Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2013:7395

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
03-10-2013
Datum publicatie
04-10-2013
Zaaknummer
ks 24-002746-12 3-10-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Belaging, mishandeling en bezit kinderporno. Ontslag van alle rechtsvervolging wegens ontoerekeningsvatbaarheid en terbeschikkingstelling met bevel verpleging van overheidswege. ‘Niet-gemaximeerde’ terbeschikkingstelling ex art. 38e Sr.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 24-002746-12

Uitspraak d.d.: 3 oktober 2013

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 27 november 2012 in de strafzaak met parketnummer 07-660115-12 tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1985],

thans ingeschreven en verblijvende in [verblijfplaats]

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 19 september 2013 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bewezenverklaring van de onder 1A, 1B, 1C, 1D en 2 tenlastegelegde feiten en tot oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw, mr. L.A. Versteegh, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen, omdat het met betrekking tot het bewijs en tot de strafbaarheid van de verdachte tot een andere beslissing komt dan de rechtbank.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

1.A hij in of omstreeks de periode van 3 maart 2011 tot en met 21 juni 2012 in de gemeente [gemeente], in elk geval in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [benadeelde1] en/of [benadeelde2], in elk geval van een ander, met het oogmerk die [benadeelde1] en/of [benadeelde2], in elk geval die ander(en) te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers is/heeft verdachte meermalen, in ieder geval éénmaal,

- naar de woning (gelegen aan [adres]) van die [benadeelde1] en/of [benadeelde2] gegaan en/of

- die woning (gelegen aan [adres]) binnen gegaan en/of

- zich in de tuin en/of in de nabijheid van die woning (gelegen aan [adres]) opgehouden en/of

- gesproken tegen die [benadeelde1] (totdat die [benadeelde1] de mogelijkheid zag om in een bus te stappen) en/of

- die [benadeelde1] gevolgd en/of opgewacht en/of

- die [benadeelde1] achterna gerend en/of (vervolgens) in het nauw gedreven en/of

- (met kracht) die [benadeelde1] bij een/de hand(en) en/of elders bij het lichaam en/of de kleding vastgepakt en/of (vervolgens) naar hem, verdachte, toe getrokken en/of tegen een deur en/of een hek(werk) gegooid en/of

- die [benadeelde1] bij de keel vastgepakt en/of (vervolgens) dichtgeknepen en/of

- (met kracht) op het hoofd geslagen, waardoor die [benadeelde1] ten val kwam en/of

- die [benadeelde1] laten geloven dat hij, verdachte een mes/wapen bij zich had (door langzaam zijn, verdachtes, jas open te doen) en/of

- die [benadeelde1] (tijdens de nachtelijke uren) gebeld en/of

- die [benadeelde1] een e-mailbericht en/of een sms-bericht en/of een Hyves-bericht gestuurd en/of

- een brief en/of een kaart in de brievenbus van die woning (gelegen aan [adres]) gestopt en/of

- een brief (geschreven door iemand anders) verstuurd en/of laten versturen naar die woning (gelegen aan de [adres]) en/of een naastgelegen woning van die woning (gelegen aan de [adres]) en/of

- een (bak)steen en/of een boomstronk en/of een stuk hout en/of een andere voorwerp (tijdens de nachtelijke uren) gegooid op/tegen en/of in der richting van

* het keukenraam en/of het slaapkamerraam (van die [benadeelde1]) en/of een ander raam van die woning (gelegen aan [adres]) en/of

* een bewakingscamera hangende bij die woning (gelegen aan [adres]) en/of

* de gevel van die woning (gelegen aan [adres]) en/of

- een hortensia in de tuin bij die woning (gelegen aan [adres]) vernield en/of

- de woorden: "Fuck Hoer" op een auto (merk: Citroën, kenteken [kenteken]) van die [benadeelde2] (met rode verf) geschilderd/geschreven/gespoten en/of

- de woorden: "Kankerhoer" en/of "Fuck you" en/of "Kankerhoer sterf" en/of "Kutwijf" op de (voor)gevel en/of de straatstenen en/of een schutting van die woning (gelegen aan [adres]) (met witte verf) geschilderd/geschreven/gespoten en/of

- een buitenlamp en/of een naambordje horende bij die woning (gelegen aan de [adres] (met witte verf) (over)geschilderd en/of

