Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:1259

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
20-02-2014
Datum publicatie
20-02-2014
Zaaknummer
21-003603-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof veroordeelt verdachte ter zake van voorbereiding van diefstal met geweld en/of afpersing, wapenbezit, handel in hennep, gewoontewitwassen en mishandeling tot een gevangenisstraf van 4 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-003603-13

Uitspraak d.d.: 20 februari 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Oost-Nederland van 5 maart 2013 met parketnummer 05-900360-12 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

thans verblijvende in de PI Utrecht - HvB locatie Nieuwegein te Nieuwegein.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 6 februari 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. R.D.A. van Boom, naar voren is gebracht.

Voorwaardelijk verzoek

In het dossier wordt er melding van gemaakt dat op een in beslag genomen harde schijf foto’s zijn aangetroffen waarop verdachte te zien is, staande in een hennepkwekerij. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman een e-mailbericht met deze foto’s overgelegd waaruit zou blijken dat deze foto’s dateren van 2008 of eerder. De raadsman heeft - voorwaardelijk - verzocht om onderzoek naar de datering van die foto’s te doen.

Het hof ziet - mede gelet op de summiere onderbouwing van het verzoek - geen aanleiding om nader onderzoek te doen naar de datering van de foto’s. Het hof wijst dit verzoek af.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Verdachte is bij vonnis waarvan beroep vrijgesproken van het onder 4 en 6 ten laste gelegde. Hoger beroep tegen deze vrijspraken staat voor de verdachte niet open. Het hof zal daarom in zoverre de verdachte niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep verklaren.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en voor zover nog aan de orde in hoger beroep- ten laste gelegd dat:

1:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2012 tot en met 14 augustus 2012 te Asch, gemeente Buren, en/of Arnhem en/of Zaltbommel en/of IJmuiden en/of Doetinchem en/of elders in Nederland

om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) ter voorbereiding van het misdrijf/de misdrijven

-diefstal met geweld, en/of

-afpersing, en/of

-diefstal in vereniging, in de voor nachtrust bestemde tijd uit een woning of vanaf een erf waarop een woning staat, met braak, verbreking en/of inklimming,

opzettelijk (telkens) (een)

-vuurwapen(s), en/of

-voertuigbaken(s), en/of

-(mini)camera('s), en/of

-verstoringsapparatuur/jammer(s) (om GSM- en GPS-verkeer te kunnen verstoren),

en/of (een)

-laptop(s) en/of

-telefoon(s) en/of

-auto('s) en/of

-kleding

kennelijk bestemd tot het in vereniging begaan van dat misdrijf, heeft verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad;

2:
2A)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 april 2012 tot en met 14 augustus 2012 te Asch, gemeente Buren, en/of Arnhem en/of Zaltbommel en/of IJmuiden en/of Doetinchem en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk een radiozendapparaat, te weten: een draagbare "jammer", een radiozendapparaat dat is gebouwd en ontworpen om GSM-, GPS-, DCS- en UMTS-verkeer te storen of onmogelijk te maken door het uitzenden van breedbandige radiosignalen in daarvoor gebruikte frequentiebanden, heeft aangelegd en/of geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig heeft gehad en/of heeft gebruikt, terwijl voor het gebruik aan de houder van dat radiozendapparaat op grond van hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet geen vergunning voor het gebruik van frequentieruimte was verleend;

en/of

2B)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 april 2012 tot en met 14 augustus 2012 te Asch, gemeente Buren, en/of Arnhem en/of Zaltbommel en/of IJmuiden en/of Doetinchem en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een draagbare "jammer", heeft verworven en/of voorhanden gehad, zijnde een radiozendapparaat dat is gebouwd en ontworpen om GSM-, GPS-, DCS en UMTS-verkeer te storen of onmogelijk te maken door het uitzenden van breedbandige radiosignalen in daarvoor gebruikte frequentiebanden, althans een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt is gemaakt en/of ontworpen tot het plegen van het misdrijf genoemd in 161sexies lid 1 Wetboek van Strafrecht, het opzettelijk enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie vernielen en/of beschadigen en/of onbruikbaar maken en/of een stoornis veroorzaken in de werking van zodanig werk, ten gevolge waarvan de wederrechtelijke verhindering en/of bemoeilijking van de opslag en/of verwerking van gegevens ten algemene nutte en/of stoornis in een openbaar telecommunicatienetwerk en/of in de uitvoering van een openbare telecommunicatiedienst is ontstaan (sub 1º) en/of terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of voor de verlening van diensten te duchten is (sub 2º);

