Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:1533

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
27-02-2014
Datum publicatie
04-03-2014
Zaaknummer
TBS P13-0502
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vernietiging van beslissing wat betreft “bevel” van de rechtbank, inhoudende dat er een dubbelrapportage betreffende de terbeschikkinggestelde wordt opgemaakt ten behoeve van een volgende verlengingszitting, nu dit “bevel” niet op de wet is gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2014/121
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

TBS P13/0502

Beslissing d.d. 27 februari 2014

De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te beslissen op het beroep van

[terbeschikkinggestelde] ,

geboren te [geboorteplaats] (Somalië) op [geboortedatum],

verblijvende in [FPC].

Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank Midden-Nederland van

31 oktober 2013, houdende verlenging van de terbeschikkingstelling met een termijn van één jaar.

Het hof heeft gelet op de stukken, waaronder:

 • -

  het proces-verbaal van het onderzoek in eerste aanleg;

 • -

  de beslissing waarvan beroep;

 • -

  de akte van beroep van de terbeschikkinggestelde van 4 november 2013;

 • -

  de aanvullende informatie van [FPC] van 27 januari 2014;

 • -

  de brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van 12 februari 2014.

Het hof heeft ter zitting van 13 februari 2014 gehoord de terbeschikkinggestelde, bijgestaan door haar raadsman mr I. Vreeken, advocaat te Zutphen, en de advocaat-generaal mr E.J. Julsing-Nijenhuis.

Overwegingen:

Het advies van de kliniek

Uit de aanvullende informatie van de kliniek komt naar voren dat er geen veranderingen zijn opgetreden in het functioneren van de terbeschikkinggestelde ten opzichte van het verlengingsadvies van 4 september 2013. Vanwege het verlofbeleidskader is de kliniek niet in staat de terbeschikkinggestelde, die tot ongewenst vreemdeling is verklaard, te resocialiseren. Het is voor haar niet mogelijk om terug te keren naar het land van herkomst. De kliniek rest slechts de mogelijkheid de longstay status voor haar aan te vragen. Met deze aanvraag wil de kliniek op hoger niveau aandacht vragen voor de schrijnende situatie waarin de vreemdeling verkeert. De kliniek blijft bij het advies de terbeschikkingstelling te verlengen met een termijn van één jaar.

Het standpunt van de terbeschikkinggestelde en haar raadsman

De terbeschikkinggestelde vindt dat zij niet ziek en niet gevaarlijk is. Zij wil daarom geen medicatie innemen. Zij mist haar kinderen. Zij wil haar vrijheid terug.

De raadsman heeft aangevoerd dat uit de rapportages niet blijkt wat er nog over is van het specifieke recidivegevaar dat samenhing met de symbiotische relatie die de terbeschikkinggestelde met haar zoontje had. Het algemene recidiverisico is niet anders dan dat bij patiënten met een psychiatrische diagnose. Er is geen actuele risicotaxatie. Indien de situatie van de terbeschikkinggestelde na haar vrijlating zou verslechteren wordt de samenleving beschermd door de mogelijkheden die de Wet BOPZ biedt.

Het normale resocialisatietraject dient te worden overgeslagen. Door haar ongewenstverklaring kan zij geen verlof krijgen. Het is niet redelijk om haar te laten wachten op de beslissing op het verzoek om opheffing van de ongewenstverklaring.

De raadsman pleit voor afwijzing van de vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling.

Het standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal wijst erop dat de kans op gewelddadig gedrag bij onmiddellijke terugkeer in de maatschappij als hoog wordt ingeschat. Volgens de advocaat-generaal dient de verlengingsbeslissing van de rechtbank te worden bevestigd.

Het oordeel van het hof

Vernietiging “bevel”

Bij de beslissing waarvan beroep heeft de rechtbank bevolen dat er een dubbelrapportage betreffende de terbeschikkinggestelde wordt opgemaakt ten behoeve van een volgende terechtzitting ter beoordeling van de verlenging van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege. Het hof zal de beslissing waarvan beroep op dit onderdeel vernietigen , nu dit “bevel” niet op de wet is gegrond Het hof acht het overigens op voorhand ook niet noodzakelijk dat bedoelde dubbelrapportage wordt opgemaakt.

Bevestiging verlengingsbeslissing

Het hof is van oordeel dat de rechtbank overigens op goede gronden heeft geoordeeld en op juiste wijze heeft beslist de terbeschikkingstelling te verlengen met een termijn van één jaar. Daarom zal de verlengingsbeslissing in zoverre met overneming van die gronden worden bevestigd.

Beslissing

Het hof:

Vernietigt de beslissing van de rechtbank Midden-Nederland van 31 oktober 2013 met betrekking tot de terbeschikkinggestelde [terbeschikkinggestelde] ten aanzien van het bevel dat er een dubbelrapportage wordt opgemaakt.

Bevestigt de beslissing van de rechtbank Midden-Nederland van 31 oktober 2013 voor zover daarbij de terbeschikkingstelling van [terbeschikkinggestelde] is verlengd met een termijn van één jaar.

Aldus gedaan door

mr. Y.A.J.M. van Kuijck als voorzitter,

mr. P.R. Wery en mr. B.J.J. Melssen als raadsheren,

en drs. R. Poll en dr. L. Kaiser als raden,

in tegenwoordigheid van mr. R. Hermans als griffier,

en op 27 februari 2014 in het openbaar uitgesproken.

Mr. P.R. Wery en de raden zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.