Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:615

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
30-01-2014
Datum publicatie
30-01-2014
Zaaknummer
ks 21-006462-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt wegens het jarenlang seksueel misbruiken van zijn drie minderjarige dochters veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaren. Tevens wordt aan hem de maatregel TBS met verpleging van overheidswege opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-006462-13

Uitspraak d.d.: 30 januari 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 8 juli 2013 met parketnummer 18-830023-13 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1966],

wonende te [woonplaats], [adres],

thans verblijvende in P.I. Veenhuizen, gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 16 januari 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, inhoudende veroordeling voor de feiten 1, 2, 3, 4 primair en 5 tot een gevangenisstraf van zeven jaren en oplegging van TBS met verpleging van overheidswege. Voort heeft de advocaat-generaal ten aanzien van het beslag gevorderd om de penisvibrator te onttrekken aan het verkeer, de computers verbeurd te verklaren en de fotocamera terug te geven aan [slachtoffer1]. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. C. Eenhoorn, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1:
hij in of omstreeks de periode van 12 juni 2001 tot 12 juni 2007 te [plaats], althans in Nederland, meermalen, met [slachtoffer1] (geboren op [1995]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer1], hebbende verdachte

- haar borsten betast/bevoeld en/of

- haar borsten gelikt en/of

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en/of

- haar aan zijn penis laten trekken en/of

- zijn tong in haar mond geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in haar mond geduwd/gebracht en/of

- haar vagina betast/bevoeld en/of

- zijn vinger(s) in haar vagina geduwd/gebracht en/of

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in haar vagina geduwd/gebracht;

en/of

hij in of omstreeks de periode van 12 juni 2007 tot 12 juni 2011 te [plaats], althans in Nederland, meermalen, met [slachtoffer1] (geboren op [1995]), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer1], hebbende verdachte

- haar borsten betast/bevoeld en/of

- haar borsten gelikt en/of

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en/of

- haar aan zijn penis laten trekken en/of

- zijn tong in haar mond geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in haar mond geduwd/gebracht en/of

- haar vagina betast/bevoeld en/of

- zijn vinger(s) in haar vagina geduwd/gebracht en/of

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in haar vagina geduwd/gebracht;


2:
hij in of omstreeks de periode van 12 juni 2001 tot en met 31 december 2012 te [plaats], althans in Nederland, meermalen, ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind, [slachtoffer1] (geboren op [1995]), hebbende verdachte

- haar borsten betast/bevoeld en/of

- haar borsten gelikt en/of

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en/of

- haar aan zijn penis laten trekken en/of

- zijn tong in haar mond geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in haar mond geduwd/gebracht en/of

- haar vagina betast/bevoeld en/of

- zijn vinger(s) in haar vagina geduwd/gebracht en/of

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in haar vagina geduwd/gebracht;


3:
hij in of omstreeks de periode van [1993] tot 1 augustus 2005 te [plaats], althans in Nederland, meermalen, met [slachtoffer2] (geboren op [1993]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer2], hebbende verdachte

- haar borsten betast/bevoeld en/of

- haar vagina betast/bevoeld en/of

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en/of

- haar aan zijn penis laten trekken en/of

- zijn vinger(s) in haar vagina geduwd/gebracht en/of

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in haar mond geduwd/gebracht;

4

primair:

hij in of omstreeks de periode van 19 juni 2009 tot 19 juni 2012 te [plaats], althans in Nederland, meermalen, met [slachtoffer3] (geboren op [2000]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer3], hebbende verdachte

- haar billen betast/bevoeld en/of

- haar borsten betast/bevoeld en/of

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en/of

- haar aan zijn penis laten trekken en/of

- haar op zijn penis laten 'rijden' (met de geslachtsdelen tegen elkaar aanschuren) en/of

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht;

en/of

hij in of omstreeks de periode van 19 juni 2012 tot en met 31 december 2012 te [plaats], althans in Nederland, meermalen, met [slachtoffer3] (geboren op [2000]), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer3], hebbende verdachte

- haar billen betast/bevoeld en/of

- haar borsten betast/bevoeld en/of

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en/of

- haar aan zijn penis laten trekken en/of

- haar op zijn penis laten 'rijden' (met de geslachtsdelen tegen elkaar aanschuren) en/of

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht;

4

subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 19 juni 2009 tot en met 31 december 2012 te

[plaats], althans in Nederland, meermalen, ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind, [slachtoffer3] (geboren op [2000]), hebbende verdachte