- de woorden: "Hier hoer op nummer [adres]" op een elektro(station)huis (in de nabijheid van die woning (gelegen aan [adres])) (met witte verf) geschilderd/geschreven/gespoten en/of

- het woord: "Kankerhoer" op een auto (merk: Mercedes Benz, kenteken: [kenteken]) welke geparkeerd stond tegenover de woning (gelegen aan de [adres]) (met rode verf) geschilderd/geschreven/gespoten en/of

- die [benadeelde1] de woorden (persoonlijk en/of via de telefoon en/of via een brief en/of een kaart en/of een sms-bericht en/of een hyvesbericht en/of een e-mailbericht) toegevoegd:

* "Ik vermoord je, kijk maar uit". en/of

* "Je was bang en je dacht zeker dat ik een wapen had." en/of

* "Je doet raar, je bent heel iemand anders." en/of

* "Ik wil e-mailcontact." en/of

* "Slet" en/of

* "Bied je excuses aan je ex voor wat je hem hebt aangedaan. Alsjeblieft doe het voordat het te laat is. Volgens mij denkt ie dattie een bom is. Ik ga ontploffen!!!" en/of

* "Je gaat nu je kankerexcuses aanbieden.",

althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking en/of

- die [benadeelde2] de woorden toegevoegd:

* "Ik wil afscheid nemen van [benadeelde1]." en/of

* "Ik ben incompetent/impotent en mijn geslachtsdeel krimpt. Als ik [benadeelde1] uit haar woning haal, dan laat ik haar zien dat ik dat niet ben." en/of

* "Ik stop pas als ze haar excuses aanbiedt.",

althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking;

en/of

1.B hij op of omstreeks 3 maart 2011 in de gemeente [gemeente] [benadeelde1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend (langzaam) zijn, verdachtes, jas open gedaan (waardoor de indruk werd gewekt dat hij, verdachte, een wapen bij zich had) en/of (daarbij) deze dreigend de woorden toegevoegd: "Ik vermoord je, kijk maar uit.", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

en/of

1.C hij op of omstreeks 3 maart 2011 en/of 3mei 2011 en/of 28 maart 2012 in de gemeente [gemeente] (telkens) opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [benadeelde1]), (telkens) meermalen, in iedere geval éénmaal, (met kracht) respectievelijk

- bij een/de hand(en) en/of elders bij het lichaam en/of de kleding heeft vastgepakt en/of (vervolgens) naar hem, verdachte, heeft toe getrokken en/of tegen een deur heeft gegooid en/of bij de keel heeft vastgepakt en/of (vervolgens) heeft dichtgeknepen en/of

- bij een/de hand(en) en/of elders bij het lichaam en/of kleding heeft vastgepakt en/of (vervolgens) naar hem, verdachte, heeft toe getrokken en/of tegen een hek(werk) heeft gegooid en/of

- op het hoofd heeft gestompt/geslagen (waardoor die [benadeelde1] ten val is gekomen),

waardoor deze (telkens) letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

en/of

1.D hij in of omstreeks de periode van 4 november 23 december 2011 tot en met 10 februari 2012 in de gemeente [gemeente] (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk, meermalen, in ieder geval éénmaal,

- in/om/van/bij de woning gelegen aan de [adres]

* de voorgevel en/of

* de bestrating in de voortuin en/of

* een schutting en/of

* een buitenlamp en/of

* een naambordje en/of

* een raam/ruit en/of

* een hortensia en/of

* gevelsteen en/of

* een (raam)kozijn en/of

- een (personen)auto (merk: Citroën, kenteken: [kenteken]) en/of

- een (personen)auto (merk: Mercedes Benz, kenteken: [kenteken]) en/of

- een elektro(station)huis,

in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde1] en/of [benadeelde2] en/of [slachtoffer] en/of energie/netwerkbedrijf "Liander", in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn/haar mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt.

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 3 april 2012 in de gemeente [gemeente], in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) (een) afbeelding(en), te weten 122 films, en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten een computer en/of harddisk heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) (telkens) onder andere bestond(en) uit het meermalen, in ieder geval éénmaal,

- oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of een/de hand(en) en/of een/de vinger(s) en/of een voorwerp en/of een tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

- oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

- betasten, in ieder geval aanraken, van het geslachtsdeel en/of een/de bil(len) van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of een/de hand(en) en/of een/de vinger(s) en/of

- betasten, in ieder geval aanraken, van het geslachtsdeel van het lichaam van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met een/de hand(en) en/of een/de vinger(s)).