3:
hij op of omstreeks 05 maart 2012 en/of in of omstreeks de periode van 01 april 2012 tot en met 14 augustus 2012 te Zaltbommel en/of Arnhem en/of elders in Nederland (telkens) een of meer vuurwapens van categorie II en/of categorie III, te weten (een) vuurwapen(s) (merk Ekol Tuna, type Zastava, kaliber 6.35 mm en/of merk Rossi, kaliber 22 LR) en/of munitie van categorie I en/of categorie III, voorhanden heeft gehad en/of heeft verworven;

5:
hij op of omstreeks 09 mei 2012 en/of op of omstreeks 07 juni 2012, in elk geval op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 april 2012 tot en met 09 mei 2012 te Arnhem en/of Nederhemert, gemeente Zaltbommel en/of Waalwijk en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad een grote hoeveelheid hennep en/of delen van hennep, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

7:
hij in of omstreeks de periode van 01 april 2012 tot en met 3 mei 2012 te Arnhem tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen hennep(planten) en/of goed(eren) en/of geld, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan (een) tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

8:
hij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2012 tot en met 14 augustus 2012, te Asch, gemeente Buren, en/of Arnhem en/of Zaltbommel en/of IJmuiden en/of Doetinchem en/of Breda en/of Utrecht en/of 's-Hertogenbosch en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) meermalen geldbedragen tot een totaal van (ongeveer) 45.192,18 euro (bestaande uit het totaal van de navolgende bedragen):

- 6.500 euro, uitgave aankoop Audi A6 [kenteken], bijlage 16 en/of

- 9.280 euro, overige uitgaven Audi A6, bijlage 17 en/of

- 488 euro, uitgave tv Samsung Mediamarkt Velperplein, bijlage 18 en/of

- 12.290 euro, Autohuur Chariot Rent a Car, bijlage 19 en/of

- 4.000,16 euro, brandstofuitgaven overige auto's periode 2012, bijlage 20 en/of

- 1.945 euro, uitgaven boetes voor anderen, bijlage 21 en/of

- 1.520 euro, uitgaven prostitueebezoeken periode 2012, bijlage 22 en/of

- 858,94 euro, uitgaven verblijf in hotels periode 2012, bijlage 23 en/of

- 1.055,25 euro, uitgaven reparatie VW Golf [kenteken], bijlage 25 en/of

- 150 euro, uitgaven aankoop snake camera 18 april 2012, bijlage 26 en/of

- 950 euro, uitgave huur kamer [adres], bijlage 27 en/of

- 410 euro, uitgave aankoop kleding Gucci Amsterdam, bijlage 28 en/of

- 441 euro, uitgave telefoonkosten periode 2012, bijlage 29 en/of

- 540 euro, uitgave levensonderhoud NIBUD periode 2012, bijlage 30 en/of

- 100 euro, uitgave gedetineerde broer [broer van verdachte], bijlage 31 en/of

- 400 euro, uitgave personeel knippen henneptoppen, bijlage 32 en/of

- 643,82 euro, uitgave autobenodigdheden, bijlage 33 en/of

- 820 euro, uitgave aan [betrokkenen], bijlage 34 en/of

- 2.800 euro, uitgave overval zonnestudio Sun Care,

verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, althans telkens van geldbedragen (in totaal ongeveer 45.192,18 euro) gebruik gemaakt, terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat bovenomschreven geldbedragen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren van diefstal met geweld en/of diefstal in vereniging en/of afpersing en/of uit enig (ander) misdrijf;

9

primair:
hij op een of meer tijdstippen in de periode van 25 mei 2012 tot en met 14 augustus 2012 te Utrecht en/of te Zaltbommel en/of Nederhemert, gemeente Zaltbommel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) als echt(e) en onvervalst(e) bankbiljet(ten) heeft uitgegeven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft ontvangen, en/of heeft vervoerd (een) bankbiljet(ten) van 50 euro en/of (een) bankbiljet(ten) van 100 euro en/of andere bankbiljet(ten) dat/die verdachte en/of verdachtes mededader(s) zelf heeft/hebben nagemaakt en/of vervalst, of waarvan de valsheid of vervalsing verdachte en/of verdachtes mededader(s), toen hij dat/die bankbiljet(ten) ontving, bekend was;

