Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:1723

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
06-03-2014
Datum publicatie
06-03-2014
Zaaknummer
ks 24-001405-10
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2015:711, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Cold Case. DNA-match in 2009 doorslaggevend voor bewijs doodslag in 1991. Belastende verklaringen verdachte betrouwbaar geoordeeld. Verzoek tot nader onderzoek afgewezen omdat al voldoende compensatie is geboden. Verdwijning van in 1991 in beslag genomen stukken van overtuiging geen (onherstelbaar) vormverzuim.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 359
Wetboek van Strafvordering 359a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NBSTRAF 2014/108
EeR 2014, afl. 3, p. 103
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 24-001405-10

Uitspraak d.d.: 6 maart 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 20 mei 2010 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 07-630167-08 en 07-630220-09, 07-630273-09, tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1960],

thans verblijvende in Zwolle PPC te Zwolle.

Het hoger beroep

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 20 februari 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot vernietiging van het vonnis in eerste aanleg en veroordeling van verdachte ter zake het in de zaak met parketnummer 07-630167-08 meer subsidiair ten laste gelegde, het in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde en het in de zaak met parketnummer 07-630273-09 subsidiair ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren en oplegging van de maatregel tot terbeschikkingstelling (TBS) met verpleging van overheidswege. De advocaat-generaal heeft tevens gevorderd de vordering van de benadeelde partij [benadeelde] volledig toe te wijzen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en de vordering van de ouders van [benadeelde] toe te wijzen tot een bedrag van € 935,03, eveneens met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. J.B.A. Kalk, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging met parketnummer 07-630167-08 ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

zaak met parketnummer 07-630167-08:

1.
hij op of omstreeks 14 februari 1991 in de gemeente [gemeente1] opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer1] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, die [slachtoffer1] de keel dichtgedrukt en/of dichtgedrukt gehouden en/of met een pyjama de keel dichtgetrokken en/of dichtgetrokken gehouden, althans omsnoerend en/of samendrukkend geweld op de hals/keel van die [slachtoffer1] uitgeoefend, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer1] is overleden;

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op of omstreeks 14 februari 1991 in de gemeente [gemeente1] opzettelijk [slachtoffer1] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet die [slachtoffer1] de keel dichtgedrukt en/of dichtgedrukt gehouden en/of met een pyjama de keel dichtgetrokken en/of dichtgetrokken gehouden, althans omsnoerend en/of samendrukkend geweld op de hals/keel van die [slachtoffer1] uitgeoefend, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer1] is overleden, welke voren omschreven doodslag werd gevolgd en/of vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten

- feitelijke aanranding van de eerbaarheid (246 Wetboek van Strafrecht) en/of

- het plegen van ontuchtige handelingen met iemand beneden zestien jaar of het verleiden van iemand van die leeftijd tot het plegen of dulden van zulke handelingen (247 Wetboek van Strafrecht) en/of

- ( een poging tot) vleselijke gemeenschap met een meisje beneden de leeftijd van twaalf jaren (244 Wetboek van Strafrecht),

en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf straffeloosheid te verzekeren;

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 14 februari 1991 in de gemeente [gemeente1] opzettelijk [slachtoffer1] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet, die [slachtoffer1] de keel dichtgedrukt en/of dichtgedrukt gehouden en/of met een pyjama de keel dichtgetrokken en/of dichtgetrokken gehouden, althans omsnoerend en/of samendrukkend geweld op de hals/keel van die [slachtoffer1] uitgeoefend, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer1] is overleden;

zaak met parketnummer 07-630220-09 (gevoegd):

1.
hij op of omstreeks 17 juni 2009 in de gemeente [gemeente2], althans in Nederland, tezamen en/of in vereniging, met een ander of anderen, althans alleen, met [benadeelde] (geboren op [2006]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, één of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde], hebbende verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s):

- met zijn/haar tong de vagina en/of de schaamlippen van die [benadeelde] gelikt en/of

- zijn/haar tong tussen de schaamlippen en/of in de vagina van die [benadeelde] gebracht en/of geduwd en/of

- met zijn/haar vinger(s) de schaamlippen en/of de vagina van die [benadeelde] betast en/of

- zijn/haar vinger(s) tussen de schaamlippen en/of in de vagina van die [benadeelde] gebracht en/of geduwd en/of bewogen en/of

- een massagestaaf, althans een voorwerp, tegen/op de schaamlippen en/of de vagina van die [benadeelde] gehouden en/of geduwd en/of

- een massagestaaf, althans een voorwerp, tussen de schaamlippen en/of in de vagina van die [benadeelde] gebracht en/of geduwd en/of bewogen;

2.
hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van [2006] tot en met 17 juni 2009 in de gemeente [gemeente2], althans in Nederland, tezamen en in vereniging, met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met [benadeelde] (geboren op [2006]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, één of meer ontuchtige handeling(en) heeft/hebben gepleegd, (telkens) hieruit bestaande dat hij en/of zijn mededader(s):

- met zijn/haar tong de vagina en/of de schaamlippen en/of de borsten/tepels en/of andere delen van het lichaam van die [benadeelde] heeft/hebben gelikt en/of gekust en/of

- met zijn/haar vinger(s) de vagina en/of de schaamlippen en/of de borsten/tepels en/of andere delen van het lichaam van die [benadeelde] heeft/hebben betast en/of gestreeld en/of vastgepakt en/of

- een massagestaaf, althans een voorwerp, tegen/op de vagina en/of de schaamlippen van die [benadeelde] heeft/hebben gehouden en/of geduwd en/of

- met zijn/haar handen de billen van die [benadeelde] uit elkaar heeft/hebben geduwd om vervolgens van die [benadeelde] in die positie foto's te maken of te laten maken en/of

- de linker pols en linker voet van die [benadeelde] aan elkaar heeft/hebben vastgeplakt/getapet om vervolgens van die [benadeelde] in die positie foto's te maken of te laten maken en/of

- die [benadeelde] haar benen heeft laten optrekken, terwijl zij met haar rug op een dekbed lag om vervolgens van die [benadeelde] in die positie foto's te maken of te laten maken;

3:
hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008 tot en met 17 juni 2009 in de gemeente [gemeente2], in elk geval in Nederland, tezamen en/of in vereniging, met een ander of anderen, althans alleen, dertien (13) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) te weten één of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s), bevattende (een) afbeelding(en) (telkens) heeft/hebben verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer) -zakelijk weergegeven-:

- zoals afgebeeld op drie (3) foto's van [benadeelde] (geboren op [2006]), die vermoedelijk zijn gemaakt op 22 augustus 2008 om respectievelijk 10.39.19 uur, 10.39.37 uur en 10.40.21 uur: [benadeelde] is hierbij naakt en ligt wijdbeens op haar rug op een zwart/wit dekbed met diverse motieven. Ze draagt roze sokjes met daarop donkere bloemetjes. Haar vagina komt hierbij nadrukkelijk in beeld en/of

- zoals afgebeeld op acht (8) foto's van [benadeelde] (geboren op [2006]), die vermoedelijk zijn gemaakt op 27 augustus 2008 tussen 08.49.27 uur en 08.54.41 uur: [benadeelde] ligt naakt op haar rug met gespreide beentjes op een dekbed. Dit dekbed is licht- en donkerbruin gestreept met op de randen rode stiksels. Op de eerste twee afbeeldingen ligt ze op een opengeslagen luier op het dekbed. Haar linker pols en linkervoetje zijn hierbij met een soort witte tape aan elkaar vast geplakt. Op de volgende drie multimediafiles ligt ze met opgetrokken beentjes op het dekbed. Haar linker pols en voetje zijn niet meer aan elkaar vastgeplakt. Ze ligt nog wel met haar bips op de opengeslagen luier. Op de laatste drie afbeeldingen ligt ze zonder luier wijdbeens op het dekbed. Op al deze acht afbeeldingen wordt haar vagina nadrukkelijk in beeld gebracht.

- zoals afgebeeld op twee (2) foto's van [benadeelde] (geboren op [2006]), die vermoedelijk zijn gemaakt op 29 oktober 2008 om respectievelijk 11.55.25 uur en om 11.56.34 uur): [benadeelde] ligt met ontbloot onderlichaam op een beige/lichtbruin kleurig ribfluwelen sprei/deken/kleed. Op de eerste afbeelding is het onderlichaam met opgetrokken benen van [benadeelde] te zien. Hierbij worden de billetjes door twee mannenhanden uit elkaar getrokken. Op de tweede afbeelding is (ook) het ontblote onderlichaam met opgetrokken beentjes van [benadeelde] zichtbaar. Hierbij worden de billetjes door twee mannenhanden uit elkaar getrokken. Om de linker pols van de mannenhand zit een horloge met een metaalkleurige band.

(locatie van boven vermelde multimediafiles: [locatie], proces-verbaal van bevindingen opgemaakt 21 juli 2009)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) een beroep of een gewoonte heeft/hebben gemaakt. (art 240b Wetboek van Strafrecht)


4:
hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 17 juni 2009 in de gemeente [gemeente2], in elk geval in Nederland, tezamen en/of in vereniging, met een ander of anderen, althans alleen, één of meermalen een groot aantal (18419) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) te weten één of meer computer(s) en/of (een) diskette(s) en/of (een) harddisk(s) en/of (een) cd-rom(s) en/of (een) DVD('s) en/of (een) videoband(en) en/of (een) usb-stick(s), bevattende (een) afbeelding(en) (telkens) heeft/hebben verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer) -zakelijk weergegeven-:

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van de/die perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer):

* een foto van een blank naakt meisje van ongeveer 9 à 10 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, met lang zwart haar, gedragen in een staart, wijdbeens zittend in een stoel. De vagina van dit meisje wordt nadrukkelijk in beeld gebracht. De hierboven omschreven afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste 35 andere afbeeldingen van dit meisje in dit decor, die eveneens bij deze verdachte zijn aangetroffen. (nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2692, onder 1) en/of

* een foto van een blank naakt meisje van ongeveer 7 à 8 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, met halflang donker haar wat ze in een staartje met een rood elastiekje draagt. Dit meisje ligt wijdbeens op haar rug op een bank. Met haar handen "trekt" ze haar billetjes uit elkaar waardoor haar vagina duidelijk zichtbaar wordt. (nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2692, onder 2) en/of

* een foto van een blank meisje van ongeveer 4 à 5 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met lang lichtblond haar die zich vermoedelijk op een zolder van een woning of schuur bevindt. Dit meisje staat voorover gebukt en draagt een roze jurkje en een wit onderbroekje met diverse prints. Terwijl ze zo staat is de (linker)hand van een volwassen man zichtbaar die het pijpje van het slipje opzij doet waardoor haar vagina en anus nadrukkelijk in beeld worden gebracht. (nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2693, onder 5) en/of

* een foto van een blank meisje van ongeveer 2 à 3 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Afgebeeld is een close up van het naakte onderlichaam van dat meisje. Het meisje ligt op haar rug met opgetrokken beentjes op een bed. De vingers van de (linker)hand van een volwassen mannenhand spreiden de billetjes van dit meisje waardoor (de binnenkant van) haar vagina zichtbaar is. De hierboven omschreven afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste 32 andere afbeeldingen van dit meisje in dit decor, die eveneens bij verdachte zijn aangetroffen. Daarnaast werden er 260 andere kinderpornografische afbeeldingen van dit meisje aangetroffen in dezelfde setting maar nu onder de verzamelnaam "[naam]". (nummer: [nummer] , naam: [naam], één of meer andere foto's van hetzelfde meisje, pagina 2693, onder 6) en/of

* een foto van het onderlichaam van een blank meisje van 5 à 6 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Dit meisje ligt op haar buik op een dekbed. Ze draagt een blauw onderbroekje. De wijsvinger van de linkerhand van een volwassen man trekt/duwt het pijpje van het blauwe onderbroekje van het meisje opzij waardoor haar vagina zichtbaar wordt. Het dekbed heeft blauwe en witte vlakken, op de witte vlakken staat een print van een poes met rode laarzen. Deze afbeelding maakt deel uit van een serie van 4 foto's welke zijn aangetroffen bij de verdachte in de map. In de hierop volgende foto's wordt de indruk gewekt dat de volwassen man zich aftrekt en ejaculeert boven het onderlichaam van het meisje. (nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2694, onder 8) en/of

* een foto van een gedeeltelijk ontkleed blank meisje van ongeveer 5 à 6 jaar, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Dit meisje ligt op haar rug op een bed met roze onderlaken. Dit meisje draagt een wit soort "bruidsjurkje". Het meisje ligt wijdbeens en draagt geen onderbroekje. Haar vagina is duidelijk zichtbaar. Tussen haar benen is de stijve penis van een volwassen man zichtbaar. Deze afbeelding maakt deel uit van een serie van 38 afbeeldingen welke bij verdachte werden aangetroffen van dit meisje in deze setting. In de "aanloop" van deze serie poseert dit meisje in diverse houdingen waarbij nadrukkelijk wordt ingezoomd op de vagina en de anus. In het vervolg van deze serie wordt de indruk gewekt dat een volwassen man zich aftrekt en klaarkomt boven het onderlichaam van dit meisje. (nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2694, onder 9) en/of

