Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ3294

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
24-01-2013
Datum publicatie
05-03-2013
Zaaknummer
21-000833-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bijzondere voorwaarden en toepasselijkheid van artikel 14e van het het Wetboek van Strafrecht bij voor inwerkingtreding van dit artikel gepleegde strafbare feiten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2013/105
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-000833-11

Uitspraak d.d.: 17 januari 2013

TEGENSPRAAK

Promis

Herstelarrest 24 januari 2013

Na het uitspreken van het verkort arrest is het hof gebleken dat op pagina 8 in het dictum bij de meldplicht voor verdachte als bijzondere voorwaarde een duidelijke vergissing is opgenomen, in die zin dat in strijd met de voorafgaande strafmaatoverwegingen en de dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden in het dictum de zinsnede “na het onherroepelijk worden van dit arrest” is opgenomen. Die fout is hierbij hersteld.

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Arnhem van 22 februari 2011 in de strafzaak tegen

Verdachte,

geboorteplaats en geboortedatum,

woonplaats.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 18 april 2012, 19 december 2012 en 3 januari 2013 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I). Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr G. Emons, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1:

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2005 tot en met 16 juli 2008 te Nijmegen en/of Wijchen en/of elders in Nederland, (in totaal) (circa) 61, althans een aantal afbeeldingen/ multimediafiles (te weten foto('s) en/of videofragment(en), danwel één of meerdere gegevensdragers (te weten een Philips usb-stick en/of een Western Digital harde schijf van een Yakumo PC) bevattende die afbeeldingen/multimediafiles, van (telkens) (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) persoon/personen is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, die (kennelijk) de leeftijd van 18 jaar nog niet had(den) bereikt, in zijn bezit heeft gehad, welke afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) bestaat/bestaan uit een geheel en/of een gedeeltelijk ontkle(e)d(e) minderjarige(n) die - op een dusdanige wijze poseert/poseren dat haar/zijn/hun geslachtsde(e)l(en) nadrukkelijk in beeld wordt/worden gebracht, met het kennelijke doel om seksuele prikkeling op te wekken en/of - masturbeert/masturberen en/of - ontuchtig wordt/worden betast en/of - door een penis en/of (een) vinger(s), danwel een vibrator, althans een voorwerp, wordt/worden gepenetreerd in de vagina en/of de mond en/of de anus; van welke afgebeelde gedraging(en) een selectie bestaat (zie pag. 62 - 65 in samenhang met pag. 68 - 78 van het dossier) onder meer bevattende -zakelijk weergegeven- :

- een foto (bestandsnaam 034, nr. 1 pag. 62) van een naakt meisje van 12 à 15 jaar oud met een groot mazigvisnet om haar heen en een opgetrokken been;

- een afbeelding ([bestandsnaam], nr. 2 pag. 62) opgebouwd uit 25 foto's waaronder foto's van vier naakte meisjes in de leeftijd van 12 à 16 jaar oud, gefotografeerd op verschillende locaties (zoals op een bed en buiten in het water);

- een foto ([bestandsnaam], nr. 7 pag. 63) van een meisje van 13 à 15 jaar oud dat naakt en wijdbeens over het onderlichaam van een man zit waarbij de penis van de man deels in de vagina van het meisje is gebracht;

- een foto ([bestandsnaam], nr. 8. pag 63) van twee meisjes van 13 à 16 jaar oud die naakt en wijdbeens op een houten kist zitten;

- een filmfragment ([bestandsnaam video], nr. 12 pag. 64) waarop een naakt 14 à 16 jarig meisje te zien is dat een handdoek om haar schouders heeft geslagen,

terwijl verdachte van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2:

hij op of omstreeks 30 juni 2010 te Nijmegen, in ieder geval in Nederland, met slachtoffer, geboortedatum, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit het opzettelijk ontuchtig tongzoenen van/met slachtoffer , terwijl slachtoffer toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt;

3:

