimte. De jongen trekt zijn shirt omhoog en doet vervolgens zijn bovenbroek en onderbroek naar beneden zodat er volledig zicht is op zijn schaamstreek en penis. Daarna maakt de jongen aftrekkende bewegingen. Na 1 minuut en 3 seconden komt het volgende videoshot in beeld, de jongen zit nu geheel naakt op het toilet en trekt zich nu af tot hij ejaculeert. (Externe Hard disk, [bestandsnaam])

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, (telkens) in het bezit heeft gehad en/of heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

Met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd

en

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

Een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De advocaat-generaal heeft geëist dat verdachte ter zake van het onder 1 en

2

tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht en dat de vordering van de benadeelde partij volledig wordt toegewezen.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen -en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van de hierna aan te geven duur leiden- de volgende omstandigheden.

Verdachte heeft zich gedurende een periode van meer dan een jaar schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met het slachtoffer [slachtoffer], een jongen die ten tijde van het plegen van de feiten de leeftijd van zestien jaar nog niet had bereikt. Tegen betaling heeft het slachtoffer seksuele handelingen bij en met verdachte verricht, welke handelingen mede bestonden uit het door verdachte seksueel binnendringen van het lichaam van het slachtoffer. Door aldus te handelen heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de fysieke en psychische integriteit van het slachtoffer. Gelet op de schriftelijke slachtofferverklaring ondervindt het slachtoffer nog steeds nadelige psychische gevolgen van het misbruik door verdachte.

Verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het bezit van kinderpornografische afbeeldingen. Daarmee heeft verdachte de norm dat seksueel misbruik van jeugdigen moet worden tegengegaan in ernstige mate geschonden. Het opzettelijk bezit van kinderporno betekent dat dit ook op enige manier is verworven en dat bezit werkt mee aan de instandhouding en bevordering van uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van vaak zeer jonge leeftijd. Het is algemeen bekend dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen en video’s voorkomende seksuele gedragingen, psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

Nu het hof tot een bewezenverklaring komt, hetgeen impliceert dat het de ontkenning van verdachte niet geloofwaardig acht, houdt het hof met die ontkenning ten nadele van verdachte rekening. Immers, door te volharden in zijn ontkenning neemt verdachte nog steeds geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen. Het hof houdt voorts ten nadele van verdachte rekening met de jeugdige leeftijd van het slachtoffer op het moment dat de ontuchtige handelingen zijn begonnen, namelijk een dag voor de veertiende verjaardag van het slachtoffer.

Het hof heeft ten voordele van verdachte bij de strafoplegging meegewogen dat hij blijkens het Uittreksel Justitiële Documentatie van 4 augustus 2014 niet eerder is veroordeeld ter zake van een strafbaar feit.

Redelijke termijn

Het hof is met de raadsman van oordeel dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM is overschreden.

Na onderzoek van de zaak is gebleken dat het tijdsverloop tussen het plegen van de tenlastegelegde feiten en het arrest van het gerechtshof een overschrijding van de redelijke termijn van anderhalf jaar oplevert. Het hof is van oordeel dat deze overschrijding in de strafmaat gecompenseerd dient te worden.

Zonder schending van de redelijke termijn zou het hof een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden hebben opgelegd, maar gelet op de overschrijding van de redelijke termijn volstaat het hof met de oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Beslag

Het onder 2 tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan met behulp van de hierna te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen. Zij worden door het hof beschouwd als een gezamenlijkheid van voorwerpen. Zij zullen aan het verkeer worden onttrokken, aangezien zij als gezamenlijkheid van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 3.300,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte, die noch het directe verband noch de hoogte van de vordering heeft betwist, is tot vergoeding van die schade gehouden, zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 57, 240b en 245 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart de tenlastelegging onder 2 nietig voor zover deze inhoudt in regel 3: “te weten 1103 (868 foto's en/of 253 video's)” en in regel 4: “onder andere”.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 21 (eenentwintig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van:

de onder verdachte in beslag genomen, nog niet teruggegeven CD/DVD's, laptops en externe harde schijf.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer] ter zake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 3.300,00 (drieduizend driehonderd euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 1 december 2008 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer], een bedrag te betalen van € 3.300,00 (drieduizend driehonderd euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 43 (drieënveertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 1 december 2008 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Aldus gewezen door

mr J.A.W. Lensing, voorzitter,

mr B.J.J. Melssen en mr A. van Waarden, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr R. Jansen, griffier,

en op 2 september 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.