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het onder 1A, 1B, 1C, 1D en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.A hij in de periode van 3 maart 2011 tot en met 21 juni 2012 in de gemeente [gemeente] wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [benadeelde1] en [benadeelde2], met het oogmerk die [benadeelde1] en [benadeelde2] te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers is/heeft verdachte meermalen, in ieder geval éénmaal,

- naar de woning (gelegen aan [adres]) van die [benadeelde1] en [benadeelde2] gegaan en

- die woning (gelegen aan [adres]) binnen gegaan en

- zich in de tuin en/of in de nabijheid van die woning (gelegen aan [adres]) opgehouden en

- gesproken tegen die [benadeelde1] (totdat die [benadeelde1] de mogelijkheid zag om in een bus te stappen) en

- die [benadeelde1] gevolgd en opgewacht en

- die [benadeelde1] achterna gerend en (vervolgens) in het nauw gedreven en

- die [benadeelde1] bij de kleding vastgepakt en tegen een deur gegooid en

- die [benadeelde1] bij de keel vastgepakt en (vervolgens) dichtgeknepen en

- (met kracht) op het hoofd geslagen, waardoor die [benadeelde1] ten val kwam en

- die [benadeelde1] laten geloven dat hij, verdachte een mes/wapen bij zich had (door langzaam zijn, verdachtes, jas open te doen) en

- die [benadeelde1] (tijdens de nachtelijke uren) gebeld en

- die [benadeelde1] een sms-bericht en een Hyves-bericht gestuurd en

- een brief en een kaart in de brievenbus van die woning (gelegen aan [adres]) gestopt en

- een brief (geschreven door iemand anders) verstuurd of laten versturen naar die woning (gelegen aan de [adres]) en/of een naastgelegen woning van die woning (gelegen aan de [adres]) en

- een (bak)steen en een boomstronk en een stuk hout (tijdens de nachtelijke uren) gegooid op/tegen en/of in der richting van

* het keukenraam van die woning (gelegen aan [adres]) en

* een bewakingscamera hangende bij die woning (gelegen aan [adres]) en

* de gevel van die woning (gelegen aan [adres]) en

- een hortensia in de tuin bij die woning (gelegen aan [adres]) vernield en

- de woorden: "Fuck Hoer" op een auto (merk: Citroën, kenteken [kenteken]) van die [benadeelde2] (met rode verf) geschilderd/geschreven/gespoten en

- de woorden: "Kankerhoer" en "Fuck you" en "Kankerhoer sterf" en "Kutwijf" op de (voor)gevel en de straatstenen en een schutting van die woning (gelegen aan [adres]) (met witte verf) geschilderd/geschreven/gespoten en

- een buitenlamp en een naambordje horende bij die woning (gelegen aan de [adres] (met witte verf) (over)geschilderd en

- de woorden: "Hier hoer op nummer [adres]" op een elektro(station)huis (in de nabijheid van die woning (gelegen aan [adres])) (met witte verf) geschilderd/geschreven/gespoten en

- het woord: "Kankerhoer" op een auto (merk: Mercedes Benz, kenteken: [kenteken]) welke geparkeerd stond tegenover de woning (gelegen aan de [adres]) (met rode verf) geschilderd/geschreven/gespoten en

- die [benadeelde1] de woorden (persoonlijk en via een brief toegevoegd:

* "Ik vermoord je, kijk maar uit". en

* "Je was bang en je dacht zeker dat ik een wapen had." en

* "Slet" en

* "Bied je excuses aan je ex voor wat je hem hebt aangedaan. Alsjeblieft doe het voordat het te laat is. Volgens mij denkt ie dattie een bom is. Ik ga ontploffen!!!" en

* "Je gaat nu je kankerexcuses aanbieden.",

en

1.B hij op 3 maart 2011 in de gemeente [gemeente] [benadeelde1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend (langzaam) zijn, verdachtes, jas open gedaan (waardoor de indruk werd gewekt dat hij, verdachte, een wapen bij zich had) en (daarbij) deze dreigend de woorden toegevoegd: "Ik vermoord je, kijk maar uit";

en

1.C hij op 3 maart 2011 en op 28 maart 2012 in de gemeente [gemeente] telkens opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [benadeelde1]),

- bij de kleding heeft vastgepakt en tegen een deur heeft gegooid en bij de keel heeft vastgepakt en heeft dichtgeknepen en