9

subsidiair:
hij in de nacht van 25 mei 2012 op 26 mei 2012 te Utrecht, opzettelijk (een) vals(e) of vervalst(e) bankbiljet(ten) van 50 euro heeft uitgegeven;

10

primair:
hij op of omstreeks 23 juli 2012 te Utrecht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, opzettelijk het portierraam (van de auto van die [slachtoffer]) heeft ingeslagen, in de richting van het hoofd van die [slachtoffer] en/of (vervolgens) (met kracht) een of meer (vuist)slag(en) tegen het hoofd, althans het lichaam heeft gegeven, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

10

subsidiair:
hij op of omstreeks 23 juli 2012 te Utrecht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend een persoon, genaamd [slachtoffer], (met kracht) een of meer vuistslagen op/tegen het gezicht, althans het lichaam, heeft gegeven, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 2A, 9 primair en subsidiair en 10 primair tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Met betrekking tot feit 9 subsidiair overweegt het hof dat niet buiten redelijke twijfel vast is komen te staan dat verdachte wist dat de bankbiljetten die hij uitgaf vals waren.

Vooronderzoek

De verdediging heeft uitgebreid betoogd dat (1) de stelselmatige observatie onrechtmatig is ingezet omdat er op dat moment geen verdenking bestond van diefstal jegens verdachte, (2) de machtiging tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie ten onrechte is afgegeven en (3) de machtiging tot het opnemen van telecommunicatie ten onrechte is afgegeven. Dit betreft telkens onherstelbare vormverzuimen, wat tot bewijsuitsluiting, althans strafvermindering, zou moeten leiden.

Voorts heeft de verdediging betoogd dat de inbeslagneming van een telefoon van verdachte tijdens de doorzoeking van de woning van verdachte onrechtmatig was.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

De raadsman heeft ter onderbouwing van dit verweer alle feiten en omstandigheden opgesomd op grond waarvan de bovengenoemde opsporingsbevoegdheden zijn ingezet. Het hof is - anders dan de raadsman - van oordeel dat op basis van die feiten en omstandigheden het bevel stelselmatige observatie, de machtiging tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie en de machtiging tot het opnemen van telecommunicatie wel degelijk mochten worden afgegeven. Genoemde feiten en omstandigheden vormden naar het oordeel van het hof voldoende basis voor het inzetten van de betreffende bijzondere opsporingsbevoegdheden en er was aan de criteria voor de inzet daarvan telkens voldaan. Van vormverzuimen als bedoeld in artikel 359a Sv is daarom geen sprake en voor niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, bewijsuitsluiting of strafvermindering bestaat daarom geen aanleiding.

Het hof overweegt ten overvloede dat voor enige sanctie ook daarom geen plaats is omdat namens verdachte slechts is gesteld dat er sprake is van vormverzuimen, zonder dat daarbij is aangevoerd welk concreet belang van de verdachte hierdoor is geschaad en welk nadeel de verdachte hierdoor heeft ondervonden.

Met betrekking tot de telefoon overweegt het hof dat deze in beslag is genomen tijdens een doorzoeking van de woning waar (onder anderen) verdachte en zijn broer woonden. De broer van verdachte werd verdacht van diefstal van een laptop. Deze laptop werd tijdens de doorzoeking aangetroffen. Verbalisanten zagen dat verdachte tijdens deze doorzoeking aanstalten maakte om gebruik te gaan maken van deze laptop en daarna de woning verliet. Het hof is van oordeel dat de verbalisanten ten tijde van de inbeslagneming verdachte konden verdenken van strafbare betrokkenheid bij een misdrijf. Bovendien geldt ook hier dat niet is aangevoerd welk concreet belang van de verdachte is geschaad en welk nadeel de verdachte heeft ondervonden.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat de namens verdachte gevoerde verweren strekkende tot vrijspraak van het tenlastegelegde worden weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

De raadsman heeft met betrekking tot feit 1 betoogd dat niet kan worden bewezen dat er sprake was van voorbereiding van een strafbaar feit waarvoor een gevangenisstraf van acht jaar of meer kan worden opgelegd. In het bijzonder is aangevoerd dat het opzet op het plegen van geweld niet kan worden bewezen, zodat er geen sprake kan zijn van diefstal met geweld of afpersing.