* een foto van een gedeeltelijk ontkleed blank meisje van ongeveer 6 à 7 jaar, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met donkerblond halflang haar. Dit meisje ligt op haar rug op een bank met haar ogen gesloten. Ze draagt een roze geblokt jurkje met wit kanten kraagje. Haar jurkje is omhoog geschoven en ze draagt geen onderbroek. Ze heeft haar benen gespreid waardoor haar vagina prominent in beeld is. De vagina van dit meisje "glanst" van vocht waarbij de indruk gewekt wordt dat dit sperma is. Over de rugleuning van de bank waarop het meisje ligt hangt een oranje deken met o.a. opschrift "Motor Harley Davidson". Deze afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste 24 andere afbeeldingen van dit meisje in deze setting. Op een aantal afbeeldingen is te zien hoe een volwassen mannenhand met een stijve penis over de vagina van die meisje wrijft en daarbij vervolgens de indruk wekt over haar vagina "klaar" te komen. Op een andere afbeelding is te zien dat dit meisje naakt en wijdbeens met haar rug op de buik van een volwassen vrouw ligt die eveneens naakt en wijdbeens op een bed ligt. (nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2695, onder 10) en/of

* een foto van een blank naakt meisje van ongeveer 5 à 6 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met halflang donker haar. Dit meisje ligt met haar rug op een bed waarover een rood/groen geblokt dekbed ligt. Ze heeft haar benen gespreid en houdt deze met haar handen verder uit elkaar. Haar vagina en anus worden hierdoor zeer duidelijk zichtbaar. Deze afbeelding maakt deel uit van een serie van 52 afbeeldingen van dit meisje in deze setting. In het begin neemt ze diverse poses aan waarbij regelmatig wordt ingezoomd op haar vagina en anus. Vervolgens komt er een naakte blanke volwassen man in beeld die in een aantal gevallen met zijn vingers de schaamlipjes van de vagina verder uit elkaar duwt dan wel zijn penis in of tegen de vagina van het meisje duwt. (nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2695, onder 11) en/of

* een foto met daarop 2 naakte blanke meisjes van respectievelijk 5 à 6 jaar en 7 à 8 jaar, althans meisjes die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Beide meisjes zitten naakt en wijdbeens met de benen op een bank. Ze zitten met hun lichaam naar elkaar toegekeerd. De onderlichaampjes raken elkaar bijna. De vagina's van beide meisjes zijn zeer duidelijk zichtbaar. Het oudere meisje heeft halflang donderblond haar. Het jongere meisje heeft halflang blond haar wat ze draagt in twee vlechtjes. Rechtsonder in beeld staat de vermelding "19/08/2005". Deze afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste acht andere afbeeldingen van deze meisjes in deze setting met dezelfde datumaanduiding die eveneens als kinderpornografisch te betitelen zijn. (nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2695, onder 12) en/of

* een foto van een blank naakt meisje van ongeveer 8 à 9 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met lang donker haar. Het meisje heeft zogenaamde "pijpenkrullen" en is gezien haar leeftijd zwaar opgemaakt. Ze zit wijdbeens met haar onderlichaam in de richting van de camera. De vagina van dit meisje is duidelijk te zien. Om haar middel draagt ze een soort sjaal van bont. Deze foto maakt deel uit van een serie van afbeeldingen van dit meisje in deze setting in dit decor. De verdachte bezit tenminste twee andere afbeeldingen van dit meisje uit deze serie die eveneens als kinderpornografisch aan te merken zijn. (nummer: [nummer], naam: [naam], één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2696, onder 13) en/of

* een foto van een blank naakt meisje van ongeveer 7 à 8 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met lang donkerblond haar. Dit meisje staat in de badkuip van een badkamer die betegeld is met terracotta en witte tegels. Het meisje heeft haar rechterbeen op de badrand geplaatst. Ze draagt in haar rechterhand een blauwe bad spons. Door de positie die ze inneemt is haar vagina duidelijk zichtbaar. In de rechter onderhoek van deze afbeelding staat een logo getiteld [naam]". De verdachte heeft tenminste 92 andere afbeeldingen van dit meisje in deze serie welke eveneens als kinderpornografisch te betitelen zijn. Hierin worden in een aantal gevallen alleen maar zogenaamde "close ups" van de vagina getoond. (nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2696, onder 14) en/of

* een foto van een naakt blank meisje van ongeveer 9 à 10 jaar oud, althans een meisje dat de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met halflang donkerblond haar. Dit meisje bevindt zich in een decor wat een soort "jungle" moet voorstellen. Het meisje hangt met haar handen aan een groen touw. Het meisje heeft haar benen gespreid waardoor haar vagina nadrukkelijk in beeld wordt gebracht. Het meisje is opgemaakt en ze draagt zwarte naaldhakken die haar enkele maten te groot zijn. (nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2697, onder 17) en/of

* een filmpje (van ongeveer 04.37 minuten) met daarop een blank meisje van ongeveer 8 à 9 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met lang blond haar. Het meisje bevindt zich in een badkamer. Gezien het sanitair en de tegels zijn deze opnames vermoedelijk gemaakt in één van de voormalige Oostbloklanden. Er wordt gefilmd vanaf een vaste positie naast het bad. Het meisje stapt in de badkuip en begint zich te wassen. Het gezicht van het meisje komt gedurende de opname niet in beeld. Het meisje is alleen maar bezig om haar vagina en billen te wassen. Hiertoe keert ze zich in de richting van de camera. In een aantal gevallen tilt ze haar been op of duwt ze haar billen of schaamlipjes uit elkaar, kennelijk met de bedoeling haar vagina en/of anus duidelijker in beeld te brengen. (nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2698, onder 20) en/of

* een filmpje (van ongeveer 25 minuten en 19 seconden) van twee meisjes van 8 à 9 jaar, althans meisjes die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, met Aziatisch uiterlijk. Beide meisjes doen in 1e instantie het spel "handstand tegen de muur". Bij één van de meisjes wordt de onderbroek zichtbaar omdat het rokje wegzakt. Er wordt ingezoomd op haar kruis. Haar blouse zakt ook naar beneden en er wordt ingezoomd op haar tepels. De meisjes kleden zich uit maar houden in 1e instantie hun onderbroekjes nog aan. De meisjes gaan spelen en er wordt regelmatig ingezoomd op hun kruizen. De meisjes kleden zich vervolgens helemaal uit en gaan tegen de muur staan. De meisjes spreiden hun benen en er wordt ingezoomd op hun vagina's. Een meisje gaat vervolgens op haar buik op een bed liggen. De camera(man) staat kennelijk aan het voeteneind. Er wordt ingezoomd op haar vagina. Het andere meisje zit op haar knieën en handen met haar onderlichaam richting camera gekeerd. Er wordt vervolgens ingezoomd op haar vagina. Op een gegeven moment komen een aantal vingers in beeld die de schaamlippen uit elkaar duwen. Er wordt volledig ingezoomd op de vagina en de vagina en de vingers komen prominent in beeld. Het andere meisje is op haar rug gaan liggen en er wordt weer ingezoomd op haar vagina. Een aantal vingers komen in beeld en trekken de schaamlippen uit elkaar. Er wordt (vervolgens) weer ingezoomd op de vagina. Het meisje maakt met haar vingers (vervolgens) het bekende V teken. Een van de meisjes zit (vervolgens) wijdbeens op een toilet. Er wordt ingezoomd op haar vagina terwijl zij aan het plassen is. (nummer:[nummer], naam: [naam], pagina 2698c onder 2)

* een foto van een bloot, blank, meisje van enkele maanden tot één jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Dit meisje zit/ligt bij een blanke man op de schoot. De man heeft zijn handen in de buurt van de vagina van dat meisje liggen en met zijn vingers trekt hij de schaamlippen iets uit elkaar. Deze foto maakt onderdeel uit van een serie van 14 foto's waarbij er onder andere wordt ingezoomd op de vagina van het meisje. (nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2698c en 2698d, onder 3)

* een foto van twee blote blanke meisjes van 9 à 10 jaar, althans meisjes die de kennelijke leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt. Beide meisjes zitten op een bank/bed en hebben lang haar. Een meisje steunt met haar handen op de dijbenen van het andere meisje. Deze heeft haar benen gespreid zodat haar vagina prominent in beeld komt. Beiden kijken ze recht in de camera. Beide kinderen hebben blauwe plekken/bloeduitstortingen op hun lichaam. (nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2698d, onder 4)

* een foto van een bloot blank meisje van 4 à 5 jaar, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Dit meisje zit op de grond. Ze zit op een rood doek en de achterwand is ook geheel rood. Zij heeft haar benen gespreid zodat haar vagina prominent in beeld komt. Tussen haar benen staat een paddenstoel. Het meisje heeft blauwe plekken/bloeduitstortingen op haar lichaam. Deze foto maakt onderdeel uit van een serie van 21 foto's waarbij er onder andere wordt ingezoomd op de vagina van het meisje. (nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2698d, onder 5)

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

* een foto van vier naakte meisjes met een Aziatisch uiterlijk tussen de 5 à 7 jaar oud, althans meisjes die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, met (lang) zwart haar. Ze bevinden zich in een slaapkamerachtige omgeving. De wanden van die kamer zijn roze van kleur en de meisjes bevinden zich op een opgemaakt bed. Tussen hen in staat een naakte volwassen man. De man heeft één van de meisjes opgetild. Het meisje ligt met haar rug tegen de borst van de man. De man houdt het meisje bij haar knieën vast en keert haar onderlichaam in de richting van de camera. Hierdoor is/zijn de vagina en de anus van het meisje duidelijk zichtbaar geworden. Een van de andere meisjes ligt op haar knieën voor de man en heeft de stijve penis van die man in haar mond. Deze afbeelding maakt deel uit van een serie foto's waarin deze meisjes bij elkaar en/of zichzelf dan wel met de man, seksuele handelingen verrichten. (nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer foto's uit dezelfde serie, pagina 2694, onder 7) en/of

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo en/of één of meer andere voorwerpen) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer):

* een foto van een blank naakt meisje van ongeveer 6 à 7 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, met lang rood haar. Dat meisje zit wijdbeens op het deksel van een toilet. Tussen de benen van dat meisje is het naakte onderlichaam van een volwassen blanke man zichtbaar. Deze man heeft zijn stijve penis in de vagina van het meisje. De hierboven omschreven afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste 39 andere afbeeldingen van dit meisje in dit decor, die eveneens bij deze verdachte werden aangetroffen. In deze serie met als subtitel "(redhair)" heeft het meisje onder andere in een aantal gevallen de stijve penis van de man in haar mond en wordt op een gegeven moment de indruk gewekt dat deze man over de borst van het meisje is klaar gekomen. (nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2692, onder 3) en/of

* een foto van een meisje met een Aziatisch uiterlijk van ongeveer 8 à 9 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met lang zwart haar. Dit meisje ligt op haar rug op een bed met wit onderlaken. Ze draagt een spijkerjurkje wat aan de voorzijde is open gedaan. Ze draagt een wit slipje waarop aan de voorzijde een afbeelding van een fietsje staat. Het kruisje van dit slipje is gedeeltelijk verwijderd waardoor haar vagina duidelijk zichtbaar is. Tussen haar benen is het ontblote onderlichaam van een volwassen man zichtbaar. Deze man heeft in zijn rechterhand een langwerpig staafje wat hij in de vagina van dit meisje heeft gestopt. De handen en voeten van dit meisje zijn hierbij met zilverkleurig tape aan elkaar vastgeplakt waardoor ze wijdbeens is komen te liggen. Deze afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste 15 andere foto's van dit meisje in deze setting die de verdachte in zijn bezit had en die eveneens als kinderpornografisch te betitelen zijn. (nummer:[nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2697, onder 16) en/of

* een filmpje (van ongeveer 2.18 minuten) met daarop een blank meisje van 1 à 2 jaar, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. In dit filmfragment wordt alleen het onderlichaam van het meisje in beeld gebracht. Te zien is dat een stijve penis van een volwassen man de anus van het meisje binnendringt. De man duwt met zijn linkerhand de beentjes van het meisje verder uiteen. Bij de tijdsaanduiding 00.38 minuten begint het meisje hartverscheurend te huilen. Desondanks blijft de man de anus van het meisje penetreren met zijn penis. Bij de tijdsaanduiding 02.18 minuten haalt de man zijn penis uit de anus van het meisje om vervolgens over haar buikje en vagina klaar te komen. (nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2698, onder 19) en/of