- haar billen betast/bevoeld en/of

- haar borsten betast/bevoeld en/of

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en/of

- haar aan zijn penis laten trekken en/of - haar op zijn penis laten 'rijden' (met de geslachtsdelen tegen elkaar aanschuren) en/of

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht;

5:
hij in of omstreeks de periode van 24 december 1997 tot en met 24 december 2012 in de gemeente [gemeente], in elk geval in Nederland, meermalen, (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten (in elk geval) meerdere gegevensdragers bevattende 824 fotoafbeeldingen en 144 filmafbeeldingen heeft vervaardigd en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en/of het masturberen boven/bij

en/of

ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt van het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs van feit 3

De verdediging heeft ter zitting aan de orde gesteld de ten laste gelegde pleegperiode ten aanzien van feit 3. Deze neemt in de tenlastelegging een aanvang met de geboortedatum van [slachtoffer2]. Door de verdediging is naar voren gebracht dat het misbruik weliswaar vanaf jonge leeftijd, maar niet vanaf de geboorte van [slachtoffer2] heeft plaatsgevonden.

Het hof zal de pleegperiode iets meer toespitsen op de verklaringen van aangeefster [slachtoffer2] en de verklaring van verdachte zoals hij deze heeft afgelegd ter zitting van het hof, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1, 2, 3, 4 primair en 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1:
hij in de periode van 12 juni 2001 tot 12 juni 2007 te [plaats], meermalen, met [slachtoffer1] (geboren op [1995]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer1], hebbende verdachte

- haar borsten betast/bevoeld en

- haar borsten gelikt en

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en

- haar aan zijn penis laten trekken en

- zijn tong in haar mond geduwd/gebracht en

- zijn penis in haar mond geduwd/gebracht en

- haar vagina betast/bevoeld en

- zijn vinger(s) in haar vagina geduwd/gebracht en

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht en

- zijn penis in haar vagina geduwd/gebracht;

en

hij in de periode van 12 juni 2007 tot 12 juni 2011 te [plaats], meermalen, met [slachtoffer1] (geboren op [1995]), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer1], hebbende verdachte

- haar borsten betast/bevoeld en

- haar borsten gelikt en

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en

- haar aan zijn penis laten trekken en

- zijn tong in haar mond geduwd/gebracht en

- zijn penis in haar mond geduwd/gebracht en

- haar vagina betast/bevoeld en

- zijn vinger(s) in haar vagina geduwd/gebracht en

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht en

- zijn penis in haar vagina geduwd/gebracht;


2:
hij in de periode van 12 juni 2001 tot en met 31 december 2012 te [plaats], meermalen, ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind, [slachtoffer1] (geboren op [1995]), hebbende verdachte

- haar borsten betast/bevoeld en

- haar borsten gelikt en

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en

- haar aan zijn penis laten trekken en

- zijn tong in haar mond geduwd/gebracht en

- zijn penis in haar mond geduwd/gebracht en

- haar vagina betast/bevoeld en

- zijn vinger(s) in haar vagina geduwd/gebracht en

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht en

- zijn penis in haar vagina geduwd/gebracht;

3:
hij in de periode van 1 augustus 1996 tot 1 augustus 2005 te [plaats], meermalen, met [slachtoffer2] (geboren op [1993]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer2], hebbende verdachte

- haar borsten betast/bevoeld en

- haar vagina betast/bevoeld en

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en

- haar aan zijn penis laten trekken en

- zijn vinger(s) in haar vagina geduwd/gebracht en

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht en

- zijn penis in haar mond geduwd/gebracht;


4 primair:

hij in of omstreeks de periode van 19 juni 2009 tot 19 juni 2012 te [plaats], meermalen, met [slachtoffer3] (geboren op [2000]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer3], hebbende verdachte

- haar billen betast/bevoeld en

- haar borsten betast/bevoeld en

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en

- haar aan zijn penis laten trekken en

- haar op zijn penis laten 'rijden' (met de geslachtsdelen tegen elkaar aanschuren) en

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht;

en

hij in de periode van 19 juni 2012 tot en met 31 december 2012 te [plaats], meermalen, met [slachtoffer3] (geboren op [2000]), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer3], hebbende verdachte

- haar billen betast/bevoeld en

- haar borsten betast/bevoeld en

- zijn penis door haar laten betasten/bevoelen en

- haar aan zijn penis laten trekken en

- haar op zijn penis laten 'rijden' (met de geslachtsdelen tegen elkaar aanschuren) en

- zijn tong in haar vagina en/of tussen de schaamlippen geduwd/gebracht;

5:
hij in de periode van 24 december 1997 tot en met 24 december 2012 in de gemeente [gemeente], meermalen, afbeeldingen, te weten (in elk geval) meerdere gegevensdragers bevattende 824 fotoafbeeldingen en 144 filmafbeeldingen heeft vervaardigd en/of in bezit gehad,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt,

van het plegen van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam

en

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

ontucht plegen met zijn minderjarig kind.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

Het onder 4 primair bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam

en

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

Het onder 5 bewezen verklaarde levert op:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is ten tijde van de behandeling bij de rechtbank onderzoek gedaan naar de persoon van verdachte en zijn geestvermogens. Verdachte is onderzocht door C.J.F. Kemperman, psychiater en drs. N.A. Schoenmaker, GZ-psycholoog. Zij hebben elk een Pro Justitia rapport opgesteld, respectievelijk op 15 mei 2013 en 21 mei 2013.

Het rapport van Kemperman houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -:

Er is sprake van pedofilie, niet exclusieve type, gefundeerd op een persoonlijkheidsvariant met cluster B en C trekken. Op de huidige situatie reageert hij met een aanpassingsstoornis. Ook ten tijde van het ten laste gelegde was dit aanwezig, met uitzondering van de aanpassingsstoornis. De toerekenbaarheid kan men bij een bewezenverklaring op basis van de pedofilie als verminderd inschatten.

Het rapport van Schoenmaker houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -:

Bij betrokkene bestaat een ziekelijke stoornis, namelijk een seksuele drangstoornis in de vorm van een parafilie. Hij kon geen weerstand bieden aan de drang tot seks met zijn minderjarige kinderen, wel wetende dat zijn gedrag negatieve consequenties had. Daar betrokkene zich ook seksueel aangetrokken kan voelen tot volwassen vrouwen kan er bij betrokkene gesproken worden van pedofilie, niet exclusieve type. Hij lijkt daarbij moeite te hebben met begrenzing, beheersing van zijn impulsen, kent cognitieve vertekeningen, ontkende en bagatelliseerde voor zichzelf de ernst van het tenlastegelegde en heeft een inadequate coping met betrekking tot zijn seksuele drang naar minderjarige meisjes. Thans bestaat er ten gevolge van het bekend worden van het tenlastegelegde en de detentie bij betrokkene een aanpassingsstoornis met een gemengd angstige en depressieve stemming. Deze ziekelijke stoornis, pedofilie, niet exclusieve type, bestond ook ten tijde van het ten laste gelegde. Betrokkene is als verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen.

Het hof acht de bevindingen van de deskundigen betekenisvol en zal deze (mede) ten grondslag leggen aan zijn beslissing.

Nu niet is gebleken dat verdachte het ten laste gelegde in het geheel niet valt toe te rekenen en er ook anderszins geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht, acht het hof verdachte strafbaar.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan het seksueel misbruiken van zijn drie minderjarige dochters. De (duur van de) periode van het misbruik en/of de aard van de handelingen verschilde(n) per dochter, maar bij alle drie dochters is er sprake geweest van verregaande seksuele handelingen welke met grote frequentie hebben plaatsgehad. Met name de middelste dochter heeft veelvuldig blootgestaan aan de seksuele driften van haar vader. Verdachte zorgde ervoor dat zijn zoon en zijn echtgenote (tevens: respectievelijk broer(tje) en de moeder van de kinderen) nooit iets hebben gemerkt van het misbruik van de meisjes. Verdachte heeft naar zijn dochters toe zijn autoriteit als vader ernstig misbruikt en met een beroep op hun loyaliteit ten aanzien van hem, elkaar en de rest van het gezin het misbruik jarenlang laten voortduren. Hij heeft geen rekening gehouden met de belangen van zijn dochters en heeft slechts gehandeld ter bevrediging van zijn eigen lustgevoelens.

Het hof rekent verdachte deze feiten zwaar aan. Zijn dochters zijn door toedoen van verdachte opgegroeid in een sfeer van heimelijkheid, onveiligheid, seksueel misbruik en gebrek aan respect voor hun kind-zijn. Dergelijke gebeurtenissen kunnen levenslange gevolgen hebben voor de slachtoffers, omdat er sprake is van ernstige schending van hun geestelijke en lichamelijke integriteit. Bovendien is er kans op een scheefgroei in hun psychoseksuele ontwikkeling.

Het hof heeft ten nadele van verdachte in aanmerking genomen dat hij blijkens een uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 23 december 2013 in 2002 is veroordeeld wegens een pedoseksueel delict. Het slachtoffer betrof in dat geval een buurmeisje. Verdachte heeft in het kader van die strafzaak onder meer een ambulante behandeling ondergaan die plaatsvond van 2002 tot 2004. Deze veroordeling en behandeling hebben verdachte er niet van weerhouden om - reeds tijdens deze behandeling - te recidiveren door zijn dochters te (blijven) misbruiken.

Verdachte heeft vanaf het begin bij de politie, de rechtbank en ter zitting bij het hof openheid gegeven over de ten laste gelegde feiten. Daarnaast is door de verdediging ter zitting van het hof naar voren gebracht, dat er ook altijd sprake is geweest van veel betrokkenheid en liefde van verdachte naar zijn dochters toe en omgekeerd. Zijn dochters laten tot op de dag van vandaag blijken ondanks de ten laste gelegde feiten veel om verdachte te geven en behoefte te hebben aan contact met verdachte, aldus de verdediging.

De raadsman heeft gemotiveerd betoogd om aan verdachte een substantieel lagere straf op te leggen dan de rechtbank heeft gedaan (7 jaren gevangenisstraf). In dat geval zou ook een TBS met voorwaarden in beeld kunnen komen, in plaats van de door de rechtbank opgelegde TBS met verpleging van overheidswege.

Het hof volgt de raadsman niet in dit betoog. Gelet op de ernst, duur en frequentie van de feiten is een lagere dan door de advocaat-generaal geëiste straf niet passend. Een TBS met voorwaarden behoort alleen al om die reden wettelijk niet tot de mogelijkheden. Niettegenstaande de goede aspecten van de band die verdachte met zijn dochters heeft (gehad), heeft verdachte met het plegen van de ten laste gelegde feiten heel veel leed veroorzaakt bij met name zijn dochters en ook bij de overige leden van het gezin. Het hof acht het zeer wel voorstel- c.q. voorspelbaar dat de gevolgen van verdachtes handelwijze zich nog niet ten volle hebben geopenbaard.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, dient naar het oordeel van het hof een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van lange duur opgelegd te worden. Het hof is met de advocaat-generaal en de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 7 jaren een passende en geboden bestraffing is. Het hof zal deze straf aan verdachte opleggen.

Het hof dient verder te beoordelen of de door de advocaat-generaal gevorderde maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege opgelegd dient te worden. De verdediging betwist niet dat verdachte behandeling nodig heeft - integendeel, verdachte wil zelf ook graag behandeld worden - maar heeft ter terechtzitting in hoger beroep bepleit deze behandeling in het kader van een TBS met voorwaarden te laten plaatsvinden. De raadsman heeft in het verlengde hiervan verzocht om een maatregelrapport te laten opmaken.

Zoals hiervoor reeds overwogen, is door deskundigen vastgesteld dat bij verdachte ten tijde van het begaan van de bewezen verklaarde feiten een ziekelijke stoornis bestond. Het hof kent betekenis toe aan de conclusies van de deskundigen en neemt deze over. Voorts betreffen de bewezen verklaarde feiten onder meer misdrijven, waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld.

De deskundigen Kemperman en Schoenmaker hebben zich ook uitgelaten omtrent de kans op recidive en de aard en duur van noodzakelijke behandeling en begeleiding. Ook hebben zij geadviseerd omtrent de wijze waarop het recidiverisico kan worden teruggedrongen.

Zo is in het rapport van de psycholoog Kemperman het volgende gesteld – zakelijk

weergegeven -:

De recidivekans zonder verbetering van de psychische gesteldheid zou, wanneer, betrokkene op vrije voeten is, als hoog kunnen worden ingeschat. Deze inschatting wordt ingegeven door de volgende overwegingen:

- Er is een verband tussen de stoornis en het tenlastegelegde.

- De aanwezige psychische stoornis is van duurzame aard.

- De copingvaardigheden om seksuele impulsen in andere, adequatere banen te leiden zijn beperkt.

- Ambulante behandeling heeft niet geresulteerd in een betekenisvolle reductie van de problemen. Recidive vond gedurende de behandeling plaats, terwijl betrokkene berouw toonde.

- Betrokkene onderschrijft zelf dat het risico op escalering bestaat zolang hij niet behandeld wordt.

- de risicotaxatieschalen tonen een hoog recidiverisico.

Geadviseerd wordt een in aanvang klinische behandeling, bijvoorbeeld in de FPK Assen, gericht op het omgaan met de pedofilie, in het kader van een terbeschikkingstelling.