Het hof acht op grond van de bewijsmiddelen - in het bijzonder de tapgesprekken - bewezen dat verdachte tezamen met een ander of anderen ripdeals in IJmuiden en Doetinchem heeft voorbereid. Uit die tapgesprekken blijkt dat verdachte en zijn mededader die ripsdeals wilde plegen samen met meerdere personen (‘soldaten’) en dat er vuurwapens zouden worden meegenomen. Het hof is van oordeel dat verdachte door met een groep mensen en met medeneming van vuurwapens hennepkwekerijen te gaan rippen, wel degelijk het (minst genomen voorwaardelijk) opzet had om daarbij geweld te gebruiken, of te dreigen met geweld Uit het tapgesprek van 24 april 2012 komt naar voren dat er ook van uit werd gegaan dat daar iemand zou slapen. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat in de woning bij de kwekerij in IJmuiden inderdaad een persoon zou zijn en dat verdachte daarvan op de hoogte was. Dat gegeven was voor verdachte geen reden om van die diefstal af te zien.

Het hof is daarom van oordeel dat bewezen kan worden dat verdachte twee keer (in IJmuiden en Doetinchem) een diefstal met geweld of een afpersing heeft voorbereid.

Met betrekking tot feit 8 (witwassen) is vast komen te staan dat verdachte de in de tenlastelegging genoemde uitgaven heeft gedaan. Verdachte wist dat het geld waarmee hij die uitgaven heeft gedaan van misdrijf afkomstig was. Dat blijkt onder meer uit zijn verklaring ter terechtzitting in hoger beroep. Hij heeft verklaard dat hij in de ten laste gelegde periode alleen al voor wat betreft de handel rondom feit 5 (partij van 9 mei 2012)

€ 20.000 heeft verdiend aan de handel in hennep. Die € 20.000 heeft hij snel uitgegeven, onder meer aan de huur van auto’s en aan brandstof.

Voorts heeft verdachte ter terechtzitting verklaard dat zijn vader € 26.000 van zijn oom had geleend. Verdachte heeft verklaard dat hij een groot deel van dat bedrag heeft weggenomen zonder dat zijn vader daarvan wist en hij dat geld vervolgens heeft uitgegeven. Het hof is van oordeel dat ook dat geld van misdrijf - diefstal en/of verduistering door verdachte - afkomstig was.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1, 2, 3, 5, 7, 8 en 10 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2012 tot en met 14 augustus 2012 te Asch, gemeente Buren, en/of Arnhem en/of Zaltbommel en/of IJmuiden en/of Doetinchem en/of elders in Nederland om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) ter voorbereiding van het misdrijf/de misdrijven

-diefstal met geweld, en/of

-afpersing, en/of

-diefstal in vereniging, in de voor nachtrust bestemde tijd uit een woning of vanaf een erf waarop een woning staat, met braak, verbreking en/of inklimming,

opzettelijk (telkens) (een)

-vuurwapen(s), en/of

-voertuigbaken(s), en/of

-(mini)camera('s), en/of

-verstoringsapparatuur/jammer(s) (om GSM- en GPS-verkeer te kunnen verstoren),

en/of

-laptop(s) en/of

-telefoon(s) en/of

-auto('s) en/of

-kleding

kennelijk bestemd tot het in vereniging begaan van dat misdrijf, heeft verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad.

2:

2A)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 april 2012 tot en met 14 augustus 2012 te Asch, gemeente Buren, en/of Arnhem en/of Zaltbommel en/of IJmuiden en/of Doetinchem en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk een radiozendapparaat, te weten: een draagbare "jammer", een radiozendapparaat dat is gebouwd en ontworpen om GSM-, GPS-, DCS- en UMTS-verkeer te storen of onmogelijk te maken door het uitzenden van breedbandige radiosignalen in daarvoor gebruikte frequentiebanden, heeft aangelegd en/of geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig heeft gehad en/of heeft gebruikt, terwijl voor het gebruik aan de houder van dat radiozendapparaat op grond van hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet geen vergunning voor het gebruik van frequentieruimte was verleend;

