Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2013:8817

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
20-11-2013
Datum publicatie
20-11-2013
Zaaknummer
21-004376-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tussenarrest in een Almelose moordzaak. Het hof beslist (onder meer) op een aantal verzoeken van de verdediging.

Het hof verwijst de zaak naar de raadsheer-commissaris om vier getuigen te horen en laat verdachte ter observatie opnemen in het Pieter Baan Centrum.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-004376-13

Uitspraak d.d.: 20 november 2013

TEGENSPRAAK

Tussenarrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van

9 april 2013 met parketnummer 08-700665-10 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres],

thans verblijvende in HvB Ooyerhoekseweg te Zutphen.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 6 november 2013 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van hetgeen door de advocaat-generaal en verdachte en zijn raadsman, mr. J.W.H. Peters, naar voren is gebracht.

De raadsman heeft ter terechtzitting van 6 november 2013 de volgende verzoeken gedaan.

1. Toelichting NFI

De raadsman heeft - kort gezegd - verzocht om het NFI een nadere toelichting te laten geven op de rapporten aan de hand van door de verdediging aangeleverde vragen.

Het hof wijst dit verzoek toe. Het hof stelt de stukken in handen van de raadsheer-commissaris aan wie wordt verzocht het NFI nader te laten rapporteren over de drie door de raadsman in de appelschriftuur genoemde hypotheses.

2. Msn-gesprek tussen [getuige 2] en [getuige 1]

De raadsman heeft verzocht om toevoeging aan het dossier van het gehele msn-gesprek van 12 december 2010 tussen[getuige 2] en [getuige 1].

Het hof zou dit verzoek hebben toegewezen, ware het niet dat dit gesprek reeds als bijlage is gevoegd bij het aanvullend proces-verbaal van 23 oktober 2013, dat ook de raadsman heeft ontvangen.

3. Msn-gesprekken tussen [getuige 3] en [getuige 1] en onderzoek naar de msn-adressenlijst van [getuige 3]

De raadsman heeft verzocht om toevoeging aan het dossier van de msn-gesprekken tussen [getuige 3] en [getuige 1]. Voorts heeft de raadsman verzocht om te laten onderzoeken of het mailadres van [getuige 1] van de computer van [getuige 3] is verwijderd.

Het hof wijst dit verzoek toe. Het hof zal de advocaat-generaal opdracht geven om deze msn-gesprekken aan het dossier te laten toevoegen en eerdergenoemd onderzoek te laten verrichten.

4 Verhoren [getuige 1]

De raadsman heeft verzocht om de audioverhoren van [getuige 1] te mogen beluisteren.

Het hof wijst dit verzoek toe. Het hof zal de advocaat-generaal opdracht geven om de raadsman in de gelegenheid te stellen om deze audioverhoren te beluisteren.

5. 3D-scan

De raadsman heeft verzocht om de 3D-scan van de plaats delict te mogen bekijken.

Op de terechtzitting van 6 november 2013 heeft de advocaat-generaal hiervoor reeds toestemming gegeven. Het hof gaat er daarom van uit dat de raadsman inderdaad in de gelegenheid wordt gesteld om deze 3D-scan te bekijken.

6.

Dit verzoek heeft de raadsman ter terechtzitting van 6 november 2013 ingetrokken.

7. Twee computerbestanden

De raadsman heeft verzocht om de bestanden: ‘[bestand 1]’ en ‘[bestand 2]’ aan het dossier toe te voegen.

Het hof wijst dit verzoek toe. Het hof zal de advocaat-generaal opdracht gegeven om deze bestanden aan het dossier toe te voegen.

8. Horen van de getuigen [getuige 1] en [getuige 4]

De raadsman heeft verzocht om de getuigen [getuige 1] en[getuige 4] te horen over de getoonde foto’s, gemaakt met de mobiele telefoon van [slachtoffer].

Het hof wijst dit verzoek toe. Het zal de zaak naar de raadsheer-commissaris verwijzen teneinde deze personen als getuigen te horen, uitsluitend over de getoonde foto’s.

9. Onderzoek door [deskundige]

De raadsman heeft verzocht om[deskundige] van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau een nader onderzoek te laten verrichten naar de zich in het dossier bevinden telecomgegevens.

Het hof wijst dit verzoek toe. Het hof zal de raadsheer-commissaris verzoeken om dit onderzoek te laten verrichten en er zorg voor te dragen dat deze deskundige de beschikking krijgt over de in de brief van de raadsman van 4 juni 2013 genoemde stukken en gegevens.

10 . Getuigen [getuige 5] en [getuige 6]

Het hof is voorts ambtshalve van oordeel dat – naar aanleiding van hun in het aanvullende relaas proces-verbaal opgenomen verklaringen - [getuige 5] en [getuige 6] door de raadsheer-commissaris dienen te worden gehoord.

11 . Opname Pieter Baan Centrum

Het hof zal de raadsheer-commissaris verzoeken om verdachte ter observatie te laten opnemen in het Pieter Baan Centrum. Verdachte heeft ter terechtzitting aangegeven dat hij zich daartegen niet zal verzetten.

BESLISSING

Het hof:

- geeft de advocaat-generaal opdracht het NFI nader te laten rapporteren over de drie door de verdediging in de appelschriftuur genoemde hypotheses;

- geeft de advocaat-generaal opdracht om de hierboven onder 3. en 7. genoemde stukken aan het dossier toe te (laten) voegen;

- geeft de advocaat-generaal opdracht om het onder 3. genoemde onderzoek te laten verrichten;

- geeft de advocaat-generaal opdracht om de raadsman in de gelegenheid te stellen om op een politiebureau de audioverhoren van [getuige 1] te beluisteren en de 3D-scan te bekijken;

- stelt de stukken in handen van de raadsheer-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in dit hof teneinde als getuigen te horen:

1. [getuige 1];

2.[getuige 4];

3. [getuige 5];

4. [getuige 6];

voorts wordt de raadsheer-commissaris verzocht om verdachte ter observatie te laten opnemen in het Pieter Baan Centrum;

de raadsheer-commissaris wordt –ten slotte – verzocht om bovengenoemd onder 9. omschreven onderzoek door de deskundige[deskundige] te laten uitvoeren;

- bepaalt dat het onderzoek voor onbepaalde tijd wordt geschorst, welke schorsing in verband met de klemmende reden dat het zittingsrooster van het hof een eerdere voortzetting niet toelaat, langer is dan één maand, doch niet langer dan drie maanden;

- beveelt dat verdachte tegen het nog nader te bepalen tijdstip zal worden opgeroepen en met tijdige kennisgeving hiervan aan diens raadsman.

Aldus gewezen door

mr M.L.H.E. Roessingh-Bakels, voorzitter,

mr J.D. den Hartog en mr E.G. Smedema, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr W.B. Kok, griffier,

en op 20 november 2013 ter openbare terechtzitting uitgesproken.