Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1421

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
15-04-2013
Datum publicatie
29-05-2013
Zaaknummer
1360-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 89 Sv om hogere vergoeding wegens reputatieschade en verzoek om vergoeding wegens het intrekken van seizoenskaart voetbalclub niet toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

Pkn: 21-002451-12

Avnr: 1360-12

Het hof heeft gezien het op 15 november 2012 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift van:

[verzoeker],

geboren te [geboorteplaats, 1992],

wonende te [woonplaats],

domicilie kiezende te [adres],

ten kantore van zijn raadsman,

hierna te noemen verzoeker,

ingediend door [raadsman], advocaat te Utrecht strekkende tot toekenning van een vergoeding ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering ter zake van schade als gevolg van ondergane verzekering.

Het hof heeft gehoord in openbare raadkamer van 4 maart 2013 de advocaat-generaal en verzoeker, bijgestaan door [raadsman], voornoemd.

Het hof heeft kennis genomen van de overige zich in het procesdossier bevindende stukken, waaronder de conclusie van de advocaat-generaal.

OVERWEGINGEN

1. Bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van het hof Arnhem van 25 september 2012 is verzoeker vrijgesproken van het hem tenlastegelegde. De zaak is derhalve geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.

2. Het verzoekschrift strekt tot toekenning van een vergoeding van € 630,= ter zake twee dagen ondergane verzekering, te weten de standaardvergoeding vermenigvuldigd met factor drie en daarnaast een bedrag van € 55,85 ter vergoeding van schade die is geleden als gevolg van het intrekken van verzoekers seizoenkaart van [voetbalclub].

3. Het verzoekschrift is tijdig ingediend en is in zoverre ontvankelijk.

4. De advocaat-generaal heeft volhard bij de eerdere schriftelijke conclusie.

5. De raadsman heeft gepersisteerd bij het verzoek en heeft daarbij aangevoerd dat verzoeker nog iedere dag geconfronteerd wordt met het feit dat hij in de media in beeld is gebracht als crimineel en dat de impact daarvan erg groot is.

6. Op grond van het bepaalde in artikel 89 en verder van het Wetboek van Strafvordering kan de rechter aan de gewezen verdachte, in het geval de zaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten, en de rechter daarvoor – alle omstandigheden in aanmerking genomen – gronden van billijkheid aanwezig acht, een vergoeding toekennen voor schade die hij heeft geleden ten gevolge van ondergane verzekering. Een dergelijk geval doet zich hier voor.

7. Verzoeker is op 4 januari 2012 in verzekering gesteld. Vervolgens is hij op 6 januari 2012 in vrijheid gesteld. Derhalve heeft verzoeker 2 dagen in verzekering doorgebracht. Deze dagen heeft hij in het politiebureau verbleven.

8. Het hof ziet geen aanleiding om ter zake van de gestelde immateriële schade, volgens verzoeker bestaande uit de schade als gevolg van het meermalen onterecht tonen van appellant in diverse media, een hogere vergoeding toe te kennen dan de gebruikelijke. Bij de toekenning van een vergoeding moet onderscheid worden gemaakt tussen de schade die zijn oorzaak vindt in de verdenking en vervolging en de schade door de vrijheidsbeneming. De door verzoeker gestelde reputatieschade die tot een hogere vergoeding zou nopen, is niet het gevolg van de ondergane verzekering maar van de verdenking en de daarop volgende publiciteit over de aan die verdenking ten grondslag liggende gedraging. Er is daarom naar het oordeel van het hof geen sprake van een bijzondere omstandigheid die toekenning van een hogere vergoeding dan de gebruikelijk forfaitaire vergoeding op haar plaats doet zijn.

9. Het hof zal aan verzoeker een vergoeding toekennen van € 80,= per dag in verzekering doorgebracht en daarboven € 25,= per dag doorgebracht in het politiebureau.

10. Met inachtneming van het bovenstaande kan aan verzoeker worden toegekend:

- 2 dagen in verzekering (in een politiecel) doorgebracht €210,=

11. De gevraagde vergoeding voor het missen door appellant van meerdere voetbalwedstrijden van [voetbalclub] wegens het intrekken van zijn seizoenskaart valt buiten het beslissingskader van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering. Het verzoek zal dan ook in zoverre worden afgewezen.

BESCHIKKENDE

Het hof:

- kent aan verzoeker toe op gronden als hiervoor omschreven een vergoeding uit ’s Rijks kas ten bedrage van € 210,= (zegge: tweehonderd tien euro) en gelast de tenuitvoerlegging daarvan;

- wijst af hetgeen meer of anders is verzocht;

- beveelt de griffier om bovenstaand bedrag over te maken op het bankrekeningnummer [nummer] t.n.v. [begunstigde] o.v.v. [kenmerk].

Deze beschikking is gegeven te Arnhem door mrs. R.W. van Zuijlen, voorzitter, C.G. Nunnikhoven en A.E. Harteveld, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. H.J. Rosmalen-Jansen, griffier, ondertekend door de voorzitter en de griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 15 april 2013.