- op het hoofd heeft geslagen (waardoor die [benadeelde1] ten val is gekomen),

waardoor deze telkens pijn heeft ondervonden;

en/of

1.D hij in de periode van 4 november 2011 tot en met 10 februari 2012 in de gemeente [gemeente] (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk,

- in/om/van/bij de woning gelegen aan de [adres]

* de voorgevel en

* de bestrating in de voortuin en

* een schutting en

* een buitenlamp en

* een naambordje en

* een raam/ruit en

* een hortensia en

* gevelsteen en

* een (raam)kozijn en

- een (personen)auto (merk: Citroën, kenteken: [kenteken]) en

- een elektro(station)huis,

toebehorende aan [benadeelde1] of [benadeelde2] of energie/netwerkbedrijf "Liander", heeft vernield of beschadigd.

2.

hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 3 april 2012 in de gemeente [gemeente], een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten een computer in bezit gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon of personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen (telkens) onder andere bestonden uit het

- oraal penetreren (met de penis en/of een/de hand(en) en/of een/de vinger(s) en/of een voorwerp en/of een tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en

- oraal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en

- betasten, in ieder geval aanraken, van het geslachtsdeel en de bil(len) van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of een/de hand(en) en/of een/de vinger(s) en

- betasten, in ieder geval aanraken, van het geslachtsdeel van het lichaam van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met een/de hand(en) en/of een/de vinger(s)).

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1A bewezen verklaarde levert op:

belaging.

Het onder 1B bewezen verklaarde levert op:

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Het onder 1C bewezen verklaarde levert op:

mishandeling, meermalen gepleegd.

Het onder 1D bewezen verklaarde levert op:

opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen of beschadigen, meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte en motivering van de op te leggen maatregel

Verdachte heeft gedurende een periode van ruim een jaar stelselmatig op zeer grove wijze inbreuk gemaakt op het privéleven van zijn voormalige vriendin en haar vader. In het geval van zijn voormalige vriendin is die belaging bovendien gepaard gegaan met doodsbedreigingen en mishandelingen. Het effect van verdachtes handelingen op het leven van beiden is enorm zoals blijkt uit de slachtofferverklaringen die beiden ter terechtzitting van de rechtbank en die van het hof hebben afgelegd.

Omtrent verdachtes persoon is een aantal reclasseringsadviezen opgesteld, waarbij het hof met name acht heeft geslagen op dat van 2 juli 2012.

Bovendien is omtrent verdachtes persoon door T. den Boer, psychiater, en A.H. Bouwman, psycholoog, beiden verbonden aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, na een opname in de psychiatrische observatiekliniek te Utrecht (locatie Pieter Baancentrum) een Pro Justitia rapport d.d. 14 augustus 2013 opgemaakt.

In het rapport van deze deskundigen wordt geconcludeerd dat verdachte lijdt aan een ernstige ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens in de vorm schizofrenie. De onderzoekers baseren deze conclusie onder meer op de constatering dat verdachtes denken, voelen en handelen zich kenmerken door een hoge mate van verbrokkeling als gevolg van psychotische desorganisatie. Overzicht en samenhang lijken te ontbreken en verdachte wordt gedreven door contextloze gebeurtenissen en primaire niet afgegrensde driften, waarbij hij de greep op zijn denken en handelen verliest.

Retrospectief stellen de onderzoekers dat het huidige toestandsbeeld een aanvang heeft genomen in de adolescentie van de verdachte, waarbij een eerste psychotische episode zich voordeed toen hij 21 jaar oud was.

De verdachte heeft tijdens het onderzoek nauwelijks inzicht kunnen verschaffen in zijn motieven en denkwijzen ten tijde van de tenlastegelegde feiten. Vanuit de diagnostiek achten de onderzoekers het echter onwaarschijnlijk dat hij handelde vanuit samenhangende planmatige motieven. Daarvoor wordt zijn denken te fragmentarisch geacht.

De onderzoekers concluderen dat het bewezenverklaarde handelen van verdachte door de stoornis werd beïnvloed, aangezien de stoornis zozeer op de voorgrond staat dat zijn gehele gedrag daardoor in hoge mate wordt bepaald. Ten tijde van het ten laste gelegde , zo concluderen de deskundigen, is verdachte meerdere malen ernstig psychotisch gedecompenseerd. Zijn handelingen waren zo sterk beïnvloed dat niet gesproken kan worden van een vrijheid in het bepalen van zijn wil. Ook met betrekking tot het onder 2 tenlastegelegde bezit van kinderpornografisch materiaal is sprake van een psychotische belevingen in de zin van psychotisch gedesorganiseerd functioneren en wordt geadviseerd verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar te achten.

Gezien het voorgaande acht het hof verdachte met betrekking tot alle bewezenverklaarde feiten derhalve niet strafbaar, zodat hij moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het bovengenoemde Pro Justitia rapport houdt met betrekking tot de behandelmogelijkheden van verdachte onder meer het volgende in, zakelijk weergegeven:

Betrokkene kampt reeds jaren met een ernstige psychotische stoornis en is tot nog toe niet als dusdanig behandeld, tenzij in het PPC Amsterdam. Het thans aan het licht gekomen diagnostisch beeld bleef jarenlang onvoldoende zichtbaar voor de hulpverlening, hetgeen geleid heeft tot behandelingsonmacht en verder deterioratie van betrokkene. Het is duidelijk dat behandeling van het voorliggende psychotisch toestandsbeeld speerpunt is, zowel vanuit het oogpunt van zorg als vanuit het oogpunt van recidivepreventie. Aangezien betrokkene geen ziekte-inzicht toont en zich dan ook niet (medicamenteus) zal laten behandelen, wordt een vrijwillig of voorwaardelijk kader niet haalbaar geacht. Verder wordt een ambulante behandeling niet als een mogelijkheid gezien. Betrokkene dient langdurig klinisch behandeld te worden, waarbij gestreefd dient te worden naar het terugdringen van het psychotisch toestandsbeeld, toewerken naar inzicht in de eigen problematiek en werken aan resocialisatie binnen de mogelijkheden die betrokkene nog tot zijn beschikking heeft. Gezien de chronische aard van de geconstateerde stoornis, zal een dergelijke behandeling meerdere jaren vergen, waarbij ook daarna vermoedelijk beroep gedaan zal worden op hulpverlening. De duur van de noodzaak van een gedwongen kader hangt sterk samen met de reactie op behandeling, waaronder effecten van medicamenteuze behandeling en het toenemen van probleembesef en motivatie voor behandeling en begeleiding.

Met betrekking tot risico van recidive wordt in de rapportage onder meer – samengevat - het volgende overwogen:

Zijn gedrag dient wegens de psychotische desorganisatie als onvoorspelbaar gezien te worden. Het gedrag wordt gezien als een rechtstreeks gevolg van de geconstateerde stoornis. Deze stoornis kenmerkt zich door een gebrekkig ziekte-inzicht. Het ontbrekende ziekte-inzicht verhindert de bereidwilligheid tot behandeling met noodzakelijke medicatie. Als de dwang wegvalt, staakt hij onmiddellijk met zijn medicatie, waarna een terugkeer van het psychotisch toestandsbeeld wordt gezien. De vertekening van de realiteit onder de vorm van wanen, het gedesorganiseerde of weinig gecontroleerde gedrag, de voortdurend aanwezige niet corrigeerbare fixatie op zijn ex-vriendin, dit met een gewelddadige teneur, draagt sterke mate bij tot een als hoog ingeschat risico op recidive van de ten laste gelegde feiten onder 1. De maatschappelijke situatie van betrokkene is sterk veranderd sinds zijn psychotische stoornis zich in volle omvang heeft gemanifesteerd. Deze maatschappelijke situatie heeft een zeer negatieve impact op zijn psychische conditie met sterke achteruitgang en decompensatie tot gevolg. Het gedrag van betrokkene zal nog meer onvoorspelbaar en mogelijk meer gewelddadig van aard kunnen worden.

Het hof kent aan de bovenstaande overwegingen van de deskundigen betekenis toe.

