Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:4086

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
20-05-2014
Datum publicatie
22-05-2014
Zaaknummer
200.126.026-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Incident. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Nauwe band tussen vorderingen als bedoeld in artikel 6 lid1 EEX-verordening. Forumkeuzebeding moet op grond van artikel 8 lid 5 Rv door een geschrift worden bewezen, ook indien het beding ter gelegenheid van een koopovereenkomst is aangegaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NTHR 2014, afl. 5, p. 257
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.126.026/01

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland 194307 / HL ZA 12-24)

arrest van de tweede kamer van 20 mei 2014

in de zaak van

1 BouMatic Gascoigne Melotte SPRL,

gevestigd te Remicourt (België),

hierna: BGM,

2. BouMatic LLC,

gevestigd te Madison, Wisconsin (Verenigde Staten van Amerika),

hierna: BouMatic,

appellanten,

in eerste aanleg: gedaagden in de hoofdzaak, eisers in het incident,

hierna gezamenlijk te noemen: BGM c.s.,

advocaat: mr. M. van de Hel-Koedoot, voor wie gepleit heeft mr. T.R. Vaal,

beiden kantoorhoudend te Rotterdam,

tegen

Idento Operations B.V.,

gevestigd te Marknesse,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het incident,

hierna: Idento,

advocaat: mr. A.B. Lever, voor wie heeft gepleit mr. P.G.S. Disberg,

beiden kantoorhoudend te Apeldoorn.

1 Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis in incident van 20 maart 2013 van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure is als volgt:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 2 april 2013,

- de memorie van grieven,

- de memorie van antwoord,

- het op 6 maart 2014 gehouden pleidooi waarbij pleitnotities zijn overgelegd.

2.2

Na afloop van het pleidooi heeft het hof arrest bepaald.

2.3

Het petitum van de appeldagvaarding luidt:

"(…)- dat het Gerechtshof zal vernietigen het vonnis in het bevoegdheidsincident van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Civiel recht, zitting houdend te Lelystad, van 20 maart 2013, gewezen in de onder zaaknummer / rolnummer 194307 / HL ZA 12-24 tussen

enerzijds Idento als eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het incident, en anderzijds

BGM en BouMatic als gedaagden in de hoofdzaak, eiseressen in het incident,

gevoerde procedure, bij welk vonnis de rechtbank de door BGM en BouMatic

gevorderde onbevoegdverklaring (wegens het ontbreken van rechtsmacht) heeft

afgewezen en, opnieuw rechtdoende, bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad:

a. alsnog zal beslissen dat de Nederlandse rechter, in dit geval de Rechtbank

Midden-Nederland, locatie Lelystad, geen rechtsmacht toekomt om van de

vorderingen van Idento kennis te nemen;

b. Idento zal veroordelen in de kosten van de procedure in beide instanties, te

vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen, althans vanaf een door het Gerechtshof redelijk geachte termijn, na het te dezen te wijzen arrest indien

en voor zover Idento deze kosten niet voordien heeft voldaan;

c. Idento zal veroordelen in de nakosten in zowel eerste aanleg als hoger beroep, in beide gevallen ten bedrage van respectievelijk EUR 131 zonder betekening en EUR 199 met betekening, en in beide gevallen laatstbedoeld bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente indien en voor zover Idento dit niet binnen (de wettelijk vereiste termijn van) twee dagen, althans binnen een door het Gerechtshof redelijk geachte termijn na betekening van het te dezen te wijzen arrest heeft voldaan."

2.4

De conclusie van BGM c.s. in de memorie van grieven luidt:

"(…) het vonnis in incident van 20 maart 2013 gewezen in de zaak met zaaknummer/rolnummer 194307 HL ZA 12-24 te vernietigen en opnieuw rechtdoende de vordering van BouMatic en BGM in het incident tot onbevoegdheid alsnog toe te wijzen met hoofdelijke veroordeling van Idento in de kosten van het geding in beide instanties".

3 De vaststaande feiten in het incident

3.1

Tegen de weergave van de vaststaande feiten in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.7 van genoemd vonnis is geen grief ontwikkeld en ook anderszins is niet van bezwaren daartegen gebleken, zodat ook in het incident in hoger beroep van die feiten, aangevuld met enkele feiten die in hoger beroep als onweersproken zijn komen vast te staan, zal worden uitgegaan.

