Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:1555

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
24-02-2014
Datum publicatie
10-03-2014
Zaaknummer
21-004034-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Mensenhandel ten aanzien van een minderjarige en onttrekking aan het gezag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-004034-13

Uitspraak d.d.: 24 februari 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Oost-Nederland van 19 maart 2013 met parketnummer 05-701345-12 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats].

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 10 februari 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr J.G.D. Rutten, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep- tenlastegelegd dat:

1

primair

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 06 augustus 2012 tot en met 28 augustus 2012 te [plaats 1], en/of te [plaats 2], en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4] en/of te [plaats 5], in elk geval (telkens) op een of meer plaats(en) in Nederland,

(lid 3, onder 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een ander, te weten: [slachtoffer] (geboren [1994]),

(lid 1, onder 2)

heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer],

terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en/of

(lid 1, onder 5)

(telkens) die [slachtoffer] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [slachtoffer] enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij en/of zijn mededader(s)) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen,

terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en/of

(lid 1, onder 8)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [slachtoffer] met of voor een derde tegen betaling,

terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn medeverdachte(n), meermalen, althans eenmaal, die [slachtoffer],

- verzocht om tegen betaling seksuele handelingen te verrichten, en/of

- (een) seksadvertentie(s) geplaatst op [internetadres] en/of [internetadres], en/of

- aangeboden als prostituée bij een of meer onbekend gebleven personen, en/of

- afspraken gemaakt met een of meer klanten, en/of

- verkocht voor een bedrag van (ongeveer) 1.500 Euro, althans enig geldbedrag, en/of

- aangekocht voor een bedrag van (ongeveer) 1.500 Euro, althans enig geldbedrag, en/of

- gehuisvest in zijn, verdachtes, woning en/of de woning van een of meer van zijn medeverdachte(n) althans een woning en/of een berging van een bekende van verdachte(n) en/of zijn medeverdachte(n), en/of

- vervoerd naar een of meer klanten, en/of

- het door [slachtoffer] verdiende geld (deels) ingenomen en/of beheerd en/of (deels) aangewend voor zijn eigen gebruik;

subsidiair

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer andere perso(o)n(en) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 06 augustus 2012 tot en met 28 augustus 2012 te [plaats 1], en/of te [plaats 2], en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4] en/of te [plaats 5], in elk geval (telkens) op een of meer plaats(en) in Nederland,

(lid 3, onder 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een ander, te weten: [slachtoffer] (geboren [1994]),

(lid 1, onder 2)

heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer], terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en/of

(lid 1, onder 5)

(telkens) die [slachtoffer] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [slachtoffer] enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij en/of zijn medeverdachte(n) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen,

terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en/of

(lid 1, onder 8)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [slachtoffer] met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn medeverdachte(n), meermalen, althans eenmaal, die [slachtoffer],

- verzocht om tegen betaling seksuele handelingen te verrichten, en/of

- (een) seksadvertentie(s) geplaatst op [internetadres] en/of [internetadres], en/of

- aangeboden als prostituée bij een of meer onbekend gebleven personen, en/of

- afspraken gemaakt met een of meerdere klanten, en/of

- verkocht voor een bedrag van (ongeveer) 1.500 Euro, althans enig geldbedrag, en/of

- aangekocht voor een bedrag van (ongeveer) 1.500 Euro, althans enig geldbedrag, en/of

- gehuisvest in zijn, verdachtes, woning en/of de woning van een of meer van zijn medeverdachte(n) althans een woning en/of een berging van een bekende van verdachte(n) en/of zijn medeverdachte(n), en/of

- vervoerd naar een of meer klanten,

- het door [slachtoffer] verdiende geld (deels) ingenomen en/of beheerd en/of (deels) aangewend voor zijn eigen gebruik,

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte op/in of omstreeks de periode van 26 tot en met 28 augustus te [plaats 5], in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door aan voornoemde persoon/personen een woning ([adres verdachte]) en/of een kelderbox ter beschikking te stellen, om die [slachtoffer] onder te brengen en/of aan het oog van de opsporingsinstanties te onttrekken;

2

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 06 augustus 2012 tot en met 28 augustus 2012 te [plaats 1], en/of te [plaats 2], en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4] en/of te [plaats 5], in elk geval (telkens) op een of meer plaats(en) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

opzettelijk een minderjarige, te weten [slachtoffer], geboren op [1994], heeft onttrokken aan het wettig over die minderjarige gestelde gezag of aan het opzicht van degene die dat gezag desbevoegd over die minderjarige uitoefende,

immers heeft verdachte daar toen tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, - zakelijk weergegeven -:

- contact gelegd en/of gehouden met die [slachtoffer] middels internet en/of per telefoon en/of met die [slachtoffer] afgesproken, en/of

- voornoemde [slachtoffer] onderdak geboden in zijn, verdachtes, woning en/of een of meer woning(en) van (een) ander(e) perso(o)n(en), en/of

- voornoemde [slachtoffer] opgehaald en/of vervoerd van en/of naar voornoemde woning(en);

- die [slachtoffer] aangeboden als prostituée bij een of meer onbekend gebleven personen, en/of

- afspraken gemaakt met een of meer klanten voor die [slachtoffer], en/of

- die [slachtoffer] verkocht voor een bedrag van (ongeveer) 1.500 Euro, althans enig geldbedrag, en/of

- die [slachtoffer] aangekocht voor een bedrag van (ongeveer) 1.500 Euro, althans enig geldbedrag, en/of

- gehuisvest in zijn, verdachtes, woning en/of de woning van een of meer van zijn medeverdachte(n), en/of

- vervoerd naar een of meer klanten.


Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in het hoger beroep. Hij heeft hiertoe - onder verwijzing naar artikel 407 Wetboek van Strafvordering en jurisprudentie van de Hoge

Raad - aangevoerd dat de officier van justitie in de appelakte een ontoelaatbare beperking van het hoger beroep heeft aangebracht. In de akte valt immers te lezen dat de officier van justitie beroep instelt, alleen voor wat betreft de hoogte van de op te leggen straf.

Het hof heeft bij tussenuitspraak ter terechtzitting van 10 februari 2014 het preliminaire verweer van dezelfde strekking verworpen. Het hof verwerpt het verweer op dezelfde gronden. Een redelijke uitleg van de wet en het systeem van de wet brengt met zich mee dat artikel 407 Wetboek van Strafvordering beoogt te voorkomen dat bepaalde voor appellant gunstige beslissingen van het appel worden uitgesloten. Het is niet zo dat appel kan worden ingesteld tegen alleen de straf en dat het hof geen voor verdachte gunstiger beslissing zou kunnen nemen terzake bijvoorbeeld de bewezenverklaring. Mede tegen die achtergrond bezien leest het hof de appelakte aldus dat het hoger beroep op zich onbeperkt is ingesteld en dat de officier van justitie daarbij meteen voor alle duidelijkheid heeft aangegeven dat het voor wat betreft het Openbaar Ministerie gaat om de strafmaat. De onderhavige situatie leidt dan ook niet tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1 primair en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 augustus 2012 tot en met 28 augustus 2012 te [plaats 1], en/of te [plaats 2], en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4] en/of te [plaats 5], in elk geval (telkens) op een of meer plaats(en) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een ander, te weten: [slachtoffer] (geboren [1994]),

heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer],

terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en/of

(lid 1, onder 5)

(telkens) die [slachtoffer] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [slachtoffer] enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij en/of zijn medeverdachte(n) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen,

terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en/of

(lid 1, onder 8)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [slachtoffer] met of voor een derde tegen betaling,

terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn medeverdachte(n), meermalen, althans eenmaal, die [slachtoffer],

- verzocht om tegen betaling seksuele handelingen te verrichten, en/of

- (een) seksadvertentie(s) geplaatst op [internetadres] en/of [internetadres], en/of

- aangeboden als prostituée bij een of meer onbekend gebleven personen, en/of

- afspraken gemaakt met een of meer klanten, en/of

- verkocht voor een bedrag van (ongeveer) 1.500 Euro, althans enig geldbedrag, en/of

- aangekocht voor een bedrag van (ongeveer) 1.500 Euro, althans enig geldbedrag, en/of

- gehuisvest in zijn, verdachtes, woning en/of de woning van een of meer van zijn medeverdachte(n) althans een woning en/of een berging van een bekende van verdachte(n) en/of zijn medeverdachte(n), en/of

- vervoerd naar een of meer klanten, en/of

- het door [slachtoffer] verdiende geld (deels) ingenomen en/of beheerd en/of (deels) aangewend voor zijn eigen gebruik;

2

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 augustus 2012 tot en met 28 augustus 2012 te [plaats 1], en/of te [plaats 2], en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4] en/of te [plaats 5], in elk geval (telkens) op een of meer plaats(en) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

opzettelijk een minderjarige, te weten [slachtoffer], geboren op [1994], heeft onttrokken aan het wettig over die minderjarige gestelde gezag of aan het opzicht van degene die dat gezag desbevoegd over die minderjarige uitoefende,

immers heeft verdachte daar toen tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, - zakelijk weergegeven -:

- contact gelegd en/of gehouden met die [slachtoffer] middels internet en/of per telefoon en/of met die [slachtoffer] afgesproken, en/of

- voornoemde [slachtoffer] onderdak geboden in zijn, verdachtes, woning en/of een of meer woning(en) van (een) ander(e) perso(o)n(en), en/of

- voornoemde [slachtoffer] opgehaald en/of vervoerd van en/of naar voornoemde woning(en);

- die [slachtoffer] aangeboden als prostituée bij een of meer onbekend gebleven personen, en/of

- afspraken gemaakt met een of meer klanten voor die [slachtoffer], en/of

- die [slachtoffer] verkocht voor een bedrag van (ongeveer) 1.500 Euro, althans enig geldbedrag, en/of

- die [slachtoffer] aangekocht voor een bedrag van (ongeveer) 1.500 Euro, althans enig geldbedrag, en/of

- gehuisvest in zijn, verdachtes, woning. en/of de woning van een of meer van zijn medeverdachte(n) en/of

- vervoerd naar een of meer klanten,

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 primair bewezen verklaarde levert op:

Mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

Medeplegen van opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gesteld gezag.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte wordt veroordeeld ter zake de feiten 1 en 2 tot een gevangenisstraf van 24 maanden.

De rechtbank Oost-Nederland heeft de verdachte veroordeeld ter zake feit 1 en 2 tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld ter zake beide feiten tot een gevangenisstraf van 21 maanden, waarvan zeven maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft een minderjarig en kwetsbaar meisje, dat reeds was geprostitueerd door de medeverdachten, van hen ‘gekocht’. Hij heeft haar vervolgens vervoerd en opgenomen met het oogmerk van uitbuiting. Hij heeft het minderjarige meisje bovendien gedurende drie dagen onttrokken aan het ouderlijk gezag. Dit zijn ernstige feiten. Het eerste feit legt bij de strafoplegging in deze zaak het meeste gewicht in de schaal. Mensenhandel waarbij iemand in de prostitutie wordt gebracht is een vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting, waarbij de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer ondergeschikt wordt gemaakt aan de zucht naar geldelijk gewin van de uitbuiters. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van dergelijke feiten doorgaans nog lange tijd de psychische gevolgen hiervan ondervinden. Verdachte heeft door de transactie aan te gaan laten zien dat hij geen respect had voor [slachtoffer] haar eigenwaarde en haar slechts als handelswaar beschouwde.

Ten nadele van verdachte neemt het hof in aanmerking dat verdachte niet heeft laten merken inzicht te hebben in het kwalijke van zijn handelen.

Bij de beoordeling van de ernst heeft het hof ook rekening gehouden met de verdere omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan, waaronder de duur van de feiten, de mate van geweld, de mate van uitbuiting, de leeftijd en de houding van [slachtoffer].

Het hof heeft kennis genomen van een de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie, gedateerd 23 januari 2014.

Het hof heeft voorts acht geslagen op de straffen die in andere mensenhandelzaken zijn opgelegd.

Op grond van de ernst van de feiten acht het hof in beginsel oplegging van een gevangenisstraf van langere duur gerechtvaardigd, waarvan een aanzienlijk deel onvoorwaardelijk. Het voorwaardelijk deel is bedoeld als “een stok achter de deur” voor verdachte om zich te onthouden van strafbare feiten, in het bijzonder feiten als de onderhavige.

Alles afwegende acht het hof oplegging van een straf als door de rechtbank is opgelegd passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 47, 57, 273f en 279 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 primair en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 (veertien) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 6 (zes) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Beslag

Gelast de teruggave aan rechthebbende van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- drie enveloppen met inhoud (nrs. A.02.01.001 tot en met A.02.01.003).

Aldus gewezen door

mr J.A.W. Lensing, voorzitter,

mr R. van den Heuvel en mr A. van Waarden, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr L. Gereke, griffier,

en op 24 februari 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.