en/of

2B)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 april 2012 tot en met 14 augustus 2012 te Asch, gemeente Buren, en/of Arnhem en/of Zaltbommel en/of IJmuiden en/of Doetinchem en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een draagbare "jammer" heeft verworven en/of voorhanden gehad, zijnde een radiozendapparaat dat is gebouwd en ontworpen om GSM-, GPS-, DCS en UMTS-verkeer te storen of onmogelijk te maken door het uitzenden van breedbandige radiosignalen in daarvoor gebruikte frequentiebanden, althans een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt is gemaakt en/of ontworpen tot het plegen van het misdrijf genoemd in 161sexies lid 1 Wetboek van Strafrecht, het opzettelijk enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie vernielen en/of beschadigen en/of onbruikbaar maken en/of een stoornis veroorzaken in de werking van zodanig werk, ten gevolge waarvan de wederrechtelijke verhindering en/of bemoeilijking van de opslag en/of verwerking van gegevens ten algemene nutte en/of stoornis in een openbaar telecommunicatienetwerk en/of in de uitvoering van een openbare telecommunicatiedienst is ontstaan (sub 1º) en/of terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of voor de verlening van diensten te duchten is (sub 2º);

3:
hij op of omstreeks 05 maart 2012 en/of in of omstreeks de periode van 01 april 2012 tot en met 14 augustus 2012 te Zaltbommel en/of Arnhem en/of elders in Nederland (telkens) een of meer vuurwapens van categorie II en/of categorie III, te weten (een) vuurwapen(s) (merk Ekol Tuna, type Zastava, kaliber 6.35 mm en/of merk Rossi, kaliber 22 LR) en/of munitie van categorie I en/of categorie III voorhanden heeft gehad en/of heeft verworven;

5:
hij op of omstreeks 09 mei 2012 en/of op of omstreeks 07 juni 2012, in elk geval op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 april 2012 tot en met 09 mei 2012 te Arnhem en/of Nederhemert, gemeente Zaltbommel en/of Waalwijk en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad een grote hoeveelheid hennep en/of delen van hennep, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II; dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

7:
hij in of omstreeks de periode van 01 april 2012 tot en met 3 mei 2012 te Arnhem, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen hennep(planten) en/of goed(eren) en/of geld, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan (een) tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

8:
hij op tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2012 tot en met 14 augustus 2012, te Asch, gemeente Buren, en/of Arnhem en/of Zaltbommel en/of IJmuiden en/of Doetinchem en/of Breda en/of Utrecht en/of 's-Hertogenbosch en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) meermalen geldbedrag(en) tot een totaal van (ongeveer) 40.000 euro (bestaande uit het totaal van de navolgende bedragen):

- 6.500 euro, uitgave aankoop Audi A6 [kenteken], bijlage 16 en/of

- 9.280 euro, overige uitgaven Audi A6, bijlage 17 en/of

- 488 euro, uitgave tv Samsung Mediamarkt Velperplein, bijlage 18 en/of

- 9.150 euro, Autohuur Chariot Rent a Car, bijlage 19 en/of

- 3.556,14 euro, brandstofuitgaven overige auto's periode 2012, bijlage 20 en/of

- 1.945 euro, uitgaven boetes voor anderen, bijlage 21 en/of

- 1.520 euro, uitgaven prostitueebezoeken periode 2012, bijlage 22 en/of

- 751,44 euro, uitgaven verblijf in hotels periode 2012, bijlage 23 en/of

- 1.055,25 euro, uitgaven reparatie VW Golf [kenteken], bijlage 25 en/of

- 150 euro, uitgaven aankoop snake camera 18 april 2012, bijlage 26 en/of

- 950 euro, uitgave huur kamer [adres], bijlage 27 en/of

- 410 euro, uitgave aankoop kleding Gucci Amsterdam, bijlage 28 en/of

- 441 euro, uitgave telefoonkosten periode 2012, bijlage 29 en/of

- 540 euro, uitgave levensonderhoud NIBUD periode 2012, bijlage 30 en/of

- 100 euro, uitgave gedetineerde broer [broer van verdachte], bijlage 31 en/of

- 400 euro, uitgave personeel knippen henneptoppen, bijlage 32 en/of

- 643,82 euro, uitgave autobenodigdheden, bijlage 33 en/of

- 820 euro, uitgave aan[betrokkenen], bijlage 34 en/of

- 2.800 euro, uitgave overval zonnestudio Sun Care,

verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, althans telkens van geldbedragen (in totaal ongeveer 45.192,18) gebruik gemaakt, terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat bovenomschreven geldbedragen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren van diefstal met geweld en/of diefstal in vereniging en/of afpersing en/of uit enig (ander) een misdrijf;

10

primair:
hij op of omstreeks 23 juli 2012 te Utrecht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, opzettelijk het portierraam (van de auto van die [slachtoffer]) heeft ingeslagen, in de richting van het hoofd van die Tahtouh en/of (vervolgens) (met kracht) een of meer (vuist)slag(en) tegen het hoofd, althans het lichaam heeft gegeven, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

