Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2021:1858

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
18-06-2021
Datum publicatie
06-08-2021
Zaaknummer
200.281.257/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêterecht; verhoging van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2021/131
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.281.257/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 18 juni 2021

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

THE DIGITAL XPEDITION (TDX) HOLDING B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

VERZOEKSTER,

advocaten: mr. M.C. Luiten, mr. V.R.M. Appelman en mr. L. Geldof, allen kantoorhoudende te Rotterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DMARCIAN EUROPE B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. M.W.E. Evers en mr. D.J.C. Storm, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

[A] ,

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDE,

advocaten: mr. F. Henke en mr. P.A. Josephus Jitta, kantoorhoudende te Amsterdam respectievelijk Den Haag.

1. Het verloop van het geding

1.1 Verweerster wordt hierna aangeduid met dmarcian Europe.

1.2 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 7 en 10 september 2020, 29 januari 2021, 23 maart 2021 en 4 mei 2021 in deze zaak.

1.3 Bij de beschikkingen van 7 september 2020 en 29 januari 2021 heeft de Ondernemingskamer – voor zover nu van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van dmarcian Europe over de periode vanaf 1 januari 2016 tot 20 augustus 2020 zoals omschreven in rechtsoverweging 3.4 van die beschikking, mr. H.W. Wefers Bettink te Hilversum (hierna: de onderzoeker) benoemd om het onderzoek te verrichten en de vaststelling van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten aangehouden.

1.4 Bij de beschikking van 23 maart 2021 heeft de Ondernemingskamer het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 37.500, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen.

1.5 Bij de beschikking van 4 mei 2021 heeft de Ondernemingskamer het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten verhoogd tot € 67.500, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

1.6 De onderzoeker heeft bij e-mail van 14 juni 2021 een brief met een aangepaste begroting aan de Ondernemingskamer gezonden. Deze bevat een aangepaste specificatie van de uren die door hem aan diverse werkzaamheden in verband met het onderzoek zijn besteed dan wel naar verwachting nog zullen moeten worden besteed. Het totaal aantal uren is daarmee ten opzichte van de eerdere begroting verhoogd van 225 naar 300. Ter toelichting heeft de onderzoeker erop gewezen dat voor het opstellen van het rapport meer tijd diende te worden besteed dan eerder was begroot, terwijl ook de afronding en het verwerken van het commentaar van partijen nog de nodige tijd zal kosten. Hij heeft in zijn e-mail kenbaar gemaakt dat ook voor de verhoging van de begroting het – aldoor door hem in deze zaak gehanteerde – uurtarief van € 300 exclusief btw geldt. De onderzoeker heeft de Ondernemingskamer verzocht de aangepaste begroting goed te keuren.

1.7 Van de door de Ondernemingskamer aan partijen geboden gelegenheid zich uit te laten over het verhogingsverzoek (1.6) hebben mrs. Luiten, Storm en Henke namens hun cliënten gebruik gemaakt bij e-mailberichten van 14 juni 2021 (mr. Storm) en 16 juni 2021 (mrs. Luiten en Henke). Zij hebben allen te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen het verzoek van de onderzoeker.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Het verzoek van de onderzoeker houdt gezien de verhoging van het begrote aantal uren dat hij in verband met het onderzoek dient te besteden en het uurtarief van € 300 exclusief btw, in dat het eerder vastgestelde en vervolgens tot € 67.500 exclusief btw verhoogde onderzoeksbudget zou moeten worden verhoogd tot € 90.000 exclusief btw.

2.2

Nu de onderzoeker voldoende heeft toegelicht welke werkzaamheden in verband met het onderzoek dienen te worden verricht bovenop de eerder begrote werkzaamheden en welke kosten daarmee zijn gemoeid, alle partijen te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen de verzochte verhoging van het onderzoeksbudget en het verzoek de Ondernemingskamer niet onredelijk voorkomt, zal de Ondernemingskamer het kostenverhogingsverzoek toewijzen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verhoogt het bedrag dat het bij de beschikking van 7 september 2020 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van dmarcian Europe B.V. ten hoogste mag kosten tot € 90.000, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

bepaalt dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van dmarcian Europe B.V. en dat zij ten behoeve van de onderzoeker op zijn verzoek en op de door hem te bepalen wijze (aanvullende) zekerheid dient te stellen voor de betaling van (de verhoging van) dit bedrag;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J. Wolfs, voorzitter, mr. A.W.H. Vink en mr. M.P. Nieuwe Weme, raadsheren, en drs. C. Smits-Nusteling RC en drs. J.S.T. Tiemstra RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 juni 2021.