Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2013:6823

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
17-09-2013
Datum publicatie
19-09-2013
Zaaknummer
200.090.368
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

maatschap die niet onder die naam deelneemt aan het rechtsverkeer, niet-ontvankelijk in haar vordering.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 404
Burgerlijk Wetboek Boek 7A
Burgerlijk Wetboek Boek 7A 1679
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2013/1160
JIN 2013/174 met annotatie van M. Poelsema
OR-Updates.nl 2013-0336
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.090.368

(zaaknummer rechtbank Zutphen 111060)

arrest van de eerste kamer van 17 september 2013

in de zaak van

de maatschap naar burgerlijk recht

[appellante] ,

gevestigd te [woonplaats],

appellante,

hierna: [appellante],

advocaat: mr. L.I. Koenderman,

tegen:

[geïntimeerde] ,

wonende te[woonplaats], gemeente [woonplaats],

geïntimeerde,

hierna: [geïntimeerde],

advocaat: mr. M.H.M. Deppenbroek.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 9 juni 2010, 2 februari 2011 en 16 maart 2011 die de rechtbank Zutphen tussen [appellante] als eiseres en [geïntimeerde] als gedaagde heeft gewezen.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 14 juni 2011,

- de memorie van grieven, met produkties,

- de memorie van antwoord, met produkties,

- een akte overlegging produkties van de kant van [appellante],

- de pleidooien overeenkomstig de pleitnotities (alleen van de kant van [appellante]) d.d. 8 juli 2013.

2.2

Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald.

3 De vaststaande feiten

Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.8 van het vonnis van 2 februari 2011.

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1

Het gaat in dit geding kort gezegd om het volgende. Advocaat mr.[naam] heeft werkzaamheden verricht in opdracht van [geïntimeerde]. Of [geïntimeerde] daarbij handelde voor zichzelf of als bestuurder van [een besloten vennootschap], is tussen partijen in geschil. [appellante] vordert in dit geding betaling van voor de werkzaamheden van mr. [naam] verzonden, maar door [geïntimeerde] en/of [een besloten vennootschap] niet (geheel) betaalde facturen, met rente en kosten. De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Daartegen komt [appellante] in hoger beroep.

4.2

In hoger beroep heeft [geïntimeerde] een nieuw verweer opgeworpen dat de ontvankelijkheid van [appellante] in haar vordering betreft, en daarom als eerste dient te worden besproken. [geïntimeerde] voert aan dat de maatschap [appellante] niet bestaat of bestond ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden, althans niet onder die naam deelnam aan het rechtsverkeer. De appeldagvaarding is uitgebracht door een andere maatschap dan de destijds bestaande maatschap. Als de maatschap [appellante] al bestaan heeft, was deze ten tijde van de appeldagvaarding ontbonden/vereffend, althans nam zij niet (meer) deel aan het rechtsverkeer onder die naam.

4.3

Het hof stelt vast dat in de brieven en e-mailberichten die ten tijde en na de werkzaamheden van mr. [naam] tussen partijen zijn gewisseld, voor zover in dit geding overgelegd, steeds melding wordt gemaakt van[appellante]. In geen van die stukken wordt de naam [appellante] vermeld. De opdrachtbevestiging d.d. 1 december 2006 (die [geïntimeerde] ontkent te hebben ontvangen) en de latere brieven van mr. [naam] zijn gesteld op briefpapier van[appellante], en mr. [naam] ondertekende zijn e-mailberichten met: [naam] ,[appellante]. Uit die stukken blijkt dus niet dat [appellante] onder die naam deelnam aan het rechtsverkeer.

4.4

Uit de door [appellante] bij akte in het geding gebrachte stukken blijkt dat evenmin. Immers is in produkties 9 en 10 vermeld dat de maatschappen [appellante] en [appellante] handelen onder de naam[appellante]. Dat zij (tevens) onder hun eigen naam aan het rechtsverkeer deelnemen, blijkt daaruit niet, en blijkt ook niet uit enig ander stuk. Dat brengt mee dat [appellante] niet onder die naam kan procederen. Immers is vaste rechtspraak (sinds HR 5 november 1976, ECLI:NL:HR:1976:AB7103) dat een maatschap onder haar eigen naam kan procederen (slechts) in die gevallen waarin die maatschap op een voor derden duidelijk kenbare wijze onder die naam aan het rechtsverkeer deelneemt, en die regel geldt ook thans nog (HR 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013: BY7840).

4.5

Het voorgaande zou wellicht niet onoverkomelijk hoeven zijn, en niet tot niet-ontvankelijkheid hoeven leiden, als het in feite zou gaan om een en dezelfde maatschap, die verschillende namen voert. Dat doet zich hier echter niet voor. Uit produktie 9 van [appellante] blijkt immers dat de maatschappen [appellante] en[appellante] beide bestaan of hebben bestaan, en verschillende maatschappen zijn. Het hierboven onder 4.3 overwogene lijkt mee te brengen dat in dit geding een andere maatschap als eiseres optreedt dan de maatschap met wie [geïntimeerde] heeft gecommuniceerd. De verwarring omtrent de identiteit van de eisende partij is dan ook, ondanks de nader door [appellante] gegeven toelichting en de door haar in het geding gebrachte stukken, niet opgelost. Het hof ziet dan ook geen reden om voor dit geval van de onder 4.4. bedoelde regel af te wijken.

4.6

Het bovenstaande voert tot de slotsom dat de vonnissen waarvan beroep dienen te worden vernietigd, en [appellante] alsnog niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Aan behandeling van de grieven wordt niet meer toegekomen. Als de in het ongelijk gestelde partij wordt [appellante] veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties. Deze kosten worden aan de kant van [geïntimeerde] voor de eerste aanleg bepaald op € 700,- voor griffierecht en € 1.447,50 voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief (2,5 punt tarief III), en voor het hoger beroep bepaald op € 649,- voor griffierecht en € 3.474,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief (3 punten tarief III).

EThET GA

5 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

vernietigt de vonnissen van de rechtbank Zutphen van 2 februari 2011 en 16 maart 2011 en doet opnieuw recht;

verklaart [appellante] niet-ontvankelijk in haar vordering;

veroordeelt [appellante] in de kosten van beide instanties, tot aan de bestreden uitspraak aan de zijde van [geïntimeerde] wat betreft de eerste aanleg vastgesteld op € 700,- voor verschotten en op € 1.447,50 voor salaris en tot aan deze uitspraak wat betreft het hoger beroep vastgesteld op € 649,- voor verschotten en op € 3.474,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door mrs. L.M. Croes, Ch.E. Bethlem en M. van Hooijdonk en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 17 september 2013.