* een filmpje (van ongeveer 21 minuten en 16 seconden) met daarop een blank meisje van 4 a 5 jaar, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met donker lang haar. Zij draagt om haar nek een goudkleurige ketting met een goudkleurig hangertje. Zij draagt een onderbroek en wrijft met haar handen over haar gehele lichaam als een striptease danseres. Zij trekt haar onderbroek naar beneden, buigt voorover en laat haar vagina zien. Vervolgens opent zij haar vagina met haar vingers. Zij kleedt zich helemaal uit. Het meisje ligt op haar rug en haar vagina wordt gepenetreerd door een penis. De man komt klaar en spuit de sperma op de buik van het meisje. Een paar handen van (vermoedelijk) het meisje, gezien de vorm en grote en houding, wrijft door de sperma en vagina. Vervolgens zie je het onderlichaam van een jong meisje, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, in beeld. Zij draagt een rokje maar is verder naakt. Haar vagina wordt gepenetreerd door een penis. De achterzijde van het lichaam van dat jonge meisje komt in beeld. De vagina van dat meisje wordt, achterlangs, gepenetreerd door een penis. Vervolgens zie je (vermoedelijk) hetzelfde onderlichaam in beeld, dit gezien de rok en de omgevingsfactoren, en wordt de vagina aan de voorzijde gepenetreerd door de penis. De achterzijde van het lichaam van dat jonge meisje wordt wederom, achterlangs, gepenetreerd door een penis. Er wordt heel close ingezoomd op de penis en de vagina. Regelmatig wordt het beeld gewisseld tussen de hierboven omschreven "standjes" c.q. handelingen. Als de man klaarkomt spuit hij de sperma op de buik van het meisje. Een hand, gezien vorm, grote en houding (vermoedelijk) van dat meisje, wrijft door de sperma en vagina. Het meisje ligt nu op het bed en wordt nu anaal gepenetreerd door een stijve penis. Vingers houden de vagina open van het meisje en er wordt door de camera op ingezoomd. De man ligt op zijn rug en het meisje zit schrijlings over de man (heen). De stijve penis van de man penetreert de vagina van het meisje. De man houdt zijn penis (vermoedelijk, gezien de vorm, grote en houding) met zijn handen vast en het lichaam van het meisje gaat op en neer. Er wordt heel close ingezoomd op de vagina (van dat meisje). Een paar vingers komen tevens in beeld. Een of meer vingers dringen de vagina en de anus binnen, ook trekken ze de schaamlippen uitelkaar. Op een gegeven moment zitten zowel in de vagina als in de anus een vinger. De vingers (vermoedelijk, gezien de vorm, grote en houding) van het meisje, komen in beeld. Ze trekken de schaamlippen uit elkaar. Er wordt heel close ingezoomd op de vagina van het meisje. In de vagina van dat meisje zit een stift of permanent marker, althans een voorwerp. Op een gegeven moment ligt het meisje voorover gebogen op haar knieën. De man ligt op zijn rug en penetreert met zijn penis de vagina en de anus van het meisje. Het meisje houdt (vermoedelijk, gezien de vorm, grote en houding) met haar handen de penis van de man vast. Vervolgens zie je het meisje weer in beeld en haar voeten zijn vastgebonden door middel van witte banden (mogelijk judobanden). De benen zijn wijd uit elkaar zodat haar gehele vagina zichtbaar wordt. De vagina en de anus van het meisje worden gepenetreerd door de penis. Tevens wordt de vagina gepenetreerd door een vinger terwijl de anus gepenetreerd wordt door de penis. Gezien de omgevingsfactoren, kleur laken, kleur T-shirt dader (zwart/donkerblauw), vormen van het onderlichaam van de man en het meisje gaat het vermoedelijk om hetzelfde duo. Deze film is opgebouwd uit diverse stukjes film die kriskras door elkaar gemonteerd zijn. (nummer:[nummer], naam: [naam], pagina 2698b, onder 1)

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer):

* een foto van een gedeeltelijk ontkleed blank meisje van 6 à 7 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, met halflang donker haar. Het naakte onderlichaam van een volwassen man is zichtbaar. De man heeft een stijve penis. Tussen zijn gespreide benen zit dat meisje. Het meisje heeft de stijve penis van de man in haar mond.(nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2693, onder 4) en/of

* een foto van een naakt blank meisje van 2 à 3 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met lang lichtblond haar. Dit meisje ligt met haar rug op bed. Het meisje wrijft met haar linkerhand over haar vagina. Voor het bed staat een naakte volwassen man met een stijve penis. Het gezicht van dit meisje is gekeerd richting de man. Deze man stopt op deze afbeelding zijn stijve penis in de mond van het meisje. De man heeft een litteken dan wel moedervlek op de zijn rechteronderarm. Deze afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste 25 afbeeldingen van dit meisje met deze man in deze setting die de verdachte in zijn bezit had en welke als kinderpornografisch zijn aan te merken. Op de hierin aangetroffen afbeelding voorzien van de naam [naam]" wordt o.a. de indruk gewekt dat de man over de buik van het meisje "klaarkomt". (nummer: [nummer], naam:[naam], en/of één of meer andere foto's uit dezelfde serie, pagina 2696-2697, onder 15) en/of

- het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen en/of het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt:

* een filmpje (van ongeveer 2.34 minuten) met daarop een naakt meisje van ongeveer 2 à 3 jaar, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. De opname begint met het naakte onderlichaam van de volwassen man. De man draagt alleen een wit shirt. De man heeft een stijve penis. De man neemt het naakte meisje in zijn handen en legt haar op zijn borst. Het meisje komt hierdoor met gespreide beentjes op zijn naakte onderlichaam te liggen. De man pakt met zijn rechterhand zijn stijve penis en wrijft deze over de vagina en anus van het meisje. Hierna "draait" hij het meisje om en legt haar met haar rug op zijn bovenbenen waarbij haar onderlichaam in de richting van de camera ligt. De man maakt met zijn lippen de vingers van zijn rechterhand nat en begint hiermee over de vagina en de anus van het meisje te wrijven. (nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2697-2698, onder 18)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) een beroep of een gewoonte heeft/hebben gemaakt. (art 240b Wetboek van Strafrecht);


zaak met parketnummer 07-630273-09 (gevoegd):

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2001 te [plaats], althans in de gemeente [gemeente2], (telkens) met [slachtoffer2] (geboren op [1990]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, één of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer2], hebbende verdachte (telkens):

- met zijn tong de vagina en/of schaamlippen van die [slachtoffer2] gelikt en/of

- zijn tong tussen de schaamlippen en/of in de vagina van die [slachtoffer2] gebracht en/of geduwd en/of

- met zijn vinger(s) de schaamlippen en/of de vagina van die [slachtoffer2] betast en/of

- zijn vinger(s) tussen de schaamlippen en/of in de vagina van die [slachtoffer2] gebracht en/of geduwd en/of bewogen;

althans, indien het voren staande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2001 in [plaats], althans in de gemeente [gemeente2], althans in Nederland, (telkens) met [slachtoffer2] (geboren op [1990]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, één of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, (telkens) hieruit bestaande dat hij:

- met zijn tong de vagina en/of de schaamlippen van die [slachtoffer2] heeft gelikt/gekust en/of

- met zijn vinger(s) de vagina en/of de schaamlippen en/of de borsten/tepels en/of andere delen van het lichaam van die [slachtoffer2] heeft betast en/of gestreeld en/of vastgepakt

- zijn penis heeft laten betasten/vasthouden door die [slachtoffer2].

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof is met de advocaat-generaal en met de verdediging van oordeel dat uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging kan worden bekomen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 07-630167-08 primair en subsidiair en het in de zaak met parketnummer 07-630273-09 primair tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Verweren

Door de verdediging is een aantal verweren gevoerd. Die zien alle op de zaak die betrekking heeft op het overlijden van [slachtoffer1] (07-630167-08). Met betrekking tot de overige op de tenlastelegging opgenomen feiten is in hoger beroep geen verweer gevoerd. Om die reden (en omdat het hof ambtshalve geen redenen ziet anders te oordelen) sluit het hof zich aan bij de bewezenverklaring, zoals door de rechtbank voor die feiten vastgesteld. De behandeling in hoger beroep heeft zich geconcentreerd op de zaak van [slachtoffer1].

Verdwijning nachthemd en kleding

Op 14 februari 1991 is het levenloze lichaam van de achtjarige [slachtoffer1] (hierna: [slachtoffer1]) aangetroffen. Ze bleek te zijn gewurgd met het nachthemd van haar moeder.

Dit nachthemd is in 1991 veilig gesteld, maar thans niet meer aanwezig. Hetzelfde geldt voor de toen in beslag genomen kleding van het slachtoffer (witte maillot, rode broek, hemdje) en het beddengoed. De verdediging stelt dat nader onderzoek aan deze in beslag genomen goederen wenselijk was geweest. Voor het nachthemd geldt dat nader onderzoek zou dienen plaats te vinden naar de aanwezigheid van greepsporen alsmede DNA- en epitheelsporen op de uiteinden van het nachthemd. Indien met de verwurging hard aan de mouwen van het nachthemd is getrokken dan zou dat namelijk sporen hebben nagelaten, sporen die delict gerelateerd zijn. Bepaaldelijk niet uit te sluiten is dat op de kleding en het beddengoed sporen zouden zijn aangetroffen, zoals ook in het nagelvuil van het slachtoffer het geval is geweest, met andere woorden, sporen die naar een ander dan verdachte wijzen. Nu echter nader onderzoek niet meer mogelijk is moet geconcludeerd worden dat sprake is van een onherstelbaar vormverzuim. Daaraan dient de sanctie van bewijsuitsluiting van het van het nachthemd verkregen bewijsmateriaal te worden verbonden.

Het hof oordeelt over dit verweer als volgt.

In het onderzoek naar het overlijden van [slachtoffer1] is verdachte in 1991 als verdachte aangemerkt. Uiteindelijk echter heeft dat onderzoek niet geleid tot vervolging van verdachte of een ander. In 2003 is besloten hernieuwd onderzoek te doen naar het overlijden van [slachtoffer1]. In dat onderzoek is vastgesteld dat de navolgende goederen, hoewel niet terug gegeven of vernietigd, toch niet meer aanwezig waren: nachthemd (A-14), witte maillot (A-20), rode broek (A-21), hemdje slachtoffer (A-24) en dekbed + overtrek (A-22). Vastgesteld moet daarom worden dat deze goederen thans niet meer beschikbaar zijn voor nader onderzoek.

Uitgangspunt bij bewaring van in beslag genomen voorwerpen, zowel in 1991 als thans, is dat deze bewaard worden zolang het belang van strafvordering dat vergt. Zodra dat belang is verdwenen kan de bewaring worden beëindigd. Toen na afronding van het onderzoek in 1991 besloten was niet tot vervolging van verdachte over te gaan, betekende dat enkele feit nog niet dat het belang van strafvordering bij verdere bewaring van de in beslag genomen voorwerpen verdwenen was. De zaak was immers niet opgelost. De goederen waarover het nu gaat betreffen goederen waarvan destijds sporen zijn veilig gesteld en die dus destijds voor de bewijsvoering van belang werden geacht. Dat bewijsbelang bleef, zolang de zaak niet was opgelost.

Het nadere onderzoek waarop het verweer ziet heeft betrekking op onderzoeksmethodieken, die destijds nog niet bestonden. Dat gegeven heeft destijds bij de beslissing om al dan niet verder te bewaren geen rol gespeeld en evenmin kunnen spelen.

Onder deze omstandigheden is er geen sprake van een verzuim in de zin van artikel 359a Wetboek van Strafvordering.

Het verweer stuit daarop af.

Nader onderzoek door DNA-deskundige

De raadsman heeft ter terechtzitting van het hof verzocht – kort samengevat – “de wijze waarop de sporen zijn verzameld, verwerkt, opgeslagen en geïnterpreteerd door een DNA-deskundige – te weten Ten Hove van het NFOB dan wel een andere DNA-deskundige - te laten nagaan (..), teneinde na te gaan of de bevindingen alsmede de conclusies en toelichting daarop van het NFI juist zijn”. Ter onderbouwing van dit verzoek heeft de raadsman het volgende aangevoerd. “Ten aanzien van het speekselspoor (ASA488#01) van het nachthemd geldt dat er een match is jegens [verdachte]. Dit is het enige technische spoor dat cliënt daadwerkelijk aan deze zaak linkt. Weliswaar heeft het NFI verklaard dat een verwisseling van sporen niet mogelijk is, doch het is hier wel de slager die zijn eigen vlees keurt.” De raadsman heeft verder betoogd dat zonder een dergelijk onderzoek “geen sprake kan zijn van een fair trial in de zin van artikel 6 EVRM wegens het ontbreken van equality of arms en de onmogelijkheid van verdachte om middels aanvullend DNA-onderzoek zijn onschuld aan te tonen”. Het hof begrijpt dat de raadsman met de laatste opmerking doelt op het (niet betwiste) gegeven dat het bovengenoemde nachthemd waarmee het slachtoffer [slachtoffer1] is gewurgd onvindbaar is gebleken en niet meer beschikbaar is voor nader (sporen)onderzoek.

Het hof overweegt omtrent dit verzoek als volgt.

