Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:2676

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
04-04-2014
Datum publicatie
04-04-2014
Zaaknummer
ks 21-005691-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter waarin het door verdachte ingestelde verzet tegen de aan hem aangeboden strafbeschikking niet-ontvankelijk is verklaard omdat dit niet tijdig zou zijn gedaan. Het hof acht, met de advocaat-generaal en de raadsman, het verzet wel tijdig en dus ontvankelijk. Nu de raadsman een verzoek daartoe heeft gedaan, wordt de zaak op de voet van art. 423, lid 2, Sv teruggewezen naar de rechtbank om deze alsnog, met inachtneming van het arrest van het hof, te behandelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-005691-13

Uitspraak d.d.: 21 maart 2014

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Midden-Nederland van 14 juni 2013 met parketnummer 07-135195-12 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1974],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 21 maart 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Ontvankelijkheid van het verzet en terugwijzing naar de rechtbank

In onderhavige zaak is aan verdachte door het CJIB een strafbeschikking d.d. 2 juli 2012 met nummer [nummer] aangeboden. Op 27 december 2012 is daartegen namens verdachte verzet ingesteld. De politierechter in de rechtbank Midden-Nederland heeft bij het vonnis waarvan beroep d.d. 14 juni 2013 geoordeeld dat het verzet niet tijdig is gedaan en heeft dit verzet niet-ontvankelijk verklaard.

Met de advocaat-generaal en de raadsman oordeelt het hof, anders dan de politierechter, dat het door verdachte ingestelde verzet tegen voornoemde strafbeschikking tijdig is gedaan en derhalve ontvankelijk is. Hiertoe wordt het navolgende overwogen.

Nu uit het dossier niet blijkt dat de strafbeschikking d.d. 2 juli 2012 in persoon aan verdachte is uitgereikt, geldt – gelet op het bepaalde in artikel 257e, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering - dat de termijn van veertien dagen voor het instellen van het verzet begint te lopen op het moment dat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de strafbeschikking verdachte bekend is/was.

Op grond van de stukken alsmede het verhandelde ter terechtzitting kan niet worden vastgesteld dat verdachte eerder dan bij de herinneringsbrief d.d. 10 december 2012 (welke brief is gevoegd achter het verzetschrift) op de hoogte is gekomen van het bestaan van de strafbeschikking. De enkele vermelding in het zaakoverzicht dat de strafbeschikking en de aanmaningen zijn verzonden naar het adres waar verdachte stond ingeschreven, rechtvaardigt niet de conclusie dat dit eerder moet zijn geweest.

Het voren overwogene brengt mee dat het verzet tijdig is gedaan en derhalve ontvankelijk dient te worden verklaard.

Gelet op het verzoek van de raadsman daartoe, zal het hof de zaak op de voet van artikel 423, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering terugwijzen naar de rechtbank Midden-Nederland om deze alsnog, met inachtneming van dit arrest, te behandelen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart het door verdachte ingestelde verzet d.d. 27 december 2012 tegen de strafbeschikking d.d. 2 juli 2012, nummer [nummer], ontvankelijk.

Wijst de zaak terug naar de rechtbank Midden-Nederland, teneinde met inachtneming van dit arrest recht te doen.

Aldus gewezen door

mr. W.M. van Schuijlenburg, voorzitter,

mr. J.J. Beswerda en mr. O. Anjewierden, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. K.J. Reinke, griffier,

en op 21 maart 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. O. Anjewierden is buiten staat dit arrest te ondertekenen.