Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8742

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
25-04-2013
Datum publicatie
25-04-2013
Zaaknummer
21-000383-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Inhoudsindicatie 21-000383-12

Vrijspraak bezit busje X-marker (smurfenspray).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-000383-12

Uitspraak d.d.: 25 april 2013

VERSTEK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de kantonrechter Sec. kt Tiel van 28 oktober 2008 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum,

wonende te [woonplaats], [woonadres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is -na verwijzing van de zaak door de Hoge Raad- gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 11 april 2013.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I).

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het tenlastegelegde veroordeeld tot een geldboete van € 70,00 en is de zakspuitbus van het merk X-marker onttrokken aan het verkeer.

Dit hof heeft in hoger beroep bij arrest van 13 november 2009 de verdachte veroordeeld tot een geldboete van € 70,00 en heeft de X-marker eveneens ontrokken aan het verkeer.

Bij arrest van 13 december 2011 heeft de Hoge Raad het arrest van het hof van 13 november 2009 vernietigd en teruggewezen naar dit hof, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 15 november 2007 te Tiel (een) spuitbus, zijnde (een)

voorwerp(en) als bedoeld in de categorie IV van de Wet wapens en munitie,

heeft gedragen.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Verdachte werd op 15 november 2007 ter zake van verduistering aangehouden en ingesloten op het politiebureau te Tiel. Alvorens zijn insluiting werd verdachte gefouilleerd. Daarbij is toen bij verdachte een spuitbus merk X-marker in beslag genomen. Dit betreft een busje spray, ook wel smurfenspray genoemd, waarvan de inhoud een blauwe kleurstof bevat die, zodra het in aanraking komt met de huid, een blauwe verkleuring achterlaat die één tot drie dagen zichtbaar blijft.

Artikel 2, eerste lid van de WWM houdt, voor zover van belang in deze zaak, het volgende in:

Wapens in de zin van deze wet zijn de hieronder vermelde of overeenkomstig dit artikellid aangewezen voorwerpen, onderverdeeld in de volgende categorieën.

(…)

Categorie IV

(…)

7º Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

De vraag is, gelet op de hiervoor geciteerde wettekst en de tekst van de tenlastelegging, of een busje X-marker naar zijn aard of de omstandigheden waaronder het is aangetroffen voor geen ander doel bestemd is dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen.

Het hof is van oordeel dat dit niet is komen vast te staan. De omstandigheden waaronder het spuitbusje is aangetroffen, te weten een veiligheidsfouillering bij insluiting voor een ander, niet op de WWM, een dreigingsdelict of agressief delict betrekking hebbend feit, zijn niet redengevende omstandigheden voor de aanname dat het busje X-marker voor geen ander doel bestemd kan zijn dan om letsel toe te brengen aan personen of om mee te dreigen.

Vervolgens is de vraag of de aard van (de inhoud van) het busje maakt dat er voldaan is aan de wettelijke eisen voor strafbaarheid van het bezit ervan. Het hof stelt vast dat het openbaar ministerie geen informatie heeft verschaft over de precieze samenstelling van de inhoud van het busje X-marker. Of die samenstelling zodanig is, dat aangenomen kan worden dat daardoor letsel moet ontstaan voor degene die met de stof in contact wordt gebruikt, kan het hof daarom niet vaststellen. De stelling van de advocaat-generaal dat het louter blauw verkleuren van de huid, waarvan, gelet op de overgelegde productinformatie, kennelijk sprake is, zondermeer als letsel moet worden aangemerkt, steunt niet op de wet en levert (hoe belastend voor degene die het betreft dan ook) naar algemeen spraakgebruik geen letsel op. Ook kan, zonder nadere toelichting (die ontbreekt) niet zonder meer worden gesteld dat redelijkerwijze moet worden aangenomen dat het busje X-marker voor geen ander doel is bestemd dan te dreigen.

Gelet op het bovenstaande dient verdachte te worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Gelast de teruggave aan verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

een zakspuitbus van het merk X-marker.

Aldus gewezen door

mr G. Mintjes, voorzitter,

mr J.I.M.W. Bartelds en mr R.H. Koning, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr K.J.F. Roelofs-van Dinther, griffier,

en op 25 april 2013 ter openbare terechtzitting uitgesproken.