3.2

Idento is producent van melkrobots voor de vee-industrie, BouMatic en haar dochter BGM verkopen onder andere dergelijke melkrobots aan eindgebruikers.

3.3

Idento en BouMatic hebben op 7 april 2008 een overeenkomst gesloten, waarin onder meer is opgenomen:

"Purchase agreement between BouMatic and Idento Operations BV

BouMatic shall purchase the following robotic milking system units from Idento Operations during 2008 en 2009:

(…)

11. BouMatic standard terms and conditions will be sent with each of the quarterly purchase orders. "

3.4

Op 16 november 2008 hebben Idento en BouMatic een overeenkomst gesloten

(hierna: de overeenkomst), die in de plaats is gekomen van de overeenkomst van 7 april 2008. De overeenkomst bepaalt onder meer:

"Purchase agreement between BouMatic LLC and Idento Operations BV

BouMatic shall purchase the following robotic milking system units from Idento Operations during 2008, 2009,2010, 2011 and 2012:

1. For 2008, BouMatic shall purchase 17 units during the balance of 2008, which will consist of single box units and double box units.

a. Pricing for the units will be as follows: (Basic price level)

i. Single Box Units - 79,000 Euros (2008)

ii Double Box Units - 116.000 Euros (2008)

b. The monthly forecast volumes of the specific units are shown as Attachment B for the balance of 2008. This will be updated quarterly to reflect any changes in our monthly requirements.

c. Quarterly purchase orders will be placed to cover the expected sales orders for the following quarter. This order will be placed at least 45 days in advance of the next quarter. Upon acceptance of the order by Idento Operations BV an invoice for the 20% order down-payment will be issued to BouMatic and payment sent to Idento. Upon shipment of the unit, the remaining 80% will be invoiced to BouMatic (Remicourt Belgium) and paid within 30 days after invoice-date.

2. For 2009, BouMatic shall purchase approximately 100 units to current market conditions but not less than 70 units (-/- 30%) during 2009 , which will consist of single box units and double box units. BouMatic shall purchase approximately 120 units to current market conditions but not less than 84 units (-/-30%), during 2010 , which will consist of single box units and double box units, For 2011, BouMatic shall purchase approximately 140 units to current market conditions but not less than 98 units (-/- 30%), during 2011 , which will consist of single box units and double box units, BouMatic shall purchase approximately 160 units to current market conditions but not less than 112 units (-/- 30%), during 2012 , which will consist of single box units and double box units.

3. a. Pricing for the units in 2009 will be as follows:

i. Price adjustment from the 2008 pricing will be submitted by no later than December 1, 2008 and cost justified. A price increase in excess of 6 % will allow BouMatic to adjust the purchase volumes for 2009. (Same process, during the Calender year 2010, 2011 and 2012)

b. (...)

c. (...)

d. Quarterly purchase orders will be placed to cover the expected sales orders for the following quarter. This order will be placed at least 45 days in advance of the next quarter. Upon acceptance of the order by ldento, an invoice for the 20% order down-payment will be issued to BouMatic and payment sent to Idento. Upon shipment of the unit, the remaining 80% will be invoiced to BouMatic Remicourt (Belgium) when the (end) use is the region Europe and plaid within 30 days, after invoice date.

4. The details of actual sales will be provided from BouMatic to Idento as units are sold to dairies so that type of unit sold, delivery date, location and shipping Information is known by Idento and can be properly organized and delivered correctly.

(...)

10 Standard dealer-dairytraining will be provided by Idento on all units sold. Additional training will be provided by Idento based on a standard training cost schedule, which Idento will provide.

(…)

13. BouMatic standard (purchase) terms and conditions will be sent with each of the quarterly purchase orders. Idento Operations BV standard (Sales) terms and conditions will be sent with each of the quarterly sales orders."