10

subsidiair:
hij op of omstreeks 23 juli 2012 te Utrecht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend een persoon, genaamd [slachtoffer], (met kracht) een of meer vuistslagen op/tegen het gezicht, althans het lichaam, heeft gegeven, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van voorbereiding van

(a) diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

en/of

(b) afpersing,

meermalen gepleegd.

het onder 2B bewezen verklaarde levert op:

het verwerven of voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel geschikt gemaakt of ontworpen tot het plegen van een misdrijf als bedoeld in het eerste lid van artikel 161sexies van het Wetboek van Strafrecht met het oogmerk om daarmee een misdrijf te plegen als bedoeld in genoemd artikel.

het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

meermalen gepleegd.

het onder 5 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van een middel, meermalen gepleegd.

het onder 7 bewezen verklaarde levert op:

diefstal door twee of meer verenigde personen.

het onder 8 bewezen verklaarde levert op:

van het plegen van witwassen een gewoonte maken.

het onder 10 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

mishandeling.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft verdachte ter zake van de feiten 1, 2B, 3, 5, 7, 8, 9 subsidiair en 10 subsidiair veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden met aftrek van voorarrest.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat verdachte ter zake van de feiten 1, 2B, 3, 5, 7, 8, 9 subsidiair en 10 primair wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar met aftrek van voorarrest.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de (professionele) voorbereiding van diefstal met geweld en/of afpersing, wapenbezit, handel in hennep, gewoontewitwassen en mishandeling. Dit zijn ernstige misdrijven die gevoelens van onveiligheid bevorderen en – voor wat betreft het witwassen – een ontwrichtend karakter hebben op het economisch verkeer. In het nadeel van verdachte houdt het hof rekening met verdachtes strafblad, waaruit blijkt dat hij reeds meermalen ter zake van vermogensdelicten is veroordeeld.

Gelet op het bovengenoemde acht het hof een aanzienlijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Beslag

Het tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan of voorbereid met behulp van de hierna te noemen inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerpen. Zij behoren de veroordeelde toe. Zij zullen daarom worden verbeurd verklaard.

Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van veroordeelde.

Het tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan met betrekking tot de hierna te noemen inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, danwel zijn deze aangetroffen bij gelegenheid van het onderzoek naar de door verdachte begane feiten. Zij zullen aan het verkeer worden onttrokken aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 682,20. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 10 subsidiair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 3 en 11 van de Opiumwet, artikel 1 van het Opiumwetbesluit, de artikelen 24, 33, 33a, 36b, 36c, 36f, 46, 47, 57, 161sexies, 300, 311, 312, 317 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissingen ter zake van het onder 4 en 6 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 2A, 9 primair en subsidiair en 10 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2B, 3, 5, 7, 8 en 10 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2B, 3, 5, 7, 8 en 10 subsidiair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- doos GPS tracker

- zwarte handschoenen

- baken

- schroevendraaier

- infrarood thermometer

- gereedschapskist inclusief gereedschap.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- vals Nederlands geld

- ' jammer' in doos

- klapmes

- zilver mes

- CS KO Spray.

Gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- Frans huurcontract

- Arabische bouwvergunning Hassiberkane

- Arabische koopakte

- bouwtekening Hassiberkane

- handgeschreven brief in het Arabisch

- Track&trace code

- houten wapenstok

- zwarte baseball pet

- blauwe schoenen, merk Nike

- zakboek 2011.

Gelast de teruggave aan de rechthebbende van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

een fototoestel Casio.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer] ter zake van het onder 11 subsidiair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 682,20 (zeshonderdtweeëntachtig euro en twintig cent) bestaande uit € 417,20 (vierhonderdzeventien euro en twintig cent) materiële schade en € 265,00 (tweehonderdvijfenzestig euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 23 juli 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 23 juli 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer], een bedrag te betalen van € 682,20 (zeshonderdtweeëntachtig euro en twintig cent) bestaande uit € 417,20 (vierhonderdzeventien euro en twintig cent) materiële schade en € 265,00 (tweehonderdvijfenzestig euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 13 (dertien) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 23 juli 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 23 juli 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Aldus gewezen door

mr G. Mintjes, voorzitter,

mr R. van den Heuvel en mr C. Caminada, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr W.B. Kok, griffier,

en op 20 februari 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.