Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2021:1854

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
07-06-2021
Datum publicatie
06-08-2021
Zaaknummer
200.275.760/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2021/133
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.275.760/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 7 juni 2021

inzake

de stichtingen

STICHTING RADBOUD UNIVERSITEIT en STICHTING RADBOUD UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM (voorheen tezamen: STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT),

gevestigd te Nijmegen,

VERZOEKSTERS,

advocaten: mrs. A.F.J.A. Leijten en I. Koudstaal, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de stichtingen

STICHTING RADBOUD UNIVERSITEIT en STICHTING RADBOUD UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM (voorheen tezamen: STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT),

gevestigd te Nijmegen,

VERWEERSTERS,

e n t e g e n

1 DE NEDERLANDSE BISSCHOPPENCONFERENTIE,

BELANGHEBBENDE,

advocaten: mrs. S.W. Holterman en E.L. Pasma, kantoorhoudende te Utrecht,

e n t e g e n

2 het COLLEGE VAN BESTUUR van de RADBOUD UNIVERSITEIT,

3. de RAAD VAN BESTUUR van het RADBOUD UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM,

4. de ONDERNEMINGSRAAD van de RADBOUD UNIVERSITEIT,

5. de ONDERNEMINGSRAAD van het RADBOUD UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM,

BELANGHEBBENDEN,

verschenen in persoon.

In het vervolg zullen de verschenen partijen als volgt worden aangeduid:

  • -

    verzoeksters en verweersters als SKU;

  • -

    belanghebbende sub 1 als de Bisschoppenconferentie.

1. Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 21 juli 2020, 22 juli 2020 en 7 oktober 2020.

1.2

Bij de beschikking van 21 juli 2020 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van SKU over de periode vanaf 1 januari 2014 tot 21 juli 2020. Voorts heeft de Ondernemingskamer bij die beschikking, bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding, bepaald dat:

  1. het bestuur van SKU in afwijking van de statuten exclusief bevoegd is tot benoeming en ontslag van bestuurders van SKU en tot benoeming van de voorzitter van het bestuur;

  2. het bestuur van SKU in afwijking van de statuten bevoegd is te besluiten tot herstructurering en daartoe (i) de statuten van SKU te wijzigen, (ii) de statuten van de op te richten Stichting Radboud Universitair Medisch Centrum vast te stellen en (iii) per datum van herstructurering de leden van beide raden van toezicht te benoemen met uitzondering van één door de Bisschoppenconferentie te benoemen lid.

1.3

Bij de beschikking van 22 juli 2020 heeft de Ondernemingskamer mr. H.M. de Mol van Otterloo te Amsterdam (hierna: de onderzoeker) benoemd teneinde het onderzoek te verrichten.

1.4

Bij beschikking van 7 oktober 2020 heeft de Ondernemingskamer het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 145.625, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen.

1.5

De onderzoeker heeft bij e-mail van 3 november 2020 de Ondernemingskamer bericht dat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen en dat zijn declaratie is voldaan.

1.6

Bij brief van 17 mei 2021 heeft mr. Leijten gemeld dat SKU en de Bisschoppenconferentie een regeling hebben bereikt en dat de uitwerking daarvan is afgerond. Hij heeft namens SKU en de Bisschoppenconferentie verzocht de enquêteprocedure te beëindigen, welk verzoek wordt ondersteund door belanghebbenden sub 2 tot en met sub 5. De brief houdt voorts in dat de naam van Stichting Katholieke Universiteit gewijzigd in Stichting Radboud Universiteit, nadat daarvan Stichting Radboud Universiteit Medisch Centrum was afgesplitst.

1.7

Mr. Holterman heeft bij e-mail van 3 juni 2021 aan de Ondernemingskamer bevestigd dat de Bisschoppenconferentie verzoekt de enquêteprocedure te beëindigen

2 De gronden van de beslissing

Nu SKU en de Bisschoppenconferentie een minnelijke regeling voor hun geschil hebben getroffen, hun verzoek deze procedure te beëindigen wordt ondersteund door de andere partijen en de Ondernemingskamer voorts niet is gebleken van enig belang dat zich tegen de toewijzing van het verzoek verzet, zal de Ondernemingskamer het verzoek inwilligen aldus dat zij het bij beschikking van 21 juli 2020 bevolen onderzoek zal beëindigen en de bij die beschikking getroffen onmiddellijke voorzieningen zal opheffen, een en ander met ingang van heden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden, het bij beschikking van 21 juli 2020 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij Stichting Radboud Universiteit en Stichting Radboud Universitair Medisch Centrum (voorheen tezamen: Stichting Katholieke Universiteit);

heft op, met ingang van heden, de bij beschikking van 21 juli 2020 getroffen onmiddellijke voorzieningen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. C.C. Meijer en mr. A.W.H. Vink, raadsheren, en prof. drs. E. Eeftink RA en drs. C. Smits-Nusteling, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof en mr. G.M. Unval, griffiers, en in het openbaar uitgesproken op 7 juni 2021.