hij in of omstreeks de periode van 10 februari 2010 tot en met 30 juni 2010 te Nijmegen en/of elders in Nederland, (in totaal) (circa) 12, althans een aantal afbeeldingen/multimediafiles (te weten foto's), danwel één of meerdere gegevensdragers (te weten een harde schijf van een CP-Systems PC en een harde schijf van een Acer laptop) bevattende die afbeeldingen/multimediafiles, van (telkens) (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) persoon/personen is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, die (kennelijk) de leeftijd van 18 jaar nog niet had(den) bereikt, in zijn bezit heeft gehad, welke afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) bestaat/bestaan uit een geheel en/of een gedeeltelijk ontkle(e)d(e) minderjarige(n) die - op een dusdanige wijze poseert/poseren dat haar/dier/zijn geslachtsde(e)l(en) nadrukkelijk in beeld wordt/worden gebracht, met het kennelijke doel om seksuele prikkeling op te wekken en/of - masturbeert/masturberen en/of - ontuchtig wordt/worden betast en/of - door een penis en/of (een) vinger(s), danwel een vibrator, althans een voorwerp, wordt/worden gepenetreerd in de vagina en/of de mond en/of de anus; van welke afgebeelde gedraging(en) een selectie bestaat (zie pag. 157 - 161 in samenhang met pag. 163 - 167 van het dossier) onder meer bevattende -zakelijk weergegeven- : - een afbeelding ([bestandsnaam].jpg, nr. 2 pag. 158) opgebouwd uit 25 foto's waaronder een foto van een meisje van 8 à 11 jaaroud dat naakt op haar rug ligt en wordt gepenetreerd door de penis van een volwassen man; - een afbeelding ([bestandsnaam], nr.3 pag. 158) opgebouwd uit 25 foto's waaronder een foto van twee meisjes van 11 à 14 jaar oud die naakt op hun zij liggen; - een foto ([bestandsnaam], nr. 4 pag. 159) van een meisje van 8 à 10 jaar oud met een zeer los zittend bikinibroekje aan dat wijdbeens op een blauwe stretcher zit; - een foto ([bestandsnaam], nr. 7 pag. 159) van een meisje van 13 à 16 jaar oud dat deels naakt boven een spoorbaan urineert; - een afbeelding ([bestandsnaam], nr. 9 pag. 160) opgebouwd uit 25 foto's waaronder een foto van een meisje van 14 à 16 jaar oud dat met ontbloot onderlichaam wijdbeens op een biljarttafel ligt, terwijl verdachte van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het onder 1 en 3 tenlastegelegde wordt weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof overweegt daarbij ten aanzien van feit 1 het volgende:

De raadsman heeft ter zitting aangevoerd dat voor de tenlastegelegde periode van 1 juli 2005 tot en met 16 juli 2008, waarin zijn cliënt kinderporno in zijn bezit zou hebben gehad, geen wettig en overtuigend bewijs aanwezig is en dat er geen sprake is geweest van een gewoonte maken van het bezit van kinderporno.

Het hof verwerpt dit verweer.

Verdachte heeft ter zitting van het hof van 18 april 2012 verklaard dat hij gedurende de periode van 2005 tot en met 2008 op zijn werk porno heeft gedownload en dat hij de pornografische afbeeldingen waaronder ook kinderpornografische afbeeldingen op een USB-stick heeft gezet. Hij heeft voorts verklaard dat hij die laatstgenoemde afbeeldingen niet heeft gewist.

De stelling van verdachte dat hij die afbeeldingen, afkomstig van zes of zeven verschillende chat-contacten, op één dag zou hebben ontvangen, acht het hof niet aannemelijk. Verdachte heeft immers verklaard dat hij drie jaar bezig is geweest porno op zijn werk te downloaden en dat er van de honderden chat-contacten maar zes of zeven mensen waren die pornografische afbeeldingen naar hem stuurden. Het is niet aannemelijk dat juist die verschillende mensen op één dag de afbeeldingen met kinderporno naar zijn computer hebben gezonden.

Anders dan de raadsman heeft betoogd is het hof van oordeel dat verdachte in de tenlastegelegde periode een gewoonte heeft gemaakt van bezit van kinderporno, aangezien deze porno zoals door verdachte is verklaard door zes à zeven personen aan hem is gezonden en hij telkens die kinderporno in zijn bezit heeft gehouden.

Het hof overweegt ten aanzien van feit 3 het volgende:

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat verdachte in de tenlastegelegde periode één kinderpornografische afbeelding in bezit heeft gehad.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat er op zijn laptop nog een kinderpornografische afbeelding stond, die op 29 juni 2010 was aangemaakt, maar dat hij deze door tijdgebrek niet heeft kunnen verwijderen.

Door deze omstandigheid komt het hof tot de conclusie dat verdachte in het bezit was van genoemde afbeelding.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1:

hij in de periode van 1 juli 2005 tot en met 16 juli 2008 te Nijmegen en Wijchen 61 multimediafiles (te weten foto's en videofragmenten), van telkens (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) persoon/personen is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had(den) bereikt, in zijn bezit heeft gehad, welke afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) bestaat/bestaan uit een geheel en/of een gedeeltelijk ontkle(e)d(e) minderjarige(n) die

- op een dusdanige wijze poseert/poseren dat haar/zijn/hun geslachtsde(e)l(en) nadrukkelijk in beeld wordt/worden gebracht, met het kennelijke doel om seksuele prikkeling op te wekken en

- masturbeert/masturberen en/of

- ontuchtig wordt/worden betast en/of

- door een penis wordt gepenetreerd in de vagina, van welke afgebeelde gedragingen een selectie bestaat (zie pag. 62 - 65 in samenhang met pag. 68 - 78 van het dossier) onder meer bevattende -zakelijk weergegeven- :