3.5

De algemene voorwaarden van BouMatic luiden, voor zover hier relevant, als volgt:

" Purchase Order Terms and Conditions

The following terms and conditions are made a part of the purchase order (“Purchase Order") to which they are attached regarding the purchase of certain products (”Products”) by BouMatic, LLC a Nevada limited liability company and/or BouMatic’s subsidiaries of affiliates (“BouMatic”), from the supplier ("Supplier") named in the Purchase Order. These Terms and Conditions are incorporated by reference into all written and electronic orders between BouMatic and Supplier as if expressly set forth therein.

1. Terms and Conditions . Any proposal for additional or different terms or any attempt to vary in any degree any of the terms of this offer and Supplier’s acceptance or acknowledgement hereof is hereby objected to and shall not be binding upon BouMatic. IF FOR ANY REASON THIS ORDER SHALL BE DEEMED AN ACCEPTANCE OF A PRIOR OFFER MADE BY SUPPLIER, SUCH ACCEPTANCE IS EXPRESSLY CONDITIONED UPON SUPPLIER'S ASSENT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. BOUMATIC WILL PROCEED WITH THIS TRANSACTION ONLY IF SUPPLIER ASSENTS TO THE TERMS CONTAINED IN THIS PURCHASE ORDER.

(…)

13. Applicable law; Venue . The rights of all parties hereunder and the construction of every provision hereof shall be governed by the laws of the State of Wisconsin, without giving affect to principles of conflicts of law. The parties agree that any action arising out of this agreement or in connection with the Products covered hereunder shall be brought in the federal, state, or local court located in or otherwise having jurisdiction over Dane County in the State of Wisconsin and the parties hereby consent to personal jurisdiction in such courts and waive any objection based on jurisdiction or venue of any such action.

3.6

De algemene voorwaarden van de Hokofarm Groep luiden, voor zover hier relevant, als volgt:

" GENERAL DELIVERY AND PAYMENT TERMS AND CONDITIONS

of the Hokofarm Group, deposited at the Chamber of Commerce for Gooi, Eem and Flevoland under number 39030449, July 2009

Article 1: Applicability

1.1.

The articles 2 up to and including 20 of these general terms and conditions are applicable to all offers made by companies belonging to the Hokofarm Group, to all agreements they conclude and to all agreements resulting there from. If the offers or the concluded agreements (also) comprise maintenance and/or service the articles 21 up to and including 26 shall also be applicable.

(…)

Article 20: Applicable law and competent court

2.1.

Dutch law is applicable

2.2.

The Vienna Sales Convention (C.I.S.G.) is not applicable nor are any other international regulations from which exclusion is possible.

2.3.

Only the Dutch civil court competent in the place of domicilie of the contractor can take cognisance of disputes unless this is in violation of imperative rules of law. The contractor can deviate from this rule governing jurisdiction and apply the statutory rules governing jurisdiction."

3.7

BouMatic heeft een procedure tegen Idento aanhangig gemaakt voor de rechtbank van de staat Wisconsin in de Verenigde Staten van Amerika. Op 4 juni 2013 heeft the United States District Court for the Western District of Wisconsin zich onbevoegd verklaard van de vordering van BouMatic kennis te nemen. BGM c.s. hebben tegen dit vonnis beroep aangetekend bij the Court of Appeals. Deze procedure is op dit moment nog aanhangig.

3.8

Idento is op 24 december 2013 door fusie opgegaan in Hokofarm Groep B.V.

4 De beoordeling in hoger beroep

4.1

Idento heeft BGM c.s. op 20 oktober 2011 voor de rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Lelystad, gedagvaard en een verklaring voor recht gevorderd dat BouMatic is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst doordat BouMatic te weinig melkrobots van haar heeft afgenomen en dat deze overeenkomst gedeeltelijk ontbonden is, dan wel om deze overeenkomst te ontbinden, en voorts voor recht te verklaren dat BouMatic gehouden is de voor Idento ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming ontstane schade te vergoeden. Daarnaast heeft Idento - onder meer - hoofdelijke veroordeling van BouMatic en BGM gevorderd tot betaling van openstaande en opeisbare facturen, en van nog niet opeisbare facturen voor de reeds geleverde melkrobots, vermeerderd met rente en kosten.

4.2

BGM c.s. hebben een incidentele conclusie genomen, die ertoe strekt dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren.

4.3

De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis in het incident de vorderingen van BGM c.s. afgewezen en heeft van dit vonnis tussentijds hoger beroep opengesteld. In de hoofdzaak is iedere verdere beslissing aangehouden.

4.4

BGM c.s. hebben in hoger beroep twee grieven opgeworpen, die er beide toe strekken dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren om van de vorderingen van Idento kennis te nemen.

4.5

Het hof overweegt dat, omdat Idento en BGM beide zijn gevestigd in lidstaten van de Europese Unie, ambtshalve aan de EEX-Verordening moet worden getoetst of de Nederlandse rechter rechtsmacht in dit geschil toekomt.

4.6

Idento heeft betaling van BGM gevorderd van de koopsommen van de aan haar geleverde melkrobots en heeft gesteld dat deze melkrobots zijn geleverd onder de Incotermconditie "Ex Works", wat "af fabriek" betekent. De plaats van levering is daarmee volgens Idento het fabriekspand van Idento in Marknesse geweest. Ook het trainen van de gebruikers van de melkrobots vond daar plaats. Volgens Idento gaat het hier om met BGM gesloten koopovereenkomsten, die een samenhang hebben met de overeenkomst, maar ook los van elkaar kunnen worden gezien.

4.7

BGM c.s. hebben hiertegen aangevoerd dat de overeenkomst in dit geding centraal staat en dat de orders hieraan invulling geven en geen zelfstandige betekenis hebben.

4.8

Het hof is van oordeel dat wat betreft de afname van de melkrobots sprake is van afzonderlijke koopovereenkomsten, die zijn gesloten onder de vigeur van de overeenkomst. Zoals hierna onder 4.19 zal worden overwogen geldt voor de meeste facturen waarvan in de hoofdzaak betaling wordt gevorderd dat de order is geplaatst door BGM, wat door Idento met een Order Confirmation aan BGM is bevestigd. Aldus heeft Idento voldoende onderbouwd dat in die gevallen de melkrobots zijn gekocht door BGM, zodat in zoverre sprake is van koopovereenkomsten met BGM.

4.9

Op grond van artikel 5 lid 1 sub a EEX-Verordening kan de gedaagde ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst worden gedaagd voor het gerecht van de plaats (in een andere lidstaat) waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. In artikel 5 lid 1 sub b EEX-Verordening is voor koop van roerende (lichamelijke) zaken bepaald dat, tenzij anders is overeengekomen, dit de plaats in een lidstaat is waar de zaken volgens de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden.

4.10

Het hof stelt vast dat in de overeenkomst niet is bepaald waar de melkrobots moeten worden geleverd. In de purchase orders is niets over de plaats van levering opgenomen. Uit de diverse afzonderlijke opdrachtbevestigingen van Idento blijkt dat Idento de melkrobots onder de Incotermconditie "Ex works" afleverde. Niet gesteld of gebleken is dat BGM deze plaats van levering van de hand heeft gewezen. Het vorenstaande leidt ertoe dat voor de koopovereenkomsten tussen Idento en BGM de fabriek van Idento in Marknesse de plaats van levering is geweest. De Nederlandse rechter is op grond daarvan bevoegd van de vorderingen jegens BGM kennis te nemen. Het feit dat BGM naderhand in een Direct Shipping Order het adres heeft opgegeven waar de robots naartoe dienen te worden gebracht leidt niet tot de conclusie dat een andere plaats van levering is overeengekomen.

4.11

De Nederlandse rechter is op grond van artikel 6 lid 1 EEX-verordening bevoegd eveneens kennis te nemen van de vorderingen jegens medegedaagde BouMatic indien er tussen de vorderingen op BouMatic en BGM een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.

4.12

Gezien de onbetwiste samenhang tussen de op grond van de overeenkomst jegens BouMatic ingestelde vorderingen en de vorderingen jegens BGM op grond van de koopovereenkomsten die immers onder de vigeur van de overeenkomst zijn aangegaan, oordeelt het hof de Nederlandse rechter eveneens bevoegd van de vorderingen jegens BouMatic kennis te nemen.

