Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2021:944

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
11-03-2021
Datum publicatie
09-04-2021
Zaaknummer
23-000011-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

tussenarrest; verwijzing naar RHC voor horen drie getuigen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000011-20

datum uitspraak: 11 maart 2021

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsvrouw)

Tussenarrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 17 december 2019 in de strafzaak onder parketnummer 13-257267-17 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Marokko) op [geboortedag] 1989,

thans uit anderen hoofde gedetineerd in Detentiecentrum Rotterdam te Rotterdam.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 25 februari 2021.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Op de terechtzitting in hoger beroep van 25 februari 2021 is het onderzoek in deze strafzaak gehouden en gesloten.

Tijdens de beraadslaging is gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest.

Het hof ziet, mede in het licht van het arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens inzake Keskin versus the Netherlands (EHRM 19 januari 2021, nr. 22015/16), de noodzaak de verbalisanten [verbalisant 1], [verbalisant 2] en [verbalisant 3] als getuigen door de raadsheer-commissaris te doen horen. Daartoe is door de raadsvrouw een voorwaardelijk verzoek gedaan. Het hof verwijst de zaak naar de raadsheer-commissaris om voornoemde getuigen te doen horen.

Het voorwaardelijk verzoek van de raadsvrouw tot het horen van een rechtspsycholoog die deskundig is op het gebied van herkenningen acht het hof daarentegen onvoldoende onderbouwd; het hof wijst dit verzoek bij gebrek aan noodzaak af. Het hof ziet tevens niet de noodzaak tot het horen van de andere door de verdediging als getuigen verzochte verbalisanten.

Het hof zal het onderzoek heropenen, schorsen en de hervatting van het onderzoek ter terechtzitting op een nader te bepalen datum gelasten.

Beslissing

Het hof:

Heropent het gesloten onderzoek, schorst dit in het belang ervan en beveelt de hervatting van het onderzoek op een nader te bepalen terechtzitting, nadat de getuigen zijn gehoord door de raadsheer-commissaris.

Verwijst de zaak naar de vaste raadsheer-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in dit gerechtshof, voor het horen van de hierna te noemen getuigen:

[verbalisant 1], hoofdagent van politie Amsterdam (33579)

[verbalisant 2], hoofdagent van politie Amsterdam en

[verbalisant 3], hoofdagent van politie (32800).

De stukken worden in handen gesteld van de vaste raadsheer-commissaris.

Beveelt de oproeping van de verdachte en diens raadsvrouw tegen de nog nader te bepalen terechtzitting.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. A.M.P. Geelhoed, mr. C.J. van der Wilt en mr. A.M.A. Keulen, in tegenwoordigheid van mr. A.M. van Tilburg, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 11 maart 2021.

De voorzitter en de jongste raadsheer zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

=========================================================================

[…]