Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2013:5041

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
11-06-2013
Datum publicatie
10-07-2013
Zaaknummer
200.122.273-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Partijen vragen voeging van twee zaken, waarvan in één na driemaal uitstel voor memorie van grieven op zeker datum ambtshalve peremtoir staat voor ambtshalve doorhaling, tenzij op die datum een processtuk wordt genomen. Hof staat voeging toe onder voorwaarde dat in beide procedures op bedoelde datum daadwerkelijk een memorie van grieven wordt genomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.122.273/01

(zaaknummer rechtbank Groningen 133384 / HA ZA 12-142)

arrest van de eerste kamer van 11 juni 2013

in de zaak van

1 [appellant 1],

wonende te [woonplaats 2],

2. [appellant 2],

wonende te [woonplaats 3],

3. [appellant 3],

wonende te [woonplaats 4],

4. [appellant 4],

wonende te [woonplaats 5],

5. [appellant 5],

wonende te [woonplaats 6],

6. [appellant 6]

wonende te [woonplaats 7],

7. [appellant 7],

wonende te [woonplaats 8],

8. [appellant 8],

wonende te [woonplaats 9],

9. [appellant 9],

wonende te [woonplaats 10],

10. [appellant 10],

wonende te [woonplaats 11],

11. [appellant 11],

wonende te [woonplaats 12],

12. [appellant 12],

wonende te [woonplaats 13],

13. [appellant 13],

wonende te [woonplaats 14],

14. [appellant 14],

wonende te [woonplaats 15],

15. [appellant 15],

wonende te [woonplaats 16],

16. [appellant 16],

wonende te [woonplaats 17],

17. [appellant 17],

wonende te [woonplaats 18],

18. [appellant 18],

wonende te [woonplaats 19],

19. [appellant 19],

wonende te [woonplaats 20],

20. [appellant 20],

wonende te [woonplaats 21],

21. [appellant 21],

wonende te [woonplaats 22],

22. [appellant 22],

wonende te [woonplaats 23],

23. [appellant 23],

wonende te [woonplaats 24],

24. [appellant 24],

wonende te [woonplaats 25],

25. [appellant 25],

wonende te [woonplaats 25],

26. [appellant 26],

wonende te [woonplaats 26],

27. [appellant 27],

wonende te [woonplaats 27],

28. [appellant 28],

wonende te [woonplaats 28],

29. [appellant 29],

wonende te [woonplaats 29],

30. [appellant 30],

wonende te [woonplaats 23],

31. [appellant 31],

wonende te [woonplaats 30]

32. [appellant 32],

wonende te [woonplaats 31],

33. [appellant 33],

wonende te [woonplaats 32],

34. [appellant 34],

wonende te [woonplaats 33],

35. [appellant 35],

wonende te [woonplaats 34],

36. [appellant 36],

wonende te [woonplaats 35],

37. [appellant 37],

wonende te [woonplaats 36],

38. [appellant 38],

wonende te [woonplaats 37],

39. [appellant 39],

wonende te [woonplaats 38],

40.[appellant 40],

wonende te [woonplaats 39],

41. [appellant 41],

wonende te [woonplaats 30],

42. [appellant 42],

wonende te [woonplaats 40],

43. [appellant 43],

wonende te [woonplaats 13],

44. [appellant 44],

wonende te [woonplaats 41],

45. [appellant 45],

wonende te [woonplaats 43].

46. [appellant 46],

wonende te [woonplaats 14],

47. [appellant 47],

wonende te [woonplaats 42],

48. [appellant 48],

wonende te [woonplaats 26],

49. [appellant 49],

wonende te [woonplaats 3],

50. [appellant 50],

wonende te [woonplaats 38],

51. [appellant 51],

wonende te [woonplaats 3],

52. [appellant 52],

wonende te [woonplaats 44],

53. [appellant 53],

wonende te [woonplaats 45],

54. [appellant 54],

gevestigd te [X],

appellanten, tevens eisers in het incident tot voeging wegens verknochtheid,

in eerste aanleg: eisers,

hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten],

advocaat: mr. R.S. van der Spek, kantoorhoudend te Leeuwarden,

tegen

1 Griend B.V.,

gevestigd te Leek,

2. [geïntimeerde sub 2],

wonende te [woonplaats 1],

geïntimeerden, tevens verweerders in het incident tot voeging wegens verknochtheid,

in eerste aanleg: gedaagden,

hierna gezamenlijk te noemen: Griend c.s.,

advocaat: mr. R.A.A. Geene, kantoorhoudend te Assen.

1 Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis van 7 november 2012 van de rechtbank Groningen.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure is als volgt:

  • -

    de dagvaarding in hoger beroep d.d. 9 januari 2013,

  • -

    de incidentele memorie tot voeging ex 222 Rv d.d. 2 april 2013

  • -

    de incidentele memorie van antwoord in het incident ex 222 Rv d.d. 7 mei 2013;

2.2

Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest in het incident overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3 De beoordeling van het incident

3.1

[appellanten] wensen dat de zaak tegen Griend c.s. gevoegd wordt met de parallelle procedure tussen [appellanten] en Griend c.s., geadministreerd onder zaaknummer 200.107.432/01

3.2

Griend c.s. hebben zich aan het oordeel van het hof gerefereerd.

3.3

De zaak 200.107.432/01 is, nadat driemaal uitstel voor de memorie van grieven is verleend, verwezen naar de rol van 24 september 2013 (ambtshalve peremptoir) teneinde op die roldatum ambtshalve te worden doorgehaald en van de rol te worden afgevoerd, tenzij partijen voordien laten weten dat er daadwerkelijk voortgeprocedeerd wordt, hetgeen er feitelijk op neerkomt dat uiterlijk op die roldatum een processtuk genomen MOET worden, anders wordt de procedure ambtshalve doorgehaald (geroyeerd).

3.4

Uit de incidentele memorie in de onderhavige zaak kan worden afgeleid dat er wel plannen daartoe zijn, maar in het parallelle dossier heerst nog steeds volstrekte rust.

Het komt het hof uitsluitend geraden voor om beide zaken te voegen indien op 24 september 2013 daadwerkelijk van grieven zal worden gediend in beide gevoegde zaken. De voeging mag niet dienen als een verkapt uitstelverzoek in zaak 200.107.432/01 teneinde in die procedure onder de ambtshalve doorhaling uit te komen, of om de afhandeling van een zaak te vertragen.

3.5

Het hof zal daarom de zaken voegen, op voorwaarde dat in beide procedures op 24 september 2013 daadwerkelijk een memorie van grieven wordt genomen.

Indien dat niet gebeurt dan wordt de voeging geacht niet te hebben plaatsgevonden en wordt in de parallelle procedure 200.107.432/01 gehandeld overeenkomst artikel 2.21 van het landelijke procesreglement, terwijl alsdan in deze procedure 200.122.273/01 een tweede aanhouding voor grieven zal worden verleend.

De beslissing

Het hof, rechtdoend in hoger beroep,

In het incident:

voegt de zaak 200.122.273/01 met zaak 200.107.432/01 op voorwaarde dat in beide zaken op 24 september 2013 daadwerkelijk een memorie van grieven wordt genomen.

verwijst de gevoegde zaak daartoe naar de rol van 24 september 2013;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door K.E. Mollema, voorzitter, J.H. Kuiper en A.M. Koene en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op

11 juni 2013.