Het hof volgt echter niet het advies van de deskundigen om op grond van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) te gelasten dat de verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis zal worden geplaatst voor een termijn van een jaar

Op grond van de ernst van door de deskundigen geconstateerde stoornis die, aldus de deskundigen een jarenlange (dwang)behandeling noodzakelijk maakt, is het hof van oordeel, dat in redelijkheid niet valt te verwachten dat verdachtes stoornis binnen een termijn van één jaar dusdanig is te behandelen, dat daarmee voldoende ziekte-inzicht bij verdachte zal ontstaan om de noodzakelijke behandeling ook nadien voort kunnen te zetten en zo het recidiverisico voldoende te beperken. Het hof realiseert zich - zoals de genoemde deskundigen overwegen - dat behandeling van patiënten met schizofrenie mede tot de kerntaken van de reguliere psychiatrische hulpverlening behoort, doch het is in de gegeven omstandigheden van oordeel dat het feit dat de chronische aard van de geconstateerde stoornis een meerdere jaren durende behandeling zal vergen aldus de rapportage, meebrengt dat niet kan worden volstaan met de termijn van maximaal 1 jaar psychiatrische behandeling ex artikel 37 Sr.

Dat brengt mee dat behandeling in het kader van terbeschikkingstelling noodzakelijk is waarbij vanuit die terbeschikkingstelling met behulp van (dwang)medicatie kan worden toegewerkt naar een veilige terugkeer in de maatschappij.

Gebleken is dat bij verdachte ten tijde van het plegen van de bewezen verklaarde feiten sprake was van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens en dat de feiten hem niet kunnen worden toegerekend, terwijl het door hem gepleegde feit, zoals dat onder 1A en 1B is bewezen verklaard een misdrijf betreft omschreven in respectievelijk artikel 285b, en 285, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht en terwijl het door hem gepleegde feit zoals dat onder 2 is bewezen verklaard, een misdrijf betreft waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, zoals omschreven in artikel 37a Sr.

Gelet hierop en voorts in aanmerking genomen dat het hof de kans op herhaling zonder adequate behandeling (zeer) groot acht, is het hof - met de advocaat-generaal - van oordeel dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen als bedoeld in artikel 37a Sr, de maatregel van terbeschikkingstelling eist. Die veiligheid van anderen eist tevens dat verdachte van overheidswege wordt verpleegd.

Het hof legt terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege ook op ter zake van een misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van een of meer personen, dus geweldsmisdrijven, zoals in ieder geval blijkt uit hetgeen het hof onder 1A heeft bewezen verklaard. Hieruit volgt dat sprake is van een zogenaamde niet-gemaximeerde terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege.

Beslag

Het tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan met behulp van de hierna te noemen inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen. Zij zullen aan het verkeer worden onttrokken aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde2]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 2.116,22. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 3.848,37. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 37a, 37b, 38e, 57, 240b, 285, 285b, 300 en 350 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1A, 1B, 1C, 1D en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Verklaart verdachte niet strafbaar ter zake van het bewezen verklaarde en ontslaat de verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat hij van overheidswege zal worden verpleegd. De totale duur van de terbeschikkingstelling kan de periode van vier jaar te boven gaan.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: 1 brief met kaart, 1 handgeschreven brief, 1 computer merk Nexus, 1 brief gericht aan [naam].

Gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: 1 beschadigde telefoon Sony Ericsson, 1 SIM-kaart, 1 computer merk Samsung (harddisk).

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde2]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde2] ter zake van het bewezen verklaarde tot het bedrag van € 2.116,20 (tweeduizend honderdzestien euro en twintig cent) bestaande uit € 2.000,00 (tweeduizend euro) materiële schade en € 116,20 (honderdzestien euro en twintig cent) immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 3 maart 2011 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde2], een bedrag te betalen van € 2.116,20 (tweeduizend honderdzestien euro en twintig cent) bestaande uit € 2.000,00 (tweeduizend euro) materiële schade en € 116,20 (honderdzestien euro en twintig cent) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 3 maart 2011 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde1] ter zake van het bewezen verklaarde tot het bedrag van € 3.848,37 (drieduizend achthonderdachtenveertig euro en zevenendertig cent) bestaande uit € 848,37 (achthonderdachtenveertig euro en zevenendertig cent) materiële schade en € 3.000,00 (drieduizend euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 28 maart 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 28 maart 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde1], een bedrag te betalen van € 3.848,37 (drieduizend achthonderdachtenveertig euro en zevenendertig cent) bestaande uit € 848,37 (achthonderdachtenveertig euro en zevenendertig cent) materiële schade en € 3.000,00 (drieduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 28 maart 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 28 maart 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Aldus gewezen door

mr. H.M.E. Tebbenhoff Rijnenberg, voorzitter,

mr. J. Hielkema en mr. J. Dolfing, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. H. de Ruijter, griffier,

en op 3 oktober 2013 ter openbare terechtzitting uitgesproken.