Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:4153

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
26-05-2014
Datum publicatie
27-05-2014
Zaaknummer
ks 21-002288-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Megazaak Golfclub. Veroordeling ter zake van een poging tot afpersing van hennep in vereniging, gepleegd te Froombosch (zaak Muskiet), alsmede ter zake van een woningoverval, eveneens gepleegd te Froombosch, waarbij o.a. hennep en een auto zijn weggenomen (zaak Mantis). Oplegging GS 4 jaren en 6 maanden, m.a.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002288-13

Uitspraak d.d.: 26 mei 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Groningen van 27 december 2012 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 18-670091-12 en 18-670476-12, tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1985],

thans verblijvende in P.I. Ter Apel, Gevangenis te Ter Apel.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 17 juni 2013, 11 september 2013, 17 september 2013, 2 december 2013, 20 februari 2014, 7, 8 en 10 april 2014, 12 mei 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake van het in de zaak 18-670091-12 primair ten laste gelegde en het in de zaak 18-670476-12 onder A ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren, met aftrek van voorarrest. De inbeslaggenomen telefoon van het merk Sony dient teruggegeven te worden aan [slachtoffer6] en de telefoon van het merk Samsung aan verdachte. De vordering van de benadeelde partij [benadeelde2] dient hoofdelijk te worden toegewezen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. M.C. van Linde, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Zaak met parketnummer 18-670091-12:

primair:

hij op of omstreeks 7 november 2011, op of aan de openbare weg, de [straat], althans op of aan een openbare weg te Froombosch, in elk geval in de gemeente Slochteren, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een/die) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een of meer personen, te weten [slachtoffer5] en/of [slachtoffer6], te dwingen tot de afgifte van hennep, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan genoemde [slachtoffer5] en/of genoemde [slachtoffer6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met voormeld oogmerk met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

met een of meer auto's naar de woning van die [slachtoffer5] is gereden, en/of

met (een of meer van) die auto('s) meerdere malen, althans eenmaal, met gierende banden en/of met hoge snelheid, althans met veel lawaai langs die woning van die [slachtoffer5] is gereden, en/of

een band van een (na)bij die woning van die [slachtoffer5] staande auto heeft lek gestoken en/of vernield, en/of

een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op die [slachtoffer5] en/of die [slachtoffer6] heeft gericht althans aan die [slachtoffer5] en/of die [slachtoffer6] heeft getoond, en/of

die [slachtoffer5] en/of die [slachtoffer6] de woorden heeft toegevoegd: "Weedhok leeghalen, anders bel ik de politie", althans woorden van gelijke aard en/of strekking,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

subsidiair:

hij op of omstreeks 7 november 2011, op of aan de openbare weg, de [straat], althans op of aan een openbare weg te Froombosch, in elk geval in de gemeente Slochteren, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen goederen/geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer5] en/of [slachtoffer6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer5] en/of die [slachtoffer6], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen met een of meer auto's naar de woning van die [slachtoffer5] is gereden, en/of

met (een of meer van) die auto('s) meerdere malen, althans eenmaal, met gierende banden en/of met hoge snelheid, althans met veel lawaai langs die woning van die [slachtoffer5] is gereden, en/of

een band van een (na)bij die woning van die [slachtoffer5] staande auto heeft lek gestoken en/of vernield, en/of

een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op die [slachtoffer5] en/of die [slachtoffer6] heeft gericht althans aan die [slachtoffer5] en/of die [slachtoffer6] heeft getoond, en/of die [slachtoffer5] en/of

die [slachtoffer6] de woorden heeft toegevoegd: "Weedhok leeghalen, anders bel ik de politie", althans woorden van gelijke aard en/of strekking,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid.


meer subsidiair:

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden, dat hij op of omstreeks 7 november 2011, in de gemeente Slochteren,, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer personen, te weten [slachtoffer5] en/of [slachtoffer6] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op die [slachtoffer5] en/of die [slachtoffer6] gericht althans aan die [slachtoffer5] en/of die [slachtoffer6] getoond.


Zaak met parketnummer 18-670476-12:

A.

hij in of omstreeks de nacht van 10 december 2011 op 11 december 2011, te Froombosch, in elk geval in de gemeente Slochteren, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit/nabij de woning [adres] heeft weggenomen

- een geldbedrag van ongeveer 80 euro, althans een geldbedrag, en/of

- twee, althans een of meer mobiele telefoontoestellen, en/of

- een of meerdere hennepplanten en/of henneptoppen en/of hennepbladeren, en/of

- twee, althans een of meerdere spaarpotten, en/of

- twee, althans een of meerdere laptops, en/of

- twee, althans een of meerdere (auto)sleutels, en/of

- een kentekenbewijs, en/of

- een overschrijvingsbewijs, en/of

- een auto,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer6] en/of [benadeelde2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat/die goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming,

en/of welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer6] en/of die [benadeelde2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een mes aan die [slachtoffer6] en/of die [benadeelde2] heeft getoond en/of getoond gehouden, en/of

- die [slachtoffer6] en/of die [benadeelde2] de woorden heeft toegevoegd: "Ik wil met jou zaken doen" en/of "Je hebt een hele grote hennepkwekerij" en/of "Ik wil nu geld zien" en/of "Je moet geld regelen" en/of "Ik neem je auto dan wel mee", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

- die [slachtoffer6] heeft gestompt en/of geslagen.

EN/OF

B.

hij in omstreeks de nacht van 10 december 2011 op 11 december 2011, te Froombosch, in elk geval in de gemeente Slochteren, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer6] en/of [benadeelde2] heeft gedwongen tot de afgifte van

- een geldbedrag van ongeveer 80 euro, althans een geldbedrag, en/of

- twee, althans een of meer mobiele telefoontoestellen, en/of

- een of meerdere hennepplanten en/of henneptoppen en/of hennepbladeren, en/of

- twee, althans een of meerdere spaarpotten, en/of

- twee, althans een of meerdere laptops, en/of

- twee, althans een of meerdere (auto)sleutels, en/of

- een kentekenbewijs, en/of

- een overschrijvingsbewijs, en/of

- een auto,

in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer6] en/of die [benadeelde2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat/die goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, en/of welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een mes aan die [slachtoffer6] en/of die [benadeelde2] heeft getoond en/of getoond gehouden, en/of

- die [slachtoffer6] en/of die [benadeelde2] de woorden heeft toegevoegd: "Ik wil met jou zaken doen" en/of "Je hebt een hele grote hennepkwekerij" en/of "Ik wil nu geld zien" en/of "Je moet geld regelen" en/of "Ik neem je auto dan wel mee", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

- die [slachtoffer6] heeft gestompt en/of geslagen.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Zaak met parketnummer 18-670091-12 (zaak Muskiet):

De raadsman heeft bepleit dat verdachte van het in de zaak 18-670091-12 ten laste gelegde feit dient te worden vrijgesproken, nu niet bewezen kan worden dat er tussen verdachte en de andere verdachten sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking. Verdachte sprak destijds geen Nederlands en wist niet dat de andere verdachten van plan waren in te breken en/of mensen af te persen. Daarnaast staat niet vast dat verdachte degene was die een wapen bij zich had. Er zitten immers ook verklaringen in het dossier waaruit blijkt dat dit [medeverdachte1] betrof, aldus de raadsman.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Uit het dossier blijkt dat verdachte op 7 november 2011 aanwezig was bij de poging tot diefstal van hennep door een groep personen uit de schuur/loods van [slachtoffer5] te Froombosch. Toen de deur van de loods was opengebroken en één van de deelnemers naar binnen ging om te kijken of de hennep meegenomen kon worden, hoorden zij geluiden op het erf en zijn ze gevlucht.

Verdachte heeft ter zitting van het hof gesteld dat hij van tevoren niet wist wat zij bij de loods gingen doen. Hij zou met een vriend van hem - medeverdachte [medeverdacht8] - naar een discotheek gaan. Onderweg raakten ze echter in gesprek met een aantal jongens en toen zijn ze met 3 auto's naar de boerderij in Froombosch gereden. Op het moment dat de deur van de loods werd geforceerd, heeft verdachte wel aan [medeverdacht8] gevraagd wat ze daar deden, maar die zei toen dat hij het ook niet wist.

Het hof stelt vast dat voor zover verdachte van tevoren al niet wist waarom zij naar de betreffende boerderij gingen, hem uit de omstandigheden ter plaatse duidelijk moet zijn geworden dat er bij de loods werd ingebroken. Vanaf dat moment wist hij derhalve dat de groep op dievenpad was.

Verdachte is vervolgens mee terug gegaan naar de auto's die verderop geparkeerd stonden. Daar is overleg gepleegd en besloten dat er versterking moest komen. Eén van de verdachten heeft toen [medeverdachte1] gebeld, waarna [medeverdachte1], [medeverdachte13] en [medeverdachte14] in de auto van [medeverdachte14] - een blauwe Mazda - ter plaatse zijn gekomen. Hoewel verdachte hieromtrent wisselende verklaringen heeft afgelegd, kan worden vastgesteld dat verdachte na het overleg bij [medeverdachte1], [medeverdachte13] en [medeverdachte14] in de blauwe Mazda is gaan zitten. De auto's zijn vervolgens een aantal keer met veel lawaai langs de woning van [slachtoffer5] gereden. De Mazda is op een gegeven moment bij de woning gestopt. Uit meerdere verklaringen blijkt dat verdachte uit de auto is gestapt en [slachtoffer5] en [slachtoffer6], die zich inmiddels op het erf bevonden, met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft bedreigd. Daarbij werd door een medeverdachte geroepen: "Weedhok leeghalen, anders bel ik de politie". Anders dan kennelijk werd verwacht, heeft [slachtoffer5] zelf de politie ingeschakeld. Toen hij dit aan de verdachte en zijn medeverdachten kenbaar maakte, zijn ze er vandoor gegaan.

Op basis van het voorgaande kan worden bewezen dat verdachte als medepleger bij de poging tot afpersing op [slachtoffer5] en/of [slachtoffer6] betrokken is geweest. Na de poging tot diefstal van hennep uit de loods, is verdachte met de andere verdachten gevlucht. Hij wist op dat moment wat de groep van plan was en heeft zich daaraan niet onttrokken. Integendeel, hij is na het overleg en nadat de groep was uitgebreid mee teruggegaan naar de boerderij. Hij heeft vervolgens een cruciale uitvoerende rol gespeeld in de afpersing door aangevers met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp te bedreigen. Ten slotte is hij na afloop met de andere verdachten vertrokken.

Het verweer wordt verworpen. Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich tezamen en in vereniging met anderen heeft schuldig gemaakt aan de poging tot afpersing van [slachtoffer5] en/of [slachtoffer6].

Zaak met parketnummer 18-670476-12 (zaak Mantis):

De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte ook van het in deze zaak ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken omdat niet bewezen kan worden dat er tussen verdachte en de medeverdachten sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking. Hoewel uit het dossier blijkt dat verdachte in de nacht van 11 december 2011 in de buurt van de plaats delict was, kan niet worden vastgesteld dat verdachte daadwerkelijk een rol heeft gehad bij de woningoverval.

Uit het dossier blijkt het volgende.

Op 11 december 2011 omstreeks 04:15 uur zijn aangevers [slachtoffer6] en [benadeelde2] in hun woning aan de [adres] te Froombosch overvallen. Toen zij wakker werden stonden er opeens twee mannen in hun slaapkamer. Eén van hen droeg een bivakmuts en had een mes. De andere man droeg volgens aangevers onder andere een zwarte/donkere jas en een blauwe trainings-/joggingbroek. Volgens [benadeelde2] had deze man ook een (grijze) capuchon op. Deze man - door aangevers aangeduid als man 2 of dader 2 - sprak geen of zeer slecht Nederlands. [slachtoffer6] heeft gezien dat man 2 diens portemonnee en 80 euro aan bankbiljetten pakte. Ook pakte deze man 2 mobiele telefoons. Toen man 1 met [slachtoffer6] naar een andere kamer ging, alwaar een kleine hennepkwekerij actief was, hield man 2 [benadeelde2] in de gaten. [slachtoffer6] moest van man 1 alle hennep in een plastic oranje plastic tas doen. Omdat [slachtoffer6] kennelijk niet snel genoeg werkte, heeft man 1 hem een harde vuistslag tegen zijn middenrif gegeven. Nadat de tas was gevuld, heeft de man met de bivakmuts en het mes de gevulde tas in de slaapkamer gezet. Vervolgens heeft de andere man - man 2 - de tas gepakt en de slaapkamer verlaten. [benadeelde2] heeft verklaard dat dader 1 tegen dader 2 zei dat 'ze' (wie weet [benadeelde2] niet) hem moesten volgen en of hij dat ook begreep. Dader 2 ging vervolgens naar beneden. [benadeelde2]: "Dader 1 zei dat ze onze telefoons en laptops hadden meegenomen". Bij de diefstal zijn uiteindelijk diverse goederen buitgemaakt, waaronder de auto van [slachtoffer6], waarin dader 1 is vertrokken.

Getuige [getuige2] liep in de nacht van 10 op 11 december 2011 rond 04:20 uur op de [straat] te Froombosch. Hij heeft verklaard dat toen hij ongeveer ter hoogte van het adres [adres] was, ongeveer twee percelen van het huis van aangevers [slachtoffer6] en [benadeelde2] af, hij een voordeur hoorde dichtklikken. Omdat [getuige2] hond begon te grommen, draaide hij zich om. [getuige2] zag toen dat er een man in zijn richting kwam lopen. De man had een oranje tas bij zich van de Albert Heijn. Toen de man vlakbij [getuige2] was, zei hij tegen [getuige2]: "Ik ben bang van uw hond". [getuige2] hoorde dat de man Nederlands sprak met een buitenlands accent. Toen de man [getuige2] passeerde zag [getuige2] dat de man 2 laptops in de tas had zitten. De onderkant van de tas leek bovendien bol van vorm, alsof de laptops ergens op stonden. Het viel [getuige2] op dat de man enorm naar weed rook. De man droeg een blauwe joggingbroek, een zwarte jas en [getuige2] denkt dat hij een capuchon droeg, met daaronder een grijze muts. [getuige2] is achter de man aangelopen en op een gegeven moment begon de man te rennen. Hij rende in de richting van de vrachtwagenparkeerplaats en daar stond een VW Golf. Bij deze auto stonden drie personen. De man rende naar de auto toe en sprak de mensen aan. Eén van de mannen begon te schelden op de man met de tas. Uit de verklaring die [getuige2] bij de raadsheer-commissaris heeft afgelegd, blijkt dat hij vervolgens 112 heeft gebeld en dat hij korte tijd later zag dat er politie stond. [getuige2] zag dat een man door twee agenten werd afgevoerd. Toen [getuige2] met de agenten sprak, vertelde hij dat hij een man had gezien met een blauwe joggingbroek, lichte sportschoenen en een grijze ijsmuts. De agent zei toen: "die hebben we in de auto".

Uit het proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 december 2011 op pagina 1 van het dossier Mantis, blijkt dat [getuige2] ook tegen de politie heeft gezegd dat de man de oranje tas in de VW Golf had gedaan. De ter plaatse gekomen verbalisanten hebben bij de sportvelden daadwerkelijk een VW Golf aangetroffen waarin een oranjekleurige tas lag.

Blijkens het proces-verbaal van aanhouding van verdachte, kregen verbalisanten om 04:40 uur de melding om naar de [straat] te Froombosch te gaan in verband met verdachte omstandigheden. De melding luidde: "Er zijn door melder 4 getinte mannen gezien met een plastic tas waarin laptops zitten die ze in een Volkswagen Golf leggen die naast het voetbalveld geparkeerd staat". Verbalisanten hebben in de [straat] vervolgens een getinte manspersoon aangehouden. Dit bleek verdachte te zijn. Verdachte voldeed blijkens het proces-verbaal van bevinden volledig aan het signalement dat de getuige had opgegeven. Het hof neemt aan dat de beschrijving die op pagina 2 van het proces-verbaal van bevindingen is opgenomen, namelijk dat [getuige2] de persoon tegenover de meldkamer omschreef als iemand met een grijze joggingbroek (in plaats van een blauwe joggingbroek), op een misvatting berust.

Bij de insluitingsfouillering van verdachte is onder meer een mobiele telefoon aangetroffen van het merk Sony Ericson. Deze telefoon bleek van aangever [slachtoffer6] afkomstig te zijn.

Het dossier bevat ten slotte een verklaring van [getuige1], destijds de vriendin van medeverdachte [medeverdachte2] (bijgenaamd [medeverdachte2]). [getuige1] heeft bij de politie, en ook ter zitting van het hof, verklaard dat zij van [medeverdachte2] heeft gehoord dat de jongen die na de overval was aangehouden door de politie, bij de overval betrokken was. Verdachte is de enige uit de groep die in de betreffende nacht in Froombosch is aangehouden.

Verdachte heeft wisselende verklaringen afgelegd over zijn aanwezigheid in Froombosch. In eerste instantie heeft hij verklaard dat hij een verkeerde trein had genomen en dat hij lopend in Froombosch terecht was gekomen. De mobiele telefoon van aangever zou hij kort voor zijn aanhouding hebben gevonden. Ter terechtzitting van het hof heeft verdachte echter verklaard dat hij op 11 december 2011 een autorit maakte met medeverdachte [medeverdacht8] en dat zij toen 3 andere verdachten tegenkwamen ([medeverdachte2], [medeverdachte10] en een Russische man). [medeverdacht8] vertelde dat er marihuana uit een woning zou worden gehaald, maar verdachte wilde niet mee. Verdachte verklaarde zijn jas te hebben uitgeleend, waar na afloop de telefoon van aangever in bleek te zitten.

Het hof acht deze verklaringen van verdachte onwaarschijnlijk en niet geloofwaardig. Op grond van het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, is boven redelijke twijfel verheven dat verdachte de persoon is die [getuige2] heeft zien lopen met de oranje tas en die korte tijd later door de politie is aangehouden. Op basis van de overeenkomsten tussen de signalementen die aangevers hebben gegeven en het signalement dat [getuige2] heeft gegeven, stelt het hof vast dat verdachte de door aangevers beschreven 'Dader/man 2' is, die bij hun in de woning en slaapkamer is geweest. Daarbij heeft het hof ook waarde gehecht aan het feit dat verdachte zoals ter terechtzitting van het hof is gebleken - hij is met een tolk gehoord - de Nederlandse taal niet goed beheerst, zoals zowel aangevers als [getuige2] hebben verklaard. Verdachte heeft de overval samen met de man met de bivakmuts gepleegd en daartoe mogelijk nog met andere verdachten samengewerkt. Het verweer wordt verworpen. Het onder A. ten laste gelegde feit kan wettig en overtuigend worden bewezen.

Niet bewezen kan worden dat verdachte het in deze zaak onder B ten laste gelegde heeft gepleegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig bewezen en heeft het hof de overtuiging gekregen, dat verdachte het in de zaak met parketnummer 18-670091-12 en in de zaak met parketnummer 18-670476-12 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Zaak met parketnummer 18-670091-12, primair:

hij op 7 november 2011, op of aan de openbare weg, de [straat] te Froombosch, in elk geval in de gemeente Slochteren, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en/of (een/die) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een of meer personen, te weten [slachtoffer5] en/of [slachtoffer6], te dwingen tot de afgifte van hennep toebehorende aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met voormeld oogmerk met zijn mededaders,

met auto's naar de woning van die [slachtoffer5] is gereden, en

met die auto's meerdere malen met gierende banden en/of met hoge snelheid, langs die woning van die [slachtoffer5] is gereden, en

een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op die [slachtoffer5] en/of die [slachtoffer6] heeft gericht en

die [slachtoffer5] en/of die [slachtoffer6] de woorden heeft toegevoegd: "Weedhok leeghalen, anders bel ik de politie",

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.


Zaak met parketnummer 18-670476-12, onder A:hij in de nacht van 10 december 2011 op 11 december 2011, te Froombosch, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de woning [adres] heeft weggenomen

- een geldbedrag van ongeveer 80 euro, en

- meerdere mobiele telefoontoestellen, en

- meerdere hennepplanten en/of henneptoppen en/of hennepbladeren, en

- twee spaarpotten, en

- twee laptops, en

- twee autosleutels, en

- een kentekenbewijs, en

- een overschrijvingsbewijs, en

- een auto,

toebehorende aan [slachtoffer6] en/of [benadeelde2], waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft door middel van braak en inklimming,

en welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer6] en/of die [benadeelde2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

- een mes aan die [slachtoffer6] en/of die [benadeelde2] heeft getoond en getoond gehouden, en

- die [slachtoffer6] en/of die [benadeelde2] de woorden heeft toegevoegd: "Ik wil met jou zaken doen" en/of "Je hebt een hele grote hennepkwekerij" en/of "Ik wil nu geld zien" en/of "Je moet geld regelen" en/of "Ik neem je auto dan wel mee", en

- die [slachtoffer6] heeft gestompt.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het in de zaak met parketnummer 18-670091-12 primair bewezen verklaarde levert op:

poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

Het in de zaak met parketnummer 18-670476-12 onder A bewezen verklaarde levert op:

diefstal, voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en terwijl de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich in een periode van ongeveer een maand schuldig gemaakt aan twee ernstige strafbare feiten. Op 7 november 2011 hebben verdachte en zijn mededaders, die wisten dat er een hennepkwekerij in een loods op het terrein van [slachtoffer5] zat, getracht [slachtoffer5] en/of [slachtoffer6] te dwingen tot afgifte van die hennep. Hierbij heeft verdachte gedreigd met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Aldus heeft verdachte een voor aangevers een zeer bedreigende situatie doen ontstaan. Verdachte heeft kennelijk alleen gehandeld vanuit het oogpunt van financieel gewin en zich van de mogelijke gevolgen voor de slachtoffers geen rekenschap gegeven.

Op 11 december 2011 is verdachte nog een stap verder gegaan, en heeft hij samen met een ander en/of anderen diezelfde [slachtoffer6] en diens vriendin [benadeelde2] in hun woning overvallen. Deze overval vond 's nachts plaats, terwijl aangevers op bed lagen. Toen zij wakker werden stonden er twee mannen in hun slaapkamer, waarvan één vermomd met een bivakmuts. Er is geweld toegepast jegens [slachtoffer6] en beide aangevers zijn met een mes bedreigd - er werd onder meer met het mes in het matras gestoken. Er zijn diverse goederen, waaronder geld, laptops, mobiele telefoons, hennep en een auto buitgemaakt. Door zijn handelen heeft verdachte niet alleen vermogensschade veroorzaakt, ook heeft hij ernstig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van aangevers. Dergelijke overvallen zijn doorgaans ingrijpende gebeurtenissen voor slachtoffers. Uit de toelichting op de vordering van de benadeelde partij [benadeelde2] blijkt dat dit ook in dit geval geldt. [benadeelde2] voelt zich niet meer veilig als zij alleen thuis is, terwijl de woning een plek bij uitstek is waar men zich veilig moet kunnen voelen. Het hof rekent het verdachte ernstig aan dat hij en zijn mededader(s) zich hier kennelijk niet om hebben bekommerd.

Er bevinden zich geen rapportages omtrent verdachte in het dossier. Ter terechtzitting van het hof is aan de orde gekomen dat verdachte geen geldige verblijfstitel heeft en dat het onzeker is wat er gebeurt als verdachte op vrije voeten komt. Blijkens een verdachte betreffend uittreksel uit het justitieel documentatieregister d.d. 14 maart 2014 is verdachte niet eerder veroordeeld ter zake van strafbare feiten.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren wordt opgelegd en heeft daarbij verwezen naar de landelijk geldende oriëntatiepunten voor straftoemeting, die ten aanzien van een woningoverval met ander geweld dan licht geweld, een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren inhouden.

De raadsman heeft daarop gereageerd en gesteld dat het meer in de rede ligt om aansluiting te zoeken bij het oriëntatiepunt voor een woningoverval met licht geweld/bedreiging, welk oriëntatiepunt strekt tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren.

Het hof stelt voorop dat er niet alleen sprake is van een woningoverval maar dat ook een poging tot afpersing is bewezen verklaard.

Voorts is van belang dat onder licht geweld in de door de raadsman aangehaalde oriënatiepunten wordt verstaan "een enkele ruk/duw zonder noemenswaardig letsel". Zoals hiervoor uiteen is gezet, is [slachtoffer6] een harde vuistslag ter hoogte van zijn middenrif gegeven, waardoor hij tijdelijk geen adem meer kon krijgen. Daarnaast is er gedreigd met een mes. Anderzijds verdient opmerking dat verdachte niet degene was die het mes hanteerde en die de vuistslag heeft gegeven; dit betrof verdachtes mededader.

Alles afwegende, acht het hof de door de rechtbank opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren en 6 maanden een passende bestraffing.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde2]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 750,00 aan immateriële schade. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het in de zaak met parketnummer 18-670476-12 onder A bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Beslag

Overeenkomstig de beslissing van de rechtbank en de vordering van de advocaat-generaal, kan de inbeslaggenomen telefoon van het merk Sony aan [slachtoffer6] worden teruggegeven en de telefoon van het merk Samsung aan verdachte.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 45, 57, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 18-670091-12 primair en in de zaak met parketnummer 18-670476-12 onder A ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 18-670091-12 primair en in de zaak met parketnummer 18-670476-12 onder A bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren en 6 (zes) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan [slachtoffer6] van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- een mobiele telefoon, te weten 1 Sony.

Gelast de teruggave aan verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- een mobiele telefoon, te weten 1 Samsung.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde2]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde2] ter zake van het in de zaak met parketnummer 18-670476-12 onder A bewezen verklaarde tot het bedrag van € 750,00 (zevenhonderdvijftig euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededaders, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de een of meer anderen daarvan in zoverre zullen zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde2], een bedrag te betalen van € 750,00 (zevenhonderdvijftig euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 15 (vijftien) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover mededaders hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededaders van de verdachte voormeld bedrag hebben betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichtingen tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Aldus gewezen door

mr. T.H. Bosma, voorzitter,

mr. G. Dam en mr. G.M. Meijer-Campfens, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. H. Akkerman, griffier,

en op 26 mei 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.