Het nachthemd waarmee [slachtoffer1] op 14 februari 1991 is gewurgd, is op 19 februari 1991 op het Gerechtelijk Laboratorium van het ministerie van justitie ontvangen. Op het nachthemd zijn drie speekselsporen aangetoond, die zijn veiliggesteld. Op 2 juli 2009 is er een autosomaal DNA-onderzoek uitgevoerd op de drie speekselsporen. Van het speekselspoor, genummerd ASA488#01 (vanaf de voorzijde nabij de halsopening), is een volledig DNA-profiel verkregen. Dit DNA-profiel bleek te matchen met het DNA-profiel van verdachte [verdachte], met een berekende frequentie van het DNA-profiel van kleiner dan één op één miljard. Het DNA-profiel van verdachte was in verband met de verdenking van seksueel misbruik van zijn buurmeisje [benadeelde] (parketnummer 07-630220-09) in 2009 in de DNA-databank opgenomen. Op 29 januari 2010 heeft het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) op verzoek van de officier van justitie nader gerapporteerd. Onder meer werd de chain of custody betreffende het nachthemd beschreven en werd een algehele reconstructie uitgevoerd van het onderzoek aan de sporen. Bovendien werd een autosomaal DNA-onderzoek gedaan naar de biologische sporen op het restmateriaal van dat nachthemd dat op het NFI bewaard was gebleven. Bij dit onderzoek – van de sporen genummerd ASA488#02 en ASA488#03 was restmateriaal aanwezig - is een DNA-mengprofiel verkregen – genummerd ASA488#04 - van (minimaal) twee personen. Het afgeleide hoofdprofiel matcht met het DNA-profiel van het slachtoffer (met een berekende frequentie van het DNA profiel van kleiner dan één op één miljard) en de DNA-nevenkenmerken komen overeen met de DNA-kenmerken van de verdachte (zonder een berekende frequentie). Van het DNA in het restmateriaal, genummerd ASA488#04, is vervolgens een Y-chromosomaal DNA-profiel verkregen op basis van 15 loci. Dit Y chromosomale DNA profiel matcht met het Y-chromosomale DNA-profiel van de verdachte. Op 29 april 2010 heeft het NFI vragen van de raadsman van de verdachte beantwoord - kort samengevat – over de wijze van verpakken en bewaren van speekselsporen/vlekken en het bloed en speeksel van de verdachte en de betrouwbaarheid van de NFI-rapportage uit 2009. Voorts hebben verbalisanten [verbalisant1], [verbalisant2] en [verbalisant3] ieder voor zich een proces-verbaal van bevindingen opgesteld betreffende de chain of custody van stukken van overtuiging - waaronder het bovengenoemde nachthemd - en sporen en de forensisch technische normen die in 1991 golden. Ten slotte heeft het NFI op 28 september 2012, naar aanleiding van een tussenarrest van dit hof, gerapporteerd over nader (DNA-) onderzoek op verzoek van de verdediging.

Het verzoek van de raadsman beoogt de validiteit van het forensisch (technisch) onderzoek nader te onderzoeken en te beoordelen. Uit bovenstaande opsomming blijkt dat een dergelijk nader onderzoek al is gedaan. Voorts blijkt dat de verdediging zich daarbij heeft laten bijstaan door ing. J.R. ten Hove, die ten behoeve van de verdediging heeft gerapporteerd op 9 november 2012. Bij deze stand van zaken kan van de verdediging een meer concrete onderbouwing van de noodzaak van een dergelijk onderzoek worden gevergd. Nu een dergelijke onderbouwing ontbreekt is onvoldoende aannemelijk geworden dat nader onderzoek naar de validiteit van het forensisch (technisch) onderzoek noodzakelijk is. Ook ambtshalve ziet het hof geen aanwijzingen om aan de validiteit van het forensisch (technisch) onderzoek te twijfelen.

De afwijzing van dit verzoek betekent niet dat het recht op een eerlijk proces van verdachte is geschonden. Immers, verdachte is voldoende gecompenseerd door de in de vorige alinea omschreven gang van zaken.

Het verzoek wordt afgewezen.

Nader onderzoek met betrekking tot aangetroffen DNA in nagelvuil

Uit het NFI-rapport van 29 januari 2010 blijkt dat in de bemonstering van het nagelvuil van het slachtoffer - waarvan een onvolledig Y-chromosomaal DNA-profiel is verkregen - een aanwijzing is verkregen voor de aanwezigheid van celmateriaal van een onbekende mannelijke persoon. Er is geen aanwijzing verkregen dat dit celmateriaal afkomstig kan zijn van verdachte. Dit onderzoeksresultaat kan en zal om die reden niet als bewijs tegen verdachte gebruikt kunnen worden.

De verdediging stelt echter dat voortgezet onderzoek ertoe kan leiden dat nader ontlastend materiaal beschikbaar kan komen en de onschuld van verdachte kan worden aangetoond. Aannemelijk is, aldus de verdediging, dat niet verdachte maar een zekere [getuige] het slachtoffer om het leven heeft gebracht. Dat scenario wint aan overtuigingskracht indien zou blijken dat het aangetroffen celmateriaal verder herleidbaar is tot deze [getuige]. Nu [getuige] inmiddels is overleden wordt verzocht een DNA-verwantschapsonderzoek te doen naar een of meer broers van [getuige] teneinde de resultaten daarvan te vergelijken met het aangetroffen DNA-materiaal in het nagelvuil van het slachtoffer.

Het hof overweegt hierover het volgende.

Uit de stukken van het NFI blijkt dat Y-chromosomaal DNA-onderzoek het mogelijk maakt om specifieke DNA-kenmerken van de mannelijke celdonor vast te stellen. Y-chromosoomspecifieke DNA-kenmerken van sporenmateriaal kunnen worden vergeleken met de Y-chromosoomspecifieke DNA-kenmerken van referentiemonsters van (een) mannelijke verdachte(n) of betrokkene(n).

De wetenschappelijke bewijswaarde van matchende Y-chromosomale DNA-profielen is veel lager dan bij standaard autosomale DNA-profielen. DNA-kenmerken op het Y-chromosoom erven in principe onveranderd over van vader op zoon, waardoor alle mannen die in de directe mannelijke lijn aan elkaar verwant zijn hetzelfde Y-chromosomale DNA-profiel hebben. Daarnaast bestaat de kans dat een niet in mannelijke lijn aan de verdachte/betrokkene verwante man per toeval hetzelfde Y-chromosomale DNA-profiel heeft als de verdachte/betrokkene. Er zijn - volgens het NFI - Y-chromosomale DNA-profielen bekend die bij meer dan 5% van alle Europese mannen worden aangetroffen, terwijl men echter met zekerheid kan aannemen dat niet al deze mannen in de mannelijke lijn aan elkaar verwant zijn.

Vorenstaande maakt, dat ook al zou uit het door de raadsman voorgestelde onderzoek naar voren komen dat het aangetroffen Y-chromosomale DNA-profiel afkomstig kán zijn van een mannelijk familielid van [getuige], de kans zeer aanzienlijk blijft dat een ander dan (een mannelijk familielid van) [getuige] donor is geweest van het aangetroffen DNA-spoor, nog afgezien van het feit dat hier slechts een onvolledig Y-chromosomaal DNA-profiel is verkregen.

Dit maakt dat het gevraagde onderzoek feitelijk niets onderscheidends kan toevoegen aan het reeds bekende gegeven dat het aangetroffen onvolledige Y-chromosomaal DNA-profiel van een onbekende man is, niet zijnde verdachte [verdachte]. Hooguit zou geconcludeerd kunnen worden dat het onderzoek [getuige] niet uitsluit als donor van het celmateriaal. Die vaststelling brengt echter niet als toelaatbare conclusie het omgekeerde mee, namelijk dat van een extra aanwijzing in de richting van [getuige] sprake is. Verder onderzoek zal niet meer kunnen opleveren dan dit.

Het verzoek wordt afgewezen.

Bewijs

De verdediging heeft met betrekking tot de beoordeling van het bewijs diverse verweren gevoerd, welke verweren als volgt kunnen worden aangeduid:

a. verdachte heeft een sluitend alibi;

b. de verklaringen van verdachte zelf zijn onvoldoende betrouwbaar om voor het bewijs gebruikt te kunnen worden;

c. er is sprake van een alternatief scenario inhoudende dat niet verdachte, maar een ander [slachtoffer1] om het leven heeft gebracht;

d. de aanwezigheid van speeksel op het nachthemd waarmee [slachtoffer1] is gewurgd levert niet het bewijs op dat het verdachte is geweest die zich aan deze verwurging schuldig heeft gemaakt.

Het hof overweegt het volgende.

ad a: alibi

Op 14 februari 1991 omstreeks 15.00 uur is door haar moeder het levenloze lichaam van de achtjarige [slachtoffer1] aangetroffen in hun flat aan de [straat] in [gemeente1]. Onderzoek door forensisch geneeskundige drs. S.J.M. Schieveld naar het tijdstip van overlijden heeft uitgewezen dat dit ligt rond 11.30 uur met als meest waarschijnlijke tijdsperiode die tussen 10.00 en 13.00 uur . De deskundigheid van de onderzoeker en de juistheid van de gehanteerde onderzoeksmethode zijn niet betwist.

De stelling van de verdediging is nu, allereerst, dat het overlijden hoogst waarschijnlijk later heeft plaats gevonden en, vervolgens, dat verdachte voor die latere periode een alibi heeft. In dat verband wordt een beroep gedaan op de verklaringen van [getuige1] en [getuige2]. Eerstgenoemde verklaart dat moeder en [slachtoffer1] elkaar nog telefonisch hebben gesproken omstreeks 13.15 uur. Laatstgenoemde zegt [slachtoffer1] tussen 13.15 en 13.30 uur nog te hebben gezien. Tegenover deze beide verklaringen staat echter de verklaring van moeder, die, anders dan [getuige1], als tijdstip van haar laatste telefonisch contact met [slachtoffer1] "iets voor 12.00 uur" noemt. Vriendinnetje [getuige3] verklaart bovendien omstreeks 12.10 uur te hebben gebeld, maar geen gehoor te hebben gekregen. Dat wijst erop dat [slachtoffer1] op dat moment niet in staat was de telefoon te beantwoorden. Tegenover de verklaringen van [getuige1] en [getuige2] staat bovendien het genoemde onderzoeksrapport, dat de meest waarschijnlijke periode waarin [slachtoffer1] is overleden doet eindigen om 13.00 uur. Bij deze stand van zaken kan niet worden uitgegaan van het door de verdediging bepleite scenario dat [slachtoffer1] is overleden na 13.15 uur. Waar het gestelde alibi van verdachte voortbouwt op de aanname dat het overlijden pas na 13.15 uur plaats vond, maar die aanname ondeugdelijk is bevonden, ontvalt de basis aan de voortbouwende alibi-stelling.

In een poging zo inzichtelijk mogelijk te reconstrueren wat [slachtoffer1] en verdachte op 14 februari 1991 hebben gedaan is een zogenaamde "Tijdlijn" gemaakt door een analist van de politie. Die tijdlijn is gemaakt op basis van alle afgelegde verklaringen en gedane onderzoeksbevindingen. Uit het destijds, in 1991, uitgevoerde onderzoek, in zoverre bevestigd door verdachte, volgt dat verdachte woonde in de flat tegenover die van [slachtoffer1] en dat hij vanuit zijn flat zicht had op die van [slachtoffer1]. Verdachte was op 14 februari 1991 doende om zijn flat te ontruimen omdat hij deze had verkocht. Ambtshalve de tijdlijn beschouwende geldt dat noch de door verdachte zelf gegeven verklaringen omtrent zijn activiteiten noch de verklaringen van derden over (de tijdstippen van) contact met [slachtoffer1] uitsluiten dat verdachte in de periode waarin het overlijden van [slachtoffer1] het meest waarschijnlijk is geoordeeld (10.00 - 13.00 uur) [slachtoffer1] om het leven heeft gebracht. Daarbij is van belang dat verdachte, tegenover [slachtoffer1] wonend, in zeer korte tijd, naar en van haar flat kon gaan. Verdachte heeft zelf verklaard dat hij regelmatig ongezien en onopgemerkt via het grasveldje naar de deur van [slachtoffer1]'s flat ging en dat hij niet hoefde aan te bellen als ze op het balkon had gestaan. Tevens is het zo dat met het bezoek aan en het om het leven brengen van [slachtoffer1] niet veel tijd gemoeid behoeft te zijn geweest.

De slotsom is dat van een sluitend alibi geen sprake is.

ad b: betrouwbaarheid

Verdachte is talloze malen verhoord, zowel in 1991 als in 2009. Nimmer heeft hij erkend [slachtoffer1] om het leven te hebben gebracht. Wel heeft hij meermalen erkend seksueel contact met een Turks meisje te hebben gehad in haar flat. Dat contact bestond, in essentie weergegeven, uit het tussen de benen strelen, het kussen en het likken aan haar vagina. Ook heeft hij meermalen verklaard op 14 februari 1991 aan de deur te zijn geweest bij [slachtoffer1]. Toen bleef het seksueel contact, volgens hem, beperkt tot het strelen van haar borstjes en hield zij de benen stijf tegen elkaar aan. Ook heeft hij gezegd dat hij toen haar arm heeft proberen vast te pakken en haar heeft teruggetrokken in bed. De te beantwoorden vraag is of deze, als belastend aan te merken, verklaringen van verdachte voldoende betrouwbaar zijn om als bewijsmiddel te dienen.

Die vraag is voorgelegd aan de deskundige prof. dr. P.J. van Koppen. Op 23 december 2013 heeft deze gerapporteerd. Zijn bevindingen kunnen als volgt worden weergegeven. Er is sprake van een meewerkende verdachte, die zijn best doet verbalisanten ter wille te zijn. Of verdachte het in zijn belastende verklaringen over [slachtoffer1] heeft is allerminst duidelijk. Verdachte heeft wel herinneringen aan misbruik door hem van andere kinderen, maar niet aan [slachtoffer1]. Van het om het leven brengen van [slachtoffer1] kan hij zich niets herinneren. Dat is vreemd omdat die daad, indien door hem gepleegd, door hem toch beter zou moeten zijn onthouden dan andere gebeurtenissen. Niet valt uit te sluiten dat verdachte een geheugenprobleem heeft. Dat geheugenprobleem kan zijn dat hij geen herinnering aan [slachtoffer1] heeft omdat hij met misbruik en/of haar dood niets te maken heeft. Het geheugenprobleem kan ook zijn veroorzaakt door verdachtes fysieke toestand. De verhoortechnieken zijn deels verkeerd geweest en dat heeft geleid tot verwarring en mogelijke bronfouten.

Anders dan de deskundige heeft het hof niet de indruk dat sprake is van een meewerkende verdachte. Tijdens het politieonderzoek heeft verdachte er meermalen blijk van gegeven zich nu eens berekenend en dan weer zeer assertief te kunnen opstellen. Ook in het PBC-rapport (en eerdere persoonsrapportage) wordt verdachte als een deels berekenend persoon geschetst. In de zaak van het misbruik van zijn jonge buurmeisje [benadeelde] (parketnummer 07.630220-09) ontkent verdachte aanvankelijk geruime tijd volledig. Als hij dan, in het vijfde verhoor, geconfronteerd wordt met het feit dat foto's van [benadeelde] op zijn computer zijn aangetroffen, beroept hij zich eerst op zijn zwijgrecht. Pas in latere verhoren begint hij te verklaren over zijn contacten met [benadeelde].

In de zaak van [slachtoffer1] wil verdachte eerst weten wat voor match het betreft: "Als het haar is; kun je alle kanten mee op" (verdachte op p. 2337) en "Kijk als het om een haar gaat, misschien heb ik haar op het schoolplein wel een keer aangeraakt bij wijze van spreken" (verdachte op p. 2337). Vervolgens besluit hij eerst nog maar eens niets te zeggen naar aanleiding van het feit dat van een DNA-match sprake is (p. 2339) en overleg met zijn advocaat te zoeken. Na dat overleg (p. 2385) zegt hij dat hij niet wil verklaren. Ook elders beroept hij zich meermalen op zijn zwijgrecht en lijkt daar een zeer bewuste keuze in te maken. Illustratief is het verhoor van 4 augustus 2009 (p. 2425), waar verdachte ondanks een indringend verhoor zeer goed weet te volharden in zijn beroep op zijn zwijgrecht. Weer later geeft verdachte aan dat hij eigenlijk alles wel zou willen vertellen, maar alleen als hij de garantie krijgt dat hij naar een open instelling kan (p. 2544/2545).

In de zaken waarin verdachte, al dan niet uiteindelijk, heeft toegegeven zich aan misbruik van jonge kinderen te hebben schuldig gemaakt komt, voorts, telkens naar voren dat hij altijd probeerde de kans op ontdekking zo gering mogelijk te laten zijn. Zijn nagels knipte hij kort om te voorkomen dat hij sporen (in de vorm van een kras of verwonding) zou achterlaten bij het slachtoffer. Wanneer slachtoffers aangaven een bepaalde handeling beslist niet te willen, zette hij niet door omdat ze anders zouden gaan gillen en aldus de aandacht zouden trekken.

In zijn verhoren keert verdachte ook altijd weer terug naar het thema dat hij zelf in zijn jeugd slachtoffer is geweest van ernstig seksueel misbruik. Dat was in de periode van zijn leven dat hij verbleef in een internaat in [plaats2]. Verdachte is uitgebreid de gelegenheid gegeven om daarover te verklaren. Opvallend is echter dat hij regelmatig terugvalt op dat thema op het moment dat het verhoor zich erg feitelijk toespitst op de feiten rondom de dood van [slachtoffer1]. Zijn eigen slachtofferschap lijkt dan benut te worden als een mogelijkheid om niet verder in detail te hoeven treden over dat feit, meer dan als een mogelijkheid uitleg te geven over zijn jeugdervaringen.

De conclusie van de deskundige over het geheugen van verdachte hangt samen met zijn opvatting dat sprake is van een meewerkende verdachte. Uit het voorgaande volgt dat van een meewerkende verdachte geen sprake is. Daarom volgt het hof de deskundige ook niet in zijn conclusie over het geheugen van verdachte. Hierbij is voorts nog het volgende van belang. Verdachte is opgenomen geweest in het Pieter Baan Centrum (PBC). Hij is daar, ook medisch, uitgebreid onderzocht. Hoewel bleek van enige tekenen van beperking van de geheugenfunctie zijn geen aanwijzingen aan het licht gekomen voor ernstige geheugendefecten.

De slotsom is dat het verweer wordt verworpen.

ad c: alternatief scenario

De verdediging heeft naar voren gebracht dat aannemelijk is dat het niet verdachte maar zekere [getuige] is geweest die [slachtoffer1] om het leven heeft gebracht. Daarbij is gewezen op het feit dat deze [getuige], wonende aan hetzelfde trapportaal, [slachtoffer1] kende, dat hij, eerder, wel bij haar aan de deur was geweest en haar toen kauwgom had gegeven. Op 14 februari 1991 was hij in het trapportaal aanwezig op het moment dat de moeder van [slachtoffer1] haar overleden dochter vond en had hij verse krabwondjes op zijn gezicht. In het bij [slachtoffer1] aangetroffen en onderzochte nagelvuil is voorts aanwezig DNA van een onbekende man. De verklaringen van [getuige] over zijn bezigheden vinden bovendien onvoldoende steun in andere verklaringen.

Dit scenario is echter onvoldoende geconcretiseerd om aannemelijk te zijn.

Voorop staat dat de 'onbekende man' niet herleid kan worden tot [getuige]. Dat is hiervoor al uiteengezet. Een concrete aanwijzing dat [getuige] op 14 februari 1991 voorafgaand aan de ontdekking van het lichaam van [slachtoffer1] door haar moeder in hun flat is geweest ontbreekt. De enkele aanwezigheid van kleine wondjes in het gelaat, ook indien gevoegd bij de omstandigheid dat [slachtoffer1] zich mogelijk heeft verweerd, is daartoe onvoldoende. Dat verklaringen van [getuige] niet op alle onderdelen gesteund worden door waarnemingen van derden betekent voorts nog niet dat [getuige] onjuist verklaart. Daarvoor is meer nodig, maar dat meerdere ontbreekt.

ad d: speeksel en verwurging

In de bewijsvoering staat centraal speekselspoor ASA488#01. Dat spoor is aangetroffen op het nachthemd (van moeder) waarmee [slachtoffer1] is gewurgd. Uit dat spoor is in 2009 een volledig DNA-profiel verkregen. Dat profiel bleek te matchen met dat van verdachte, waarbij de kans dat het DNA van een ander dan verdachte afkomstig is kleiner dan één op één miljard geoordeeld kan worden. De enkele aanwezigheid van dit speekselspoor bewijst de verwurging door verdachte niet. Indien de verdediging dat heeft willen stellen heeft deze daarin gelijk.

Het is echter het samenstel van alle bewijsmiddelen, waaronder genoemde DNA-match uit het speekselspoor, dat boven redelijke twijfel verheven doet zijn dat het verdachte is geweest die [slachtoffer1] om het leven heeft gebracht.

Bewijs

Dat samenstel van bewijsmiddelen - die in geval van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in een bijlage bij dit arrest - komt op het volgende neer.

[slachtoffer1] is gewurgd. Dat is gebeurd met het nachthemd van haar moeder. Op dat nachthemd is speekselspoor ASA488#1 aangetroffen. Daaruit is een autosomaal DNA-profiel verkregen. De kans dat dit profiel van een ander is dan van verdachte wordt kleiner geacht dan één op één miljard. Verdachte kende [slachtoffer1] en is op 14 februari 1991 bij haar in huis geweest. Zijn verklaringen daarover zijn betrouwbaar en worden ondersteund door de in de woning aangetroffen situatie, zoals de Turkse pinda's en het kussen op het bed van [slachtoffer1]. Bovendien komt de bij [slachtoffer1] aangetroffen verwonding in haar vagina overeen met de beschrijving van verdachte van de wijze waarop hij seksueel contact met [slachtoffer1] had. Het nachthemd waarmee [slachtoffer1] is verwurgd hing bovendien op haar kamer.

Verdachte heeft op enig moment nog wel verklaard dat [slachtoffer1] met het nachthemd om haar nek aan de deur verscheen en dat hij toen, ‘met consumptie sprekend’, daarop speeksel heeft geproest. Die verklaring is echter niet geloofwaardig, reeds omdat niet voor de hand ligt dat [slachtoffer1] een nachthemd van haar moeder zou omslaan bij het openen van de deur. Haar moeder heeft bovendien verklaard dat het nachthemd zo strak was aangetrokken rond de hals dat zij dit slechts met moeite kon los krijgen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen en heeft het hof de overtuiging verkregen, dat verdachte het in de zaak met parketnummer 07-630167-08 meer subsidiair en het in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 1, 2, 3 en 4 en het in de zaak met parketnummer 07-630273-09 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

zaak met parketnummer 07-630167-08:

meer subsidiair:
hij op 14 februari 1991 in de gemeente [gemeente1] opzettelijk [slachtoffer1] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet die [slachtoffer1] met een pyjama de keel dichtgetrokken en/of dichtgetrokken gehouden, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer1] is overleden;

zaak met parketnummer 07-630220-09 (gevoegd):

1.

hij op 17 juni 2009 in de gemeente [gemeente2] met [benadeelde] (geboren op 28 april

2006), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd,

die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde],

hebbende verdachte:

- met zijn tong de vagina en de schaamlippen van die [benadeelde] gelikt en

- zijn tong tussen de schaamlippen en/of in de vagina van die [benadeelde] gebracht en/of

geduwd en

- met zijn vingers de schaamlippen en/of de vagina van die [benadeelde] betast en

- zijn vingers tussen de schaamlippen en/of in de vagina van die [benadeelde] gebracht

en/of geduwd en/of bewogen;

2.

hij op één of meer verschillende tijdstippen in de periode van [2006] tot 17 juni 2009

in de gemeente [gemeente2] telkens met [benadeelde] (geboren op [2006]), die toen

de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft

gepleegd, telkens hieruit bestaande dat hij:

- met zijn tong de vagina en/of de schaamlippen en/of de borsten/tepels en/of andere delen

van het lichaam van die [benadeelde] heeft gelikt en gekust en

- met zijn vingers de vagina en/of de schaamlippen en/of de borsten/tepels en/of andere delen van het lichaam van die [benadeelde] heeft betast en/of gestreeld en/of vastgepakt en

- met zijn handen de billen van die [benadeelde] uit elkaar heeft geduwd om vervolgens

van die [benadeelde] in die positie foto’s te maken en

- de linker pols en linker voet van die [benadeelde] aan elkaar heeft vastgeplakt/getapet

om vervolgens van die [benadeelde] in die positie foto’s te maken en

- die [benadeelde] haar benen heeft laten optrekken, terwijl zij met haar rug op een

dekbed lag om vervolgens van die [benadeelde] in die positie foto’s te maken;

3.

hij in de periode van 1 augustus 2008 tot en met 17 juni 2009 in de gemeente [gemeente2],

dertien (13) afbeeldingen heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad, terwijl op die

afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk

de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit onder meer -zakelijk weergegeven-:

- zoals afgebeeld op drie (3)foto’s van [benadeelde] (geboren op [2006]), die

vermoedelijk zijn gemaakt op 22 augustus 2008 om respectievelijk 10.39.19 uur, 10.39.37

uur en 10.40.21 uur:

[benadeelde] is hierbij naakt en ligt wijdbeens op haar rug op een zwart/wit dekbed met

diverse motieven. Ze draagt roze sokjes met daarop donkere bloemetjes. Haar vagina komt hierbij nadrukkelijk in beeld en

- zoals afgebeeld op acht (8) foto's van [benadeelde] (geboren op [2006]), die

vermoedelijk zijn gemaakt op 27 augustus 2008 tussen 08.49.27 uur en 08.54.41 uur:

[benadeelde] ligt naakt op haar rug met gespreide beentjes op een dekbed. Dit dekbed is

licht- en donkerbruin gestreept met op de randen rode stiksels. Op de eerste twee

afbeeldingen ligt ze op een opengeslagen luier op liet dekbed. Haar linker pols en

linker voetje zijn hierbij met een soort witte tape aan elkaar vast geplakt. Op de

volgende drie multimediafiles ligt ze met opgetrokken beentjes op het dekbed. Haar

linker pols en voetje zijn niet meer aan elkaar vast geplakt. Ze ligt nog wel met haar bips op de opengeslagen luier. Op de laatste drie afbeeldingen ligt ze zonder luier

wijdbeens op het dekbed. Op al deze acht afbeeldingen wordt haar vagina

nadrukkelijk in beeld gebracht.

- zoals afgebeeld op twee (2) foto’s van [benadeelde] (geboren op [2006]), die

vermoedelijk zijn gemaakt op 29 oktober 2008 om respectievelijk 11.55.25 uur en om

11.56.34 uur):

[benadeelde] ligt met ontbloot onderlichaam op een beige/lichtbruin kleurig ribfluwelen sprei/deken/kleed. Op de eerste afbeelding is het onderlichaam met opgetrokken

benen van [benadeelde] te zien. Hierbij worden de billetjes door twee mannenhanden uit

elkaar getrokken. Op de tweede afbeelding is (ook) het ontblote onderlichaam met

opgetrokken beentjes van [benadeelde] zichtbaar. Hierbij worden de billetjes door twee

mannenhanden uit elkaar getrokken. Om de linker pols van de mannenhand zit een

horloge met een metaalkleurige band.

(locatie van boven vermelde multimediafiles: [naam], proces-verbaal van bevindingen opgemaakt 21 juli 2009)

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

4.

hij in de periode van 1 januari 2007 tot en met 17 juni 2009 in de gemeente [gemeente2], een

groot aantal (18419) afbeeldingen heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad terwijl op die

afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk

de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit onder meer -zakelijk weergegeven-:

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de

leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of

de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van de/die perso(o)n(en) nadrukkelijk de

ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer):

* een foto van een blank naakt meisje van ongeveer 9 à 10 jaar oud, althans een meisje dat

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, met lang zwart haar, gedragen in een staart, wijdbeens zittend in een stoel. De vagina van dit meisje wordt nadrukkelijk in beeld gebracht. De hierboven omschreven afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste 35 andere afbeeldingen van dit meisje in dit decor, die eveneens bij deze verdachte zijn aangetroffen.

(nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto’s uit

dezelfde serie, pagina 2692, onder 1)

en

* een foto van een blank naakt meisje van ongeveer 7 à 8 jaar oud, althans een meisje dat

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt. met halflang donker haar wat ze in

een staartje met een rood elastiekje draagt. Dit meisje ligt wijdbeens op haar rug op een

bank. Met haar handen “trekt” ze haar billetjes uit elkaar waardoor haar vagina duidelijk zichtbaar wordt.

(nummer: 5106.01.05.01.07.1, nawn:[naam]. pagina 2692, onder 2)

en

* een foto van een blank meisje van ongeveer 4 à 5 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met lang lichtblond haar die zich vermoedelijk op een zolder van een woning of schuur bevindt. Dit meisje staat voorover gebukt en draagt een roze jurkje en een wit onderbroekje met diverse prints. Terwijl ze zo staat is de (linker)hand van een volwassen man zichtbaar die het pijpje van liet slipje opzij doet waardoor haar vagina en anus nadrukkelijk in beeld worden gebracht;

(nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2693, onder 5)

en

* een foto van een blank meisje van ongeveer 2 à 3 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Afgebeeld is een close up van het naakte onderlichaam van dat meisje. Het meisje ligt op haar rug met opgetrokken beentjes op een bed. De vingers van de (linker)hand van een volwassen mannenhand spreiden de billetjes van dit meisje waardoor (de binnenkant van) haar vagina zichtbaar is. De hierboven

omschreven afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste 32 andere afbeeldingen

van dit meisje in dit decor, die eveneens bij verdachte zijn aangetroffen. Daarnaast werden

er 260 andere kinderpornografische afbeeldingen van dit meisje aangetroffen in dezelfde

setting maar nu onder de verzamelnaam “[naam]”.

(nummer: [nummer], naam: [naam], één of meer andere foto’s van

hetzelfde meisje, pagina 2693, onder 6)

en

* een foto van het onderlichaam van een blank meisje van 5 à 6 jaar oud, althans een meisje

dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Dit meisje ligt op haar buik op een dekbed. Ze draagt een blauw onderbroekje. De wijsvinger van de linkerhand van een

volwassen man trekt/duwt het pijpje van het blauwe onderbroekje van het meisje opzij

waardoor haar vagina zichtbaar wordt. Het dekbed heeft blauwe en witte vlakken, op de

witte vlakken staat een print van een poes met rode laarzen. Deze afbeelding maakt deel uit

van een serie van 4 foto’s welke zijn aangetroffen bij de verdachte in de map. In de hierop

volgende foto’s wordt de indruk gewekt dat de volwassen man zich aftrekt en ejaculeert

boven het onderlichaam van het meisje.

(nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere

foto’s uit dezelfde serie, pagina 2694, onder 8)

en

* een foto van een gedeeltelijk ontkleed blank meisje van ongeveer 5 à 6 jaar, althans een

meisje dat kennelijk de leeftijd van 18jaar nog niet heeft bereikt. Dit meisje ligt op haar rug

op een bed met roze onderlaken. Dit meisje draagt een wit soort “bruidsjurkje”. Het meisje

ligt wijdbeens en draagt geen onderbroekje. Haar vagina is duidelijk zichtbaar. Tussen haar

benen is de stijve penis van een volwassen man zichtbaar. Deze afbeelding maakt deel uit

van een serie van 38 afbeeldingen welke bij verdachte werden aangetroffen van dit meisje in

deze setting. In de “aanloop” van deze serie poseert dit meisje in diverse houdingen waarbij

nadrukkelijk wordt ingezoomd op de vagina en de anus. In het vervolg van deze serie wordt

de indruk gewekt dat een volwassen man zich aftrekt en klaarkomt boven het onderlichaam

van dit meisje;

(nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere

foto’s uit dezelfde serie, pagina 2694, onder 9)

en

* een foto van een gedeeltelijk ontkleed blank meisje van ongeveer 6 à 7 jaar, althans een

meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met donkerblond halflang

haar. Dit meisje ligt op haar rug op een bank met haar ogen gesloten. Ze draagt een roze

geblokt jurkje met wit kanten kraagje. Haar jurkje is omhoog geschoven en ze draagt geen

onderbroek. Ze heeft haar benen gespreid waardoor haar vagina prominent in beeld is. De

vagina van dit meisje “glanst” van vocht waarbij de indruk gewekt wordt dat dit sperma is.

Over de rugleuning van de bank waarop het meisje ligt hangt een oranje deken met o.a.

opschrift 'Motor Harley Davidson'. Deze afbeelding maakt deel uit van een serie van

tenminste 24 andere afbeeldingen van dit meisje in deze setting. Op een aantal afbeeldingen is te zien hoe een volwassen mannenhand met een stijve penis over de vagina dit meisje

wrijft en daarbij vervolgens de indruk wekt over haar vagina “klaar” te komen. Op een andere afbeelding is te zien dat dit meisje naakt en wijdbeens met haar rug op de buik van

een volwassen vrouw ligt die eveneens naakt en wijdbeens op een bed ligt.

(nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere

foto’s uit dezelfde serie, pagina 2695, onder 10)

en

* een foto van een blank naakt meisje van ongeveer 5 à 6 jaar oud, althans een meisje dat

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met halflang donker haar. Dit meisje

ligt met haar rug op een bed waarover een rood/groen geblokt dekbed ligt. Ze heeft haar

benen gespreid en houdt deze met haar handen verder uit elkaar. Haar vagina en anus

worden hierdoor zeer duidelijk zichtbaar. Deze afbeelding maakt deel uit van een serie van

52

afbeeldingen van dit meisje in deze setting. In het begin neemt ze diverse poses aan

waarbij regelmatig wordt ingezoomd op haar vagina en anus. Vervolgens komt er een naakte blanke volwassen man in beeld die in een aantal gevallen met zijn vingers de schaamlipjes van de vagina verder uit elkaar duwt dan wel zijn penis in of tegen de vagina van het meisje duwt.

(nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto’s uit

dezelfde serie, pagina 2695, onder 11)

en

* een foto met daarop 2 naakte blanke meisjes van respectievelijk 5 à 6 jaar en 7 à 8 jaar,

althans meisjes die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Beide meisjes

zitten naakt en wijdbeens met de benen op een bank Ze zitten met hun lichaam naar elkaar

toegekeerd. De onderlichaampjes raken elkaar bijna. De vagina’s van beide meisjes zijn zeer

duidelijk zichtbaar. Het oudere meisje heeft halflang donkerblond haar. Het jongere meisje

heeft halflang blond haar wat ze draagt in twee vlechtjes. Rechtsonder in beeld staat de

vermelding “19/08/2005”. Deze afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste acht

andere afbeeldingen van deze meisjes in deze setting met dezelfde datumaanduiding die

eveneens als kinderpornografisch te betitelen zijn.

(nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto’s uit

dezelfde serie, pagina 2695, onder 12)

en

* een foto van een blank naakt meisje van ongeveer 8 à 9 jaar oud, althans een meisje dat

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met lang donker haar. Het meisje

heeft zogenaamde “pijpenkrullen” en is gezien haar leeftijd zwaar opgemaakt. Ze zit

wijdbeens met haar onderlichaam in de richting van de camera. De vagina van dit meisje is

duidelijk te zien. Om haar middel draagt ze een soort sjaal van bont. Deze foto maakt deel

uit van een serie van afbeeldingen van dit meisje in deze setting in dit decor. De verdachte

bezit tenminste twee andere afbeeldingen van dit meisje uit deze serie die eveneens als

kinderpomografisch aan te merken zijn.

(nummer. [nummer], naam: [naam], één of weer andere foto’s uit

dezelfde serie, pagina 2696, onder 13)

en

* een foto van een blank naakt meisje van ongeveer 7 à 8 jaar oud, althans een meisje dat

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met lang donkerblond haar. Dit meisje staat in de badkuip van een badkamer die betegeld is met terracotta en witte tegels. Het meisje heeft haar rechterbeen op de badrand geplaatst. Ze draagt in haar rechterhand een

blauwe bad spons. Door de positie die ze inneemt is haar vagina duidelijk zichtbaar. In de

rechter onderhoek van deze afbeelding staat een logo getiteld “[naam]’. De

verdachte heeft tenminste 92 andere afbeeldingen van dit meisje in deze serie welke eveneens als kinderpornografisch te betitelen zijn. Hierin worden in een aantal gevallen alleen maar zogenaamde “close ups” van de vagina getoond.

(nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto’s uit dezelfde serie, pagina 2696, onder 14)

en

* een foto van een naakt blank meisje van ongeveer 9 à 10 jaar oud, althans een meisje dat

de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met halflang donkerblond haar. Dit meisje

bevindt zich in een decor wat een soort ‘jungle” moet voorstellen. Het meisje hangt met haar

handen aan een groen touw. Het meisje heeft haar benen gespreid waardoor haar vagina

nadrukkelijk in beeld wordt gebracht. Het meisje is opgemaakt en ze draagt zwarte

naaldhakken die haar enkele maten te groot zijn.

(nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2697, onder 17)

en

* een filmpje (van ongeveer 04.37 minuten) met daarop een blank meisje van ongeveer 8 à 9

jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met

lang blond haar. Het meisje bevindt zich in een badkamer. Gezien het sanitair en de tegels

zijn deze opnames vermoedelijk gemaakt in één van de voormalige Oostbloklanden. Er wordt gefilmd vanaf een vaste positie naast het bad. Het meisje stapt in de badkuip en begint zich te wassen. Het gezicht van het meisje komt gedurende de opname niet in beeld. Het meisje is alleen maar bezig om haar vagina en billen te wassen. Hiertoe keert ze zich in de richting van de camera. In een aantal gevallen tilt ze haar been op of duwt ze haar billen of

schaamlipjes uit elkaar, kennelijk met de bedoeling haar vagina en/of anus duidelijker in

beeld te brengen.

(nummer: [nummer], naam: [naam]

, pagina 2698, onder 20)

en

* een filmpje (van ongeveer 25 minuten en 19 seconden) van twee meisjes van 8 à 9 jaar,

althans meisjes die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, met

Aziatisch uiterlijk. Beide meisjes doen in 1e instantie het spel “handstand tegen de muur”. Bij één van de meisjes wordt de onderbroek zichtbaar omdat het rokje wegzakt. Er wordt

ingezoomd op haar kruis. Haar blouse zakt ook naar beneden en er wordt ingezoomd op

haar tepels. De meisjes kleden zich uit maar houden in 1e instantie hun onderbroekjes nog

aan. De meisjes gaan spelen en er wordt regelmatig ingezoomd op hun kruizen. De meisjes

kleden zich vervolgens helemaal uit en gaan tegen de muur staan. De meisjes spreiden hun

benen en er wordt ingezoomd op hun vagina’s. Een meisje gaat vervolgens op haar buik op

een bed liggen. De camera(man) staat kennelijk aan het voeteneind. Er wordt ingezoomd op

haar vagina. Het andere meisje zit op haar knieën en handen met haar onderlichaam

richting camera gekeerd. Er wordt vervolgens ingezoomd op haar vagina. Op een gegeven

moment komen een aantal vingers in beeld die de schaamlippen uit elkaar duwen. Er wordt

volledig ingezoomd op de vagina en de vagina en de vingers komen prominent in beeld. Het

andere meisje is op haar rug gaan liggen en er wordt weer ingezoomd op haar vagina. Een

aantal vingers komen in beeld en trekken de schaamlippen uit elkaar. Er wordt (vervolgens)

weer ingezoomd op de vagina. Het meisje maakt met haar vingers (vervolgens) het bekende

V teken. Een van de meisjes zit (vervolgens) wijdbeens op een toilet. Er wordt ingezoomd op haar vagina terwijl zij aan het plassen is.

(nummer:[nummer], naam: [naam], pagina 2689c onder 2)

en

* een foto van een bloot, blank, meisje van enkele maanden tot één jaar oud, althans een

meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Dit meisje zit/ligt bij een

blanke man op de schoot. De man heeft zijn handen in de buurt van de vagina van dat meisje liggen en met zijn vingers trekt hij de schaamlippen iets uit elkaar. Deze foto maakt

onderdeel uit van een serie van 14 foto’s waarbij er onder andere wordt ingezoomd op de vagina van het meisje.

(nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto’s

uit dezelfde serie, pagina 2698c en 2698d, onder 3)

en

* een foto van twee blote blanke meisjes van 9 à 10 jaar, althans meisjes die de kennelijke

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt. Beide meisjes zitten op een bank/bed en

hebben lang haar. Een meisje steunt met haar handen op de dijbenen van het andere meisje.

Deze heeft haar benen gespreid zodat haar vagina prominent in beeld komt. Beiden kijken ze recht in de camera. Beide kinderen hebben blauwe plekken/bloeduitstortingen op hun

lichaam.

(nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2698d, onder 4)

en

* een foto van een bloot blank meisje van 4 à 5 jaar, althans een meisje dat kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Dit meisje zit op de grond. Ze zit op een rood doek en de achterwand is ook geheel rood. Zij heeft haar benen gespreid zodat haar vagina

prominent in beeld komt. Tussen haar benen staat een paddenstoel. Het meisje heeft blauwe

plekken/bloeduitstortingen op haar lichaam. Deze foto maakt onderdeel uit van een serie van 21 foto’s waarbij er onder andere wordt ingezoomd op de vagina van het meisje.

(nummer: [nummer], naam: plO4-OOI, en/of één of meer andere foto’s uit

dezelfde serie, pagina 2698d, onder 5)

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de

leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of

de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de

(ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of in de mond (laten) nemen van de

stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar

nog niet heeft bereikt:

* een foto van vier naakte meisjes met een Aziatisch uiterlijk tussen de 5 à 7 jaar oud,

althans meisjes die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, met

(lang) zwart haar. Ze bevinden zich in een slaapkamerachtige omgeving. De wanden van die

kamer zijn roze van kleur en de meisjes bevinden zich op een opgemaakt bed. Tussen hen in

staat een naakte volwassen man. De man heeft één van de meisjes opgetild. Het meisje ligt

met haar rug tegen de borst van de man. De man houdt het meisje bij haar knieën vast en

keert haar onderlichaam in de richting van de camera. Hierdoor is/zijn de vagina en de anus

van het meisje duidelijk zichtbaar geworden. Een van de andere meisjes ligt op haar knieën

voor de man en heeft de stijve penis van die man in haar mond. Deze afbeelding maakt

deel uit van een serie foto’s waarin deze meisjes bij elkaar en/of zichzelf dan wel met de man, seksuele handelingen verrichten.

(nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer foto’s uit dezelfde serie,

pagina 2694, onder 7.)

en

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo en/of één

of meer andere voorwerpen) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een)

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt

(onder meer):

* een foto van een blank naakt meisje van ongeveer 6 à 7 jaar oud, althans een meisje dat

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, met lang rood haar. Dat meisje zit

wijdbeens op liet deksel van een toilet. Tussen de benen van dat meisje is het naakte

onderlichaam van een volwassen blanke man zichtbaar. Deze man heeft zijn stijve penis in

de vagina van het meisje. De hierboven omschreven afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste 39 andere afbeeldingen van dit meisje in dit decor, die eveneens bij deze

verdachte werden aangetroffen. In deze serie met als subtitel “(redhair)” heeft het meisje

onder andere in een aantal gevallen de stijve penis van de man in haar mond en wordt op

een gegeven moment de indruk gewekt dat deze man over de borst van het meisje is klaar

gekomen.

(nummer: [nummer], naam: [naam], en/of één of meer andere foto’s uit

dezelfde serie, pagina 2692, onder 3)

en

* een foto van een meisje met een Aziatisch uiterlijk van ongeveer 8 à 9 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt, met lang zwart haar. Dit meisje ligt op haar rug op een bed met wit onderlaken. Ze draagt een spijkerjurkje wat aan de voorzijde is open gedaan. Ze draagt een wit slipje waarop aan de voorzijde een

afbeelding van een fietsje staat. Het kruisje van dit slipje is gedeeltelijk verwijderd waardoor

haar vagina duidelijk zichtbaar is. Tussen haar benen is het ontblote onderlichaam van een

volwassen man zichtbaar. Deze man heeft in zijn rechterhand een langwerpig staafje wat hij

in de vagina van dit meisje heeft gestopt. De handen en voeten van dit meisje zijn hierbij met zilverkleurig tape aan elkaar vastgeplakt waardoor ze wijdbeens is komen te liggen. Deze afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste 15 andere foto’s van dit meisje in deze setting die de verdachte in zijn bezit had en die eveneens als kinderpornografisch te betitelen zijn.

(nummer:[nummer], naam:[naam], en/of één of meer andere foto’s uit

dezelfde serie, pagina 2697, onder 16)

en

* een filmpje (van ongeveer 2.18 minuten) met daarop een blank meisje van 1 à 2 jaar,

althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. in dit

filmfragment wordt alleen het onderlichaam van het meisje in beeld gebracht. Te zien is dat

een stijve penis van een volwassen man de anus van het meisje binnendringt. De man duwt

met zijn linkerhand de beentjes van het meisje verder uiteen. Bij de tijdsaanduiding 00.38

minuten begint het meisje hartverscheurend te huilen. Desondanks blijft de man de anus van

liet meisje penetreren met zijn penis. Bij de tijdsaanduiding 02.18 minuten haalt de man zijn

penis uit de anus van het meisje om vervolgens over haar buikje en vagina klaar te komen.

(nummer: [nummer], naam: [naam], onder 19)

en

* een filmpje (van ongeveer 21 minuten en 16 seconden) met daarop een blank meisje van 4

à 5 jaar, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met

donker lang haar. Zij draagt om haar nek een goudkleurige ketting met een goudkleurig

hangertje. Zij draagt een onderbroek en wrijft met haar handen over haar gehele lichaam als

een striptease danseres. Zij trekt haar onderbroek naar beneden, buigt voorover en laat haar

vagina zien. Vervolgens opent zij haar vagina met haar vingers. Zij kleedt zich helemaal uit.

Het meisje ligt op haar rug en haar vagina wordt gepenetreerd door een penis. De man komt

klaar en spuit de sperma op de buik van liet meisje. Een paar handen van (vermoedelijk) het

meisje, gezien de vorm en grote en houding, wrijft door de sperma en vagina. Vervolgens zie je liet onderlichaam van een jong meisje, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, in beeld. Zij draagt een rokje maar is verder naakt. Haar vagina wordt gepenetreerd door een penis. De achterzijde van het lichaam van dat jonge meisje komt in beeld. De vagina van dat meisje wordt, achterlangs, gepenetreerd door een penis. Vervolgens zie je (vermoedelijk) hetzelfde onderlichaam in beeld, dit gezien de rok en de omgevingsfactoren, en wordt de vagina aan de voorzijde gepenetreerd door de penis. De achterzijde van het lichaam van dat jonge meisje wordt wederom, achterlangs, gepenetreerd door een penis. Er wordt heel close ingezoomd op de penis en de vagina. Regelmatig wordt liet beeld gewisseld tussen de hierboven omschreven “standjes” c. q. handelingen. Als de man klaarkomt spuit hij de sperma op de buik van het meisje. Een hand, gezien vorm, grote en houding (vermoedelijk) van dat meisje, wrijft door de sperma en vagina. Het meisje ligt nu op het bed en wordt nu anaal gepenetreerd door een stijve penis. Vingers houden de vagina open van het meisje en er wordt door de camera op ingezoomd. De man ligt op zijn rug en het meisje zit schrijlings over de man (heen). De stijve penis van de man penetreert de vagina van het meisje. De man houdt zijn penis (vermoedelijk, gezien de vorm, grote en houding) met zijn handen vast en het lichaam van liet meisje gaat op en neer. Er wordt heel close ingezoomd op de vagina (van dat meisje). Een paar vingers komen tevens in beeld. Een of meer vingers dringen de vagina en de anus binnen, ook trekken ze de schaamlippen uit elkaar. Op een gegeven moment zitten zowel in de vagina als in de anus een vinger. De vingers (vermoedelijk gezien de vorm, grote en houding) van het meisje, komen in beeld. Ze trekken de schaamtippen uit elkaar. Er wordt heel close ingezoomd op de vagina van het meisje. In de vagina van dat meisje zit een stift of permanent marker, althans een voorwerp. Op een gegeven moment ligt liet meisje voorover gebogen op haar knieën. De man ligt op zijn rug en penetreert met zijn penis de vagina en de anus van het meisje. Het meisje houdt (vermoedelijk, gezien de vorm, grote en houding) met haar handen de penis van de man vast. Vervolgens zie je het meisje weer in beeld en haar voeten zijn vastgebonden door middel van witte banden (mogelijk judobanden). De benen zijn wijd uit elkaar zodat haar gehele vagina zichtbaar wordt. De vagina en de anus van het meisje worden gepenetreerd door de penis. Tevens wordt de vagina gepenetreerd door een vinger terwijl de anus gepenetreerd wordt door de penis. Gezien de omgevingsfactoren, kleur laken, kleur T-shirt dader (zwart/donkerblauw), vormen van het onderlichaam van de man en het meisje gaat het vermoedelijk om hetzelfde duo. Deze film is opgebouwd uit diverse stukjes film die kriskras door elkaar gemonteerd zijn.

(nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2698b, onder 1)

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve pen is van een

volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(onder meer):

* een foto van een gedeeltelijk ontkleed blank meisje van 6 à 7jaar oud, althans een meisje

dat kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, met halflang donker haar. Het

naakte onderlichaam van een volwassen man is zichtbaar. De man heeft een stijve penis.

Tussen zijn gespreide benen zit dat meisje. Het meisje heeft de stijve pen is van de man in

haar mond.

(nummer: [nummer], naam: [naam], pagina 2693, onder

4)

en

* een foto van een naakt blank meisje van 2 à 3 jaar oud, althans een meisje dat kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met lang lichtblond haar. Dit meisje ligt met haar

rug op bed. Het meisje wrijft met haar linkerhand over haar vagina. Voor het bed staat een

naakte volwassen man met een stijve penis. Het gezicht van dit meisje is gekeerd richting de

man. Deze man stopt op deze afbeelding zijn stijve penis in de mond van het meisje. De man heeft een litteken dan wel moedervlek op de zijn rechteronderarm. Deze afbeelding maakt deel uit van een serie van tenminste 25 afbeeldingen van dit meisje met deze man in deze setting die de verdachte in zijn bezit had en welke als kinderpornografisch zijn aan te

merken. Op de hierin aangetroffen afbeelding voorzien van de naam

[naam]” wordt o.a. de indruk gewekt dat de man over de buik van het

meisje “klaarkomt”.

(nummer: [nummer], naam: [naam],

en/of éen of meer andere foto's uit serie, pagina 2696-2697, onder 15)

- het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de

schaamlippen en/of het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van

(een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt:

* een filmpje (van ongeveer 2.34 minuten) met daarop een naakt meisje van ongeveer 2 à 3

jaar, althans een meisje dat kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. De

opname begint met het naakte onderlichaam van de volwassen man. De man draagt alleen

een wit shirt. De man heeft een stijve penis. De man neemt het naakte meisje in zijn handen

en legt haar op zijn borst. Het meisje komt hierdoor met gespreide beentjes op zijn naakte

onderlichaam te liggen. De man pakt met zijn rechterhand zijn stijve penis en wrijft deze

over de vagina en anus van het meisje. Hierna “draait” hij het meisje om en legt haar met

haar rug op zijn bovenbenen waarbij haar onderlichaam in de richting van de camera ligt.

De man maakt met zijn lippen de vingers van zijn rechterhand nat en begint hiermee over de

vagina en de anus van het meisje te wrijven.

(nummer: [nummer], naam: [naam] pagina 2697-2698, onder 18)

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Zaak met parketnummer 07.630273-09:

hij in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2001 in [plaats] met [slachtoffer2]

(geboren op [1990]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had

bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, hieruit bestaande dat hij met zijn vinger de vagina en de schaamlippen en de borsten/tepels van die Karina van den

Berg heeft betast en/of gestreeld en/of vastgepakt.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het in de zaak met parketnummer 07-630167-08 meer subsidiair bewezen verklaarde levert op:

doodslag.

Het in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 1 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

Het in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 2 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd.

Het in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 3 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

Het in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 4 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

Het in de zaak met parketnummer 07-630273-09 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is, hangende de behandeling van zijn zaak in hoger beroep, in 2013 onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). De door het PBC gedane bevindingen en getrokken conclusies, zoals vastgelegd in de rapportage van 27 juni 2013, zijn door en namens hem niet betwist.

Uit die rapportage blijkt dat bij verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Deze gebrekkige ontwikkeling wordt bepaald door zwakbegaafdheid en (langdurige) persoonlijkheidsproblematiek. Deze laatste problematiek bestaat uit een gebrekkige gewetensfunctie, beperkte empathische vermogens en egocentrisme. De oorzaak is gelegen in ernstige affectieve verwaarlozing en gebrekkige hechting in de jeugd van verdachte.

Uit de rapportage blijkt tevens dat sprake is van een ziekelijke stoornis, te weten pedofilie. Deze is van het exclusieve type, dat wil zeggen dat de seksuele belangstelling van verdachte exclusief uitgaat naar jonge meisjes.

In het voetspoor van rapporteurs en op door dezen aangedragen gronden oordeelt het hof dat verdachte als gevolg van de genoemde persoonlijkheidskenmerken ten tijde van de delicten die tenlastegelegd zijn onder de parketnummers 07-630220-09 en 07-630273-09 onvoldoende geremd werd in het toegeven aan zijn pedoseksuele behoeftes. Dat onvermogen maakt dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is voor deze delicten.

Voor wat betreft de doodslag op [slachtoffer1] is het onderzoek belemmerd door de omstandigheid dat rapporteurs, naar zij melden, dat feit niet met verdachte hebben kunnen bespreken omdat hij dit stellig ontkent. Rapporteurs kunnen dan ook niet verder komen dan de vaststelling dat van aanwijzingen voor stoornissen in de agressiehuishouding of de impulscontrole niet is gebleken. Bij die stand van zaken moet verdachte, conform het advies, voor dat feit volledig toerekeningsvatbaar worden geoordeeld.

De slotsom is dat op onderdelen blijkt van verminderde toerekeningsvatbaarheid, maar niet van volledige ontoerekeningvatbaarheid voor alle feiten. Gevolg daarvan is dat verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren. Ook is opgelegd de maatregel van TBS met dwangverpleging.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft het slachtoffer, [slachtoffer1], gedood. Het hoogste goed dat een mens kan hebben, het leven, is haar daardoor ontnomen. Schokkend is vooral ook dat [slachtoffer1] nog maar zo jong was: acht jaar. Zij had het grootste deel van haar leven nog voor zich, maar verdachte stond haar niet toe dat leven verder te leiden. [slachtoffer1], jong als zij was, vormde natuurlijk ook geen partij voor verdachte, een volwassen man van destijds dertig jaar. Naast gruwelijk was zijn daad daarom ook laf. De nabestaanden van [slachtoffer1] hebben hun leven verder moeten inrichten zonder warmte en liefde te kunnen geven aan en te ontvangen van [slachtoffer1]. De moeder van [slachtoffer1] heeft ter zitting van de rechtbank verteld hoe zwaar het is over dit verlies te spreken. Wat het verlies nog extra smartelijk heeft gemaakt is het gegeven dat de zaak pas in 2009 opgelost is kunnen worden.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan ontucht met twee minderjarige meisjes en het bezit van meer dan achttienduizend kinderpornografische afbeeldingen. Een van de twee meisjes met wie ontucht is gepleegd was bij aanvang daarvan nog maar twee jaar oud. Het leven van beide meisjes is ernstig beschadigd door het gedrag van verdachte. In hun normale ontwikkeling naar, ook seksuele, volwassenheid zijn deze meisjes geremd door een verdachte, die kennelijk slechts dacht aan zijn eigen behoeftebevrediging. De jongste van de twee meisjes, zo heeft haar vader ter terechtzitting van het hof verklaard, heeft therapie. De ouders ook, zozeer zijn zij aangedaan door wat hun dochter en daarmee hen is overkomen.

Doodslag is een van de zwaarste misdrijven die het Wetboek van Strafrecht kent en onder de geschetste omstandigheden wordt verdachte dit misdrijf ook zwaar aangerekend. Ontucht met minderjarigen wordt vooral zwaar aangerekend omdat het leven van jonge kinderen, regelmatig onherstelbaar, beschadigd wordt door die ontucht. Het bezit van kinderpornografische afbeeldingen is vooral ernstig omdat de afbeeldingen er niet kunnen zijn zonder dat kinderen voor het maken daarvan misbruikt worden. Het is verdachte zelf geweest, die van het misbruik van de jongste van de twee slachtoffers in deze zaak foto's gemaakt heeft.

Dat de feiten ernstig zijn, kan op grond van het voorgaande wel geconcludeerd worden. Voor de straftoemeting is echter ook van belang dat verdachte, deels, verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geoordeeld. Dat verdachte zichzelf in de zedenzaken van de beide jonge meisjes, hiervoor genoemd, niet heeft kunnen beletten die feiten te plegen vindt dus deels zijn oorzaak in niet toerekenbaar onvermogen daartoe. Dat leidt tot enige terughoudendheid in de strafoplegging.

Hoewel de berechting in hoger beroep langer dan wenselijk heeft geduurd (namelijk vanaf 3 juni 2010 tot heden) is de redelijke termijn van berechting in de zin van artikel 6 EVRM niet overschreden. De verstreken tijd was namelijk overwegend nodig in verband met de uitvoering van noodzakelijk nader onderzoek.

Het gruwelijke karakter van de doodslag in samenhang met de stelselmatigheid van het misbruik van (zeer) jonge meisjes maakt dat een hogere bestraffing dan door de rechtbank opgelegd (12 jaar) op zijn plaats is. De door de advocaat-generaal geëiste straf (18 jaar) doet te weinig recht aan het noodzakelijke behandelperspectief voor de uitvoering van de maatregel van TBS.

Het voorgaande in onderling verband beschouwend is een gevangenisstraf voor de duur van vijftien jaren passend en geboden.

Het onvermogen van verdachte zijn pedoseksuele neigingen te beheersen is tevens het gevaar voor de toekomst. Zolang verdachte daartoe namelijk niet in staat is, lopen (zeer) jonge meisjes in de toekomst opnieuw gevaar. De veiligheid van die jonge meisjes - derhalve: de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen - eist het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege. Die maatregel kan ook worden opgelegd omdat op alle bewezenverklaarde feiten, ten tijde van het plegen daarvan, een gevangenisstraf van vier jaar of meer gesteld was. Uit de hiervoor besproken rapportage van het PBC blijkt bovendien van het bestaan van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens en een ziekelijke stoornis. Daarnaast is acht geslagen op eerdere adviezen over de persoonlijkheid van verdachte, de beschreven ernst van de feiten en de veelvuldigheid daarvan, blijkend uit het aantal zedenfeiten in deze zaak, gevoegd bij die welke voorwerp waren van de eerdere veroordeling uit 1991.

De maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging wordt mede opgelegd ter zake van misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen en is daarom in de tijd niet beperkt.

Voor het geven van een advies als bedoeld in artikel 37b lid 2 Wetboek van Strafrecht ziet het hof geen aanleiding.

Beslag

De in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 3 en 4 tenlastegelegde en bewezenverklaarde feiten zijn begaan met behulp van de inbeslaggenomen en niet teruggegeven computer. Deze behoort de veroordeelde toe en zal daarom worden verbeurd verklaard. Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van veroordeelde.

De in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 3 en 4 tenlastegelegde en bewezenverklaarde feiten zijn begaan met betrekking tot de hierna te noemen inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten de op de beslaglijst onder 1 genoemde boeken, de onder 3 genoemde harddisk, het onder 4 genoemde fototoestel, de onder 5 genoemde mp3 spelers, de onder 6 genoemde dvd's, het onder 8 genoemde fototoestel, de onder 9 genoemde videocamera, de onder 10 genoemde tapeband, de onder 11 genoemde tapebanden, de onder 12 genoemde tie-wraps, de onder 13 genoemde tapebanden, het onder 14 genoemde ondergoed, de onder 15 genoemde tapeband, het onder 16 genoemde ondergoed, de onder 18 genoemde tapeband en de onder 9 genoemde tapeband. Zij zullen aan het verkeer worden onttrokken aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang.

Het hof zal de teruggave gelasten aan verdachte van het aan hem toebehorende onder 7 van de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen vermelde voorwerp, nu het belang van de strafvordering zich daartegen niet verzet.

Het hof zal de vernietiging gelasten van het onder 17 op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen vermelde stuk laken.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 5.000,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden en verdachte heeft de vordering niet weersproken, zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Het hof zal tevens de gevorderde kosten met betrekking tot de rechtsbijstand, ad € 400,- toewijzen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer2] (ouders van [benadeelde])

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 23.265,10. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep niet-ontvankelijk verklaard. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

De vordering bestaat voor een bedrag van € 16.142,11 uit materiële kosten en voor een bedrag van € 7.122,99 uit kosten voor rechtsbijstand.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot een bedrag van € 935,03. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden en verdachte heeft dit onderdeel van de vordering niet weersproken, zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen. Dit betreffen de kostenposten inrichting kinderkamer

€ 312,53 (voegingsformulier) en de kosten aanschaf kinderkamer meubilair € 622,50 (voegingsformulier en verduidelijking vordering zitting van het hof d.d. 20 februari 2014 door mr. Y.P.J. Drost).

Voor het overige levert de behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding op. De benadeelde partij kan daarom thans in haar vordering niet worden ontvangen en kan haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen. Dit geldt eveneens voor de gevorderde kosten met betrekking tot de rechtsbijstand.

Ter zitting van het hof d.d. 20 februari 2014 heeft mr. Y.P.J. Drost (gemachtigde van de benadeelde partij) gevorderd aan de benadeelde partij smartengeld (shockschade) toe te kennen. Nu aan er aan deze post geen bedrag is gekoppeld maar deze ‘pro memorie’ is opgevoerd en daardoor onvoldoende bepaald is, zal het hof dit deel van de vordering buiten beschouwing laten.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Gelet op het vorenstaande dient de benadeelde partij, als de overwegend in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de kosten van het geding door de verdachte gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 33, 33a, 36c, 36f, 37a, 57, 240b, 244, 247 en 287 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 07-630167-08 primair en subsidiair en in de zaak met parketnummer 07-630273-09 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 07-630167-08 meer subsidiair en in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 1, 2, 3 en 4 en in de zaak met parketnummer 07-630273-09 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 07-630167-08 meer subsidiair en in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 1, 2, 3 en 4 en in de zaak met parketnummer 07-630273-09 subsidiair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 (vijftien) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat hij van overheidswege zal worden verpleegd.

Beveelt de verbeurdverklaring van de op de beslaglijst onder 2 genoemde computer.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten de op de beslaglijst onder 1 genoemde boeken, de onder 3 genoemde harddisk, het onder 4 genoemde fototoestel, de onder 5 genoemde mp3 spelers, de onder 6 genoemde dvd's, het onder 8 genoemde fototoestel, de onder 9 genoemde fotocamera, de onder 10 genoemde tapeband, de onder 11 genoemde tapeband, de onder 12 genoemde tie-wraps, de onder 13 genoemde tapeband, het onder 14 genoemde ondergoed, de onder 15 genoemde tapeband, het onder 16 genoemde ondergoed, het onder 18 genoemde tapeband en het onder 9 genoemde tapeband.

Gelast de teruggave aan verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten het onder 7 op de beslaglijst genoemde horloge.

Gelast de vernietiging van het onder 17 op de beslaglijst genoemde stuk laken.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde] ter zake van het in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 5.000,00 (vijfduizend euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde], een bedrag te betalen van € 5.000,00 (vijfduizend euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 60 (zestig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op

400,00 (vierhonderd euro).

Vordering van de benadeelde [slachtoffer2]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer2] ter zake van het in de zaak met parketnummer 07-630220-09 onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 935,03 (negenhonderdvijfendertig euro en drie cent) ter zake van materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verklaart de benadeelde partij in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij, genaamd [slachtoffer2], een bedrag te betalen van € 935,03 (negenhonderdvijfendertig euro en drie cent) als vergoeding voor materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 18 (achttien) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Aldus gewezen door

mr. W.P.M. ter Berg, voorzitter,

mr. K. Lahuis en mr. H.M.E. Tebbenhoff Rijnenberg, raadsheren,

in tegenwoordigheid van H. Pool, griffier,

en op 6 maart 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.