Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2021:648

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
09-03-2021
Datum publicatie
12-03-2021
Zaaknummer
200.182.438/01 OK en 200.190.772/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquête; bepaling vergoeding onderzoeker

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummers: 200.182.438/01 OK en 200.190.772/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 9 maart 2021

in de zaak met zaaknummer 200.182.438/01 OK van

MR. W.J.P. JONGEPIER in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRIEN HOLDING B.V., kantoorhoudende te Amsterdam,

VERZOEKER,

advocaten: mr. B.I. Kraaipoel en mr. T.V.J. Bil, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

MR. W.J.P. JONGEPIER in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRIEN HOLDING B.V., kantoorhoudende te Amsterdam,

VERWEERDER,

advocaten: mr. B.I. Kraaipoel en mr. T.V.J. Bil, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MIJN HOEK B.V. (voorheen genaamd PLIEN B.V.),

gevestigd te Amsterdam,

2. [A],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. M.J. Meermans-De Vries, kantoorhoudende te Amsterdam,

3 [B] ,

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. P.A. Josephus Jitta, kantoorhoudende te Den Haag,

en in de zaak met zaaknummer 200.190.772/01 OK van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GRAVIER E. BEHEER B.V.,

gevestigd te Koggenland,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. W.D.M. van Tuyll van Serooskerken, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GRAVIER E. BEHEER B.V.,

gevestigd te Koggenland,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. W.D.M. van Tuyll van Serooskerken, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1 [A] ,

wonende te [....] ,

advocaat: mr. M.J. Meermans-de Vries, kantoorhoudende te Amsterdam,

2. [B],

wonende te [....] ,

advocaat: mr. P.A. Josephus Jitta, kantoorhoudende te Den Haag,

BELANGHEBBENDEN.

1 Het verloop van het geding in beide zaken

1.1

Partijen zullen hierna ook als volgt worden aangeduid:

Prien Holding B.V. als Prien Holding;

Gravier E. Beheer B.V. als Gravier;

Mijn Hoek B.V. als Mijn Hoek;

[B] als [B] ;

[A] als [A] .

1.2

Voor het verloop van het geding in de zaak met zaaknummer 200.182.438 OK verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 24 december 2015, 11 februari 2016, 15 februari 2016, 18 oktober 2018, 25 juli 2019, 6 juli 2020, 25 augustus 2020, 10 november 2020 en 18 februari 2021 en de beschikking van de raadsheer-commissaris van 22 juli 2020 in die zaak. Voor het verloop van het geding in de zaak met zaaknummer 200.190.772 OK verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 9 juni 2016, 18 oktober 2018, 25 juli 2019, 6 juli 2020, 25 augustus 2020, 10 november 2020 en 18 februari 2021 en de beschikking van de raadsheer-commissaris van 22 juli 2020 in die zaak.

1.3

Bij beschikking van 11 februari 2016 heeft de Ondernemingskamer – voor zover van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Prien Holding vanaf 1 januari 2015, alsmede bij wijze van onmiddellijke voorzieningen een bestuurder van Prien Holding benoemd en bepaald dat de aandelen in Prien Holding – met uitzondering van één aandeel van ieder van de aandeelhouders – ten titel van beheer zijn overgedragen aan een beheerder. Bij beschikking van 15 februari 2016 is mr. M. Wolters (verder: Wolters) aangewezen als bestuurder en dr. mr. C.B. Schutte (verder: Schutte) aangewezen als beheerder van aandelen zoals bedoeld in de beschikking van 11 februari 2016.

1.4

Bij beschikking van 9 juni 2016 heeft de Ondernemingskamer – voor zover van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Gravier over de periode vanaf 1 januari 2014, alsmede bij wijze van onmiddellijke voorzieningen Wolters tot bestuurder van Gravier benoemd en bepaald dat de aandelen in Gravier – met uitzondering van één aandeel van ieder van de aandeelhouders – ten titel van beheer zijn overgedragen aan Schutte.

1.5

Bij beschikking van 18 oktober 2018 heeft de Ondernemingskamer – voor zover van belang – in beide zaken bepaald dat het onderzoek zich vooralsnog beperkt tot de in rechtsoverweging 2.3 van die beschikking genoemde onderwerpen en mr. M.W.E. Evers (verder: de onderzoeker) als onderzoeker aangewezen.

1.6

Bij beschikking van 6 juli 2020 heeft de Ondernemingskamer het bedrag dat het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Prien Holding ten hoogste mag kosten verhoogd tot € 50.000 alsmede het bedrag dat het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Gravier ten hoogste mag kosten verhoogd tot € 50.000.

1.7

Bij beschikking van de raadsheer-commissaris van 22 juli 2020 heeft de raadsheer-commissaris twee verzoeken van de onderzoeker tot het geven van aanwijzingen op de voet van artikel 2:350 lid 4 BW afgewezen.

1.8

Op 5 februari 2021 heeft de onderzoeker het verslag met bijlagen van voormeld onderzoek, gedateerd op 5 februari 2021, aan de Ondernemingskamer doen toekomen.

1.9

Bij brief van 15 februari 2021 heeft de onderzoeker een toelichting gegeven op de aan het onderzoek bestede uren en de Ondernemingskamer verzocht zijn vergoeding vast te stellen op een bedrag van € 50.000 (exclusief btw) voor Prien Holding en € 50.000 (exclusief btw) voor Gravier.

1.10

Bij beschikking van 18 februari 2021 heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het hiervoor genoemde onderzoeksverslag ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden en partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de door de Ondernemingskamer te bepalen vergoeding van de onderzoeker.

1.11

Bij e-mail van 26 februari 2021 heeft Wolters namens Gravier ingestemd met het verzoek van de onderzoeker om zijn vergoeding vast te stellen op een bedrag van € 50.000 (exclusief btw) voor Prien Holding en € 50.000 (exclusief btw) voor Gravier.

1.12

Bij e-mails van 2 maart 2021 hebben mr. Meermans-De Vries namens Mijn Hoek en [A] , mr. Josephus Jitta namens [B] en mr. Jongepier q.q. ingestemd met het verzoek van de onderzoeker om zijn vergoeding vast te stellen op een bedrag van € 50.000 (exclusief btw) voor Prien Holding en € 50.000 (exclusief btw) voor Gravier.

2 De gronden van de beslissing

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich over de door de onderzoeker opgestelde specificatie uit te laten. Zij hebben ingestemd met de vaststelling op een bedrag van € 50.000 (exclusief btw) voor Prien Holding en € 50.000 (exclusief btw) voor Gravier. Dit bedrag komt de Ondernemingskamer niet onredelijk voor. De Ondernemingskamer zal de vergoeding van de onderzoeker overeenkomstig artikel 2:350 lid 3 (https://www.navigator.nl/document/openCitation/%20id909d9174010088634e4eeaeadf8fb658?idp=LegalIntelligence) BW dan ook bepalen als hierna te vermelden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt de vergoeding van de onderzoeker op € 50.000 voor Prien Holding B.V. en € 50.000 voor Gravier E. Beheer B.V., de daarover verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. G.C. Makkink en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en drs. M.A. Scheltema en drs. J.S.T. Tiemstra RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. B.J. Blok, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 9 maart 2021.