Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2013:CA3241

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
14-06-2013
Datum publicatie
14-06-2013
Zaaknummer
200.123.440/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding. Minderjarige. De termijn van 4:193 lid 1 tweede zin BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.123.440/01

(zaaknummer rechtbank Assen 359103 / EN VERZ 12-7287)

beschikking van de tweede kamer voor burgerlijke zaken van 14 juni 2013

[X],

in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van

[de minderjarige],

geboren op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: de minderjarige,

verzoeker,

in eerste aanleg: verzoeker,

hierna te noemen: [X],

advocaat: mr. L.C. van der Veer, kantoorhoudende te Meppel.

Het procesverloop

Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 14 maart 2013, is [X] in hoger beroep gekomen van de beschikking d.d. 17 december 2012 van de rechtbank Assen, sector kanton, locatie Assen, hierna te noemen de kantonrechter.

Het verzoek van [X] in hoger beroep strekt - naar het hof begrijpt - ertoe om de hiervoor genoemde beschikking, hierna te noemen de beroepen beschikking, te vernietigen en alsnog aan [X] machtiging te verlenen om namens de minderjarige de nalatenschap van [de erflater], hierna te noemen de erflater, te verwerpen.

Verzoeker heeft aan het hof te kennen gegeven dat hij geen prijs stelt op een mondelinge behandeling van het verzoek.

De beoordeling

1. De feiten

Aan het verzoek van [X] als oorspronkelijk verzoeker zijn de volgende feiten ten grondslag gelegd:

(i) De erflater is geboren te [woonplaats] op [geboortedatum] en overleden te [plaats], terwijl [woonplaats] zijn laatste woonplaats was, op 7 oktober 2012.

(ii) De minderjarige behoort tot degenen die als erfgenaam tot de nalatenschap van erflater zijn geroepen mits [X], zijn vader en wettelijk vertegenwoordiger, in privé de nalatenschap van de erflater heeft verworpen.

(iii) Het saldo van de nalatenschap is negatief. De nalatenschap bestaat uit een negatief saldo op rekening nummer [rekeningnummer] ten belope van € 393,65 en een schuld aan de kredietmaatschappij LaSer ten belope van € 31.138,12.

2. Met betrekking tot de grief:

2.1 In de stellingen van [X] ligt de grief besloten dat de kantonrechter ten onrechte geen machtiging heeft verleend om de nalatenschap van de erflater te verwerpen.

2.2 Het hof constateert dat [X] zich er in hoger beroep niet over heeft uitgelaten of hij, in privé, inmiddels de nalatenschap van de erflater heeft verworpen.

2.3 Het hof constateert voorts dat [X] zich er in hoger beroep niet over heeft uitgelaten of de in art. 4:193 lid 1 tweede zin BW bedoelde termijn van drie maanden, te rekenen van het tijdstip waarop de nalatenschap of een aandeel daarin de minderjarige als erfgenaam toekomt, eventueel na één of meer verlengingen op de voet van art. 4:193 lid 1 derde zin BW in verbinding met art. 4:192 lid 2 tweede zin BW, al dan niet is verstreken (vgl. Parl. Gesch. Inv. Boek 4, p. 2196; Hof Amsterdam 29 januari 2013, BZ0802).

2.4 Alvorens verder te beslissen, zal het hof [X] in de gelegenheid stellen om zich over hetgeen in de rechtsoverwegingen 2.2 en 2.3 is overwogen, uit te laten.

Beslissing

Het hof:

stelt [X] in de gelegenheid om zich uiterlijk twee weken na heden uit te laten als bedoeld in rechtsoverweging 2.4.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gegeven door mrs. W. Breemhaar, voorzitter, M.E.L. Fikkers en G. K. Schipmölder, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van vrijdag 14 juni 2013 in bijzijn van de griffier.