In het rapport van Schoenmaker wordt het volgende gesteld – zakelijk weergegeven -:

De kans op recidive met het oog op het tenlastegelegde is hoog. Er bestaan diverse risicofactoren. Met name zijn dysfunctionele functies, zijn tekortschietende empathie, zijn begrenzingsproblematiek, het bagatelliseren en ontkennen van de ernst van het tenlastegelegde en zijn inadequate coping om zijn pathologische seksuele drang te beteugelen verhogen de kans op recidive. Het sociaal netwerk en het gezinssysteem dienen ook als risicofactoren in ogenschouw genomen te worden. Betrokkene wist veel gelegenheid te creëren om te komen tot seksueel misbruik van zijn kinderen. Een verdere risicofactor in de persoonlijkheid is zijn behoefte tot het creëren van een speciale band waarin intimiteit, affectie en emotionele geborgenheid gecombineerd worden met seksuele verlangens en seksueel misbruik van een minderjarige.

Verdachte dient zich te laten opnemen in een forensisch psychiatrische kliniek waarbij behandelingsmethoden bestaan, specifiek gericht op de problematiek van betrokkene. De behandeling dient langdurig te zijn, waarbij betrokkene zich houdt aan de afspraken en voorwaarden zoals door het behandelteam gesteld. De behandelaars dienen ook langdurig oog te hebben voor het sociale netwerk van betrokkene, dit met het oog op eventuele recidive. Middels de langdurige behandeling dient betrokkene greep en controle te krijgen op zijn seksuele drang jegens minderjarige meisjes qua beleving en handelen zodat een adequate en solide coping ontstaat waardoor de kans op recidive vermindert. Om de kans op recidive verder tegen te gaan dient er een langdurig extern toezicht te zijn op betrokkene en diens interactie met zijn sociale omgeving.

Verder heeft het hof nog acht geslagen op de adviezen van de reclassering d.d. 15 januari 2013 en 10 april 2013.

Uit deze rapporten, in onderling verband bezien, volgt dat de deskundigen niet slechts het recidiverisico hoog achten, maar ook dat de behandeling in het kader van een TBS dient plaats te vinden. Een lange klinische fase zou volgens de deskundigen moeten plaatsvinden waarna een extern toezicht van lange duur zou moeten volgen.

Gelet op het voorgaande stelt het hof vast dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling eist, zulks gelet op voormeld groot recidivegevaar, welk recidivegevaar ook het hof aanwezig acht. Los van het feit dat een TBS met voorwaarden slechts kan worden opgelegd naast een gevangenisstraf van maximaal vijf jaren en het hof hiervoor reeds heeft geoordeeld dat aan verdachte een gevangenisstraf van zeven jaren zal worden opgelegd, is het hof gelet op de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, de vaststelling dat verdachte heeft gerecidiveerd na een langdurige ambulante behandeling en de persoon van verdachte zoals deze naar voren komt in de rapporten van de deskundigen en ter zitting van het hof, van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling alsmede verpleging van overheidswege eist. Het hof zal dan ook deze maatregel naast de gevangenisstraf opleggen.

Het hof stelt voorts vast dat de terbeschikkingstelling wordt opgelegd ter zake van misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Dit heeft gelet op artikel 38 e van het Wetboek van Strafrecht als gevolg dat deze maatregel niet gemaximeerd is en derhalve een periode van vier jaren te boven kan gaan.

Gelet op voorgaande wijst het hof af het verzoek van de raadsman om een maatregelrapport te laten opmaken.

Beslag

Het onder 1 tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan met behulp van de inbeslaggenomen en niet teruggegeven penisvibrator. Deze behoort de veroordeelde toe en zal daarom worden verbeurd verklaard. Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van veroordeelde.

Het onder 5 tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan met betrekking tot de hierna te noemen inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven computers waarvan de harde schijven kinderpornografische bestanden bevatten. Zij zullen aan het verkeer worden onttrokken aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Het hof zal de teruggave gelasten aan[slachtoffer1] van de in beslag genomen fotocamera nu het belang van de strafvordering zich daartegen niet verzet.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 37a, 37b, 57, 240b, 244, 245 en 249 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4 primair en 5 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2, 3, 4 primair en 5 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 (zeven) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat hij van overheidswege zal worden verpleegd.

Verklaart verbeurd het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

penisvibrator.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

computer, merk/type Medion Connectxl

computer, merk/type HP Intel Pentium.

Gelast de teruggave aan[slachtoffer1] van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

fotocamera, merk/type Samsung Schneider Kreuz.

Aldus gewezen door

mr. J. Dolfing, voorzitter,

mr. H.M.E. Tebbenhoff Rijnenberg en mr. W. Foppen, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M. Zevenhuizen, griffier,

en op 30 januari 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.