- een foto ([bestandsnaam], nr. 1 pag. 62) van een naakt meisje van 12 à 15 jaar oud met een groot mazigvisnet om haar heen en een opgetrokken been;

- een afbeelding ([bestandsnaam], nr. 2 pag. 62) opgebouwd uit 25 foto's waaronder foto's van vier naakte meisjes in de leeftijd van 12 à 16 jaar oud, gefotografeerd op verschillende locaties (zoals op een bed en buiten in het water);

- een foto ([bestandsnaam], nr. 7 pag. 63) van een meisje van 13 à 15 jaar oud dat naakt en wijdbeens over het onderlichaam van een man zit waarbij de penis van de man deels in de vagina van het meisje is gebracht;

- een foto ([bestandsnaam], nr. 8. pag 63) van twee meisjes van 13 à 16 jaar oud die naakt en wijdbeens op een houten kist zitten;

- een filmfragment ([bestandsnaam video], nr. 12 pag. 64) waarop een naakt 14 à 16 jarig meisje te zien is dat een handdoek om haar schouders heeft geslagen, terwijl verdachte van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2:

hij op 30 juni 2010 te Nijmegen, met slachtoffer, geboortedatum, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit het opzettelijk ontuchtig tongzoenen met slachtoffer, terwijl slachtoffer toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt;

3:

hij in de periode van 29 juni 2010 tot en met 30 juni 2010 te Nijmegen een multimediafile (te weten een foto), van een seksuele gedraging waarbij een persoon is betrokken of schijnbaar is betrokken, die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, in zijn bezit heeft gehad, welke afgebeelde seksuele gedraging in algemene zin bestaat uit een geheel of een gedeeltelijk ontklede minderjarige die

- op een dusdanige wijze poseert dat haar geslachtsdelen nadrukkelijk in beeld worden gebracht, met het kennelijke doel om seksuele prikkeling op te wekken;

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen.

het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het op meerdere tijdstippen in het bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. Dit zijn zeer ernstige feiten.

Bij productie van dergelijke afbeeldingen worden kinderen op aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen die hen juist tegen dit soort handelen in bescherming behoren te nemen. Het hoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben voor de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft door het bezit van een hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van dergelijke verwerpelijke praktijken.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met een minderjarige beneden de zestien jaren oud. Verdachte heeft hierover verklaard dat hij in eerste instantie dacht dat slachtoffer 20 jaar oud was op het moment dat hij met haar in contact kwam via een sekssite. Vervolgens komt hij er achter dat zij 13 jaar oud was, maar toch blijft verdachte het contact met haar voortzetten. Het hof rekent het verdachte zwaar aan dat hij het contact is blijven voorzetten met dit jonge, kwetsbare meisje.

Het hof is van oordeel dat verdachte, gelet op de feiten 1 en 3 in combinatie met feit 2, in zijn handelen op zijn minst deels gericht is geweest op minderjarige kinderen.

Ter terechtzitting van het hof van 19 december 2012 zijn als deskundigen gehoord mevrouw Borrenbergs van Kairos, de heer Groenendaal van de Reclassering Nederland en mevrouw Labrijn, gz-psycholoog.

Uit de verklaringen van de deskundigen komt onder meer naar voren dat bij verdachte nog steeds een recidiverisico aanwezig is.

Verdachte heeft eerder een behandeling ondergaan bij Kairos, maar deze behandeling is vervolgens na dertien sessies in groepsverband met een negatief afloopbericht gestopt.

De deskundige van Kairos heeft ter zitting van het hof verklaard dat Kairos bereid is verdachte in een verplicht kader opnieuw te behandelen, waarbij in geval van onherroepelijke veroordeling kan worden uitgegaan van de bewezen gedragingen. De verwachting is dat een dergelijke behandeling wel meer dan een jaar in beslag kan nemen.

Voorts is gebleken uit de verhoren van de deskundigen dat de instelling De Waag de behandelingsmethode van Kairos onderschrijft.

Gelet op de ernst van de feiten, zou een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf zoals in eerste aanleg is opgelegd, passend zijn. In het bijzonder in aanmerking genomen

hetgeen de deskundigen ter zitting in hoger beroep hebben verklaard over het bij verdachte aanwezige recidiverisico en de mogelijkheden voor zijn behandeling, acht het hof echter een behandeling van verdachte in een verplicht kader noodzakelijk en te verkiezen boven een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ter voorkoming van herhaling en ter bescherming van het maatschappelijk belang, in het bijzonder de bescherming van jeugdigen, zal wel een langdurige voorwaardelijke gevangenisstraf aan verdachte worden opgelegd met als bijzondere voorwaarde, naast reclasseringscontact, dat verdachte zich laat behandelen bij Kairos of De Waag dan wel een soortgelijke instelling. Voorts zal het hof, gelijk de rechtbank heeft gedaan, een contactverbod met het slachtoffer opleggen, alsmede de bijzondere voorwaarde dat verdachte zich na onherroepelijk worden van dit arrest zal melden bij de Reclassering Nederland.