4.13

Grief I richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat tussen BouMatic en Idento geen forumkeuze is overeengekomen en dat artikel 8 lid 2 Rv daarom hier geen grond vormt voor bevoegdheid (het hof leest dit als: onbevoegdheid) van de rechtbank. BGM c.s. hebben aangevoerd dat, in de onderhandelingen voorafgaand aan de overeenkomst tussen [A] (BouMatic) en [B] (Idento), BouMatic en Idento expliciet zijn overeengekomen dat de rechter van de Verenigde Staten bij uitsluiting bevoegd is om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst, dan wel over geschillen ten aanzien van de koop van de melkrobots. Dit staat er volgens BGM c.s. aan in de weg dat de Nederlandse rechter kennis neemt van de vorderingen van Idento.

4.14

BGM c.s. hebben hiertoe aangevoerd dat de overeenkomst een koopovereenkomst is, waarop het Weens Koopverdrag (hierna: CISG) van toepassing is, en dat partijen tijdens de onderhandelingen overeenkomstig artikel 14 en 18 CISG wilsovereenstemming hebben bereikt over de forumkeuze voor de rechter van de Verenigde Staten van Amerika. Die forumkeuze blijkt volgens BGM c.s. eveneens uit het feit dat BouMatic reeds bij de overeenkomst van 7 april 2008 haar algemene voorwaarden aan Idento heeft verstrekt en dat deze algemene voorwaarden - met daarin de exclusieve forumkeuze - op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Daarbij komt dat, zelfs indien ervan wordt uitgegaan dat beide sets algemene voorwaarden vanwege de dubbele verwijzing in artikel 13 van de overeenkomst buiten beschouwing moeten worden gelaten, volledig is voorbijgegaan aan de stelling dat de algemene voorwaarden van BouMatic ook van toepassing zijn als gevolg van de gang van zaken bij de koop van de melkrobots tussen partijen.

4.15

De Nederlandse rechter heeft op grond van artikel 8 lid 2 Rv geen rechtsmacht indien partijen met betrekking tot een bepaalde rechtsbetrekking die tot hun vrije bepaling staat bij overeenkomst een rechter van een vreemde Staat bij uitsluiting hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen welke naar aanleiding van die rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan. In artikel 8 lid 5 Rv is bepaald dat een dergelijke overeenkomst wordt bewezen door een geschrift. Daarvoor is voldoende een geschrift dat een dergelijk beding bevat of dat verwijst naar algemene voorwaarden die een dergelijk beding bevatten, mits dat geschrift door of namens de wederpartij uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard. Daarvoor is, anders dan BGM c.s. hebben gesteld, niet relevant of de overeenkomst al dan niet een koopovereenkomst in de zin van het CISG is. Het bewijsvoorschrift van artikel 8 lid 5 Rv geldt namelijk uitsluitend voor een forumkeuzebeding en heeft geen betrekking op de geldigheid van een dergelijke koopovereenkomst, ook al is dit forumkeuzebeding ter gelegenheid daarvan gemaakt.

4.16

In artikel 13 van de overeenkomst wordt naar de algemene voorwaarden van zowel BouMatic als van Idento verwezen. Het hof oordeelt om die reden geen van beide algemene voorwaarden van toepassing voor zover die niet met elkaar overeenkomen en daarmee ook niet de in de algemene voorwaarden van BouMatic opgenomen forumkeuze.

4.17

Voor zover BGM c.s. zich erop hebben beroepen dat de algemene voorwaarden van BouMatic reeds bij de overeenkomst van 7 april 2008 zijn overeengekomen, zodat de daarin opgenomen forumkeuze nu nog steeds geldt, gaan zij eraan voorbij dat die overeenkomst is vervangen door de overeenkomst. Overigens blijkt uit artikel 11 van de overeenkomst van 7 april 2008 niet dat de algemene voorwaarden van BouMatic zijn overeengekomen, nu daarin slechts is bepaald dat BouMatic bij het plaatsen van haar orders bij Idento steeds haar algemene voorwaarden zal meezenden. Het hof constateert verder dat aan de overeenkomst van 7 april 2008 haar "General Terms and Conditions" zijn gehecht, waarin geen forumkeuzebeding is opgenomen. Dit zijn niet dezelfde algemene voorwaarden als de "Purchase Order Terms and Conditions" die BGM c.s. ter onderbouwing van de door haar gestelde forumkeuze als productie 3 bij haar incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid heeft overgelegd.

4.18

Dat BouMatic en Idento voorafgaand aan de overeenkomst mondeling een exclusieve forumkeuze voor de rechter van de Verenigde Staten van Amerika zijn overeengekomen, is gemotiveerd door Idento betwist. Dit betekent op grond van het hiervoor overwogene dat BGM c.s. de forumkeuze moeten bewijzen door geschrift. Met de bij de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid in eerste aanleg als productie 1 overgelegde, voor de Amerikaanse rechter afgelegde, verklaring van [A] is niet aan dit bewijsvoorschrift voldaan. Dit betekent dat het bewijs van de door BGM c.s. gestelde forumkeuze niet is geleverd zodat een op deze wijze tot stand gekomen forumkeuze niet is komen vast te staan.

4.19

BGM c.s. hebben tot slot onvoldoende gemotiveerd gesteld dat Idento ter gelegenheid van de koop van de melkrobots de algemene voorwaarden van BouMatic, en het daarin opgenomen forumkeuzebeding, op de door hen gestelde wijze alsnog, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, heeft aanvaard en dat aldus is voldaan aan het in artikel 8 lid 5 Rv voor bewijs van de forumkeuze vereiste geschrift. Het hof leidt uit de als producties D1 tot en met D20 en F1 tot en met F16 bij de incidentele conclusie van antwoord inzake exceptie van bevoegdheid overgelegde Purchase Orders, Direct Shipping Orders, Order Confirmations en Invoices af dat voor (in ieder geval) een aanzienlijk deel van de facturen waarvan in de hoofdzaak betaling wordt gevorderd geldt dat de Purchase Order of Direct Shipping Order is geplaatst door BGM, waarin niet is verwezen naar de algemene voorwaarden van BouMatic. In de Order Confirmation van Idento aan BGM is een verwijzing naar de algemene voorwaarden van Hokofarm Group opgenomen. Wat betreft de door BGM c.s. overgelegde Direct Ship Order Reprint van BouMatic van 22 oktober 2010, met een verwijzing naar de algemene voorwaarden van BouMatic, heeft Idento haar daarop volgende Order Confirmation van 25 oktober 2010 overgelegd, die is gericht aan BGM en een verwijzing bevat naar de algemene voorwaarden van de Hokofarm Group en die op 28 oktober 2010 door [C] - volgens Idento - namens BGM is ondertekend. Aldus heeft Idento voldoende gemotiveerd betwist dat deze gang van zaken heeft geleid tot een koopovereenkomst tussen haar en BouMatic, en aldus tot de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van BouMatic.

4.20

Het hof komt dan ook tot de conclusie dat niet is komen vast te staan dat partijen een exclusieve forumkeuze hebben gemaakt voor de rechter van de Verenigde Staten van Amerika die de bevoegdheid van de Nederlandse rechter uitsluit.

4.21

Grief I faalt.

4.22

Grief II strekt (eveneens) tot onbevoegdheid van de Nederlandse rechter en behoeft, gezien hetgeen hiervoor onder 4.5 tot en met 4.12 is overwogen, geen bespreking meer.

Slotsom

4.23

De grieven treffen geen doel, zodat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd. Het hof zal BGM c.s. als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het hoger beroep veroordelen.

4.24

De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van Idento zullen worden vastgesteld op:

- explootkosten

-

- griffierecht

683,-

- getuigentaxen

-

- kosten deskundigenbericht

-

totaal verschotten

683,-

en voor salaris advocaat overeenkomstig het liquidatietarief:

3 punten x € 894,-

€ 2.682,00

5 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis in incident van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, van 20 maart 2013;

veroordeelt BGM c.s. hoofdelijk in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Idento vastgesteld op € 2.682,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief en op € 683,- voor verschotten;

verklaart dit arrest voor zover het de hierin vermelde proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. G. van Rijssen, B.J.H. Hofstee en R.A. van der Pol en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 20 mei 2014.