Bij de straftoemeting is ten voordele van verdachte meegewogen dat hij niet eerder voor een soortgelijk feit met politie en justitie in aanraking is geweest.

De advocaat-generaal heeft ter zitting een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met een proeftijd van vier jaren gevorderd met bijzondere voorwaarden en zij heeft voorts verzocht artikel 14e van het Wetboek van Strafrecht toe te passen, inhoudende de dadelijke uitvoerbaarheid van de gestelde voorwaarden. De verdediging heeft zich niet uitgelaten over de duur van de gevorderde proeftijd en de dadelijke uitvoerbaarheid.

Het hof zal anders dan de advocaat-generaal de duur van proeftijd stellen op drie jaren. Daarbij is rekening gehouden met hetgeen de deskundige Groenendaal ter zitting over de duur van de behandeling van verdachte heeft verklaard.

Voorts zal het hof met het oog op de bescherming van het maatschappelijk belang de dadelijke uitvoerbaarheid gelasten van de bijzondere voorwaarden en het toezicht op de naleving daarvan, zoals bedoeld in art 14e van het Wetboek van Strafrecht, nu er, gelet op de bewezenverklaarde feiten en het gegeven dat verdachte (zo blijkt uit het aanvullend proces-verbaal met bijlagen van verbalisant R.J. Dassel, brigadier van politie Gelderland-Zuid, genummerd PL084A 2010014378-14 van 8 augustus 2011) ook na en ondanks de veroordeling in eerste aanleg nog contact heeft gehad of gezocht met de minderjarige in kwestie en hij in elk geval op dat moment kennelijk nog steeds niet doordrongen was van de strafwaardigheid van zijn gedrag, ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. De Wet voorwaardelijke sancties, inwerking getreden op 1 april 2012, voorziet niet in overgangsrecht, zodat in beginsel moet worden teruggevallen op art. 1 van het Wetboek van Strafrecht. De invoering van de mogelijkheid van de dadelijke uitvoerbaarheid is echter een verandering die geen betrekking heeft op de strafbaarheid of de strafoplegging en is dan ook geen wijziging als bedoeld in genoemd art. 1 lid 2. Ondanks dat de bewezen verklaarde feiten dateren van voor 1 april 2012, kan derhalve toepassing worden gegeven aan art. 14e

Het onder 1 en 3 tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan met betrekking tot de hierna te noemen inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen. Zij zullen aan het verkeer worden onttrokken aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14e, 36b, 36c, 57, 240b en 247 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 (vijftien) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd stelt onder toezicht van Reclassering Nederland en dat hij zich zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, door of namens deze instelling te geven.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte verplicht is zich uiterlijk zeven dagen na dit arrest te melden bij de balie van de Reclassering Nederland te Nijmegen en zich na de eerste afspraak te blijven melden op de afgesproken tijdstippen en locaties, zo lang en frequent de Reclassering Nederland dit nodig acht.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de volledige proeftijd onder ambulante behandeling zal stellen van de psychiatrische kliniek Kairos of de kliniek De Waag, dan wel een soortgelijke instelling, indien en voor zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht en dat de verdachte zich zal houden aan de regels die door of namens die instellingen zullen worden gegeven.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat het de verdachte gedurende de volledige proeftijd verboden is contact te leggen of te laten leggen met slachtoffer, geboortedatum, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht, waarbij de reclassering opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarde en deze voorwaarde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat de Reclassering Nederland aan verdachte bij de naleving van voornoemde voorwaarden hulp en steun zal verlenen.

Beveelt de dadelijke uitvoerbaarheid van de gestelde bijzondere voorwaarden en het toezicht op de naleving daarvan, zoals bedoeld in artikel 14e van het Wetboek van Strafrecht.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

ten aanzien van feit 1:

één PC Yakumo IBN: 0825.02.01.01.01.1,

één USB stick Philips IBN: 0825.01.01.01.1.

ten aanzien van feit 3:

één PC CP Systems, 10-0703-1,

één notebook Acer, 10-0703-2. .

Aldus gewezen door

mr J.I.M.W. Bartelds, voorzitter,

mr M.H.M. Boekhorst Carrillo en mr G. Mintjes, raadsheren,

in tegenwoordigheid van D.P. Post, griffier,

en op 17 januari 2013 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Herstelarrest d.d. 24 januari 2013,

Ondertekend door de voorzitter en de griffier: